Page 1

Villamagasinet

Östersund

Sommar 2013

Martin

Timell - Mannen som gav hemmafixeri ett ansikte Sida 10

..

Foto: TV4

rag alla avd

o

A -O

Sa funkar ROT & RUT

Sida 22 Utnyttja ROt-avdRaget Och halveRa aRbetskOstnaden Vi har allt inom golv, kakel och våtrum i Östersund med omnejd

Fråga oss: Lasse, Krejje, Anders, Håkan, Ronny, Micke, Per D, Per N, Johanna, Lars, Elin, Ann-Marie 063-101 322 • 070-629 49 67 • www.lasseskakelservice.se


225 ÅKERIER 650 FORDON OCH 900 MEDARBETARE

Vad behöver du?

Tänk vad många arbeten på din tomt som ger möjlighet till Rot- och rutavdrag. Tänk så många olika sorters arbeten du kan låta oss göra. Reaxcer hjälpa dig dränera huset, gräva och schakta på tomten. Allt till halva arbetskostnaden med Rot-avdrag! Vi erbjuder även matjord, gårdsgrus och övriga grussorter, tex till dränering och fyllnad.

www.reaxcer.se 063 - 57 45 00


Trar y till F d Föns te r ab r i ksp r i s!

Din Bästa fönsteraffär!

50%

Traryd Fönster till FABRIKSPRISER och på arbetskostnaden med Rot-avdraget! Vi erbjuder dig Traryd Fönster med eller utan montering till fasta priser, helt enligt dina önskemål!

Ring för kostnadsfri rådgivning.

Inglasad balkong

En inglasad balkong förlänger sommaren och skyddar dig mot buller, väder och vind.

Mindre buller

Trafikbuller och andra ljud minskar med inglasad balkong.

Spara energi

Energiåtgången och därmed kostnaden för att värma upp en lägenhet kan minska med inglasad balkong. Fråga oss om utbyggnad av balkongerna i Er förening.

Uterum/inglasning?

Oavsett om du väljer enkelglas, isolerglas eller en fullt ut varmbonad inglasning så hittar du Din inglasning hos oss!

Se även vårt breda sortiment av tak till uterum.

Vi har även solskydd och dörrar! Välkommen in till oss på

Bangårdsgatan 30 Östersund

063-12 79 40

SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut

www.rydsglas.se

03 n


Värmande tips för villan ”Att mäta är att veta”

s.06

x LEDARE: Stefan Sahlberg

o

I detta nummer:

Passa på att fixa till där hemma! Jag som kanske inte har det största intresset av att snickra och bygga själv tycker att Rot avdraget, som ger mig möjligheten att dra av upp till 50 % av arbetskostnaden, är bland det bästa som hänt. Med Rotarbete menas reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Vi vet alla att som villaägare så krävs det både underhåll och skötsel som kräver kunskap och intresse för att inte huset ska förfalla. I mitt fall är intresset större än kunskapen och det är bl.a. därför som jag hyllar Rotavdraget.

Foto: TV4

“ Vi bidrar till att sanera branschen” Martin Timell om rotavdraget

s.10

Skapa “Lyx-känsla”

i nya badrummet Tips och råd hur du skapar ett badrum att trivas i

s.16

För visst är det bra att få hem en seriös hantverkare som har kunskap att hjälpa till med ideér och förslag på lösningar hur man kan göra, för att sedan kunna göra avdrag med upp till halva priset på arbetskostnaden. Till Rutarbete räknas hushållsarbete såsom städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning. Det blir fler och fler som ser fördelen med att använda sig av Rot- & Rut-avdragen i stället för att anlita svart arbetskraft enligt färsk statistik. Bara det gör att både dom seriösa företagen och jag som privatperson är vinnare. Under fjolåret betalade skatteverket ut 1 608 miljarder kronor i Rot- & Rut-avdrag och det är 1,5 miljarder mer än året innan. Rot-avdraget börjar plana ut från en hög nivå samtidigt som Rut-avdraget ökar hela tiden. Så nu hoppas jag att du ska få inspiration och tips när du läser Villamagasinet Rot & Rut. Annonsförsäljning: MediaInvest Produktion: JOH web and graphics Ansvarig utgivare: Stefan Sahlberg Upplaga: ca.12.000 ex Tryckeri: accidens

IIIIEN VÄRLD AVVÄRME VÄRME EN I EN VÄRLD AVVÄRLD VÄRMEAV EN VÄRLD EN Dags för kamin? Kontakta oss! Dags

joh

Hos oss hittar du:

web

Täljstensugnar Kakelugnar • Braskaminer Gjutjärnskaminer Skorstensfria kaminer Kamintillbehör and graphics Murspisar • Vedspisar Insatser • Skorstenar Bastuaggregat Kom ihåg ROT-avdraget 50% avdrag på arb. kostn.

priser på monteringar VVii hhaarr aallllttiidd ffaassttaa p Hos oss hittar du:du: Hos hittar du: Hososs oss hittar SommarkaKampanj Täljstensugnar Täljstensugnar Täljstensugnar nj på Tulikiv ivi mhpa Kakelugnar•• Braskaminer Braskaminer tompå31Tu/8lik Kakelugnar I Skorsten i Eldsoc Kakelugnar • Braskaminer Gn istsky.dd tadsNV Gjutjärnskaminer an i täljstear ingå Gjutjärnskaminer r vipl d kö p av Tu n på Gjutjärnskaminer pe (Gälltervä Skorstensfria kaminer kaminer rd31e decacekömb tom Skorstensfria 20er)00:- likivi Skorstensfria kaminer Kamintillbehör

Dags för ny kamin?

Kolla in vår storsäljare

Just nu! kampanjpris

TU1450/1

Kamintillbehör Kamintillbehör Murspisar Vedspisar NyaVi öppettider Murspisar •• Vedspisar säljer även braskaminer Nya öppettider Just nu Insatser Skorstenar Just nu kampanjpriser Murspisar • kampanjpriser Vedspisar Insatser •• Skorstenar Tis–tor 15.00–18.00 Tors 14-18 på utvalda Tulikivi. påJust Bastuaggregat utvalda Bastuaggregat Insatser • Skorstenar nu Tulikivi. kampanjpriser

Vi utför snickeriarbeten!

Komihåg ihågROT-avdraget ROT-avdraget Kom Bastuaggregat 50%avdrag avdragpå påarb. arb. kostn kostn.. 50%

LJ

Övrig tid tid efter efter ök. Övrig ök.

på utvalda Tulikivi.

BYGGSERVICE

Kom ihåg ROT-avdraget 50% avdrag på arb. kostn . Svartviksvägen Svartviksvägen 33 (efter E4:an), Svartvik 33 (efter E4:an), Svartvik Svartviksvägen 33 (efter E4:an), Svartvik Tfn060-17 060-17 54 54 20, 20, 070-629 070-629 48 48 12 12 Tfn 060-17 54 20, 070-629 48 12 Tfn www.eldstaden.com www.eldstaden.com Kaminer - Skorstenar www.eldstaden.com

- Snickeri Svartviksvägen 33 (efter E4:an), Svartvik Tfn 060-17 54 20, 070-629 48 12 Välkommen in till ELDSTADEN www.eldstaden.com

STORGATAN 1 SUNDSVALL // JOHAN @JOHWEBANDGRAPHICS.SE // +46 (0) 70 876 88 10

Öppettider: Tisd-Tors 15-18, övrig tid enl ök. Svartviksvägen 33, Sundsvall - Tfn 060-17 54 20, 070-629 48 12 - www.eldstaden.com


Städning som 50-årsgåva från arbetsgivaren? Skötsel av trädgården i present? Eller kanske en mindre renovering i minnesgåva? Numera godkänner Skatteverket presentkort i som betalningsmedel gällande Rot och Rut. Förutsättningen är att presentkortet inte går att byta mot pengar. Det kan alltså handla om gåvor av tjänster som ombyggnationer, städning, matlagning och läxhjälp exempelvis.

På företaget Hemfrid.se uppmärksammade man de nya reglerna redan till julen 2012:

75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

– Vårt presentkort är värt 900 kronor för den som tar emot det, förutsatt att personen i fråga är berättigad till RUT-avdrag. Företaget betalar 450 kr för ett presentkort som löses in mot städning för 900 kr. Halva beloppet regleras sedan av oss som RUT-avdrag, säger Karin Friis, marknadschef på Hemfrid.

minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör (under förutsättning att man har varit anställd i minst sex år). Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 10 000 kronor inklusive moms inkomståret 2012 och 15 000 kronor inkomståret 2013 och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Också vid andra tillfällen kan arbetsgivare numera ge bort skattefria gåvor med skattereduktion till sina anställda:

Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-,

Minnesgåva är en gåva av

Nu har äntligen solceller

blivit lönsamma

Kontakta oss för kostnadsfri offert!

Elinstallationer - energieffektivisering - renoveringar tel. 063 - 445 50 - www.jmlelektriska.se - www.jnsolar.se

SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut

05 n


o

Bästa sätten att få

Rätt värme i huset Lurar du på nytt värmesystem i villan? Bästa informationskällan innan du bestämmer dig är en energibesiktning av din bostad. För det är just den kilowattimme du inte använder som är den billigaste. Men allra först handlar det om att grunna på vad som är viktigast just för dig. Är det: – Ekonomi – att ha en uppvärmning som är så billig som möjligt eller? – Miljö – hänsyn till klimat och miljö, i vilken grad? - Komfort – jobb eller inte med din anläggning typ lägga in ved/pellets eller ett val där du endast sköter en display? Ta sedan reda på bostadens årliga energibehov. Och viktigt här är att ta reda på vart energin tar vägen. ”Att mäta är att veta”. Årsförbrukningen är grunden för dimensionering och val av nytt värmesystem. Har du elvärme kollar du hur mycket kWh el som gått åt. Använder du ved eller pellets baseras uträkningen på åtgången av ved/pellets under ett år. För att få mer utförlig information om bostadens energibehov bör du anlita en oberoende besiktningsman som hjälper dig att kontrollera hur mycket huset förbrukar och hur mycket huset

xTEXT: MARIE PALLHED

ska förbruka. Alltså en person som inte är knuten till ett visst varumärke eller ett särskilt uppvärmningssystem. En professionell besiktningsman ska kunna ge dig förslag på åtgärder som i besparing minst ger mellanskillnaden mellan husets energiförbrukning och husets energibehov, gärna ännu mer i besparing. I besiktningsprotokollet bör det vidare finnas med ett ungefärligt pris på de åtgärder som föreslås så att du kan ta ställning till investeringskostnaderna. Besiktningsmannen bör också ange övriga åtgärder som eventuellt ska vidtas för att inte inomhusluften ska påverkas av de energibesparande förslagen.

Tumregel En bra tumregel är att genomföra energibesparande åtgärder innan du investerar i ett nytt värmesystem. Det kan handla om enklare åtgärder som att se till att det sitter fräscha tätningslister, i fönster och dörrar till större åtgärder som att komplettera fönstren med energiglas eller tilläggsisolera vinden. I valet av värmesystem är det viktigt att göra jämförelsekalkyler med andra lösningar. Detta för att jämföra investeringskostnader, systemens livslängd och driftskostnader. Viktiga parametrar vid valet av leverantör är också service och garantier. Ställ dig frågan: ”Vilken hjälp får jag om mitt värmesystem går sönder på julafton?” Och kontrollera dessa villkor redan i offertstadiet. Ett högre installationspris med bra service och villkor kan ibland vara motiverat. Kontrollera också leverantörens verksamhet och ekonomiska status. Hos kronofogdemyndigheten får du gratis upplysning om ett företag har betalningsanmärkningar. Då behöver

Foto: IVT

n 06 villamagasinet rot & rut SOMMAREN 2013

En bra tumregel är att genomföra energibesparande åtgärder innan du investerar i ett nytt värmesystem.

Värmande tips för dig med direktverkande el - Se över radiatorernas termostater. Om det knäpper i elementen som växlar mellan att vara heta och kalla kan det vara tecken på att termostaterna inte fungerar som de ska.

- Installera ett centralt innegivarsystem som styr vär-

- Komplettera med en luft/ luftvärmepump lämpad för nordiskt klimat och försäkra dig om att den monteras på rätt ställe i bostaden.

- Komplettera eller byt ut värmen som kommer från direktelen. Installera en effektiv pelletskamin, finns numera pelletslösningar som inte fordrar skorsten.

men i huset som alternativ till att byta termostaterna.

du företagets organisationsnummer, vilket du lätt hittar på allabolag.se. Skaffa också referenser på det system och den leverantör du väljer. Försök att hitta oberoende sådana. Använd personliga källor liksom Internets sökfunktioner. Ta alltid in minst två offerter från olika leverantörer. Gärna fler. Det kan skilja många 10 000 - talskronor mellan anbudsgivarna. Men checka också varför priset skiljer. För att säkerställa att investeringen verkligen ger den energibesparing som leverantören lovat är det optimala

att du får en skriftlig garanti att husets förbrukning inte kommer att överskrida den förbrukning du får i offerten. Undersök möjligheten att komplettera det tänkta systemet med solvärme. Även om du i dagsläget inte är redo kan det vara en fördel att systemet är förberett för solvärme, framförallt gällande varmvattnet. Vid byte exempelvis av varmvattenberedare är det ingen större skillnad i pris att välja en med solslinga.


Gör om väggarna med

xTEXT: MARIE PALLHED

o

Färger du trivs i Färger i inredningen har betydelse för hur du mår. Och för att må bra ska du omge dig med de färger du gillar. Vet du inte riktigt vad du tycker om? Öppna garderoben och kolla på de kläder du valt. Färgerna där brukar ge en bra vägledning. Ofta är man antingen kall eller varm i sin färgsmak. Den som gillar blått brukar inte vara så förtjust i orange exempelvis. Och det är inte ovanligt med olika smaker inom familjen. Det finns bra inredningsfärger som fungerar som bas där du sedan kan lägga till både varma och kalla inredningsaccenter. Alla café latte-toner, från ljusaste beige-nyanserna till

nästan svart-brunt, är snygga som väggfärg i nästan alla rum. Färgskalan är perfekt som grundton i inredningen eftersom den erbjuder många möjligheter till variation. Färger som rosa, blått, turkost, lila, gult och rött blir fina som accenter i exempelvis kuddar och gardiner. Just möjligheten att blanda accentfärger gör att man kan hitta en snygg kompromisslösning i café latteskalan om familjen är lite oense i smaken. Ljuset spelar stor roll när du ska välja färger. Ett norrläge gör rummet blåare än ett söderläge och därför bör du låna hem kataloger, provmåla och känna in nyanserna i de färger du jobbar med.

Färgkuriosa Färger sänder signaler. Snabbt, instinktivt och bortom intellektet.

Rött aktiverar och ger oss kickar. Den motiverar vår kamplust och vårt mod och gör oss kraftfulla och rättframma. Den stimulerar kropp och psyke till ökad aktivitet och kan i för stora doser göra oss aggressiva och otåliga. I inredningssammanhang är färgen utmärkt som accentfärg, perfekt att vila blicken på när man behöver återhämta sig men något mindre lämplig som basfärg i ett rum avsett för vila. Blått lugnar och är respektingivande. Rött och blått är ett motsatspar när det gäller fysiska reaktioner. Den blå färgen gör oss lugnare och dämpar våra fysiska reaktioner. Blått är en fantastisk inredningsfärg, älskad av många. I dess mer energifyllda nyanser passar färgen utmärkt i badrum och som accentfärg i kök, i mer sobra nyanser som grundkulör i sovrum. Blått skapar distans och små utrymmen kan därför kännas rymligare med väggar i blå kulörer.

Gult är mentalt stimulerande Gult ljus anses höja vakenhetsnivån och aktiverar vårt intellekt. Perfekt i ett arbetsrum eller ett rum för annan aktivitet. Gult är också solens färg och för rum med ringa dagsljus är den mycket välgörande. Aprikos toner anses vidare påverka vår matsmältning positivt och används därför med fördel i köks- och matutrymmen. Grönt är naturens färg I heminredning lämpar sig grönt i miljöer för avkoppling och är bra som alternativ färg i sovrum. Många som gillar grönt tycker inte om blått och vice versa. Kulören används ofta i vårdsammanhang där man också vill ha en lugnande effekt på patienten. Grönt befrämjar också koncentration och fokusering.

NORRLANDSBILEN 140 hk med fyrhjulsdrift

Passat Variant TDI 140 4Motion Masters

NU 264.900:Ord. 308.800:-

Masterpaketet ingår: Climatronic, 2-zons klimatanläggning • Trötthetsvarnare Krompaket exteriört, kring rutor och nedtill runt om • Farthållare Komfortstolar fram med svankstöd förarsida elektroniskt ställbar ryggstödslutning och svankstödsinställning Genomlastningslucka • Färddator Plus Radio RCD 310 m.m.

KÖP TILL: Dragpaket 11 000 kr

Utfällbar dragkrok • Backkamera Radio/CD RCD 510 • Lastrumsmatta

Fjärrstyrd park.värmare 10 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,3 liter/100 km. CO2-utsläpp 139 g/km. Kan ej kombineras med andra rabattavtal och erbjudanden. Bilen på bilden är extrautrustad.

Östersund | Hofvallsgränd 1| 063-57 47 40| Mån-Tor 09-18 • Fre 09-17 • Lör 10-14 SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut

07 n


Vi utför

Måleriarbeten av allA dess slag

”Vår personal är engagerad och Väl med i utVecklingen i såVäl nya material, trender samt tekniker”

Behöver ni nå ut på andra orter? Vi finns även i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Hudiksvall & Nordanstig.

patrik olsson, målarkompaniet

Målarkompaniet

Bangårdsgatan 27 - Östersund 063 - 13 30 40 - www.malarkompaniet.se

Rot gäller den som bor i och äger bostaden För Rot gäller att du måste bo och äga bostaden för att få göra avdrag. Det räcker alltså inte med att vara gift med ägaren, utan du måste formellt vara registrerad som ägare.

Enda undantaget gäller föräldrars bostad som du inte behöver bo i för att får Rot-avdrag. Däremot måste du vara registrerad som ägare. Hur stor del du äger spelar ingen roll.

När det gäller ditt barns bostad medges inte Rotavdrag för bostad som du äger, men inte bor i. Det är bra att veta om du tänkt renovera lägenheten som ditt barn bor i under studietiden exempelvis.

Rut-avdrag för trädgårdssysslor Passa på och använd Rut i trädgården. Att skotta snö, städa altanen inför våren, klippa gräs, ansa häcken, vattna blommorna, räfsa etc ger rätt till Rut-avdrag. Att foto Akzonobel

n 08 villamagasinet rot & rut SOMMAREN 2013

beskära träd, göra nya rabatter, renovera i trädgården eller anlägga en ny ger dock ingen skattereduktion. Inte heller att städa utomhuspoolen.

foto Akzonobel


foto Akzonobel

Husarbete Följande räknas som husarbete - Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete) – Hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete) Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha

den som fritidsbostad. För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

NYHET! ÄNNU TRYGGARE VÄRMEPUMPAR.

Den du anlitar måste ha F-skatt.

10 års garanti på varmvattenberedaren*. Det är vi ensamma om

Nu utökar vi vårt redan tidigare välfyllda trygghetspaket med i branschen, precis som Thermia Trygg – vårt trygghetspaket som täcker alla delar i din värmepump upp till 12 år. Läs mer om Thermia Trygg och våra topptestade värmepumpar på thermia.se.

Detta ger ROTavdrag - Badrumsrenovering - Brunnsborrning för bergvärme eller vatten - Dräneringsarbete - Köksrenovering - Målningsarbete - Nedgrävning av jord värme, vatten, bred

bandsledning eller fjärvärmeledning på tomten - Radonsanering - Utlandsbostad. Samma regler för bostäder inom EU och EES området som i Sverige. - Värmepanna. Installation och byte, men inte service.

*Gäller Thermias alla villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare, producerade från och med februari 2013.

063-57 53 00 www.bravida.se

063-12 47 90 www.gunjo.se

063-55 67 20 www.attacus.se/rorenergi

SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut

09 n


o

“Det där med att har det finns de som den, tummen mitt i han alls.” det köper jag inte

xTEXT: OLOF WIGREN

Martin startade hemmafixarvågen – och han leder den fortfarande 1997 startade Äntligen hemma i TV4. Att det skulle bli en långkörare i TV4 var det inte många som trodde då. Inte ens programledaren Martin Timell. – Visst tyckte jag idén var bra men vi hade det lite tungt i början, minns han. 16 år senare sänds det fortfarande. Och Martin Timell är kvar.

Foto: TV4


Det var Martin, huvudsakligen, som snickrade ihop Äntligen hemma. Hans egen bakgrund som just snickare gjorde honom lämplig att leda satsningen. Idéerna hämtade han från program i Australien, USA, England och Danmark. – Där hade de speciella program för inredning, trädgård, snickerier och så vidare men i Sverige kändes det som om vi behövde en mix av allting. Det var så det startade. Grundkonceptet består. – Vi har gjort små justeringar under årens lopp men det mesta är sig likt. Vi ska inte vara något modernt program, vi ska vara som gamla tiders byskollärare som talar om för folk hur det fungerar och hur de ska göra.

Ökande intresse Under åren med Äntligen hemma har svenska folkets intresse för hemmafix ökat enormt. – Det tog ett par år, sedan formligen exploderade det! Får du ofta frågor från folk på stan? – Ja, hela tiden. Varje dag. Och jag är inte trött på det, jag tycker bara det är roligt och det är trevligt att få tittarkontakt så ofta.

av dig och dina kolleger i programmet att göra sådant de inte behärskar. Att det uppstått fel som kallas för ett utslag av ”Timell-effekten”. – Det är kvalificerat bullshit! Lögn. Det händer inte men hantverkarbranschen sprider den där dyngan och det retar mig. Vad säger du om ROT- och RUTavdragen? – De är lysande! Det har fått bort mycket av svartjobben och det var välkommet. Men fuskare finns de fortfarande. Det ser man inte minst om man tittar på ditt och Lennart Ekdals program ”Fuskbyggarna”. – Ja, och såna kommer alltid att finnas. Tyvärr. Det finns alltid sådana som utnyttjar systemet, går över gränsen och förstör för andra. Men vi gör i alla fall vad vi kan för att avslöja dem. Vi bidrar till att sanera branschen. Vad är det roligaste projekten du ger dig på när du sysslar med hemmafix? – Allt som jag kan göra med och åt familjen. Tillbyggnader, altanbyggen, inredning… det mesta är skojigt.

Alla kan snickra!

Ren lögn

Behöver man några speciella kunskaper för att syssla med snickeri och liknande? – Man kan lära sig allting, bara man har ett genuint intresse och vilja. Bra verktyg underlättar men ingen är chanslös att lyckas. Vill du, så kan du fixa det mesta. Det där med att det finns de som har tummen mitt i handen, det köper jag inte alls.

Ibland hör man hantverkare prata om att tittare inspirerats

Men vad är det viktigaste man ska tänka på innan man drar

Händer det att du också får skäll för att folk misslyckats med det du sagt att de ska göra? – Nej, skället får jag bara från de i hantverksbranschen, den som kan allt bäst… Det är trist men sant.

igång? – Ta det lugnt, planera noggrant och undvik på så sätt kostsamma och tidskrävande fel. Det är märkligt att många har så lite tid att planera men alltid gott om tid att göra om (skratt). Jag tycker att man ska planera alla projekt så grundligt att du nästan är trött på dem innan du går till handling. Och ska du renovera ett helt hus, ta bara ett rum i taget! Ingen orkar bo på en byggarbetsplats någon längre tid.

30 år i TV 2014 Nästa år firar Martin Timell 30 år som programledare i TV. Han ledde först barnprogrammet Ordvalpen i SVT och fortsatte med program för barn och ungdomar länge. Sedan blev det familjeunderhållning, frågesport, kanalbyte till TV4 och med åren har Martin Timell blivit en av landets mest kända, och uppskattade, TV-profiler. – Om jag har någon dröm som rör jobbet och framtiden är det att dra igång ett riktigt reseprogram. Ett sådant saknas i svensk television i dag. Det är märkligt men sant. Han är känd för att vara flitig. Men arbetsivern kunde ha slutat med… en smäll. För inte så länge sedan gav läkarna honom order att dra ned på tempot och medicinera för att få ned ett på tok för högt blodtryck. Risken för stroke var överhängande. – Det var inte kul, säger han. I dag mår jag bara bra och tränar och jobbar som vanligt Men jag fick mig en tankeställare.

Martin Timell. Mannen som gav svenskt hemmafixeri ett ansikte. Foto: TV4.

321an Nr 4 april 2013

VI UTFÖR ALLT INOM BYGG!

BYGGMÄSTAR´N I JÄMTLAND AB Tel: 070-569 00 97 www.byggmastarn.com

SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut

11 n


Använd den digitala tekniken

o

Grovskissa själv funktionen i ditt nya kök xTEXT: MARIE PALLHED Lådor eller skåp? Röda eller vita luckor, sten eller laminat? Jag tänker så att huvudet knakar. Det är inte lätt att få ihop allt eftersom processen nytt kök innefattar så många beslut. ”Planera ditt nya kök efter dina behov” säger alla experter. Och vem vill inte det? Frågan är bara: Hur gör man det egentligen?

Med skissen av gamla köket i handen besöker jag en kökssäljare på ett välrenommerat köksföretag. Han frågar mig direkt.

– En viktig trivselfaktor att ta hänsyn till. Praktiskt bra också eftersom avloppet redan finns där. Något annat?

- Hur använder du ditt kök?

Jo helt klart den fria golvytan. Den inger känsla av rymd och är perfekt när barnen vill leka samtidigt som jag kockar.

Han säger inte: Vilken färg ska din köksinredning ha? Jag ser tydligen lite frågande ut eftersom han fortsätter: – Vid en av våra kundträffar frågade jag hur just deras kök används. En man i gruppen lagade mycket mat. Han sökte ett riktigt funktionskök, nästan som ett restaurangkök. I samma grupp fanns också ett par som i princip aldrig lagade mat men använde köket i alla fall. Deras stora umgänge såg rummet som den naturliga samlingsplatsen i bostaden. Jag funderar. Hemma hos oss är det funktion som gäller. Jag vill kunna laga mat med mina nära och kära, ha riktigt roligt i köket utan att trängas. Och så ska det vara lättstädat förstås.

– Och varför känns det som om du vill inreda köket på nytt, fortsätter kökssäljaren fråga. Det vet jag direkt. Vi saknar sammanhängande arbetsytor. Två är en för mycket när man ska laga mat och med ännu fler hjälpande händer känns ytan trång. Torrförvaringen finns bara på ett ställe i ett hörn och trots att köket är ganska stort krockar vi ständigt i jakten på skafferivarorna. Kökssäljaren nickar och jag ser att han registrerar det jag uttrycker. Han fortsätter:

– Har ni tänkt förändra planlösningen? Öppna upp, flytta någon vägg eller så? Nej det är inte aktuellt för oss. Men däremot har vi två matplatser alldeles nära varandra. Det har bara blivit så – matrummet låg så nära. Utan problem kan vi därför göra oss av med den ena platsen och på så sätt öppna upp för ny planlösning i köket. Men någon typ av ”slå-sig-ner-plats” vill jag nog ha kvar. För samtal, fika och läxläsning. Kökssäljaren ber mig också fundera på om jag är beredd på den merkostnad och det merjobb det innebär att flytta på vatten och avlopp. Ja, behövs det så okej, tänker jag i detta första planeringssteg.

Kökssäljaren nickar. Inte helt ovanligt tydligen. Han säger också: - Vad trivs du med i köket idag? Vilken oväntad fråga. Den har jag aldrig ställt mig. Nog vet jag vad jag inte gillar där, men tvärtom? Får faktiskt tänka till. Jo, jag gillar att stå vid fönstret och titta ut när jag diskar.

Foto: IKEA

Att flytta spisen till hörnet öppnade upp för en mycket mer funktionell planlösning. Men ännu är inget nytt kök bestämt. Funktionen måste vaskas fram och kännas in. Från Noblessa.

n 12 villamagasinet rot & rut SOMMAREN 2013

– Fler och mer sammanhängande arbetsytor och flexiblare förvaring verkar vara det du i första hand vill förbättra genom ditt nya kök, sammanfattar kökssäljaren. Då har du grunderna att börja din planering utifrån. Han föreslår också att jag ska mäta köket i verkligheten. Var-

enda centimeter på längden och tvären och höjden. – Husritningen kan vara en bra grund, men för att vara på den säkra sidan är exakta mått på plats det bästa. I nästan alla hus finns det överraskningar som inte finns med på ritningar.

Ta mått - Takhöjd - Avstånd mellan väggar - Markera var element och rör finns – Dörrarnas storlek dvs. höjd och avstånd till golv, tak och vägghörn – Fönstrens storlek, dvs. höjd och avstånd till golv, tak och vägghörn - Markera platsen för eluttag, strömbrytare, vattenoch gasanslutningar samt fläktuttag. Fota gärna det befintliga köket och ta med dig när du besöker köksinredarna.


Hem igen. Och nu ger jag mig in i den digitala teknikens fantastiska möjligheter när det gäller att rita nya kök. Testar olika lösningar och sitter faktiskt väldigt många timmar vid olika ritprogram. I datorn kan jag vrida och vända på planlösningar och tack vare den tredimensionella lösningen känna mig in i hur köken skulle se ut i verkligheten. – Det blir en bra process när man själv ritar köket och prövar nya lösningar. Man lever sig in i hur man använder sitt kök och vad man vill få till. – Grundskissen är bra att lägga ner mycket jobb på hemma, antingen via datorn eller på det gamla traditionella sättet med urklippta bitar som man lägger ut skalenligt på ett rutat papper. Detaljerna och att allt fungerar i verkligheten är sådant som man oftast behöver lite professionell hjälp med. Ja för mig fungerar det. Jag är van vid datorer och programmen är ganska lätta att förstå. Men

jag kan också tänka mig att det är just detta ihärdiga tänk och planerande som många vill ha proffshjälp med. Trots allt tar processen ”rita kök” väldigt mycket tid, även om det är roligt.

man en ny lösning just för att frågan är under bearbetning.

I planeringen av kökets funktion ska jag ta hänsyn till ”den gyllene triangeln” har jag läst mig till. Det vill säga att de tre arbetszonerna matlagning, diskning och förvaring finns på lämpliga avstånd från varandra. Dessutom ska det vara arbetsyta mellan dessa så att jag kan ställa av, lasta ur etc. på ett bekvämt sätt. Vaddå lämpligt avstånd? – Du ska inte behöva gå alltför många steg i köket när du jobbar och vad som är för många steg är endast du expert på. – Många gånger handlar inredning av kök om att prioritera och välja bort. Jag tycker det är viktigt att man också tar beslutet att avstå. Ibland går det inte att få till en optimal lösning. Men då vet man om detta redan i planeringsskedet. Andra gånger hittar

KROKOMSBLADET KROKOMSBLADET KaKel & KlinKer Gruppreklam till Hushåll

Förvaringsstrategi Ta reda på vad du har behov av att förvara i ditt nya kök. Jobba i fem steg: 1) Sortera – gruppera saker som hör samman 2) Rensa – gör dig av med det du inte använder 3) Hitta en plats – förvara sakerna där du vill använda dem 4) Mät och räkna – innan du köper köksinredning så att den verkligen täcker ditt behov 5) Försök hitta köksinredning som går att applicera på flera av dina förvaringsbehov

Årgång 11

Årgång 11 - Lugnvik - Föllinge & Hotagsbygden - Frösön Ås- Dvärsätt- Krokom- Rödön- Trångsviken- Offerdal- Mattmar - Mörsil

Din lokalaMattmar annonstidning nordväst om -Östersund. 11.600 ex.- Frösön Nr: 17 Okt/Nov 2012 Krokom- Rödön- Trångsviken- Offerdal- Mörsil - Lugnvik Föllinge &Upplaga Hotagsbygden Annonser & Ansvarig utg. Hans Furberg: Tel 070 - 695 49 97 E-post krokomsbladet@gmail.com Nästa nummer: Mån 19/11 nnonstidning nordväst om Östersund.Produktion Upplaga 11.600 ex. 17 Okt/Nov 2012Tryck GTC Luleå Manusstopp: Mån 5/11 & Formgivning: JoDa IT Konsulter.Nr: Distribution SDR/Posten.

mattläggning & måleriarbeten Kontorsstädning Flyttstädning 10år Garagestädning Vindsstädning Kontorsstädning Flyttstädning trägolv & parKettslipning 10år Garagestädning Kakel, Klinker Vindsstädning Fönsterputs Storstädningar

& Ansvarig utg. Hans Furberg: Tel 070 - 695 49 97 E-post krokomsbladet@gmail.com Nästa nummer: Mån 19/11 Manusstopp: Mån 5/11 & Formgivning: JoDa IT Konsulter. Distribution SDR/Posten. Tryck GTC Luleå

AB

Trägolv Parkettslipning

Lasse

070-6294967 Krejje

AB

Du som privatperson kan utnyttja RUT-avdraget på våra tjänster och då betalar du 170:-/tim. Parkettslipning på våra tjänster och då betalar du 170:-/tim. Företag, ring för prisuppgift. Företag, ring för prisuppgift.

070-6294967

Robin Anders Föllinge 070-219 98 22 Föllinge Kontor/Fax 0640-341 67 070-219 98 22 Håkan Kontor/Fax 0640-341 67 063-10 32 22 063-10 32 22Ronny Alla höstnyheter har inkommit! Alla höstnyheter har inkommit! www.lasseskakelservice.se Micke Vi firar 22 år i Krokom www.lasseskakelservice.se Vi firar 22 år i Krokom 22% rabatt på alla bågar under November. Per 22% rabatt på alla bågar under November. Per Krokoms Optik Optik Johanna Krokoms Genvägen 1c 0640-10078 a Genvägen 1c 0640-10078 www.krokomsoptik.se www.krokomsoptik.se Lars Elin Ann-Marie rie Välkommen

Öppet: Torsdagar kl 14-18 - God choklad och vackra presenter Tel. 0640-68 33 33, 070-219 43 38 www.tinaspraliner.se Helleberg, Alsenbygden

Fira julens matglädje vid vackra

Tännforsen Sveriges största vattenfall !

Klipp ut och spara annonsen

Klipp ut och spara annonsen

Kakel, Klinker Fönsterputs Städ av lägenhet Kök Lasse, Krejje, Anders, Håkan, Ronny, Micke,Mattläggning Per D Storstädningar Måleriarbeten Mattläggning Städ av lägenhet Kök Du som privatperson kan utnyttja RUT-avdraget Per N, Johanna, Lars, Elin, Ann-Marie Måleriarbeten Trägolv

Välkommen

063-101 322 / 070 -629 49 67 www.lasseskakelservice.se Tel. 0640-68 33 33, 070-219 43 38

Öppet: Torsdagar kl 14-18 - God choklad och vackra presenter www.tinaspraliner.se

Helleberg, Alsenbygden

SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut 13 n Fira julens matglädje vid vackra

Tännforsen


Före

Efter

Med mellanvägg och ROT-avdrag

o

Ett sovrum blev två xTEXT: MARIE PALLHED

Nummer 1 är funktion, nummer 2 också och sen kommer estetiken, säger Eva Magnusson när hon visar de två nya sovrummen som skapats av ett större. – Vi bor i ett litet hus där varje kvadratmeter måste tas tillvara. Ombyggnaden krävde en hel del tankearbete kring utrymme och planlösning plus ett kunnigt gäng byggare som samarbetade kring millimetrarna.

n 14 villamagasinet rot & rut SOMMAREN 2013

Men för att börja från början så fanns det för familjens fyra medlemmar endast två sovrum. Det större var på cirka 24 kvadrat och innehöll familjens tre garderober och föräldrarnas sovrum. Plus en egen vrå för en av döttrarna, avdelat med ett draperi och med 70-talsfuru i snedtaket. Dessutom fanns bara ett fönster i rummet och det satt mitt på ytterväggen. – Inte en chans att dela rummet med en mellanvägg utan att ta upp nya fönster alltså. Och det höll tillbaka initiativet att skapa nya rum i ett antal år, säger Eva Magnusson. Att sätta in nya fönster på övervåningen fordrar kunnigt folk och själva är vi inte särskilt händiga. Men behovet av eget rum för dottern plus krav på mer funktionella lösningar för klädförvaring gjorde till slut att projektet ”Ny övervåning” påbörjades. – Så klart att ROT-avdraget bidrog till att vi kom till skott. I vårt fall handlade avdraget i slutänden om över 30 000 kronor. Det är mycket pengar och helt avgörande för att vi bestämde oss för att anlita

Kostnader och ROT-avdrag Ombyggnaden av det stora sovrummet till två mindre kostade sammanlagt cirka 110 000:-. Det inkluderade allt – alltså förutom nya fönster och en mellanvägg, nya element, rördragning, målning, underar-

hantverkare. Och så här i efterhand är Eva mer än nöjd med valet av entreprenör. – Det är alltid lurigt när man är på offertstadiet. Visst är detta med pengarna viktigt, så viktigt att det är lätt att bestämma sig endast utifrån priset. Men det finns ju andra faktorer som spelar in. Förstås företagets ekonomiska status, men också det minst lika viktiga – finishen på slutresultatet. - Referenser, referenser och åter referenser – först då vet man hur pass duktiga hantverkarna är. Jag brukar Googla på deras namn. På nätet brukar eventuellt missnöje synas även om man inte ska dra för stora slutsatser utifrån skvaller, säger Eva. Dessutom går jag in på sajten allabolag.se för att läsa av företagets ekonomiska status. Visar siffrorna där på svagheter tycker jag man ska slå en signal till kronofogdemyndigheten. På allabolag.se finns företags organisationsnummer och har man det redo brukar det gå snabbt att få besked om betalningsanmärkningar av kronofogden.

bete och tapetsering, nytt golv, samt elektriska installationer. På det blev ROT-avdraget drygt 33 000 kronor. Slutsumma att betala: 77 000 kronor.

ROT-avdraget är i detta fall 50% av arbetskostnaden och avräknades enligt ROT-reglerna direkt på fakturan.


Installationen ingår. Och rabatt Installationen ingår. Och rabatt på en snyggare gräsmatta. på en snyggare gräsmatta.

gar som gäller. Och att planera och tänka efter före byggstart. Mäta, mäta och mäta. Plus tänka till kring: ”Vad är det egentligen som ska förvaras i förvaringsutrymmena?” Och att utifrån det bestämma sig för inredning och sedan planlösning.

Mellanväggen, som är limmad mot golvet, är ca 10 cm bred och isolerad. På båda sidor sitter osb-plattor och därefter gipsskivor för att får bra fäste när man sätter upp saker på väggen.

Valde en totalentreprenad I valet mellan att vara egen byggherre eller anlita en totalentreprenad var Eva redan från början glasklar.

Eva medger att det är aningen krävande och att det tar mycket tid att i förväg försöka lista ut hur och vad man ska förvara, hur möbleringen ska se ut utifrån funktion, ta hänsyn till de estetiska aspekterna etc. – Utgår man från behovet och gör planlösningen därefter så kommer faktiskt de okonven-

tion “Börja med funk r och behov. Och gö refter. planlösningen dä Inte tvärtom.”

– Jag ville inte rådda runt med alla de olika grupper av hantverkare som skulle bli involverade i denna ombyggnad: Snickare, golvläggare, målare, rörmokare och elektriker. Huu för att få ihop alla dessa i rätt kronologisk ordning. Det tar tid för en amatör. Kändes mycket bekvämt att endast ha en kontaktperson. I nya rummen är det mesta millimeteranpassat. Rördragning, garderober, fönsterstorlek och dörr-dito etc. - I ett mindre hus är det compact living och smarta lösnin-

tionella idéerna som kan vara lösningen. I vårt fall handlade det om att inte dela stora rummet på mitten som man vanligen gör, utan faktiskt göra ett mindre och ett större sovrum. Plus att vi inte byggde en klassisk ”korridor” för att nå de olika rummen. Vi bestämde istället att det var okej att ha stora sovrummet som ett genomgångsrum eftersom vi sparade värdefulla kvadratmetrar för förvaring och genom dörrens placering fick ett mycket mer lättmöblerat litet rum till dottern.

Just nu! Just nu! Just nu!

Köp en värmepump, så får du köpa Bosch Indego robotgräsklippare Köp en värmepump, så får du för 2 900 kr inkl. moms. köpa Bosch Indego robotgräsklippare Köp en cirkapris värmepump, så får (Ord. 14 995 kr.)*du för 2 900 kr inkl. moms. köpa Bosch Indego robotgräsklippare (Ord. cirkapris 14 995 kr.)* för 2 900 kr inkl. moms. (Ord. cirkapris 14 995 kr.)*

Det är bara specialutbildade och certifierade återförsäljare som installerar våra värmepumpar. Dessutom ingår Det är bara specialutbildade och certifierade återförsäljare marknadens mest omfattande garanti, med 10 år på somär installerar våra värmepumpar. Dessutomåter ingår Det bara specialutbildade och certifierade försäljare kompressorn och 6 på hela värmepumpen. Fullständiga marknadens mest garanti, med 10ingår år på som installerar våraomfattande värmepumpar. Dessutom garantivillkor finns på ivt.se. Välkommen! kompressornmest och 6omfattande på hela värmepumpen. marknadens garanti, med Fullständiga 10 år på garantivillkor finns Välkommen! Fullständiga kompressorn och 6på påivt.se. hela värmepumpen. *Erbjudandet gäller vid nytecknande av order fr.o.m. 1 april t.o.m. garantivillkor finns på ivt.se. Välkommen! 30 juni 2013 när du köper en IVT Air, IVT PremiumLine EQ eller HE. *Erbjudandet gäller vid nytecknande av order fr.o.m. 1 april t.o.m. 30 juni 2013gäller när duvid köper en IVT Air,avIVT PremiumLine EQ eller *Erbjudandet nytecknande order fr.o.m. 1 april t.o.m.HE. 30 juni 2013 när du köper en IVT Air, IVT PremiumLine EQ eller HE.

Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

IVT Center/Hedlert i Östersund AB

www.ivt.se

www.ivt.se

www.ivt.se

Kontakta IVT-återförsäljare. GävLe din IVTnärmaste Center/Värmepumpcenter i Gävle 29 01, Voltvägen 4, Östersund, 063-57 16AB 60 026-14www.ivt.se Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare. Leif Jutterström Service AB 026-68 85, 070-642 IVT Center/Hedlert i47 Östersund AB Östersunds Hushållsservice AB

www.ivt.se

www.ivt.se 09 49 GävLe IVT Center/Värmepumpcenter i Gävle 026-14 29 01, Voltvägen 4,93, Östersund, 063-57 16AB 60 SAndvIken IVT Center/Brolins Röri Östersund AB 026-24 80 80 Rådhusgatan Östersund, 063-10 47 30 IVT Center/Hedlert AB Leif Jutterström Service AB4, 026-68 47063-57 070-642 09 GävLe IVTBRUNFLO Center/Värmepumpcenter i85, Gävle AB Voltvägen Östersund, 16AB 60 026-14 Östersunds Hushållsservice Östersunds Värme & Kylteknik AB 4929 01, SAndvIken IVT Center/Brolins Rör47 AB 026-24 Leif Jutterström Service 026-68 85, 070-642 09 49 Rådhusgatan 93, Östersund, 063-10 4780 3080 GrytanAB 305, Brunflo. 063-21271 Östersunds Hushållsservice AB SAndvIken IVT Center/Brolins Rör AB 026-24 80 80 Rådhusgatan 93, Östersund, 063-10 47 30 Energihuset i Åre& AB BRUNFLO Östersunds Värme Kylteknik AB Jemtgården 503, Åre, 0647-66 53 54 Grytan 305, Brunflo. 063-21271 BRUNFLO Östersunds Värme & Kylteknik AB Grytan 305, Brunflo. 063-21271 Energihuset i Åre AB Jemtgården 503, Åre, SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut 15 n Energihuset i 0647-66 Åre AB 53 54 Jemtgården 503, Åre, 0647-66 53 54


FOTO: MARIA EBERFORS

Skapa

“Lyx-känsla” i nya badrummet

– Stora speglar som går ända upp i taket är ett utmärkt sätt att förstora, oavsett rumsyta. Har du dessutom möjlighet att låta spegeln fortsätta ända ner till kommoden ökar luftigheten ytterligare. Speglars effekt är nästan omtumlande viktig. Det finns inget inredningsknep som kan lura ögat effektivare. Men också andra materialval har betydelse.

Rymd, blankt och spegeleffekter känns lyxigt och förhöjer känslan av välmående i badrummet. Glansiga stora kakelplattor ger effekten av djup plus att vi närmast instinktivt kopplar blankt med rent.

Känslan av exklusivt välbefinnande, avkoppling, renhet och en stund för egna reflektioner. Det är vad drömbadrummet för många ska förmedla. Och ja - ett nytt badrum kostar alltid stora pengar. Men - för att få en exklusiv känsla som förhöjer välmåendet är det inte den dyraste, och mest trendiga inredning som gäller. Nej, fokusera istället på den känsla materialen förmedlar. Det som upplevs mest exklusivt behöver inte alltid kosta mest. – Det finns några viktiga komponenter som ger det lilla extra till välbefinnandet i badrum, säger Eva Sape, inredningsarkitekt. En av de viktigare är att i rummet så långt som möjligt inge en känsla av rymd och luftighet. Och rymd skapas genom blanka material och ljussättning i samspel med ett stramare inredningstänk.

n 16 villamagasinet rot & rut SOMMAREN 2013

– Blanka material förstorar alltid, fortsätter Eva. Satsa därför på blankt kakel. Men tänk också blankt för känslan av lyx. Blankt har i alla tider förknippats med det som är vackert och det lilla extra. Och blankt behöver inte betyda pråligt. Glänsande kakel är dock ingen lyxpryl inköpsmässigt. På de större byggvaruhusen finns oftast mycket prisvärda och snygga varianter. - Plattstorleken är viktig. Sätt gärna riktigt stora plattor också i små badrum. Och se till att fogarna är vita, inte grå. Med grå fogar förlorar man mycket av rymdkänslan trots blankt och stort. Intrycket blir istället rutigt. Visserligen kräver vita fogar något mera städmässigt. Men – det är mestadels vid duschen som tvål- och smutsrester bildas, en klart avgränsad mera-städa-yta alltså. Förutom det blanka handlar rymd om ljus. Dagsljus och artificiellt sådant.

I övrigt är det ljussättningen i taket, gärna med dimbara spotlights som svarar för funktionsljus och stämningsljus. Förutom att ljuset ska räcka till i rummet, är lampornas placering något att ta ställning till. Ljuspunkterna bildar mönster som inte ska kollidera med de andra mönsterval man gjort i badrummet. - Runt badkaret är det så fint att placera levande ljus och för detta behövs en avställningsyta som måste in i planeringen redan från början. Ett nytt badrum byggs för lång tid framöver. Det okomplicerade och enkla vinner alltid estetiskt i längden, menar Eva, som pratar varmt för tidlösa färger som vitt, grått och svart i material som inte är snabbt utbytbara. - Ur ett hållbarhetsperspektiv tycker jag att man ska vara försiktig med färger och former som just nu betraktas som trendiga och som det finns risk för att man tröttnar på. Klassiska färger och material håller över tid och med dessa är badrummets uttryck ändå enkelt att förändra med exempelvis textilier.

- Det ultimata är förstås att ha fönster att bygga idéerna för badrumsinredningen utifrån. Har du en vacker utsikt så använd den som en inredningsaccent. Försök skapa rumsliga möjligheter till en lugn stund där blicken kan vila på naturen. - Men, fortsätter Eva, också ett takfönster kan öppna upp ljusinsläppet med ett oväntat lyckat, luftigt resultat.

o

xTEXT: MARIE PALLHED

En avställningsyta på alla sidor om badkaret gör det möjligt att inreda med stämningsljus och goda tilltugg.


Också i mindre badrum fungerar idén med spegel ända upp till tak. Här har man lekt med rummets formspråk, ”förstorat” rummet och ljussatt med spotlights i spegeln.

Blanka material har i alla tider förknippats med lyx. Tidlöst inrett i svart och vitt. Detta badrum gjordes för 20 år sedan och känns på intet sätt passé i stil.

Ljusinsläpp från fönster är en lyx att tillvarata när möjlighet finns. Försök inreda badrummet utifrån känslan att ta in yttervärlden inomhus. Detta skapar en näst intill meditativ feeling i badrummet.

– I badrummet vill vi uppleva en renhetskänsla och gärna aningen exklusivitet. Denna lyxiga känsla som förhöjer välbefinnandet förmedlas genom en luftig inredning, i det som är okomplicerat och äkta, säger Eva Sape inredningsarkitekt.

SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut

17 n


Rut ger läxhjälp Läxhjälp hemma för såväl grundskole- som gymnasieelever ger numera möjlighet till Rut-avdrag för vårdnadshavaren. Hjälpen ska ha en direkt koppling till skolarbetet och kan i tid förläggas när som helst under skolåret. Det betyder att det avgörande för om Rut gäller eller inte är skolarbetets innehåll. Det betyder att både individuella sångpedagoger och fotbollstränare kan ge Rut-avdrag såvida det finns en

direkt koppling till skolarbetet. - Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete (RUT) och ROT-arbete, säger Pia Blank Thörnroos rättslig expert på Skatteverket. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion.

Foto: Johan Jeppsson

Installationen ingår. Och rabatt Installationen ingår. Och rabatt på en snyggare gräsmatta. på en snyggare gräsmatta.

Rot & Rut

HANTVERKARE !

ver hela Jämtlands län och har kontor i Östersund och Strömmesta inom måleri och tapetsering. Anlita oss även när det gäller sättning, kakel samt mur- och putsarbeten. Tänkt till redan nu för så vi kan hjälpa just dig med dina önskemål. Vi ser fram emot din ommen till Sandå!

V i bjud er på tapeter fr ån B eller Dec orosan o rama ! Elle r lik vä rd ig pr od

Kontakta oss när du vill ha hjälp med Rot- & Rut-tjänster

uk t.

ROT-avdrag* 063 - 13 30 40 www.malarkompaniet.se

063-571660

IIIIEN VÄRLD AV VÄRME EN I EN VÄRLD AVVÄRLD VÄRMEAV EN VÄRLD EN VÄRME Dags för kamin? Kontakta oss! enskogsvägen 12 | 831 48 Östersund | Östersund: Krister 063-55 10 22 | Strömsund: Martin 076-101 20 80 | www.sanda.se Dags

Just nu! Just nu! Just nu!

Köp en värmepump, så får du köpa Bosch Indego robotgräsklippare Köp en värmepump, så får du för 2 900 kr inkl. moms. köpa Bosch Indego robotgräsklippare Köp en cirkapris värmepump, så får (Ord. 14 995 kr.)*du för 2 900 kr inkl. moms. köpa Bosch Indego robotgräsklippare (Ord. 14 995 kr.)* för 2cirkapris 900 kr inkl. moms.

(Ord. cirkapris 14 995 kr.)*

pr i s e r p å m o n t e r i n g a r 063-55 10 22 - www.sanda.se VVii hhaarr aallllttiidd ffaassttaa p Hos oss hittar du:

Hos oss hittar du:du: Hos hittar du: Hososs oss hittar

063 - 445 50 - jmlelektriska.se

Täljstensugnar SommarkaKampanj Täljstensugnar Täljstensugnar Täljstensugnar nj på Tulikiv Kakelugnar • Braskaminer Kakelugnar • Braskaminer ivi mhpa tompå31Tu/8lik Kakelugnar • Braskaminer VI Sk Eldsoc Kakelugnar • Braskaminer Gn orstenari is tadsNpl tsky.dd Gjutjärnskaminer Gjutjärnskaminer ingå Gjutjärnskaminer täljsten på r vi d anp iav köpe Gjutjärnskaminer Skorstensfria kaminer Tulik (Gälltervä Skorstensfria kaminer rd31e decacekömb tom Skorstensfria kaminer 20 00:- ivi er) Kamintillbehör Skorstensfria kaminer Kamintillbehör Kamintillbehör Murspisar • Vedspisar Kamintillbehör Murspisar Vedspisar Nya öppettider öppettider Murspisar •• Vedspisar Nya Insatser • Skorstenar Just••Skorstenar nu Insatser Skorstenar Just nu kampanjpriser Murspisar • kampanjpriser Vedspisar Insatser Tis–tor 15.00–18.00 Tors 14-18 Bastuaggregat på utvalda Tulikivi. Bastuaggregat påJust utvalda Tulikivi. Bastuaggregat Insatser • Skorstenar nuÖvrig kampanjpriser tid efter ök. Kom ihåg ROT-avdraget 50% avdrag på arb. kostn.

Vi utför snickeriarbeten!

Komihåg ihågROT-avdraget ROT-avdraget Kom Bastuaggregat 50%avdrag avdragpå påarb. arb. kostn kostn.. 50%

LJ

Övrig tid efter ök.

på utvalda Tulikivi.

BYGGSERVICE

Kom ihåg ROT-avdraget 50% avdrag på arb. kostn . Svartviksvägen Svartviksvägen 33 (efter E4:an), Svartvik 33 (efter E4:an), Svartvik

Det är bara specialutbildade och certifierade återförsäljare som installerar våra värmepumpar. Dessutom ingår Det är bara specialutbildade och certifierade återförsäljare marknadens mest omfattande garanti, med 10 år på somär installerar våra värmepumpar. Dessutomåter ingår Det bara specialutbildade och certifierade försäljare kompressorn och 6 på hela värmepumpen. Fullständiga marknadens mest garanti, med 10ingår år på som installerar våraomfattande värmepumpar. Dessutom garantivillkor finns på ivt.se. Välkommen! kompressornmest och 6omfattande på hela värmepumpen. marknadens garanti, med Fullständiga 10 år på garantivillkor finns Välkommen! Fullständiga kompressorn och 6på påivt.se. hela värmepumpen. *Erbjudandet gäller vid nytecknande av order fr.o.m. 1 april t.o.m. garantivillkor finns på ivt.se. Välkommen! 30 juni 2013 när du köper en IVT Air, IVT PremiumLine EQ eller HE. *Erbjudandet gäller vid nytecknande av order fr.o.m. 1 april t.o.m.

30 juni 2013gäller när duvid köper en IVT Air,avIVT PremiumLine EQ eller *Erbjudandet nytecknande order fr.o.m. 1 april t.o.m.HE. 30 juni 2013 när du köper en IVT Air, IVT PremiumLine EQ eller HE.

Svartviksvägen 33 (efter E4:an), Svartvik Tfn060-17 060-17 54 54 20, 20, 070-629 070-629 48 48 12 12 Tfn 060-17 54 20, 070-629 48 12 Tfn www.eldstaden.com www.eldstaden.com Kaminer - Skorstenar www.eldstaden.com

063-101 322 / 070 -629 49 67

n 18 villamagasinet rot & rut SOMMAREN 2013

- Snickeri Svartviksvägen 33 (efter E4:an), Svartvik Tfn 060-17 54 20, 070-629 48 12 www.eldstaden.com

060-17 54 20, 070-629 48 12 - www.eldstaden.com

Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

www.ivt.se

www.ivt.se

IVT Center/Hedlert i Östersund AB www.ivt.se Kontakta IVT-återförsäljare. GävLe din IVTnärmaste Center/Värmepumpcenter i Gävle 29 01, Voltvägen 4, Östersund, 063-57 16AB 60 026-14www.ivt.se www.ivt.se Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare. Leif Jutterström Service AB 026-68 85, 070-642 IVT Center/Hedlert i47 Östersund AB 09 49www.ivt.se Östersunds Hushållsservice AB GävLe IVT Center/Värmepumpcenter i Gävle 026-14 29 01, Voltvägen 4,93, Östersund, 063-57 16AB 60 SAndvIken IVT Center/Brolins Röri Östersund AB 026-24 80 80 Rådhusgatan Östersund, 063-10 47 30 IVT Center/Hedlert AB Leif Jutterström Service AB4, 026-68 47063-57 070-642 09 GävLe IVTBRUNFLO Center/Värmepumpcenter i85, Gävle AB Voltvägen Östersund, 16AB 60 026-14 Östersunds Hushållsservice Östersunds Värme & Kylteknik AB 4929 01, SAndvIken IVT Center/Brolins Rör47 AB 026-24 Leif Jutterström Service 026-68 85, 070-642 09 49 Rådhusgatan 93, Östersund, 063-10 4780 3080 GrytanAB 305, Brunflo. 063-21271 Östersunds Hushållsservice AB SAndvIken IVT Center/Brolins Rör AB 026-24 80 80 Rådhusgatan 93, Östersund, 063-10 47 30 Energihuset i Åre& AB BRUNFLO Östersunds Värme Kylteknik AB Jemtgården 503, Åre, 0647-66 53 54 Grytan 305, Brunflo. 063-21271 BRUNFLO Östersunds Värme & Kylteknik AB Grytan 305, Brunflo. 063-21271 Energihuset i Åre AB Jemtgården 503, Åre, 0647-66 53 54 Energihuset i Åre AB Jemtgården 503, Åre, 0647-66 53 54


Ordning och reda

är inget för Rut Att organisera hemmiljön kräver mer specialistkunskaper än vanlig återkommande städning. Även om resultatet kan bli att miljön ser mer städad ut. Utgifter till företag som skapar ordning och reda är därför inte Rut-berättigade.

Fakturamodellen

gäller alltid Det är inte möjligt att själv ansöka om Rot- eller Rut-avdrag. Om det i efterhand visar sig att du redan har uppnått maximal skattereduktion så kan utföraren inte få några pengar från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion bestäms i samband med att Skatteverket beslutar om din slutliga skatt.

Om din slutskatt inte räcker till för att utnyttja hela den preliminära skattereduktionen så kommer du att bli återbetalningsskyldig för den del som du inte kan utnyttja. Du kan även bli återbetalningsskyldig om det i efterhand visar sig att det arbete som gjorts inte ger rätt till skattereduktion.

Foto: Rusta

DIN LOKALA HANTVERKARE ! Vi är verksamma över hela Jämtlands län och har kontor i Östersund och Strömsund. Vi utför det mesta inom måleri och tapetsering. Anlita oss även när det gäller mattläggning, plattsättning, kakel samt mur- och putsarbeten. Tänkt till redan nu för att boka oss i höst så vi kan hjälpa just dig med dina önskemål. Vi ser fram emot din kontakt! Varmt välkommen till Sandå! * Regler för rotavdraget hittar du på skatteverket.se

V i bjud er på tapeter fr ån Bo rosan eller De corama Elle r lik ! vä rd ig pr od

uk t.

ROT-avdrag*

Sandå Sverige AB | Odenskogsvägen 12 | 831 48 Östersund | Östersund: Krister 063-55 10 22 | Strömsund: Martin 076-101 20 80 | www.sanda.se

SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut

19 n


Från ett beräknat energibehov på 55 000 kWh till ett verkligt på mindre än 20 000 kWh per år blev effekten av Urban Nordengrens investering i ett effektivt bergvärmesystem. – Bergvärme är bekvämt. Känner inte att jag behöver snåla på värmen eller överraskas av orimligt stora elräkningar som när jag hade direktel. Och – vilket värmekomfort det är i huset nu.

Lägre värmekomfort med bergvärme xTEXT: MARIE PALLHED

o

Bättre värmekomfort med bergvärme FOTO: MARIA EBERFORS

Urban Nordengren köpte den arkitektritade villan i mexitegel från 1974 för två år sedan. Ett 300 kvadratmeter stort hus med generösa ytor för barnen, pool i källaren och möjligheter att integrera kök och vardagsrum i en öppen planlösning. Han hade hittat sin drömvilla. Utom på en punkt: Uppvärmningen.

– Jag kom från hus med direktverkande el. Visserligen kompletterat med luftvärmepump, men min grunduppfattning var klar: Jag ville ha en bättre värmekomfort inomhus än vad luftvärmepumpen ger, säger Urban. Dessutom var det detta med poolen i källaren. Och kruxet med uppvärmningen av den. – När jag köpte huset beräknades villans energibehov till 55 000 kWh. 55 000!!! Det är upp emot tre gånger så mycket som en normalvilla förbrukar. Numera en helt orimlig nivå för ett hus med direktverkande el. Och – vi ville ju kunna använda poolen i källaren. För så klart att poolen var en bidragande orsak till den höga effektberäkningen. Men den var inte ensam orsak till energibehovet. Huset är stort, 7 rum och kök, med planlösning i vinkel och är dessutom byggt på 70-talet med fönster och

isolering från denna tid. – Tilläggsisolering på vinden är på gång, berättar Urban, men i övrigt känns det inte som om vi i nuläget behöver göra något ytterligare åt husets klimatskal. Förbrukningen nu inklusive uppvärmningen av poolen beräknas till under 20 000 kWh per år, ja till och med så pass lågt som 16 000. Vi har inte haft hela anläggningen igång ett helt år ännu med pool och allt för att kunna se exakta siffrorna. För att möta upp husets värmebehov borrades två bergvärmehål på 130 meter vardera. Dessutom valde Urban en något större värmepump, kompletterad med särskild värmeväxlare för poolvärmen. – Själva installationen gick snabbt. På drygt två veckor satt nya rör och radiatorer på plats i huset med en fungerande värmepump. Känner mig jättenöjd med allt utfört arbete. – Men, fortsätter han, som

n 20 villamagasinet rot & rut SOMMAREN 2013

kund är det viktigt att ha en del kunskap kring bergvärme plus att ta in flera offerter. I de fyra prisförslag jag fick skilde det 60 000 kronor mellan den billigaste och den dyraste offerten. Jag hade skaffat mig en del kunskap om bergvärmeinstallationer och gick inte på argumenten från de dyrare leverantörerna. Bergvärmeinstallationen har Urban inte ångrat en dag. Trots utgiften på ett par hundra tusen kronor. – Jag bryr mig inte om att sitta och beräkna hur lång tid det tar innan jag ”räknat hem kostnaden”. Jag vill ha en skön värme och ett hus jag trivs i. Det var mina motiv till beslutet. En rimlig tanke är att villan i ett perspektiv blir mer värd med denna typ av värmelösning, men det är inget jag går och tänker på. Komforten här och nu är viktigast.

Fakta ROT-avdraget När du installerar värmepump kan du få ROT-avdrag, såvida installationen är en renovering och huset är mer än 5 år. För att underlätta hanteringen har Skatteverket tillsammans med intresseorganisationen SVEP schabloniserat beräkningarna för arbetskostnaden. Vid installation av bergvärme, jord- och sjövärme beräknas arbetskostnaden till 30 % av totalkostnaden (inkl värmepump, grävning, borrning, rör etc). Det betyder att om priset inklusive installation är 100 000: - så beräknas arbetskostnaden enligt schablonen till 30 000: -. ROT-avdraget är 50 % av arbetskostnaden, alltså 15 000. Och den slutliga fakturan hamnar på 85 000 : -.


Rot 87 %, Rut 13 % Skatteverket betalade ut 16,8 miljarder kronor i Rot och Rut-avdrag förra året. Det är 1,5 miljarder mer än året dessförinnan. Rut ökar överlägset mest. Antalet köp av Rut-tjänster har stigit med 18 %. Av det totala husavdraget, som Rut och Rot kallas skattetekniskt, stod Rot för 87 procent förra året. Totalt sett sänktes skatten med 16,8 miljarder för dem som köpte tjänsterna. – Rot står för 14,6 miljarder kronor och Rut för 2,2 miljarder kronor av de totalt 16,8 miljarder kronor som betalades ut i skattereduktion under 2012, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket. Även om Rut ökar mest är det fortfarande Rot som

dominerar, både när det gäller antal köpare, antal företag och utbetald skattereduktion. Omkring 68 000 företag gjorde rotarbeten åt 984 000 köpare under förra året. Under samma period utförde 17 000 företag rutarbeten åt 492 000 köpare. – Vi ser att Rotavdragen har planat ut även om de fortfarande ligger på en hög nivå. Däremot fortsätter rutavdragen att öka stort, säger Pia Blank Thörnroos. Med Rotarbete menas reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Till Rutarbete räknas hushållsarbete såsom städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per person och år.

Uppgradera din golvvärmeanläggning

Oavsett fabrikat! Uppgradera äldre golvvärmeanläggningar med LK ICS. Förutom en snygg design så får du mycket mer på köpet: • • • • • •

Energibesparing med hjälp av s.k. pulsreglering Tråd- eller trådlös reglering Möjlighet att fjärrstyra via mobil Flera färger att välja på Veckoprogram med nattsänkning Braskaminsfunktion

Vi har ställdonsadaptrar till de flesta golvvärmefabrikat på marknaden!

En avancerad värmepump RUT lagar maten för dig som vill göra det Du kan få Rut-avdrag för mat som lagas i din bostad eller i nära anslutning till din bostad. Förutsättningen är att den som lagar maten använder de råvaror du har hemma. – Vi erbjuder en matlagningsshow i det egna hemmet, säger Gunnar Frykfors, på rentachef. nu. All maten lagas på plats hemma hos gästen. Nytt är också att skatteverket

riktigt enkelt.

nu godkänt presentkort som betalningsmedel. Det NIBE gör ™attF1245 du | BERGVÄRMEPUMP får dubbelt så mycket kock för www.lksystems.se pengarna för en sådan visste De present. flesta vet att man sparar pengar med bergvärme. Men du att man faktiskt kan sänka Får du exempelvis ett pre-energikostnaden med upp till 80%? Och att det dessutom är enkelt: Nya NIBE F1245 är effektivare sentkort på 500:- så är värdet än sina föregångare och ger dig kontroll över uppvärmningen genom en revolutionerande display och nya, användarvänliga menyer. Det gör att du på ett smidigt på kortet 1000:- att köpa kock sätt kan styra förbrukning och överblicka exempelvis drifttid med förutsatt att du –uppfyller eller skapa helt egna, personliga inställningar. reglerna för att få Rut-avdrag. Så avancerat att det är enkelt.

Samma sak gäller för blandning av drinkar. NYHET

Läs mer om NIBE F1245 på www.nibe.se/nyhet

063-106780 | www.comfortostersund.se

070-278 85 88 Vi utför golvvärmeinstalllationer och alla övriga VVS-arbeten. 063-199190 | www.rorteknik.nu

Hagvägen 28 Tel. 063-19 91 90 SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut 21

Måndag–fredag 07.00–18.00 Lördag 10.00–14.00

n


o

xKÄLLA: SKATTEVERKET.SE

Avdrag för husarbete - A till Ö ROT och RUT-avdraget är förmånligt men det är inte alla åtgärder som ger rätt till avdrag. Kolla denna lathund från A till Ö så får du se ett handplock av de arbeten som ger rätt till avdrag. Och kom ihåg att det endast är arbetskostnaden som är avdragagill.

A ALTAN Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av ny altan i anslutning till bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Rengöring av altan ger också rätt till skattereduktion.

ASFALTERING Asfaltering av uppfart eller liknande i anslutning till huset ger inte rätt till skattereduktion.

AVFALL Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial.

B BADRUM Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion. Även byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

BALKONG Byggnation av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion. Däremot ger inte byggnation av balkong till bostadsrätt rätt till skattereduktion.

BARNPASSNING Arbetskostnad för barnpassning ger rätt till skattereduktion. Barnpassningen ska ske i hemmet men lämning och hämtning av barn på förskola, skola eller fritidsaktiviteter gäller också.

BERGVÄRME Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

E BYGGLOVSHANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

BYGGSTÄDNING Arbetskostnaden för byggstädning ger rätt till skattereduktion.

C CARPORT Byggnation av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som byggs ihop med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger därmed rätt till skattereduktion.

CATERING Utgift för catering ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller kostnad för avhämtning av mat ger rätt till skattereduktion.

D DRÄNERING Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROTarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

DÖRRAR Byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt till skattereduktion. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduktion. För bostadsrätter gäller ROT-avdraget endast byte av innerdörrar.

n 22 villamagasinet rot & rut SOMMAREN 2013

EL-ARBETEN El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, extra vägguttag.

ENERGIDEKLARATION Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion.

ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.

GOLV Arbetskostnaden för byte av golv eller renovering/slipning av golv är avdragsgill.

GRUND

F

Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

FJÄRRVÄRME

GRÄSMATTA

Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme till småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Däremot ges inte ROT-avdrag för nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt.

FLYTTSTÄDNING Flyttstädning och inflyttningsstädning i den nya bostaden ger rätt till skattereduktion.

FÖNSTER Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i småhus ger rätt till skattereduktion. Däremot ger inte byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till ROT-avdrag, men arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga fönstren ger rätt till skattereduktion.

G GARAGE Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och

Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion. Däremot ger klippning av gräsmatta rätt till skattereduktion.

H HALMTAK Byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.

HÄMTNING AV BARN Om du anlitar någon som hämtar eller lämnar dina barn från skola, fritids, dagis någon fritidsaktivitet så kan du göra RUT-avdrag. Däremot är inte kostnad för exempelvis taxi eller annat transportmedel avdragsgill.

I INSTALLATIONER Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.


J

M

JORDVÄRME

MATLAGNING

Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Matlagning som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion liksom sådan matlagning som utförs i nära anslutning till bostaden exempelvis grillning i trädgården.

K KAKEL & KLINKER Arbetskostnaden för att montera kakel och klinker ger rätt till skattereduktion.

KRANAR Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.

KÖK

MÅLNING Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion. För bostadsrätt gäller avdraget inte för målning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten.

MÄTNINGSARBETEN Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.

O

Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Observera att till exempel lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler inte ger rätt till skattereduktion.

OMBYGGNAD

L

R

LARM

RADON

Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Avdrag ges dock inte för service av luftvärmepump.

LÅS Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls.

S SKORSTEN Reparation av skorsten ger rätt till skattereduktion.

SKADEDJUR Skadedjursbekämpning ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart ger dock rätt till skattereduktion.

SOLPANELER Montering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion.

T

V VENTILATION Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.

VERANDA Om- eller tillbyggnad och reparation av en veranda eller altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Rengöring av altan ger också rätt till skattereduktion.

VÄRME

TAKPANNOR Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion.

TAPETSERING Arbetskostnad för tapetsering ger rätt till skattereduktion.

TILLÄGGSISOLERING Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.

TRAPPA Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion.

TRÄDBESKÄRNING Skattereduktion medges inte för trädbeskärning.

TVÄTT

Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillföras bostaden.

Y YTTERVÄGG - BYTA Att byta ytterväggar, till exempel ta bort eternit, är en del av det byggnadsarbete som görs vid byte av fasadbeklädnad. Det ger rätt till rotavdrag. Det är dock endast arbetskostnaden för nedtagningen som ger rätt till rotavdrag. Kostnad för bortforsling och omhändertagande av eterniten får inte medräknas. Att det är en annan firma som utför detta arbete saknar betydelse.

Tvätt av textilier som utförs i bostaden eller i gemensam tvättstuga ger rätt till skattereduktion.

Ä

U

Med ägare avses även tomträttsinnehavare.

UTBYGGNAD — FÖRRÅD

Läs mer om vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion på skatteverket.se

Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.

ÄGARE

Vill du synas i nästa nummer? Kontakta oss! 060 - 57 21 50 www.rotorut.nu

SOMMAREN 2013 villamagasinet rot & rut

23 n


NYTT OCH CENTRALT I MAJOREN MED UTSIKT ÖVER ÖSTERSUND Nu har vi säljstartat 46 klimatvänliga bostadsrätter på Stadsdel Norr. Välkommen till Svensk Fastighetsförmedlings kontor. Här berättar vi mer om lägenheterna. Du får samtidigt med dig planlösningar och prislista hem. I Majoren finns 1:or–4:or om 32–117 kvm. Parkerar gör du i garaget under huset och tar hissen upp till lägenheten. Inglasad balkong och inredningsval ingår. Planerad inflyttning är 2014/2015. Alla får köpa bostad i HSB så kom och titta.

Prisexempel: 2:a 54 kvm Pris: 1 290 000 kr

Prisexempel: 3:a 88 kvm Pris: 2 290 000 kr

Prisexempel: 4:a 117 kvm Pris: 3 285 000 kr

Rymlig och ljus lägenhet på plan två. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Alla lägenheter har tvättmaskin och torktumlare i badrummet.

På plan tre med utsikt mot fjället. Halvöppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Två sovrum varav ett med stor klädkammare.

Högst upp med utsikt över Östersund. Stora glaspartier, dubbla balkonger (varav en i vinkel och två vädersträck) och en extra gäst/wc/dusch. Öppen planlösning.

Pris 1 290 000 kr, Avgift fr. 2 794 kr/mån Boarea 54 kvm, Adress Fältjägargränd och

Pris 2 290 000 kr, Avgift fr. 4 371 kr/mån Boarea 88 kvm, Adress Fältjägargränd och

Pris 3 285 000 kr, Avgift fr. 5 802 kr/mån Boarea 117 kvm, Adress Fältjägargränd och

Mäklare Tel: 063-12 40 70 Evalena Lindvall,

Mäklare Tel: 063-12 40 70 Evalena Lindvall

Mäklare Tel: 063-12 40 70 Evalena Lindvall

nya lokalgator, Östersund.

evalena.ostersund@svenskfast.se Christina Marktin christina.ostersund@svenskfast.se

nya lokalgator, Östersund.

evalena.ostersund@svenskfast.se Christina Marktin christina.ostersund@svenskfast.se

MER INFO: hsb.se/mitt/majoren Tel: 063-12 40 70

nya lokalgator, Östersund.

evalena.ostersund@svenskfast.se Christina Marktin christina.ostersund@svenskfast.se

Villamagasinet ROT & RUT - Östersund  

Ett magasin om skatteavdragen rot och rut

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you