Page 1

s

f ig

a

f s gs g if gs fi

igs

s fi

g

s f ig s f i g s fig

sf igs figs figs f i

AlphaFigs Ξηρά Σύκα Ευβοίας


s

f ig

a

f gs i f s f ig

s fi

figs fig

sf igs figs figs f i

gs

Ξηρά Σύκα

igs

gs f ig s

Ξηρά Σύκα Ξηρά Σύκα

AlphaFigs

Σύκα 250gr έως 62 τεμάχια ανά κιλό 48 τεμάχια / κιβώτιο 64 κιβώτια ανά παλέτα

Σύκα 250gr 64 - 70 τεμάχια ανά κιλό 48 τεμάχια / κιβώτιο 64 κιβώτια ανά παλέτα


s

f ig

a

f gs i f s f ig

s fi

figs fig

sf igs figs figs f i

gs

Ξηρά Σύκα

igs

gs f ig s

Ξηρά Σύκα Ξηρά Σύκα

AlphaFigs

Σύκα 500 gr έως 62 τεμάχια ανά κιλό 24 τεμάχια / κιβώτιο 64 κιβώτια ανά παλέτα


s

f ig

a

f gs i f s f ig

s fi

figs fig

sf igs figs figs f i

gs

Ξηρά Σύκα

igs

gs f ig s

Ξηρά Σύκα Ξηρά Σύκα

AlphaFigs

Σύκα 5 Kgr έως 55 τεμάχια ανά κιλό 160 κιβώτια ανά παλέτα


s

f ig

a

f gs i f s f ig

s fi

figs fig

sf igs figs figs f i

gs

Ξηρά Σύκα

igs

gs f ig s

Ξηρά Σύκα Ξηρά Σύκα

AlphaFigs

Σύκα 500 gr Γεμιστά με αμύγδαλο 24 τεμάχια / κιβώτιο 64 κιβώτια ανά παλέτα

Πυραμίδα 1 ή 3 ή 5 Kgr 1 τεμάχιο ανά κιβώτιο 100 κιβώτια ανά παλέτα


s

f ig

a

f gs i f s f ig

s fi

figs fig

sf igs figs figs f i

gs

Ξηρά Σύκα

igs

gs f ig s

Ξηρά Σύκα Ξηρά Σύκα

AlphaFigs

s

f ig

a

s fi

s fig fig s

f gs figs fi

igs

g sf ig

gs

sf igs figs figs f i

AlphaFigs

Α.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – Κ. ΛΑΔΑΣ Ο.Ε. Συσκευασία & Τυποποίηση Ξηρών Σύκων Ταξιάρχης Ωρεών Ευβοίας τ.κ.34012 Τηλ.: 2226072405, 6973231916 Fax: 2226072786 http://www.alphafigs.gr email:afigs@otenet.gr

Alpha Figs - Catalog  
Advertisement