Page 1

Oroliga barn och elever (Bilderna

på elever i denna bildspel har inget samband med temat ”oroliga barn.”)

Prata Pedagogik, Nr 4 © 2012 John Steinberg, författare och Michael Steinberg, fotograf. Fri spridningsrätt medges. Skicka runt till kollegor och vänner.

1


Observera när och var det händer Identifiera tider, platser och aktiviteter där eleven blir orolig, agerar utåt eller tappar koncentrationen. Finns det vissa platser eller aktiviteter som kan undvikas eller miljöer som kan förbättras?

2


Sök sammanhang som fungerar Identifiera tider, platser och aktiviteter där eleven hittar ro, välmående, flow och goda resultat. Är det möjligt att allt oftare placera eleven i ett sammanhang som fungerar?

3


Ge omställningstid När elevens bild av vad som ska hända inte stämmer överens med verkligheten blir det ofta problem. Informera om förändringar, t ex i schemat, vem som leder aktiviteten, lektionens innehåll, i så god tid som möjligt. Ge eleven tid att ställa om sig till andra förutsättningar. Det löser inte allt, men det hjälper. 4


Möt Olle vid grinden Möt eleven vid grinden – bokstavligen – på gården, i korridoren och innan passen börjar, för att hälsa, kolla av känslostämningen och få eleven att få en så positiv start som möjligt. 5


Säg ifrån, men först när eleven är mottaglig Visst beteende är oacceptabelt och man måste säga ifrån. Men gör det först när eleven är mottaglig, d v s avspänd och lugn. När känslostormen utbryter, handskas med den så gott du kan men det är fel tillfälle för tillsägelser.

6


Hjälp eleven att identifiera risksituationer Hjälp eleven att känna igen hur kroppen reagerar när han eller hon blir arg. ”I vilka situationer brukar du bli mycket besviken, ledsen eller arg?” Denna medvetenhet lindrar inför framtiden. 7


Ge strategier för att möta känslostormar Ge eleven konkreta strategier för att handskas med sin ilska eller besvikelse, t ex att ”När du känner att känslostormen inom dig kan leda till en konflikt, sätt dig i grupprummet ett tag.” Nej, det fungerar inte varje gång, men sakta men säkert lär sig eleven att det finns annat att göra än att slå, skrika eller få ett utbrott. Det räcker inte att säga, ”sluta” utan någon specifik strategi eller handling. 8


Förstärk ansträngningen När du ser en s k riskelev handskas väl med en känslig situation, uppmärksamma detta. Var generös med beröm och uppmuntran. Förstärk det som fungerar.

9


Stärk relationen Utnyttja lugna perioder för att stärka relationen, kommentera det positiva och tacka för elevens ansträngningar. Trygghet med dig som person och förtroende för dig som person underlättar när det blir tuffare.

10


Leta efter det som fungerar

John Steinberg: Kurser, föredrag, böcker, hemsida, blogg och handledning om bl a Ledarskap i klassrummet, Att handleda pedagoger, Humanistiskt ledarskap, Digital flow, Hitta elevernas styrkor, Lektionen är helig. Följa John på www.steinberg.se eller www.facebook.com/johnsteinberg1. Kontakt: john@steinberg.se

Michael Steinberg: Lifestyle-fotograf.

Se Michaels portfolio på www.arbetsnarkoman.se. Han tar bilder på barn, ungdomar och pedagoger i deras riktiga miljöer för hemsidor, utställningar och utsmyckning. Kontakt: michael@steinberg.se.

Prata Pedagogik vill starta konversationer om stora och små frågor om hur vi leder, uppmuntrar, utmanar och underlättar inlärning för andra. Skicka detta vidare till kollegor och vänner.

11

Prata Pedagogik nr 4  

Tips för hantering av oroliga barn och elever.

Prata Pedagogik nr 4  

Tips för hantering av oroliga barn och elever.

Advertisement