Page 1

Tussen Realiteit en Fictie

Manon Kersten, Karlijn Mulder, Suzanne Bas


Tussen Realiteit en Fictie


INLEIDING.................................................................................................7 1. REALITEIT EN WERKELIJKHEID........................................................11 1.1 Realiteit ..............................................................................................12 1.2 What is objective reality?................................................................13 1.3 Werkelijkheid....................................................................................15 2. WAARHEID..........................................................................................21 2.1 Waarheid...........................................................................................22 2.2 Correspondentietheorie................................................................31 2.3 Coherentieheorie............................................................................33 2.4 Bestaat er zoiets als een absolute/universele waarheid?.........34 2.5 Waarheid en realiteit ......................................................................42 3. WAARNEMING..................................................................................57 3.1 Hoe het brein ons telkens weer voor de gek houdt .................58 3.2 Hoe ontstaan gewoontes ..............................................................60 3.3 Selective and perceptual constancy............................................62 3.4 Kokervisus ........................................................................................69 3.5 Hoe nemen wij de werkelijkheid waar? .......................................71 3.6 Het kijkende brein...........................................................................76 3.7 Otpsiche ilusleis spelen met het brein........................................77 4. MANIPULATIE EN LEUGENS...........................................................85 4.1 Manipulatie.......................................................................................86 4.2 Manipulatie II...................................................................................88 4.3 De waarheid omtrent liegen: leer leugens herkennen.............89 5. ONDERZOEK .....................................................................................97 6. TEST...................................................................................................105 7. KRANTENARTIKELEN.......................................................................111 COLOFON ............................................................................................133


INLEIDING


Deze klok is ontworpen door Tibor Kalman. Als je onbewust naar de klok zou kijken zou je misschien niet eens zien dat cijfers niet kloppen. Je zou gelijk zien dat het 10 over 10 is, of misschien zou je zeggen dat het 10 over 3 is. Later zal je je misschien realiseren dat er iets niet klopt.

8


Bestaat er een werkelijkheid? Zullen we dit ooit weten? Als je iets ziet bewegen beweegt het dan ook? Als we dingen kunnen waarnemen die niet gebeuren, gebeuren er dan ook dingen in de ‘werkelijkheid’ die we niet kunnen waarnemen? Bepaalt het waarnemingsvermogen van de mens ons beeld van de realiteit? Komen onze zintuigen tekort? Hoe ver strekt de ‘werkelijke werkelijkheid’ zich buiten de perceptie van de mens? Als een boom omvalt in een bos en er is niemand in de buurt, maakt hij dan ook geluid? Bepalen onze verwachtingen van een omgeving onze ervaring van de omgeving? Zien we dingen over het hoofd omdat we er geen aandacht aan besteden? Projecteren we onze indruk van de wereld op de werkelijkheid? Is de werkelijkheid een gedachtenconstructie om ‘echte’ wereld aan te duiden? Zien we alleen wat we verwachten te zien? Waarom kijken mensen selectief? Als iets niet word waargenomen, bestaat het dan? Worden we in het creëren van fictie, belemmerd door de werkelijkheid? Lopen fictie en realiteit door elkaar? Kunnen wij de werkelijkheid aanpassen? Neem jij alles aan wat je verteld wordt? 9


1. REALITEIT EN WERKELIJKHEID


1.1 Realiteit De enige echte realiteit is de wereld waarin paarden dood liggen en klokken smelten. Volgens de oude Germaanse mythologie dronken mensen bier het liefst uit de schedels van hun vijanden. Ook toen al kwamen hun vijanden niet alleen van Germaanse bodem. Wat toen een streven was, is nu realiteit. En wat nu een realiteit lijkt kan even zo makkelijk te komen vervallen in een illusie. Eeuwenlang hebben zich verscheidene discussies voltrokken over het bestaan van de zogenaamde realiteit en de gevolgen van het gewaar worden hiervan. Relatieve realiteit “Realiteit is relatief” is een van de meest veelvoorkomende conclusies. “Maar” luidt nu het begin van de prangende vraag, “relatief waaraan?” Relatief realistisch in vergelijking tot menig dronkaards illusie? Of zijn wij zo dronken dat we niet zien dat iedereen behalve ons nuchter is. Wat ons in het gegeven stelt de volgende vraag aan ons en iedereen te stellen: “Is realiteit de illusie die ontstaat bij een gebrek aan alcohol?” ~ Jij aan jezelf over realiteit. Of is alcohol misschien de realiteit die ons aan de illusie onttrekt. Wordt onze geest vertroebeld? Is er een medicijn? Is er een realiteit? Of is er slecht de illusie? De vraag kan beantwoord worden in een fantasiewereld. En is dan het antwoord realiteit of de wereld waar we het antwoord niet in krijgen? De manier om de Realiteit te ontdekken Word wakker! Alles is slechts een droom! Het is allemaal je verbeelding! WORD WAKKER!

http://oncyclopedia.net/wiki/Realiteit

12


1.2 What is objective reality? Over on The Motley Fool atheist board, someone recently posted the question: “Could somebody please explain the term ‘objective reality’ to me?” We don’t view the world as it really is; we interpret it with our senses and filter it through existing patterns in our brains. For instance, when I think that I see a blue racquetball, I am not really perceiving the ball directly. White light is striking the surface of that ball, all the wavelengths are absorbed except for those that we recognize at the color blue, and then the light bounces back to the surface of our eyes. The cells in our eyes transmit the pattern of photons back to our brain, which then looks at the pattern of light and dark shading, interprets the slightly different information from each eye to estimate distance, and then creates sort of a computer simulated model of a ball. Your brain tells you “That’s a blue ball!” and that’s what you think you see. But senses can be fooled or misled, and your brain’s program can screw up and misinterpret what it’s reading. Then you can get a false impression of what you are seeing in the world. Furthermore, you interpret a lot of things based on your memories of things that have happened to you in the past. If you see or hear about something that conflicts with the world model that was already in your head, you might reject the new information or file it wrong in your memory, because your brain doesn’t like to completely reorganize its existing patterns every time it sees something a bit odd. So there’s a “real world” out there, outside your brain; and then there’s the “virtual world” that has been built inside your brain. The real and the virtual world never match up completely, but they can correspond to a greater or lesser degree. When you see a blue ball, you can be pretty confident that there really is a ball and it really has the property of being blue. The color blue is not really a “thing”; it is just a word that we use to label light at a certain wavelength. But there really is light, and it really has different wavelengths, and it really does bounce off of things like balls to show you the color blue.

13


Next Nature doet onderzoek naar de veranderende natuur. Ze hebben een nepsupermarkt gemaakt waarin producten als deze ‘verkocht’ worden. Dit is een emmer Nano verf. Deze verf kun je via een computerprogramma van kleur laten veranderen.

18


Wat je verteld wordt klopt niet altijd met de realiteit, zoals bijvoorbeeld bij afbeeldingen van eten.

19


Kristia Wortendyke heeft deze afbeelding gemaakt op basis van beelden die in de media worden getoond over oorlog. Ze heeft hiervan een beeld gemaakt dat laat zien hoe zij door mediavorming over oorlog denkt.

54


Escher speelt met veranderende perspectieven. Het ene moment lijkt de tekening te kloppen en het volgende moment blijkt het toch niet zo te zijn.

55


3.1 Hoe het brein ons telkens weer voor de gek houdt Zien is een gecompliceerde wisselwerking tussen oog en brein. Met alle maffe gevolgen van dien. Kijk strak naar een van de blokjes in de bovenste rij van bovenstaande illustratie. De lijnen daaronder en -boven zijn kaasrecht. Maar de andere blokjes en lijnen staan duidelijk schots en scheef. En toch, kijk naar een blokje tussen een ander stel lijnen, en prompt lopen daar de lijnen recht en alle andere lijnen scheef. Een visuele illusie die aantoont dat we niet in staat zijn om te ‘zien’ wat er te zien valt. Alles wat buiten ons centrale gezichtsveld valt, buiten dat hele kleine stukje van het netvlies dat werkelijk ‘scherp’ kan zien, blijft vaag, en wordt door het brein slechts globaal bekeken en geïnterpreteerd, volgens een aantal basisregels. Zo veroorzaakt het verschoven blokjespatroon een illusie van diepte, van verschuiving naar achteren, en prompt ‘denkt’ ons brein dat die vage lijnen wijken, dan wel samenkomen. Het brein ziet niks. Het enige wat het van de ogen ontvangt is een immense stroom visuele prikkels, en daar probeert het iets van te maken. Het construeert de werkelijkheid om ons heen – de diepte, kleuren, voorwerpen waarvan wij zo naïef denken dat die zich ‘buiten onszelf’ bevinden. En dat grotendeels op basis van onze ervaring, opgedaan in de eerste levensjaren. Jonge proefdieren die nooit een cirkel of een verticale lijn te zien kregen, zullen die op latere leeftijd ook nooit ‘zien’. Wie blind geboren is, en op latere leeftijd de kans krijgt om dankzij een operatie toch weer te zien, doet er verstandig aan dat aanbod af te wijzen. Zien wordt dan een ware nachtmerrie. Dat ‘constructievermogen’ van het brein kan wegvallen, of juist veel te sterk worden, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte. In het eerste geval (visuele agnosie) herkent het slachtoffer geen voorwerpen meer, maar ‘ziet’ alleen lijnen, onderdelen. In het andere geval (het syndroom van Bonnet) raakt de visuele wereld van het slachtoffer bevolkt door hardnekkige, haarscherpe hallucinaties van huisdieren, vrienden of zelfs kabouters. Voor de patiënt verwarrende, deprimerende ervaringen. Dat onvolmaakte ‘constructievermogen’ van ons brein staat aan de basis van de tientallen intrigerende vormen van

58


gezichtsbedrog. De kleur van de maan van de Italiaanse psychologe Paola Bressan geeft niet alleen een heldere uitleg over hoe ons brein werkt, maar bevat ook vele kleine kaders waarin ze laat zien hoe datzelfde brein de mist in gaat, en waarom. Niet alleen diepte, ook dat wat wij in een oogopslag ‘zien’, zoals beweging, of een bepaalde kleur, is vaak niet meer dan een interpretatie op basis van onze ervaring. Het zijn stuk voor stuk intrigerende, ontluisterende ervarinkjes. Wie Bressan gelezen heeft, gelooft zijn ogen niet meer.

http://www.depers.nl/wetenschap/354066/Hoe-het-brein-ons-voor-de-gek-houdt.html

59


3.2 Hoe ontstaan gewoontes Gewoontes, we hebben er zo velen. We zouden zelfs niet meer zonder kunnen. Maar wat zijn het nou en hoe ontstaan ze. En in sommige gevallen, hoe komen we er vanaf. Een gewoonte is in feite niets meer en niets minder dan een soort programmaatje in je hersenen. Dit ontstaat door bijvoorbeeld bepaalde handelingen regelmatig te doen en daardoor ontwikkelt zich een gewoonte. Dit kan variëren van een zenuwtrek tot een vaste route wandelen of rijden. Door gewoontes ben je bijvoorbeeld in staat om de tafel te dekken zonder er bij na te denken of iets te vergeten. Het “programma” zorgt er wel voor. Op zich zijn gewoontes helemaal niet schadelijk. Nog sterker, zonder dit zouden we nauwelijks kunnen leven. Je zou anders iedere dag alles opnieuw moeten uitvinden. Maar veel gewoontes zorgen wel voor beperkingen in het leven. Iedere dag ongeveer hetzelfde doen, of altijd naar dezelfde plek op vakantie gaan, veroorzaakt toch een bepaalde sleur in het leven. Af en toe moet men over bepaalde vastigheden eens gaan nadenken of er geen variatie mogelijk is. Er zijn veel meer mogelijkheden dan je denkt. Doordat gewoontes in onze hersenen vastliggen, kan het soms moeilijk zijn om er van af te komen. Maar mogelijk is het altijd. Het is vaak het makkelijkste om er maar aan toe te geven, want anders ontstaat irritatie of onrust (let er maar eens op). Aangezien gebeurtenissen in de hersenen geschieden via zogenaamde hersenlijnen, kun je het vergelijken met een bospad. Door telkens dezelfde route te volgen, ontstaat een bepaald vastliggend traject. Hoe duidelijker dit vastligt, des te moeilijker zal men er weer van af kunnen wijken. Dit geldt voor bospaden en voor gewoontes. Om van een vervelende gewoonte af te komen, is vaak veel doorzettingsvermogen voor nodig. Blijft men alert hierop, dan zal een gewoonte na verloop van tijd slijten. In het begin is dat het moeilijkste, want het pad moet weer dichtgroeien. Het is maar net wie de sterkste is, de gewoonte, of de eigen wil. Let er vooral in tijden van spanningen extra op, want gewoontes komen dan wat makkelijker terug. Daarom is het belangrijk dat verkeerde gewoontes niet kunnen ontstaan. Voor je het weet heb je iets waar je maar moeilijk weer van af komt. Van roken is door onderzoek bijvoorbeeld

60


bewezen dat het grootste probleem om er van af te komen is het doorbreken van de gewoonte. Het is niet de behoefte aan nicotine, want de wetenschappers hebben geen stoffen ontdekt die duiden op lichamelijke afhankelijkheid. Gewoontes, we zouden niet zonder kunnen, maar in sommige gevallen zou het beter zijn van wel.

http://www.leokrans.nl/psychologie/gewoontes.htm

61


Als je deze afbeelding licht heen en weer beweegt, lijkt de binnenste ring te bewegen ten opzichte van de andere ringen. Het effect ontstaat waarschijnlijk doordat de horizontale vlakken met een andere snelheid lijken te bewegen dan de verticale vlakken. Om te begrijpen waarom, gaan we ervan uit dat de middelpunten van twee gelijke rechthoeken, een horizontale en een verticale, op een verticale lijn staan, en dat de rechthoeken even snel van links naar rechts verschuiven. De rechterkant van de horizontale rechthoek komt dan eerder aan dan de rechterkant van de verticale rechthoek, waardoor de horizontale rechthoek sneller lijkt. Op de afbeelding die hier staat weergegeven zorgt de gefaseerde verschuiving van de waargenomen snelheden ervoor dat de verschuiving op het netvlies van maar een van de twee patronen helemaal gecompenseerd kan worden; ten opzichte van die achtergrond lijkt de ringen te bewegen.

79


Hoeveel zwarte stippen tel jij?

80


Alle vierkantjes zijn gelijk, maar door er kleinere blokjes in te zetten word er een vals grootteverschil gecreĂŤerd.

81


Speelt deze man met speelgoedauto’s of speelt hij met echt auto’s?

83


4.2 Manipulatie II Manipulatie is in de psychologie een begrip waarmee bedoeld wordt: de wijze van overtuigen van een persoon, om tot een bepaald idee van een zaak of een ander te laten komen door middel van beïnvloeding bij die persoon van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn persoonlijke (geloofs-)overtuiging zonder daarbij de werkelijke argumenten te gebruiken. De grens tussen manipulatie en normale beïnvloeding is nauwelijks te trekken; alleen de twee uitersten zijn herkenbaar. Een manipulator manipuleert om zijn of haar voordeel te krijgen en gaat vaak slim te werk om zijn of haar doel te bereiken. Manipulatie komt in de reclameuitingen veelvuldig voor. Vaak wordt er aan de ontvanger van de boodschap onbewust (namaak-)informatie verstrekt of er wordt ingespeeld op archetypische gevoelens. De namaakinformatie heeft dus invloed op het overwegingsproces via de bestaande overtuigingen of bestaande (oer-)angsten. Een voorbeeld ter verduidelijking: De stelling is:” Als een man geen bier lust is hij een seksuele kneus “. Het is duidelijk dat de angst hier is: kneus (archetypisch dus de minste van de groep dus ook het minste voedsel dus ook de grootste kans om te komen overlijden) en dan nog seksueel ook (archetypisch ook hiermede de minste van de groep dus ook geen voortplanting dus ook de grootste kans om als genetisch materiaal uit te sterven). Een andere voorbeeld is een kind dat iets wil hebben. Het kind vraagt:” Mama, mag ik een ijsje? “. , waarop de moeder antwoord met nee. Het kind blijft dan doorzeuren totdat de moeder het uiteindelijk toestaat. Manipulatie betekent van oorsprong: met de hand (Latijn: manus) aanpassingen maken. Het woord manipulatie heeft een negatieve bijklank, daarom wordt vaak het neutralere modificatie gebruikt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Manipulatie

88


4.3 De waarheid omtrent liegen: leer leugens herkennen Sommige mensen hebben moeite om een leugen te verzinnen, anderen zeggen bijna nooit de waarheid en nog minder mensen kunnen de leugen van de waarheid onderscheiden. Criminelen, dwangmatige leugenaars en sommige politici uitgezonderd, voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk wanneer ze zich van een leugen bedienen en dat laten ze via hun lichaamstaal dan ook merken. Hoewel ze overtuigend overkomen correspondeert wat ze zeggen zelden met hun gebaren. Lichaamstaal is een mix van beweging, houding en toonhoogte. Uit studies blijkt dat non-verbale communicatie een groter impact heeft en betrouwbaarder is dan het gesproken woord. Wanneer iemands’ lichaamshouding niet correspondeert met wat hij zegt, is de kans dus groot dat die persoon liegt. De lichaamshouding is meestal een betere barometer van zijn ware intenties en gedachten dan de woorden die hij of zij spreekt. Hoewel eerlijkheid het langst duurt, is het in dagdagelijkse ontmoetingen niet altijd evident om de waarheid te zeggen. Om de anderen niet te kwetsen, leren we vanop jonge leeftijd al om diplomatische en sociaal acceptabele halve waarheden aan de man te brengen. Tijdens het verkoopsproces zal een potentiële koper niet makkelijk ‘neen’ zeggen tegen uw aanbod, omdat hij een potentieel conflict wil vermijden. Hoewel hij mondeling positieve signalen uitzendt, duidt zijn lichaamstaal op ‘neen’. Wie deze signalen op tijd en correct kan lezen, kan het verkoopsproces vaak nog bijsturen om toch tot een positief einde te komen. Een leugenaar herkent u vaak aan drie soorten signalen. Bewegingen met de ogen, de neus, de mond en de handen zijn de vier belangrijkste niet-verbale indicators van leugenachtig gedrag. Denk aan het beeldje met de drie apen, dat horen zien en zwijgen voorstelt. Wie liegt grijpt makkelijk met zijn hand naar mond, als was het om zijn woorden te filteren. Dit fenomeen staat voor ‘Spreek geen kwaad’. Een tweede non-verbale indicatie is het aanraken of wrijven van de ogen en het staat voor ‘Zie geen kwaad’. Wie zijn oren aanraakt tenslotte, bedoelt vaak ‘Hoor geen kwaad.’

89


Mensen die deze bewegingen of een combinatie ervan maken, zijn meestal oneerlijk. Maken ze deze bewegingen wanneer iemand anders aan het woord is (een verkoper bijvoorbeeld) dan hebben ze grote twijfels over wat die persoon zegt. Dit soort nonverbaal gedrag kan dus dienst doen als alarmsignaal. Ben jij aan het woord en zie je mensen die gebaren maken, dan stel je best open vragen om duidelijkheid te krijgen over hun twijfels. Dan zijn er nog de oogbewegingen: wie over het verleden praat kijkt meestal links naar boven; wie over de toekomst praat kijkt rechts naar boven. Wanneer dit gedrag wordt omgekeerd, heeft de spreker meestal iets te verbergen. Grenswachten en politie zijn dan ook getraind in het monitoren van oogbewegingen tijdens interviews.

http://www.express.be/business/nl/hr/de-waarheid-omtrent-liegen-leer-leugensherkennen/104574.htm

90


Fotograaf Fred Lebain speelt in zijn fotoserie Un Printemps a New York met tijd en perceptie. Hij neemt foto’s van plekken in New York, print ze uit en gaat er later mee terug naar dezelfde plek. Hier hangt hij ze zo op dat ze weer in de omgeving opgaan.

95


Dit is het werk van Zander Olsen. Zander Olsen speelt met de relatie tussen de bomen en de horizon. Het lijkt alsof de bomen deel worden van de horizon.

103


6. TEST


Manipulatie Test Lees de 6 verhaaltjes en bepaal daarna welke waarheid zijn en welke fictie. Heb je een neus voor manipulatie? Weet jij wat je voorgeschoteld krijgt waar of niet waar is? [1] Man eet kat en draagt hem als ketting Een 24-jarige Amerikaan heeft ze niet helemaal op een rijtje. De man ving een kat, vilde deze en at het beest vervolgens op. De staart en enkele organen van het diertje drapeerde hij als een modeaccessoire om zijn nek. Na een tip gingen agenten naar een pakhuis bij een station, omdat daar een inbraak plaats zou vinden. In plaats van een boef, vonden ze Russel Hofstad. De jongeman had zijn gezicht beschilderd en bleek dronken. Een zoektocht door het pakhuis leverde een dode kat op. Het beest bleek te zijn ontdaan van zijn huid en miste een been, zo meldt de zender WTSP. Russel zou deze hebben opgegeten. Daarnaast had de kattenviller enkele organen en de staart van de viervoeter om zijn nek hangen. Tegenover de dienders verklaarde de katteneter dat hij al dagen niet had gegeten. Toen hij de kat zag, sloeg hij hem dood en at hem op. De man was net vrijgekomen en had geen plek om heen te gaan. Nu wel, want Russel is aangehouden voor inbraak en dierenmishandeling. [2] Engelse leraar vindt 20 miljard dollar op zijn rekening Stel je voor: je opent je bankrekening en ziet plots dat er meer bijna 20 miljard dollar op staat. Het overkwam een Engelse leraar die er nu flink rente van opstrijkt.Toen Peter Shara besloot over te gaan op internetbankieren en online zijn saldo checkte, kreeg hij het even warm. In plaats van de gebruikelijke 200 dollar trof hij miljarden dollars aan en was hij dus plots multimiljardair. ‘Zondagavond was ik mijn rekening aan het controleren toen ik op het enorme bedrag stuitte. Ik was in shock en belde meteen naar de bank’, zei Shara tegen de Engelse omroep BBC. De State Bank van Engeland weet niet hoe al dat geld op de rekening van de leraar is terechtgekomen. Tot dat wordt uitgevonden, beschikt de Indiër nog even over de aanzienlijke som. Het zijn miljarden die hij echter niet mag uitgeven. ‘Ik kan er alleen naar kijken en van dromen.’ Ter illustratie: het jaarlijkse budget voor onderwijs in Engeland bedraagt 24,5 miljard dollar.

106


[3] Britney (8) krijgt botoxbehandelingen van haar moeder Zoals alle 8-jarige meisjes wil de Britse Britney Campbell later een beroemde zangeres, danseres of actrice worden. Om die droom waar te maken ondergaat ze al een jaar botoxbehandelingen en laat ze zich waxen. Moeder Kerry, een 34-jarige single uit Birmingham, brengt de spuiten zelf in bij haar dochtertje, ze is immers schoonheidsspecialiste. “Wat ik nu voor Britney doe zal haar later helpen een ster te worden”, zegt ze. “Ik weet zeker dat ze een model, actrice of zangeres wordt. Deze behandelingen helpen haar er langer jong uit te zien.” Ondanks het feit dat dokters en chirurgen adviseren Botox enkel voor volwassenen te gebruiken, ziet Kerry geen gezondheidsrisico’s. “Het is allemaal veilig en Britney is gezond”, zegt Britney’s moeder, die de botox op internet koopt. “Eerst test ik het op mezelf voordat ik het bij haar inspuit. Ik weet hoeveel ik moet gebruiken, want ik ben een professionele schoonheidsspecialiste.” Britney zelf vindt de driemaandelijkse inspuitingen in haar lippen, voorhoofd en rond haar ogen al heel gewoon en eist zelfs een extra behandeling als ze een rimpeltje ziet. “Ik wil later ook een borst- en neuscorrectie, zodat ik een ster kan zijn”, zegt het meisje, dat ook regelmatig gewaxt wordt om haar op de verkeerde plaatsen in de kiem te smoren. “Ik wil dat Britney de best mogelijke start in het leven, zodat het gemakkelijker voor haar is om een superster te worden”, zegt moeder Kerry. “Ik ben trots dat Britney deze schoonheidsbehandelingen al op zo’n jonge leeftijd krijgt, ik wou dat ik ze ook gekregen had toen ik jong was.” [4] Moeder weegt minder dan 6-jarige dochter Alsof het al niet erg genoeg is als moeder en dochter rondlopen in dezelfde kleding, weegt de Schotse Rebecca Jones zelfs minder dan haar 6-jarige dochter Maisy. Ze dragen overigens niet altijd een identieke outfit: soms lenen ze elkaars kleren aangezien ze dezelfde maat hebben. De anorexia waaraan zij lijdt heeft er in geresulteerd dat de 28-jarige moeder slechts 33 kilo weegt, vertelt zij aan de Daily Mail. Door de ziekte zou ze ook onvruchtbaar zijn, dacht ze. Na een potje onbeschermd rampentampen werd ze dus toch zwanger. Al jarenlang eet ze niets anders dan soep, toast en energiedrankjes. Dat valt niet te zeggen van haar nageslacht. Deze krijgt dan ook alle chocola, cupcakes en pizza die ze wil hebben, vertelt Jones.

107


[5] Tunnel van 40 meter ontdekt onder gevangenis Mexico De autoriteiten in een gevangenis in de Noord-Mexicaanse stad Chihuahua hebben een 40 meter lange tunnel ontdekt die gevangenen wilden gebruiken voor een ontsnappingspoging. Hij was bijna af. Dat heeft een woordvoerder van het openbaar ministerie vrijdag gezegd. De tunnel, met een doorsnee van 76 centimeter, was verlicht en was dus bijna klaar om te worden gebruikt. De gevangenen hoefden nog maar 4,8 meter verder te graven om de buitenwereld te bereiken. Er hadden maximaal 250 van de 1800 gedetineerden kunnen ontsnappen als de tunnel was voltooid, aldus de woordvoerder. Gevangenen hebben zeker 2 jaar met beitels en mokers aan de tunnel gewerkt. In de tunnel werd ook een kalasjnikov aangetroffen. [6] Vrouw loog over dood dochter Een medewerkster van een school in New York is de laan uitgestuurd omdat ze de dood van haar dochter in scène had gezet om op vakantie te kunnen naar de Cariben. Dat meldde de krant The Daily News. De vrouw, Joan Barnett, had haar werkgever in maart 2010 verteld dat haar dochter in Costa Rica was overleden, zodat ze tweeÍnhalve week naar het MiddenAmerikaanse land kon. Het schoolbestuur rook lont toen het de vervalste overlijdensakte onder ogen kreeg. Het lettertype waarin de tekst op het document was weergegeven was niet het juiste. De Costa Ricaanse autoriteiten bevestigden later dat het document inderdaad vervalst was. Barnett bekende afgelopen najaar dat ze had gelogen over de dood van haar dochter.

Heb je: 6 vragen goed: jij weet precies wat waar en niet waar is! 5 vragen goed: je bent al heel goed op weg 4 vragen goed: jij begint al een neus te krijgen voor fictie en non-fictie 3 vragen goed: volgens mij heb je gegokt 2 vragen goed: probeer iets beter op je hoede te zijn 1 vraag goed: wees veel alerter en geloof niet alles.. 1 Waarheid, 2 Fictie, 3 Waarheid, 4 Fictie, 5 Waarheid, 6 Waarheid 108


Wat klopt hier niet?

109


7. KRANTENARTIKELEN


Student steelt iPad ‘voor studie’ AMSTERDAM - Een 20-jarige mbo-student uit Maastricht is donderdag gezakt voor een studietoets die hij zelf had verzonnen. Toen hij in een elektronicazaak betrapt werd met een gestolen iPad verklaarde hij tegen de politie dat hij in het kader van zijn studie wilde kijken in hoeverre het mogelijk was om te stelen uit een dergelijke winkel. De man, die een opleiding voor audiovisuele media volgt, liep tegen de lamp toen een beveiliger hem bij het verlaten van de winkel in de Limburgse hoofdstad vroeg zijn rugzak te openen. Daarin bleek een geprepareerde tas in te zitten met de uit de zaak ontvreemde iPad ter waarde van een kleine achthonderd euro. “Ik vrees dat u voor deze toets bent gezakt”, antwoordde een politiemedewerker op de verklaring van de student. Bron: Nu.nl 22 januari 2012


Studenten fingeren onderzoek Een aantal studenten grafisch ontwerp van de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht hebben een onderzoek over realiteit en fictie gefingeerd. Zij gaven een boek uit over een onderzoek dat ze zouden hebben gedaan, maar dat onderzoek heeft nooit plaats gevonden. Zij hebben dit niet gedaan vanwege de laksheid om een onderzoek te doen maar zij deden dit om de lezer van het boek te laten nadenken over het feit dat de mens in het algemeen dingen aanneemt zonder er zelf over na te denken. Bron: ANP 23 januari 2012


Tussen Realiteit en Fictie  

Karlijn Mulder, Suzanne Bas, Manon Kersten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you