Page 1

Följdfrågor: Hur kan man göra istället? Varför reagerar ungdomarna som de gör? Hur tänkte personalen? Vilka normer finns på er fritidsgård? Vilka strukturer i samhället är det som gör att det ser ut så? Hur påverkar det oss?

Card 11 bak  
Advertisement