Page 1

Att v채nda en klass fr책n oro till fokus Augusti 2011


Åsa Sourander Lärare i mellanstadiet 20 år i finlandssvensk skola i Karleby Lärarfortbildare vid Åbo Akademi i Vasa - 5 år Lärare i svensk skola- Sigtuna - 5 årverksamhetsledare Författare Sisu i klassrummet Att vända en klass från oro till fokus Nominerad till Årets pedagog i Sigtuna 2011


Syfte Ge verktyg som kan hj채lpa dig i arbetet med en sv책r klass/grupp Ge mod att v책ga leda Inspirera och bekr채fta dig i ditt arbete


Hur?

Basen för min föreläsning är Att vända en klass från oro till fokus och dess principer Utgå ifrån min egen verklighet och erfarenhet med min klass Den finska ryggsäcken Bikupor - kortare övningar i ett positivt förhållningssätt


Kreativitet

Hopp

Den enda v채gen

Samarbete


För att en elev ska följa dig behöver han eller hon känna följande: Min lärare vill mig väl, ser mina förtjänster och min potential. Min lärare står emot mina känslostormar och står kvar, oavsett vad som händer. Min lärare gillar måhända inte alltid mitt beteende eller sättet jag säger ifrån på eller sättet jag agerar och säger ifrån på, men oavsett vad som händer, inger min lärare mig hopp om att det blir bättre nästa gång och att det finns hopp även för min framtid


Leta efter det som fungerar Uppmärksamma det som fungerar Uppmärksamma även otraditionella styrkor De allra flesta elever landar rätt en vacker dag, men kanske inte just nu hos dig POSITIVA GLASÖGON! Lev som du lär!


Vad krävs av en elev idag? . Förmåga att arbeta lugnt i en grupp på 20- 30 ungdomar . Förmåga att komma överens med människor med olika värderingar, begåvningar, intressen, kulturbakgrunder, lärstilar och livsmål . Förmåga att dämpa sina egna individuella behov, känslor och önskemål till gagn för gruppen . Förmåga att lyssna, sitta still, vänta på sin tur, ta emot och minnas instruktioner . Förmåga att koncentrera sig på textmateria, återge vad man lärt sig ofta skriftligt . Förmåga att göra sig sedd och hörd i gruppen . Förmåga att ta ett stort personligt ansvar . Förmåga att prestera bra i flera ämnesområden . Förmåga att vara ytterst fokuserad- trots att aktiviteter ofta byts


Diskutera Ber채tta om en guldstund i arbetet tillsammans med eleverna! Vad berodde det p책 att det gick s책 bra? Vad gjorde du?


Du behövs mer än någonsin!!!! . Hjälpa eleverna att sortera bland informationsutbudet . Vara en vägledare till kvalitet och inte bara kvantitet . Vägleda elever till källkritik och förståelse för den påverkan de utsätts för . Vara en etisk kompass . Stödja elever att kanalisera sin kreativitet på ett konstruktivt sätt . Vara en länk mellan kulturarvet och allt det nya i samhället . Ge basfärdigheter som behövs i ett samhälle som är beroende av ord, bild, statistik, teknik . Hjälpa eleverna balansera mellan gruppens och individens behov


Princip nr 1 Gruppen före individen Hur? Gemensamma arbetsvanor och positiva beteendemönster Gemensamma genomgångar - vi lär oss tillsammans Gemensamma upplevelser - utflykter, teaterbesök… Gemensamma utmaningar - klassresa Gemensamma diskussioner - etiska frågor Gemensamma lärutmaningar - skriva en bok, dikt Gemensamma produktioner - musikal


Princip nr 2 Struktur och spelregler underlättar ordning En omogen grupp kräver struktur, tydliga ramar och uppföljning

Spelregler: Plats - var man utför en aktivitet Tid - när och hur länge man håller på Innehåll - vad det är man gör Metod - hur man gör det man skall göra Person - vem som har ansvar för vad inom gruppen


Åsas struktur Månadsbrev Veckoplanering Dagens program Lektionens genomförande Eleverna vet vad som förväntas av dem Vad har du lärt dig idag? - Reflektion! Veckoutvärdering - Hattarna


Dagens program MÅNDAG Bänkbok Matte . Genomgång . Eget arbete . Problemlösning Kort rast Idrott Ea Lunch/Rast Högläsning Engelska Svenska

Läxa: Matte


So Repetition av förra lektionen i grupper Vad skall vi lära oss idag? Åsa berättar Text i läroboken Tankekarta Illustrera din tankekarta Berätta för ditt par om tankekartan


Hattarna Vit hatt: Berätta om 3 saker du lärt dig den här veckan Röd hatt: Hur har du känt dig den här veckan? Gul hatt: Berätta om 3 positiva saker den här veckan Svart hatt: en sak som du skall göra annorlunda eller bättre nästa vecka Blå hatt: Berätta om ett tillfälle, när du varit hjälpsam, artig eller gett en komplimang till en klasskompis den här veckan Grön hatt: Någon ny metod eller sätt att arbeta som du Prövat under veckan.


Strategier för en positiv klassrumsmiljö Tre före Åsa Vad syns och hörs i vårt klassrum Tack- terapi Trippelberöm Klanderhanden - önskehanden Artighetsrutiner - Lyssnastrategier Positivt skvaller Positiva förväntningar Konsten att omformulera Vad är du mest nöjd med idag? Ansvarstrappan


Det här syns och hörs i vår klass!!! Bra Gjort!

Tack!

En klapp på axeln Ett leende

Du klarar det! Schysst! En kram

Kan jag hjälpa till?


Trippelberöm 1.  Uttryck ditt beröm: Super! Kanon! Fantastiskt! Bra! 2.  Visa att du förstår att det var svårt: Det där var inte lätt! Det skulle jag aldrig klarat! 3. Visa ditt intresse genom att fråga: Hur kom du på idéen? Förklara hur du gjorde? 4. VAR GENERÖS: Vem har bidragit till att det gick så bra? 5. Ge en klapp på axeln: Det var ändå din förtjänst! 6. Småle och var stolt!


Namn:_Jennifer_______________ Jag låter alla få vara med Jag vill gärna utmana mig själv Jag är positiv och glad Jag är bra på att diskutera och säga vad jag tycker

Jag är bra på datorer

Jag är en social person som har Jag har bra hand med hästar och lätt att få kompisar Jag är bra på att skriva berättelser hundar Jag är bra på att dansa Jag är bra på att sjunga Jag har en stark vilja Jag är kreativ MINA STYRKOR


Prata öppet om hur ni bemöter era elever! Du måste leva som du lär - din värdegrund måste synas i dina handlingar


Vinn elevernas förtroende De accepterar ledarskap och struktur, men följer bara ledare de har förtroende för De har extremt hög integritet De har hyckleriantenner De söker relevans och mening De kan förflytta berg, bara de vill De vill skratta De vill ha sanning De vill ha hela dig De behöver veta vad som gäller De vill ha stöd, uppmuntran och vänliga ord


Princip nr 8 Samverkan med föräldrar är en förutsättning för att vända en grupp. Klargör ansvar, be om hjälp och informera systematiskt. Informera ofta och konsekvent Satsa genast på relation med föräldrarna Var inte blyg eller rädd för föräldrar. De vill sina barn väl Klargör dina ansvarsområden Klargör föräldrarnas ansvarsområden Be om hjälp.


Detta ville föräldrarna: 1.  Att deras barn skulle inhämta tillräckligt med kunskaper för att klara framtida studier. En god grund att stå på. 2. Att barnen skulle känna sig trygga och trivas i skolan 3. Att barnen skulle tycka att det är kul i skolan. Då lär de sig bäst


Obekväma samtal •  Börja med något positivt •  Informera sakligt om det som hänt - har eleven berättat? •  Informera om dina förväntningar och grundregler •  Konkret förslag hur jag gör i skolan och vad de kan göra •  UPPFÖLJNING •  Avsluta positivt •  Tackar •  Du vill väl - bygger på en god relation Mina lappar - vad kan du göra själv nu?


Utvecklingssamtal •  Vilken känsla och stämning vill du att samtalet skall förmedla slutändan •  Tre saker du är nöjd med? •  Vad har du gjort för att det skall gå så här bra? •  Vad kan du förbättra eller göra annorlunda? •  Strategier för att utveckla arbetet - anteckna •  Vad kan du göra - läraren - andra? •  Sociala miljön •  Ställa upp mål •  Elevens styrkor antecknas - styrkestjärna - en riktig stjärna


Mentorskap, coaching och co – coaching, JOHN STEINBERG 2004 Svenska förlaget


Syfte Två människor byter tid och idèer med varandra. Du ger mig stöd och handlingsalternativ, så ger jag dig stöd och handlingsalternativ Genom ditt stöd, dina frågor och din uppmuntran får din partner kraft och mod att gå vidare

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP!


Påminn dig om syftet : att stödja och uppmuntra varandra att nå sina mål. Det är med stöd och uppmuntran man växer!


Grundfrågorna 1.  Vad har hänt sen sist? 2.  Vad vill du? 3.  Hur skall du få det du vill? 4.  Hur vet du att du har lyckats? 5.  Har du någon fråga eller någon feedback du vill ge mig?


Klargörande frågor: Är du nöjd med hur det gick? Vad skulle du kunna göra annorlunda nästa gång? Vad var det viktigaste som hände+ Vad var det viktigaste du lärde dig? Är det något som du kommer att göra på samma sätt i en liknande situation? Är det något som du kommer att undvika nästa gång? Gjorde du något som du kan rekommendera till andra? Vilka är fördelarna? Nackdelarna? Vad blir det för konsekvenser? Är det detta du ville skulle hända? Vad vill du först och främst skall hända? Hur kan du bli nöjdare nästa gång? John Steinberg, Mentorskap, coaching och co -coaching


Pedagogcoaching . Hur har det gått förra veckan? Vad har fungerat bra? Vad har fungerat bäst? Vad är du mest nöjd med? . Vad vill du nu? Har du ett specifikt mål för nästa vecka? Gällande eleverna/eleven? Föräldrar? Undervisningsmetod? Har du ett särskilt mål med din undervisning? Välj en sak förveckan! . Hur skall du göra för att lyckas? Vilken information behöver du? Någon som kan hjälpa dig? Någon du kan samarbeta med? . Hur vet du att du har lyckats? Vilka tecken letar du efter? Sammanfatta gärna , hur du tänkt inför veckan! Feedback till mig.


Tack för att du lyssnar och bryr dig, för att du ger och delar med dig och ALLTID FINNS DÄR

Jag önskar dig allt gott inför det kommande skolåret! Lycka till!

Åsa Souranders studiedag  

Bildspel från Åsa Souranders studiedagar, augusti 2011