Page 1

DIGINAT

Basis

Krop og sundhed

Dette materiale består af: • Lærervejledning med 24 kopiark • 12 IWB-sider til det interaktive whiteboard

DigiNat Basis • Krop og sundhed, Lærervejledning med IWB-ressourcer består, foruden vejledningsdelen, af 12 IWB-sider til samtale og undervisning ud fra det interaktive whiteboard eller pc samt 24 kopiark. Krop og sundhed er tilrettelagt så det kan danne udgangspunktet for børnenes tilegnelse af indsigt og færdigheder indenfor naturfaglige emner om kroppen og sundhed. Med IWB-siderne som omdrejningspunkt kan børnene udforske kroppens opbygning og forskellige kropsfunktioner, herunder sanser. Emnerne er endvidere hygiejne med særlig fokus på at vaske hænder og sundhed i form af kost og trivsel. Materialet henvender sig til indskolingen. Det er udviklet til at støtte børnenes første lære om kroppen, hygiejne og sundhed, hvor omdrejningspunktet er børnenes egen krop og dagligdag og tilknyttede undersøgende aktiviteter. DigTea • DigiNat • Basis Krop og sundhed

krop og sundhed infoside  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you