Page 1

De stora frågorna

Prata Pedagogik, Nr 1 © 2011 John Steinberg, författare och Michael Steinberg, fotograf Fri spridningsrätt medges. Skicka runt till kollegor och vänner.

1

Profile for Steinberg Education & Publishing

Prata Pedagogik 1. De stora frågorna  

Bildspel med frikopierings-och spridningsrätt som vill inspirera till pedagogiska samtal.

Prata Pedagogik 1. De stora frågorna  

Bildspel med frikopierings-och spridningsrätt som vill inspirera till pedagogiska samtal.

Advertisement