Page 1

Resounding Scream Gjennom Innsiktspunkter plassert i tilknytning til arrangementer i regi av Munch 2013 samler vi inn publikums skrik. Disse utgjør starten på et globalt prosjekt der skrik samles inn fra hele verden via nettsiden: Munch2013.no/resoundingscream. Med sitt eget webcam kan publikum bidra med sitt beste skrik og innlemmes i et kontinuerlig rop som varer og varer og varer og varer… Skrik er et ikon som overgår Edvard Munch i berømmelse. Med "Resounding Scream" vil man v.h.a. Skrik kunne trekke folk inn et sted der man kan få en breiere opplevelse av Munch og hans kunstnerskap.

munchtest  

test av presentasjon issuu

munchtest  

test av presentasjon issuu

Advertisement