Page 1

DIGIMAT Lars Andersen Julie K. Larsen

DigTea

1b


DIGIMAT Lars Andersen Julie K. Larsen

DigTea

1b


2

Tal- og figurfølger

Talkendskab 1

1 Hop en talfølge

30 29 28 27

26 21 22 23 24 25 20 19 18 17 16 15

... 4 - 6 - 8 ...

14 10 11 12 13 9

2 Hop talfølger på tallinjen

7

8 3 4

start

0

1

2

3

4

5

6

0- 3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

0- 4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

0-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Find figurer der mangler og skriv tal, der passer

8 1

Eleverne tegner med kridt en lang talrække. På talrækken hopper de regelmæssige talføler. Tal om hoplængder og særlige talrækker. Fx de lige tal.

2 3

Som i opgave 1 men nu med hop på tallinjen efter frøens nummer, som angiver hoplængde. Eleven skal finde systemet, tegne de manglende figurer og skrive de manglende tal.


3 Talkendskab 1

1 Byg figurfølger med centikuber

2 Tegn hjørnetal

3

7

3 Færdiggør talfølgerne og find længderne på hvert hop

3

6

9

15

1

3

4 1

2

3

4

5

Prøv selv

4 2 1

10 2

2

2

2

Eleven bygger fx firkanttal og trekanttal trinvist større og skriver antallet af centikuber i talfølgen. Fotografer og gennemgå på den interaktive tavle.

2

Hjørnetal kaldes også gnomontal. De har et hjørne og to lige lange arme. Det er de ulige tal!


4

Repetition

Talkendskab 1

1 Spejl i s

2 20 med to tal

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 Skriv tal, der mangler

3

Udfyld de tomme felter fra taltavlen.


5

Evaluering

Talkendskab 1

1 Find figurer, der mangler

Mulige figurer

2 Hop og skriv talfølgen

33

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0–3– 3 Færdiggør talfølgen

0

2

6

12

20

15


6

Tal på tælling

Addition

1 Prik tal, mens du tæller

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Spil prik-en-sum

3 Plus med prikker 1 2 3

4 5

3+4=

5+4=

6+7=

2+1=

4+7=

9+5=

2+3=

8+3=

8+6=

6 7

4 Plus 1’ere og 10’ere med prikker

14 + 21 =

28 + 51 =

92 + 7 =

22 + 23 =

84 + 15 =

63 + 45 =

41 + 17 =

77 + 32 =

34 + 35 =

1 2

Øv at tælle tallene med prikmønsteret. I makkerpar. Én prikker et regnestykke fra kopiark 1, den anden gætter facit.

3 4

Prik summen af plustykkerne. Tegn evt. prikmønstrene på tallene og tæl efter. Som i 3. Prik enere først derefter tiere.


7 Addition

2 Skriv tal på prikkerne

1 Summer med kort

3 Regn med prikker lodret 10’ere 1’ere

+

1

4

1

5

10’ere 1’ere

+

3

2

6

3

10’ere 1’ere

+

4

7

2

2

10’ere 1’ere

+

2

6

7

1

4 Find to køb og en pung, der passer 14 KR .

22 KR .

11 KR . 41 KR .

1

2

2-3 spillere. Ingen billedkort. Hver spiller lægger et kort og gætter summen på tur. Spiller et prikker summen. Bedste gæt vinder stikket. Første-gætter går på tur. Tallene fra 1-9 skrives, så prikmønsteret passer.

4

8 KR .

Beløbene bestemmes, og herefter finder eleven to køb, der passer til hver pung, ved at prøve sig frem med priktælning.


8

Plus på andre måder

Addition

1 Find regnestykker i reklamer

2 Lav en plustabel

+

1

2

3

4

5

6

5

0 1 2 3 4 5 3 Find plusstykker i tabellen

6

Summen er 4

7

8

8 9 Summen er 7 Forklar det tal-mønster, du får:

Summen er 11

Summen er 14

1 2

Beregn normalpriser for de tilbud, man kan finde. Evt. kan eleven også beregne differencen: “Hvad sparer man?” Eleven udfylder tabellen og finder mønsteret. Evt. kan ens facit farves i samme farve.

3

Fra plustabellen findes additionsstykker med ens facit og stykkerne noteres. Ser eleven nogle mønstre? (Fx når en addend går op, går den anden ned).


9

15 + 23 =

Addition

1 Tegn, gæt og regn med centikuber

=

22 + 19 =

gæt

27 + 34 =

= gæt

tæl

=

tæl

25 + 26 =

gæt

= gæt

tæl

tæl

2 Sæt streg fra prik til prik

24 + 13 = 32 + 27 = 16 + 31 = 40 + 28 = 13 + 66 = 62 + 20 = 57 + 41 = 28 + 20 = 85 + 12 = 92 + 8 = 45 + 30 = 80 + 16 = 28 + 30 = 12 + 77 = 21 + 48 = 1

36 47 97 57 59

95

63 39

37 79 46 82

48

68

96

Eleven gætter et facit og udregner derefter ved at tælle centikuber. Pas på, der er tierovergang. Enerne skal samles i tiere!

58 89

98

87

25 + 62 = 13 + 26 = 55 + 40 = 20 + 16 =

100

75

69

21 + 36 = 52 + 11 = 25 + 21 =


10

Repetition

Addition

1 Fortsæt talfølgen

0

10

50

2 Skriv + eller – så det passer

1

2

3=0

4

5

6=3

7

8

9=6

1

2

3= 6

4

5

6 = 15

7

8

9 = 24

3 Tæl og vis

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4 Skab ligevægt

7

7

44

9

9

30


11

Evaluering

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Vis, hvordan du regner

21 + 38

43 + 18

3 Udfyld plustabellen

+ 1 2 3 4 5

11 12 13 14 15

Find stykker, hvor summen er 16

Addition

1 Prik tallene


12

Rundt om er omkredsen

Måling 1

1 Hvor mange skridt

= 4 1

1

cm

1

=

cm

1

=

cm

2 Tæl rundtom

=

cm

=

1 2

cm

Kopiark 2. Mål omkredsen af ting på skolen med skridt. “Gå” med blyanten som en målerlarve, og mål omkredes af firkanterne.

=

cm

=

cm

=

cm

=

cm


13

= 8 cm

= 8 cm

= 10 cm

2 Lav figurer, der passer

= 20 cm = 12 cm

= 18 cm = 16 cm

1

Skab flotte figurer på sømbrættet, og mål omkreds ved at måle med garn først og derefter måle garnet med klassens meterstok, et målebånd eller en tommestok.

2

Brug prikpapiret til at skabe figurer med de givne omkredse.

Måling 1

1 Mål omkreds på sømbrættet


14

Højde, bredde og omkreds

Måling 1

1 Byg figurer og tæl omkreds

2 Tegn figurer med omkredsen 10 cm

3 Tegn figurer med omkredsen 18 cm

1 2

Byg firkanter med centikuber og lineal efter målene på højde og bredde i skemaet. Tæl omkredsen. Tegn forskellige figurer, der alle har omkredsen 10 cm.

Højde

Bredde

Omkreds

1 cm

1 cm

cm

2 cm

2 cm

cm

2 cm

3 cm

cm

3 cm

4 cm

cm

= 10 cm

= 18 cm


15 Bredde

cm 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

BYENS BIBLIOTEK

2 Mål højde, bredde og omkreds med lineal

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

BYENS BIBLIOTEK

1

Kopiark 2. Mål omkreds af forskællige ting og kropsdele med målebånd.

Omkreds

Måling 1

Højde

1 Gå på omkredsjagt


16

Indeni er arealet

Måling 1

1 Byg med centikuber og find arealet

Højde

Bredde

Areal

1 cm

1 cm

cm2

2 cm

2 cm

cm2

2 cm

3 cm

cm2

3 cm

4 cm

cm2

2 Tæl arealet 1

= 1 cm2 cm2

=

=

cm2 =

=

cm2

=

cm2

cm2

=

1

Hver elev bygger figurer og finder de tre mål i tabellen.

cm2


17

cm2

=

= =

=

cm2

cm2

3 Tegn figurer med rigtigt areal = 6 cm2

= 14 cm2

= 3 cm2

= 11 cm2

4 Find arealet

1

Skab flotte figurer med arealbrikkerne på kopiark 3. Beregn figurernes samlede areal fotografer og sæt i rækkefølge efter størrelse.

=

2 4

cm2

=

cm2

Regn areal i halve og hele. Tæl arealet af den røde hhv. den blå del af figuren.

Måling 1

+

2 Tegn felter og tæl arealer

1 Leg med arealbrikker


18

Repetition

M책ling 1

1 Hvad er chancen, og er den >, < eller =?

2 Udfyld plustabellen

+

10 20 30 40 50

1

ud af 4

3 ud af 4

6

Chance for

chance for

10 15 21 28

ud af

36

ud af Farv lige tal Chance for

chance for Farv ulige tal

3 Farv efter forskellen 19-13

=5 =6

19-12

12 - 5

103

=7

9 14 -

10 17-

1812

13-7

15 - 9 15 - 8 17 - 1 1

14 - 8 12 -

5

11-4

7-1

8-1 12 - 7 15-9

10 - 5


19

Evaluering

=

M책ling 1

1 Find omkredsen

cm

=

cm

cm2

=

cm2

2 Find arealet

=

3 Tegn figurer, der passer

= 8 cm

= 6 cm2


20

Frem, tilbage, højre og venstre

Position og retning

1 Lær retninger at kende Min hat, min stok, min paraply. Gå frem og tilbage til siden og hjem Kig Kig Kig Kig

op, der er en lop’ ned, der er en ged til højre, der er en stodder til venstre, der er en svensker

2 Følg pile og farv

Venstre-pile

start

1 2

Leg remselege og husk retninger. Følg pilene og farv dem efter deres retning, efterhånden som de passeres. Tjek med en makker.

Højre-pile


21

2 Følg højrepile

Position og retning

1 Tegn en retningsdiktat

Hvad er præmien?

Start

1

Eleven tegner ting på tegningen efter lærerens diktat og set i forhold til personens position.

2

Med blyanten går eleven ligeud og drejer kun, når han/hun møder en højrepil.


22

Rundt på pladen

Position og retning

1 Hvem har ...?

Personen har Wahid til højre, Anna til venstre og Laus foran sig Det er mig!

2 Skriv retning på figurerne

v = venstre h = højre

3 Tegn det du ser

Til højre for Ali

Til venstre for Ali

Foran Ali

Bagved Ali Ali

1

Træn elevens forståelse af retninger. Læreren fokuserer på en person og beskriver, hvordan denne er placeret i forhold til andre elever eller ting. Eleverne gætter på, hvem det er. Lad efterhånden eleverne overtage legen selv.


23

til venstre start

til højre

9 2 1 8 3 -2 4 0 5 6 -1 7 1

Kopiark 4. Her kan man træne hovedregning op til 20 og retninger. Først over 20 vinder. Hver elev får en lille figur som brik. Figuren har en retning, og denne skal man følge. Hvis eleven slår et slag, der ikke kan lade sig gøre, må

figuren gå så langt som muligt og derefter vende og gå retur, indtil antallet af øjne er gået. Turen skifter efter hvert slag. Point man lander på, samler man sammen. Man kan ikke få point fra samme ting flere gange.

Position og retning

baglæns eller forlæns

1 Spil om retninger og saml point


24

Repetition

Position og retning

1 Farv figuren set fra 3 sider 1

3

2

3

1

2

2 Tegn figurer, der passer

= 16 cm2

= 16 cm 2 Sæt streg i rækkefølge

17 + 19 19 + 20

11 + 13

7+9 5+7 7+8 5+6

1

9 + 11 9 + 10 3+4

13 + 14

17 + 18 15 + 17

11 + 12

21 + 22

23 + 24 13 + 15 1+3

15 + 16 25 + 27

1+2 3+5

19 + 21

27 + 28

Farvelæg efter det mønster, man ser, hvis man kigger på figuren fra pilens retning.

27 + 28

21 + 23 25 + 26

23 + 25


25

Evaluering

Start

2 Skriv retning på figurerne

v = venstre h = højre

3 Tegn eller flyt på plads efter anvisning

Til venstre Til højre Bagved Foran

Sæt ring om præmien

Position og retning

1 Følg venstrepile


26

Tæl en forskel

Subtraktion

1 Spil forskelskort

25! til 26, til 27

27 KR .

Der er 2 til forskel!

25 KR .

2 Find forskelle ved at tælle op 7 kr.

10 kr. 3 kr.

2 kr.

10 – 2 =

7–3=

54 KR .

39 KR .

45 KR .

33 KR .

39 – 33 =

=

Find selv på

51 KR .

64 KR .

– 1

=

2 elever. Hver har 7 kort på hånden. Resten ligger i en bunke med bagsiden opad. To kort fra bunken vendes og differencen findes. Hvis en elev har et kort svarende til

differencen, får han/hun stikket. Først tom hånd vinder. Differencen 0 kan tages med en 10’er.


27

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

3 Giv penge tilbage

16

26 KR .

17 18 19 20

30 – 26 = 52 KR .

97 KR .

40 KR .

1

=

Kopiark 5. Grupper af fem. Eleverne øver i at tælle en forskel. Fremstil nummerkort fra 1-10 for hver gruppe. Den forreste får et regnestykke fra kopiark 5 og løber frem og finder facit . Når han er retur er det næste i rækkens tur.

=

3

=

Hurtigste gruppe vinder. Find regnestykket for købssituationen. Beregn og giv penge tilbage.

Subtraktion

2 Udfyld minustabellen

1 Forskels-stafet


28

Forskelle med 10’ere og 1’ere

Subtraktion

1 Find forskelle med centikuber Jeg har 23

2 Hvordan skal det forstås?

Jeg har 21

24 – 12 =

12

Der er 2 til forskel

3 Find forskellen

15 – 13 =

–8=

1

21 – 11 =

26 – 23 =

– 15 =

I makkerpar bygger hver elev et tal mellem 10 og 30 med centikuber. Herefter beregner de forskellen. Brug kopiark 6 og læg regnestykket med de logiske tegn. Fotografer og

2

– 14 =

lad hvert makkerpar fortælle, hvordan de har regnet ved den interaktive tavle. I makkerpar diskuterer eleverne, hvordan der regnes.


29

10’ere 1’ere

3 5

10’ere 1’ere

1 1

=

10’ere 1’ere

10’ere 1’ere

2 4

3 5 1 1 2 4

3 tiere minus 1 tier er 2 tiere

5 enere minus 1 ener er 4 enere

2 Træk fra vandret 10’ere 1’ere

2

8 – 1

10’ere 1’ere

3

10’ere 1’ere

10’ere 1’ere

4 =

4

10’ere 1’ere

9 – 1

2 – 2

10’ere 1’ere

8 =

10’ere 1’ere

7

1 =

10’ere 1’ere

5 – 7

3 =

3 Træk fra lodret 10’ere 1’ere

2

4

1

4

10’ere 1’ere

3

5

2

3

10’ere 1’ere

4

6

3

2

10’ere 1’ere

5

7

4

1

Subtraktion

1 Tal om minusstykker


Repetition

Subtraktion

1 Følg højepile og saml point

Antal point =

Slut

30

-15 10

20

Start

5

15 5

-40

-5

10

100 25

30

2 Hop og skriv talfølgen

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

0–

3 Plus med centikuber

12 + 18 =

51 + 16 =

12

13

14

15

16


31

Evaluering

73 KR .

48 KR . 56 KR .

78 KR .

=

=

3 Træk fra med centikuber

35 – 23 =

– 17 =

3 Træk fra vandret og lodret 10’ere 1’ere

10’ere 1’ere

2

10’ere 1’ere

8 – 1

4 =

3

5

2

3

Subtraktion

1 Skriv minusstykker og tæl forskelle


32

Kend navne på figurer

Geometri

1 Tal om ligheder og forskelle

Trekant

Firkant

Ret vinkel

Cirkel

Halvcirkel

Særlig firkant

Særligt rektangel

Rektangel

Kvadrat

Kvartcirkel

Tegnetrekant

2 Skab et mønster ved at farve figurer

1

Tal om rette vinkler og figurnavne. Mål rette vinkler med tegnetrekanter.

2

Farvelæg figuren i et mønster efter farvekoden i figurerne til venstre.


33 Geometri

1 Byg mangekanter med trekanter

Kryds af 4-kant

7-kant

5-kant

8-kant

6-kant

?

2 Del i s책 f책 trekanter som muligt

1

-kant

-kant

-kant

-kant

-kant

-kant

Kopiark 7. Byg polynomier ud af trekanter. Tal om forholdet mellem antal trekanter og antal sider.


34

Logik med figurer

Geometri

1 Figurbingo

2 Hvad kan passe?

+

+

+

+

3 Hvordan kan figurerne laves Sæt streg

1

Kopiark 8 + 9. Makkerpar eller små grupper. Råb navne på figurer højt og læg på, hvis man har en figur der passer på spillepladen.

2 3

Sæt streg til den orange figur, der er lavet af hver af figurplusstykkerne til venstre. Sæt streg til grønne figurer, der tilsammen kan skabe hver af de blå figurer.


35

3 Hvilken figur kan du bygge?

=

+

+ +

+

=

=

4 Del ting i figurdele

1 4

Kopiark 10. Skab figurerne ud fra figurbrikkerne pĂĽ kopiark 9. Find ud af, hvilke figurer ting fra dagligdagen er sat sammen af.

Geometri

2 Tegn symmetriakser

1 LĂŚg formpuslespil


36

Repetition

Geometri

1 Fortæl en regnehistorie om forskelle

2 Udfyld plustabellen

+ 21 22 23 24 25 11

349 KR .

12 13 14 15 3 Plus med prikker 3 4

2+4=

5+7=

12 + 9 =

6+4=

4+8=

18 + 5 =

9+3=

8+9=

15 + 8 =

5 6

4 Find areal og omkreds =

1

Indlæs eller fortæl regnehistorien til en makker.

cm2

=

cm


37

Evaluering

Firkant

Trekant

Geometri

1 SĂŚt streg til navne, der passer

Rektangel

Kvadrat

Cirkel

Halvcirkel

2 Del i sĂĽ fĂĽ trekanter som muligt

-kant

-kant

3 Byg figurer

+

=

+

=

Kvartcirkel


38

På vej mod 100-pladen

Talkendskab 2

1 Slå et tal-bingo Skriv 12 tal på to cifre med cifrene 1, 2, 3, 4, 5 og 6

3 Tæl på 100-pladen

op hen I alt

2 Skriv antallet

4 Find grupper af 10’ere og 1’ere

1

To forskellige terninger med seks sider. Én repræsenterer enerere, en anden tiere. Eleven vælger 12 tal til bingopladen. Ved et slag, med et antal tiere og enere der passer, krydses tallet ud. Først pladen fuld har bingo og

3

vinder. Først tælles alle felter på 100-pladen. Herefter tælles hver af de farvede mængder. Røde er tierer, blå er enere. Sammenlign med centikuber.


39 2 Plus med 100-pladen

17

28 + 43 =

29

77 + 13 =

20 + 40 + 8 + 3

46

72

35 + 28 =

14 + 88 =

81

98

52 + 39 =

17 + 64 =

3 Farv grupper af 10’ere og 1’ere

4 Fortæl en regnehistorie og regn

19 KR . 25 KR .

1 2

Tegn tierstænger og enere efter antal. Med to farver tegnes de to addender og summen tælles.

3 4

10 felter ad gangen grupperes med farver. På 100-pladen vises et regnestykke med udgangspunkt i de to priser.

Talkendskab 2

1 Farv felter svarende til tallet


40

Store tal

Talkendskab 2

1 Først til 100

2 Sæt streg til antallet

300 600 100

3 Tegn tallet i centikuber

200

500

400

700

3 Skriv tallene i rækkefølge

1

200

800

400

500

600

700

900

100

300

0

2-3 elever. Hver har en 100-plade fra kopiark 11 og en rød og en blå farveblyant. På tur slår eleverne med to tisidede terninger. Finder summen og farver et tilsvarende antal

felter på 100 pladen. Ti ad gangen farves røde og enere blå. Først pladen fuld vinder.


41

117

152

123

108

144

199

2 Skriv antallet

Talkendskab 2

1 Farv felter svarende til tallet


42

Træk fra med 100-tavlen

Talkendskab 2

1 Bræk et minusstykke

100 - 20 = 100 - 31 = 100 - 42 = 100 - 53 = 100 - 64 = Find på flere!

2 Sæt streg mellem stykke og tegning, der passer

33 – 27 = 6

50 – 41 = 9

72 – 26 = 46

54 – 37 = 17

3 Skriv regnestykket færdigt

35 –

1

= 27

74 –

= 56

I makkerpar. Hver elev skal have en hundredeplade af centikuber. Gæt først hvad resultatet af et stykke bliver og bræk derefter minuenden af for at tjekke facit.

– 24 =

2 3

=

=

Find regnestykke og en beregning på en 100-plade, der passer sammen. Aflæs regnestykket på 100-pladen, og skriv det færdigt.


43

66 – 44 =

18 – 17 =

52 – 39 =

70 – 28 =

99 – 73 =

84 – 37 =

42 – 29 =

60 – 18 =

Talkendskab 2

1 Tegn og regn

2 Find returbeløbet 72 kr

94 kr 21 kr

=

2

37 kr

=

Til hver ting findes returbeløbet i forhold til, hvor mange penge der betales med, ved at regne på 100-pladen.

=

=


44

Repetition

Talkendskab 2

1 Skriv + eller –, så det passer

12

11

10 = 11

9

8

7 = 24

12

11

10 = 13

9

8

7 = 10

12

11

10 = 33

9

8

7=8

2 Tegn et mønster med 3 farver

3 Sæt tallet ind på tallinjen

45 99

78

20

30

143 120

136

10

67

104

40

50

60

70

22

11 80

90

100

110

120

130

140

150


45

Evaluering 2 Tegn felter svarende til tallet

146

3 Plus på 100-tavlen

33 + 12 =

45 + 17 =

56 – 9 =

32 – 18 =

4 Træk fra på 100-tavlen

Talkendskab 2

1 Skriv antal


46

Mange muligheder

Kombinatorik og sandsynlighed

1 På hvor mange måder?

2 Skriv to-cifrede tal med 0, 1 og 2

46

2 børn 3 børn 4 børn 5 børn

Hvor mange muligheder? 3 Farv dragen med tre farver

4 Fortæl en regnehistorie om muligheder

1

Elever og et tilsvarende antal stole. På hvor mange forskellige måder kan børnene sidde?

Gamm

eldaws


47 2 Fortæl en regnehistorie om, hvor mange veje en orm kan vælge for at få et æble

Der var engang en orm ...

Hvor mange veje?

1 Læs et tælletræ Hvilken mad?

1

Muligheden for trecifrede tal med 1 og 2. Lad en være undersøger. Han/hun skal holde en 1’er og en 2’er på skulderen, som igen skal holde en 1’er og en 2’er på skulderen osv. En række giver et tal.

Brød

Pålæg

Tegn hver mulighed

2

Tal om, hvilke valg ormen møder på sin vej i form af forgreninger.

Kombinatorik og sandsynlighed

3 Lav et tælletræ med elever Dan tal med 1 og 2


48

Undersøg chancen

Kombinatorik og sandsynlighed

1 Hvad for en hånd?

Navn Vinder

Fair? Tal om chance og held 2 Fair eller unfair?

Hul eller pind?

Find på undersøgelser

Plat eller krone?

1 eller 6?

1

I makkerpar undersøger eleverne situationen “Hvad for en hånd” med en centikube. Notér hvert rigtige gæt under elevnavnet. Find bedst ud af fx 20.

2

Find selv på en måde at undersøge om hver af de tre spil er fair eller unfair.


49

Undersøg 4. 20 ture

Tænk

16 .

Fair?

Blå

Rød

20 ture

20 ture

10 . Grøn

Fair?

ud af Chance for

1. Gul

chance for

Gul

Fair? Blå

Udfald

1

ud af 20

ud af

Udfald

19 .

ud af 20

Chance for

Udfald

10 .

><=

Put rigtige antal og farver af centikuber i en pose, og undersøg i hver af de tre tilfælde. Under tænk indsættes sandsynligheden som de antal kuber ud af hele antallet,

chance for

ud af ud af Chance for

chance for

der har pågældende farve, og det vurderes, hvilken farve der er størst chance for at trække.

Kombinatorik og sandsynlighed

1 Chance med centikuber


50

Repetition

Kombinatorik og sandsynlighed

1 Hvad er klokken? 11

12

1

10

11 2

9

6

12

8

11

9 4 6

8

11 2

Klokken er

1 2

9

4 6

12

10 3

7

6

5

Klokken er

1

8

4 7

9

5

2 3

5

10 3

7

12

1

9

Klokken er

2

8

6

12

10

4 7

1

10

2 3

5

Klokken er

11

11

9

4 7

1

10 3

8

12

3 8

5

4 7

Klokken er

6

5

Klokken er

1 Skab en figur

+

+

+

=

3 Minus med 100-tavlen

61 – 28 =

74 – 35 =

83 – 17 =

100 – 98 =


Evaluering

51 Kombinatorik og sandsynlighed

1 tegn tælletræet

Hvilken påklædning?

Hvor mange muligheder?

2 Skriv mange forskellige tal med 4, 5 og 6

3 Hvad er chancen?

ud af ud af

Fair?


52

Tæl tid

Måling 2

1 Tæl på et ur

Hvor mange: +

Hvor hurtig:

Prikker

Store prikker

til

Fra

2 Hvor mange minutter er der gået? 11

12

1

10

11 2

9

6

11 2

9

4 7

1

10 3

8

12

3 Hvor mange timer er der gået?

8 6

11 2

9

4 7

1

10 3

5

12

8 6

12

1

10

8

9 8 6

1

11 2

9

4 7

12

10 3

8 6

1

11 2

9

4 7

12

10 3

5

12

1

10

3 8

5

6

9 8

4 7

6

12

1

10 3

11 2

9 8

4 7

6

5

minutter 1

2 3

8

5

12

4 7

1

10 3

5

1

9

4 7

12

6

5

timer 11

2

6

5

10

minutter 11

4 7

timer 11

2

3

5

minutter 11

2

9

4 7

1

10 3

5

12

Tæl alle prikker svarende til minutter på en time. Tæl røde prikker svarende til antal timer på et halvt døgn. Tæl prikker fra rød prik til næste rød prik. Svarende til antal minutter på 5 minutters-perioder.

11 2

9

6

2

9

4 7

1

10 3

8

12

3 8

5

4 7

timer

6

5


53

11

12

1

10

11 2

9

6

3 8

5

12

11 2

9

6

1 2

9

4 7

12

10 3

8

6

5

1:10

1

10

4 7

10:05 11

2

9

4 7

1

10 3

8

12

3 8

5

4 7

12:00

6

5

7:30

2 Stil urene frem 11

12

1

10

11 2

9

6

11 2

9

4 7

1

10 3

8

12

8 6

2

8

5

12

11 2

9 8 6

1

11 2

9

4 7

12

10 3

12

3 8

5

9

6

8

4 7

6

5

12

1

11 2

6

8 6

1 2

9

4 7

12

10 3

5

12

1

10 3

4 5

3 8

5

4 7

6

5

4 timer 11

2

8 7

9

4 7

1

10

3

5

10

45 minutter 11

2

2 timer og 45 minutter

1

10

6

1

9

4 7

12

10 3

5 minutter 11

11

9

4 7

1

10 3

5

12

11 2

9 4 7

6

1

10 3

8

12

5

1 time og 5 minutter

11 2

9 4 7

6

5

1

10 3

8

12

2

9

3 8

4 7

6

5

6 timer og 15 minutter

M책ling 2

1 Hvad er klokken?


54

Et døgn har 24 timer

Måling 2

1 Find ens klokkeslet

11

12

1

10

2

9

3 8

4 7

2 Sæt urene ens 11

12

1

10

11 2

9

11

6

12

1

11

8

8

11

8

6

12

5

1

10 3

4 6

4

1 2

7

3

7

9

1 2

5

10

12

9

4

12

6

5

10 3

11

4 7

9

1

8

2

6

3

5

10

7

2

9

4 7

1

10 3

8

12

5

Sæt streg fra den digitale visning til timetallet på urskiven. Gør prøve på urskiven.

2

9

3 8

4 7

6

5

6

5


55

3 Fortæl en regnehistorie om de to tidspunkter

2 Skriv de digitale tal fra 0 til 10

4 Hvornår er bussen fremme? 11

12

1

10

2

9

3 8

=

4 7

6

5

Lodby  Rødby 2 t Lodby  Søby 1 t 15 min Lodby  Værby 30 min Lodby  Byled 1 t 45 min

1

Kopiark 12 og 28 tændstikker pr. makkerpar. En stiller uret den anden skriver klokkeslettet digitalt med tændstikker.

Måling 2

1 Skriv digitale tal med tændstikker


56

Repetition

Måling 2

1 Plus på 100-tavlen

19 + 71 =

34 + 38 =

56 + 29 =

48 + 8 =

2 Hvordan kan de næste figurer se ud?

1

2

3

4

1

475

2

525 575

450

400

600

425

375

325 675

625

350 300

250 225

650 700

175 275 200

4

550

500

3 Sæt streg i rækkefølge

3

150 125

75

50 725

100

25


57

Evaluering

12

11

1

11

10

2

9 8

11

1

3 8

5

6

1

11 2

9

5

2 3

8

5

6

1

9

4 7

12

10 3

8

4 7

12

10

2

9

4 6

12

10 3

7

Måling 2

1 Hvor lang tid er der gået?

4 7

minutter

6

5

timer

2 Sæt urene frem

12

11

1

11

10

2

9 4 7

5

6

9

3 4 7

3 timer

6

11

1

10

2

8

12

11

1

10 3

8

12

3 8 7

12

11 2

9 8

4 7

6

5

12

1

10 3

6

1 time og 30 minutter

1

10

4 7

3 Sæt urene ens

11

3 8

5

6

2

9

4

5

2

9

3 8

4 7

6

5

1

10

2

9

12

5


58

Form og fylde

Måling 3

1 Byg kasser og tæl kuber

2 Hvor mange kuber fylder figurerne?

= 1 cm3

1

=

cm3

=

cm3

=

cm3

=

cm3

=

cm3

=

cm3

Eleven kan starte på taltavlen fra en ende af og bygge kasser. Tal der kun kan blive til lange kasser en høj og en bred, kan man markere med en farve. Det er primtal.

tal der kan blive kasser med samme længde, bredde og højde kan markeres med en anden farve. Begge slags tal er særlige talrækker.


59 Måling 3

Figurmål på en kube

1 Mål ting på tre led

e= 1c m

Læ ng de =

dd Bre

1c m

Højde = 1 cm

2 Find figurmål på kasser

Højde =

cm

Højde =

cm

Længde =

cm

Længde =

cm

Bredde =

cm

Bredde =

cm

3 Byg kasser og tæl fylde i kuber Gæt Højde

Længde

Bredde

2 cm

2 cm

1 cm

2 cm

2 cm

3 cm

Højde =

cm

3 cm

3 cm

3 cm

Længde =

cm

4 cm

5 cm

6 cm

Bredde =

cm

2 cm

2 cm

2 cm

1

Kopiark 13 eller tavlen anvendes til at notere mål på forskellige genstande. På tavlen noteres forslag til, hvad der kan måles.

2 3

Tæl

Målene kan aflæses eller måles på byggede kasser. Kasser med de angivne mål bygges og rumfanget tælles. Lad eleverne gætte før de bygger.


60

Fylde og vægt

Måling 3

1 Find ting med en bestemt vægt

Vægt

Ting

Vand

Centikuber

10 g 50 g 200 g 500 g 1000 g

2 Find vægten af én kube

Vægt =

g

Vægt = 1

3 Find vægten

g

Små grupper. Digital eller balancevægt. Eleverne skal finde ting, afmåle vand eller finde antal centikuber, der vejer det angivne antal gram.

Vægt =

g

Vægt =

g


61 Vægt

9

10

8 7 6 5 4 3 2 1

Ting

Vægt

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

2 Aflæs vægten

Vægt =

g

3 Regn vægten ud

= 20 g

+

+

=

g

=

g

= 10 g

+

+

=5g

+

=

g

+

=

g

Måling 3

Ting

1 Vej ting med kuber


62

Repetition

Måling 3

1 Kan du finde

2 Find forskellen, gæt og tæl op

Trekanter

22 – 17 =

gæt

Firkanter

36 – 45 =

gæt

Cirkler

87 – 95 =

gæt

Andre figurer:

99 – 104 =

gæt

3 Stil urene frem 11

12

1

10

11 2

9

6

11 2

9

4 7

1

10 3

8

12

8 6

2

8

5

6

12

1

10 9 8 6

1

11 2

9

4 7

12

10 3

5

3 8

5

3 8

4 7

6

12

4 7

1

10

5

30 minutter

11 2

6

5

9

3 8

4 7

6

trekant Samtal i makkerpar og gennemgå i plenum på DigiTavlen. Brug evt. madpakkepapir til at tegne af, og overføre figurer fra billedet.

12

1

10

5

2

9

3 8

4 7

6

5

1 time og 20 minutter

4 Tegn figurer, der passer

1

2

15 minutter 11

2

1

9

4 7

12

10 3

2 timer 11

11

9

4 7

1

10 3

5

12

rektangel


63

Evaluering

Måling 3

1 Find kassens fylde

=

cm3

2 Find figurens mål

Højde =

cm

Længde =

cm

Bredde =

cm

3 Aflæs vægten

Vægt =

g

Vægt =

g


64

Taltavlen

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

91 81 71 61 51 41 31 21 11 1

92 82 72 62 52 42 32 22 12 2

93 83 73 63 53 43 33 23 13 3

94 84 74 64 54 44 34 24 14 4

95 85 75 65 55 45 35 25 15 5

96 86 76 66 56 46 36 26 16 6

97 87 77 67 57 47 37 27 17 7

98 88 78 68 58 48 38 28 18 8

99 89 79 69 59 49 39 29 19 9


Med DigiMat 1b skal du lege og tale matematik. Du skal arbejde videre med det, du har lært i DigiMat 1a, arbejde med figurer og måle på mange måder. Du skal finde systemer og mønstre, og du skal finde på måder at undersøge og regne på. Undervejs skal du fortælle og diskutere med ord, der er specielle for matematik. Du kommer til at bruge taltavlen med tallene fra 1 til 100, lineal, målebånd, sømbrædder, centikuber, vægt, ur, terninger, lommeregner og andet, der giver mulighed for at lære matematik på en legende måde.

DigiMat er tilrettelagt med en velgennemtænkt progression, med hyppig repetition og løbende begrebs- og færdighedsevaluering. Til hver elevbog hører en Lærerens bog med kopiark, der vejleder læreren i at gennemføre en undervisning, der lever op til Fælles mål for matematik. DigiMat 1b Lars Andersen og Julie K. Larsen © DigTea, København 1. udgave, 1. oplag 2012 Forlagsredaktion: Kari Astrid Thynebjerg Grafisk tilrettelægning og illustration: Mette Bødker Tryk: Tarm Bogtryk A/S Dette er et engangsmateriale. Kopiering forbudt.

ISBN 978-87-92767-74-5

DigTea

digtea.dk

Digimat 1b tavlebog  

Digital udgave af den trykte elevbog.

Digimat 1b tavlebog  

Digital udgave af den trykte elevbog.

Advertisement