Page 1

2014 | Nummer 9

Uitnodiging


INHOUD

Inhoudsopgave: Pagina 2.

Inhoudsopgave + Acties.

Pagina 3.

Voorwoord.

Pagina 4.

CSAR aanbevelende rassenlijst snijmaïs.

Pagina 5.

CSAR aanbevelende rassenlijst korrelmaïs en CCM + Legering van mais.

Pagina 6 + 7

Bemestingstips.

Pagina 8.

Voorkeursselectie.

Pagina 9.

DLV plant cijfers Vroeg.

Pagina 10.

DLV plant cijfers Middenvroeg en Middenlaat.

Pagina 11.

DLV plant cijfers Korrelmais + De voorbereiding voor het Quotumloze tijdperk…

AKTIE                    AKTIE                    AKTIE                    AKTIE                    AKTIE KWS  :

Als u  vóór  1  februari  a.s.  KWS  maïszaad  bestelt  ontvangt  u  2  spaarpunten  per  zak  mais. De  gespaarde  punten  kunnen  worden  ingewisseld  voor  een  diverse  KWS  artikelen.   (inloggen  kan  via:  www.kwsmaisshop.com) 90  punten  geeft  recht  op  1  zak  gratis  mais  in  de  standaard  ontsmetting.

LIMAGRAIN:

Bestel vóór  15  maart    LG-­‐mais  en  ontvang  per  10  eenheden  mais  een  Holstein  koemodel.   100%  handgeschilderd,  schaal  1:20.  (Tot  een  maximum  van  10  koeien) Meer informatie vindt u op: www.lganimalnutrition.nl.

PIONEER:

Indien u  uw  bestelling  vóór  31-­‐01-­‐2014  doorgeeft,  ontvangt  u  een  korting  van   €    8,00  per  eenheid  op  de  seizoensprijs  voor  alle  Pioneer  rassen. PBC-­‐leden  (het  lidmaatschap  is  gratis)  ontvangen  naast  de  voorseizoenskorting,   een  set  spanbanden,  bij  aankoop  vanaf  6  eenheden  maïszaad.

2

2 | Maisbulletin 2014


VOORWOORD

Geachte klant  en  zakenpartner,   Voor  u  ligt  al  weer  de  9e    editie  van  ons  maisbulletin.  Ook  dit  jaar  willen  we  u  weer  via  deze  weg   een  aantal  handvaten  aanreiken    om  uw  maisrassenkeuze  te  vergemakkelijken.   Het   jaar   2013   was   geen   uitgelezen   maisjaar.   De   koude   natte   mei-­‐maand   zorgde   er   voor   dat   de   mais  zich  zeer  traag  ontwikkelde.  Veel  maispercelen  hadden  last  van  de  hoge  waterstanden  van  de   rivieren  en  waterlopen.  Doordat  de  temperatuur  gemiddeld    2,5  graad  lager  was  dan  normaal,  kon   het  overtollige  vocht  ook  moeilijker  verdampen.  In  juni/juli  werd  het  warmer  waardoor  de  planten   fors   groeiden.   Door   de   vochtige   bodem   en   de   forse   groei   ontstond   er   een   scheve   wortel-­‐blad   verhouding,  waardoor  na  de  weersomslag  eind  juli-­‐begin  augustus  veel  percelen  last  kregen  van   zomerlegering.   Het   eind   van   het   seizoen   kenmerkte   zich   zodoende   door   zeer   laat   af-­‐rijpende   mais   die   op   veel   percelen   moeilijk   oogstbaar   was   vanwege   de   zomerlegering.   Al   met   al   viel   de   opbrengst  niet  mee,  maar  door  de  gunstige  kolf-­‐restplant-­‐  verhouding,  hebben  de  meeste  kuilen   uitstekende  voederwaardecijfers.    Net  als  vorig  jaar  was  het  weer  op  veel  plaatsen  spelbreker.   Oogsttijdstip?   De   laatste   jaren   wordt   er   steeds   vaker   gekozen   voor   inzaai   van   mais   met     over   het   algemeen   hogere  opbrengstcijfers.  Dat  deze  mais  ook  vaak  later  oogstbaar  is,  is  een  bijkomend  punt  welke   ook   in   de   overweging   van   rassenkeuze   moet   worden   meegenomen.   Afgelopen   najaar   moest   op   veel  percelen  de  oogst  uitgesteld  worden,  omdat  de  mais  nog  niet  rijp  was.  De  kans  dat  nachtvorst   dan   de   afrijping   nadelig   gaat   beïnvloeden   neemt   toe.   Tevens   zijn   veel   percelen   in   nattere   seizoenen  dubieus  qua  berijdbaarheid.    Op  de  nieuwe  rassenlijst  zie  je  dat  het  aandeel  zeer  vroege   rassen   met   zowel   een   goede   opbrengst   als   een   hoog   zetmeelgehalte   en   tevens   goede   gezond-­‐ heids-­‐   en   staygreen-­‐eigenschappen   toenemen.   Te   denken   valt   o.a.   aan:   LG30.211   en   P8057.   Het   voordeel   hiervan   is   dat   bij   tijdige   zaai   er   eerder   geoogst   kan   worden   met   vaak   minder   structuurschade  van  het  perceel.  Ook  herinzaai  van  een  ander  gewas  of  een  groenbemester  kan   dan  vaak  op  een  gunstiger  tijdstip  plaatsvinden.     Voor  aanvullende  informatie  kunt  u  contact  opnemen  met:     Martien  van  Lieshout     Tel:  06-­‐53.94.88.92     Richard  van  Cleef     Tel:  06-­‐22.40.77.76     Geert  Pubben       Tel:  06-­‐12.14.51.43       Met  vriendelijke  groeten,   P.G.  Kusters  BV   Silvia  de  Vree  

Maisbulletin 2014 | 3


AANBEVELENDE RASSENLIJSTEN CSAR Aanbevelende  rassenlijst  2014  -­‐  Snijmaïs CSAR  Aanbevelende  rassenlijst  2014  -­‐  Snijmaïs

(gem. 2008  t/m  2013)

8,5 8 8 8,5 8 8 7,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 8 7,5 87 7,5 7 7 7,5 7,5 7 7 7,5 77 7,5 7 8 7,5 87 78 7,5 8 6,5 7,5 7 6,5

38,2 39,4 37,8 38,2 37,7 37,8 37,5 37,7 37,2 37,5 37,2 37,2 37,0 37,2 36,9 37,0 36,2 36,9 35,7 36,2 35,6 35,7 35,5 35,6 35,3 35,5 34,9 35,3 34,9 34,9 34,8 34,9 34,8 34,8 34,3 34,8 34,3 34,3 34,2 34,3

N N N N

N N N N N

100 =  resp.  in  cm,  %,  gr/kgds(2x),  VEM/kgds,  ton/ha,1000  kVEM/ha

N LG 30.224

7

8

8

9

*

7

7

34,2

VEM-­‐opbrengst VEM-­‐opbrengst

N N N N

95 96 94 95 96 94 112 96 100 112 101 100 100 101 99 100 98 99 103 98 98 103 104 98 100 104 100 100 94 100 100 94 97 100 101 97 98 101 102 98 269 102

Drogestofopbrengst Drogestofopbrengst

8,5 8 7,5 8,5 8,5 7,5 7 8,5 8 7 7,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 7,5 8 8,5 88 7,5 8 8 7,5 89 8,5 9 8 8,5 8,5 8 7 8,5 77

VEM/kgds⁴ VEM/kgds⁴

Snelheid Snelheid                                       grondbedekking grondbedekking

6,5 7,5 7,5 6,5 * 7,5 ** 7,5 * 8,5 7,5 8 8,5 88 7,5 8 * 7,5 7,5 * 8 7,5 7,5 8 7,5 7,5 * 7,5 ** 7,5 * 8 7,5 87 7*

Zetmeelgehalte bij  3b5%   Zetmeelgehalte   ij  35%   drogestof drogestof

Helminthosporium Helminthosporium                           tolerantie tolerantie

8,5 9 8,5 8,5 * 8,5 *9 8 9 8,5 8 8 8,5 8,5 8 8 8,5 8,5 8 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9 8,5 9* 8,5 * 8 8,5 88 89 99

Zetmeelgehalte ij  oogst Zetmeelgehalte   bij  obogst

Builenbrandresistentie Builenbrandresistentie

7 7 7,5 7 8 7,5 7 8 7,5 7 8 7,5 7,5 8 7 7,5 7,5 7 8 7,5 87 8,5 7 6,5 8,5 7,5 6,5 7,5 7,5 6,5 7,5 8,5 6,5 8,5 8,5 7 8,5 78

AANBEVOLEN RASSEN  -­‐  Snijmaïs,  zeer  vroeg  en  vroeg Shoxx 7,5 -­‐  Snijmaïs,   7 9 8 8 39,4 AANBEVOLEN   R8ASSEN   z7,5 eer  vroeg   e96n  vroeg

Drogestofgehalte Drogestofgehalte

Stengelrotresistentie Stengelrotresistentie

8 7,5 8,5 8 * 8,5 *7 8 7 7,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 7,5 8,5 8,5 8 8,5 86 8,5 6 8 8,5 8* 8,5 * 8 8,5 7,5 8 7 7,5 78

Drogestofgehalte Drogestofgehalte   in  %in  %

Zomerlegering Zomerlegering

8 8 8,5 8 7 8,5 6,5 7 8 6,5 8,5 8 6,5 8,5 7,5 6,5 8 7,5 8,5 8 8 8,5 5,5 8 8,5 5,5 7,5 8,5 7,5 7,5 8,5 7,5 8 8,5 87 7,5 7 7 7,5

Vroegheid bloei³ Vroegheid   bloei³

Stevigheid Stevigheid

Atrium Shoxx Chavoxx Atrium Leovoxx Chavoxx ES Thalasso Leovoxx LG  T3halasso 0.211 ES   P  8057 LG   30.211 LG   30.201 P   8057 NK  3B0.201 aleric LG   Nitro NK   Baleric Cathy Nitro LG  30.218 Cathy Ayrro LG   30.218 LG  30.222 Ayrro Messago LG   30.222 SY  Milkytop Messago LG   30.223 SY  M ilkytop LG  330.223 0.221 LG   LG   3 0.225 LG  30.221 SY  C3ooky LG   0.225 LG  C3ooky 0.224 SY  

Plantlengte Plantlengte

Rasnaam Rasnaam

Rubricering² Rubricering²

(gem. 2008  t/m  2013)

109 106 109 104 106 104 104 103 104 103 103 103 103 102 103 102 102 100 102 99 100 98 99 98 98 97 98 96 97 96 96 96 96 96 96 95 96 95 95 94 95 36,2 94

106 105 106 103 105 102 103 101 102 102 101 103 102 103 103 104 103 102 104 94 102 99 94 95 99 100 95 99 100 102 99 96 102 99 96 97 99 99 97 93 99 383 93

102 102 102 100 102 101 100 101 101 101 101 102 101 101 102 104 101 102 104 95 102 100 95 96 100 101 96 101 101 105 101 98 105 100 98 99 100 102 99 95 102 378 95

101 101 101 101 101 101 101 98 101 100 98 101 100 100 101 99 100 101 99 99 101 101 99 100 101 99 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 99 1006 100

94 97 94 96 97 99 96 100 99 101 100 99 101 99 99 96 99 99 96 104 99 101 104 102 101 101 102 101 101 102 101 105 102 99 105 101 99 101 101 105 101 20,5 105

95 98 95 97 98 100 97 98 100 100 98 100 100 99 100 95 99 100 95 103 100 102 103 101 102 101 101 102 101 102 102 105 102 99 105 102 99 100 102 105 100 20,6 105

101 101 101 101 101 101 100 101 99 100 97 99 95 97

102 95 102 104 95 101 104 98 101 92 98 91 92 100 91

101 95 101 103 95 99 103 98 99 93 98 93 93 103 93

101 101 101 101 101 99 101 99 99 100 99 99 100 99 99

98 99 98 97 99 103 97 100 103 105 100 105 105 102 105

99 100 99 98 100 102 98 99 102 104 99 104 104 102 104

269 en middenlaat 36,2 AANBEVOLEN  RASSEN  -­‐  Snijmaïs,  middenvroeg   LG  32.27 6,5 -­‐  S8,5 8,5 m 7,5 7,5 96 en   8,5 35,1 101 AANBEVOLEN   R6,5ASSEN   nijmaïs,   iddenvroeg   middenlaat

100 =  resp.  in  cm,  %,  gr/kgds(2x),  VEM/kgds,  ton/ha,1000  kVEM/ha

Stephany 8,5 9 6 8,5 7,5 LG 32.27 6,5 6,5 8,5 8,5 7,5 P  7631 9 8,5 8 8,5 8 Stephany 8,5 9 6 8,5 7,5 Torres 7 6,5 8 8,5 8 P  7631 9 8,5 8 8,5 8 Jogger 7 6,5 7,5 8,5 Torres 7 6,5 88 8,5 8 N Jogger LG  30.232 8 8,5 * 6,5 78 6,5 8 7,5 8,5 N LG   Sunstar 7,5 8,5 7,5 N 30.232 88 8 8,5 ** 6,5 N Sunstar Mokka 7,5 8 8,5 8,5 7,5 N 8 7,5 8,5 * 7,5 100    resp.  in  cm,  %,  gr/kgds(2x),   k8,5 VEM/ha 7,5 N=  …Mokka 7,5 VEM/kgds,   8 ton/ha,1000   8,5

7 7,5 7,5 7 8,5 7,5 8 8,5 8,5 8 8,5 8,5 7,5 8,5 7,5

97 96 99 97 106 99 101 106 103 101 104 103 101 104 279 101

7,5 8,5 8 7,5 8 8 87 7,5 7 7 7,5 7,5 7 7,5

35,0 35,1 35,0 35,0 34,9 35,0 34,7 34,9 34,3 34,7 33,4 34,3 32,8 33,4 32,8

34,6 95

383

380 100

378

383 103

1006

1000 99

20,5

21,1 102

20,6

21,1 102

1) Plantlengte, drogestofgehalte,  zetmeelgehalte,  VEM/kgds,  drogestofopbrengst  en  VEM-­‐opbrengst  weergegeven  in  verhoudingsgetallen.   1) zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst verhoudingsgetallen. 100   =  Plantlengte, …  resp.  in  cm,  %drogestofgehalte, ,  gr/kgds(2x),  VEM/kgds,   ton/ha,1000  kVEM/ha 279 34,6 weergegeven 380 383 in 1000 21,1 21,1 Drogestofgehalte  ook  in  absolute  waarde.  Overige  eigenschappen  in  waarderingscijfers,  waarbij  een  hoog  cijfer  voor  een  gunstige   ook in zetmeelgehalte,   absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige 1) Drogestofgehalte Plantlengte,   rogestofgehalte,   VEM/kgds,   drogestofopbrengst   en  VEM-­‐opbrengst   weergegeven  in  verhoudingsgetallen.   waardering  sdtaat. waardering staat. Drogestofgehalte   ook  in  absolute  waarde.  Overige  eigenschappen  in  waarderingscijfers,  waarbij  een  hoog  cijfer  voor  een  gunstige   2) Rassen  staan  gerangschikt  op  volgorde  van  vroegheid.  Rassen  die  1  of  2  jaar  op  de  lijst  staan  zijn  aangeduid  met  een  N  -­‐Nieuw  aanbevolen. waardering   staat. 2) Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N -Nieuw aanbevolen. 3) De  vroegheid  van  vrouwelijke  bloei  is  vooral  van  belang  in  ongunstige  jaren.  Bij  rassen  met  een  gelijk  drogestofgehalte  hebben  laat   2) De Rassen   staan  gerangschikt   op  volgorde  bloei van  vroegheid.   Rassen   1  of  2  jaar   de  lijst  staan  zjaren. ijn  aangeduid   met  een  met N  -­‐Nieuw   3) vroegheid van vrouwelijke is vooral vandie  belang inop  ongunstige Bij rassen eenaanbevolen. gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende  rassen  in  die  jaren  vaak  een  lager  drogestofgehalte. 3) bloeiende De  vroegheid   van  vrouwelijke   bloei  is  vooral   van  lager belang  drogestofgehalte. in  ongunstige  jaren.  Bij  rassen  met  een  gelijk  drogestofgehalte  hebben  laat   rassen in die een 4) De  VEM/kgds   is  bepaald   met  jaren NIRS,  gvaak ekalibreerd   op  Tilley   en  Terry. bloeiende  rassen  isin  bepaald die  jaren  vaak  een   lager  gekalibreerd drogestofgehalte. 4) NIRS, op BTilley en Terry.van  cijfers  is  groter  bij  meer  jaren  van  onderzoek. 5) De Na  VEM/kgds minimaal  3  jaar  onderzoek  met kan  een   ras  worden  aanbevolen.   etrouwbaarheid   4) Na De  Vminimaal EM/kgds  is  bepaald   et  NIRS,  gekalibreerd   op  Tras illey  worden en  Terry. aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. 5) jaaral  mlonderzoek kan Sommige  rassen  3 staan   anger  dan  6  jaar   op  deen e  Rassenlijst,   maar  resultaten  worden  gebaseerd  op  de  laaste  6  jaar. 5) Na  minimaal  3  jaar  onderzoek  kan  een  ras  worden  aanbevolen.  Betrouwbaarheid  van  cijfers  is  groter  bij  meer  jaren  van  onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laaste 6 jaar. Sommige  rassen  staan  al  langer  dan  6  jaar  op  de  Rassenlijst,  maar  resultaten  worden  gebaseerd  op  de  laaste  6  jaar.

4 | Maisbulletin 2014


CSAR Aanbevelende  rassenlijst  2014  -­‐  Korrelmaïs  en  corn  cob  mix   (gem.  2008  t/m  2013  )

Plantlengte

Helminthosporium tolerantie

Oogstbaarheid ³

Stengelrot resistentie

Stevigheid

Vochtgehalte

Drogestof gehalte

Drogestof opbrengst⁴

9 9 8,5 8,5

96 89 105 91

7 7 8 7

8 6,5 8,5 8,5

7,5 6 8,5 7,5

8,5 8,5 7 8,5

25,0 25,2 26,3 27,0

104 104 102 101

96 96 96 98

7 7 7,5 7,5 8,5 6,5 8 8 6,5 7,5 7 8,5

8 8,5 8 7,5 8,5 6,5 8,5 8 7,5 7 7,5 8

106 98 94 108 93 110 99 99 108 111 108 101

7 7 7,5 6,5 7,5 6,5 7 7 7,5 7 6 7

8 8 7,5 6,5 8 6 7 8 8,5 7 6,5 8,5

8,5 8 7 6,5 8 6,5 7 7,5 8 7,5 6,5 8

7 8,5 8,5 8 8 6 8 8,5 7,5 7 6 8

27,3 27,7 27,8 28,2 28,4 28,7 29,0 29,4 29,8 30,0 30,4 30,8

101 100 100 100 99 99 98 98 97 97 96 96

99 98 101 104 102 102 100 101 101 100 105 107

72,1

10,9

Vroegheid bloei

8,5 7,5 6,5 8

Beginontwikkeling

Rasnaam

Rubricering²

korrel

KORRELMAÏS EN  CORN  COB  MIX Coryphee N Rodriguez  KWS ES  Marco Lapromessa

CORN COB  MIX N ES  Darinha Koloris N Sunshinos Ricardinio Amball N ES  Cirrius Amadeo Ambrosini LG  32.47 N Embelixx N Vagant  KWS N Millesim 100  =…  resp.  in  cm,  %  en  ton/ha

282

1) Plantlengte, Plantlengte, drogestofgehalte drogestofgehalte  en   drogestofopbrengst   zijn  wzijn eergegeven   in  verhoudingsgetallen.   1) en drogestofopbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. 2) Rassen Rassen  gerangschikt gerangschikt  oop p  volgorde   van   vroegheid.   N  -­‐Nieuw   aanbevolen,   rassen  drassen ie  voor  die 1e  ovoor f  2e  j1e aar  of op  2e de  jaar lijst  sop taan. 2) volgorde van vroegheid. N -Nieuw aanbevolen, de lijst staan. 3) op kans op omgevallen door een stengelrotaantasting 3) Oogstbaarheid Oogstbaarheid  dduidt uidt  op   de  de kans   op  omgevallen   planten  planten door  zowel   een  zowel stengelrotaantasting   als  door  gebrek  als aan  door gebrek aan stevigheid. Beide eigenschappen zijn ook afzonderlijk aangegeven. stevigheid.  Beide  eigenschappen  zijn  ook  afzonderlijk  aangegeven. 4) ==13,0 vocht (korrelmaïs) ton/ha bijvocht   35%(vocht (corn 4) 100 100    13,0  ton/ha ton/ha  bbij ij  116% 6%  vocht   (korrelmaïs)   en  1en 6,8  16,8 ton/ha   bij  35%   corn  cob   mix)cob mix) 5) Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. 5) Na  minimaal  3  jaar  onderzoek  kan  een  ras  worden  aanbevolen.  Betrouwbaarheid  van  cijfers  is  groter  bij  meer  jaren  van  onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laaste 6 jaar. Sommige  rassen  staan  al  langer  dan  6  jaar  op  de  Rassenlijst,  maar  resultaten  worden  gebaseerd  op  de  laaste  6  jaar.

Legering van maïs Afgelopen jaar heeft er op veel percelen legering van de maïs plaatsgevonden. Legering kan grofweg ingedeeld worden in 2 klassen: zomerlegering (omwaaien op de wortel) en greensnap (knikken/ afbreken stengel). Bij resp. de eerste vorm kan de plant zich nog enigszins herstellen; bij de laatste vorm kan de plant worden afgeschreven omdat de sapstroom wordt onderbroken. Legering wordt vaak veroorzaakt door weersomstandigheden, maar kunnen hun oorsprong hebben in rasgevoeligheid, bemestingstoestand en bodemtoestand. In 2013 was de wortelontwikkeling minder vanwege het koude natte voorjaar. Later zag je een explosieve bladgroei, waardoor de wortel-bladverhouding zeer ongunstig was. Hierdoor was er veel sprake van omwaaien op de wortel. De maïs herstelde zich wel enigszins, maar bij het vullen van de kolf zakte het gewas weer in. Op de rassenlijst staan cijfers voor stevigheid. Met name op lichtere gronden moet hier kritisch naar gekeken worden. Ook de bemestingstoestand heeft invloed op de stevigheid. Onvoldoende beschikbaar fosfaat geeft onvoldoende beworteling. Kali is belangrijk voor de stevigheid van de plant. Maisbulletin 2014 | 5


BEMESTING VAN DE MAIS

Bemesting van  de   Fosfaat:    In  veel  bo in  de  bodem.  Dit  g het  beter  om  de  be Humifirst/Humic  b snel  gebonden  wo minder  droogtegev en  voederwaarde.    

Kali: Kali  zorgt  voo koolhydraten.  Een   Door  zowel  het  lag groot  aantal  perce de  kaliumtoestand 40  bevat:  K2O  40,   Het  strooien  van  K  

Piadin/Entec:  is  ee waardoor  er  minde er  wel  voldoende  w Entec  in  de  rij  is,  da deze  stikstof  toch  a die  de  kleine  plant Wij  adviseren  om  P hiervan.  Piadin  kan  

Spore-­‐elementen: opbrengst en  verm bladanalyses  dat  h toedienen  van  blad  

6 | Maisbulletin 2014

                 

         

         

   

 


mais s  wordt   e  fosfaat   die  mdiddels   de  mest   west   ordt   ebracht   binnen   5-­‐10  d5agen   gebonden   odems   wdordt   de  fosfaat   ie  middels   de  m wgordt   gebracht   binnen   -­‐10  dagen   gebonden   zeker  zveker   oor  ivjzerhoudende   gronden.   Om  fosfaat   toch  btoch   eter  bbeter   eschikbaar   te  houden   is   is   geldt   oor  ijzerhoudende   gronden.   Om  fosfaat   beschikbaar   te  houden   ting  niet  te   ver  te   voor   zaaidatum   toe  te  toe   passen.   Daarnaast   zorgt  zhorgt   et  toepassen   van   van   emesting   niet   ver  dve   oor   de  zaaidatum   te  passen.   Daarnaast   het  toepassen   rijenbemesting   of  bij  odf  e  bdij  rijfmest   ervoor   dat  de   vrije   in  de  ibn  odem   veel  m inder   bij   de  rijenbemesting   de  drijfmest   ervoor   dat   de  fvosfaat   rije  fosfaat   de  bodem   veel   minder   waardoor   het  whortelvolume   sterk  stterk   oeneemt.    Gevolg:    betere   opname   van  nvutriënten,   ordt,   waardoor   et  wortelvolume   toeneemt.    Gevolg:    betere   opname   an  nutriënten,   g,   minder   zomerlegering.   Meerjarige   proeven   in  de  im 7-­‐8%  7m-­‐8%   eer  m opbrengst   voelig,   minder   zomerlegering.   Meerjarige   proeven   n  aïs   de  gmeven   aïs  geven   eer  opbrengst   r    M informatie   vindt  vuindt    op  due   :  www.humic.nl   eer  informatie    ow p  ebsite   de  website   :  www.humic.nl  

or vigheid   stevigheid   van  dve  an   maïs   de  emn  aïs   is  vean   n  is  wvezenlijk   an  wezenlijk   belang   belang   voor  dvoor   e  sapstroom   de  sapstroom   en  de  epn  roductie   de  productie   van   van   rt    tekort   aan  kaali   an   mkaakt   ali  mdaakt   e  plant   de  pdlant   roogtegevoeliger   droogtegevoeliger   en  verlaagt   en  verlaagt   de  productie   de  productie   van  zetmeel.   van  zetmeel.   gehalte   gere  gehalte   aan  kaali   an   in  kvali   eel   in  m veel   estsoorten   mestsoorten   en  de  eln   agere   de  lagere   drijfmestgift   drijfmestgift   per  ha   per   loopt   ha  lo oopt   p  een   op  een   elen   e  kalitoestand   de  kalitoestand   achteruit.   achteruit.   Besteedt   Besteedt   aandacht   aandacht   aan  dae  an   kalibemesting.   de  kalibemesting.   Op  percelen   Op  percelen   waar  waar   d   k  tve   aak   wensen   te  wensen   overlaat   overlaat   is  ook  is  voaak   ok  M vaak   agnesium   Magnesium   en  Zwavel   en  Zwavel   beperkt   beperkt   aanwezig.   aanwezig.   Korn-­‐Kali   Korn-­‐Kali   6,  gO   Na2O    en  S3O3    M 6,  N3a2O    en  1S0%.   O3  10%.   Kali  40  kort   zaai  hzeeft   en  deuidelijke   meerwaarde.   Korn-­‐Kali   40  vkoor/na   ort  voor/na   aai  heeeft   en  duidelijke   meerwaarde.  

tstekend en  uitstekend   product   product   welke  weelke   r  voor   er  zvorgt   oor  zdorgt   at  de   dat   NH4   de  vNertraagd   H4  vertraagd   wordt   woordt   mgezet   omgezet   in  nitraat,   in  nitraat,   rvluchtiging   er  vervluchtiging   plaats   pvlaats   indt  vvindt   an  NvH3.   an  N OH3.   m  eO en   m  veoldoende   en  voldoende   effect  ehffect   iervan   hiervan   te  hebben,   te  hebben,   moet  moet   zame   werkzame   stof  vsan   tof  dvit  an   product   dit  product   goed  gvoed   erdeeld   verdeeld   over  hoet   ver   perceel   het  perceel   liggen.   liggen.   Een  nEadeel   en  nadeel   van   van   te   at  w er  einig   te  weinig   werkzame   werkzame   stof  pser   tof   hectare   per  hectare   wordt   wgordt   ebracht   gebracht   en  deze   en  w deze   ortels   wortels   in  de  irn   ij  dke   unnen   rij  kunnen   er   al  ezfficiënt   eer  efficiënt   opnemen.   opnemen.   Piadin/Entec   Piadin/Entec    moet    m juist   oet  hjuist   et  verlies   het  verlies   van  stikstof   van  stikstof   tussen   tussen   de  rijen,   de  rijen,   t  meteen   niet  meteen   kan  okpnemen,   an  opnemen,   voorkomen.   voorkomen.   n   toe  te  toe   dienen   door  m enging   met  dm e  et   drijfmest   of  het  otf  oedienen   bij  het   uitrijden   Piadin   te  dienen   door   menging   de  drijfmest   het  toedienen   bij   het  uitrijden    voolvelds   verspoten   worden.   n   ok  volvelds   verspoten   worden.  

gen :    zorgen   voor  even   oor  oeptimale   en  optimale   ontwikkeling   ontwikkeling   van  dve  an   maïs.   de  m Een   aïs.  gEebrek   en  gebrek   hiervan   hiervan   geeft  gmeeft   inder   minder   mindert   rt  de  weerbaarheid   de  weerbaarheid   van  dve  an   plant   de  ptegen   lant  tegen   ziektes.   ziektes.   De  laatste   De  laatste   jaren  jbaren   lijkt  bulijkt   it  de  uit  de   ptreden   het  optreden   van  dveze   an  gdebreken   eze  gebreken   toeneemt.   toeneemt.    Een  b  Eetere   en  betere   beworteling   beworteling   (Humifirst)   (Humifirst)   en/of  e  n/of   het    het   dmeststoffen   tstoffen  kunnen   kunnen   de  situatie   de  situatie   verbeteren.   verbeteren.              

         

Rijenbemesting Rijenbemesting   van  Mvais   an  Mais   Dit  seizoen   hebben   wvij  olgende   de  volgende   Maïsmeststoffen   op  voorraad:   Dit  seizoen   hebben   wij  de   Maïsmeststoffen   op  voorraad:   NP  -­‐      2  56      +-­‐      0  5,2      +B    0    ,2    10      SO3       NP    26   +  1B0        S+O3   NP   5      +-­‐  1  00  ,3    +B    0    ,3        8  SO3   NP    25    -­‐    120   +    B  8    S  +O3   NP      +B    0    ,2    25      S   O3                         NP    23    -­‐    2  03        +-­‐    0  0,2   +  2B5        S+O3   NP   0      +-­‐  2  00  ,2    +B    0    ,2   NP    20    -­‐    220     B        

 

De  volgende   De  volgende   meststoffen   zijn   op  bestelling   leverbaar:   meststoffen   zijn  op   bestelling   leverbaar:     Humifirst   Humifirst   NP      1    7-­‐5        +B  0    ,2      +S  O3      33      S+O3      +H    umus-­‐/Fulvozuren   1,6  Humus-­‐/Fulvozuren    NP    1  7-­‐5   +  0,2   +    B  3  3      1,6   Maisbulletin 2014 | 7


VOORKEURSSELECTIE VOORKEURSSELECTIE FAO 210

Zeer vroege  snijmais.

P8057

Zeer sterke  landbouwkundige  eigenschappen.

FAO 211

Staat als  LG  Animal  Nutrition-­‐ras  garant  voor  het  hoogste  zetmeel-­‐  en  

LG 30.211

voederwaardeopbrengst in  dit  segment  en  is  daarmee  hét  kwaliteitsras

FAO 218

100% LG  Animal  Nutrition,  dus  aantoonbaar  meer  melk  per  koe  per  dag  

LG 30.218

door zijn  topverteerbaarheid  op  alle  fronten  (kolf,  stengel  én  blad).

FAO 220

Zeer hoge  korrelopbrengst.

Ricardinio

Mede daardoor  een  hoog  zetmeelgehalte  en  een  uitstekende  jeugdgroei.

FAO 221

Een stabiel,  constant  hoog  producerend  kwaliteits  ras.

Messago

De hoge  voederwaarde  uit  zetmeel  en  celwandverteerbaarheid  geven

FAO 224

Nieuw opgenomen  op  de  Rassenlijst  met  de  allerhoogste  scores  voor  

LG 30.224

drogestof-­‐ en  VEM-­‐opbrengst  met  behoud  van  een  prima  voederwaarde.

FAO 240

Bevestigt zijn  sublieme  korrelopbrengst  en  zetmeelopbrengst  als  

Millesim

middenvroege maïs.

FAO 240

Een gerichte  keuze  voor  een  hoge  snijmaïsopbrengst.

Combi maïs   productie

Middenvroege snijmaïsrassenmix.

FAO 250

Mokka is  het  snijmaïsras  met  een  hoge  drogestof  opbrengst  in  

Mokka FAO 260

PR39F58

Uitstekende voederwaarde  (hoge  VEM/kg  ds  met  hoog  zetmeelgehalte)

voor de  regio's  met  het  kortste  groeiseizoen.

Stabiel, robuust,  gezond  en  daardoor  breed  inzetbaar  op  alle  gronden.

een hoog  cijfer  voor  VEM/kg  ds.

LG 30.224  behaalt  een  enorme  opbrengst.  LG  Animal  Nutrition.

Voor een  zeer  hoge  drogestof-­‐,  VEM-­‐  en  zetmeelopbrengst.

combinatie met  een  hoog  zetmeelgehalte.

Al 10  jaar  het  betrouwbaarste  praktijkras. Hoogproductive  kwaliteitsmais.

8 | Maisbulletin 2014


8

7

8,5 8 8,5 8,5 8 8,5 8,5 8 8,5 8,5 8 8,5 8,5 8 8,5 8,5 8 8,5 9 8 8 9

9 9 9 8 9 9 8 8,5 9 9 8,5 9 9 8 9 6,5 8 8 6,5 9 8 9 9

8 8 8 8,5 8 8,5 8,5 8 8,5 7 8 8 7 8,5 8 8,5 8,5 7 8,5 7,5 7 8 7,5

7,5 8 7,5 8 8 8,5 8 7 8,5 8 7 7,5 8 8,5 7,5 8 8,5 7,5 8 7,5 7,5 7,5 7,5

8

9

8

7,5

102 100 102 99 100 36,7 99 36,7

%

97 104 97 100 104 20,4 100

ton/ha

20,4

%

%

ton/ha

104 101 104 96 101 100 96 100 100 102 100 104 102 102 104 102 102 98 102 102 98 98 102 56,9 98

102 101 102 100 101 99 100 98 99 98 98 98 98 97 98 97 97 96 97 94 96 93 94 36,4 93

96 99 96 104 99 102 104 100 102 103 100 100 103 104 100 99 104 98 99 100 98 102 100 20,4 102

%

56,4

%

56,9

%

36,4

ton/ha

20,4

VEM-­‐opbrengst VEM-­‐opbrengst

Resistentie Resistentie   tegen   tegen   stengelrot stengelrot

8,5

104 97 104 99 97 56,4 99

VEM/kg VEM/kg   ds ds

100 =  

7,5 8 7,5 7 8

Zetmeel Zetmeel

LG 0.211* NK  3Jasmic* Ambrosini* LG  30.211* Kajuns Ambrosini* LG   30.218* Kajuns SY   LG  C3omandor 0.218* SY   SY  FCeeditop omandor Hobbit SY  Feeditop Kalientes Hobbit Rubben Kalientes SY   Milkytop Rubben Skali   CS SY  Milkytop 100  =C   S Skali  

8 8,5 8 8 8,5

Drogestofopbrengst Drogestofopbrengst   totale   totale   plantplant

Gegevens over  2012  t/m  2013 NK   Jasmic* over  2012  t/m  28013 Gegevens  

9 8 9 8,5 8

Drogestofgehalte Drogestofgehalte                                   totale   totale   plantplant

100 =  rassen  3  jaar  in  onderzoek

Stevigheid² Stevigheid²

Gegevens over  2011  t/m  2013 Rasnaam NK   Jasmic* over  2011  t/m  28013 Gegevens   Ambrosini* 8,5 NK  Jasmic* 8 LG   30.218* 8,5 Ambrosini* 8,5 100  3=0.218*  rassen  3  jaar  in  onderzoek LG   8,5

Zomerlegering Zomerlegering   ¹ ¹

Rasnaam

Snelheid Snelheid   grondbedekking grondbedekking

Resultaten Snijmaïs  Vroeg  2013,    DLV  Plant Resultaten  Snijmaïs  Vroeg  2013,    DLV  Plant

Drogestofgehalte Drogestofgehalte                               kolf kolf

RESULTATEN SNIJMAIS

101 99 101 100 99 357 100

g/kg ds

357

100 98 100 102 98 968 102

VEM/kg ds

97 102 97 101 102 19.762 101

g/kg ds

VEM/kg ds

kVEM/ha

100 100 100 100 100 98 100 99 98 95 99 102 95 92 102 95 92 99 95 100 99 89 100 359 89

100 101 100 98 101 101 98 102 101 100 102 100 100 101 100 98 101 103 98 101 103 101 101 968 101

96 100 96 102 100 102 102 101 102 102 101 100 102 104 100 97 104 100 97 101 100 103 101 19.773 103

g/kg ds

359

968

VEM/kg ds

968

kVEM/ha

19.762

kVEM/ha

19.773

ton/ha g/kg 1:  In  2011  en  2012  is  geen  waardering  voor  zomerlegering  gegeven.  Gegevens  uit  2013  zijn  g%ebruikt  voor  %2011-­‐2013   en  2012-­‐2013.        d    s                  VEM/kg                                  d    s              kVEM/ha                                                     2:   In  In 2011   is  geen   waardering   voor   stevigheid  gvoor egeven.   Gegevens  uit  gegeven. 2012  en  2013   zijn  gebruikt   voor  2zijn 011-­‐2013   en  2voor 012-­‐2013.                              en            2012-2013.                                                                                                   1) 2011 en 2012 is geen waardering zomerlegering Gegevens uit 2013 gebruikt 2011-2013 1:   Iin   2nvoldoende   011  en  2012  informatie   is  geen  waardering   voor   zomerlegering   gegeven.   Gegevens   uit  2013  zijn  gebruikt   voor   2g011-­‐2013   en  2012-­‐2013.                      b    uilenbrand                                          e      n                                                               Er   s   o b eschikbaar   v oor   g evoeligheid   b uilenbrand   e n   b ladvlekkenziekte.   D aarom   i s   een   w aardering   g evoeligheid   2)In   In 2011 is geen waardering stevigheid gegeven. Gegevens uit 2012 enebruikt   2013vzijn gebruikt voor 2011-2013 en 2012-2013. 2:   2011   is  geen   w voor   svoor tevigheid   bladvlekkenziekte   oaardering   pgenomen   in  de   tabel.              g    egeven.                      voor          G      egevens      gevoeligheid                            u    it        2      012                e      n        2    013                  z    ijn            g    en            bladvlekkenziekte.                    oor                2    011-­‐2013                                        e    n        2    012-­‐2013.                                                                                                                                                                                                                                                               is  Er is onvoldoende informatie beschikbaar Er   onvoldoende   informatie   beschikbaar   voor  gevoeligheid   builenbrand  ebuilenbrand n  bladvlekkenziekte.   Daarom  is  geen  waardering  gevoeligheid  builenbrand  en   *   Daarom is geen waardering gevoeligheid builenbrand en bladvlekkenziekte opgenomen in de tabel. =  referentie  ras opgenomen  in  de  tabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *        =      referentie bladvlekkenziekte                                       ras *  =  referentie  ras

Maisbulletin 2014 | 9


102 102 99 99 101 101 102 100 100 102 99 98 98 99 101 101 101 101 100 954 954 100 VEM/kg 98 ds VEM/kg  ds 98 101 101 954 102 102 ds VEM/kg   954 102 102 ds VEM/kg   102 102 102 99 99 102 100 100 102 99 99 102 99 101 101 99 100 100 100 99 99 99 101 97 97 101 100 101 101 100 99 951 951 99 ddss VEM/kg   97 VEM/kg   97 101 101 951 VEM/kg   951 ds

VEM-­‐opbrengst VEM-­‐opbrengst VEM-­‐opbrengst VEM-­‐opbrengst

P8025* 7,5 9 8,5 8,5 104 104 102 105 P8025* 7,5 9 8,5 8,5 104 104 102 105 SY M Multitop ultitop 6,5 7 7,5 7,5 102 102 100 102 SY   6,5 7 7,5 7,5 102 102 100 102 Gegevens   o ver   2 011   t /m   2 013 Torres* 7,5 8 8 98 100 100 99 Torres* over  2011  t/m  20137,5 7,5 7,5 8 8 98 100 100 99 Gegevens   P8025* 7,5 9 8,5 8,5 104 104 102 105 Baracco 8 8,5 8 9 99 99 99 98 Baracco 8 8,5 8 9 99 99 99 98 P8025* 7,5 9 8,5 8,5 104 104 102 105 SY   Multitop 6,5 7 7,5 7,5 102 102 100 102 Grosso* 7,5 8,5 8 8 94 99 102 97 Grosso* 7,5 8,5 8 8 94 99 102 97 SY   Multitop 6,5 79 7,5 7,5 102 102 102 Torres* 7,5 7,5 88 89 98 100 100 99 P8261 7 103 96 96 99 P8261 7 9 8 9 103 96 96 99 Torres* 7,5 7,5 8 98 100 100 99 Baracco 8 8,5 8 9 99 99 99 98 100   57,7 36,2 21,6 361 100  ==    rrassen   assen  3 3    jjaar   aar  iin   n  o onderzoek nderzoek 57,7 36,2 21,6 361 Baracco 8 9 99 99 98ds % % ton/ha g/kg   Grosso* 7,5 8,5 8 8 94 99 102 97 % % ton/ha g/kg  ds Grosso* 7,5 8,5 8 94 99 102 97 P8261 7 9 8 9 103 96 96 99 Gegevens   o ver   2 012   t /m   2 013 Gegevens   o ver   2 012   t /m   2 013 P8261 7 9 8 9 103 96 96 99 100   =  rassen  3  jaar  in  onderzoek 57,7 36,2 21,6 361 P8025 7,5 9 8,5 8,5 104 105 101 106 P8025 9 8,5 8,5 104 105 101 106ds % % ton/ha g/kg   100   =  rassen  3  jaar  in  onderzoek 7,5 57,7 36,2 21,6 361 Stephany* 7 9 7 8,5 103 105 96 97 Stephany* over  2012  t/m  2013 7 9 7 8,5 103 105 96 97ds % % ton/ha g/kg   Gegevens   LG   3 0.224 7 9 8 8,5 102 104 99 99 LG   3 0.224 7 9 8 8,5 102 104 99 99 Gegevens   o ver   2 012   t /m   2 013 P8025 7,5 9 8,5 8,5 104 105 101 106 LG  3 30.240 0.240 7,5 8,5 8 7,5 99 104 103 95 LG   7,5 8,5 8 7,5 99 104 103 95 P8025 7,5 8,5 104 101 106 Stephany* 7 9 7 8,5 103 105 96 97 Niklas 8,5 7,5 8,5 8 98 104 106 91 Niklas 8,5 7,5 8,5 8 98 104 106 91 Stephany* 7 9 7 8,5 103 105 96 97 LG   30.224 8 102 104 99 99 SY   6,5 7 7,5 7,5 102 101 100 101 SY  M Multitop ultitop 6,5 7 7,5 7,5 102 101 100 101 0.224 7 9 8,5 102 99 99 LG   30.240 7,5 8,5 8 7,5 99 104 103 95 Torres* 7,5 7,5 8 98 101 99 Torres* 7,5 7,5 8 8 98 101 103 99 LG   30.240 7,5 8,5 88 7,5 99 103 95 Niklas 8,5 7,5 8,5 89 98 104 106 91 Baracco 8 8,5 99 99 99 99 Baracco 8 8,5 8 9 99 99 99 99 Niklas 8,5 7,5 8,5 8 98 104 106 91 SY   M ultitop 6,5 7 7,5 7,5 102 101 100 101 Embelixx 8 7,5 7 99 99 101 93 Embelixx 8 7,5 7 7,5 99 99 101 93 SY   Multitop 6,5 7 7,5 7,5 102 100 101 Torres* 7,5 7,5 8 8 98 101 103 99 Grosso* 7,5 8,5 94 98 102 96 Grosso* 7,5 8,5 8 8 94 98 102 96 Torres* 7,5 7,5 8 98 101 103 Baracco 87 8,5 8 9 99 99 99 99 P8261 9 103 95 95 98 P8261 7 9 8 9 103 95 95 98 Baracco 8,5 8 9 99 99 Embelixx 8 7,5 7 7,5 99 99 101 93 100   56,6 35,4 21,4 358 100  ==    rrassen   assen  3 3    jjaar   aar  iin   n  o onderzoek nderzoek 56,6 35,4 21,4 358 Embelixx 8 7,5 7 7,5 99 99 101 93 % % ton/ha g/kg   ds Grosso* 7,5 8,5 8 8 94 98 102 96 % % ton/ha g/kg  ds Grosso* 7,5 8zijn  gebruikt   94voor  2011-­‐2013   98 en  2012-­‐2013 102 96 P8261 7 9 8 uit  2013  9 103 95 95 98 1:  In  2011  en  2012  is  geen  waardering  voor  zomerlegering   g8,5 egeven.   Gegevens   1:  In  2011  en  2012  is  geen  waardering  voor  zomerlegering  gegeven.  Gegevens  uit  2013  zijn  gebruikt  voor  2011-­‐2013  en  2012-­‐2013 2:  in  2= 011   is  geen  w stevigheid  g7 egeven.  Gegevens   2012   2013  zijn  gebruikt  voor   en  2012-­‐2013. P8261 9 uuit   8een   10322011-­‐2013   95 95 98 100    rassen   3aardering    jaar  in  vvooor   nderzoek 35,4 21,4 358 2:  in  2011   is  geen  w aardering   oor   stevigheid  gegeven.  Gegevens   it  2012   n  2013  zijn  9gebruikt  v56,6 oor   011-­‐2013   en  2012-­‐2013. Er  is  o= nvoldoende   voor  gevoeligheid  builenbrand  en  bladvlekkenziekte.  Daarom   geen   w%aardering  ton/ha gevoeligheidg/kg   % iis   100    rassen  3iinformatie    jaar  in  bboeschikbaar   nderzoek 56,6 35,4 Er  is  onvoldoende   nformatie   eschikbaar   voor  gevoeligheid  builenbrand  en  bladvlekkenziekte.  Daarom   s  geen   waardering  21,4 gevoeligheid 358ds

VEM/kg dsVEM/kg   VEM/kg   dVEM/kg   s ddss

ZetmeelZetmeel Zetmeel Zetmeel

Drogestofopbrengst Drogestofopbrengst                                                     Drogestofopbrengst   Drogestofopbrengst   totale   plant totale   plant totale   totale  pplant lant

Drogestofgehalte Drogestofgehalte                                                         Drogestofgehalte   Drogestofgehalte   totale   plant totale   plant totale   totale  pplant lant

Resistentie tResistentie   egen   Resistentie   tegen   tegen   Resistentie   tegen   stengelrot stengelrot stengelrot stengelrot

Stevigheid² Stevigheid² Stevigheid² Stevigheid²

Gegevens Gegevens  o over   ver  2 2011   011  tt/m   /m  2 2013 013

Zomerlegering¹ Zomerlegering¹ Zomerlegering¹ Zomerlegering¹

Snelheid      Snelheid      Snelheid                                               Snelheid   grondbedekking grondbedekking grondbedekking grondbedekking

Rasnaam Rasnaam Rasnaam Rasnaam

Resultaten Snijmaïs  Middenvroeg  2013,  DLV  Plant Resultaten  Snijmaïs  Middenvroeg  2013,  DLV  Plant

Drogestofgehalte kolfkolf Drogestofgehalte   Drogestofgehalte   Drogestofgehalte   kkolf olf

Resultaten SSnijmaïs   nijmaïs  M Middenvroeg   iddenvroeg   2013,   013,  D DLV   LV  P Plant lant Resultaten   2 RESULTATEN SNIJMAIS

104 104 100 100 100 100 104 99 99 104 100 100 100 100 97 97 100 99 20.618 20.618 99 kVEM/ha 100 kVEM/ha 100 97 97 20.618 103 103 kVEM/ha 20.618 98 98 kVEM/ha 102 102 103 102 102 103 98 106 106 98 102 100 100 102 103 103 102 106 99 99 106 100 100 100 103 99 99 103 99 96 96 99 100 20.335 20.335 100 kVEM/ha 99 kVEM/ha 99 96 96 20.335 kVEM/ha 20.335

builenbrand en  bladvlekkenziekte  opgenomen  in  de  tabel. % en  2012-­‐2013 ton/ha g/kg  ds VEM/kg  ds kVEM/ha builenbrand   bladvlekkenziekte   opgenomen   in  de  tabel. gegeven.  Gegevens  uit  2013  zijn  gebruikt  %voor  2011-­‐2013   1:   In  2011  en  e2n   012   is  geen  waardering   voor  zomerlegering   *   =Iin    rIn eferentie   r012   as 2012 2:   22011   ies  n  g2een   aardering   voor  waardering stevigheid   gegeven.   Gegevens   uit  G2egevens   012   en  2u013   zGegevens ijn  gzebruikt   voor   011-­‐2013   en  2e012-­‐2013. 1) 2011 en iswgeen voor zomerlegering gegeven. uit 2013 gebruikt voor 2011-2013 en 2012-2013 1:   011   is   geen   aardering   voor  zomerlegering   gegeven.   it  2013   ijn  gebruikt   v2oor   2zijn 011-­‐2013   n  2012-­‐2013 *   =n    referentie   ras w 2) in   2011 is geen waardering voorvoor   stevigheid uitzijn   2012 en 2013 voor 2011-2013 Er   s  oin informatie   bveschikbaar   gevoeligheid   builenbrand   en   bladvlekkenziekte.   Dvaarom   is  ggebruikt een  weaardering   gevoeligheid en 2012-2013. 2:   2nvoldoende   011   is  geen   w aardering   oor  stevigheid   gegeven.   Ggegeven. egevens   uit  Gegevens 2012   en   2013   gebruikt   oor  2zijn 011-­‐2013   n  2012-­‐2013. builenbrand   en  bladvlekkenziekte   opgenomen   de  tabel. is  oErnvoldoende   is onvoldoende informatie beschikbaar voorbuilenbrand   gevoeligheid builenbrand en bladvlekkenziekte. Daarom is geen waardering gevoeligheid Er   informatie   beschikbaar   voor  ign  evoeligheid   en  bladvlekkenziekte.   Daarom   is  geen  waardering   gevoeligheid

builenbrand en bladvlekkenziekte builenbrand en   bladvlekkenziekte   opgenomen  opgenomen in  de  tabel. in de tabel. *  =  referentie   ras

* = referentie ras

* =  referentie  ras

Drogestofgehalte Drogestofgehalte                         Drogestofgehalte   Drogestofgehalte                   totale   totale   plant plant totale   totale  pplant lant

Drogestofopbrengst Drogestofopbrengst                   Drogestofopbrengst   Drogestofopbrengst               totale   totale   plant plant totale   totale  pplant lant

Zetmeel ZetmeelZetmeel Zetmeel

VEM/kg VEM/kg   ds VEM/kg   dVEM/kg   s ddss

VEM-­‐opbrengst VEM-­‐opbrengst VEM-­‐opbrengst VEM-­‐opbrengst

Resistentie Resistentie   tResistentie   egen   tegen   tegen   Resistentie   tegen   stengelrot stengelrot stengelrot stengelrot

Stevigheid Stevigheid Stevigheid Stevigheid

Gegevens o over   ver  2 2012   012  tt/m   /m  2 2013 013 Gegevens  

Snelheid Snelheid          Snelheid      Snelheid                                             grondbedekking grondbedekking grondbedekking grondbedekking

1 1 Plantdichtheid Plantdichtheid Plantdichtheid Plantdichtheid1 1

Rasnaam RasnaamRasnaam Rasnaam

Raseigenschappen Middenlaat  2013,  DLV  Plant Raseigenschappen  Middenlaat  2013,  DLV  Plant

Drogestofgehalte Drogestofgehalte   kolfkolf Drogestofgehalte   Drogestofgehalte   kkolf olf

Raseigenschappen Raseigenschappen  M Middenlaat   iddenlaat  2 2013,   013,  D DLV   LV  P Plant lant

%

%

ton/ha

g/kg ds

VEM/kg ds

kVEM/ha

MAS 8 9 8,5 102 103 103 98 98 101 MAS  2 27.L 7.L 8 9 8,5 102 103 103 98 98 101 P9027 Laag 7,5 9 7 98 101 101 110 100 101 P9027 Laag 7,5 9 7 98 101 101 110 100 101 Gegevens   o ver   2 012   t /m   2 013 PR38Y34 Laag 6,5 9 8 100 98 98 98 101 99 PR38Y34 Laag 6,5 9 8 100 98 98 98 101 99 Gegevens   MAS   27.L over  2012  t/m  2013Laag 87 9 8,5 102 103 103 98 98 101 PR39F58 8 100 94 94 100 101 95 PR39F58 Laag 7 9 8 100 94 94 100 101 95 MAS   27.LS 88 8,5 102 103 103 98 98 P9027 Laag 7,5 9 78 98 101 101 110 100 101 Borelli   8,5 100 103 103 94 99 103 Borelli  C CS 8 8,5 8 100 103 103 94 99 103 P9027 7,5 7 98 101 101 110 100 101 PR38Y34 Laagonderzoek 6,5 9 8 100 98 98 98 101 99 100   57,5 34,6 21,2 330 934 19.762 100  ==        ggemiddelde   emiddelde  vvan   an  d de   e  rrassen   assen  iin   n  onderzoek 57,5 34,6 21,2 330 934 19.762 PR38Y34 6,5 98 98 98 99 PR39F58 Laag 7 9 8 100 94 94 100 101 95 % % ton/ha g/kg  ds VEM/kg  ds kVEM/ha % % ton/ha g/kg  ds VEM/kg  ds kVEM/ha PR39F58 Laag in 8 7tabel) 101.000 9 94 en laag 9492.200 100 95 Borelli   CS 8,5 8 per ha 100uitgezaaid 103 103 94 99ha uitgezaaid. 103 1) Plantdichtheid: midden (niet vermeld zaden zaden per101 1:  Plantdichtheid:  midden  (niet  vermeld  in  tabel)  101.000  zaden  per  ha  uitgezaaid  en  laag  92.200  zaden  per  ha  uitgezaaid.                                                                                                                                                                                                                                                                             1:  Plantdichtheid:   idden  (niet   van   ermeld   abel)   101.000   per  8 ha  gevoeligheid uitgezaaid  8,5 en  laag  builenbrand 92.200  z8 aden  per  ha  u100 itgezaaid.                103                                              Daarom        103                                  is                      94                waardering                                      99                      gevoeligheid                            103                                       Borelli   S minformatie   100   =  is  gCemiddelde   de  in  rvtoor   assen   in  ozaden   nderzoek onvoldoende informatie beschikbaar voor bladvlekkenziekte> 57,5 34,6 21,2 330 934 19.762 Er  is  oEr nvoldoende   bv eschikbaar   gevoeligheid   builenbrand   en  bladvlekkenziekte>   Daarom  is  gen een   waardering  gevoeligheid   builenbrand   en  bgeen ladvlekkenziekte   opgenomen   in  de  tabel.                                                                           Er  is  onvoldoende  informatie  beschikbaar  voor  gevoeligheid  builenbrand  en  bladvlekkenziekte>  Daarom  is  geen  waardering  gevoeligheid  builenbrand  en  bladvlekkenziekte  opgenomen  in  de  tabel.                                                                           en bladvlekkenziekte in de tabel. 100  builenbrand =    gemiddelde   van  de  rassen  opgenomen in  onderzoek 57,5 34,6 21,2 330ds VEM/kg   934 ds 19.762 % % ton/ha g/kg   kVEM/ha

10 | Maisbulletin 2014

1: Plantdichtheid:  midden  (niet  vermeld  in  tabel)  101.000  zaden  per  ha  uitgezaaid  en  laag  92.200  zaden  per  ha  uitgezaaid.                                                                                                                                                                                                                                                                             Er  is  onvoldoende  informatie  beschikbaar  voor  gevoeligheid  builenbrand  en  bladvlekkenziekte>  Daarom  is  geen  waardering  gevoeligheid  builenbrand  en  bladvlekkenziekte  opgenomen  in  de  tabel.                                                                             1:  Plantdichtheid:  midden  (niet  vermeld  in  tabel)  101.000  zaden  per  ha  uitgezaaid  en  laag  92.200  zaden  per  ha  uitgezaaid.                                                                                                                                                                                                                                                                            


Drogestofgehalte Drogestofgehalte   korrel korrel

Korrelopbrengst Korrelopbrengst                                   bij  1bij   5%  1v5%   ocht vocht 93 102 93 101 102 104 101 98 104 100 98 97 100 98 97 99 98 100 99 97 100 104 97 104 104 102 104 102 102 13,2 102 ton/ha 13,2

%

ton/ha

Stevigheid Stevigheid   ³ ³

Hoog

106 103 106 102 103 102 102 101 102 101 101 100 101 100 100 100 100 100 100 99 100 98 99 98 98 96 98 94 96 68,7 94 % 68,7

Zomerlegering Zomerlegering   ² ²

100 =  rassen  3  jaar  in  onderzoek

Hoog

8 7,5 8 8 7,5 7,5 8 9 7,5 8 9 8 8 8,5 8 9 8,5 8 9 8 8 98 8,5 9 8,5 8,5 6,5 8,5

Snelheid Snelheid   grondbedekking grondbedekking

Gegevens over  2011  t/m  2013

Coryphee* Gegevens over  2011  t/m  2013 Amagrano Coryphee* Colisee Amagrano Ricardinio Colisee Am   Ball* Ricardinio P7631 Am  Ball* Amadeo* P7631 Ambrosini Amadeo* Ronaldinio Ambrosini SY   Multitop Ronaldinio Telexx SY  Multitop Millesim Telexx Torres Millesim Grosso Torres Suzy* Grosso 100   =  rassen  3  jaar  in  onderzoek Suzy*

1 1 Plantdichtheid Plantdichtheid  

Rasnaam Rasnaam

Raseigenschappen Korrelmais,    DLV  Plant Raseigenschappen  Korrelmais,    DLV  Plant

Resistentie Resistentie   tegen   tegen   stengelrot stengelrot

RASEIGENSCHAPPEN

8,5 8,5 8,5 9 8,5 8,5 9 9 8,5 8,5 9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 7,5 8,5 8 7,5 8,5 8 8,5 8,5 8 8,5 7,5 8

8,5 6,5 8,5 9 6,5 8 9 7 8 6,5 7 6,5 6,5 7 6,5 8 7 6 8 6 6 6,5 6 6 6,5 66 76

7,5 8 7,5 8 8 7,5 8 8,5 7,5 8 8,5 8,5 8 7,5 8,5 8,5 7,5 8 8,5 8 8 7,5 8 8 7,5 8,5 8 7,5 8,5

7,5

7

7,5

6,5

1: Plantdichtheid:  midden:  (niet  vermeld  in  tabel)  101.000  zaden  per  ha  uitgezaaid  en  hoog  112.800  zaden  per  ha  uitgezaaid

2: In  2011  en  2012  is  geen  waardering  voor  zomerlegering  gegeven.  Gegevens  uit  2013  zijn  gebruikt  voor  2011-­‐2013  en  2012-­‐2013 1:   midden:   (niet  v(niet ermeld   in  tabel)   01.000  101.000 zaden  per  zaden ha  uitgezaaid   n  hoog  112.800   zaden   per  ha  uitgezaaid 1) Plantdichtheid:   Plantdichtheid: midden: vermeld in1tabel) per ha euitgezaaid en hoog 112.800 zaden per ha uitgezaaid 3:  In  2011  is  geen  waardering  voor  stevigheid  gegeven.  Gegevens  uit  2012  en  2013  zijn  gebruikt  voor  2011-­‐2013  en  2012-­‐2013 2) In  In 2011 2012 is geen waardering voor zomerlegering 2013 vzijn voor 2:   2011   en  2en 012   is  geen   waardering   voor  zomerlegering   gegeven.  gegeven. Gegevens  uGegevens it  2013  zijn  uit gebruikt   oor  gebruikt 2011-­‐2013   en  22011-2013 012-­‐2013 en 2012-2013 Er  is  onvoldoende  informatie  beschikbaar  voor  gevoeligheid  buielenbrand  en  bladvlekkenziekte.  Daarom  is  geen  waardering   3) In  In 2011 geen waardering stevigheid gegeven. Gegevens uit 2012 2013 zijn voor 3:   2011   is  gis een   waardering   voor  svoor tevigheid   gegeven.   Gegevens   uit  2012  en   2013   zijn  en gebruikt   voor  gebruikt 2011-­‐2013   en  22011-2013 012-­‐2013 en 2012-2013 gevoeligheid   b uilenbrand   e n   b ladvlekkenziekte   o pgenomen   i n   d e   t abel.   is  Er is onvoldoende informatie beschikbaar voor gevoeligheid buielenbrand en bladvlekkenziekte. Er   onvoldoende   informatie   beschikbaar   voor  gevoeligheid   buielenbrand   en  bladvlekkenziekte.   Daarom  is  geen  waardering   Daarom risasgeen waardering gevoeligheid builenbrand en bladvlekkenziekte opgenomen in de tabel. * = referentie ras *   =  referentie   gevoeligheid   builenbrand  en  bladvlekkenziekte  opgenomen  in  de  tabel.   *  =  referentie  ras

De voorbereiding voor het Quotumloze tijdperk start nu! Met het nieuwe jaar weer voor de boeg is het belangrijk om weer goed na te gaan denken over de optimale ruwvoerproductie voor dit oogstjaar. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. Een van de keuzes die gemaakt moeten worden is de maisrassenkeuze. Het quotumloze tijdperk komt eraan, dus bij de ruwvoerproductie van dit seizoen moet u daar al rekening mee houden. De veestapel is het afgelopen jaar al gegroeid en door de stijging van de melkproductie de komende jaren zal de vraag naar goede kwaliteit ruwvoer alleen maar groter worden. De toename van de ruwvoerproductie zal ongeveer 10-15% (1500-2000 kg ds/ha) moeten zijn om de stijging in melkproductie bij te kunnen houden. Daarnaast zal zeker de kwaliteit van het ruwvoer niet uit het oog verloren mogen worden. Overleg met uw vertegenwoordiger om te kijken wat voor uw bedrijf de beste keuze zal zijn.

Maisbulletin 2014 | 11


Uitnodiging

Waaldijk 3, 6621 KG Dreumel • Postbus 1, 6620 AA Dreumel T (0487) 57 13 42 • F (0487) 57 25 60 • E info:@pgkusters.nl www.pgkusters.nl • www.pgkusters.com

Maisbulletin 2014 pdf  

PG Kusters Mailbulletin 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you