Page 45

43 Dyr om vinteren Vinteren er svær for dyr. Det er svært at finde føde. Nogle dyr sover hele vinteren.

Det hedder at gå i hi eller dvale. Nogle fugle flyver til varmere lande. Det hedder at de trækker syd på.

Pindsvin

Forår Pindsvinet vågner af sit hi

Solsort

Forår Solsorte kommer tilbage fra træk og lægger æg

Sommer Pindsvinene parrer sig. Ungerne har hvide pigge

Efterår Pindsvinet æder sig fed, inden den bygger en lun rede under et træ

Vinter Pindsvinet sover i sit hi

Sommer Efterår Solsorten fodrer unger. Yngre solsorte trækker Den kan få unger op til mod syd 4 gange på en sommer

Vinter Gamle solsorte bliver og finder føde i haver

DigiNat 1  
DigiNat 1  

DigiNat 1 - er tilrettelagt med kapitlerne Bondegården, Din krop, Himmelrummet, Årstider, Hjemme hos dig og Blomster i alle farver og lægger...

Advertisement