Page 1

John Bogren

portfolio

Arkitektur

2012 - 2014


Arkitektur fÜr mig: Att skapa en enklare och mer intressant vardag fÜr människor.


innehåll: 01 FORMFAST

04

KEMIHUSET

02

ARKADEN

05

HÄNGBRO

03

UNDER YTAN

06

ÖVRIGT


01 FORMFAST

BOSTAD + ATELJÉ Skolprojekt 2012

DA RÖ EN ST

Sverige

G Ö T E B O RG

RÖDA STEN Uppdrag

SEKTIONER SKALA 1:100 (A3)

0

5 (m)

A-A

B-B

Att designa sex bostäder med tillhörande ateljéer på begränsat antal kvadratmeter, detta vid göteborgs konsthall Röda sten.

Koncept

Tidigt bestämde jag med handledaren att sätta en form att hålla fast vid och anpassa planen till denna.

Mål

Målet var att skapa moderna bostäder som man kan känna en njutbar hemtrevnad i, därav träpanelern och de stora fönstrena.

Lärdommar

Även genom en strikt form kan lättsam arkitektur uppstå.


Plan 2

C

C-

B

B-

A

A-

0

Plan 1

5 (m)

SKALA 1:100 (A3)

Principsektion C-C SKALA 1:20 (A3)


v

02 Arkaden

Uppdrag

Designa ett café med ca 40 platser på 10x16 meter. Caféet skall vara byggt med ett nytt, spännande glaskoncept.

Koncept

Att använda oss av bärande glas i formen av stora valv som bildar en arkad. Ståldetaljer framhäver glaset och dess kraft.

Mål

Här var målet att visa glasets kraft i en form som aldrig tidigare skådats. Känslan man får är häpnande när man rör sig inunder.

Lärdommar

De stora fördelarna med samarbete samt arbete mot tävlingar.

Projektsamarbete med Henrik Almqvist, samtliga bilder skapta av John Bogren

Arkitekttävling nya ögon på glas

Hedersomnämnd


konstruktionsmetod

skissmodeller


03 UNDER YTAN

Uppdrag

Bredvid viskan i borås designas ett punkthus på ytan 19x20 meter med 8 våningars höjd och 3 lägenheter per normalplan.

Koncept

Formen bestämdes tidigt med stora solfördelar. Byggnadens fasad speglar den gamla textilindustrin samt det moderna Borås

Mål

Att forma en byggnad som boråsare kan känna en närhet till och förhoppningsvis ge borås ytterligare ett landmärke.

Lärdommar

Arbete i plan och fasad, samt under realistiska förutsättningar.

Sverige

BORÅS

CENTRUM

PUNKTHUS skolprojekt 2013


fasadkoncept

SKALA 1:200 (A3)

ENTRÉPLAN

NORMALPLAN

A A-

tegel

+ väv

= tegelväv form

FASAD SYDLIG

SEKTION A-A

SKALA 1:200 (A3)


04 Kemihuset

privat arbete visualisering

“Både snyggt och användbart, Samarbetet var utmärkt!” - Karin Ryrberg, Administrativ Chef Instutionen för kemi- och bioteknik, CTH

Uppdrag

Kemisektionens administration önskade en detaljerad 3dmodell av deras byggnad som skall användas till att skapa kartor.

Mål

En användarvänlig modell i Sketchup som kan användas på många olika sätt, såsom lokaldistubition, vägledning, presentation, etc. En strävan var även att komma så nära klientens vision som möjligt.

Lärdommar

Hur man arbetar med privata projekt i arbetslivet och vilken fördel det är att ha ett nära samarbete med klienten.


Process Vån. 4

Orginalkarta

Förenklad

Väggar

Fönster, dörrar, golv, färg


05 Hängbro

Uppdrag

Att konstruera en bro på 13 meter över en liten damm. Bron fick ha fyra kontaktpunkter med marken och materialet var kraftigt begränsat.

Koncept

Att mot alla odds skapa en hängbro.

Mål

Målet var att skapa en bro som stack ut från mängden och visa att det gick att konstruera en hängbro, lärarna till trotts.

Lärdommar

Att arbeta med tryck, drag och ingenjörer.

Foto - John Bogren

Trämodell skala 1:20

brobyggartävling ingenjörssamarbete


Portr채tt

Tr채modeller

Frihandsstudie

Ing책ende studie

Virtuell Konst

Arkitekturellt


Tack fรถr er tid!

Architecture portfolio - 3rd semester  
Architecture portfolio - 3rd semester  

Portfolio of my first one and a half years at Chalmers, Sweden

Advertisement