__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

LANDBRUGSMAGASIN • NR. 1/2020 Parametrene der afgør prisen på jorden

Hvor skal vi hen, du?

af Mogens Olesen Damm

af Landmand og virksomhedsrådgiver Anders Rousing

- Læs mere på side 6 - 7

- Læs mere på side 10 - 11

John Frandsens Landbrugsmagasin udkommer uge 7 og dækker hele nord-, øst- og midtjylland. BOLIGMARKEDET

Tlf. 78 77 51 30 . landbrug@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk/landbrug


Tema: Fremtidens landbrug JOHN FRAN DSEN

Læs inde i bladet:

Produktionslandbrug:

LANDBRUG

4

STÆRKE B..4,8,9,12,13,14 Kvæg/svin/Jord/Skov/Planteavl PÅ FR UD

Invitation - En dag i landbrugets tegn................ 5

EMTIDEN IN

Parametrene der afgør prisen på jorden.........6-7

En dag i land

brugets tegn

DENFOR LAN

Kom med til en spænden de og lærer hvad der ske ig dag og bli r lige nu og v klogere på i fremtiden , på landbrug Der er indlæ smarkedet. g om fremt idens finansie situation i lan ring, den øk dbruget sam onomiske t DLR's syn Der bliver mu på dansk lan lighed for en dbrug. snak med for edragsholde Mød op til rne. en spænde nde dag Tir kl. 13.00. Vi sdag d. 17. sørger for lid marts t mad og dri kke.

Hvor skal vi hen, du? ................................... 10-11

PROGRAM 13:00 -13:05

En dag i landbrugets tegn

13:05-13:55 13:55-14:50

- læs mere side 5

14:50 -15:20 15:20 -16:10 16:10 -16:30

Svend Jørgen Jensen Chefstrateg, Demetra

DBRUGET

Gratis arran gement Vi har plads til 70 perso ner. Afholdes på Århusvej 10 9, 8960 Randers SØ. Husk tilmeld ing på tlf: 78 77 51 30 eller landbrug@j ohnfrandsen.d k

Velkomst v/ John Frand sen DLR' syn på dansk landb rug – herund Adm. Direk tør, DLR og Vagn Hansen er belåningsmulighed er v/ Jens Mø , formand DL Fremtidens ller, R finansierin g v/ Svend Jørgen Jense Kaffe paus n, Ch efstrateg, De e metra Den økonom iske situatio i fremtiden n lige nu – og v/ Klaus Ka iser, Erhvervs et bud på den økon omiske udvik økonomisk Det aktuell ling chef, Seges e landbrugs marked v/ John Frand Mogens Ole sen Landbr sen Damm ug ,

Jens Møller adm. direktø r, DLR

Vagn Hansen formand, DLR

Klaus Kaiser Erhvervsøkon omisk chef, Seg

es

Hvor skal vi hen, du? Af landmand og virksomhedsrådgiver Anders Rousing - læs mere side 10-11

2


Svinepriser, solceller og lave renter giver stor interesse for landbrugsejendomme 2020 er startet med historisk høje priser til svineproduktionen, der ser ud til at kunne fortsætte over en længere periode, forudsat at vi kan holde svinepesten uden for landets grænser. Historisk set har høje svinepriser resulteret i større produktion, med efterfølgende stigende forbrug af foder, og med stigninger på kornprisen. Mælkeproducenterne oplever stabile priser på det jævne, hvorimod mink og juletræer er under pres.

vej i stort omfang. Dels båret af, at det er meget vanskeligt at få tilladelse til opstilling af nye vindmøller på land. Vi oplever stor interesse for at købe landbrugsjord, hvor der kan opnås tilladelse til opstilling af solceller. Det skal gerne være arealer, hvor der kan opstilles solceller uden at genere naboer. En del svineproducenter bruger de gode priser til at sikre en bedre konsolidering, andre tænker i udvidelse af både svineproduktion og af planteavl.

Den lave rente ser ud til at fortsætte. Alle obligationslån fra F1 -F5 har negative renter, Lån med fast rente over 30 år ligger mellem 0,5 og 1%. En del banker har indført negative renter på indlån for både erhvervskunder og for private.

Desuden oplever vi i hele ejendomsmæglerfirmaet stor interesse fra købere, der vil placere penge i fast ejendom. De negative renter og et aktiemarked der ligger historisk højt bevirker, at en del købere ser fast ejendom og ikke mindst jord, som en sikker placering af fri kapital.

Grøn energiproduktion er i kraftig vækst. Det har i mange år været vindmøller og nogle få biogasanlæg, der var bærende for den grønne energiproduktion, nu er solceller på

SALG OG VURDERING AF ALLE TYPER PRODUKTIONSLANDBRUG!

Michael Kampp Mortensen mkm@johnfrandsen.dk mobil: 29 29 03 52

Mogens Olesen Damm mo@johnfrandsen.dk mobil: 30 92 54 50

Anders Buhl Christensen abc@johnfrandsen.dk mobil: 27 53 51 00

Vil du have solgt dit landbrug bedst muligt?

Vil du vide hvad dit landbrug er værd?

Vi tilpasser salget efter dine ønsker!

Michael har et indgående kendskab til salg og vurdering af landbrugsejendomme i Nordjylland.

Mogens har et stort kendskab til landbruget i Nord- og Østjylland! Dit salg er i gode hænder hos os.

Anders har stor erfaring med salg og vurdering af alle typer landbrugsejendomme i Øst- og Vestjylland.

Michael er uddannet landmand og landbrugstekniker.

Mogens er uddannet landmand og selv opvokset på et landbrug i Østhimmerland.

Anders er uddannet ejendomsmægler, MDE samt landmand med grønt bevis.

Derudover har han haft virke indenfor bankverdenen som landbrugschef og turnaround ekspert. I 16 år har Michael's spidskompetencer været rådgivning af landbrugskunder.

I 15 år har Mogens selv drevet landbrug med fokus på svineproduktion og planteavl. Til daglig gør han stor brug af sin praktiske erfaring og viden, når der skal vurderes og sælges produktionslandbrug.

3

Anders har som landmand 34 års erfaring og 10 år som ejendomsmægler. Derudover bestyrelsesmedlem samt et aktivt politisk virke. Hvilket giver ham et stærkt grundlag for salg og vurdering af landbrugsejendomme.


JOHN FRANDSEN LANDBRUG

HADSTEN - PLANTEAVLSEJENDOM

Kr. 7.500.000

Hvalløsvej 35, 8370 Hadsten • 34 ha god dyrkningssikker landbrugsjord, og 13 ha. eng hvoraf en del kan dyrkes

Areal: Energi:

47,5 ha E

• Det charmerende stuehus i bindingsværk er opført tilbage i 1857, hvorfor det helt naturligt er karakteriseret ved en særlig stemning og ånd

Sagsnr.

JFL0524

• Det hyggelige stuehus er opført i ét plan og breder sine arealer over hele 240 kvadratmeter

4

Kontakt: Anders Buhl Christensen Tlf. 78 77 51 30


JOHN FRANDSEN LANDBRUG

4 STÆRKE BUD

PÅ FREMTIDEN INDENFOR LANDBRUGET En dag i landbrugets tegn Kom med til en spændende og lærerig dag og bliv klogere på, hvad der sker lige nu og i fremtiden på landbrugsmarkedet. Der er indlæg om fremtidens finansiering, den økonomiske situation i landbruget samt DLR's syn på dansk landbrug. Der bliver mulighed for en snak med foredragsholderne. Mød op til en spændende dag Tirsdag d. 17. marts kl. 13.00. Vi sørger for lidt mad og drikke.

Gratis arrangement. Vi har plads til 70 personer. Afholdes på Århusvej 109, 8960 Randers SØ. Husk tilmelding på tlf: 78 77 51 30 eller landbrug@johnfrandsen.dk

PROGRAM 13:00-13:05

Velkomst v/John Frandsen

13:05-13:55

DLR' syn på dansk landbrug – herunder belåningsmuligheder v/ Jens Møller, Adm. Direktør, DLR og Vagn Hansen, formand DLR

13:55-14:50

Fremtidens finansiering v/ Svend Jørgen Jensen, Chefstrateg, Demetra

14:50-15:20

Kaffe pause

15:20-16:10

Den økonomiske situation lige nu – og et bud på den økonomiske udvikling i fremtiden v/ Klaus Kaiser, Erhvervsøkonomisk chef, Seges

16:10-16:30

Det aktuelle landbrugsmarked v/ Mogens Olesen Damm, John Frandsen Landbrug

Svend Jørgen Jensen Chefstrateg, Demetra

Jens Møller adm. direktør, DLR

Vagn Hansen formand, DLR

5

Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef, Seges


Parametrene der afgør prisen på jorden Prisen på landbrugsjord er et emne der tit snakkes om. Der er store regionale og lokale forskelle. Derudover er det meget afhængigt af hvem køberen er og hvad de skal bruge jorden til. Af Mogens Olesen Damm Når vi snakker om jord er der flere ting der er med til at påvirke prisen.

Boniteten Der bliver set mere og mere på, hvilken jordtype der er. Er det JB 1 eller er det JB 11? Dyrkningssikkerheden betyder meget, samt hvilket potentiale der ellers er på jorden. Derudover betyder det noget om jorden er drænet, og om det er med eller uden pumpe, eller er drænene vedligeholdt. Det er vigtigt at drænene er vedligeholdt, så våde pletter undgåes i marken. En ting som køber med det samme kan få til at lyde som om at hele marken er dårligt drænet. Der kan også være stor forskel på pumpeudgifter mm. som følge af lavt liggende arealer.

Er det dyrkbar jord, skov eller marginaljord Der bliver fra produktionslandmandens side set på, hvor meget af jorden, der er i om drift og kan søges EU-støtte på. Det vil sige, at er der større områder på marken, hvor der er krat, skov eller vandhuller bliver de trukket fra det samlede areal. Er det skov betyder det noget om der er vedmasse på arealet, eller om det ”kun” er træer, der kan bruges til flis. Specielt når der handels skov har det betydning om det er frijord, som gør at alle kan købe det. Der er mange som ikke har landbrug, som ønsker at købe noget skov til eks. jagt. Her har området også stor betydning, jo tættere på en større by jo bedre, ligesom det betyder meget om der f.eks. er kronvildt.

Ligger jorden spredt eller er det samlet? I takt med ejendommene bliver større, har størrelsen af de enkelte marker stor betydning. Det samme har det om arealerne ligger samlet. Der kan være store perspektiver i at lave en jordfordeling - der er kun vindere ved at lave

6


en jordfordeling. Her skal man tænke på, det er ikke altid sikkert at det man selv har, er bedre end naboens. Er der en ejendom til salg som man ligger i skel med kan man med fordel melde ind, da der kan være store perspektiver i at ”bytte” noget jord når en ejendom skal handles. Det har også noget at sige, hvordan adgangsvejen er til jorden. Skal der f.eks. køres gylle eller snittes græs er der mange ture til marken. Nogle gang er man heldig med at markvejen er ”asfalteret”, det er i de fleste tilfælde en fordel.

Områder hvor der er meget special produktion, som gør ”trykket” på jorden er større pga. kartofler, grønsager eller energi produktion eks.

Hvordan er jorden passet? Det betyder meget at jorden er velpasset, man kan sammenligne det med, når man er ude og se på ny bil eller traktor. Står der to og den ene er nyvasket og altid vedligeholdt med service og den anden er lige kommet ind, men har ingen service fået, dog har begge samme alder. Her vil der ikke være tvivl om hvilken, der har den højeste pris. Køber vil tænke på, om der går nogle år inden der er fuld afkast af jorden, og hvor mange penge der skal puttes i jorden.

Beliggendhed Der er store regionale og lokale forskelle på priser på landbrugsjord - adgangen til jorden har også stor betydning. Er det beliggende tæt ved kysten, fjorde, søer eller tæt på en større by, vil der ikke komme en køber derfra, og derved bliver der et område, hvor der ikke kommer nogle fra. Ligger det bynært er det værd at undersøge om der kan udstykkes til bolig eller erhvervsområde.

Der er mange parametre der er med til at bestemme prisen på landbrugsjord. Vi vil gerne komme ud og besøge jer og tage en uforpligtende snak, og se på mulighederne i jeres ejendom og jord.

7


JOHN FRANDSEN LANDBRUG

ULSTRUP - PLANTEAVLSEJENDOM

Kr. 14.000.000

Lyngbakkevej 8, 8860 Ulstrup • Dyrkbar areal 68 ha, skov ca. 17 ha. • God maskinhal på 668 m2

Areal: Energi:

84,8 ha E

• Bolig opført i rødesten fra 1986 på 174 m2

Sagsnr.

JFL9114

• God arrondering, jord samlet i 2 marker

Kontakt: Mogens Olesen Damm Tlf. 78 77 51 30

8


JOHN FRANDSEN LANDBRUG

AALESTRUP - KVÆGGÅRD

Kr. 15.000.000

Vøvelholmvej 24, 9620 Aalestrup • Udbygningerne består af bindestald på 528 m2 med plads til 90 køer. Kalve - kviestald med spalter på 517 m2. Hal på 928 m2 som er delt på midten, i den ene halvdel er der sengebåse med spalter, plads til 31 ungdyr. Den anden ende er der foderlade. Maskinhus er på 299 m2

Areal: Energi:

81 ha D

Sagsnr.

JFL0416

• Jorden er beliggende lige omkring ejendommen

Kontakt: Mogens Olesen Damm Tlf. 78 77 51 30

• Besætningen er med 90 køer, 72 kvier og 28 tyerkalve

9


Hvor skal vi hen, du? "Der er i hvert fald 3 måder at tabe en formue på? Man kan spille den op - det er det hurtigste. Man kan bruge den på damer - det er det sjoveste, eller man kan købe et landbrug - det er det sikreste..." Af Anders Rousing, Landmand og virksomhedsrådgiver Da jeg første gang hørte vitsen, tænkte jeg noget over den… Hvorfor er den lige kommet til lyde sådan; hvorfor er landbrug nævnt som en sikker måde at tabe penge på. Jeg kender ikke så få både nuværende og tidligere landmænd, som er blevet særdeles velhavende, nogle på grund af stigende jordpriser, andre på dygtig driftsledelse og nogle på begge dele. Men historien viser måske netop den opfattelse, som mange udenfor landbruget har af erhvervet, som et barsk sted, hvor det hele tiden er en kamp for at overleve.

så landbruget skal til stadighed gøre sig berettiget til at være en del af vores samfund, og den indstilling kan vi allerede nu begynde at indrette os under; det er ikke længere en selvfølge, at der skal være produktionslandbrug i Danmark. Netop her i starten af år 2020 går det godt indenfor en række af driftsgrenene i landbruget, og i svineproduktionen er økonomien jo helt fantastisk; og hvordan håndterer man så en helt ny økonomisk situation med høj indtjening og god likviditet? Både bankmanden og revisoren siger, at man bør afdrage på gæld; jeg vil nok hellere påpege, at 1. prioritet er at sikre sin virksomhed, gøre den robust. Det kan så oftest være ved at afdrage på dyr bankgæld, men det kan også være, at netop din virksomhed er meget afhængig af en bestemt medarbejder, som skal sikres med en lønstigning eller ejerandel; eller der er afgørende vedligeholdelse, som skal igangsættes eller måske skal produktionen sikres med flere stipladser i klimastaldene. Vigtigst er at sikre, at ens egen virksomhed kan stå imod dårlige tider, så kig kritisk på netop dit setup, og brug eventuel overskudslikviditet til at udbedre og forbedre din forretning.

I 1950 var der ca. 200.000 heltidslandbrug i Danmark, i dag er der blot ca. 9.000 heltidslandbrug tilbage; en voldsom tilbagegang, som på godt og ondt viser vores lands udvikling fra et landbrugssamfund til industrisamfund og i dag informationssamfundet. En udvikling som vi alle har været en del af, og som har været særdeles tydelig for hele Danmark. Mange ældre og midaldrende danskere har stadig fra deres barndom et kendskab til landbruget fra egen opvækst eller fra anden familie, en viden som ikke er specielt relevant set i forhold til de aktuelle levebetingelser i dag på landet, men som dog har givet landbruget en sikker og værdsat plads i vores samfund. Dette er under forandring, landbruget har i dag ikke den store politiske og økonomiske indflydelse, som var gældende i 1950,

10


1. prioritet er at sikre sin virksomhed, gøre den robust... Anders Rousing Andre vigtige områder at fokusere på er - set fra en økonoms synsvinkel - at spare op til pension, og have styr på sin strategi/exitstrategi. Pension er for mange en udgift, som først afholdes, når der absolut ikke er andet at bruge likviditet på; en holdning som heldigvis er under forandring. Opsparing til pension bør indgå i alle landbrugs løbende forretning som en sikring af den gode alderdom, som forhåbentlig kommer. I en tid med god indtjening er det desuden oplagt at arbejde med virksomhedens strategi herunder exitstrategien (generationsskifte). Vigtigt her er at være bevidst om, at både planlægning og eksekvering af en strategi /generationsskifte tager tid; et generationsskifte bør optimalt planlægges 5 - 10 år førend det forventes.

Afslutningsvis vil jeg så nævne et tredje område (udover det økonomiske og det menneskelige), som er vigtigt – specielt set på længere sigt - at arbejde med, og måske reservere lidt likviditet til. Som nævnt tidligere skal landbruget fremadrettet retfærdiggøre, at vi er en del af de produktive virksomheder i Danmark. Hele diskussionen om biodiversitet, rent drikkevand, natur og klima er kommet for at blive, og vil være altafgørende for landbrugets fremtid i Danmark. Begynd allerede nu at vise lokalt, at landbruget vil være en del af løsningen og konstruktivt arbejde med udfordringen. Der er mange tiltag såsom minivådområder, skovrejsning, braklægning osv., som både er synlige for alle i lokalområdet, og som har en gavnlig effekt på miljø, natur og vand. Det er en investering i dansk landbrugs fremtid, som vi allerede nu kan begynde at sikre. Det er virkelig en spændende tid vi går i møde, og landbruget skulle gerne være i førertrøjen også på dette område.

Ovenstående er økonomens ønske til den rationelle økonomiske landmand, men hvis vi drejer kasketten og tænker på mennesket bagved, så er det også tiden til at nyde livet lidt mere. Jeg siger ikke man skal være ekstravagant i sit forbrug, men husk også at nyde, at det går godt. Det kan være ansættelse af nogle ekstra hænder i produktionen, så der er mindre weekendarbejde, et ekstra arrangement med medarbejderne eller måske et weekendophold med ægtefællen. Husk at fejre succesen.

11


JOHN FRANDSEN LANDBRUG

DYBVAD - PLANTEAVLSEJENDOM

Kr. 13.300.000

Skæveledvej 16, 9352 Dybvad • Smuk liebhaver-planteavlsejendom • 70,3 ha., hvor af de 64,66 ha. er dyrkbart. Resten er permanent græs og skovbevoksning • Alt er indflytningsklar. Mulighed for at handle indbo med • Oplagt ejendom for landmanden, entreprenøren, mekanikeren, snedkeren eller som udlejning • Jorden ligger samlet i gode regulære stykker • En ejendom med god jagt og god indtjeningsevne! 12

Areal: Energi:

70,3 ha C

Sagsnr.

JFL9107

Kontakt: Michael Kampp Mortensen Tlf. 78 77 51 30


JOHN FRANDSEN LANDBRUG

BROVST - PLANTEAVLSEJENDOM

Kr. 19.500.000

Mou Kær 38, 9460 Brovst • 109,4 ha. hvoraf de 105,31 ha. er agerjord og 4,09 ha. er natur. Jorden er veldrænet og er jb 2-5

Areal: Energi:

109,4 ha F

• De tilhørende driftsbygninger på 4.595 m2 benyttes hovedsageligt til opbevaring, men kan også udlejes

Sagsnr.

JFL9104

• Der  er en korngrav og 4 plansiloer med en samlet kornkapacitet på 6.500 tdr. • Stuehuset  på 200 m2 fordeler sig over to etager

Kontakt: Michael Kampp Mortensen

• Der er en god jagt på ejendommen

Tlf. 78 77 51 30

13


JOHN FRANDSEN LANDBRUG

BRØNDERSLEV - PLANTEAVLS-/MINKFARM

Kr. 35.100.000

Grønborgvej 82, 9700 Brønderslev • Flot veldrevet planteavls-/minkfarm • Der er 150 hektar til ejendommen, hvoraf de 145 hektar er dyrkbare og EU-støtteberettigede • Farmen er godkendt til 4.950 avlstæver • Der er en god logistik, hvor omdrejningspunktet er 3 store lukkede haller på hhv. 12, 10 og 8 rækker. Alle med støbt bund • Den største hal er med stålbuer og en benhøjde på 2,70 m. Kan benyttes til anden produktion end mink

14

Areal: Energi:

150,6 ha E

Sagsnr.

JFL9140

Kontakt: Michael Kampp Mortensen Tlf. 78 77 51 30


UDPLUK AF VORES

SOLGTE I 2019

VI KENDER KØBEREN til din landbrugsejendom

Bestil en professionel vurdering på tlf. 78 77 51 30

15


VI SÆLGER PRODUKTIONSLANDBRUG - og kender køberen til dit landbrug

SALG & VURDERING AF ALLE TYPER PRODUKTIONSLANDBRUG: Aalborg Løgstør

Klarup

• Vi sælger alle typer landbrugsejendomme

Øster Hurup

Aars Hadsund Hobro

Auning

Langå Karup

Glesborg

Randers

Viborg Holstebro

• Vi kendet markedet og erhvervet indefra

Mariager

Kolind

Bjerringbro

Hadsten Hinnerup

Hammel

Grenaa

• Personlig og korrekt rådgivning om alle forhold ved salget

Rønde Ebeltoft

Herning Aarhus Ikast

Skanderborg Horsens

• 30 bolig-afdelinger, 4 erhvervsafdelinger og 1 landbrugsafdeling i hele Jylland giver bredere køberkontakt og hurtigere salg Hvis du gi'r en kop kaffe, kigger vi gerne forbi. Kontakt os på tlf: 78 77 51 30.

Fredericia

Mogens Olesen Damm mo@johnfrandsen.dk tlf: 30 92 54 50

Anders Buhl Christensen abc@johnfrandsen.dk tlf: 27 53 51 00

Michael Kampp Mortensen mkm@johnfrandsen.dk tlf: 29 29 03 52

Tlf. 78 77 51 30 . landbrug@johnfrandsen.dk Find os på

www.johnfrandsen.dk/landbrug

Louise Meier-Jensen lmj@johnfrandsen.dk tlf: 78 77 51 30

Profile for Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen

Landbrugsmagasin - John Frandsen Landbrug uge 7 2020  

Vi sælger og vurderer alle typer landbrugsejendomme. Vi har et stort netværk og lokalt kendskab. Vi udfører bl.a. vurderinger som bruges til...

Landbrugsmagasin - John Frandsen Landbrug uge 7 2020  

Vi sælger og vurderer alle typer landbrugsejendomme. Vi har et stort netværk og lokalt kendskab. Vi udfører bl.a. vurderinger som bruges til...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded