Page 1

Aanvullend reglement Partouche Poker Tour 05 - Casino Oostende ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 Reglementen van toepassing : huidige huisreglement, algemene reglementering Casino Oostende en onderstaand reglement. Alle beslissingen van de tornooidirectie zijn bindend.

Artikel 2

Er zijn verschillende tickets in omloop die kunnen gebruikt voor de verschillende fazen van het tornooi : Minisatellites, Satellites en SuperSatellite.. De tickets hebben een waarde van 50, 250 of 1.250 euro. Bij de verschillende satellites en minisatellites worden ticketten uitgedeeld van 1.250, 250 of 50 euro. Alleen bedragen onder de 50 euro worden cash uitbetaald. Tickets kunnen gecombineerd worden om aan de buy-in van 1.250 euro te voldoen. Tickets van 50 en 250 kunnen ook doorverkocht worden aan derden. De tickets kunnen echter niet cash worden uitbetaald. Niet gebruikte tickets zijn echter na 19 mei 2012 (einde inschrijving - eerste pauze) niet meer bruikbaar. Artikel 3 In geval van annulatie of stopzetting van het tornooi op initiatief van Casino Oostende kunnen de ingeschrevenen slechts de teruggave verkrijgen van hun inschrijvingsrecht en hun startstack. Zij kunnen verder geen enkele schadevergoeding eisen.

Aanvullend Reglement Partouche Poker Tour 05 - Tickets  
Aanvullend Reglement Partouche Poker Tour 05 - Tickets  

Aanvullend reglement Partouche Poker Tour 05 - Tickets

Advertisement