Page 1

17

Digimat Lars Andersen Julie K. Larsen

DigTea

1a


Digimat Lars Andersen Julie K. Larsen

DigTea

1a


2

Talstørrelser

Talkendskab

1 Find ting så det passer

2 Farv tal

3 Træk streg til det rigtige tal

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Skriv pæne tal

0 1 2 3 4 1

2

1

3

2

1 Halv eller hel klasse. Samarbejde om at finde ting i antal. Kopiark 1. 2 Genkende og farvelægge tal.

3 Forbind antal ting til rigtige tal på tallinjen. 4 Øv tallenes form. Start på DigiTavlen.


3 2 Farv antal figurer

4

6 3 7 2 8 9

2 5

Talkendskab

1 Byg centikubestĂŚnger og tegn

1 3

3 Skriv hvad antallet er lig med =

=

=

=

=

=

=

=

=

=

4 Skriv pĂŚne tal 13

5 6 7 8 9

2

1

2

1

2

1 Byg og tegn eller tegn i rigtig lĂŚngde. 2 Farv blyanter med farver i de angivne antal.


Talkendskab

4

Tal og rækkefølge 1 Hop tælleremser

2 Tæl på tegningen

Stjerne =

Raket =

=

Måne =

=

= Planet

Galakse =

Satellit

=

=

=

=

Find selv på

Komet =

=

=

=

=

=

=

1 Hinkeruder med forskellige former. Brug evt. kopiark 2. 2 Tæl med eleverne på DigiTavlen først.

3 Sæt en tællestreg for hver ting i den rigtige kategori. UFO’er og rummænd er ikke brugt. Eleven kan evt. tegne selv.


5 2 Gør rækkefølgerne færdige

7

4 10 3 Træk streg i rækkefølge

4 Træk streg til rigtige antal 10

20 1

2

11 12

19

3

13 4

5

18 16

15 7

6

14 17

15 16

14 13

17

10

8

9

18

11 12

19 20 1 Samarbejdsøvelse. Hele klassen eller i to grupper. Hver får et tal fra kopiark 1.

Talkendskab

1 Læg i rækkefølge på tid


Talkendskab

6

Repetition 1 Tæl – sæt

og skriv antal

= 15

=

=

=

=

=

2 Gør rækkefølgerne færdige

3 Træk streg i rækkefølge

5 1 20 3

2

4

10

19

18 17

16

5

6

15

15

7 8

9 12 10

11

14 13


7

Evaluering 2 Gør rækkefølgerne færdige

Talkendskab

1 Tegn så det svarer til antal

2 3=

1 7=

11 =

17 15 =

3 Skriv i rækkefølge efter størrelse

4 7 3 5 8 12 11 9 10 7 6


Addition

8

Plus + 1 Tændstikspil

2 Hvor mange tilsammen

2 5 3

1

1

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1

3 Lær om + og =

+

1

=

2+3=5 +

=

4+5= +

+ =

3+4= +

Find selv på

=

=

+

=

+

=

+

=

5+2= 1 2-3 i hver gruppe. Hver har 5 tændstikker. Skjul et antal i en fremstrakt hånd. Alle gætter på skift på en sum. Ved rigtigt gæt lægges en tændstik. vinder er den som først har 0 tilbage.

2 Skriv antal af hver af de to grupper. Beregn og skriv summen. 3 Tegn og regn stykkerne færdige.


9 2 Skriv regnestykke der passer

Addition

1 Hop plus

+ +

2 Hop + pĂĽ tallinjen

2+

2 +3 =5 6 +1 =7

=5

0

=7

6+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1+6=

2+5=

3+1=

3+6=

5+4=

4+4=

1 Grupper med 3-4. Tegn tallinjer med kridt. Eleverne skiftes til at hoppe et plusstykke og skrive summen.

2 Tegningerne omdannes til plusstykker, som skrives umiddelbart under. 3 Plusstykkerne regnes ved hjĂŚlp af tallinjen.


10

Plus – summen af to tal

Addition

1 Terning bingo

2 Tæl og regn summen ud

1

2

+

3

=

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

3 Farv felter 9=

3+2

8+2

1 Paropgave. To alm. terninger. Kopiark 3 vælg at slå med en eller to terninger. Tæl øjne og streg summen ud. Den der først har ramt alle summer vinder.

4 3+ 7+ 1

3+ 4

4+

4

9+ 0

2

5+ 3

0+ 8

3+6

9+ 1

3+5

5+

5

1+ 8

2 Skriv antal øjne for hver terning og beregn summen. 3 Beregn summer og farv efter anvisning.

4

3

2

1+8

7+

3+3

5+1

6

3+ 5

1+

2+

2+ 7

2+

3+ 6

2+ 4

1+ 5

1+5

5+ 3

2+ 8

6.

3+6

2+ 4

5+5

0+

2+ 3 4

3+ 6

+2

5+0

3

1

1

3+

4+

4+

2+ 8

+4

2+

2+7

1

+8

5

5

1+7

5

7+ 3

4+ 6 4

4+

10 =

4+

1+

8=

2+7

6

7=

3 +3

3+

1+ 8

6=

1+ 4

5=


11 2 Regnehistorie med plus

Addition

1 Regn plus med centicubes gæt tæl

Far skulle klippe Alis negle. Hvor mange negle måtte far klippe?

7+6 5+6 5+9 6+6 9+3 8+6 3 Beregn pris og tegn penge

1 kr.

6

6 kr.

+

6

5 kr.

=

3 kr.

7 kr.

12

4 kr.

10 kr.

8 kr.

+

=

+

=

+

=

+

=

+

=

1 Paropgave. Centikuber i to farver. Eleverne bygger stænger svarende til tallene. De gætter på summen og tæller summen.

2 kr.

9 kr.

2 Centikuber kan repræsentere negle. Først fra hver hånd og fod, derefter findes summen.


12

Gode venner

Addition

1 Find gode venner

2 Tegn op til 10

2 2

8

8

3 Køb for 10 kr.

9 kr. 2 kr. 1 kr.

6 kr.

5 kr.

3 kr.

7 kr.

1 Hver får et tal fra 0-10 fra kopiark 1. Alle finder en god ven, så summen af de to tal giver 10. Er man et ulige antal er én ude. Bland kortene og gentag.

4 kr.

10 kr.

8 kr.

2 Der skal tegnes tilsvarende figurer, til der er ti af hver slags. 3 Tegn to frugter, der tilsammen koster 10 kr.


13 2 Sæt streg mellem gode venner

7

3

1

9

2 8 7 2

3

3 10 på mange måder

0 + 10

= 10

1+

= 10

2 +

= 10

3 +

= 10

4 +

= 10

5 +

= 10

6 +

= 10

7 +

= 10

8 +

= 10

9 +

= 10

10 +

= 10

2 3-4 spillere. Kopiark 4. Start med 4 dominobrikker hver. Læg en brik efter tur så gode venner ligger op ad hinanden. Træk en brik ved pas. Den som først har tom hånd vinder.

1

4

8

56 6 59 4

4 10 med tre tal

1

8

1

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Skriv de manglende tal. 4 Tre tal med summen 10 skrives i felterne i hver cirkel. Eleverne kan evt. gøre prøve med talkortene på kopiark 1.

Addition

1 Spil gode venner


Addition

14

Repetition 1 Sæt tal i rækkefølge

12 2 20 14 5 17 0 7 9 10 3 19

2 Sæt

om grupper med 5

Hvor mange grupper

3 Tæl og regn summen ud

4 Tegn antal og regn summen ud

6 + 5 = +

= 7 + 6 =

+

=

3 + 9 =


15

Evaluering

+

=

3 Skriv et regnestykke med + og =

om gode venner

4 + 6

1 + 4

5+5

3 + 5

1 + 9

4+4

2 + 8

2 + 7

3+7

4 SĂŚt streg mellem ens summer

2+8

6+1 1+4

6 kr. 4 kr.

2+4

5+4 5+5

4+2 1+4 5 SĂŚt

0+7 3+5

om frugter til 10 kr. 7 kr. 9 kr. 5 kr. 4 kr. 10 kr. 6 kr. 1 kr.

3 kr. 2 kr.

8 kr.

Addition

2 SĂŚt

1 Tegn og skriv et plusstykke


Måling

16

Mål dig frem 1 Tegn og mål ting fra dit penalhus

1 Eleverne kan tegne rundtom og derefter måle, eller de kan måle og tegne og derefter skrive længde. På linealen kan eleverne både måle højde og bredde.

Læreren skriver cm efter tallene når de måler, men det er ok at eleverne skriver rene tal.


17

=

=

Måling

1 Mål dig selv med centikuber

=

cm

=

cm

1 Gæt ormenes længder og mål

Gæt cm

Gæt cm

cm

=

cm

cm

=

cm

Mål cm

Mål cm Gæt cm

Gæt

Mål

Mål

cm

cm

cm

1 Mål højde og bredde

H cm H cm

B cm

1 Eleverne hjælper hinanden med at måle. Tal om begreberne længde, højde og bredde. 2 Gæt først. Tjekker ved at måle. Brug evt. snor.

H

B cm

cm

B cm


Måling

18

Repetition 1 Mål hvor langt der er mellem ens dyr

2 Træk streg i rækkefølge 3

3 Skriv tallet som mangler

9+

27

= 10 + 5

28 26

2

4

29 24

1 5 7

23

6

8

9

11 12

10

15 16

25

21

20 17

8 4 7

2+8= 6+

= 10

5 10 3

+ 7 = 10

6 1 2

22

13 14

= 10

19

18

1 Sæt streg mellem ens dyr, mål og skriv længden. 3 De anvendte tal giver et mønster, når de streges ud i tabellen.

1 Skriv et regnestykke og fortæl historien


Evaluering

19

cm cm cm cm cm

2 Mål højde og bredde

2 Sæt

2 cm 5 cm 6 cm 4 cm

H H cm

cm

B cm

B cm

med rigtig afstand

Måling

2 Mål længder


20

Større end, mindre end eller lig med

Udsagn

1 Find venner efter størrelse

2 Tegn mindre end <

< < < 3 Tegn større end >

4 Tegn lig med =

> > >

= = =

5 Skriv >, < eller =

1 Eleverne går rundt, på signal finder de sammen to og to. Læreren kan også vælge et af de logiske tegn. så skal alle finde en makker, så det passer.

2 Tegn et antal af hver ting, så tegnet passer. 3 Tegn et antal af hver ting, så tegnet passer. 4 Tegn et antal af hver ting, så tegnet passer.


21 1 >, < og = på spil

Udsagn

2 Fortæl en regnehistorie med < og >

3 Skriv >, < og =

1+9

5+4

3 + 5

4+4

2+8

0+7

3+3

6+1

4 Mål og skriv >, < eller =

b

a

a

d c

c

e

e

f g h 1 Makkerpar. To terninger, 10 centikuber til hver og kopiark 5. På tur vælger den ene et tegn. Den anden slår og lægger terninger og tegn så det passer. Kan det ikke passe, mister man en centikube. Den som mister alle centikuber har tabt.

g

b d f h

4 Mål linjestykkerne og sammenlign linjestykker som anført.


22

Repetition

Udsagn

1 Skriv antal og find summen

2 Find børnenes point Anna

+

= +

+

+

=

= Laus

+

= +

+

=

3 Mål højde og bredde H

B

cm

Sadia cm +

H cm

H cm

B cm

B

+

=

4 Fortsæt rækkefølgen cm

4


23

Evaluering

=

>

<

3 Tegn ting og brug >, < og =

2 Regn og skriv >, < og =

Udsagn

1 Tegn eller skriv s책 det passer

1+4

6

5 + 3

8

6 + 2

7

8 + 1

6

10 + 0

10

10

7 + 3


24

Enere og tiere

Talkendskab

1 Hop 10-20-30

2 Hvor mange 10’ere og 1’ere

10 1

10 1

10 1

3 Find 10’ere og 1’ere

10 1

10 1

10 1

1 Træn talnavne ved at hoppe 10-20-30 … Varier hinkeruden og træn også nedtælling. Kopiark 2 bane 1-3.

10 1

2 Antal 10’ere og 1’ere tælles og noteres. 3 Sæt cirkel om 10 ad gangen og noter antal 10’ere og løse 1’ere.


25 2 Sæt i rækkefølge

45 12

3 Tegn 10’ere og 1’ere til tallene

25

39

19

7

Vælg et tal

32

1 Hver får et tal fra kopiark 6. Antallet findes i centikuber og sættes sammen til 10’er stænger og løse 1’ere.

78 67 8 34

Talkendskab

1 Lav tal med centikube 10’ere og 1’ere


26

Køb og betal

Talkendskab

1 Leg butik

2 Skriv beløbet

10 1

i alt

1 4 14 10 1

i alt

10 1

i alt

3 Hvilke mønter vil du bruge? 7 KR .

51 KR . 40 KR .

97 KR .

3 Køb to ting 12 KR .

10 KR .

15 KR .

20 KR .

+

=

30 kr

+

=

32 kr

+

=

27 kr

+

=

25 kr

+

=

22 kr

+

=

35 kr

1 100 kr. i blandet mønt til hver. Køb i butikken. Tal om hvad hver enkelt fik, og hvor mange penge der er tilbage. Kopiark 8 og 9.

2 Omregn til 10’ere og 1’ere og skriv beløbet. 3 Brug centikuber til at regne med. Tjek med lommeregner.


27 2 Tegn i 10’ere og 1’ere 52 KR .

35 KR .

85 KR . 33 KR .

45 KR .

3 Find summen

26 KR .

10’ere 1’ere

71 KR .

10’ere 1’ere

7 1

+ 2 2 22 KR .

+ 13 KR .

kr.

kr.

54 KR . 10’ere 1’ere

10’ere 1’ere 64 KR .

+ 25 KR .

+ kr.

1 Find 10’ere og 1’ere svarende til to tal og find summen. Kopiark 10. 3 Brug centikuber som i opgave 1. Tjek med lommeregner.

19 KR .

kr.

Talkendskab

1 Plus store tal med centikubes


Talkendskab

28

Taltavlen 1 Udfyld taltavlen fra 0-99

94 95 96 83 72 62

87 74

76

53 40

78 68 57

44 45 46 31 35 22 23 24 25 26 27 15 18 5 9

2 Spil taltavle

Ryk to tiere og en enere

3 Find summen med taltavlen

15 + 10 = 32 + 20 = 27 + 10 = 58 + 10 = 74 + 20 = 43 + 30 = 1 Slå på skift med 1-3 centikuber. Pind op = ryk 10 frem. Hul op = ryk 1 frem. Først over 99 vinder. Kopiark 11.

2 Tæl plus på taltavlen. 3 Udfyld de tomme pladser.


29

25 + 12 = 20

+ 5 + 10 + 2 =

12 + 24 = 10

+ 2 + =

52 + 16 = = 38 + 21 = = 45 + 13 = = 60 + 39 = = 72 + 29 =

=

2 Gå enere og tiere på taltavlen

10

+1

+ 10

+1

+ 10

+1

10

+2

+ 20

+2

+ 20

+2

10

+3

+ 30

+3

+ 30

+3

10

+1

+ 20

+2

+ 30

+3

1 Split hvert tal op i 10’ere og 1’ere og find summen ved at plusse 10’ere og 1’ere hver for sig. Pas på tierovergang i sidste stykke.

Talkendskab

1 Del op og find summen


30

Store tal

Talkendskab

1 Find rækkefølgen på tid

2 Sæt

om det største tal i hver række

71 19 90 88 81 82 80 79 73 37 48 52 16 61 59 46 49 52 54 45 3 Sæt streg i tallenes rækkefølge 2

12

34

76 45 41

30

17

4 Skriv tal der mangler

1 Samarbejdsøvelse. Hele klassen eller i to grupper. Hver får et tal fra kopiark 6 eller 7. 2 Tallene giver et mønster.

53 54

87

65 69 72 28 99 26

98

89

95


31 2 Sæt tal i rækkefølge

22

4

47

7

13

0

54

17

99

64

33

13

3 Skriv tal med 2, 3, 4 og 5

2

2

3 Regn på taltavlen

42 + 17 =

58 + 32 =

73 + 5 =

19 + 21 =

13 + 25 =

50 + 32 =

1 Hver får et tal fra kopiark 6 og 7. Så hurtigt som muligt finder eleverne sammen tre og tre i rækkefølge.

Talkendskab

1 Tre på rad


32

Repetition

Talkendskab

1 Skriv >, < eller =

2 Skriv tal der mangler

2 + 4

12 +

6 + 3

5 + 3

2 + 6

6 + 2

1 + 7

8 + 1

= 20 + 5 = 20

8 14 11

2 + 18 = 3+

4 + 4

= 20

5 17 13

+ 9 = 20

15 1 20

3 Find summer 10’ere 1’ere

10’ere 1’ere

10’ere 1’ere

10’ere 1’ere

2 4

2 3

4 2

4 5

+ 5 3

+ 5 4

+ 2 5

+ 2 2

kr.

kr.

4 Træk streg i rækkefølge

kr.

8 12

kr.

9 11

16

10 18 17 20 21 19

7 13 14 15

6

23

3 2

22

29

5

30 31

4 1

32

2 De anvendte tal giver et mønster, når de streges ud i tabellen.

28

27 26

25

24


33

Evaluering 2 Tegn beløbet

.

r 67 k

3 Skriv tallene

1 Vis hvordan du vil finde summen

23 KR .

64 KR .

Talkendskab

1 Find antal


34

Hvor meget mangler

Subtraktion

1 Gæt et slag

2 Hvor mange penge mangler?

har mangler 14 KR . 20 KR . 9 KR . 17 KR .

3 Tegn antal øjne der mangler

1+

=3

2+

=7

+4=9

6+

=5

4+

= 12 + 5 = 10

4 Tegn eller skriv hvor nange penge der mangler

kr.

kr. 6 kr.

8 kr.

7 kr.

3 kr.

kr. 3 kr.

8 kr.

1 Makkerpar med to terninger. En slår, siger summen og lægger én terning frem. Makkeren skal gætte øjnene på den skjulte terning.

kr. 5 kr.

6 kr.

2 Tegn mønter, så der er penge til at betale varen.


35 2 Hvad er forskellen?

Subtraktion

1 Gæt hvad der er tilbage

7–4= Svar:

3 Tag væk og se hvad der er tilbage?

klodser til forskel

Hvad mangler?

9–2= 10 KR .

7–5= 10 – 8 = 4–3=

Svar:

6–6=

Hvad er tilbage?

kr mangler

6–4= 8–3=

8–2= Svar:

1

Hver starter med 10 centikuber. Én lægger nogle frem. Makkeren gætter, hvor mange der er tilbage i hånden.

kager tilbage


36 Subtraktion

5M

S IN U

3 2=

6M ER

IN U ...

S4

1 Hop minusstykker

2 Find forskellen

63=3 0

1

2

3

4

5

13  8 =

17  10 =

15  5 =

70 =

16  12 =

12  7 =

6

7

3 Fortæl en regnehistorie om forskelle

1 I grupper tegner eleverne tallinjer fra 0-20 og hopper minusstykker. Gæt før hop. Kopiark 12. 2 Find forskelle på tallinjen fra det første til det andet tal.

8

9 J EG ER 8 ÅR

10

11

12

13

14

15

jEG ER 6 ÅR

16

17


37

J eg har 15

jeg har 12

2 Flere forskelle med kuber

Du har 3 mere end mig!

Subtraktion

1 Forskelle med kuber

15 – 2 =

  5 – 3 =

10 – 6 10 -

3 Farv felter 2=

=

3=

4=

5=

4-0

8-4

10 - 8

5 -1

7- 4 7-2 10 -5

3-1

9-6

9-7

7- 3

7-4

8-6

9- 4

3-0

10 -8

5-0

6-3

7- 4

8- 4

10 -5

7-5

4 105

6-

6 -1

0 2-

4-1

1

5-2

Kopiark 12. Byg centikubestænger og find forskelle.

5-2

9-6

5-2

9-7

9-6

2- 0

10 -7

4-1

6-4 3-0

6 8-3

7-4

8-5

8-5

8-

8-5

10-7

7-2

5-3

7-5

5-2

3-0

7-2

4-2

8-3

5-0

6 -4

10 5

7-5

4-1

6-3


38

Repetition

Subtraktion

1 Find antal

2 Byg centikubestænger og tegn

1 cm

2 cm 10 1

3 cm

3 Regn forskellen ud

9–6= 8–5=

4 cm

7–3=

5 cm

6–5= 4–4=

6 cm 3–0= 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Evaluering

39

1 Sæt streg til den rigtige slags stykke?

Hvad er tilbage?

Hvad er forskellen?

20 point

5–1=4

18 – 8 = 10

2 Hop på tallinjen og regn

3 Tegn regnestykket og regn

15 – 6 =

9

10

11

12

13

20 – 10 = 10

12 – 4 =

14

15

4 Vis hvordan du vil finde forskellen

16

Subtraktion

Hvad mangler?


Former 1 Find former omkring dig

Former og figurer

40

2 Tæl kanter og skriv antal

3 Tæl former

Cirkler 3-kanter 4-kanter 5-kanter 1 Makkerpar. Gå på jagt med kamera efter former. Tal om formerne i klassen.


41

3 Mal former

1 Andvend kopiark 13 og 14. 2 Tegn videre p책 de tre streger.

2 Tegn en 3-kant, en 4-kant og en 5-kant

Former og figurer

1 Byg med former


42

Spejling og symmetri

Former og figurer

1 Find ting med spejlsymmetri

2 Undersøg for spejlsymmetri

3 Tegn symmetriaksen

4 Tegn figurer med spejlsymmetri

1 Makkerpar. Gå på jagt med spejl og kamera efter spejlsymmetri. Tal om symmetri i klassen. 2 Undersøg billedet med et spejl.

3 Brug spejl. 4 Brug spejl.


43 2 Spejl p책 tur

3 Tegn symmetriske figurer

s

Former og figurer

1 Spejl figurer

s

s

s

s

s

1 Andvend kopiark 15. 2 Makkerpar tegner p책 skift en kort streg mellem to prikker, den anden spejler.

3 Brug spejl.


44

Mønstre

Former og figurer

1 Find mønstre

2 Fortsæt mønsteret

3 Gør perlekæderne færdige

4 Fortsæt mønstrene

1 Makkerpar. Gå på jagt med kamera efter mønstre. Tal om mønstrene i klassen.

Tegn dine egne mønstre


45

3 Fortsæt mønstrene

1 Andvend kopiark 16.

2 Færdiggør mønsteret

Former og figurer

1 Skab mønstre


46

Repetition

Former og figurer

1 Skriv + eller – så det passer

10

6=4

10

6 = 16

 7

5 = 12

2 Mål sneglesporet

3 Find summen

+ =

5

7

4

1

+ =

4 Sæt streg mellem ens former

2 Mål med lineal og plus eller brug snor. 3 Tjek med lommeregner.

1

2

7

4

+ =

2

3

2

5

+ =

3

3

3

3


47

Evaluering 2 Tegn en figur med symmetri

S 3 Gør perlekæden færdig

5 Fortsæt mønstrene

Tegn dit eget mønster

4 Tegn et mønster

Former og figurer

1 Tegn symmetriaksen


48

Del i bunker

Deling og dobling

1 Del penge

2 Kan det deles lige?

før

Victor

Matilde Lige mange

10 kr 5 kr

5 kr

ja

2 kr 6 kr 7 kr 12 kr 1 kr 3 Farv tal kan deles i to kan ikke deles i to

0

1

2

17 kr 23 kr

3

5

= lige

13 14

8

15 16 17 18

1 Makkerpar. Kopiark 9 og 17.

4 Lige tal

Ulige tal 8

6

= ulige

12 11 10 9

kr

4

0

7

4 18

7

15 10 3 6 2 8

20 19

8

4

19 16

24

13

4

17 12

32

5

10

2 11 14

4 6 9

2

18


49

Har

2 Fortæl en regnehistorie om at dele Gæt

Deling og dobling

1 Gæt og del Tæl

20 18 26 44 32

3 Del kugler

4 Del og skab ligevægt

10 10

20

24

1 Del i to. Gæt først. Find antal i centikuber og del. Lav glad smiley ved rigtigt gæt og sur ved forkert.

50

12


50

Dobbelt op

Deling og dobling

1 Dobbelt op på vægten

2 Tegn det dobbelte

3

3 Tegn dobbelt så lang og skriv længden

2 cm

cm

cm

cm 1 Vægt og centikuber. En elev lægger et antal to gange i en skål. Den anden gætter og tester ved at se om der opstår ligevægt.

3 Byg med centikuber og tegn. Mål evt. på centikubestængerne.


51

Ha, jeg har bare dobbelt så mange!

2 Er der dobbelt så mange?

3 Skab ligevægt

11 11

22

5

5

7

7

14 14

4 Fortæl en regnehistorie om at doble

1 Makkerpar. En tager mellem 1 og 10 kuber og siger “Jeg har x kuber”. Den anden finder det dobbelte og skal sige “Ha, jeg har bare dobbelt så mange”.

Den der har ret får et point. Byt roller. Fortsæt til 10 point..

Deling og dobling

1 Blæretesten


52

Repetition

Deling og dobling

1 Skriv beløbet

2 Spejl figuren i s s

=

kr.

2 Skriv tal der mangler

4 MĂĽl linjestykkerne

a=

c=

e=

g=

a

b=

d=

f=

h=

b

f

c

e

d g

h


53

Evaluering

2 Tegn et tårn der er dobbelt så højt

farv ulige tal

8 3 6

5 10 7

Deling og dobling

1 Farv lige tal

2 1 4

3 Del mellem to

4 Skab ligevægt

3

3

10

6

6

20


54

Læs diagrammer

Statistik og chance

1 Tegn så det passer

9 8 7 6 5 4 3 2 1

2 Giv børnene lommepenge

3 Farv felter

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Maja Felix Vita Rasmus Liva Max

Maja

Rasmus

Felix

Liva

Vita

Max

1 Giv børnene tøj og hår, så pindediagrammet passer.


55 Statistik og chance

1 Gymnastik med diagrammer 6 4 2

2 Tegn smådyr

1 Grupper på 6 eller flere. Gør aktiviteterne samtidig, så pindediagrammet passer.

2 Giv smådyrene ben, øjne, vinger og munddele efter pindediagrammet.


56

Tæl og vis

Statistik og chance

1 Tæl i klassen

2 Tæl piger og drenge

kort hår mellem-langt hår

14 13

langt hår

12 11 10 9

20

8

19

7

18

6

17

5

16

4

15

3

14

2

13

1

12 11

Piger

Drenge

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Antal piger Antal drenge Antal elever i klassen i alt


57

piger 0. a

7

drenge

i alt

11

0. b

10

10

1. a

12

7

1. b

9

9

2. a

5

15

2. b

11

8

i alt piger drenge

Piger i alt? Drenge i alt? Elever i alt?

Statistik og chance

1 Tegn et diagram over klasser 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2 TĂŚl og vis

0. a 0. b 1. a 1. b 2. a 2. b

SĂŚt >, < og = 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Tegn diagram over klasser. Regn ud hvor mange der er i hver klasse med centikuber. TĂŚl efter eller tjek med lommeregner.


58

Spil og vind

Statistik og chance

1 Sats på dine lykketal – fair eller unfair

3 Plat eller krone 10 kast

Fair eller unfair Gæt

10 kast

Test

P 10 kast

K 4 Pind eller hul

10 kast

Fair eller unfair Gæt Test

H

10 kast

P 1 Grupper af 3-4, to terninger. Sats på dit lykketal. Slå på skift. Hvis et lykketal slås, får personen point. Først på 10 point vinder. Kopiark 18 øverst.

2 Fair eller unfair kapløb?

P K P K P K H P H P 2 Tal om fair og unfair. 3 Makkerpar. Gæt om det er fair før I slår. 4 Makkerpar. Kast med centikube. Gæt før I slår.


59 2 FortĂŚl en regnehistorie om chance

3 Hvor stor er chancen

Chance for

3 ud af 5

ud af 6

Chance for

2 ud af 5

ud af 6

Chance for

Chance for

> chance for

chance for

Chance for

ud af 7

ud af

ud af 7

ud af

chance for

1 Kopiark 18 nederst. Undersøg chancen for et bestemt antal øjne.

Chance for

chance for

Statistik og chance

1 Test en terning


Repetition

9-5

5-2

3- 0

Statistik og chance

3+0

7-4

2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 =

10

10-7

3+4

6

8-4 -9 12

6 910-6 15-12

1+2

13-10

7-3

1 Farv felter

13+9 -11 14

11-7

3+ 0

60

4-1

2 2+

5 8-

8-5 8-

8-2

1+3

4

20-17

20-16 1 4-

12-6 6-3

10-4 12-8

2+2 -8 11

18-15 17-10

17-13 4 7-

7-4 1+1+1

7-2

17-15

3-1

11-6

8-6

6-1

14-12

14-9

7-5

6-4

9-4

2 Find summen

+

1

4

6

1

= 3 FortsÌt mønsteret

+ =

1

1

8

7

+

2

4

5

5

= 4 Skriv tallene

+ =

3

3

6

6


Evaluering 2 AflĂŚs et diagram og farv

Statistik og chance

1 Tegn en unfair konkurrence

61

6 5 4 3 2 1

3 TĂŚl og tegn et diagram

4 Chance med kort

2 ud af 6 10 9 8

4 ud af 6 chance for

Chance for

7 6 5 4 3

ud af

2 1

ud af Chance for

chance for


62

Mål i meter

Supplerende måling

1 Mål en meter i centikuber

2 Mål din højde i meter og centimeter

m

cm

3 Få 4 venners højde og sæt i rækkefølge

m

cm

1.

m

cm

2.

m

cm

3.

m

cm

4.

m

cm

5.

4 Hvor mange på en meter

styk styk 25 af

styk

50 af

styk

1 Byg en centikubestang på 1 meter. Tæl antallet af kuber 3 Skriv din egen og 4 venners højder i rækkefølge.

4 Byg 5’er stænger og find ud af, hvor mange der går på 1 meter. Derefter 10’er, 25’ er og 50’er stænger på samme måde.


63

h

h=

m

cm

h

b

b

B=

m

cm

h=

m

cm

B=

m

cm

h

h=

m

cm

B=

m

cm

h=

m

cm

B=

m

cm

Supplerende måling

1 Meter og centimeter i klassen

b

b h

2 Mål din skole

l=

m

b=

m

l=

m

b=

m

l=

m

b=

m

l=

m

b=

m

1 Mål de længder der er markeret på tegningen, på de tilsvarende ting i klasselokalet.

2 Tegn eller skriv, hvad der måles på skolen, fx længde og bredde af skolegården, idrætspladsen mv.


64

Taltavlen

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

91 81 71 61 51 41 31 21 11 1

92 82 72 62 52 42 32 22 12 2

93 83 73 63 53 43 33 23 13 3

94 84 74 64 54 44 34 24 14 4

95 85 75 65 55 45 35 25 15 5

96 86 76 66 56 46 36 26 16 6

97 87 77 67 57 47 37 27 17 7

98 88 78 68 58 48 38 28 18 8

99 89 79 69 59 49 39 29 19 9


Med DigiMat 1a skal du lege og tale matematik. Du skal lægge sammen og trække fra, finde forskelle, ligheder og ligevægt, måle, tegne og tælle. Undervejs skal du fortælle historier, der handler om matematik og bruge ord, der er specielle for matematik. Du kommer til at bruge taltavlen med tallene fra 1 til 100, lineal, centikuber, centimeterpapir, terninger, lommeregner og andet, der giver mulighed for at lære matematik på en legende måde.

DigiMat er tilrettelagt med en velgennemtænkt progression, med hyppig repetition og løbende begrebs- og færdighedsevaluering. Til hver elevbog hører en Lærerens bog med kopiark, der vejleder læreren i at gennemføre en undervisning, der lever op til Fælles mål for matematik. DigiMat 1a Lars Andersen og Julie K. Larsen © DigTea, København 1. udgave, 1. oplag 2011 Forlagsredaktion: Kari Astrid Thynebjerg Grafisk tilrettelægning og illustration: Mette Bødker Tryk: Tarm Bogtryk A/S Dette er et engangsmateriale. Kopiering forbudt.

1a ISBN 978-87-92767-32-5

DigTea

digtea.dk

DigiMat 1a  
DigiMat 1a  

grundbog til matematik i første klasse del 1.

Advertisement