Issuu on Google+

Följdfrågor: Hur kan man göra istället? Varför reagerar ungdomarna som de gör? Hur tänkte personalen? Vilka normer finns på er fritidsgård? Vilka strukturer i samhället är det som gör att det ser ut så? Hur påverkar det oss?


Card 11 bak