Page 1

Amsterdamseweg “Mooi bereikbaar�

Bewoners- en ondernemersinitiatief voor een veilig, mobiel en leefbaar alternatief


Doel en voordelen: Doel visie: CreĂŤren van een duurzaam veilige omgeving voor ALLE weggebruikers

Voordelen tov plan Gemeente: 1. Veiliger oversteken voetgangers 2. Veiliger oversteken fietsers 3. Geen verdere toename parkeerproblematiek 4. Veiliger uitstappen bestuurders 5. Veiliger uitstappen inzittenden 6. Uitwijken auto’s en hulpdiensten 7. Betere straatverlichting m.n. op fietspad en trottoir 8. Beter overzicht kruisend verkeer 9. Betere doorstroming 10. Veiliger laden en lossen 11. Rijcurven vrachtverkeer: voldoende ruimte voor draaicirkel 12. Voldoet aan / onderbouwt door richtlijnen CROW, fietsberaad, SWOV en Beleidsnota fietsverkeer


Visie straatprofiel ruim


Visie straatprofiel ruim


Visie straatprofiel smal


Visie straatprofiel smal


Hoofdstructuur autoverkeer

Amsterdamseweg

Utrechtseweg Sonsbeekweg

Figuur 7. Hoofdstructuur autoverkeer (uit ontwerp-structuurvisie) Beleidsnota Fietsverkeer Bladzijde 22


Sonsbeekweg


Utrechtseweg


Oversteken Plannen gemeente

Voortstel buurt

voetgangersoversteek

Onbeveiligd, smal middensteunpunt, bij Jumbo-Allio (kinderdagopvang) geen middensteunpunt

Beveiligd middels zebra en/of verkeerslichten

fietsersoversteek

Geen mogelijkheid, alleen insteekplekken

Beveiligd samen met voetgangersoversteek

Bron: Beleidsnota Fietsverkeer Bladzijde 22

Bron: Beleidsnota Fietsverkeer Bladzijde 23

Bron: Beleidsnota Fietsverkeer Bladzijde 23


Parkeren Circa 150 parkeervergunningen

Plannen gemeente Circa 50 parkeerplaatsen (-100)

Voortstel buurt Circa 75 parkeerplaatsen (-75)

laanbeplanting

Om de 2 parkeerplaatsen

Minimaal 6 parkeerplaatsen tussen bomen, zoals veel in de wijk voorkomt en vooraan A’damseweg

Bron: Parkeeronderzoek omgeving Amsterdamseweg, Arnhem bladzijde 5, 11

Bron: Parkeeronderzoek omgeving Amsterdamseweg, Arnhem bladzijde 7

Bron: Parkeeronderzoek omgeving Amsterdamseweg, Arnhem bladzijde 3

Bron: Parkeeronderzoek omgeving Amsterdamseweg, Arnhem bladzijde 9


Maximaal gemeten

Straal 100m

Bron: Parkeeronderzoek omgeving Amsterdamseweg, Arnhem Visualisatie B4.6, parkeerdruk, zaterdag 6 april, 22:00 uur.


Veiligheid Plannen gemeente

Voortstel buurt

Uitstappen bestuurders

Rijbaan - 0 vs 50 km/h

Fietsstrook - 0 vs 40 km/h

Uitstappen inzittenden/kinderen

Fietsstrook - 0 vs 40 km/h

Trottoir – 0 vs 5 km/h

Uitwijken van auto’s en hulpdiensten

Nauwelijks mogelijk

Op fietsstrook, indien mogelijk

straatverlichting

Alleen aan zuid-zijde, fietspad noordzijde weinig licht, geparkeerde auto’s en bomen!

Beide zijden straat

Overzicht kruisend verkeer

Slecht; door auto’s tussen fietspad en rijbaan

In 1 blik een totaal beeld/overzicht

Bron: SWOV-Factsheet Achtergronden bij de vijf Duurzaam Veilig-principes. bladzijde 2

Bron: Vademecum Fietsvoorzieningen. bladzijde 17

Bron: Vademecum Fietsvoorzieningen. bladzijde 18


Ongevallen Bron: Vademecum Fietsvoorzieningen. bladzijde 18

Bron: SWOV-Factsheet Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers. bladzijde 2

3x zoveel doden/gewonden op een kruising dan op een wegvak volgens SWOV


Vrijliggend vs Aanliggend Een vrijliggend fietspad heeft enkele veiligheidsproblemen volgens Mobielvlaanderen

Bron: Vademecum Fietsvoorzieningen. bladzijde 17

Terwijl aanliggende paden deze niet hebben, Vooral niet bij kruispunten en inritten.

Bron: Vademecum Fietsvoorzieningen. bladzijde 18


Vrijliggend vs Aanliggend

Bron: SWOV-Factsheet Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers. bladzijde 4

Bron: Vademecum Fietsvoorzieningen. bladzijde 17


Afwijkingen in huidig plan

Bron: Beleidsnota Fietsverkeer Bladzijde 12

Vrijliggende fietspaden in huidig plan halen gewenste breedte niet van 2 meter, tevens ontbreekt uitstapstrook 0,5 meter aan parkeerkant.


Doorstroming Plannen gemeente

Voortstel buurt

Instappen bus bij bushalte

Blokkeert weg en stokt doorstroming

Op aparte strook, garandeert doorstroming

Inparkeren auto

Blokkeert weg en stokt doorstroming

Meer ruimte, garandeert doorstroming

Opstopping door auto’s die parkeerplaatsen zoeken (rondjes rijden)

veel

soms

Bron: Vademecum Fietsvoorzieningen. bladzijde 18


Laden/Lossen: Laden/lossen voor Veilinghuis, woonwinkel en tijdelijke stop voor pakketdiensten, bussen, vrachtwagens ...

Plannen gemeente Op rijbaan en fietspad

Voortstel buurt Op laad en losstrook

Veilinghuis Derksen - 6x per jaar kunst-, antiek- en inboedelveiling - 1x per jaar klokkenveiling Deze nemen 18 werkdagen per veiling in beslag Laad- en losstrook tevens vluchtstrook, kiss&drive, kort parkeren, geeft ruimte en lucht aan het verkeer Gemeente haalt laad- en losstrook weg en gedoogt laden en lossen op rijbaan en fietspad?


Probleem:


Oplossing?:

Laden/lossen: Indicatieve zijlijn

Nadelen: Nog steeds komt de veiligheid in het gedrang:

Lengte voertuig max 16.50 meter (trekker/oplegger) Breedte voertuig 2.55 meter

Vrachtwagen moet kruisen over het fietspad. Vaak staan voor veilinghuis auto’s geparkeerd. waardoor nog steeds ladende en lossende auto’s en vrachtwagens op het fietspad!! Fietsers moeten over rijbaan!

Na inparkeren, achteruit steken, vooruit wegrijden Bron: Veilinghuis Derksen/gemeente Arnhem


Backup Sheets


Bronvermelding - Beleidsnota fietsverkeer Documentnummer: 2013.0.019.847 - Parkeeronderzoek omgeving Amsterdamseweg, Arnhem. Bureau de Groot Volker - CROW-publicatie 182 “Parkeerkencijfers- Basis voor parkeernormering� - SWOV-Factsheet Achtergronden bij de vijf Duurzaam Veiligprincipes - SWOV-Factsheet Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers - Vademecum Fietsvoorzieningen - fietsberaad.nl - SWOV-Factsheet Voetgangersveiligheid


SWOV

Over de Bronnen

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV is het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is de missie van de SWOV om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

CROW Het CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze not-for-profit-organisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg en beheer. Deze kennis wordt onder andere in de vorm van publicaties uitgegeven aan belanghebbenden.

Fietsberaad (onderdeel van CROW) Het Fietsberaad is een kenniscentrum voor fietsbeleid. De doelstelling van het Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van decentrale overheden. Daarnaast moeten de activiteiten van het Fietsberaad bijdragen aan de volgende doelstellingen uit de Nota Mobiliteit: - De stimulering van het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de keten; - Het terugdringen van fietsendiefstal; - De reductie van het aantal verkeersslachtoffers


Duurzaam Veilig Samenvatting De verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig is gebaseerd op vijf principes. Deze vijf principes betreffen de functionaliteit van wegen, de homogeniteit van massa en/of snelheid en richting, fysieke en sociale vergevingsgezindheid, herkenbaarheid en voorspelbaarheid van wegen en gedrag, en statusonderkenning.


Doel en voordelen: Doel visie: CreĂŤren van een duurzaam veilige omgeving voor ALLE weggebruikers

Voordelen tov plan Gemeente: 1. Veiliger oversteken voetgangers 2. Veiliger oversteken fietsers 3. Geen verdere toename parkeerproblematiek 4. Veiliger uitstappen bestuurders 5. Veiliger uitstappen inzittenden 6. Uitwijken auto’s en hulpdiensten 7. Betere straatverlichting m.n. op fietspad en trottoir 8. Beter overzicht kruisend verkeer 9. Betere doorstroming 10. Veiliger laden en lossen 11. Rijcurven vrachtverkeer: voldoende ruimte voor draaicirkel 12. Voldoet aan / onderbouwt door richtlijnen CROW, fietsberaad, SWOV en Beleidsnota fietsverkeer


Bestemmingsverkeer: 1. 200 adressen = ongeveer 400 personen 2. Ingang voor de Burgemeesterwijk (2.830 inwoners) met winkels, scholen, tandartsen, verloskundige, kantoren, ingang Sonsbeekpark. 3. Ingang voor de Brouwerijweg en omgeving ( 1.305 inwoners) met scholen, consultatiebureau, recreatie. 4. 25.000 klantbezoeken per week voor Jumbo, Lidl en Praxis 5. 2.000 werknemers voor kantoren, o.a.: Cito, Arcadis, Mott Mac Donald, Kinderopvang, personeel winkelbedrijven 6. Veilinghuis Derksen: 6x per jaar kunst- antiek en inboedelveilingen die per keer 18 werkdagen in beslag nemen. Veel bezoekers: kijkers, spullen ophalen en inbrengen. 1x per jaar een klokkenveiling. 7. Bezoekers Centraal station - Ingang Sonsbeekzijde met kiss and drive 8. Bezoekers evenementen op de evenemententerreinen bij: de Steile tuin, de Ronde weide, de grote vijver, de Witte Villa, het Watermuseum en het Bezoekerscentrum.


Selectiemethode

2013 11 05 presentatie amsterdamseweg  

Presentatie alternatief plan Amsterdamseweg