Page 1

“De

”Da

har

”I e

r kn

en u

dstr ålin

gu

I san

g Ro

bbie

Will ia

den

ms,

lige

blev

“Fe

use

d ly d, fl ot

dyg

tig eo

gh

og m

an

man

nde

kan

ge m

se, a t de

und

lam

me

har

ar e

n fo

det

og s

der

rm

sjov

kull e

mo

ida

ne

t in

bel

an

god

læg

evn e

, flo

t se

tup , flo

t ly s-

til a t kæ

et

ski

Ge

nk

lan gf num ra - de tb arr ren an t ER an d e lige ” e s gø t sk a kikk m rer ide m e ef en god og ter e og t or pu n ek b k l bli e stra and s t e ku r!” gan e m dem g. I tog g odt keg ler o ” g bl ev d et b and , vi h elst ville høre bliv ! Hå er b ber ook I og et ti så l næ ste å r!

dby

rde s

de

de

go d

On

Loc ati o fes

Stempel

tst

em

nin

n

gf ra sce ne ti l gu lv !


OnLocatio

er! k s e n n e m e d or gla f k i s u m d a l g n-

en kret et brag af akaten er du si pl rpå de n on u ti ca dt ngfyl Med OnLo segulv og spræ n da t ld fy op fest – med st en’, og vi holdning. ud over kant k si u ’m er e rk er og arVores varemæ il, ømme fødd sm e ad gl i cces måler vores su en og igen. nder tilbage ig ve r de aldrig helt, r, re gø n ra emning ved du st de en yg rr tion. FestUd over en fo hyrer OnLoca du år n , te en forv forplanhvad du kan emlig med at n t de ar h en er a scen pludselig rykk stemningen fr or guitarsoloen hv – et lv gu te sig ud på

henvender er. OnLocation st gæ de n ge n sy ge og de ud mellem de r – både de un ke es n en m de ren! kgla sig til alle musi mmelkloge i ba ga de lv se ja loge – spænder lige lidt mere livsk r dansemusik læ pu po af t Og repertoire ns største hits. elige til nutide lk fo , slår takle m ga fra de fra OnLocation ge en dr e ed alvor tiner at festen for Når de fem ru ed m e gn re du rolig r forbi terne an, kan nder med en tu gy be e el h t rykker – og de on.dk

www.onlocati

On Location  

Brochure 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you