Page 1

pagina 4 r (Managen van) Duurzame Ontwikkeling Duurzame ontwikkelingen, waar gaat dat over en kun je dat managen? In deze module wordt het belang en de meerwaarde van duurzaamheid vanuit ecologisch, sociaal en economisch perspectief belicht en de rol van duurzaam leiderschap ingevuld. r Presenteren In deze module wordt gewerkt aan het verbeteren van het vermogen betrokken en efficiënt te presenteren. Veel aandacht krijgt de relatie met de toehoorders en de voorbereiding van een presentatie. ‘‘Door deze opleiding zie en begrijp ik de bedrijfsmatige processen binnen het bedrijf beter.’

‘Deze cursus heeft mij een duidelijke bevestiging gegeven dat ik liever de breedte in wil gaan dan me verder specialiseren in mijnvakgebied.’

r Project Management In twee modules gaan we in op de specifieke kenmerken van projectmatig werken, vanuit twee invalshoeken. De procedureel systematische benadering beschrijft het faseren en beheersen van projecten. De gedragsmatige of intermenselijke benadering onderzoekt de relatie tussen het project en zijn omgeving. r Persoonlijke netwerken en Persoonlijk Portfolio In deze module staat uw (loopbaan)ontwikkeling centraal, waarbij u leert uw functioneren van een afstand te beschouwen. Hierbij komen vragen aan de orde als: Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Hoe wil ik mij en mijn persoonlijke netwerken verder ontwikkelen? Wat zijn mijn ambities? Hoe zie ik mijn verdere loopbaanverloop? Vragen die resulteren in uw persoonlijk portfolio. Naast deze 19 modules zijn er voorafgaand aan vier van de cursusavonden ateliersessies van 2,5 uur gepland. Deze ateliersessies zijn gericht op de praktijkopdracht, waarin u zelfstandig een multidisciplinair probleem oplost. In deze ateliersessies krijgt u een methode aangereikt waarmee managementproblemen systematisch kunnen worden geformuleerd en aangepakt. In deze multidisciplinaire methode komt onder andere aan de orde; het formuleren van complexe problemen en de relatie tussen onderzoek en ontwerpproblemen, welke kennis moet je verzamelen om het probleem op te lossen, het bedenken van oplossingen en creativiteit, het kiezen van oplossingen en beslissingen nemen, integratie, presentatie en verslaglegging.

Duur van het programma Het programma Management voor Jonge Professionals en Ingenieurs duurt ongeveer een jaar en bestaat uit negentien bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren 2,5 uur en vragen gemiddeld circa 8 uur zelfstudie per module. Daarnaast zijn er voorafgaand aan vier van de cursusavonden ateliersessies van 2,5 uur gepland. De praktijkopdracht heeft een studiebelasting van circa 100 uur.

Wanneer en waar De bijeenkomsten vinden eens per twee weken op maandagavond van 19.15 tot 21.45 uur plaats in het midden van het land.

Investering De opleiding vraagt een investering van € 3950, -. De kosten voor literatuur bedragen circa € 375, - Voor meerdere deelnemers uit eenzelfde organisatie geldt een speciaal tarief van € 3700, - per deelnemer (geldig bij minimaal drie deelnemers).

TSM Business School

Meer informatie en aanmelden

Postbus 217 7500 AE Enschede Telefoon: 053-489 8009 Fax: 053-489 4848 E-mail: info@tsm.nl Internet:www.tsm.nl

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met: Anet Bolk, programma coördinator Telefoon: 053 489 3113 E-mail: z.d.bolk@tsm.nl Inschrijven? Op www.tsm.nl vindt u een inschrijfformulier.

Man. Jonge Pro-Ing4  

r Persoonlijke netwerken en Persoonlijk Portfolio In deze module staat uw (loopbaan)ontwikkeling centraal, waarbij u leert uw functio- neren...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you