Page 1

Unga och internet BRIS-akademin erbjuder föreläsningar, seminarier och utbildningar som bygger på BRIS mångåriga kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga. BRIS dagliga kontakter i telefon, mejl och chatt ger oss en unik erfarenhet som utgår från barns egna berättelser. Genom det barnperspektivet vill vi skapa förståelse för barns och ungas situation och utsatthet. BRIS erfarenheter visar att de funderingar och problem som beskrivs kopplat till internet och mobiltelefoni är samma som i barns övriga vardag. Barn och unga berättar om hur de på ett vardagligt sätt använder internet och mobiltelefoni för att hantera relationer. Det är också tydligt att internet och mobiltelefoni på många sätt innebär nya förutsättningar – både risker och möjligheter – när det gäller de ungas vardag. Syfte Att bidra till fördjupad kunskap om ungas liv på internet, med särskilt fokus på barn i utsatta situationer, samt hur man stödjer och samtalar med unga i dessa frågor. Ur innehållet • Ungas erfarenheter online. • Internets förutsättningar, som anonymitet och tillgänglighet. • Risker och möjligheter online. • Verktyg för att stödja och samtala med unga. • Ungas rättigheter enligt barnkonventionen. I BRIS-akademins utbildningar varvas teori och praktiska övningar. Innehåll och omfattning kan anpassas utifrån målgruppens behov. Målgrupp Vi vänder oss till dig som arbetar inom skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, hälso- och sjukvård, rättsväsende eller liknande. Men även till andra vuxna som möter barn och unga, till exempel inom ideell sektor. Kontakt och bokning Ring eller mejla kontaktpersonen i din region. Besök bris.se/brisakademin för mer information!

Bris akademin unga och internet  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you