Page 1

Reglement Super Satellite Partouche Poker Tour. Artikel 1 Casino Oostende organiseert onder de noemer Partouche Poker Tour een tornooi van het derde niveau – Texas Hold ‘em No Limit Poker (multitable), conform aan de algemene reglementering van de Belgische Kansspelcommissie (www.gamingcommission.fgov.be) en onder de regeling van het intern reglement (geafficheerd) en onderstaand reglement. De beslissingen van de tornooidirectie zijn bindend en zonder verhaal. Artikel 2 Het tornooi is alleen toegankelijk voor meerderjarige personen, die geen verbod hebben op casinobezoek tijdens de betreffende data. De deelnemer bewijst en garandeert de organisator dat de herkomst van het inschrijvingsgeld wettelijk is. Artikel 3 Het tornooi gaat door op zaterdag 19 mei 2012 om 14 u en wordt voltooid op zondag 20 mei 2012 vanaf 14 u. Artikel 4 De spelers die deelnemen aan het tornooi van het derde niveau moeten een startstack van 20000 eenheden ontvangen tegen de betaling van 1.250 euro (1.150 € als betaling voor de startstack en 100 € als inschrijvingsrecht) Artikel 5 Het tornooi van het derde niveau duidt 10 % (afgerond naar beneden) van de deelnemers als winnaars aan. De winnaars krijgen elk, ter inruiling van hun jetons, een inschrijvingsbewijs ter waarde van 8500 € (7750 € voor de startstack – 750 € als inschrijvingsrecht). En dit voor het eindtornooi “ Main Event Partouche Poker Tour “ Deze inschrijvingsbewijzen zijn persoonlijk, niet verwisselbaar of inruilbaar voor contanten. Artikel 6 Het eindtornooi “ Main Event “ zal plaats vinden in het Casino Palm Beach in Cannes, Frankrijk. En dit vanaf 27 augustus 2012 tot 2 september 2012, onder de vorm van een multitable tornooi zonder rebuy. Artikel 7 Het “ Main Event “ tornooi, waarvan sprake in artikel 8 zal een winnaar aanduiden die een prijs van minimum 500.000 euro zal ontvangen in ruil voor zijn jetons.


Artikel 8 De data, uren en plaatsen van de tornooien zijn indicatief en kunnen aangepast worden door het organiserend casino, zonder verhaal voor de ingeschrevenen, die op de hoogte zullen gebracht worden van een eventuele aanpassing, met alle mogelijke middelen (minimum 3 dagen op voorhand), behalve bij een geval van overmacht. In geval van annulatie of stopzetting van het tornooi op initiatief van het organiserend casino kunnen de ingeschrevenen slechts de teruggave verkrijgen van hun inschrijvingsrecht en hun startstack. Zij kunnen verder geen enkele schadevergoeding eisen. Artikel 9 Door deelname aan de tornooien, geeft de speler toestemming tot het maken van beelden (foto’s) en video-opnames (klank & beeld). Waaruit alle vormen van multimedia (TV-Video) kan worden geproduceerd.

Reglement Partouche Poker Tour 05 - SuperSatellite  

Reglement Partouche Poker Tour 05 - Supersatellite : Buy-in 1250 euro.