Page 1

S

ommaren går mot sitt slut, det mörknar tidigare på kvällarna. Luften känns annorlunda. Den är litet svalare och kan t.o.m. vara litet kyligare. Många upplevelser under sommaren har gett oss glädje, inspiration, och vi har känt hur mycket vi uppskattar varandra. Släkt och vänner har mötts, många kramar har vi gett och fått. Vi har flyttat ut våra kyrkor och samlats till gudstjänster ute i den underbara naturen. Vi har njutit och upplevt glädje på många olika sätt. Vi skulle vilja ha kvar sommaren ännu en tid. Men vi får vänta på nästa sommar… kanske den blir varmare, skönare och längre... I morse lyssnade jag på radion, där man gjorde reklam för att samla gamla möbler och saker som påminner om förr i tiden. Man rekommenderade att söka sig till ställen där det finns antikvaror att köpa. Många människor söker sig till olika lopptorg, antikaffärer m.m. Man vill minnas hur det var förr i våra bygder. Jag gläds också över att se hur man levde förr. Man gjorde själv sina möbler och levde mycket enklare än vi gör idag. Det var säkert mycket strävsamt och jobbigt på många olika sätt. Men familjerna höll ihop, och föräldrar och barn bodde tillsammans ända in i ålderdomen. De yngre tog hand om de äldre. Idag är det svårare att ta hand om varandra. Vi har blivit beroende av den snabba livsrytm, som gör att vi själva inte riktigt hinner med. Allt ska gå snabbt och levereras snabbt. Man ska hinna med så mycket som möjligt. När jag växte upp i Stockholm fanns det redan då affärer som hette ”Snabbköp”, och de var öppna nästan dygnet runt. Stressen smög sig in i samhället. Vi började skynda på för att på kort tid få mycket gjort. Hinner vi med att göra allt det vi vill idag? Ofta säger vi till varandra; ”Jag hinner inte göra det jag borde få gjort just idag. Jag orkar inte med allt arbete”. Och får vi en tid av ledighet, har vi nästan inte tid att sitta ner och göra ”ingenting”, för tiden är så dyrbar och måste utnyttjas på allt sätt. I radion talade man om unga människor som ville ha gamla möbler och husgeråd i sina hem. Saker som är vackra att se på och pryder upp i hemmen. Kanske är det

så, att gamla saker påminner om livet förr, då människor hade mer tid att se varandra, att umgås trots det myckna arbete som på den tiden var tungt att utföra. Det fanns ett annat tänkande, ett annat sätt att se på livet. Man såg sina medmänniskor, man besökte varandra ofta, man levde närmare varandra än vi gör nu. Vilka är våra värderingar idag? Vad samlar vi på? Jesus visste vad som är värdefullt? Det är inte fel att samla på gamla, fina, vackra saker, men det kan skymma vår blick för andra värderingar. Jesus sa så här; ”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara”, Matt.6:19-21. Den här sommaren har för en del människor varit ljus och fin och rik på härliga upplevelser. Men för andra människor har den varit svår och jobbig. Vi lever i olika situationer och förhållanden. Men alla har vi fått se solen lysa och ge värme. Vi kan inte spara eller samla på sommaren, den kom och den gick. Vi kan inte hålla kvar den. Men vi kan samla på något annat viktigt. Det betyder mycket att värdera rätt och prioritera vad som verkligen är att lita på, och som ger positiva upplevelser. Jesus, Guds Son liknas vid solen som lyser och värmer alla människor. Vill du samla på något mycket värdefullt? Då finns möjligheten att söka en skatt som alltid kommer att finnas inom dig. Den skatten heter: tro på Jesus som din Frälsare och bäste vän. Han lever alltid, och genom din tro på honom kan du få den bästa skatt som finns att få i livet, Jesu frid. Karolin Högberg.

Bilden från Sommarens Öuramöte

Församlingsblad September — Oktober 2012


Välkomstfest för vår nya pastor!

Detta händer i Larsmo baptistförsamling, välkommen! Oktober

Klockan

Ansv.

Ti 2

18:00

HaL

To 4

19:00

Bön

Styrelsemöte

Fr 5

18:00

Bönekedja 24h

Du är alltid välkommen till baptistkyrkan i Kackur!

Scout

September Klockan

Ansv.

Ti 4

19:00

MaS

To 6

19:00

Bön.

Lö 6

19:30-24:00

Öppet hus

Fr 7

18:00

Bönekedja 24h

Sö 7

11:00

Lö 8

19:30-24:00

Öppet hus

Gudstjänst med Leif Semskar, SSK

Sö 9

14:00

Välkomstfest för nya pastorn Daniel Victorzon. Sångarna medverkar, servering.

Ti 9

13:00

To 11

18:00

Andakt på Sandlunden, Ralf Hagström.

Andakt på Sandlunden, Karin Niemi

Lö 13

19:30-24:00

Öppet hus

Sö 14

11:00

Gudstjänst med nattvard, Daniel Victorzon. SSK

To 13

18:00

JoK

Lö 15

19:30-24:00

Öppet hus

Sö 16

11:00

Gudstjänst med nattvard, Daniel Victorzon. Söndagsskolan startar.

To 20

19:00

SOK

Fr 21 Sö 23

Symöte

Bön Stigfinnarnas hajk vid Sandbaljo, Fr-Lö.

11:00

MiK

Följ med annonseringen i Österbottens Tidning (torsdagar) och på www.baptist.fi / Larsmo

Gudstjänst med Daniel Victorzon, SSK. Offer för Missionsstandaret

Må 24

19:00

MaK

Äldstemöte

Ti 25

13:00

Symöte

To 27

19:00

Styrelsemöte

Fr 29

19:30-24:00

Öppet hus

Sö 30

14:00

Gudstjänst med Daniel Victorzon. SSK. Besök av daglediga från ElimDragnäsbäck. Sångarna, servering

www.baptist.fi

Larsmo baptistförsamling

Söndagen 9 september har vi välkomstfest för vår nya pastor Daniel Victorzon! Även sångarna medverkar och det ordnas servering. Alla är hjärtligt välkomna! Festen börjar kl 14:00.

Kackurvägen 221, 68570 Larsmo Ordförande: Sten-Olof Kackur, Skabbskärsvägen 285, 68570 Larsmo Telefon 050- 561 6166

Kassör: Marlene Sämskar, Sandörsvägen 14, 68570 Larsmo Telefon 050-5939493 Bankkonto: 556755-216125

Är det någon predikan som du vill höra igen? Gå in på vår hemsida och lyssna på den där.

Församlingsblad 4 2012  

Larsmo baptistförsamling

Advertisement