Page 1

pagina 1

Management voor Jonge Professionals en Ingenieurs Kenmerken r Verbreding van uw bedrijfskundige kennis; r Ontwikkeling van uw managementvaardigheden; r Persoonlijk portfolio ondersteunt u bij uw carrière ontwikkeling; r Modules worden gegeven door specialisten op het vakgebied; r Theorie wordt direct gekoppeld aan uw bedrijfspraktijk; r Eindopdracht resulteert in een verbetervoorstel voor uw organisatie; r Inspirerende uitwisseling van kennis en ervaring door grote verscheidenheid in de samenstelling van de cursusgroep.

Bent u een jonge (technische) professional en wilt u uw bedrijfskundige kennis verbreden en uw managementcompetenties vergroten? Het programma Management voor Jonge Professionals en Ingenieurs is gericht op fundamentele bedrijfskundige onderwerpen en geeft specialisten middelen om, naast vakinhoudelijke aspecten, ook meer management taken en verantwoordelijkheden te kunnen vervullen.

Professionele ontwikkeling Wilt u in de toekomst doorgroeien naar een leidinggevende functie dan biedt het programma ondersteuning bij het verbreden van uw inzicht in een breed scala aan bedrijfsdisciplines, zoals financieel management, marketing, organisatiekunde, proces- en prestatiemanagement en personeelsmanagement (HRM). Aanvullende essentiële onderwerpen, zoals strategisch management, projectmanagement en persoonlijk portfolio komen eveneens uitgebreid aan bod. Daarnaast leert u uw communicatieve vaardigheden versterken en is er aandacht voor actuele thema’s zoals innovatiemanagement, duurzaam managen en verandering en ondernemerschap.

Actueel en praktijkgericht Kennisverwerving vindt bij de opleiding plaats door zelfstudie en praktijkopdrachten. Tijdens de bijeenkomsten wordt de bestudeerde stof toegelicht en besproken. U besteedt daarnaast ook veel aandacht aan het toepassen van de verworven kennis in de praktijk. De programma’s van TSM Business School zijn gebaseerd op high impact learning. Deze leermethode houdt in dat theorieën een concrete invulling krijgen door ze te koppelen aan de bedrijfspraktijk en de ervaringen van de deelnemers zelf. Het geleerde krijgt direct een gezicht en een herkenbare toepassing, waardoor het leerrendement extra hoog is. De docenten die u begeleiden, zijn academisch geschoold en vaak ook actief in advieswerk of het bedrijfsleven, waardoor ze nauwe banden hebben met de beroepspraktijk. Tijdens het programma worden veel cases behandeld en neemt u deel aan groepsopdrachten rond bestaande bedrijfsvraagstukken. Het programma wordt afgesloten met een praktijkopdracht waarin u uw nieuwe kennis en vaardigheden toepast op een vraagstuk binnen uw eigen organisatie.

Persoonlijke ontwikkeling Tijdens het programma werkt u aan een eigen Portfolio. In dit portfolio verzamelt u materiaal van activiteiten die verricht zijn in het kader van uw eigen professionalisering. Dit materiaal wordt door iedere deelnemer zelf geselecteerd en gepresenteerd. Het Portfolio stelt de deelnemer in staat zich bewust te worden van de eigen capaciteiten en materiaal te verzamelen van beschikbare en te ontwikkelen bekwaamheden.

Man. Jonge Pro-Ing1  
Man. Jonge Pro-Ing1  

r Verbreding van uw bedrijfs- kundige kennis; Bent u een jonge (technische) professional en wilt u uw bedrijfskundige kennis verbreden en uw...

Advertisement