__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Φάση Σελήνης Μαρτίου

Φάση Σελήνης Φεβρουαρίου

Η Εφημεριδούλα Μας Κάθε που γεμίζει το φεγγάρι Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Σχολικά Νέα

Συνέντευξη του Δημάρχου Μαρνέρη

της Σωτηρίας Κοντολέου και Μαργαρίτας Μάνου Σελίδα 5

Του Γιάννη Φαλκονάκη Σελίδα 4

Αθλητικά Νέα

του Γεωργίου Λάτσης και Δημήτρη Βασιλειάδη Σελίδα 7

Δημιουργική Γωνιά

Σταυρόλεξα, Μαγικά τετράγωνα, Ανέκδοτα, Γλωσσοδέτες της Χαράς Κυρίου, του Τριαντάφυλλου Κωνσταντά, Παναγιώτη Σαρρή και Νίκου Στόη Σελίδα 9

Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ να πηγαίνω στο σχολειό να μαθαίνω γράμματα γράμματα σπουδάματα του Θεού τα πράγματα Ζώδια

της Μεταξίας Τζανέτου και Παναγιώτας Δολιανίτη Σελίδα 12

Κοινωνικά

της Μαρίας Παύλου Σελίδα 14

Αγγελίες

της Ευτυχίας Βλάμη και Σερέλντα Λατίφι Σελίδα 15

Καιρός

τηςΣτέλλας Γκανή Σελίδα 16

12/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου


Προοίμιο Α γαπητέ

τα

αναγνώστη

Μετά από συνεχείς, καμιά φορά απέλπιδες φερα

με

λείου

προσπάθειες

τη

βοήθεια

και

των

κατά-

του

σχο-

μαθητών

να

πραγματοποιήσω το όνειρο μου. Είμαι που

μια

από

μικρή

φέτος

εφημεριδούλα

αποφάσισαν

να

με βγάζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε1 τάξης, αλλά και

όλοι

οι

12/θεσιου

μαθητές

Δημοτικού

του

Σχολείου

πρώτη βαια

ευχαριστώ τους δεν

γι'

αυτή

προσπάθεια.

είμαι

από

την

την Βέαρχή

λίγο

ασουλούπωτη,

αχτένιστη, λίγο αλλά

λίγο

κουτσή, τι

να

λίγο

απεριποίητη, λίγο

κάνω;

στραβή,

Κάθε

αρχή

και δύσκολη. Αν όλα τα παιδάκια του σχολείου με βοηθήσουν τότε σιγά-σιγά θα γίνομαι και Σκέφτομαι

να

βγαίνω

κάθε

μήνα.

πιο

τακτικά

όμως

δεν το βλέπω, με τέτοια κρύα Σκοπός μου είναι να κάνω ένα να

βήμα

ανεβαίνουν

τάξης

μου

να

κρυού-

μου,

τα

αινιγματάκια

νοστιμούτσικα Φιλοδοξώ πώς

τα

να

κα-

και

τα

παιχνιδάκια.

μάθω

μαζεύεται

η

στα

ύλη,

παιδιά πώς

γί-

νεται η σελιδοποίηση, πώς γίνεται το στόλισμα των φύλλων κ.λ.π Μα πιο πολύ από όλα φιλοδοξώ, να

συνηθίσω

τα

νεργάζονται το

και

παιδιά

φιλικά

να

να

και

αρμο-

καμαρώνουν

τέλος

της

συμετά

προσπάθειας

τους. Πρέπει

όλοι

να

καταλάβουμε

ρεί

κανείς

να

κάνει

τίποτα,

ούτε να ζήσει. Ενώ με τη συνεργασία

μπορούμε

να

κάνουμε

σπουδαία πράγματα όπως έφτιαξαν κι' εμένα αυτά τα παιδιά. “Εν τη ενώσει η ισχύς” έλεγαν οι αρχαίοι προγονοί μας. ποίους

απευθύνομαι;

Σ

αυ-

τούς που ενδιαφέρονται να μαθαίνουν

τα

ειδησούλες

νέα,

και

τις

τις απόψεις

των παιδιών σε διάφορα θέματα

που πλάκωσαν. ελεύθερο

αστειάκια

λούτσικα

Σε

καλύτερη. Για

με

πως χωρίς συνεργασία δεν μπο-

και τόσο καλή. Είμαι

τσικα

νικά

Λεωνιδίου. Τους

ψυχαγωγήσω

που τα λένε

να

μπορεί

παιδιά τις

της

διάφο-

ρες απόψεις τους, αλλά και να

σχετικά έχει

με

το

σημασία

αναγνώστη δάσκαλος

αγαπητέ

αν ή

διαβάζεις σένα.......

σχολείο.

είσαι

γονιός. βγαίνω

Δεν

άγνωστε μαθητής, Αφού

και

με για


Συνέχεια από τη 2η σελίδα

Και

σε

δεις

παρακαλώ

κάτι

στάσεις

πολύ

στραβό, να

να

όπου

μη

δι-

διορθώσεις

τη

μικρή, κουτσή και στραβή σου φ

ί

λ

η

.

Ευχαριστώ!!!!!!!!Α!!!!!!!!! δεν συστηθήκαμε. Το όνομά μου είναι:“Κάθε φεγγάρι” σκοπό

να

και

που

γεμίζει

αυτό

βγαίνω

γιατί

και

να

το έχω σας

επισκέπτομαι μια φορά το μήνα , όταν θα έχει Πανσέληνο. Περιμένω

λοιπόν

να

κάνουμε

παρέα....Ευχαριστώ!!!!

Κώστας Παπασαράντης

Ύλη Στέλλα Γκανή, Μεταξία Τζανέτου, Παναγιώτα Δολιανίτη, Ευτυχία Βλάμη, Σερέλντα Λατίφι, Μαρία Παύλου, Σωτηρία Κοντολέου, Μαργαρίτα Μάνου, Χαρά Κυρίου, Γεώργιος Λάτσης, Γιάννης Φαλκονάκης, Τριαντάφυλλος Κωνσταντάς, Παναγιώτης Σαρρής, Νίκος Στόης, Δημήτρης Βασιλειάδης

Φωτογραφία: Άννα Σαρρή. Αρχισυνταξία Κώστας Παπασαράντης

Στοιχειοθεσία Χρήστος Πολίτης

Σχεδιασμός και συντήρηση ιστότοπου Γιάννης Χριστοδούλου


Συνέντευξη από το Δήμαρχο Μαρνέρη Ιωάννη του Φαλκονάκη Ιωάννη

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την

Γ ιατί

επιλέξατε αυτή τη δουλειά;

παιδιά;

Έχω ανάγκη να προσφέρω στη κοι- Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρξει και θα νωνία.

ήταν καλό να υπάρχει μια οργανωμένη αίθουσα με επιτραπέζια παιχνί-

Ε ί χα τ ε ποτ έ κα ν έ ν α ά λ λο ό ν ε ι ρ ο ;

δια και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Όχι να πω την αλήθεια Θα ήταν καλή ιδέα να φτιάξετε Γ ι α τ ί ο Τυ ρ ό ς κ α ι τ ο Λ ε ω ν ί -

ένα σινεμά;

διο έγιναν ένας; Αφού

είναι

δύσκολο

Βεβαίως. να

αυτή

καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων και έτσι οι μικ ρ ο ί δ ή μ ο ι σ υ ν ε ρ γ ά ζο ν τ α ι μ ε ταξύ τους

Π ώ ς θ α ε π η ρ ε ά σ ε ι τ η ζω ή τω ν α ν θρώπων; Θα την επηρεάσει θετικά.

ρωθεί μένη

η

Όταν

μάλιστα

αίθουσα

ελευθε-

αφού για

ήταν σινεμά.

φτιαγΘα

γίνονται πράγματα δυο με τρεις φορές το μήνα.

Υπάρχει τίποτα που θα θέλατε να σ υ μ πλ η ρ ώ σ ε τ ε ; Τίποτα από το ότι ως δημοτική αρχή εμείς το πρώτο μέλημά είναι η παι-

Νομίζετε ότι θα ήταν καλή ιδέα να υπάρχει τίποτα για τα μεγαλύτερα

δ ε ί α κ α ι η κ α λ ή ζω ή τ ω ν π α ι δ ι ώ ν σ τ ο δήμο αυτό.


Σχολικά Νέα της Μαργαρίτας Μάνου και Σωτηρίας Κοντολέων

Μ ε τά

α π ό α πο υ σ ί α δ ύ ο κα ι π λ έ ο ν ζο υ μ ε τ η ν α γ ά π η μ α ς κα ι έ ν α χα μ ό γ ε λο μ η ν ώ ν , ε π έ σ τ ρ ε ψ ε σ το σ χολ ε ί ο μ α ς ο ( γι α τ ί τ ό σ ο α ξί ζει ) σ τα πα ι δι ά α υτά !!!!!! σ υ μ μ α θ η τ ή ς κα ι πολύ κα λό ς μ α ς φ ί λο ς πω ς κά θ ε χ ρ ό ν ο Ν ί κο ς κα ι όλο ι εί μ α σ τ ε χα ρο ύμ ενο ι γ ι α τ ί έ τσ ι κα ι φ έ το ς το μ α ς ε ί χ ε λ ε ί ψ ε ι . Το υ ε υ χό μ α σ τ ε π ε ρ α σ χολ ε ί ο μ α ς έ β γ α λ ε σ τ ι κά κα ι δ ύ ν α μ η ( πο υ όπω ς έ χ ε ι δ ε ί ξ ε ι το η μ ερολό γι ο γ ι α το έχει α ρκ ετ ή α π' α υτ ή ) . Η τά ξη μ α ς ξα ν ά 2 0 11 . Το ε ξ ώ φ υ λ λό γ ι ν ει ό μ ο ρφ η !!!!! το υ εί να ι α πό το α να γ ν ω σ τ ι κό τ η ς Α ' Δ η τις 13 Δεμ οτ ι κο ύ της κεμβρίου 2010 δ ε κα ε τ ί α ς το υ ' 6 0 μ ε τα δ ύ ο τ μ ή το ν Μ ί μ η κα ι τ η μ α τα τ η ς Ε ' Λ όλα . Η ε ι κο ν ο γ ρ ά τά ξ η ς κα ι το φηση του εσωτερικού τμήμα της ΣΤ' στην ημερήσια σ υμ πλη ρώνετα ι μ ε φ ωτο γρα φ ί ες α πό το εκδρομής τους ί δ ι ο β ι β λ ί ο κα ι σ ε κά θ ε η μ έ ρ α α ν α φ έ ρ ε σ τ η ν Α θ ή ν α , τα ι κα ι ένα γεγ ο νό ς πο υ εί χε σ υμ β εί α ρε π ι σ κ έ φ τ η κ α ν κ ε τά πα λ ι ότ ε ρ α . Γ ε γ ο ν ότα ε υ χά ρ ι σ τα , το ί δ ρ υ μ α α λ λά κα ι δ υ σ ά ρ ε σ τα πο υ σ η μ ά δ ε ψ α ν “ ΓΑ Ι Α - Γ ΟΥ- ό μ ως τ η ζωή το υ Π λα ν ή τ η μ α ς. Σ ί γο υρα ΛΑΝΔΡΗ”. Το κάθε τμήμα ασχολήθηκε με το η μ ερολό γι ό μ α ς ξύπνη σ ε α να μ ν ή σ ει ς έ ν α ξ ε χω ρ ι σ τ ό θ έ μ α κα ι το δ ι κό μ α ς , το μ ε γ α λυ τ έ ρ ω ν α π ό ε μ ά ς , α λ λά κα ι τα Ε ' 1 , μ ε το ν ε ρ ό . Κα τα ν ο ώ ν τα ς τ η ν α ξ ί α έσ ο δα κα λύπτο υν κά πο ι ες μ ι κρές, πα ι δι το υ ν ε ρ ο ύ κα ι β λ έ πο ν τα ς σ ε φ ωτο γ ρ α - κ ές α νά γ κες μ α ς.

Ό

Σ

φ ί ε ς - v i d e o τ ι ς δ υ σ κολ ί ε ς πο υ α ν τ ι μ ε τω π ί ζο υ ν τα πα ι δ ι ά τ η ς η λ ι κ ί α ς μ α ς , α λ λά κα ι όλο ς ο κό σ μ ο ς , σ τ ι ς φτωχ έ ς χώ ρ ε ς σ τ η ν κα θ η μ ε ρ ι ν ότ η τα το υ σ υ γ κ ι ν η θ ή καμε πάρα πολύ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσ μ α , μ ε τά α π ό σ υ ζη τ ή σ ε ι ς πο υ κά ν α μ ε μ ε το ν κ ύ ρ ι ο μ α ς , α λ λά κα ι μ ε τ η σ ύ μ φ ω ν η γ ν ώ μ η όλω ν τω ν μ α θ η τώ ν τ η ς τά ξη ς μ α ς να δι α θ έτο υμ ε κά θ ε μ ή ν α κά πο ι α α π ό τα χ ρ ή μ α τα πο υ έ χ ε ι ο κο υ μ πα ρ ά ς μ α ς γ ι α α υ τά τα πα ι δ ι ά . Έ τσ ι λο ι π ό ν γ ί ν α μ ε α ν ά δ οχο ι γ ο ν ε ί ς σ ε δ ύ ο πα ι δι ά έν α α πό τ η ν Α φ ρι κή κα ι έν α α πό τη ν Ασ ί α . Ε ί μ α σ τε περή φ α νο ι κα ι χα ρο ύμ ε ν ο ι πο υ μ ε 7 2 λ ε π τά το υ ε υ ρ ώ χα ρ ί -

Σ τις

2 0 Δ ε κ έ μ β ρ η ε ί χα μ ε τ η ν τ ι μ ή ν α πα ρ α κολο υ θ ή σ ο υ μ ε μ ι α ε ξα ι ρ ε τ ι κ ή θ ε α τρική παράσταση με θέμα το περιβάλλον προσαρμοσμένο βέβαια στο πνεύμα των η μ ε ρ ώ ν τω ν Χ ρ ι σ το υ γ έ ν ν ω ν . Σ υ μ μ ε τ ε ί χα ν π έ ρ α ν το υ δ ι κο ύ μ α ς σ χολ ε ί ο υ κα ι όλα τα Δημοτικά του Δήμου Λεωνιδίου. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο κλεισ τ ό γ ή πεδο μ πά σ κετ κα ι μ έρο ς των εξό δων κά λυψε κα ι ο Σ ύλλο γο ς Γο νέων το υ σ χολ εί ο υ.

Τ ην

τ ε λ ε υ τα ί α η μ έ ρ α μ α θ η μ ά τω ν , π ρ ι ν τ ι ς δι α κοπές των Χρι σ το υγέννων ,


Συνέχεια από την 6η σελίδα

ο ι μ α θ η τ ές τ η ς Α' κα ι Β' Δη μ οτ ι κο ύ ( μ ετά από αρκετές πρόβες) μας, απέδειξαν για το υποκριτικό τους ταλέντο, ανεβάζοντας στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου μας μ ι α ε κ π λ η κ τ ι κ ή θ ε α τ ρ ι κ ή πα ρ ά σ τα σ η . Έ δ ω σ α ν το ν κα λύ τ ε ρ ό το υ ς ε α υ τ ό , μ ε α ποτ έ λ ε σ μ α ν α γ ο η τ ε ύ σ ο υ ν τ η ν κα τά μ ε σ τ η α ί θ ο υ σ α α π ό γ ο ν ε ί ς κα ι κα λ ε σ μ έ ν ο υς πο υ το υς πα ρα κολο ύθ η σ α ν .

Τ ην

Π α ρα σ κ ευή 2 8 Ια νο υα ρί ο υ 2 0 11 ο ι μ α θ η τ έ ς το υ Δ η μ οτ ι κο ύ Σ χολ ε ί ο υ Λ ε ω ν ι δί ο υ εκ κλ η σ ι ά σ τ η κα ν σ το ν Ιερό Ν α ό των Τ ρ ι ώ ν Ι ε ρ α ρ χώ ν , μ ι α ς κα ι η ε ο ρτ ή ή τα ν Κ υ ρ ι α κ ή πο υ τα σ χολ ε ί α ε ί ν α ι κ λ ε ι σ τά . Ας φ ωτ ί ζο υν ο ι τ ρει ς Ιερά ρχες τα μ υα λά και τις συνειδήσεις μαθητών, δασκάλων.

Τ ην

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου οι μαθητ έ ς κα ι μ α θ ή τ ρ ι ε ς τω ν τ μ η μ ά τω ν τ η ς Δ ' τά ξ η ς κα ι το υ Ε ' 1 τ μ ή μ α το ς ε κ κ λ η σ ι ά σ τ η κα ν σ το ν Ι ε ρ ό Ν α ό το υ Αγ ί ο υ Χ α ρ α λά μ πο υ ς , η μ έ ρ α τ ι μ ή ς κα ι ε ο ρτ ή ς το υ Αγίου. Οι μεγαλύτεροι μαθητές συμμετείχαν κατά την περιφορά της εικόνας, κρατώντας τα εξαπτέρυγα και ό,τι απαιτούσε η περί σ τα σ η .

Π ρο

η μ ε ρ ώ ν το σ χολ ε ί ο μ α ς α π ό κ τ η σ ε δέκα ( 1 0 ) l a p to p s κα ι τα οπο ί α μ πο ρο ύν ν α χρη σ ι μ οπο ι ο ύν ο ι μ α θ η τ ές όλων των τά ξ ε ω ν α ν ά λο γ α μ ε τ η ν π ε ρ ί σ τα σ η , το μ ά θ η μ α , τ η σ υ λ λο γ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν πο υ ά π το ν τα ι σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α . Α π λά ν α σ η μ ε ι ώ σ ο υ μ ε ότ ι ε ί ν α ι ξ ε χω ρ ι σ τ ό α π ό τ η ν α ί θ ο υ σ α τω ν Η / Υ κα ι το υ μ α θ ή μ α το ς πο υ γ ί ν ε τα ι ε κ ε ί . Σ ί γ ο υ ρ α πά ν τως η α ρωγή το υ δα σ κά λο υ τη ς Π λη ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ ύ ρ ι ο υ Π ολ ί τ η θ α ε ί ν α ι σ η μ α ν τ ι κή κα ι ευελ πι σ το ύμ ε σ ' α υτή .


Αθλητικά Νέα του Γεωργίου Λάτση και Δημήτρη Βασιλειάδη

Ποδόσφαιρο

Ν ικηφόρα

πέρασε η ομάδα το υ Λ ε ω ν ι δ ί ο υ κ ε ρ δ ί ζο ν τ α ς με 1-2 την ομάδα το υ Παγγορτυνιακο ύ σ το Δ η μ ο τ ι κό Στά δ ι ο τ η ς Τ ρ ί πολ η ς . Η ο μ ά δ α το υ Λ ε ω ν ι δ ί ο υ π ρ ο η γ ή θ η κ ε μ ε α υ τ ό το γ κολ , ι σ ο φ ά ρ ι σ ε μ ε πένα λτ ι κα ι προ η γή θ η κ ε ξα νά σ το 8 5 ’ μ ε γ κολ το υ Αν τ ρέα Κυρί ο υ μ ετά α πό α σ ί σ τ το υ Χ ι ώτ η . Ε π ό μ ε ν ο ς α γ ώ ν α ς γ ι α τ η ν ο μ ά δ α το υ Λ ε ω ν ι δ ί ο υ τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή σ το γήπεδο του Αγίου Βασιλείου Τρίπολης με α ντ ί πα λο το Μ α ν τ ι ν ει α κό . Οι πα ί κ τ ες το υ Λεωνι δί ο υ θ έλο υν πολύ κα ι α υτ ή τ η ν ί κη γ ι α ν α α ν έ β ο υ ν α κό μ α π ι ο ψ η λά σ το β α θ μ ολο γι κό πί να κα . Β αθμολογ ία 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 . 12.

Τεγέα 3 1 ΑΕΚ Τρι πόλεως 3 1 Φα λα ι σ ί α 2 8 Ερμ ή ς Μ ελ ι γο ύ 2 4 Λ εωνί δι ο 2 1 Απόλλων Τυρο ύ 2 1 Κο ρα κο β ο ύνι 1 4 Μ α ντ ι ν ει α κό ς 1 4 Π α νθ υρεα τι κό ς 1 2 Π α γ γο ρτ υν ι α κό ς 1 2 Ελα ι οχώρι 9 Αχι λλ έα ς 5

Επόμεν οι αγ ών ες γ ια το Λεων ίδ ιο Μ α ν τ ι νει α κό ς – Λεων ί δι ο 0 6 - 2 - 11 ( 0 - 2 ) Λεωνί δι ο – Αχι λ λ έα ς 1 2 - 2 - 11 ( 3 - 0 ) ΑΕΚ Τρι πόλεως – Λεωνί δι ο 2 0 - 2 - 11 ΡΕΠ Ο 2 6 - 2 - 11 Τυρό ς – Λεωνί δι ο 0 5 - 3 - 11 Λεωνί δι ο – Ελα ι οχώρι 1 2 - 3 - 11 Λεωνί δι ο – Φα λα ι σ ί α 1 9 - 3 - 11 Ερμ ή ς Μ ελι γο ύ – Λεωνί δι ο 2 7 - 3 - 11 Στο ν τ ελι κό το υ πρωτα θλή μ α το ς πα ί δων Α ρ κα δ ί α ς θ α β ρ ε θ ε ί ο Π α ν θ υ ρ ε α τ ι κό ς α φ ο ύ τ ε ρ μ ά τ ι σ ε π ρ ώτο ς σ το ν 2 ο ό μ ι λο . Η ο μ ά δα πα ί δων Λεων ι δί ο υ β ρέθ η κε σ τ η 4 η θ έσ η .

Β αθμολογ ία 2 ου ομίλου 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Π α νθ υρεα τ ι κό ς 2 2 Βρα σ ι ές 1 7 Απόλλων 1 6 Λεωνί δι ο 11 Κο ρα κο β ο ύν ι 11 Η ρα κλ ή ς 6 Ελα ι οχώρι 4 Αχι λλέα ς 3

Γιώργος Λάτσης


Μπάσκετ Σ κορ

Σ υνέχει α α πό τ η ν 7 η σ ελί δα

Π ο ρφ ύρα – Κα λα μ ά τα 6 8 - 6 0

Σ τις

3 0 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ η ο μ ά δ α μ πά σ κ ε τ

το υ Λ ε ω ν ι δ ί ο υ έ χα σ ε 7 5 – 6 4 α π ό το ν

Ε.Α Π α τ ρών – Ακ ρά τα 5 9 - 6 4 Κεραυνός Αιγίου – Παναχαϊκή 67-57

Τ ή ρ ω ν α κα ι έ τσ ι πα ρ έ μ ε ι ν ε σ τ η ν π ρ οτ ε - Μίλωνας – Αγ. Παρασκευή 93-84 λ ε υ τα ί α θ έ σ η το υ π ρ ωτα θλ ή μ α το ς Γ ’ Κρόνος Αγ. Δημητρίου – Έσπερος 57-60 εθ ν ι κ ή ς μ ε 1 7 β α θ μ ο ύς.

Τήρωνας – Λεωνίδιο 75-64 Καλαμάτα – Λεωνίδιο 58-66

Στ ι ς 5 Φεβ ρο υα ρί ο υ σ τ η γ ει το νι κή Κα λα - Παναιτωλικός – Χολαργός 72-61 μ ά τα πα ί ζει η ο μ ά δα μ πά σ κ ετ το υ Λεωνι δίου

για

την

Γ’

εθνική

κα ι

θέλει

υποχρεωτική νίκη για να συνεχίζει να ελπί ζει σ τ η πα ρα μ ο νή ! Ό λο ι ο ι α γ ών ες α ρχί ζο υν σ τ ι ς 5 το α πό γευμ α .

Δι α ι τ η τ ές σ το υς α γώνες: Π α πα θ α να σ ί ο υ - Μ α ρα μ ή ς

Δημήτρης Βασιλειάδης


Δημιουργική Γωνιά της Χαράς Κυρίου και των Τριαντάφυλλου Κωνσταντά, Παναγιώτη Σαρρή και Νίκου Στόη

Μαγικό Τετράγωνο Για να συμπληρώσετε τα μαγικά τετράγωνα θα πρέπει το άθροισμα διαγώνια, οριζόντια και κάθετα να είναι το ίδιο

8 10 12 6 12 7 2 6 8

Χαρά Κυρίου


Γλωσσοδέτες Συνέχεια από την 8η σελίδα

Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι’ από τον ήλιο ξεξασπρότερη Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή

Ο τζίτζιρας ο μύτζιρας ο τζιτζιμιτζικόθηρας ανέβηκε στη τζιτζικομηριά στη μυτζικομηριά Εκκλησία μολυβωτή μολυβοκαντηλωτή

Αινίγματα Ένα πράγμα – πραγματάκι, μ’ ένα ποδαράκι. Τι είναι; Χιλιοτρύπητο λαγήνι, και μια σταλιά νερό δεν χύνει. Τι είναι; Πίσω απ’ άσπρο φράχτη, κόκκινο σκυλί γαβγίζει. Τι είναι; Κολοκύθι επτάτρυπο, κάθε τρύπα κι όνομα. Τι είναι;

Το κεφάλι

Την ημέρα στολισμένο, και τη νύχτα φορτωμένο. Τι είναι;

Το κρεβάτι

Εκκλησιά θολωτή, μια κολώνα την κρατεί. Τι είναι;

Η ομπρέλα

Θα ήταν αύριο, και είναι χθες. Τι είναι;

Το σήμερα

Το ακούει, αλλά δε μπορεί να πει τίποτα. Τι είναι; Μακρύ μακρύς καλόγερος, ποτέ σκιά δε κάνει. Τι είναι; Όσο μεγαλώνει, τόσο λιγότερο το βλέπουμε. Τι είναι; Η κεφαλή του στο βουνό, κι η ουρά του στο γιαλό. Τι είναι; Εγώ είμαι γυμνή, και τον κόσμο ντύνω. Τι είναι; Έχω μια κόρη, που τη φιλούνε όλοι. Τι είναι; Μπαίνει μες από το τζάμι, χωρίς να το σπάει. Τι είναι; Ανεβαίνει, κατεβαίνει, κι ο γιατρός μας μπαίνει, βγαίνει. Τι είναι; Τον έναν άνθρωπο, τον κάνει δυο. Τι είναι; Ψηλός, ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει. Τι είναι; Ψηλός, ψηλός καλόγερος και κόκαλα τσακίζει. Τι είναι; Γύρω, γύρω θάλασσα και στη μέση μια φωτίτσα. Τι είναι; Γύρω, γύρω τζάμι και στη μέση μια φωτίτσα. Τι είναι;

Το φως Η βρύση Η βελόνα Το ποτάμι Το σκοτάδι Ο δρόμος Το αυτί

Η γλώσσα και τα δόντια Το σφουγγάρι Το μανιτάρι Το θερμόμετρο Το φανάρι Το καντήλι Η Γλώσσα Ο καπνός Ο καθρέφτης Τριαντάφυλλος Κωνσταντάς


Μεσοστοιχίδα Συνέχεια από την 10η σελίδα

1

E

2

Ν

3

Ε

4

Ρ

5

Γ

6

Ε

7

Ι

8

Α

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1 . Η σ υ ν ολ ι κ ή ε ν έ ρ γ ε ι α σ το σ ύ μ πα ν πα ρ α μ έ ν ε ι 2 . Π ολύ ε π ι κ ί ν δ υ ν η μ ο ρ φ ή ε ν έ ρ γ ε ι α ς 3 . Αν ε ξά ν τ λ η τ ε ς π η γ έ ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς πο υ δ ε ν ρ υ πα ί ν ο υ ν 4 . Ε ν έ ρ γ ε ι α πο υ ρ έ ε ι α π ό το θ ε ρ μ ό σ ε ψ υ χ ρ ό σ ώ μ α 5 . Έ τσ ι ο ν ο μ ά ζο ν τα ι ο ι α πο θ ή κ ε ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς 6 . Τέ το ι α ε ν έ ρ γ ε ι α ε κ π έ μ π ε ι ο ή λ ι ο ς 7 . Τη ν ε ν έ ρ γ ε ι α πο υ έ χ ε ι έ ν α σ ώ μ α λό γ ω τ η ς θ έ σ η ς το υ 8 . Το ά θ ρ ο ι σ μ α τ η ς κ ι ν η τ ι κ ή ς κα ι δ υ ν α μ ι κ ή ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς ο ν ο μ ά ζ ε τα ι

Παναγιώτης Σαρρής και Νίκος Στόης


Ζώδια της Μεταξίας Τζανέτου και Παναγιώτας Δολιανίτη

Οι προβλέψεις και τα χαρακτηριστικά εί να ι η α ι τ ί α γ ι α τ ι ς α σ θ έν ει ες ή τ ι ς εν ο -

Υδ ροχόος 2 0 /1 – 1 9 /2

Α ποφύγετε να πάρετε οριστικές

χ λ ή σ ε ι ς σ τ η ν υ γ ε ι ά το υ . Αγ α πά το κα λό

α πο φ ά σ ε ι ς γ ι α το τ έ λο ς μ ι α ς φ α γ η τ ό κα ι κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι ν α γ ί ν ε ι υ π έ ρ β α ρ ο ς σ α ν τ ε λ ι κό α ποτ έ λ ε σ μ α . Η σ υ ν α ι -

επα γ γ ελ μ α τ ι κ ή ς σ α ς σ χέσ η .

σ θ η μ α τ ι κ ή κα ι σ υ γ κ ι ν η σ ι α κ ή υ γ ε ί α το υ μ πο ρ ε ί ν α ε π η ρ ε ά ζ ε ι κα ι τ η σ ω μ α τ ι κ ή

Ιχθύ ς 2 0 /2 – 2 0 /3 Προσέξτε

την

υγεία

κά πο ι ο υ υγ εί α το υ. Π ρέπει να τ ρώει μ ε σ ύνεσ η .

δι κο ύ σ α ς. Λέ ων 2 3 /7 – 2 3 /8 Ενθουσιάζεται εύκολα με κάποιο

Κ ριός 2 1 /3 – 2 1 /4 Αγ α πά πολύ τ ι ς ν έ ε ς ε κ κ ι ν ή σ ε ι ς

ι δ α ν ι κό κα ι θ α το υ πο σ τ η ρ ί ξ ε ι

σ ε δ ι ά φ ο ρ ο υ ς το μ ε ί ς τ η ς ζω ή ς μ έχρι τ ελ ι κ ή ς πτώσ η ς. το υ , δ ρ α τα χ ύ τα τα

κα ι ε ν θ ο υ σ ι ά ζ ε τα ι

τ ό σ ο πολύ μ ’ α υτ ές.

Π αρθέ ν ος 2 4 /8 – 2 2 /9 Έχει μια πρακτική θεώρηση για

Ταύ ρος 2 2 /4 – 2 1 /5

τ η ζω ή κα ι τ η ν α κολο υ θ ε ί ό σ ο

Αγ α πά τ η ν πολυ τ έ λ ε ι α κα ι το μ πο ρεί κα τά γ ρά μ μ α . χ ρ ή μ α , το φ α γ η τ ό , το ποτ ό κα ι τ η ν τ έχν η .

Ζυ γ ός 2 3 /9 – 2 3 /1 0 Έ χει μ ι α ι δι α ί τ ερη δύν α μ η ν α ελ -

Δίδ υ μοι 2 2 /5 – 2 1 /6

κ ύει μ ε τ η ν κα λ ή το υ εμ φ ά ν ι σ η .

Δ ί ν ο υ ν έ μ φ α σ η σ τ η ν ι κα ν ότ η τα τ η ς επι κο ι νων ί α ς κα θ ώς κα ι σ τι ς Σ κορπιός 2 4 /1 0 – 2 2 /11 επα φ ές μ ε το υς ά λλο υς α νθ ρώπο υς.

Έ χ ε ι θ ά ρ ρ ο ς , κο υ ρ ά γ ι ο , δ ύ ν α μ η κα ι

Καρκίν ος 2 2 /6 – 2 2 /7

α υ το έ λ ε γ χο .

Α κό μ α ,

έχει

α πο φ α σ ι σ τ ι κότ η τα κα ι ι σ χ υ ρ έ ς δυ ν ά μ ε ι ς

Α φ ο σ ι ώνετα ι κα ι α φ ι ερώνετα ι μ ε συγκέντρωσης, με δημιουργική φαντασία θ α λ πω ρ ή δ η μ ι ο υ ρ γ ώ ν τα ς ο ι κο - κα ι ι κα ν ότ η τα . Το υ α ρ έ σ ε ι ν α έ χ ε ι σ υ γ γ ε ν ε ι α κ ή α τ μ ό σ φ α ι ρ α . Τα σ υ ν α ι σ θ ή μ α τα

χρόνως σωματική και διανοητική άσκηση


Συνέχεια από την 12η σελίδα

κα ι δ ε ν υ πά ρ χ ε ι π λ η κ τ ι κό κα ι α δ ρ α ν ή δι ά σ τ η μ α γι ’ α υτ ό ν.

Τοξότ ης 2 3 /9 – 2 1 /1 2 Η ν ευρι κότ η τα πο υ το ν δι α κ ρί ν ει το ν κά νει ν α κι νεί τα ι κα ι ν α τα ξι δεύει ό σ ο μ α κρύτ ερα μ πο ρεί .

Α ιγ όκερος 2 2 /1 2 – 1 9 /1 Θ έ τ ε ι το ν ε α υ τ ό το υ σ ε π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό κα ι κά θ ε το υ κ ί ν η σ η ε ί ν α ι ελ εγ χό μ εν η .


Κοινωνικά της Μαρίας Παύλου

Γάμοι - Βαπτίσεις - Κηδείες

Β απτίσεις

Σ τ ι ς 1 3 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 0 11 α π ε β ί ω σ ε η Δολιανίτη Αναστασία ετών 87 και κη-

Σ τ ι ς 2 8 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 0 κ α ι ώ ρ α 11

δεύτηκε στις 4 μ.μ στο Λεωνίδιο.

π.μ η οικογένεια Ηλία Μάνου βάπτισ α ν τ η ν κ ό ρ η τ ο υ ς σ τ ο ν Ι ε ρ ό Ν α ό Μ η - Σ τ ι ς 2 6 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 0 11 α π ε β ί ω σ ε ο τ ρ ο π ό λ ε ω ς Λ ε ω ν ι δ ί ο υ . Το ό ν ο μ α π ο υ Μ π ο υ ρ ν ά κ η ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ε τ ώ ν 8 7 κ α ι πήρε ήταν της γιαγιάς της: Καλλιόπη. κηδεύτηκε στις 3 μ.μ στο Λεωνίδιο.

Γ άμοι Στ ι ς 6 Ι ο υ λ ί ο υ 2 0 1 0 Ο Δ η μ ή τ ρ η ς Γ ε ωργίτσης του Κωνσταντίνου και της Ελένης Χείλαρη του Παναγιώτη τελέσαν το μυστήριο του Γάμου στις 7μ.μ στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Λεωνιδίου.

Κ ηδείες Σ τ ι ς 1 0 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 0 11 ά φ η σ ε τ η τ ε λευταία της πνοή η Αγγελική Κουρτέση ετών 90 και κηδεύτηκε στις 5 μ.μ στο Λεωνίδιο.


Αγγελίες της Ευτυχίας Βλάμη και Σερέντα Λατίφι

Πωλήσεις - Ενοικιάσεις

Ε νοικιάσεις

Ενοικιάζεται διαμέρισμα στην Αθήνα, περιοχή Ζωγράφου, 54τ.μ,1ος όρο-

Ενοικιάζεται

90

m2

επαγγελματική

φος,

διαμπερές,

στέγη στον πάνω όροφο από το «Εύ- Πληροφορίες γ ε υ σ το ν » . Γι α π ε ρ ι σ σ ότ ε ρ ε ς π λ η ρ ο - 7709693. φορίες καλέστε στο 6938 169 754

φρεσκοβαμμένο.

6932-212728

ή

210-

Π ωλήσεις

Ε ν ο ι κ ι ά ζ ε τ α ι η τ α β έ ρ ν α « Τα Π λ α τ ά ν ι α » λό γ ω σ υ ν τα ξ ι ο δ ότ η σ η ς . Γι α π ε - Π ωλ ε ί τα ι π ε ρ ί π τ ε ρ ο σ το ν πα ρ α ποτά ρισσότερες πληροφορίες καλέστε στα μιο,(πλησίον ΚΤΕΛ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ). τηλέφωνα:2757022887, 2757022978, ή εναλλακτικά στο 6937 420 396.

Πωλείται-Ενοικιάζεται ειδών

υγιεινής,

κατάστημα

''Πατσιόγιαννης

''

Ενοικιάζεται Περίπτερο στην πλατεία

, α π έ ν α ν τ ι α π ό τ ο Κ α φ έ Τε ρ π ν ό ( Λ ι α -

25ης Μαρτίου. Καλέστε στο 27570-

κρός).

22125. Πωλείται playstation 3. Καλέστε στο Ε ν ο ι κ ι ά ζ ε τ α ι κ α τ ά σ τ η μ α , χ ω ρ ί ς τ ο υ α - 6 9 3 4 - 4 5 0 6 5 7 κ α ι 2 7 5 7 0 - 2 2 9 11 . λ έ τ α , ( α π έ ν α ν τ ι α π ό τ ο Γ ε ρ μ α ν ό ) . Τη - 1 0 . Π ω λ ε ί τ α ι π ο δ ή λ α τ ο , μ ά ρ κ α ς C a r λέφωνα επικοινωνίας 6947-078706 ή rera στην τιμή των 60 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στον Ιωάννη στο 210-8236835. Φαλκονάκη, τηλέφωνο 27570-22001. Ενοικιάζεται χώρος 134 τετραγωνικών μέτρων. Πρώην Εμπορική Τράπ ε ζα .

Τη λ έ φ ω ν α

επικοινωνίας

6985-570830, 6972-778521 και 2102750170.


Ο Καιρός της Στέλλας

Η πρόβλεψη του καιρού από 18/02/2011 έως 22/02/2011

Πρόβλεψη καιρού σε βάθος 4-5 ημερών


Με την ευγενική χορηγία των


*Φαρμακείο* Κοντολέων Ιωάννης

*Γούντη* Αλεξανδρή Ευγενία Παιδικά είδη - υποδήματα

*Super Market* Παντοπωλείο Δέσποινα Κοκκορη Τηλ. 27570 22277

*Cava* Αγγελική Δολιανίτη Γλυκά - Ξηροί καρποί - Αναψυκτικά Τηλ. 27570 23151

*Το μαγαζάκι της Αφροδίτης* Δώρα - Σχολικά είδη - Παιχνίδια Τηλ. 27570 23066

Profile for John Christodoulou

Τεύχος Φεβρουαρίου 2011  

Εφημερίδα δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου, 1ο τέυχος Φεβρουαρίου 2011

Τεύχος Φεβρουαρίου 2011  

Εφημερίδα δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου, 1ο τέυχος Φεβρουαρίου 2011

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded