Page 1

DIGISTAV Stav lydret 2

Dette materiale består af: • Lærervejledning med 46 kopiark • 26 IWB-sider til det interaktive whiteboard

DigiStav • Stav lydret 2 er tilrettelagt til anvendelse på det interaktive whiteboard (IWB) eller pc. Materialet består foruden vejledningsdelen af 26 IWB-sider og 46 kopiark. DigiStav • Stav lydret 2 er et supplerende stavemateriale, der er udviklet til at støtte eleverne i udviklingen mod lydret læsning og skrivning. I arbejdet med IWB-siderne kan børn og voksne udnytte materialets interaktivitet og aflytte lyd, flytte rundt på, klone og skalere elementer mm. Lærervejledningen giver forslag til, hvordan man udnytter den digitale ressource bedst muligt i en interaktion med børnene. Materialet henvender sig primært til 1. klasse, til specialundervisning eller til tosprogsundervisning.

DigTea • DigiStav • Stav lydret 2

Digistav_stav lydret 2 infoside  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you