Issuu on Google+

Följdfrågor: Är det rätt att äldre ungdomar ofta har fler möjligheter att påverka på fritidsgården än yngre? Vad är det som får människor att vilja/kunna ta ansvar? Hur kan man skapa situationer där ungdomar kan testa på att ta ansvar? Är det ålder som styr om du kan ta ansvar eller inte?


Card 4 bak