Page 1

Indhold

Du skal lære • at finde oplysninger • at tænke over, om oplysninger er gode • at læse kort • om danmarkskortet. Du skal undersøge • området du bor i • hvor langt der er mellem danske byer • hvor mange mennesker, der bor i byerne.

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

Danmark

Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Find vej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 At finde oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kom omkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Dit lokalområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Dit eget danmarkskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Store og små byer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Afstande i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Din bog om dit lokalområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Har du tjek på kort? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1


Danmark

2 Danmark

Sæt X på kortet, hvor du mener, du bor Hvad betyder Sæt andre byer ind, som du kender.

Gem en skat Tegn et skattekort og lad en ven finde skatten.

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider


Find vej

Hver dag skal du omkring. Du skal i skole, til tandlæge, til sport og mange andre ting. I en familie skal der købes mad og andre varer. Det er meget godt at vide, hvor de forskellige steder ligger. Det ved du godt, når det er steder, hvor du kommer tit.

Hvor, hvordan og hvor langt? Men hvis du skal til et nyt sted, har du brug for at vide forskellige ting, for at kunne komme dertil. Hvor ligger det? Hvordan kan man komme dertil? Er der langt? Osv. Når du finder svar på spørgsmål som disse, kalder vi det at finde oplysninger. Du skal finde oplysninger om det sted du bor og om Danmark. Det kan fx være hvilke byer, du kan tage til, hvor langt der er og hvordan du kan komme omkring. Undervejs skal du tænke over, hvilke oplysninger der er gode og hvilke, der er mindre gode.

Kunne dit kort bruges til at finde skatten?

Hvorfor/hvorfor ikke?

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

Ord om kort – hvad betyder de? Slå op eller gæt. Oplysninger Verdenshjørner Signaturer Lokalområde Atlas Målebjælke Indbyggertal Transportmidler Transportveje

Danmark

Find vej

3


At finde oplysninger

4

Oplysninger kan du fx finde i bøger, kalendere, lister af forskellige slags, på nettet eller ved at lave undersøgelser.

Hvor finder du oplysninger? Hvem har fødselsdag i december? Hvor ligger byerne Mørke eller Tikøb? Hvor mange elever går der på din skole? Hvor langt er der til Malmø i Sverige? Hvem skal være ordensduks næste gang?

Oplysninger er ikke altid til at stole på Nogle oplysninger kan man finde flere steder. Fx både i bøger og på nettet. Men bøger kan blive gamle, så oplysningerne ikke passer længere. Og nogle oplysninger på nettet, kan være skrevet af folk, der ikke er kloge nok. Så bliver oplysningerne ikke til at stole på.

Tror du på det? Kalle har selv lavet en hjemmeside. Her har han skrevet om en tur til Sverige. Han skriver, at der var 500 km fra Odense til Malmø.

I et atlas finder Johanne ud af, at der bor 4.852.000 mennesker i Danmark. Det er det samme atlas som Signe havde, da hun gik i 3. klasse. Nu går Signe i 9.

Et foto fra luften viser et område som det ser ud, men det er svært at bruge til at finde vej. Et kort, der er tegnet, er lettere at læse.

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

Danmark

At finde oplysninger


At finde oplysninger

5

Ordboks veje, huse, marker, skov, sø, skole, kirke

Tegn et kort som du husker, der ser ud, hvor du bor. Lav tegn til lĂŚsning af dit kort.

Hvad er forskellene til et kort i et atlas?

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

Danmark

Her bor jeg


Kom omkring

6 Danmark

Kom omkring Hvis du skal omkring i verden, kan det ske på forskellige måder. De ting vi kommer omkring med kaldes transport-midler. Når du har valgt et transportmiddel, skal du ud på veje og stier, eller tognettet og luften. Det kaldes transport-veje.

Hvilke transportmidler passer til hvilke transportveje? Transportmidler

stier

veje

motorveje farvande

Færge

Hvornår bruger du de forskellige transportmidler?

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

X

tognettet

luften


Kom omkring

7 Danmark

Kort er forskellige Når du skal finde vej, kan du bruge et kort. Men der er mange slags kort. Fx kort på nettet, i et skoleatlas og færdselskort. Hvis du skal en tur i skoven, skal du bruge et kort, der viser skovstier. Hvis du skal køre langt i bil, har du brug for et trafikkort, der viser motorveje. Kortene ser forskellige ud, og skal læses forskelligt.

Signaturer På de fleste kort, er der tegn, der viser, hvordan du skal læse det. Den slags tegn hedder signaturer. Her ser du nogle signaturer, for kortet til højre:

skov vådområde bebyggelse levende hegn

Gæt hvad disse signaturer fra kortet betyder:

Vis at du kan læse et skoleatlas Hvordan vil du komme fra Frederikshavn til København?

Kan du finde flere måder?

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

Torup Tielshøj


Dit lokalområde

8 Danmark

Dit lokalområde Dit kort over, hvor du bor, er en lille del af dit lokalområde. Dit lokalområde er der, hvor du bor og færdes til daglig. De fleste børn går i skole i deres lokalområde. Her kan man ofte også gå til sport, på biblioteket og i svømmehallen. På nettet kan du finde kort, hvor du kan zoome ind på dit lokalområde. Har de ikke signaturer der viser, hvor der er by, vand og veje, kan du tegne selv.

Lav et kort over dit lokalområde

Ordboks Tegn signaturer til læsning af dit kort. Sæt en pil ind, som viser nord på dit kort. Hvis du ikke ved, hvilket retning nord ligger i, kan du bruge et kompas.

vej, by, marker, skov, sø, skole, kirke, fabrikker, svømmehal.

Undersøg retninger med kompas Kopiark 1

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider


Dit lokalområde

9 Danmark

Beskriv dit lokalområde Når du skal skrive en beskrivende tekst, skal du gøre det på en særlig måde: Du skal skrive i nutid. Du skal ikke skrive fx: jeg, du og vi men i stedet for: den, det og de. Det er fint, hvis du bruger ord som: har, er, ser ud osv. Sæt fotos ind, der viser steder i dit lokalområde. Så skal du skrive under fotoet, hvad det viser. Du kan også sætte farvede streger fra hvert foto til stedet på kortet.

Min beskrivelse af lokalområdet

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

Tag på fotosafari Cykl rundt i dit lokalområde. Tag fotos af steder, hvor du kommer tit fx fodboldbanen og svømmehallen. Brug dine fotos til din beskrivelse.


Dit eget danmarkskort

10 Danmark

Dit eget danmarkskort Du skal bruge et atlas og internettet. Du skal skrive byer og veje ind på danmarkskortet på modsatte side, og tegne de signaturer du bruger i bunden af dit kort.

Retningen nord på kort Kort tegnes så nord vender opad. Vi anvender verdens-hjørnerne, som en hjælp, når vi skal finde vej.

Et kompas røde pil peger mod nord, når det holdes vandret.

I det daglige bruger vi højre og venstre, lige ud og bagud til at beskrive retninger. Men højre og venstre ændrer sig, når vi går, for de er bestemt ud fra os selv. Når vi kigger på kort har vi brug for retninger, der er ens for alle mennesker. Til det bruger vi verdens-hjørnerne. Med et kompas kan vi finde verdenshjørnerne. Et kompas røde pil peger altid mod nord. Syd ligger i modsat retning, øst ligger til højre for nord og vest til venstre.

Byer i Danmark I Danmark er der 142 byer og mange landsbyer. De fem største byer i Danmark hedder København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg.

I dag bor de fleste danskere i byer. For 100 år siden boede halvdelen af danskerne på landet og for 200 år siden boede 4 ud af 5 på landet.

Skriv retning på kortet Find kompasrosen. Skriv retningerne nord, syd, øst og vest ind.

Danmarks store byer Find ud af hvor de 5 største byer ligger og sæt navnene ind de rigtige steder på kortet. Hvordan fandt du ud af det?

Mindre byer du kender Sæt navnene på andre byer du kender ind på kortet.

Veje og togbaner i Danmark Tegn togbaner og veje ind, så man kan se på kortet, hvordan man kan komme rundt mellem de forskellige byer. Du kan også tegne andre ting fx store broer, færgehavne og lufthavne.

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider


Dit eget danmarkskort

11 Danmark

Mine signaturer

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider


Store og små byer

12 Danmark

Store og små byer På danmarkskortet kan du finde signaturer for byer. Der er flere s­­lags. De kan være store og røde eller små og sorte. Størrelsen fortæller, hvor mange mennesker der bor i byerne.

Over 500.000 indbyggere

100.000 - 500.000

50.000 - 100.000

25.000 - 50.000

Antallet af mennesker der bor i en by, kaldes for byens indbyggertal.

Indbyggertal i Danmarks byer Find de fem byers indbyggertal. Sæt derefter de rigtige signaturer ind på side 11. København Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Hvordan fandt du ud af byernes størrelser?

Prøv at søge på nettet, skriv fx „indbyggertal Aalborg“. Hvilke tal finder du på denne måde?

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider


Store og små byer

13

Når der bliver født børn i en by, bliver indbyggertallet større. Det gør det også, når der flytter nye folk til. Når der dør folk eller folk flytter væk fra byen, så bliver indbyggertallet mindre. Tal der er skrevet for nogle år siden, passer nok ikke i dag. Der kan være født mange børn siden, nogle kan være døde, nogle er flyttet til byen og andre er flyttet væk. Skriv derfor hvornår tallet er fra. Indbyggertallet i en by kan blive mindre eller større af flere grunde.

Årstal for indbyggertal Hvornår er de tal, du har fundet, fra?

Hvordan finder man de nyeste indbyggertal?

Sæt 5 andre byer, du kender, ind på kortet på samme måde.

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

Danmark

Indbyggertal fra gamle dage og i dag er forskellige


Afstande i Danmark

14 Danmark

Afstande i Danmark Når vi taler afstande mellem byer i Danmark, måler vi i kilometer, det forkortes km. Hvis du skal besøge en ven, er det meget rart at vide, hvor langt væk han bor. Kan du gå, cykle eller skal du køres i bil, bus eller tog?

Afstande i et atlas I et atlas kan du se, hvor to byer ligger i Danmark og se afstanden imellem dem. Afstanden på kortet kan måles i centimeter, og så skal det regnes ud, hvor langt det er i kilometer. Det gør du med en målebjælke.

Du kan finde afstande, til byer der ligger tæt på, på vejskilte.

1:1500000 1 cm 0

10

20

30

40

50

På denne målebjælke kan du se, at 1 centimeter på kortet er 15 kilometer i virkeligheden.

Afstande på nettet På nettet kan du hurtigt få svar på, hvordan du kommer til en anden by. Du kan også få svar på, hvor langt der er, og hvor langt tid det tager at komme derhen. Søg efter ruteplanlægger Danmark. Her kan du finde svar.

Afstande på mange måder Du skal vise, at du kan finde afstande mellem byer på forskellige måder.

Sådan måler du med lineal og snor Læg snor eller lineal ved målebjælken. Find ud af hvor langt 20 km er. Tæl, 20, 40, 60 på kortet, mens du måler fra by til by.

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider


Afstande i Danmark

15

Afstande i km

København

Aarhus

Odense

Aalborg

Esbjerg

156

141

224

260

86

101

134

185

198

København Aarhus Odense Aalborg

123

Udfyld den anden halvdel af tabellen.

Sæt afstande ind i tabellen Find afstande på mange måder, fx gps, google maps og krak.dk. Find også afstande mellem andre byer og sæt ind i din tabel. EsbjergAalborgKøbenhavn Odense

AarhusKøbenhavn

lineal snor tabel

Hvilken måde at finde afstande på, synes du er bedst? Hvorfor?

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

Danmark

Afstandstabel for Danmarks store byer


Din bog om Danmark og dit lokalområde

Alt det du har arbejdet med om kort, kan du lave til en bog. Sæt dine sider i plastiklommer og sæt dem i et ringbind. Nu mangler du en indholdsfortegnelse, et register. I hvert kapitel skal du skrive: • En beskrivelse af hvad kapitlet handler om. • Hvor du har fundet dine oplysninger. • Hvorfor dine oplysninger er gode.

Sådan laver du en beskrivelse Kopiark 2

Har du tjek på kort Brug gerne ord fra ordboksene.

Lokalområdet Hvad er et lokalområde?

Hvilken slags områder findes i dit lokalområde?

Find på og tegn 5 signaturer til et kort over dit lokalområde. Husk at skrive, hvad de betyder.

Danmark Nævn mindst 4 transportformer til at komme omkring med i Danmark. Skriv, hvilke transportveje de kan bruges til.

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

Indholdsfortegnelsen kan se sådan ud: Forord Mit skattekort Her bor jeg En rejse fra Frederikshavn til København Mit lokalområde Mit danmarkskort Register.

Danmark

Din bog om Danmark og dit lokalområde

16


Har du tjek på kort

17 Danmark

Signaturer og afstande Følg en instruktion: Du skal tegne et kort, som du får beskrevet. Du skal skrive signaturer til. Til sidst skal du beskrive det område, som kortet viser.

Tegn en ø. Skriv en nord-pil på kortet. Tegn en stor by. Tegn to landsbyer. Giv byerne navne. Tegn veje mellem alle byerne.

Tegn togbaner som går fra den store by og ud til begge landsbyer. Tegn skovområder, marker og søer. Tegn dine signaturer

(land, vand, by, skov, marker, vej, togbane). Sæt en målebjælke ind. Udfyld afstandstabellen for din ø.

Beskriv din ø Kopiark 3

DigTea . DigiTema Danmark - Grundsider

3 Danmark_Grundsider  
3 Danmark_Grundsider  
Advertisement