Page 1

Utnyttja din scen

Prata Pedagogik, Nr 3 © 2012 John Steinberg, författare och Michael Steinberg, fotograf. Fri spridningsrätt medges. Skicka runt till kollegor och vänner.

1


Dagens pedagoger är artister. Artisteriet består i att fånga och behålla uppmärksamhet, att skapa goda relationer och förklara passets spelregler, mål och syfte - ofta i stora grupper där elever har olika behov och önskemål.

2


Katedern är borta hos de flesta, men det finns en självklar plats för att påkalla uppmärksamhet. Stå i mitten av din ”scen”, nära din grupp, med en ”stolt” hållning, stabilt på marken. Visa tydligt att du är ledaren.

3


Oavsett vilken metod du använder - förmedlingspedagogik, temaorienterat eller entreprenöriellt lärande - krävs tydlighet om mål, ramar, förväntningar, spelregler och hur kunskapen ska redovisas. Faktum är att den moderna pedagogiken kräver mer ledarskap, struktur och uppföljning än den gamla pedagogiken. 4


De flesta barn och ungdomar idag är beroende av goda relationer. Det innebär att de är känsliga för hur de blir bemötta, sedda och uppmuntrade. Eleverna vet hur en bra pedagog ska vara: sträng men snäll, med ramar och kramar. Det är ingen nyhet, men ändå något att sträva efter som ledare.

5


Framfรถr allt betyder det att vรฅga vara ledare, och skรถta det snyggt.

6


Stå stadigt. Fäst blicken. Använd uppåt- och utåt-gester. Visa tydligt när du vill ha uppmärksamhet. Höj rösten. Pausa. Använd en normal röst. Prova dig fram till vad som fungerar utan stress, irritation, uppgivenhet eller översitteri.

7


Hur jag leder gruppen påverkar till stor del hur gruppen i sin tur bemöter mig. Jag tar ansvar för det jag kan ta ansvar för mitt eget ledarskap, de relationer jag utvecklar och den atmosfär jag skapar i gruppen.

8


Det är bara att erkänna att gruppen läser av mig och hela tiden gör bedömningen: ”Är detta en person jag vill följa?” En del gör det av plikt men allt fler gör det endast av lust. Jag vill få mina elever att välja mig. Återigen står relationer i centrum som en förutsättning för lärande och följsamhet.

9


Scenen är min. Det är jag som leder och sätter struktur på verksamheten. Ibland vill jag berätta. Ibland vill jag organisera ett projekt. Ibland ska eleverna lyssna på varandra. Ibland skapar jag förutsättningar för kreativitet och magi. Oavsett metod och innehåll behöver jag ta min plats, ta min scen och inse att det är jag som leder gruppen.

10


Utnyttja din scen

John Steinberg: Kurser, föredrag, böcker, hemsida, blogg och handledning om bl a Ledarskap i klassrummet, Att handleda pedagoger, Humanistiskt ledarskap, Digital flow, Hitta elevernas styrkor, Lektionen är helig. Följa John på www.steinberg.se eller www.facebook.com/johnsteinberg1. Kontakt: john@steinberg.se

Michael Steinberg: Lifestyle-fotograf.

Se Michaels portfolio på www.arbetsnarkoman.se. Han tar bilder på barn, ungdomar och pedagoger i deras riktiga miljöer för hemsidor, utställningar och utsmyckning. Kontakt: michael@steinberg.se.

Prata Pedagogik vill starta konversationer om stora och små frågor om hur vi leder, uppmuntrar, utmanar och underlättar inlärning för andra. Skicka detta vidare till kollegor och vänner.

11

Utnyttja din scen  

Prata Pedagogik Nr 3. Bildspel med frikopierings-och spridningsrätt i syfte att starta konversationer om pedagogik, ledarskap och lärande, s...