Page 1

IWBBOG

A B C Billed- og lydordbog Dette materiale består af: • Pædagogisk og didaktisk vejledning med 93 kopiark • 96 IWB-sider til det interaktive whiteboard

A B C billed- og lydordbog består af en digital billed- og lydordbog med mere end 1000 opslagsord og dertil knyttede ordlyd på lydfil. Selve billedordbogen findes desuden til print på de tilknyttede kopiark i den pædagogiske og didaktiske vejledning eller til direkte print fra en pdf-fil på digibogen.dk. Materialet er udviklet til danskundervisningen i 0.-1. klasse, undervisningen af de yngste elever i sprogcenteret samt specialundervisningen og kommer omkring mange af Undervisningsministeriets angivne trinmål for 0.-2. klasse. Det er tænkt som et supplement til andre danskmaterialer og giver en mulighed for, at eleverne sideløbende med deres læse- og skrivetilegnelse har mulighed for at træne ordopslag og finde stavestøtte til skrivning af primært substantiver. Denne pædagogiske og didaktiske vejledning giver forslag til, hvordan IWB-ressourcerne kan anvendes i en interaktion med eleverne. A B C billed- og lydordbog har særligt sin styrke inden for flg. områder: Bogstavtilegnelse, ordopslag, opdagende skrivning/historiedigtning, ord-læse-lege samt navneordsøvelser (en/et, endelser). ISBN 978-87-92968-05-0

Se mere på digtea.dk eller kontakt os på tlf. 8171 9181

DIGTEA


DigTea • A B C billed- og lydordbog


Indhold

Introduktion til materialet ................................................................................................................ 4 Anvendelsen af A B C billed- og lydordbog ............................................................................. 5 Samspillet med Fælles Mål - trinmål for børnehaveklassen .......................................... 6 Samspillet med Fælles Mål - trinmål i dansk efter 2. klasse ........................................ 7 Opdagende skrivning og læsning ................................................................................................ 8 Historiedigtning ......................................................................................................................................... 9 Mere om opdagende skrivning og læsning .............................................................................10 Bogstavgennemgang........................................................................................................................... 11 Bogstaverne og deres lyde.................................................................................................................12 Find det bogstav, der mangler ........................................................................................................13 Digt en historie eller et vers med bogstavet ........................................................................13 Sæt ring om bogstavet og lyt efter lyden...............................................................................14 Find de ting, der starter med bogstavet ..................................................................................14 Ordopslag .................................................................................................................................................... 17 Kryds og tværs ...........................................................................................................................................18 Ordsøgeopgaver .........................................................................................................................................19 Ord- eller billeddiktat ...........................................................................................................................20 Ord-læse-lege .......................................................................................................................................... 21 Grammatikopgaver med navneord ........................................................................................... 23 Kopiark A B C alfabettavlesider......................................................................................................24 Kopiark A B C ordbogssider ...............................................................................................................26 Kopiark Kryds og tværs ..................................................................................................................... 104 Kopiark Ordsøgeopgaver ................................................................................................................... 109

IWB-ressourcer Hvis din institution: • ikke har UNI-login, fås IWB-ressourcerne ved henvendelse til forlaget. • har UNI-login, downloader du IWB-ressourcerne ved at gå ind på digibogen.dk: 1. Log på med dit UNI-login 2. Vælg den aktuelle bog 3. Download den ønskede fil Du kan vælge mellem filer udviklet til SMART Board (notebook) eller ActivBoard (flipchart). Har du ikke et af ovenstående interaktive whiteboards, kan du anvende SMART Board-filerne via programmet SMART Notebook Express.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

3


4

Introduktion til materialet

Introduktion

A B C billed- og lydordbog er et materiale med en digital billed- og lydordbog med mere end 1000 opslagsord og dertil knyttede ordlyd på lydfil. Selve billedordbogen findes desuden til print på de tilknyttede kopiark i nærværende vejledning eller til direkte print fra pdf-filen på digibogen.dk.

Målgruppe Materialet A B C billed- og lydordbog er udviklet til danskundervisningen i 0.-1. klasse, undervisningen af de yngste elever i sprogcenteret samt specialundervisningen. Materialet er tænkt som et supplement til andre danskmaterialer og giver en mulighed for, at eleverne sideløbende med deres læse- og skrivetilegnelse har mulighed for at træne ordopslag og finde stavestøtte til skrivning af primært substantiver.

Materialets opbygning og interaktivitet 73 A B C billed og lydordbog-opslagssider IWB 80 A B C billed og lydordbog-opslagssider kopiark 21 ordopslagsopgavesider IWB 13 ordopslagsopgaver kopiark

IWB-ressourcer på digibogen.dk Alle IWB-ressourcer kan tilgås og downloades fra digibogen.dk. Adgangen opnås ved brug af UNI-Login. Hent yderligere informationer på digtea.dk eller kontakt forlaget på tlf.: 8171 9181.

Udnyt materialets interaktivitet med eleverne De bedste og mest lærerige samtaler opnår man, når man kan aktivere eleverne. Dette er særligt let med A B C billed- og lydordbog, da den netop er tilrettelagt, så eleverne selv kan gøre brug af interaktiviteten. Materialet støtter således op om et konstruktivistisk syn på læring, hvor eleven bliver et skabende subjekt frem for at være passivt modtagende.

Supplerende materialer Til den første bogstavindlæring i 0.-1. klasse, andetsprogsundervisningen eller specialundervisningen findes en række materialer til det interaktive whiteboard, der egner sig godt som supplement til billedog lydordbogen: DigiStav-serien, som pt. indbefatter: 120 hyppige ord 1 120 hyppige ord 2 Stav lydret 1 Stav lydret 2 DigiDansk-serien, som pt. indbefatter: Din første ABC Bogstavindlæring Lydbogen Bogstavbogen Skrivebogen DigiLæs-serien, som pt. indbefatter 15 titler med lydrette læs-let-bøger i niveau A-D (lix 4-12). Disse udvikles pt. også som IWB-bøger til dialogisk læsning, ligesom serien hele tiden udbygges med nye bøger.

IWB-sidernes interaktivitet og lyd Link til alfabet-siderne ved at trykke på det ønskede bogstav Klon og/eller rediger allerede eksisterende IWBsider eller indsæt nye Klik og hør ordlyden på både ord og illustrationer Flyt eller kopier ord og billeder og anvend i nye sammenhænge, lyden følger med Link til opgavesiderne ved at trykke på det ønskede opgavenummer DigTea • A B C billed- og lydordbog


Anvendelsen af A B C billed- og lydordbog

Bogstavtilegnelse Ordopslag Opdagende skrivning/Historiedigtning Ord-læse-lege Navneordsøvelser (en/et, endelser) Til hvert område er der en vejledning med forslag til en række aktiviteter med et legende udgangspunkt.

Digital ressource Da A B C billed- og lydordbog er redigerbar, kan den betragtes som en næsten uudtømmelig ressource af lyde, billeder og ord som kan tilrettelægges til opgaver til at fremme elevens afkodningsstrategier til læsning eller retstavning. Nedenfor er der generelle forslag til, hvilke forhold ved ord der kan være fokus på. Disse vil der blive referert til under de foreslåede områder: · Lydret stavning (en stavelse): å, ø, ål, ko, ur, sø, os, ti, ni, bi, to, so, si, siv, sol, kam, hus, pil, ged, bøf, ræv, nål, lys, jul, tus. · Lydret stavning (to stavelser): tomat, iglo, banan, tipi, vampyr, villa, avis, altan, agurk, alarm, gevær, giraf, bambus, blyant, butik, dato, foto, glasur, globus, kalkun, kamel, kaktus, kahyt, kalot, kanin, kano, kanon, lama, lasso, lego, lastbil, lynlås, mobil, oval, uro, planet, plakat, sandal, silo, salat, skema, turban. · Lydret stavning (tre stavelser): violin, ananas, bikini, diamant, paraply, dynamit, kakao, lineal, melodi, mosaik, okapi, politi. · Vokalisk r og blødt d: dør, får, hår, fod, rød, mad, tud, rør, fed, båd. · Ord med endelsen -er: plaster, ridder, seler, teater, tiger, ymer, yver.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

· Tokonsonantklynger i forlyd (lydrette): ske, blå, krus, spyd, grøn, klo, bro, træ, plus, frø, stol, smil, slim, snor, spar. · Tokonsonantklynger i forlyd (med svagtryks-e): drue, kjole, flue, fl øde, gryde, knude, krone, krave, plante, planke, skole, skive, slæde. · Tokonsonantklynger i udlyd (lydrette): vask, mønt, bænk, salt, ært, vagt, mælk, park, saks, saft, damp, film, hals, kurv. · Stumt d eller ej: and, nord, sur, tand, tal, ur, bord, bor, guld, gul, hånd, sand, sild · Stumt g: negl, pige, fugl, tang, tag, ugle, borg, dag, dug, kugle, fl ag. · Vokalglidning: sok, reb, ryg, tov, tre, vej, bom, fem, net, kop. · Svagtryks-e: bamse, bue, dyne, hale, have, kæbe, løve, båre, node, palme. · Dobbeltkonsonant: bille, bakke, hytte, isse, kaffe, kappe, krabbe, kølle, lasso, ridder, skygge. · Bogstaver der låner deres lyd: taxa, quiz, zebra, zigzag, zombie, café, cola, cirkus, citron, cirkel, chili, pizza, xylofon, pincet, scene. · Ord med -ng: ring, pung, seng, maling, viking, ælling, terning, honning. · Sammensatte ord: vandpistol, vejskilt, badebro, cykelkurv, damehat, dukkevogn, ispind, fluesvamp, fodbold, frømand, gyngehest, kagemand, koøje, lyskurv, lynlås, madkasse, mursten.

Dialogisk læsning

Vi foreslår fire områder, hvor A B C billed og lydordbogen særligt har sin styrke i undervisningen:

5


Samspillet med Fælles Mål

6

Samspillet med Fælles Mål · trinmål for børnehaveklassen

Fælles mål for 0. klasse Med A B C billed- og lydbordbog er der mulighed for at komme bredt omkring trinmål for børnehaveklassen, hvor undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det talte sprog – Samtale og dialog · deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig: Gennem klassesamtaler og dialog øver børnene forskellige former for tale- og lytteroller, herunder at føre ordet og at lytte opmærksomt til andre. · have opmærksomhed på sprogets forskellige funktioner og tilpasse sproget til forskellige situationer: Undervisningen rummer situationer, hvor børnene får mulighed for at øve sig i at lytte, tale og spørge og dermed udvikler bevidsthed om sprogets forskellige funktioner. De bør ligeledes få en fornemmelse for, at man taler forskelligt afhængigt af, hvem man henvender sig til, og hvad man vil opnå. · tale om sprog: Undervisningen giver børnene anledning til at tale om sprog og til at undre sig over sproget og søge forklaringer på ord, de ikke kender eller forstår. Det sproglige fokus sigter på udvikling af børnenes ordforråd, deres sprogbrug og sproglige bevidsthed. · samtale om indholdet i tekster: Samtale om indholdet i tekster tager udgangspunkt i åbne spørgsmål og understøtter børnenes tekstforståelse. Det talte sprog – Fortælling og oplæsning · fortælle om egne oplevelser i sammenhængende form: I undervisningen får børnene mulighed for selv at fortælle, fabulere og genfortælle med anvendelse af forskellige udtryksformer. · lytte til oplæsning og fortalte historier og genfortælle tekstens indhold: Undervisningen indeholder oplæsning og fortælling, der omfatter både fakta og fiktion. Der lægges vægt på at appellere til børnenes fantasi og lyst til at beskæftige sig med bøger og andre skriftlige medier. · fortælle situationsuafhængige historier ud fra billeder eller hørte historier: I forbindelse med børnenes genfortælling af hørte historier anvendes forskellige visuelle modeller til støtte for børnenes

DigTea • A B C billed- og lydordbog

fortælling. Undervisningen giver mulighed for, at der arbejdes med historiers fortællestruktur (indledning, handling og afslutning). · videreudvikle og nuancere ordforråd og begrebsforståelse: Undervisningen giver børnene mulighed for at afprøve og udvikle sprog og begreber i relevante sammenhænge. De bruger sproget til at udforske og undre sig, til at more sig og til at lege med. Gennem bøger og oplæsning møder børnene skriftsprogets mere komplekse strukturer. For at forøge børnenes muligheder for at lære ord gennem oplæsning inddrages børnene som aktive medfortællere af historien. Det skrevne sprog – Tidlig læsning og skrivning · lege og eksperimentere med sætnings- og orddannelse: Undervisningen giver børnene rig mulighed for at reflektere over sproget, herunder lege og eksperimentere med ord- og sætningsdannelse. Undervisningen lægger vægt på systematisk udvikling af ord- og begrebsforståelse. · eksperimentere med at læse små tekster: Fra starten af børnehaveklassen tilskyndes børnene til at lege sig ind i rollen som læser ved at sidde med en bog og eksperimentere med at læse for sig selv eller andre. Udsmykning og bøger i klassen inspirerer børnene til egen tekstproduktion og tidlig læsning af bøger.


Samspillet med Fælles Mål · trinmål i dansk efter 2. klasse

Ud fra en veltilrettelagt undervisning kan A B C billed- og lydordbog støtte undervisningen, så denne kan komme bredt omkring emner og trinmål for dansk efter 2. klasser, herunder: Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: · bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig · udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk · fremlægge, referere, fortælle og dramatisere · give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner · læse enkle tekster op med god artikulation · lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet · improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme og computerens muligheder. Det skrevne sprog – læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: · anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster · læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier · søge forklaring på ukendte ord · opnå passende læsehastighed og præcision · læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad · læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Sprog, litteratur og kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: · bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk · vide, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog · vide, at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser · være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster · udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form · finde information i trykte og elektroniske medier.

Samspillet med Fælles Mål

Trinmål for dansk efter 2. klasse

7


8

Opdagende skrivning og læsning

Forslag til aktiviteter

Når eleven skriver derudaf uden at bekymre sig om, at han/hun endnu ikke kan stave til alt, hvad han/ hun har på hjerte, kalder vi det, at eleven skriver opdagende. Eleven kan støtte sin skrivning i sin egen lydlige analyse af ord, som han hun kender udenad samt af ord omkring ham/hende, fx i billedordlister.

Billedordlister A B C billed- og lydordbog er en god ressource til at skabe billedordlister til elevens opdagende skrivning. Billedordlister kan skabes af eleven selv, i samarbejde med eleven eller til eleven, så man netop giver eleven den udfordring, som han/hun har brug for.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Oversæt elevens tekst

Opdagende læsning

Det, eleven skriver opdagende, oversættes til formel retskrivning ved, at læreren eller en anden voksen skriver teksten en gang til neden under elevens tekst. Elever, der ikke er så langt i deres skriftsproglige udvikling, så man kan tyde elevens skriverier, har brug for straks at få oversat det skrevne, mens elever, der efterhånden skriver lydbaseret (lydret skrivning), kan læse, hvad de har skrevet, og derfor betyder det ikke så meget, om der går lidt tid inden det oversættes.

Lad eleven læse sin historie højt for andre. På den måde opdager eleven sammenhængen mellem det, eleven havde intentioner om at skrive, og formel retskrivning. Elevernes historier kan desuden samles i en lille udgivelse i klassen ved at printe scenarier og tekster, som elever kan læse opdagende i, når man har læsetid. Når eleverne læser opdagende, læser de det, de tror eller husker, det, der står med støtte i illustrationer, begyndelsesbogstaver og de ord, de kan læse. Se en dybere forklaring på baggrunden for at arbejde med opdagende skrivning på side 10.


Historieskrivning

9

Forslag til aktiviteter

I A B C billed- og lydordbog kan man finde personer, dyr og væsener til at skabe sine egne spændende historier ud fra. Scenarierne kan danne udgangspunkt for forskellige aktiviteter, hvoraf nogle er nævnt kort her, mens andre omtales mere indgående.

Formål At opleve forskel på det talte og det skrevne sprog. At eleven ved, at sprog er opbygget af ord og sætninger. At eleven bliver opmærksom på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster. At eleven udtrykker sig i billeder, lyd og tekst. At eleven fortæller, dramatiserer og bruger sin fantasi. At eleven læser enkle tekster op med god artikulation og lytter til andre elevers fortællinger. At eleven eksperimenterer med computerens muligheder.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Tilrettelæg et scenarie

Forslag til scenarier

Scenarierne skabes ved at oprette en ny IWB-side og kopiere de ønskede billeder, ord og lyd ind på denne side. Man kan evt indsætte et tekstfelt, hvor eleven kan skrive med tastatur, eller man kan indsætte et felt, som når siden printes ud til eleven, kan tjene som en skriveramme for elevens håndskrevne historier. Se side 15 for uddybende vejledning til at arbejde med elevens egen skrivning. Endelig kan scenariet anvendes til andre aktiviteter med eller uden anvendelse af skrivning.

Eventyr: Drage, prinsesse, konge, prins, dronning, ridder, skat, slot, sværd, heks, hjerte, kåbe.

Aktivitetsforslag · Indtal en historie og indsæt lyden på IWB-siden med scenariet. · Lav en tegneserie, indsæt talebobler fra tavlens eget galleri og skriv dialogen. · Beskriv det opbyggede scenarie. · Lav en personbeskrivelse. · Skab et scenarie til en ven og skriv en tekst under anvendelse af alle ord i scenariet.

Ekspedition: jeep, jæger, gevær, gevir, giraf, dinosaurus, bid, slange, elefant, næsehorn, telt, bål, løve, brøl, jungle. Havet: hav, hval, dykker, blæksprutte, ubåd, fisk, haj, sejlskib, bøje, færge, fiskenet, fjord, fyr, hummer, kajak, kahyt, krabbe. Cirkus: cirkus, klovn, campingvogn, cirkuselefant, søløve, badebold, abe, banan, artist, danser. Der er et utal af andre muligheder.


IWB-sidernes indhold

10

Mere om opdagende skrivning og læsning

Opdagende skrivning går i sin korte form ud på at lade eleverne udvikle deres skriftsprog på samme måde som talesproget. Fokus er på elevernes fonologiske bevidsthed, og i undervisningen arbejdes med en bevidsthed om, at tale kan inddeles i sproglyde (fonemer), og at disse skal kobles til bestemte bogstaver (grafemer). Opdagende skrivning tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, idet eleverne bygger deres skrivning på de lyde, de kan høre eller kender i forvejen. Kan en elev endnu ikke identificere lyde, vil han eller hun skrive tilfældige bogstaver eller bogstavlignende tegn. Eleverne prøver sig altså frem med stavning, hvor de vælger deres egne løsninger. Lærerens opgave er at opmuntre og anerkende elevernes forsøg samt skabe et læringsmiljø, der giver eleverne mulighed for faglig udvikling bl.a. ved at arbejde med sprog og tekster. Efterhånden som eleverne udvikler deres skrivning skal de opmuntres til at arbejde mere med teksternes formmæssige side. Dette sker også via lærerens oversættelse af elevernes tekster til „voksenskrivning“, så eleverne får erfaringer med formel retskrivning som overbygning til deres opdagende skrivning.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Skrivningens vej til læsning Anvender man som lærer opdagende skrivning som en del af læseundervisningen, bliver skrivning og læsning indbyrdes supplerende i en form, der inddrager både lydelig syntese og analyse når barnet skaber ordene. Når skrivning og læsning går hånd i hånd, vil eleverne kunne kombinere flere afkodningsstrategier i deres læsning, fordi de har et større beredskab fra deres opdagende skrivning. Læsningens vej til læsning Den traditionelle læseundervisning fokuserer på lydlig syntese og forsømmer ofte den lydelige analyse. Denne form træner således udelukkende afkodningsstrategier og ikke forståelsesmæssig analyse af ordene. Litteratur til inspiration: Bjerre og Friis (2004) Børnestavning – hva’ så? Alinea. Korsgaard, Klara; Vitger, Monique og Hannibal, Sara (2010). Opdagende skrivning – en vej ind i læsningen. Dansklærerforeningens Forlag.


Bogstavgennemgang

11

På IWB-siden med alfabetets store bogstaver kan man høre bogstavernes navne og ordlyden af et naveord, der starter med bogstavet.

Arbejdet med billed- og lydordbogen er velegnet som supplement til bogstavgennemgangen, når eleverne skal tilegne sig forståelse for og viden om sammenhængen mellem grafem og fonem i den tidlige læseundervisning.

Formål At eleven tilegner sig viden om og forstår sammenhængen mellem bogstavernes form (grafem) og lyd (fonem).

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Opgavetyper · Bogstaverne og deres lyde, se side 12 · Find det bogstav, der mangler, se side 13 · Digt en historie eller et vers med bogstavet, se side 14 · Sæt ring om bogstavet og lyt efter lyden, se side 16 · Find de ting, der starter med bogstavet, se side 15.

Forslag til aktiviteter

På IWB-siden med alfabetets små bogstaver kan man høre den lydrette lydkvalitet af bogstavet og ordlyden af et naveord, der starter med fonemet.


Bogstaverne og deres lyde

Forslag til aktiviteter

12

IWB-siden der viser ord med i. Tryk på ord eller illustration, få ordet læst højt og hør bogstavlyden som den første lyd i ordet!

Anvend IWB billed- og lydordbogen som udgangspunkt for en præsentation af alfabetets bogstaver. Slå op på en IWB-side, hvor der er ord med bogstavet som forbogstav. Introducer og tal om bogstavets lyd og dets grafemer med vægt på det lille bogstav. Lad eleverne finde ting på siden, som har bogstavet i absolut forlyd. Det har de naturligvis alle, men eleverne skal samtidig fortolke illustrationerne, så et hus netop ikke er en villa, da det skal starte med h.

Rækkefølgen af bogstaverne Præsentation kan være efter relevans. Fx kan forbogstaverne i elevernes navne anvendes som indfaldsvinklen. Læg sedler med børnenes navne i en skål og træk et navn ad gangen, når der er bogstavfokus på programmet. En anden rækkefølge kan være efter lydlige forhold eller bogstavernes hyppighed i skrifsproget. Her må man sondre mellem, om man underviser eleverne med en stor grad

DigTea • A B C billed- og lydordbog

af opdagende skrivning i læseundervisning eller primært anvender læsning som indfaldsvinklen.

b/p, k/g, d/t og f/v, mens b, p, k, t, f og v langt hen ad vejen har sikre lydforhold i læsning.

Konsonanter Hvis man arbejder med opdagende skrivning (se på side 8 og 10) kan man starte med konsonanterne med de simpleste lydlige forhold, da elever oftest alene benytter sig af konsonanter i den første opdagende skrivning og helt udelader vokaler. Bogstaverne m, n, r, l, h og s er gode at starte med, da de har entydige lydlige forhold, der ikke kan forveksles med andre bogstaver. Vent gerne med c, w, q, x og z, som er sjældne og låner lyd fra andre konsonanter. Vær desuden opmærksom på, at nogle grafemer ligner hinanden. Fx b, p, d, q og til dels g og t, f, j og de kan dermed skabe problemer, hvis de gennemgås for tæt på hinanden – med mindre, man er meget omhyggelig med at tale om ligheder og forskelle med eleverne. I den opdagende skrivning kan eleverne let forveksle konsonantparrene

Vokaler Vokaler er lydligt vanskelige, da vokalglidninger gør, at ingen vokaler er helt uden fare for at blive forvekslede. Går man ud fra hyppigheden af forekomsten i skriftsproget, skal man vente med vokalerne u, y, æ, ø og å og starte med e, a, i og o. Det gode ved disse fire bogstaver er, at når de identificeres lydligt, er de hyppigere lydrette end de sjældnere vokaler (e undtaget, der kan lyde som i), og at de desuden er lette at skelne indbyrdes fra hinanden. At starte med disse er især hensigtsmæssigt, når man anvender opdagende skrivning i læseundervisningen. Hvis man i stedet primært går læsningens vej i læseundervisningen, kan det derimod være en fordel at undervise i de sjældne vokaler først, da de i læsning oftere er lydrette end de hyppigt forekommende vokaler.


Find det bogstav, der mangler

13

Se eksempel på IWB-side 89

Find det bogstav, der mangler

Sæt ring om bogstavet og lyt efter lyden

Som repetition af de bogstaver, der er blevet gennemgået, kan man stoppe hver gang, man har gennemgået 2-3 bogstaver. Opret en side og indsæt de relevante små overskriftsbogstaver fra bogstavsiderne. Kopier og indsæt herefter illustrationer af ord, som indeholder et af bogstaverne i en lydret form. Skriv ordene, men indsæt en skrivestreg, der hvor eleven skal skrive bogstavet. Eleverne skal herefter med støtte i illustrationerne lytte sig frem til, hvilket bogstav der skal stå i ordet og skrive dette på skrivestregen. Man kan også skrive det antal af hvert bogstav, der skal anvendes i opgaven i små skrivefelter, så eleverne kan flytte disse ind på det manglende bogstavs plads.

Se eksempel på IWB-side 89

Se ekempel på IWB-side 90.

Som repetition af de bogstaver, der er blevet gennemgået, kan man stoppe hver gang, man har gennemgået 2-3 bogstaver. Opret en side og indsæt de relevante små overskriftsbogstaver fra bogstavsiderne. Kopier og indsæt herefter illustrationer af ord, som indeholder et af bogstaverne i en lydret form. Skriv ordene, men indsæt en skrivestreg, der hvor eleven skal skrive bogstavet. Eleverne skal herefter med støtte i illustrationerne lytte sig frem til, hvilket bogstav der skal stå i ordet og skrive dette på skrivestregen. Man kan også skrive det antal af hvert bogstav, der skal anvendes i opgaven i små skrivefelter, så eleverne kan flytte disse ind på det manglende bogstavs plads.

Udvælg en række ord og den tilhørende illustration, som indeholder det udvalgte bogstav et eller andet sted i ordet og i en lydret form. Tilrettelæg en IWB-side med både ord og illustrationer. Eleverne kan herefter i makkerpar sætte ring om bogstavet i ordene. Hver gang de identificerer bogstavet, skal de lytte efter bogstavets lyd i ordet og blive enige om, hvor det høres.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Differentiering Opgaven kan differentieres, så man fx inddrager ord, hvor bogstavet ikke optræder lydret. Her kan man i den lette ende lægge op til, at eleverne skal sætte kryds ved ord, hvor bogstavet er lydret, og i den svære ende kan man ved fx vokalglidninger lade eleverne skrive den vokallyd, de hører for vokalen.

Forslag til aktiviteter

IWB-side tilrettelagt til at finde ord med b og p og øve den lydlige forskel på disse bogstaver.


Digt en historie eller et vers med bogstavet

Forslag til aktiviteter

14

IWB-side tilrettelagt til opdagende skrivning med udgangspunkt i bogstavet a.

Se eksempel på IWB-side 88. Efter den første præsentation af et bogstav, kan man lade eleverne vælge nogle af illustrationerne ud på bogstavets sider, kopiere både illustrationer og ord til en nyoprettet side, som en form for billedordliste, og ud fra disse digte en historie, et vers eller et bogstavrim. Eleverne kan indtale deres historier/vers og efterfølgende kan de sættes ind på den nyoprettede side. Ledsag evt. arbejdet med læsning af andre bogstavrim, fx fra Halfdan Rasmussens ABC. Differentiering Eleverne kan evt. skrive deres historier eller vers med opdagende skrivning. Her skulle det gerne være tydeligt, at fokusbogstavet finder god anvendelse.

DigTea • A B C billed- og lydordbog


Find de ting, der starter med bogstavet

15

Se eksempel på IWB-side 91. Klon en af siderne med det udvalgte bogstav, så eleverne både kan se og høre lyden for bogstavet. Slet de illustrationer, som ikke skal anvendes. Udvælg en række illustrationer af ord med andre forbogstaver og kopier ind på siden. Der skal være en overrepræsentation af det bogstav, der er i fokus. Eleverne skal herefter finde de illustrationer, der har bogstavet i absolut forlyd. Differentiering Sæt ordene der passer til illustrationerne ind på siden, fx i højre side. Her kan elever, der er hurtigt færdige, prøve at afkode og identificere de ord, der hører til de forskellige illustrationer og parre disse.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Forslag til aktiviteter

IWB-side tilrettelagt til at finde grafemet f i ord.


Sæt ring om bogstavet og lyt efter lyden

Forslag til aktiviteter

16

IWB-side tilrettelagt til at lytte efter om ord starter med fonemet l.

Se ekempel på IWB-side 90. Udvælg en række ord og den tilhørende illustration, som indeholder det udvalgte bogstav et eller andet sted i ordet og i en lydret form. Tilrettelæg en IWB-side med både ord og illustrationer. Eleverne kan herefter i makkerpar sætte ring om bogstavet i ordene. Hver gang de identificerer bogstavet, skal de lytte efter bogstavets lyd i ordet og blive enige om, hvor det høres. Differentiering Opgaven kan differentieres, så man fx inddrager ord, hvor bogstavet ikke optræder lydret. Her kan man i den lette ende lægge op til, at eleverne skal sætte kryds ved ord, hvor bogstavet er lydret, og i den svære ende kan man ved fx vokalglidninger lade eleverne skrive den vokallyd, de hører for vokalen.

DigTea • A B C billed- og lydordbog


Ordopslag

17

Opgaver med ordopslag kan tilrettelægges, så de præcist afspejler det arbejde, der i forvejen pågår i skrive- og læseundervisningen og opgaverne kan desuden afpasses efter den enkelte elevs behov for udfordringer.

Overordnet anvendelse

Differentieringsmuligheder

Problem Eleven skal skrive et ord, men kender ikke stavemåden. Eleven har skrevet et ord men er usikker på, om det er stavet korrekt.

Opgaver i den lette ende kræver fx alene forlydsanalyse af eleven som derefter kan slå ordet op, genkende det på den ledsagende illustration, kopiere ordet og på den måde løse opgaven.

Formål

Løsning Eleven kan høre ordets første lyd (evt. flere). Eleven slår op på siderne knyttet til ordets forbogstav.

Opgaver i den svære ende kræver fx lydlig syntese af eleven og kendskab til særlige forhold i skriftsproget, når han/hun forsøger at stave et ord med konsonantklynger eller vokalglidning, inden ordet slås op og rettes.

At eleven træner alfabetet, og hvordan man kan finde viden ved at slå op i en ordbog – her viden om stavemåde. At eleven finder informationer i elektroniske medier.

Opgavetyper · Kryds og tværs, se side 16 · Ordsøgeopgaver, se side 17 · Ord-, lyd- eller billeddiktat, se side 18.

Målgruppe Aktiviteterne kan anvendes til elever, der har kendskab til alfabetets grafemer og fonemer, dvs. bogstavernes form og lyd.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Vær særligt opmærksom på · Eleven, der forveksler grafemer (bogstavernes form), fx d, b, p; t, f; n, m, u; a, æ, å samt o, ø. · Eleven, der forveksler fonemer (bogstavernes lyd). · Konsonantforvkesling fx b, p; f, v; c, s; c, k, g, k. · Vokalglidning fx i –> e –> æ; y –> ø o, u –> å. · Stumt h, d og g. · Vokalisk r og svagtryks e. · Ikke-lydrette konsonanter, typisk j, v og g.

Der er et utal af variationsmuligheder af sværhedsgraden i forhold til ords lydlige forhold, men også i de krav der stilles til elevens læsning og/eller skrivning i arbejdet med ordopslag.

Forslag til aktiviteter

Der er forudtilrettelagte IWB-sider med ordsøgeopgaver. Eleverne støttes med illustrationer eller med ord. Her er en opgave tilrettelagt med støtte i illustrationer.


Kryds og tværs

Forslag til aktiviteter

18

Der er forudtilrettelagte IWB-sider med kryds og tværs af forskellig sværhedsgrad.

Se eksempler på IWB-siderne 75-79 og tilsvarende på kopiark 104-108. Når man løser en kryds og tværs fylder man ord ind i en tabellignende struktur, hvor der netop er et felt pr. bogstav, man forventes at skrive. Til hvert ord er der en ledetråd i form af et ord eller en lille illustration. I dette materiale anvendes kun illustrationer.

Typer af opgaver Materialets forudtilrettelagte kryds og tværs-opgaver findes med korte lydrette ord, ord med vokalglidning osv.

Arbejdet med kryds og tværs fra IWB-ressourcen Hvis eleven arbejder med opgave 3 og fx skal skrive ordet abe, gøres som følger: Eleven identificerer ordets forlyd, her a og trykker på a i menulinjen øverst. Dette resulterer i, at eleven bliver linket til første side

DigTea • A B C billed- og lydordbog

med a-ord. Eleven leder efter illustrationen af aben, trykker evt. på aben og hører ordet abe. Derefter trykkes på ordet abe, og ordet høres endnu engang for at sikre, at det er det rigtige ord. Eleven husker stavemåden og linker tilbage til opgavesiden ved at trykke på opgavenummeret, 3, i menuen nederst på siden.

Arbejdet med kryds og tværs fra kopiark Eleven får kopiarket med den valgte opgave, evt. opgave 3, samt A B C billedordbog på tryk (kopiark 22101). Hvis eleven skal skrive abe og har brug for støtte til at finde den rette ordlyd, kan eleven identificere ordets forlyd og finde A B C billedordbogens sider med a. På disse sider findes aben, og eleven ser og afskriver stavemåden herfra ind i kryds og tværs-opgaven.

Skab selv flere lignende opgaver Kopisiderne kan betragtes som smagsprøver og igangsættere til, at man ud fra opslagssiderne skaber lignende opgaver. Find illustrationerne til de ord, eleverne skal arbejde med. Kopier disse ind på en ny IWB-side. Tilrettelæg et tabelgitter, som passer på de udvalgte ord ved at anvende skabelonerne på IWB-ressourceside w. Der eksisterer hjemmesider (søg på cross words), hvor det er muligt at generere kryds og tværs-skabeloner ud fra egne ordlister. Anvend disse som skabelon, når tabelgitteret tilrettelægges. Se Orddiktat for idéer til ord, som træner specifikke lydlige forhold.


Ordsøgeopgaver

19

Se eksempler på IWB-siderne 80-87 og tilsvarende på kopiark 109-116. Når man løser en ordsøgeopgave, forsøger man at finde ord der gemmer sig i en tabel af bogstaver. Disse kan findes på alle leder, men i dette materiale er de kun gemt vandret i læseretningen eller lodret med læseretningen oppefra og ned. Typisk vil man vide, hvilken kategori af ord man skal lede efter, og til tider vil man kunne anvende støtte i ord eller illustrationer for de skjulte ord. I dette materiale er ordene ledsaget af illustrationer.

Typer af opgaver Materialets forudtilrettelagte ordsøgeopgaver findes til søgning efter kategorier af ord som fx dyr, frugter eller transportmidler.

Arbejdet med ordsøgeopgaver fra IWB-ressourcen Hvis eleven arbejder med opgave 9 kan det gribes an på følgende måde:

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Eleven kan vælge at skrive eller finde og kopiere ordene til alle søgeord, der er illustreret på siden. Til hvert søgeord identificerer eleven ordets forlyd, fx g i giraf. Herefter trykkes på g i menulinjen øverst. Dette resulterer i, at eleven bliver linket til første side med g-ord. Eleven leder efter illustrationen af giraffen, trykker evt. på giraffen og hører ordlyden giraf. Derefter på ordet giraf, hvor ordlyden høres endnu engang, så eleven sikrer sig, at det er det rigtige ord. Eleven kan kopiere ordet (find menuen ved pilen i ordets ramme til højre), vender tilbage til opgavesiden og indsætter ordet ved siden af illustrationen af giraffen. Herefter kan eleven søge efter ordet.

Arbejdet med ordsøgeopgaver fra kopiark Eleven får kopiarket med den valgte opgave, evt. opgave 9, samt A B C billedordbogen på tryk (kopiark 22-101).

Hvis eleven skal finde skrivemåden af ordet giraf identificerer han/hun ordets forlyd. Herefter findes A B C billedordbogens sider med g. På disse sider findes giraffen, og eleven ser og afskriver stavemåden herfra ved siden af giraffen på opgavesiden. Til slut leder eleven efter ordene i bogstavtabellen.

Skab selv flere lignende opgaver Ud fra opslagssiderne kan man skabe lignende opgaver. Find illustrationerne til de ord, eleverne skal arbejde med. Kopier disse ind på en ny IWB-side. Tilrettelæg en bogstavtabel, som passer på de udvalgte ord ved at anvende skabelonerne på IWB-ressourceside w. Lignende opgaver kan skabes ved hjælp af hjemmesider, der ud fra ordlister genererer ordsøgeopgaver automatisk (søg på word search). Anvend disse som skabelon, når bogstavtabellen tilrettelægges. Se side 5 for ideer til ord, som træner specifikke lydlige forhold.

Forslag til aktiviteter

Her er en forudtilrettelagte IWBside med en ordsøgeopgave, hvor eleverne støttes med illustrationer.


Ord-, lyd- eller billeddiktat

Forslag til aktiviteter

20

IWB-side tilrettelagt så eleverne kan skrive lydrette ord med tastatur eller med pen.

Se eksempel på IWB-side 92.

Arbejdet med diktat ud fra materialet En billeddiktat kan tilrettelægges ud fra A B C billed- og lydordbogens ressource af illustrationer. I en orddiktat skal eleven afkode illustrationen og skrive ordet for det, den forestiller. En orddiktat kan laves elektronisk ved, at læreren siger en sætning, som indeholder det ord, som eleven skal skrive og gentager fokusordet, så eleven kan skrive dette. Efter elevens arbejde med diktaten uanset type, kan eleven tjekke sin retskrivning ved at slå op i A B C billed- og lydordbog enten i IWBressourcen eller i kopiarksversionen.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Tilrettelægning af billeddiktater Opret en ny IWB-side. Find illustrationer af de ord, som eleverne skal skrive. Kopier dem og sæt dem ind på den nye IWB-side. Sæt en lille streg for hvert bogstav i ordet, en enkelt skrivestreg til hele ordet eller en tekstboks så eleven kan skrive med tastatur. Lad eleverne arbejde med materialet fra en pc eller print den nytilrettelagte side ud, og lad eleven arbejde med den med blyant.

Tilrettelæggelse af orddiktater Tilrettelæg en side med en række skrivelinjer eller -felter svarende til antallet af ord i diktaten. Se evt. ovenfor. Indsæt en overskrift. Kopier illustrationer fra A B C billed- og lydordbogens IWB-sider og placér dem ud for skrivelinjerne eller -felterne. Når du kopierer illustrationer, kopieres samtidig den tilhørende lydfil.


Ord-læse-lege

21

Læsetræning

Opgavetyper

Praktisk tilrettelægning

Med udgangspunkt i A B C billedog lydordbog kan man let generere sider, hvor eleven kan træne læsning med forskellige afkodningsstrategier.

· Find det rette ord/den rette sætning, se side 22 · Forlydsanalyse, se side 22 · Fonemanalyse, se side 22 · Stavelsesanalyse, se side 22 · Sætningsstøtte, se side 22.

De nytilrettelagte IWB-sider kan kopieres, så elever alene eller med en makker kan få siden til digital brug fra pc eller interaktiv tavle.

Afkodningsstrategier kan fx være: · Billedstøtte, hvor tekstens illustrationer hjælper med at give mening til teksten · Helordsanalyse, hvor ordet læses ved en genkendelse · Forlydsanalyse, hvor ordet læses ud fra hvilken lyd ordet starter med · Stavelsesanalyse, hvor ordet læses i stavelser · Fonemanalyse, hvor ordet læses ud fra en syntese af de lyde et ord indeholder · Morfemanalyse, hvor ordet læses ud fra kendte betydningsdele og endelser · Sætningsstøtte, hvor sammenhængen i teksten støtter forståelsen.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Målgruppe Aktiviteterne kan anvendes til elever på alle niveauer i læseundervisningen i indskolingen, bare der i tilrettelægningen af opgaverne tages hensyn til elevens aktuelle kundskaber og niveau.

Vendespil Se eksempel på IWB-side 94. Alle læsetræningsopgaver kan tilrettelægges som digitale vendespil ved at lægge en farvet kasse over hvert ord og hver illustration, som gøres til click and reveal-objekter.

Opgaverne kan desuden tilrettelægges til at printe. Her kan eleverne klippe ord og illustrationer ud og pusle par af brikker på plads.

Tjek af løsning Elev eller makkerpar kan tjekke opgaveløsningen ved at finde ordene i A B C billed- og lydordbog og se, om illustrationen, der ledsager ordet, passer med svaret.

Forslag til aktiviteter

Det er let at finde ord, som netop passer til elevernes niveau og tilrettelægge en side med et ord og illustrations-vendespil.


Find det rette ord/den rette sætning

Forslag til aktiviteter

22

IWB-side tilrettelagt så eleverne kan læse ord med sætnings- og billedstøtte.

Se eksempel på IWB-side 95. Alt efter valget af ord og illustrationer kan forskellige afkodningsstrategier trænes. Lad eleven vide på forhånd, hvad målet er. Opret og tilrettelæg en ny side ved at kopiere billeder og ord ind på siden. Som udgangspunkt bør lyd fjernes fra ordene, men de kan med fordel bibeholdes til illustrationerne. Sæt illustrationerne i en gruppe for sig og ordene i en anden gruppe. Nu kan eleven flytte illustration og ordlyd sammen.

Forlydsanalyse For begynderlæsere er forlydsanalyse en god og vigtig strategi på vej mod en reel fonemanalyse. Hertil vælger man en række lydrette enstavelsesord med hvert sit forbogstav. Se forslag til ord på side 5.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Fonemanalyse

Sætningsstøtte

Fonemanalyse kan der fokuseres på, når eleven fx træner læsningen af ord med samme forbogstav.

Ved at skrive korte, forklarende tekster til illustrationer kan eleven træne sætningsstøttet afkodning. Fx kan ordet blæksprutte være svært at læse, da det er et langt ord, men hvis eleven læser ordet i en sætning som fx: En blæksprutte har 8 arme, vil eleven formodentlig (sammen med forlyds-, fonemanalyse og evt. andre afkodningsstrategier) kunne komme frem til, at der må stå blæksprutte.

Fx: båd, bål, bånd, bås, bus, bil, blad Man kan evt. have en række parvist næsten ens ord. Fx: korn, kort, arm, ark, bænk, bank, bord, bold, cirkus, cirkel osv. Sværhedsgraden varieres let efter elevens niveau ved at variere komplekse forhold som stumme bogstaver, konsonantklynger og vokalglidninger. Se desuden side 5 for flere ideer.

Stavelsesanalyse Fonemanalyser kan udbygges med stavelsesanalyse. Vælg lange ord, fx lydrette ord med tre stavelser. Se side 5. Hvis eleven ikke er god til konsonantklynger endnu, kan ord med disse udelades.


Grammatikopgaver med navneord

23

Forslag til aktiviteter

Se eksempel på IWB-side 96. Ordene i A B C Billed- og lydordbog er alle navneord, så det er oplagt at arbejde med navneordenes køn/ kendeord, herunder om der skal en eller et foran de forskellige ord.

Formål At arbejde med navneordenes køn. Hedder det en (fælleskøn) eller et (intetkøn)?

Målgruppe Målgruppen er indskolingen og elever i specialundervisningen, men da en-/et-problematikken netop kan være en udfordring for elever, der ikke har dansk som modersmål, eller som måske har to modersmål, egner opgaven sig også særdeles godt til tosprogsundervisningen i sprogcentret.

Overordnet anvendelse Kopier et udvalg af billeder med tilhørende ord ind på en ny side.

DigTea • A B C billed- og lydordbog

Valget af billeder kan ske ud fra flere kriterier, eksempelvis sværhedsgrad, temaord eller de ord, eleven gerne vil lære (dvs. eleven kan vælge ord ud). Skriv en og et i hver sin tekstboks og gør disse klonbare. Alternativt kan de kopieres i det antal, man skal bruge. Opgavetype 1 Opgaven kan tilrettelægges som en pusleopgave, hvor der kopieres det antal en og et-tekstbokse, som skal bruges til de ord, der er udvalgt. Opgavetype 2 Opgaven kan tilrettelægges således, at man i fællesskab med læreren eller en makker arbejder med kendeordene og endelser. Står der fx ko, og eleven ikke ved, om ko er intet- eller fælleskøn, kan man prøve at trække hhv. en og et hen bagefter ko for at fastslå ordets

endelse. De fleste elever vil kunne høre, om det hedder koen eller koet. Når de har fastlagt, at koen er korrekt, kan de således også fastslå, at det hedder en ko, og at ko dermed er fælleskøn. Opgavetype 3 Bland tegningerne blandt hinanden. Sortér dem derefter på hver sin side af IWB-siden efter køn.


Alfabetets små bogstaver

a e i m q u z

b f j n r v æ

DigTea • A B C billed- og lydordbog

c g k o s x ø

d h l p t y å


Alfabetets STORE bogstaver

A E I M Q U Z DigTea • A B C billed- og lydordbog

B F J N R V Æ

C G K O S X Ø

D H L P T Y Å


26

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Aa

DigTea • A B C billed- og lydordbog

abe

altan

aborre

ambulance

agurk

ananas

akvarium

and

alarm

anhænger

albue

ansigt

album

appelsin

alfabet

april


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ar ark arm artist august avis avocado

DigTea • A B C billed- og lydordbog

27


28

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Bb

DigTea • A B C billed- og lydordbog

baby

ballon

bad

bambus

bade

bamse

badebold

banan

badebro

bane

bager

bank

bakke

barn

balje

bat


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

ben

bindings-værk

bi

biograf

bid

bjerg

bikini

bjørn

bil

blad

bille

ble

billede

blod

billet

DigTea • A B C billed- og lydordbog

29

blok


30

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Bb blomkål blomst bluse blyant

blæksprutte

bolle bolsje bom

boomerang bor

blå

bord

bog

borg

bold

brand

DigTea • A B C billed- og lydordbog


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

brev

bue

briller

buket

bro

bukser

brud

bule

brun

bur

brød

burka

brøl

bus

bud

busk

DigTea • A B C billed- og lydordbog

31


32

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Bb

DigTea • A B C billed- og lydordbog

buste

bøf

butik

bøje

by

bøjle

bæk

børste

bænk

båd

bær

bål

bøddel

båre

bøde

bås


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Cc

DigTea • A B C billed- og lydordbog

cirkus

cafe

cirkuselefant

campingvogn

citron

CD

cola

chili

corn-flakes

chokolade

cowboy

cigar

cykel

cigaret

cykelkurv

cirkel

cyklon

33


34

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Dd

DigTea • A B C billed- og lydordbog

dag

detektiv

dagbog

diamant

dame

dip

damehat

diplom

damp

dis

danser

djævel

dato

dolk

december

domino


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

dreng

dun

drivhus

dværg

dronning

dyb

drue

dykker

dråbe

dynamit

due

dyne

dug

dæk

dukke

dør

dukkevogn

dåse

35


36

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ee

edderkop

en

egern

engel

elastik

es

elefant elev elevator elg emu

DigTea • A B C billed- og lydordbog


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ff

DigTea • A B C billed- og lydordbog

fabrik

fejeblad

fad

fem

faldskærm

fersken

fange

fil

farve

film

fe

finger

februar

fire

fed

firkant

37


38

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ff

DigTea • A B C billed- og lydordbog

fisk

flagermus

fiskenet

flagstang

fiskestang

flaske

fjeder

fletning

fjer

flise

fjernsyn

flod

fjord

flue

flag

fluesvamp


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

fly

forrude

fløde

forstørrelsesglas

fløjte

fortov

fnug

foto

fod

frakke

fodbold

franskbrød

fodgængerfelt

fregner

forklæde

frikadelle

39


40

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ff

frimærke

fælg

frugt

fængsel

frø

færge

frømand

føl

fugl

får

fuldmåne fyr fyrværkeri

DigTea • A B C billed- og lydordbog


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Gg

DigTea • A B C billed- og lydordbog

gade

gas

gadelygte

gave

gaffel

gavl

gang

gearstang

garage

ged

garder

gedde

gardiner

gevir

garn

gevær

41


42

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Gg giraf gitter

gravko

glad

greb

glas

gren

glasur

gris

globus

grotte

gods

gran

DigTea • A B C billed- og lydordbog

grankogle

gryde græs


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

grød

DigTea • A B C billed- og lydordbog

gulerod

grøn

gulv

grøntsager

gulvtæppe

grå

gynge

guirlande

gyngehest

guitar

gyngestol

gul

gård

guld

gås

43


44

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Hh

DigTea • A B C billed- og lydordbog

hage

hammer

hagesmæk

handske

hagl

hane

haj

hank

hal

hare

hale

hat

halm

hav

hals

have


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

havn

himmel

hefte

hindbær

heks

hjelm

helikopter

hjerne

hest

hjerte

hestehale

hjerter

hestesko

hjort

hestevogn

hjul

45


46

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Hh

DigTea • A B C billed- og lydordbog

hjørne

hul

hockeystav

hule

honning

hummer

horn

hund

hospital

hus

hotdog

hval

hoved

hvid

hue

hvidløg


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

hylde

høvding

hytte

hånd

hæk

håndklæde

hæl

håndtag

hår

høj højtaler høne

DigTea • A B C billed- og lydordbog

47


48

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ii

DigTea • A B C billed- og lydordbog

is iglo

isbjerg

ild

isbjørn

illustration

ishus

indhegning

islænder

indianer

ispind

indkørsel

isse

indvolde

istap

insekt

isterning


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Jj

DigTea • A B C billed- og lydordbog

jagthund

jetfly

jaguar

jolle

jakke

jord

januar

jordbær

japan

jorden

jeans

juice

jeep

julemand

jernbane

juletræ

49


50

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Jj

juli jungle juni juvel jæger

DigTea • A B C billed- og lydordbog


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kk

DigTea • A B C billed- og lydordbog

kabel

kaktus

kaffe

kalender

kage

kalkun

kagemand

kalot

kahyt

kalv

kaj

kam

kajak

kamel

kakao

kande

51


52

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kk kane

karrusel

kanelsnegl

karse

kanin

kartoffel

kano

karton

kanon

kasket

kappe

kasse

kapsel

kasserolle

karamel

DigTea • A B C billed- og lydordbog

kastanje


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

kat

kirsebær

kedel

kiste

kegle

kittel

ketchup

kjole

ketsjer

klap

kikkert

klat

kiks

klemme

kirke

klint

53


54

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kk

DigTea • A B C billed- og lydordbog

klips

kløver

klit

knage

klo

knallert

klods

knap

klokke

knappenål

klov

knast

klovn

knibstang

klud

kniv


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

kno

komfur

knogle

kommode

knop

konfekt

knop

konge

knude

kontaktlinse

knæ

kontrakt

ko

kontor

kogle

kop

55


56

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kk

DigTea • A B C billed- og lydordbog

korn

krans

kors

krave

kort

krigsskib

kost

kringle

koøje

krokodille

krabbe

krone

kran

krone

kranie

krop


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

krukke

kurv

krus

kuvert

kryds

kvadrat

kræmmerhus

kvinde

krølle

kvist

kuffert

kylling

kugle

kys

kuglepen

kæbe

57


58

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Kk kæde

køleskab

kælder

kølle

kælk

kål

kænguru kæp kø kød køjeseng

DigTea • A B C billed- og lydordbog


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ll

DigTea • A B C billed- og lydordbog

lad

land

lade

lap

lagkage

lasso

lakrids

lastbil

laks

le

lam

lego

lama

lem

lampe

lilla

59


60

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ll

DigTea • A B C billed- og lydordbog

lim

lunge

lineal

lur

linedanser

lygte

loft

lyn

lokomotiv

lynlås

lomme

lys

lort

lyseblå

luftballon

lyskurv


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

læbe

låge

lænestol

lår

lænke

lås

løbehjul løg løkke løve låg

DigTea • A B C billed- og lydordbog

61


62

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Mm

DigTea • A B C billed- og lydordbog

mad

maling

madding

mand

madkasse

manege

madras

mariehøne

magnet

mark

maj

marts

majs

maske

makrel

maskine


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

mast

mine

matematik

mis

mave

mobil

medalje

mole

mel

mos

melodi

mosaik

melon

mose

mikrofon

motor

63


64

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Mm motorcykel

muskel

muffin

myg

mule

myre

mumie

mælk

mund mur mursten

mus

DigTea • A B C billed- og lydordbog

møl mølle mønt måge


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

mål måne mås måtte

DigTea • A B C billed- og lydordbog

65


66

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Nn

DigTea • A B C billed- og lydordbog

nakke

nisse

nar

node

nat

nord

navle

november

nederdel

numse

negl

næb

net

næse

ni

næsehorn


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

nød nøgle nål

DigTea • A B C billed- og lydordbog

67


68

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Oo oase odder okapi oktober

olie-lampe orange orm os

DigTea • A B C billed- og lydordbog

ost

oval overalls ovn


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Pp

DigTea • A B C billed- og lydordbog

pakke

pap

palads

papegøje

palet

papir

palme

paraply

panda

parasol

pande

parfume

pande

park

pandekage

parkeringsplads

69


70

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Pp paryk

pebernød

pas

pedal

passer

pejs

pasta

DigTea • A B C billed- og lydordbog

pelikan

patron

pels

pc

penalhus

peberfrugt

penge

peberkværn

pensel


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

perle

pilot

perron

pincet

piano

pind

pibe

pindsvin

pickup

pingvin

pige

pirat

pil

pisk

pille

pistol

71


72

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Pp

DigTea • A B C billed- og lydordbog

pita

plaster

pizza

plet

Pjerrot

plombe

plakat

plus

planet

pløk

planke

pokal

plankeværk

politi

plante

politibil


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

pomfrit

potte

porre

prins

port

prinsesse

pose

prisskilt

postkasse

prop

postkort

propel

postsæk

pude

pote

pung

73


74

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Pp

puslespil pyramide pæl pære pølse påskeæg

DigTea • A B C billed- og lydordbog


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Qq quiz

DigTea • A B C billed- og lydordbog

75


76

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Rr

radio radise

DigTea • A B C billed- og lydordbog

regnsky reol

raket

ridder

rangle

ring

rat

ris

reb

rive

rede

rod

regnorm

romertal


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

ror

rulleskøjte

rose

rummand

rosin

rundkørsel

rotte

rundstykke

rottehaler

rune

rude

ryg

ruin

rækkehus

rulle

rækværk

77


78

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Rr

ræling ræv rød rødspætte røg rør rådhus rådyr

DigTea • A B C billed- og lydordbog


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ss

DigTea • A B C billed- og lydordbog

sabel

sav

sadel

scene

saft

sejl

saks

seler

salat

seng

salt

september

sand

si

sandal

side

79


80

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ss

DigTea • A B C billed- og lydordbog

sild

skelet

silo

skema

siv

ski

skab

skib

skaft

skildpadde

skat

skilt

skatteø

skind

ske

skive


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

skjold

skovl

skjorte

skovsvamp

skraldespand

skrue

sko

skuffe

skole

skur

skoletaske

sky

skorsten

skygge

skov

skæg

81


82

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ss

skål

DigTea • A B C billed- og lydordbog

slange

smør

slim

snabel

slips

sne

slot

snegl

slæde

snobrød

sløjfe

snor

smil

snorkel

smykke

snude


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

snørebånd

sommerfugl

so

sort

sodavand

spade

sofa

spaghetti

sok

spand

sol

spar

solbær

speedbåd

soldat

spejl

83


84

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ss

DigTea • A B C billed- og lydordbog

spejlæg

stationcar

spindelvæv

statue

spor

steg

springvand

sten

spyd

stige

spænde

stikkelsbær

spøgelse

stilads

stakit

stjerne


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

stok

styr

stol

støvle

strand

sukker

streg

sur

stribe

sut

struds

svamp

strygejern

svane

stråtag

sværd

85


86

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ss

DigTea • A B C billed- og lydordbog

sweater

sæk

syd

sæl

syge plejerske

syltetøj

søhest

symaskine

søjle

syv

søløve

sæbe

søm

sæde

sørøver


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

sål sår

DigTea • A B C billed- og lydordbog

87


88

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Tt 1 3

2

DigTea • A B C billed- og lydordbog

taburet

tang

tag

tang

tal

tank

taleboble

tank

tallerken

tape

tand

taske

tandbørste

tavle

tandpasta

taxa


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

te

teske

teater

texas

telefon

ti

telt

tiger

tennisbold

tipi

terasse

tis

termometer

to

terning

tog

89


90

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Tt

DigTea • A B C billed- og lydordbog

toilet

totempæl

tomat

tov

tommelfinger

tragt

tommestok

traktor

tone

trappe

torn

tre

tornyster

trekant

torsk

trillebør


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

tremmer trold tromme

DigTea • A B C billed- og lydordbog

t-shirt tube tudse

trompet

tulipan

tryne

tun

træ

tunge

træstub

tunnel

tråd

turban

91


92

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Tt

turpas

tændstik

tus

tæppe

twist

tømmerflåde

tyk

tønde

tynd

tyr

tåge

tyv

tårn

tyve

DigTea • A B C billed- og lydordbog


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Uu ubåd

uro

udstødning

urtepotte

ufo ugle uhyre ulv undertøj ur

DigTea • A B C billed- og lydordbog

93


94

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Vv

DigTea • A B C billed- og lydordbog

vabel

vask

vaffel

vat

vampyr

vej

vand

vejskilt

vandhane

vest

vandpistol

vest

vante

veteranbil

vase

viking


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

villa

violin

vildsvin

vippe

vimpel

viskelæder

vin

viskestykke

vindruer

vogn

vindue

vorte

vinge

vrag

vinkel

vugge

95


96

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Vv vulkan væge vægt væv

DigTea • A B C billed- og lydordbog


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Ww wc wienerbrød

DigTea • A B C billed- og lydordbog

97


98

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Xx xylofon

DigTea • A B C billed- og lydordbog


abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Yy ymer

youghurt yoyo yver

DigTea • A B C billed- og lydordbog

99


100

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Zz

zebra zigzag zombie zoo

DigTea • A B C billed- og lydordbog


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 101

Ææ æble æg ælling ærme ært æsel æske

DigTea • A B C billed- og lydordbog


102

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

Øø ø

ørken

øje

ørn

øjenbryn

øse

økse

øst

øl øre ørentvist ørevarmer

DigTea • A B C billed- og lydordbog


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 103

Åå å åkande ål åre

DigTea • A B C billed- og lydordbog


104

1. Kryds og tværs

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog


2. Kryds og tværs

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

105


106

3. Kryds og tværs

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog


4. Kryds og tværs

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

DigTea • A B C billed- og lydordbog

107


108

5. Kryds og tværs

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

grinede

ikke høj

DigTea • A B C billed- og lydordbog


6. Find ord – dyr 1, tegninger

109

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

a m

u

g

l

e

f

å

l

ø

v

e

d

u

g

l

ø

l

c

d

f

o

r

m

r

b

u

k

i

w

i

u

n

r

g

å

s

h

s

s

s

æ

l

h

k

a

t

i

l

v

e

a

h

n

j

h

a

b

e

n

a

d

u

e

m

y

r

e

j

m

l

s

a

k

o

t

y

r

v

t

DigTea • A B C billed- og lydordbog


110

7. Find ord – dyr 1, ord

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

a m

u

g

l

e

f

å

l

ø

v

e

d

u

g

l

ø

l

c

d

f

o

r

m

r

b

u

k

i

w

i

u

n

r

g

å

s

h

s

s

s

æ

l

h

k

a

t

i

l

v

e

a

h

n

j

h

a

b

e

n

a

d

u

e

m

y

r

e

j

m

l

s

a

k

o

t

y

r

v

t

orm ræv

abe

gås

ko

sæl

and

haj

lama

tyr

due

hane

løve

ugle

fisk

hest

mus

ulv

ged

kat

myre

ørn

gris

kiwi

møl

ål

DigTea • A B C billed- og lydordbog


8. Find ord – dyr 2, tegninger

111

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå p

s

m a

r

i

e

h

ø

n

e

i

o

g

s

f

y

u

d

ø

s

t

n m o

j

l

e

g

e

r

n

r

d m o

k

a

p

i

k

e

e

h

s

e

t

i

g

e

r

æ n

l

s

v

r

d

e

e

ø

v

n

t

e

ø

i

f

g

i

r

a

f

g

v

f

l

n

u

k

a m e

l

u

i

a

ø

a

g

b

l

u

d

y

r

s

n

v

b

l

æ k

s

p

r

u

t

t

e

DigTea • A B C billed- og lydordbog


112

9. Find ord – dyr 2, ord

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå p

s

i

o

m a

r

i

e

h

ø

n

e

b

f

f

u

l

ø

r

s

n m æ k

l

e

g

e

r

n

p

d m o

k

a

p

i

k

e

e

t

s

e

t

i

g

e

r

æ n

l

s

v

r

g

b

e

o

j

n

t

e

ø

i

f

g

i

r

a

f

g

v

f

l

n

u

k

a m e

l

u

i

a

ø

a

g

d

k

u

d

f

r

s

n

v

b

l

æ k

s

p

r

u

t

t

e

l

blæksprutte

okapi

egern

pindsvin

elefant

sommerfugl

flagermus

søløve

giraf

tiger

kamel

ørentvist

kæguru mariehøne DigTea • A B C billed- og lydordbog


10. Find ord – frugt og grønt, tegninger

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

c h i l i p æ r e h æ

i v a l n ø d a m a d

t i p æ b l e g a s m

r n p a s a t u j s e

DigTea • A B C billed- og lydordbog

o d e p a y o r s e l

n r l b l o m k å l o

g u s u a b a n a n n

t e i j t c t l m ø m

b r n g u l e r o d s

113


114

11. Find ord – frugt og grønt, ord

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

c h i l i p æ r e h k

i v a l n ø d a m a æ

t i p æ b l e g a s m

r n p c s h t u j s e

o d e r a s o r s e l

n r l b l o m k å l o

h u s e a b a n a n n

t e i f t u t i l ø g

d r n g u l e r o d r

agurk

hasselnød

vindruer

appelsin

majs

æble

banan

melon

blomkål

pære

chili

salat

citron

tomat

gulerod

valnød

DigTea • A B C billed- og lydordbog


12. Find ord – Transportmidler, tegninger

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

m o t o r c y k e l f

a m b u l a n c e u l

t a x i s m u e l f y

l k i t d p b a b t v

DigTea • A B C billed- og lydordbog

ø l g r r i å h k b e

b e b a a n d s u a m

e s u k k g f b i l a

h e s t e v o g n l s

j u f o t o g f o o k

u t a r k g b i n n i

l r e s l n a m m a n

t ø m m e r f l å d e

115


116

13. Find ord – Transportmidler, ord

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

m o t o r c y k e l f

a m b u l a n c e u l

t a x i i m u v d f y

l y b t y p b r k t v

ø t u r r i å a l b e

b a b a a n d n o a m

e f u k k g m b i l a

h e s t e v o g n l s

j u f o t o g j l o k

u g a r k g a u i n i

l r d e n n m h b a n

t ø m m e r f l å d e

ambulance

luftballon

ufo

ark

løbehjul

ubåd

bil

motorcykel

bus

raket

cykel

taxi

campingvogn tog flyvemaskine

traktor

hestevogn

tømmerflåde

DigTea • A B C billed- og lydordbog

A B C Billed- og lydordbog  

A B C billed- og lydordbog består af en digital billed- og lydordbog med mere end 1000 opslagsord og dertil knyttede ordlyd på lydfi l.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you