Page 1

DIGILIV Dagen og året

Dette materiale består af: • Pædagogisk vejledning med 27 kopiark • 13 IWB-sider til det interaktive whiteboard

IWB-kursus • Dagen og året, Pædagogisk vejledning med IWB-ressourcer IWB-kursus • Dagen og året består foruden vejledningsdelen af 12 IWB-sider til undervisning på det interaktive whiteboard og pc samt 27 kopiark. Materialet er udviklet til at støtte den daglige samtale i børnegruppen om, hvad der skal ske i løbet af dagen, ugen, måneden og året, samt hvad der sker ude i naturen. I arbejdet med IWBsiderne kan børn og voksne udnytte materialets interaktivitet og flytte rundt på, klone og skalere elementer mm. Den pædagogiske vejledning giver forslag til, hvordan man udnytter den digitale ressource bedst muligt i en interaktion med børnene, opbygger børnenes forståelse af nye ord og begreber, og hvordan man kan arbejde med materialets temaer i naturen og i klassen/på stuen suppleret med aktiviter ud fra materialets kopiark. Materialet henvender sig til pædagogen i daginstitutionen samt dansklæreren og N/T-læreren i 0.-2. klasse. DigTea • DigiLiv • Dagen og året

Dagen og året infoside  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you