ZANDCOURANT Theater op 't Zand 2018

Page 8

Voor elke doelgroep geschikte kranten en MagazinePapers

Bij u in de buurt!

Dagje uit? Kom naar Landal Rabbit Hill in Nieuw Milligen. • Indoorspeelparadijs • Bowlingbanen • Kinderfeestjes • Familiefeesten • Bistro Woods met terras voor lunch en diner

Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.landal.nl/rabbithill of bel 0577-45 64 31 Grevenhout 21, 3888 NR Nieuw Milligen

TIP!

Parksho p 7 dag en per wee k geope nd met dag elijks verse b roodjes

www.bduprint.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.