Page 1

Skapa system för lärande

Prata Pedagogik, Nr 2 © 2011 John Steinberg, författare och Michael Steinberg, fotograf Fri spridningsrätt medges. Skicka runt till kollegor och vänner.

1


Det här är Terri, lärare i årskurs 1 i USA. Sexåringarna hon jobbar med läser, skriver och räknar. Terri underlättar detta genom att ge sina elever system för att knäcka de olika koderna för att läsa, skriva och räkna.

2


Noterar att Terri sätter sig själv i centrum för uppmärksamheten och alltid har en s k visuell representation av det hon pratar om. Det innebär att hon kompletterar det hon säger med ikoner, bilder, gester och texter. Hon poängterar hur man ska tänka och göra det som ska läras.

3


Terri visar att när man läser en bok ska man tänka på fyra saker, t ex att kolla bilderna för att få en uppfattning om vad boken handlar om och att leta ord som man känner igen.

4


Notera att Terri tittar på och pekar på det hon vill att eleverna ska lägga märke till. Då går blickarna till instruktionerna och exemplen. Om hon tittar på barnen samtidigt som hon pekar på tavlan blir det dubbla budskap. Vem eller vad ska jag egentligen titta på?

5


Terri använder mycket positiv förstärkning. Uppmuntran och att peka på vad eleverna gör rätt sitter i ryggmärgen. Hon tackar. ”Tack för att du räckte upp handen, Tomas. Vad har du för fråga?” Hennes systematiska tänkande och angreppssätt gäller även ”spelregler” för hur man umgås och turas om. 6


Nu syns två system. Ett visar hur man klarar ett skrivuppdrag. Jag säger meningen. Du skriver ner den. För att göra det: lyssna, säg högt, skriv och kolla vad du har skrivit. Nedan finns en bild av lässystemet. När vi läser gör vi så här.

7


Denna bild beskriver skrivprocessen hon lär ut till dessa sexåringar. Det låter avancerat, men Terri lägger grunden till det eleverna har nytta av under resten av sin skolgång. Tänk ut vad du vill skriva. Gör ett första utkast. Visa och berätta för mig. Revidera och förbättra. Skriv ut slutversionen - snyggt. Lägg till illustrationer. Gör det bästa du kan.

8


Det finns en systematik i allt Terri gör. Vänligt, bestämt och utifrån sin ledarposition i rummet beskriver hon hur man gör för att lösa nästa utmaning.

9


Vilka system lär du ut till dina elever? Hur kan du arbeta ännu mera med detta systemtänkande? Hur kan eleverna få visuella representationer av hur de ska göra och vad de ska göra? Ledarskap i klassrummet handlar delvis om att lära ut system så att eleverna kan arbeta självständigt och växa in i sitt ansvarstagande.

10


Skapa och lär ut system

John Steinberg: Kurser, föredrag, böcker, hemsida, blogg och handledning om bl a Ledarskap i klassrummet, Att handleda pedagoger, Humanistiskt ledarskap, Digital flow, Hitta elevernas styrkor, Lektionen är helig. Följa John på www.steinberg.se eller www.facebook.com/johnsteinberg1. Kontakt: john@steinberg.se

Michael Steinberg: Lifestyle-fotograf.

Se Michaels portfolio på www.arbetsnarkoman.se. Han tar bilder på barn, ungdomar och pedagoger i deras riktiga miljöer för hemsidor, utställningar och utsmyckning. Kontakt: michael@steinberg.se.

Prata Pedagogik vill starta konversationer om stora och små frågor om hur vi leder, uppmuntrar, utmanar och underlättar inlärning för andra. Skicka detta vidare till kollegor och vänner.

11

Prata Pedagogik Nr 2: System för lärande  

Bildspel för fri kopierings-och spridningsrätt i syfte att starta konversationer om ledarskap och lärande. Varsågod!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you