Page 1


Audiovizuální útvar aneb co chceme točit Jako audiovizuální útvar popřípadě audiovizuální dílo se může chápat jakýkoli útvar spojující tyto dvě veličiny. Tedy vizuální stránku a zvukovou stránku. V příkladě od těch jednodušších a kratších útvarů jako jsou reklamy, propagační videa a podobně, přes hudební videa až k těm složitějším, kam zcela jistě spadá především film. Rozdíly mezi jednotlivými útvary jsou jistě patrné. První jmenované mívají zpravidla jen několik minut nebo i vteřin. Jejich smyslem je zviditelnit, představit, ale také prodat nějaký produkt či službu. Měli by proto obsahovat jasné a konkrétní sdělení. Mohou být narativní i nemusí, ale zcela jistě zde hraje roli symbolika, výběr správných slov i tempo. Tato videa mají za úkol zaujmout a již proto by měla být velmi dobře propracovaná. Výběrem audiovizuálního útvaru také začíná cesta za úspěšnou realizací takového díla. Jelikož je vlastní projekt soustředěn na tvorbu propagačního videa, budeme se dále věnovat především tomu jak realizovat tyto krátké útvary.

Projekt Pro náš vlastní výstup jsme si vybrali tvorbu propagačního videa, které má za úkol propagovat automobil BMW řady 3 Coupé M. Jedná se o kratší útvar, který má diváka seznámit s tímto automobilem.


Námět a myšlenka Nejdůležitější části v rámci natáčení jakéhokoliv audiovizuálního útvaru je myšlenka. Právě myšlenku každé video prezentuje různě, ale je to hlavní informace, kterou si mají diváci po shlédnutí odnést. Základní myšlenku lze typicky rozvést a napsat dvě až tři věty o tom, o čem dílo má být formou krátkého shrnutí. Čím kratší toto shrnutí je, tím jednoznačněji se myšlenka identifikuje. Může se zdát, že je námět důležitý spíše u delších útvarů, ale není tomu tak. I v tomto případě pomáhá především udržovat jasnou linii toho o čem video je, zvláště obsahuje-li naraci. Dříve než se vymyslí hlavní myšlenka či námět, je třeba se zamyslet nad tím komu, je video určeno. Je to velmi důležité právě u reklamních či propagačních sdělení.

Projekt Hlavní myšlenka našeho projektu je „radost z jízdy“. Chceme se zaměřit na to potěšení sednout si za volant ne jen tak ledajakého vozidla. Chceme jízdu tímto vozidlem ukázat jako koníček, jako vášeň. Toto propagační video jsme se rozhodli obohatit o jistý příběh, poukazující právě na to, jak může člověk vnímat vozidlo. Tedy ne jen jako dopravní prostředek, ale jako zábavu.


Synopse Další přípravnou fází, která pomáhá se v útvaru orientovat a ujasňuje veškeré návaznosti je synopse. V delších útvarech popisuje jasně a stručně děj a mívá již i několik stran v závislosti na zpracovávaném útvaru

Projekt Pro tento útvar je podle našeho názoru synopse zbytečná. Jak již bylo řečeno, používá se spíše pro delší pro delší a propracovanější útvary. Nicméně jakási jednoduchá synopse by v tomto případě mohla vypadat například takto. Muž sedí doma, když v tom mu přijde SMS, jestli se nechce projet. Muž se zvedne a jde ke svému vozidlu do garáže, kde si automobil prohlíží a tu a tam vyleští kus kapoty. Po chvíli nasedá a radostně vyjíždí. Užívá si jízdu v různém terénu. Nakonec se vrátí domu s blahodárným pocitem a výrazem ve tváři.

Scénosled Přípravná fáze by měla obsahovat i takzvaný scénosled, povinný ale není. Díky němu se můžeme lépe orientovat ve scénách a ujasnit si všechny návaznosti ještě předtím než sepíšeme úplný scénář. Scénosled obsahuje za sebou jdoucí scény s jejich popisem. Neobsahuje však žádné dialogy (na rozdíl od scénáře, kde je vše popsáno již dopodrobna). Je vhodné ho využít především při zpracovávání delších útvarů, kde je důležitá logika vyprávění a jiných vztahů.

Projekt V případě našeho projektu by scénosled vypadal následovně: > U Pepy doma > Garáž > Projížďka > Vrácení


Scénář Scénář je pro samotnou realizaci nejdůležitější. Obsahuje rozepsané scény/obrazy tak jak jdou za sebou. Přičemž rozlišujeme dva druhy scénáře. A to literární – obsahující popis děje a dialogy a technický, který obsahuje především technické pokyny a detaily, jako jsou typy záběrů či pohyb kamery. Zatímco literární scénář je zpravidla pro herce, technický scénář slouží režisérovi, který se na něm také výrazně podílí a kameramanům. Každá scéna ve scénáři by měla obsahovat tyto důležité informace: prostředí – udává, kde se scéna točí. Při realizaci scénáře se pak v jednom prostředí jednoduše natočí všechny scény, takže se štáb nemusí neustále přemisťovat z místa na místo. Kde se točí – udává jestli se točí v venku nebo uvnitř. Označuje se jako EXTERIÉR/INTERIÉR Filmový čas – udává denní dobu, ve které se scéna odehrává. Označuje se jako DEN/NOC


scéna 1: u pepy doma

Scéna 3: Jízda

Děj: Pepa sedí doma v křesle (záběr zezadu, není vidět obličej) příjde mu sms, podívá se na mobil (zvedne pravou rukou) - Záběr na display, kde bude napsáno: “Nechceš se jít projet?”. Po přečtení se zvedne, odchází (záběr zezadu? - doplnit).

TODO

Atmosféra: Scéna je méně nasvícená, jsou vidět stíny. Pepovi není vidět do obličeje. Místo: Byt, interiér - Pepův byt? Čas: Den - Možná ráno? Resp méně nasvícená scéna a to, že mu někdo napíše mi ze své podstaty spíše evokuje večer, jenže on se půjde projet přes den, je to tak? - doplnit pls Ostatní: Hudba má dobrý pozvolný rojzed - hraje tedy již od začátku.

scéna 2: garáž Děj: Návrh: Pepa vejde do garáže, rozsvítí, jak prochází kolem auta k místu řidiče, tak přejíždí konečky prstů po karoserii. Pak bych střihnul na to, jak se za sedícím řidičem zabouchávají dveře. Potom (ale to už je asi další scéna) bych zabral garáž zvenčí buď jak se otevírají dveře, nebo přímo jak auto vyjíždí. Atmosféra: V garáži bude rozsvíceno, takže si moc nevyberem, ale chtělo by to, aby kamera byla tak, aby se lak auta leskl na hranách (jestli víte co myslím). Pepa nemusí být nějak zřetelně rozeznatelný, muže mít klidně i kapucu pokud nosí (ale zas aby nevypadal jak ninja). Místo: Garáž, interiér (počítám, že Pepa má auto někde ustájené. proto bude taky asi vhodnější to točit u něj než v praze, kde bychom garáž asi dobře nenašli) Čas: viz předchozí scéna

Scéna 4: vrácení TODO


Postprodukce Postprodukce přichází na řadu po získání veškerých natočených materiálů. Zde se video upravuje, především stříhá, dodává se zvuk, popřípadě postsynchrony (dodatečné ozvučení). Postprodukce je také poslední fází při realizaci audiovizuálního útvaru.

střih Jelikož se video zpravidla netočí na jeden záběr a už vůbec ne na jeden povedený záběr, je třeba konečný materiál sestřihat. Výsledek by měl mít logickou strukturu a vycházet ze scénáře. V této fázi také nastupují různé efekty.

hudba Výběr roli hraje významou a důležitou roli. Nejde jen o to, aby se melodie hodila k danému videu. Hlavní by měly být slova a význam skladby. Pro možnost použití hudebních děl je tu tzv OSA - ochranný svaz autorský, které spravuje a zastupuje autorské práva zastoupených lidí a členů. Tuto organizace je vždy nutné kontaktovat.

BMW school project  

for school purposes only

BMW school project  

for school purposes only