Page 1

Wijkkrant Oosterpark

mei 2014

De Kroon op het Werk

Oplage 5200 door Jarno Hoogeboom en Marjan Bijl

Wat wij in het Oosterpark allemaal al lang weten is nu ook tot de burelen van onze kersverse Koning doorgedrongen: Gerrit Ruben verdient een lintje!!! Wat meer is: hij verdient het niet alleen dubbel en dwars maar heeft het op vrijdag 25 april 2014 ook inderdaad gekregen. Het werd hem in het bijzijn van familie, vrienden, en collega’s opgespeld door burgemeester Ruud Vreeman van Groningen. Hij kreeg het toegekend vanwege zijn niet aflatende betrokkenheid bij de Oosterparkwijk en met name de opgroeiende jeugd. Daarin heeft hij zo’n onuitwisbare indruk achter gelaten dat de mensen hem nog steeds op handen dragen. Een lintje krijg je niet zomaar natuurlijk, daar gaat een lang werkzaam leven aan vooraf met daarbij veel

Inhoud 3 BO Nieuwbouw scholen Opening Jumbo Frits en Frats 5 Kunstwerk De Velden WeHelpen Bieb 6 De meest... 7 Wijkteam 8 Activiteiten jongeren ONS 9 CJG Doornenkrans 10 Praktijk Broens Info Colofon 11 Leonechild Mening sporters Geluk in de buurt De volgende wijkkrant verschijnt op 29 juni

FOTO: ERIK VOS

buitengewone verdiensten die een normale betrekking ver te boven gaan. In het geval van Gerrit spreken we dan ook over een carrière die meer dan veertig jaar beslaat en hart en ziel in beslag heeft genomen.

die en legde eigenhandig een skelterbaan aan waarop ze zich naar hartenlust konden uitleven. Al spoedig groeide het voormalige trapveldje van de VVO uit tot een geliefde pleisterplaats

en konden de kinderen ook genieten van allerlei activiteiten die door Gerrit met onuitputtelijk fantasie werden vervolg op pagina 4

Hoe is van het één het ander gekomen? Een kort overzicht: Ruim veertig jaar geleden was Gerrit bestuurslid van de Voetbal Vereniging Oosterpark (VVO). Door het initiëren en opzetten van allerlei activiteiten kwam er steeds meer geld voor de vereniging. Gerrit wilde graag dat deze baten ten goede zouden komen aan de jeugd in het Oosterpark en niet alleen aan de voetbalvereniging. Hij zag dat er niets was voor kinderen om zich na schooltijd op een leuke, constructieve manier te kunnen ontspannen. Toen heeft hij gevraagd of hij het braakliggende stukje grond bij de vereniging kon gebruiken om daar iets te bouwen voor de jeugd. Hij kocht enkele skelters op, reviseerde

wijkkrantoosterpark@gmail.com


Wijkkrant Oosterpark

pagina 3 - mei

Jongerenhuisvesting De gemeenteraadverkiezingen zitten er weer op. In de aanloop er naar toe hebben wij een aantal verkiezingsdebatten bezocht. Opvallend was dat nagenoeg geen enkele partij iets ziet in de realisatie van een studentencampus. De meeste partijen voelen er niets voor om studenten te clusteren. Volgens hen is iedereen er bij gebaat als studenten verspreid over de stad wonen. De realisatie van diverse nieuwbouwcomplexen voor jongeren is volgens de politici onvermijdelijk. Alleen dan kan worden voorkomen dat minder eengezinswoningen worden omgebouwd tot jongerenhuisvesting en neemt de overlast in woonbuurten af, zo is de gedachte. Het lijkt een mooie oplossing. Door jongeren verspreid over de stad onderdak te bieden, blijft de samen-

stelling van alle wijken divers. Daar kan toch niemand op tegen zijn. Maar wat als de gemeente iets anders onder spreiding verstaat dan de gemiddelde burger? Met de oplevering van De Groenling heeft de Oosterparkwijk er een forse woontoren bedoeld voor jongerenhuisvesting bij gekregen. In diezelfde omgeving wordt een aantal bestaande gebouwen geschikt gemaakt voor jongerenhuisvesting. Daarnaast zijn op dit moment voor twee locaties langs het Oosterhamrikkanaal plannen in voorbereiding om nieuwbouw voor jongeren te realiseren. Tel daar de bestaande studentencontainers aan de Vrydemalaan en de Antillenstraat bij op en studentencampus Oosterhamrikzone lijkt geboren. De vraag is: moet zoveel jongerenhuisvesting langs het Oosterhamrik-

kanaal als een kans of een bedreiging gezien worden? Op deze plek is nu veel leegstand waardoor het gebied niet echt aantrekkelijk is om in te verblijven. Dat wordt anders zodra er nieuwbouw komt. Echter, nieuwe ontwikkelingen roepen ook weer nieuwe problemen op. Zo hanteert de gemeente momenteel een parkeernorm van 0,1 voor jongerenhuisvesting. Dit betekent dat projectontwikkelaars slechts 1 parkeerplaats hoeven te realiseren op 10 jongerenunits. Is deze norm nog wel van deze tijd? Beschikken niet veel meer jongeren (iemand tot circa 30 jaar wordt aangemerkt als jongere) over een auto? Als dat het geval is, dan zal de bouw van zoveel jongerenhuisvesting langs het Oosterhamrikkanaal ongetwijfeld tot parkeeroverlast gaan leiden.

Wat vindt u ervan als langs het Oosterhamrikkanaal jongerenhuisvesting geclusterd gaat worden? Vindt u dat een goed of slecht plan van de gemeente? En waarom vindt u dat? Wij zijn benieuwd naar uw mening en argumenten! Reacties naar aanleiding van dit artikel graag naar: bestuurbo@hotmail.com Bewonersorganisatie Oosterpark

Gemeente en O2G2 presenteren plannen voor nieuwe scholen in Ebbingekwartier en Oosterparkwijk Gemeente Groningen en schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) hebben de handen ineen geslagen voor twee nieuwbouwplannen. Er ligt een plan voor het Ebbingekwartier met een nieuwe locatie voor de Borgmanschool met kinderopvang. Daarnaast hebben partijen plannen voor nieuwbouw op de Treslinghuislocatie in de Oosterparkwijk. Dan gaat het om een nieuw onderkomen voor de Siebe Jan Boumaschool, kinderopvang en zo mogelijk appartementen.

wijswethouder Schroor is blij met deze ontwikkeling: “Ik vind het mooi dat we nu, na jaren van ideeën ontwikkelen, doorpakken door twee moderne scholen te gaan bouwen.”

Treslinghuislocatie

Op de locatie van het Treslinghuis komt een school met daarboven mogelijk appartementen. De huidige functies van het Treslinghuis krijgen een plek in de nieuwbouw of in een van de vrij komende gebouwen in de buurt.

Hoe nu verder?

Komende tijd gebruiken we om de plannen verder uit te werken. Dit gebeurt nadrukkelijk samen met de ouders van leerlingen, buurtbewoners en andere betrokkenen. De gemeente ontwikkelt en financiert de plannen mee voor de nieuwbouw. In overleg met Nijestee, de huidige eigenaar

Ebbingekwartier

De Borgmanschool in het centrum kijkt al jaren uit naar nieuwbouw maar tot nu toe was er geen geschikte en betaalbare locatie te vinden. Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad geld beschikbaar om opnieuw onderzoek te doen. De hoek Bloemstraat/ Boterdiep in het Ebbingekwartier kwam daar als meest aantrekkelijke optie voor schoolbestuur O2G2 en gemeente uit naar voren. In datzelfde onderzoek bleek ook dat twee scholen van elk 450 leerlingen, één op het Ebbingekwartier en één in de Oosterparkwijk, haalbaar is. De Siebe Jan Boumaschool verhuist daarom naar een plek die beter geschikt is voor de school in de Oosterparkwijk. Onder-

foto: Henk Tammens

van het Treslinghuis, gaan O2G2 en de gemeente samen de plannen realiseren. Het streven is dat de bouw in 2016/2017 van start kan gaan. In

de tussentijd bereiden de bouwers de plannen zorgvuldig voor. Onder andere om de nieuwe onderkomens zo duurzaam als mogelijk te maken.

Op woensdag 5 maart jl., knalden meerdere kanonnen hun confetti de lucht in en daarmee was de officiële

opening van de vijfde Jumbovestiging in de stad was een feit. Jumbo heeft het team medewerkers van C 1000 gewoon aangehouden.

Opening Jumbo


pagina 4 - mei

Wijkkrant Oosterpark

georganiseerd, zoals speurtochten, wedstrijdjes, disco, filmvoorstellingen op zondagmiddag, barbecues, enzovoort. Ook de ouders werden er bij betrokken. Veelal gebeurde dat spontaan.

steeds bestaat en een begrip is voor jongeren in de Oosterparkwijk. 23 jaar lang was Gerrit daar de bezielende figuur voor de opgroeiende jeugd die ook voor al hun vragen en problemen bij hem terecht kon. Tot zijn grote spijt heeft hij het ronde

met een goed lopend beheer van het Treslinghuis zelf maar ook van de daar boven gelegen appartementen. Bij papierwerk alleen bleef het niet. Wanneer er iets moest gebeuren ter vervanging of ter verfraaiing regelde hij dat zelf. Zo bouwde hij eigenhan-

dig een prachtige bar in de theaterzaal van het Treslinghuis.Ook onderhield

Het kon zo maar gebeuren dat Gerrit tegen een van de vaders zei: “Kun je me helper? Ik heb morgen vier busjes nodig. Dan gaan we naar Slagharen.” Toen de tijd was gekomen om een vast onderkomen te realiseren bouwde hij dat met een groep van 60 jongeren op. Zo ontstond het JOP met Gerrit als jongerenwerker. Het JOP dat nu nog

getal van 25 jaar niet vol kunnen maken, want in 1995 kwam er een grote reorganisatie die volgde op de vorming van stichting WING. Dit betekende dat degenen die lang op dezelfde plek werkzaam waren geweest iets anders moesten gaan doen. Zo kwam Gerrit in 1995 full-time in dienst van WING als beheerder van het Treslinghuis. Ook daar heeft hij zich 13 jaar lang buitengewoon verdienstelijk gemaakt, niet alleen

Vervolg voorpagina

hij nog steeds de contacten met zijn jongeren van het JOP (vooral oudere jongeren) waarvan velen zich daar niet meer thuis voelden omdat een jongere lichting de ruimte moest krijgen. Hij organiseerde in de weekends activiteiten en andere ontmoetingsmomenten om zodoende het gevoel van saamhorigheid te kunnen behouden. Hij was voor hen nog steeds het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon die ze zo nodig hadden. Vervolgens heeft hij van 2008 tot 2013 als penningmeester van de Bewoners Organisatie Oosterpark tot ieders volle tevredenheid gefunctioneerd. Een gevleugeld woord was bij de redactie van de Wijkrant: “Praat met Gerrit en het komt in orde.” Voor alles wat Gerrit Ruben in al die jaren gedaan en betekend heeft voor de Oosterparkwijk en zijn bewoners past alleen maar de grootste waardering. Naast de Koninklijke Onderscheiding zou het misschien ook een leuke gedachte kunnen zijn om het JOP-terrein om te dopen tot het “Gerrtit Ruben plein.”

Gerrit Ruben Koninklijk onderscheiden

“Zeg Gerrit”, vroeg Harry Ruben aan zijn broer, “Heb je zin om vrijdagmorgen even met me naar het Stadhuis te gaan? Het schijnt, dat ze er een archiefje naast het grote Centrale Archief hebben, en als je wilt, kun je me helpen iets uit te zoeken over onze opa”. (Grootvader Gerrit Stuive zat in een grijs verleden voor de CPN in de Groninger gemeenteraad). En zo gebeurde het, dat Gerrit samen met zijn broer op 25 april jl. (de dag vóór Koningsdag) om half elf de ontvangsthal binnenstapte en wel uitermate verbijsterd moet zijn geweest over de situatie, die hij er aantrof: Wel veel meer mensen aanwezig dan op een andere doordeweekse vrijdag, een aantal fotografen en een paar mevrouwen van een ontvangstcomité. En dan word je meegetroond naar weer een andere ruimte en hoor je dat je opgeroepen word om je door

burgemeester Vreeman het versiersel te laten opspelden dat hoort bij de onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau”. En dat “Zijne Majesteit dat behaagd heeft”. Gerrit werd onderscheiden voor al het goede werk, dat hij in voorbije jaren voor en in de Oosterparkwijk gedaan heeft. Redactieleden van de Wijkkrant Oosterpark boden hem later ook nog een immens grote foto aan van het vroegere Damsterdiep (toen het nog water was). Afgebeeld daarop staat de Damsterbrug met de Damstersingel. Aanwezigen: Leden van de Bewonersorganisatie Oosterpark (BO), Redactie Wijkkrant, broers Harry en Douwe en vele anderen. Tja, dat was toch wel wat anders dan een rustig ochtendje in het archief . Alan Haveman


Wijkkrant Oosterpark

pagina 5 - mei

Kunstwerk dat verwijst naar oude plek FC Groningen in De Velden Buurtbewoners en professionals hebben Elisabet Stienstra (Gasselternijveen, 1967) de opdracht gegeven een kunstwerk te realiseren voor de kersverse Groninger stadsbuurt De Velden, onderdeel van de Oosterparkwijk. Het gaat om een acht meter hoge sculptuur die bij de nieuwe vijver aan de rand van de bebouwing komt te staan. Het werk bestaat uit een opeenstapeling van mensfiguren. Naar boven toe worden deze steeds kleiner. Met twee halve cirkels en blokken creëert de kunstenaar een zit- en speelplek aan de voet van de sculptuur. Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) begeleidt de kunstop-

dracht. Hiervoor formeerde het een kunstcommissie met o.a. buurtbewoners die rechtstreeks in contact staan met de inwoners van de nieuwe stadsbuurt.

FC Groningen

In haar kunstwerk verwerkt Stienstra de geschiedenis van dit deel van de wijk. Niet voor niets bestaat het uit elf op elkaar gestapelde mensfiguren: het is een verwijzing naar de architectuur en stedenbouw van J.P. Berlage, de stedenbouwkundige die de structuur ontwierp van de Oosterparkwijk. Berlage nam het getal elf vaak als basis. Elf staat, net als de bal in het kunstwerk, ook symbool voor de voetbalgeschiedenis; een link met het oude FC Groningen stadion dat op de plek van De Velden stond.

Graniet

Als materiaal kiest Stienstra voor lichtgrijs graniet, waarmee ze nog niet eerder werkte. Deze steensoort was favoriet

bij beeldhouwers in de tijd van het ontstaan van de Oosterparkwijk. Ook de afmeting van dit kunstwerk, een bewuste keuze, is nieuw voor haar. De kunstenaar vindt het interessant om haar werk qua mate-riaal, stilering en schaal in verbinding te brengen met de stedenbouw en architectuur van de nieuwe stadsbuurt. De verticale lijn van het beeld, is een soort tegenwicht voor alle horizontale lijnen van de nieuwe huizenblokken. Daarnaast vormen de stenen waarmee de cirkels onder het beeld zijn opgebouwd een verwijzing naar de Amsterdamse School, een bouwstijl die in de eerste decennia van de twintigste eeuw vaak werd toegepast in wijken zoals de

Oosterparkwijk.

Minerva

Stienstra, die woont en werkt in Amsterdam, keert met dit kunstwerk na 26 jaar terug naar Groningen, de stad waar ze tussen 1984 en 1988 studeerde aan Academie Minerva. Werk van haar is o.a. opgenomen in de collecties van het Stedelijk Museum en het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Het kunstwerk voor De Velden is haar eerste beeld in Groningen. De komende maanden werkt Stienstra aan de realisatie hiervan, in het voorjaar van 2015 is de onthulling.

Cursusaanbod vrijwilligers Beste mensen, Het is weer zover! Het cursusaanbod 2014 is bekend en gratis toegankelijk voor alle vrijwilligers uit de stad. Wil je weten of er een leuke cursus voor jou bijzit, haal dan het cursusboekje op bij het STIP of bekijk het online op: www.cursusaanbodvrijwilligers050.nl. Heb je interesse, dan graag jezelf aanmelden.

Nieuws van de Bibliotheek Maand van het Spannende Boek

Terreur in thrillers - 30 mei t/m 30 juni De maand juni wordt dit jaar extra spannend in uw Bibliotheek met de volgende ingrediënten: Een boekenbon voor nieuwe leden. Als u tijdens Juni – Maand van het Spannende Boek lid van de Bibliotheek wordt, krijgt u een Boekenbon van € 5! Het Moordspel van de Bibliotheek Op de website van de Bibliotheek (www.mijneigenbibliotheek.nl) vindt u het Moordspel: een spannende online wedstrijd waarbij een klassieke

‘whodunit’ in delen wordt gepubliceerd. Tussentijds komen er aanwijzingen die leiden naar de oplossing van de moord… De spannende Boekentipper Ook de Spannende Boekentipper is te vinden op www.mijneigenbibliotheek. nl. Leden van de Bibliotheek vinden hier online leenadvies op maat.

Biebpas voordeel!

Vanaf april krijgt u met uw Biebpas korting op bijvoorbeeld voorstellingen, tijdschriftabonnementen, musea,

evenementen en veel meer. Kijk snel op www.voordeelmetjebiebpas.nl en ontdek een website boordevol acties en voordelen.

Ouder&Kind Café 050

Iedere 2e woensdag van de maand is er een Ouder&Kind Café in de Centrale Bibliotheek. Ouders, verzorgers en grootouders kunnen hier met al hun vragen over baby’s, peuters en kleuters terecht. Er kan advies worden ingewonnen over het dragen van een kindje, kinderkleding, sporten met

jonge kinderen, yoga en massage. En over voorlezen natuurlijk! Er is altijd een lactatiedeskundige aanwezig om vragen over borstvoeding te beantwoorden. Ook eigen vragen kunnen worden ingebracht. Vanaf 10.00 uur op de Jeugdafdeling.

Feestdagen

De Bibliotheek is gesloten op: Hemelvaartsdag - Donderdag 29 mei Tweede Pinksterdag - Maandag 9 juni

Nieuwe website koppelt hulpvraag en -aanbod van stadjers Help elkaar via WeHelpen.nl

Met elkaar, voor elkaar. Dat is het motto van de stad Groningen.Wij als stadjers helpen en ondersteunen elkaar. In onze stad is noaberschap gewoon en vanzelfsprekend. Voorwaarde is dat we elkaar durven te vragen en weten te vinden. Dat kan nu ook op een digitale manier met de website WeHelpen.nl. WeHelpen.nl biedt mensen de mogelijkheid om hun deskundigheid, hulp of talent zichtbaar te maken. Stadjers die hulp vragen, kunnen hierop reageren of hun eigen vraag plaatsen. Zo maken we samen een digitale marktplaats van vraag en aanbod, waarbij de massa maakt dat het werkt. Dit noemen we

Noaberschap op een eigentijdse Groningse manier. Meedoen aan WeHelpen is gratis en voor iedereen. Doe dus mee en meld je aan ! Heb je hulp nodig bij het gebruik van de website? Neem in dat geval contact op met je Stip in de buurt (www.stip-groningen.nl) of informeer

Hulp vragen

Zin in een praatje met iemand uit de buurt? Administratie waar je niet uit komt of een tuin die aan onderhoud toe is? Er is vast iemand die je kan helpen. Als je het maar vraagt. Je geeft zelf aan welke ondersteuning of advies je zoekt en wanneer een ander

je hulp kan bieden. Je kunt daarbij via WeHelpen.nl aangeven of de vraag voor iedereen te zien is of alleen voor familie, vrienden en kennissen. Ga naar WeHelpen.nl en stel je vraag

Hulp aanbieden

Wat is je aanbod? Wat zijn jouw talenten en hoe kun je een ander hiermee helpen. Geef je bijles in wiskunde of leg je een ander graag uit hoe een smartphone werkt? Of ben je goed in organiseren en lijkt een buurtfeest je een leuk idee om buurbewoners beter te leren kennen? Geef zelf aan welke hulp je wilt aanbieden en wanneer. Ga naar WeHelpen.nl en bied je hulp aan

Hulp organiseren

WeHelpen.nl maakt het organiseren en delen van hulp met familie, vrienden en kennissen makkelijk. Je meldt je aan op WeHelpen.nl, maakt een groep aan en nodigt anderen uit om hierin mee te doen. Binnen deze groep organiseer je de hulp en verdeel je de klussen eenvoudig met behulp van een agenda, een logboek en notitiepagina’s. Zo is iedereen in het hulpnetwerk op de hoogte van taken, afspraken en bezoeken. En dat scheelt een boel geregel. Ga naar WeHelpen.nl en organiseer je hulp


pagina 6 - mei

Wijkkrant Oosterpark

De meest opvallende nieuwsfeiten van de afgelopen 2 maanden in de Oosterparkwijk 1. Bureau P. van B. Architecten zint op een ontwerp van een gebouw voor Stichting Het Kopland, die vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld opvangt. De bouw moet begin volgend jaar op De Velden een aanvang nemen en in 2016 klaar zijn. (D v/h N, 21/2 jl.). 2. “Buurt in Bloei”. Woningcorporatie Nijestee deed haar huurders een kaart toekomen, waarop aangegeven staat, hoe een groepje straatbewoners het “groen” in hun straat of buurt beter, mooier en/of gezelliger zou kunnen inrichten. Door b.v. een buurtmoestuintje, zitjes om elkaar als buurtgenoten te ontmoeten of iets anders. Voorwaarde is wel, dat buurt- of straaatbewoners zich organiseren. De practische hulp kan bestaan uit assistentie door professionele hoveniers e.a. specialisten, en ook financiële bijstand van Nijestee. Om ideeën te concretiseren, tel. 050-8533533, woonzaken @nijestee.nl 3. Liesbeth Hovenkamp exposeert nog tot 15 mei in de gang van het Treslinghuis. Voor andere activiteiten kijk op www.schilderclubliesbethhovenkamp.nl. 4. In de oude ruimtes van het AZG zitten mogelijk vleermuizen.Dit houdt de bouw van 148 appartementen voor jongeren op. De

projectontwikkelaar doet eerst onderzoek naar het wegkrijgen van de beesten. (D v/h N,13/3 jl.). 5. Een 18-jarige Stadjer is ma.ochtend 24/3 jl. aangehouden op verdenking van scooterdiefstal en rijden zonder geldig rijbewijs.

De politie zag twee scooters slingerend wegrijden op de Oliemuldersweg. Ze negeerden een stopteken. Bij de Zaagmuldersweg werd één van de twee gestopt, de ander wist te ontkomen. Het bleek, dat de scooter eerder die nacht was gestolen uit een twee-

wielerwinkel op Oosterhogebrug, waar ook een tweede gestolen was. (TT RTV Noord, 26/3 jl.). 6. Een 17-jarige meisje is Skatepark Colosseum is verhuisd naar de vm. Wilgeborg, Travertijnstraat.11.


Wijkkrant Oosterpark

pagina 7 - mei

Portiek opgefleurd met kinderkunst

Push & Pull, gevestigd in het Treslinghuis, is een bedrijf dat illustraties levert en zeefdruk workshops organiseert. Daarnaast werken ze aan opdrachten, projecten en exposities voor (internationale) festivals, scholen, bands en kunstenaars. Vorig jaar ontvingen ze subsidie vanuit het Annie Takfonds

Feest in Pioenpark op 22 juni!

Een groep ouders uit de Oosterparkwijk startte vorig jaar een groep op Facebook met activiteiten voor kinderen die andere ouders het hele jaar door kunnen delen. In 2013 deden ze een belofte: een feestje geven bij 100 ‘likes’ op de pagina.

om de zijportiek van het Treslinghuis aantrekkelijker maken, de ingang voor bewoners en kantoorperso-

Groninger Ontwerpers 1401053

neel van Het Kopland, Thuiszorg en WerkPro. Via het project ‘Kunstenaar in de klas’ maakten ze met schoolkinderen afbeeldingen rondom het thema wonen & werk. Het idee was om hier muurschilderingen van te maken. Maar er zijn plannen om op de plaats van het Treslinghuis een nieuwe school voor de wijk te bouwen. En dan is het zonde om de kindertekeningencollages te schilderen op muren van een gebouw dat misschien gesloopt gaat worden. De projectleider van het Treslinghuis trok bij het wijkteam aan de bel met het voorstel om de schilderingen op platen aan te brengen, zodat die op termijn verplaatst kunnen worden naar een andere plek in de buurt. Met de bijdrage van het

Daarmee was het Kidspiration Festival geboren!

Wijkteam konden 20 panelen aangeschaft worden en op maat gezaagd. Het resultaat mag er zijn!

Weer een buurtmoestuin

Tot 2005 lag er de grasmat van FC Groningen, maar vanaf dit voorjaar sieren buurtmoestuintjes het voormalige terrein van het Oosterparkstadion. Omdat de bouwplannen van woningcorporatie Nijestee in het gebied de komende jaren op een laag pitje staan, sloegen buurtbewoners de handen ineen om het braakliggende terrein op te vrolijken. Het enthousiasme in de buurt – met een mix van koop- en sociale huurwoningen – is groot: meer dan 60% van de huishoudens in het kinderrijke De Velden-Oost doet mee. De moestuinen leveren niet alleen lekker en gezond eten uit eigen tuin op, maar bieden een prima plek om elkaar te ontmoeten, samen dingen te organiseren en kinderen in contact te brengen met de natuur. Het Kopland (opvanghuis voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld) Foto: Moments by Charmayne

Nu zijn de voorbereidingen voor een tweede festival in volle gang. Op zondag 22 juni bruist het tussen 11.00-19.00 uur weer van de activiteiten in het Pioenpark. Jonas van der Vlugt, bestuurslid van de stichting Kinderfestival Groningen, is een van de drijvende krachten achter Kidspiration: ‘Tijdens het festival ben ik en soort directeur. Samen met vier andere bestuursleden en een heleboel vrijwilligers zorg ik ervoor dat alles in goede banen loopt. Dat gaat van voldoende pannenkoekenbeslag tot geschikte parkeerplaatsen voor vrachtwagens.’ Vorig jaar waren er vooral activiteiten voor kinderen tot een jaar of tien. Van der Vlugt: ‘Dit jaar maken we het wat stoerder: we gaan iets langer door en hebben oudere kinderen tot en met 12 jaar iets te bieden. Ook oudere broers en zussen zijn van harte welkom om mee te doen. In een oude SRV-wagen is er bijvoorbeeld ruimte om te gamen of meer te leren over elektrotechniek. De hele dag zijn er judo-clinics op het grasveld achter de rozentuin in het Pioenpark.’ Nieuw dit jaar is een open podium waarop je zelf kunt, dansen, zingen of muziek maken! Verder zijn er workshops en voorstellingen op het gebied

van theater, muziek, dans, sport, yoga en kunst. En natuurlijk is lekker eten, de dag wordt met een gezamenlijke maaltijd afgesloten. Samen gaan we er weer een fantastische dag van maken: leuke dingen doen, lekker op een kleedje in de zon zitten, spelen en samen genieten. Kosten: toegang terrein is gratis. Workshops en voorstellingen: strippenkaart vanaf € 5. Alle informatie staat op de Facebookpagina Kidspiration Festival en de website: www.kidspirationfestival.nl. Meedoen als vrijwilliger, workshop gever of standhouder? Stuur een e-mail naar info@kidspirationfestival.nl.

Bodem van portemonnee in zicht

Het Wijkteam Oosterpark stelt geld beschikbaar om ideeën van bewoners voor hun eigen buurt mogelijk te maken. Het geld is van de gemeente en de vijf Groningse woningcorporaties. Dit maakt onderdeel uit van de afspraken die deze partijen iedere vier jaar met elkaar sluiten, zodat iedereen fijn in de stad kan wonen: het Nieuw Lokaal Akkoord. Eind 2014 lopen deze afspraken af. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de samenwerking er daarna uit gaan zien, wel is zeker dat er minder geld beschikbaar is. Daar komt bij dat het eind van huidige budget voor de Oosterparkwijk in zicht komt. Dat is slecht én goed nieuws. Goed nieuws, omdat er veel aanvragen zijn binnen gekomen en het geld prima

Geld verdiend door speeltuinvereniging

De activiteitencommissie van de speeltuin Oosterpark organiseerde in de Kerstvakantie een week lang ijspret op een ijsbaan. Op 6 maart vierden alle vrijwilligers de goede afloop met een borrel. Het Wijkteam stelde eerder geld beschikbaar voor de aanleg van de ijsbaan. Voorafgaand aan de activiteiten hielden de vrijwilligers allerlei buurtacties om op andere manieren aan geld te komen.

verhuist op afzienbare termijn naar De Velden. Ook deze voor deze bewoners is een plekje gereserveerd. Naast de moestuinbakken komt er een gezamenlijke kruidentuin, een aardbeien- en pompoenveldje en een bloemenweide. De officiële opening is in september, dan organiseren twee buurtmoestuinen op De Velden een oogstfeest.

is besteed in en voor de wijk. Slecht nieuws, omdat het Wijkteam steeds minder te besteden heeft en tot het eind van het jaar scherper op de centen moet letten. We verwachten bijvoorbeeld dat we vaker maar een deel van het geld ter beschikking kunnen stellen en dat we aan de indieners vragen om op zoek te gaan naar mede geldschieters. Maar ook dan kan er vaak nog steeds heel veel. Dus: heeft u een idee voor de buurt? Zoek contact met het Wijkteam en we bespreken samen wat er mogelijk is!

Nieuwe BOOMhut

Dat is meer dan gelukt, ze hielden zelfs geld over! Ze stortten € 716,19 terug in de kas van het Wijkteam. Alle vrijwilligers: wat een geweldig werk hebben jullie verzet. Hartelijk dank!!

Leden wijkteam / informatie / contactgegevens Nijestee

Gemeente Groningen

De Huismeesters

Victor Weisenbach | (050) 853 35 33

Chris Niemeijer | (050) 367 61 11

Anna Alkemade | (050) 365 71 71

woonzaken@nijestee.nl | www.nijestee.nl

c.niemeijer@groningen.nl | www.groningen.nl

info@dehuismeesters.nl | www.dehuismeesters.nl

MJD, opbouwwerk

Gemeente Groningen dienst RO/EZ

Bewoner Aad Naafs

Ingrid Kelder | (050) 317 12 80

Jans Oeben en Anne-Krijn Piersma

i.kelder@mjd.nl | www.mjd.nl

(050) 367 89 10 | 06 11 39 62 87

Ondersteuner wijkteam Gerda Galema

De Bewoners en Ondernemers Ontwikkel Maatschappij in de Oosterparkwijk, de BOOM, groeit maar door. De BOOM is een groep mensen uit de Oosterparkwijk, die de wijk een warm hart toedraagt en manieren bedenkt om ondernemen, werken, leven, bewegen en voor elkaar zorgen in de wijk te combineren. De BOOM heeft een eigen BOOMhut, waar de groep dit idee verder ontwikkelt en activiteiten organiseert voor de wijk. Iedere woensdag om 19.30 uur is er iets te beleven in de nieuwe BOOMhut aan de Paradijsvogelstraat 11. De workshops zijn gratis toegankelijk. Meer informatie of je opgeven voor een workshop? Ga naar: www.oosterparkboom.nl.


pagina 8 - mei

Activiteiten voor jongeren

Maandag

JONGENSCLUB (wekelijks) jongens van 10 t/m 16 jaar elke maandag van 18.30 - 20.00 uur Jongerencentrum JOP, Klaprooslaan 304a JUDO BIJ JUDO BAKKER (wekelijks) 6 t/m 13 jaar en ouder van 18.15 - 19.30 uur 6 t/m 10 jaar van 19.30 - 20.30 uur 10 t/m 13 jaar van 20.30 - 21.30 uur 13 jaar en ouder Gymzaal Gouden Regenplein

Dinsdag

GEIN OP HET PLEIN (1x) (bij slecht weer binnen) groep 1 t/m 8 en hun ouders / verzorgers 13 mei van 15.30 - 17.00 uur Jop terrein / spelcontainer PIMP MY BIKE (1x) Maak zelf je fiets mooi en leer hoe je de kleine reparaties moet doen kinderen van 4 t/m 12 jaar 20 mei van 15.00 - 17.00 uur Spelcontainer bij het JOP terrein CREATIEF MET DE NATUUR (3x) 6 t/m 12 jaar 3, 10 en 17 juni van 16.00 17.00 uur Alles Kids, Mimosastraat 97 WATER SAFARI (1x) Met een schepnet, een loeppotje, een teiltje en een zoekkaart ga je de vijver of de sloot onderzoeken. Laarzen aan! voor kinderen en hun ouders 24 juni van 15.00 - 17.00 uur verzamelen bij het JOP terrein INLOOP (wekelijks) kinderen van 10 t/m 16 jaar elke dinsdag van 15.00 - 17.00 uur Jongerencentrum JOP, Klaprooslaan 304a MEIDENCLUB (wekelijks) meiden

Wijkkrant Oosterpark

van 10-16 jaar elke dinsdag van 18.30 - 20.00 uur Jongerencentrum JOP, Klaprooslaan 304a MEIDENSPORT (wekelijks) meiden van 10-16 jaar elke dinsdag van 15.30 16.30 uur Gymzaal Gouden Regenplein JONGENS SPORT (wekelijks) jeugd van 10-13 jaar elke dinsdag van 16.30 17.30 uur Gymzaal Gouden Regenplein Na de meivakantie lekker buiten op het Cruijff Court, elke dinsdag van 15.30 17.30 uur 10 jaar en ouder SPELCONTAINER (wekelijks) Samen spelen met allerlei leuk buiten speelgoed kinderen en ouders elke dinsdag van 15.00 - 17.00 uur JOP terrein Rolf Dussel, r.dussel@buurtbeheer.com, (06) 10662286

Woensdag

DOE CLUB (wekelijks) groep 1-2 (beneden), groep 3-4 (boven) elke woensdag, behalve in de vakanties, van 14 - 15.30 Speeltuinvereniging Oosterpark, Resedastraat 2a MOESTUIN & KOOKCLUB (wekelijks) Samen in de moestuintjes werken en koken met groente en kruiden! 8 t/m 10 jaar (max 8 kinderen) 21, 28 mei, 4, 11 en 18 juni van 16 - 18 uur Speeltuinvereniging Oosterpark, Resedastraat 2a kosten 2,50 per serie van 5x BUITENSPEELDAG (1x) jong en oud 11 juni van 14.00 - 16.30 uur Pioenpark van Cruijff Court tot Resedastraat de Oliemuldersweg wordt afgesloten tussen de Hortensiastraat en het Meidoornpad

JUDO BIJ JUDO BAKKER (wekelijks) kinderen van 6 t/m 10 jaar elke woensdag van 14.30 - 15.30 uur Gymzaal Gouden Regenplein INLOOP (wekelijks) kinderen van 10 t/m 16 jaar elke woensdag behalve in vakanties van 18.30 - 20.00 uur Jongerencentrum JOP, Klaprooslaan 304a

Donderdag

SPELCONTAINER (wekelijks) elke dinsdag van 15.00 - 17.00 uur JOP terrein Rolf Dussel, r.dussel@buurtbeheer.com, (06) 10662286 TANG SOO DO (3x) Koreaanse Martial arts; vechtsport kinderen van 6 t/m 12 jaar 15, 22 mei en 5 juni van 18 - 19 uur Dojang Professor Rankestraat 11/13 opgave via hollandtangsoodo@hotmail. com, (06) 20649266 HEADONG KUMDO (3x) Koreaanse vechtsport met een ‘zwaard’ kinderen van 8 t/m 14 jaar 15, 22 mei en 5 juni van 19 - 20 uur Dojang Professor Rankestraat 11/13 opgave via hollandtangsoodo@hotmail. com, (06) 20649266 SPORT INSTUIF (wekelijks) Lekker bewegen en leuke spelletjes groep 1 t/m 4 van 15.45 - 16.30 uur Gymzaal Gouden Regenplein neem na de meivakantie je buitenkleding mee, want bij mooi weer gaan wij buiten sporten bij het Jop terrein Arjen van Zanten, arjen4321@gmail.com, (06) 15261449

Vrijdag

BLACK LIGHT DISCO (1x) Met witte kleding aan, val je lekker op bij deze disco jeugd van 4 t/m 15 jaar vrijdag 9 mei van 16.00 - 17.30 uur 4 t/m 8 jaar van 18.30 - 20.00 uur 8 t/m 12 jaar van 20.30 - 22.00 uur 12 t/m 15 jaar Jongerencentrum JOP, Klaprooslaan 304a MEIDEN CLUB (wekelijks) meiden uit groep 5-6 elke vrijdag tot 20 juni behalve in vakanties van 15.15 17.00 uur Speeltuinvereniging Oosterpark, Resedastraat 2a (boven) INLOOP (wekelijks) kinderen van 10 t/m 16 jaar elke vrijdag behalve in vakanties van 18.30 - 20.00 uur Jongerencentrum JOP, Klaprooslaan 304a BSLIM VOETBAL MET TWAN (wekelijks) jeugd van 13 t/m 18 jaar elke vrijdag van 15.30 - 16.30 uur Gymzaal Gouden Regenplein Na de meivakantie ga je lekker buiten op het Cruijff Court voetballen. LET OP! Dan is het voetbal voor 10 jaar en ouder van 15.30 - 17.30 uur

Zaterdag

JUDO BIJ JUDO BAKKER (wekelijks) kinderen van 6 t/m 14 jaar elke zaterdag van 10.15 - 11.15 uur 6 t/m 10 jaar van 11.15 - 12.00 uur 11 t/m 14 jaar Gymzaal Gouden Regenplein

Presentatie van de brochure “Stap voor Stap verder in de Oosterparkwijk” en symbolische onthulling van De Haan en De Indische Antilope door burgemeester De bijeenkomst van ma. 7 april in het Grand Café van het Treslinghuis werd om 17.30 uur begonnen met een inleiding van stadsgids Jan Meijer. Hij ging in op de werkgroep ONS (Oosterparkwijk Nooit Saai), in 2009 opgericht om Kunst en Cultuur in de Oosterparkwijk te bevorderen. ONS is ook initiator van de wijkwandelingen en bestaat uit Sjoukje van Kuiken, Jan Meijer en Ricky Rutgers. De pas uitgekomen brochure heeft iedereen ook in de bus gehad, zoniet, gratis af te halen bij STIP Tresling-

huis. De eerstvolgende komt in september. Vanaf 2011 heeft ONS zich ook beijverd voor het behoud van De Haan (Siep van den Berg, 1913-1998) en De Indische Antilope (Vladimir de Vries, 1917-2001), die in de buitenmuren van de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren (“Het Slachthuis”, Damsterdiep) verwerkt waren. Jan Meijer vertelt over beide kunstenaars. Over Siep van den Berg, dat hij de reputatie van een wat moeilijke man had en dat we hem misschien kunnen kennen van zijn atelier in de theekoepel bij het Sterrebos. Onder de ca. 40 bezoekers waren overigens ook zijn erven (dochter en kleinzoon) aanwezig.

Interim burgemeester Ruud Vreeman arriveerde iets later (hoe chic…) en verhaalde over zijn studententijd in Groningen. De Oosterpoort, waar hij toen woonde, vergelijkt hij een beetje met de Oosterparkwijk: “Allebei arbeidersbuurten, waarvan de bewoners een grote liefde voor hun wijk tonen en een sterk saamhorigheidsgevoel en historisch besef kennen”. De “officiële” onthulling van de beide kunstwerken was een symbolische, d.m.v. vertoning van beamerbeelden. Biograaf van Siep van den Berg, Simon Deinum, trad nog even naar voren om de burgemeester een boek over de kunstenaar aan te bieden en de laatste gast, technisch specialist van de gemeente André Tervoort licht bij de vertoonde beelden toe, hoe de moza-

ïeken uit de muur van het Slachthuis ontmanteld en in 2013 weer in het woongebouw Mijn Plek herplaatst zijn. Tervoort: “Beslist een ingrijpende klus daar op het hoekje van Struis-, Kraan- en Paradijsvogelstraat”. De bijeenkomst verliep in een gezellige sfeer, de aanwezigen profiteerden van de consumptiebonnen en de gepresenteerde hapjes (worst, kaas en gevulde eieren). Onder de aanwezigen natuurlijk de ONS-club, medewerkers van het Treslinghuis en namens woningcorporatie Nijestee: Gaaike Euwema (directeur woondiensten) en Viktor Weisenbach (wijkcoördinator).


pagina 9 - mei

Wijkkrant Oosterpark

Nieuws van het Centrum voor Jeugd en Gezin Oosterpark/Centrum

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werkt vraaggericht. Maar… Wat is dit nou? Dit wil zeggen dat wij proberen te luisteren naar de wensen en vragen van de mensen die in het CJG komen en samen met hen deze wensen proberen te realiseren. Maar ook wanneer je behoefte hebt aan een sportief uurtje, gezamenlijk koken, knutselen of bijvoorbeeld naaien? Kom bij ons met je idee

en dan kunnen we wellicht samen een leuke activiteit organiseren voor meerdere bezoekers van het CJG. Belangrijk is vooral dat wij er zijn voor hulp bij en vragen over opvoeden en opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Oosterpark/Centrum is er voor alle (aanstaande) ouders/ verzorgers uit deze wijk met kinderen van 0-23 jaar die vragen hebben over opvoeden en opgroeien.

Wat doen we allemaal?

Maandag: Inloop 8.30 – 12.00 uur Yoga 10.00 – 11.00 uur Zumba en Buikdansen 13.15 – 14.45 uur Dinsdag: Inloop 8.30 – 12.00 uur Koken met Chinese dames (eerste dinsdag van de maand 9.00 – 12.00 uur) Naaien en Recyclen met Lineke en Sari 13.15 - 14.45 Woensdag: Jonge moedergroep (besloten) 8.30 – 12.00 uur Yoga 18.30 – 20.00 uur Donderdag: Ouder & Kind Inloop 8.30 – 12.00 uur (creatief met Bahar tijdens de inloop) Muziek met “Muzophie” 10.00 – 10.45 (iedere eerste donderdag van de maand) (Hard)loopgroep 9.00 – 10.00 uur

Verder zijn we er altijd voor een praatje, een vraag over het opvoeden en opgroeien van je kind(eren). Want zo’n vraag heb je maar zo!

Nieuw

Inmiddels hebben een aantal vrijwilligsters een zogenaamde ‘ruilwinkel’ opgestart. Hier worden kleren aangeboden. Je kunt er ruilen, maar ook voor een klein bedrag kopen. Wellicht breidden we in de toekomst uit met speelgoed en/of boeken.

Tot slot

We zouden het leuk vinden jullie eens te mogen begroeten in het Centrum voor Jeugd en Gezin in jullie buurt, de Oosterparkwijk. Wij zijn te vinden in het Treslinghuis aan de Klaprooslaan 120, ingang is aan de zijkant. Wil je meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin Oosterpark dan kun je contact opnemen met het CJG op telefoonnummer 050 368 3898 of gewoon even binnenlopen.

Vrijdag: Inloop 8.30 – 12.00 uur

Plaatsing doornenkrans i.v.m. “The Passion” op het Linnaeusplein Op 17 april jl. vond op de Vismarkt de muzikale uitvoering “The Pas-sion” plaats, een moderne vertolking van het lijdensverhaal van Jezus Christus. Het spektakelstuk werd opgevoerd met Nederlandse sterren als Jan Dulles (van de 3 J’s: Jezus), Simone Kleinsma (Maria), Stanley Burleson (Petrus), Jack van Gelder (Pilatus), Beau van Erven Dorens (verteller) en Lieke van Lexmond (verslaggever). Ook Groninger internet-ondernemer Ben Woldring deed mee (discipel). EO/ RKK brachten het stuk rechtstreeks op t.v. Bij de opvoering van het religieuze

verhaal speelde de Gereformeerde Kerk Groningen-Oost (vrijgemaakt, Oosterkerk, Thomassen á Theussinklaan 1) ook een bescheiden rol. Dat begon in de week voorafgaand aan 29 maart jl. Omwonenden van het Linnaeusplein kregen een smal plankje thuisbezorgd, dat een doorn voorstelt. De bedoeling was, dat bewoners hun persoonlijk verdriet, zorgen en fouten erop zouden schrijven. Op za. 29/3 jl., tussen 12-14 uur, had Gemeentewerken m.b.v. een hoogwerker een soort van krans op 4 palen rondom een boom geplaatst. Een krans, die refereert aan de doornen-

kroon, die Jezus tijdens het fake-proces voor zijn executie aan het kruis op zijn hoofd gedrukt kreeg. 4 jongeren (15/16 jr.) van de Follow Me-groep van de Oosterkerk waren o.l.v. dominee Jan Willem Roosenbrand behulpzaam bij de aan-hechting van de ongeveer 40 latjes (doornen) aan de kroon. Zo’n 60 mensen waren getuige van de symbolische actie. De tv-uitzending van de Passion was overigens op een groot scherm te zien in de Oosterkerk. Voorafgaand werden bezoekers en een aantal persoonlijk uitgenodigde buurtbewoners getrac-

teerd op een gezamenlijke maaltijd. Werd in de processie van de Euroborg naar de Vismarkt een groot wit en fel verlicht kruis meegevoerd, in de week vóór de opvoering (de “lijdensweek”) werd door de Oosterparkwijk een houten kruis, uit de Oosterkerk, op een kar rondgereden. Op gezette plekjes werd het kruis dan even “gestald”, opdat buurtbewoners er d.m.v. krassen, inkervingen, briefjes of anderszins hun persoonlijk lijden, zorgen, dankbaarheid of hoop op konden zetten. Alan Haveman


pagina 10 - mei

In de oude toonzaal van Garage Van der Molen, Oosterhamrikkade 119 is sinds 2007 Praktijk Broens gevestigd. Michelle en Bert Broens leiden samen de praktijk. Michelle is psychiatrisch verpleegkundige, Bert is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Michelle vertelt, dat de cliënten met psychische problemen, die ze in de praktijk ontvangen, merendeels doorverwezen worden door huisarts, Lentis, GGZ, UMCG en Stichting MEE, met dewelke Broens een nauwe relatie onderhoudt. Sporadisch komen mensen ook uit eigen beweging. Desgewenst bezoeken medewerkers de hulpvrager ook thuis. Bij interesse volgt een intakegesprek en wordt er een zorgovereenkomst opgesteld. De praktijk is een kleinschalige zorgaanbieder, die zich ten doel heeft gesteld herstelondersteunende hulpverlening aan te bieden. Het werkzame team bestaat uit 12

Wijkkrant Oosterpark

Praktijk Broens professionele verpleegkundigen (HBOV) en verzorgt geen behandeling, maar begeleiding in de vorm van dagbesteding: Individueel en groepsmatig. Praktisch komt dat neer op klussen van allerlei aard: fietsreparatie, koken, houtbewerking, computerkennis, helpen bij de buren, de Stadse Voedselbank, en bezig zijn in het moestuintje op de binnenplaats. In de toekomst zullen cliënten o.l.v. professionele verpleegkundigen ook in “Toentje” (Paradijsvogelstraat) gaan assisteren. Michelle geeft ook “Heart Math”. D.i. een hartcoherentietraining (oefeningen om stress te verminderen, w.o. adem-

halingstechnieken, die men in 6 maal een uurtje van Michelle kunt leren en altijd kunt gebruiken. Een heel praktisch trucje, elk moment in wat voor situatie dan ook te gebruiken en je hoeft je niet af te zonderen. De praktijk krijgt geen subsidie. De benodigde financiën komen van zorgverzekeraars, persoonsgebonden budgetten (PGB’S) en “ZIN” (Zorg In Natura). De doelgroep van de instelling bestaat uit volwassenen van 18-65 jaar. De doelstelling: Door een goede samenwerking met de hulpvrager het welbevinden bevorderen en een bijdrage leveren aan een zo stabiel mogelijk functioneren.

Haar liefde voor de mens in het algemeen geeft Michelle haar motivatie. Ze is content met de locatie aan de Oosterhamrikkade: • Goede situering (bij een in- uitvalsweg, bushaltes nabij, goed bereik- baar voor voetgangers en tweewielers). • Veel winkels in de buurt. • Aan de rand van een volkswijk, met bewoners, die de goede mentaliteit hebben. Haar belangrijkste wens is één van consistentie: Op de huidige voet doorgaan, maar wel meer contact zoeken met buurtbewoners door b.v. Open Dagen. Haar motto: “Behandel de mensen, zoals je zelf behandelt wilt worden”.

COLOFON

Wijkkrant Oosterpark (verschijnt 6 keer per jaar) Redactie: Marjan Bijl Alan Haveman Jarno Hoogeboom Eindredactie: Marjan Bijl Hoofdredactie: Jarno Hoogeboom

Instellingen in het Treslinghuis

voor meer informatie zie: www.treslinghuis.nl Klaprooslaan 120 Tel: 050-3171280 Bewonersorganisatie Oosterpark (BO) bestuurbo@hotmail.com www.oosterparkgroningen.nl spreekuur op afspraak. Sociaal Buurtbeheer (SBB) Oude Wijken en Centrum Stadsdeelleider: Peter Boersma Medewerker ondersteuning wijkprocessen: Gerda Galema Buurtconciërges Oosterparkwijk: Hendri Wolthuis MJD Opbouwwerk Ingrid Kelder Tel: 06-28538616 Buurtwerk Mireille Peletier Jongerenwerk Oude wijken Jongerenwerkers: Charlotte Hoekstra (Huiskamer), Rafael Brouwer, Viki Cuevas, Twan Grommers (buurtsport)

Ouderen en Zelfredzaamheid Oosterpark (OZO) Spreekuur: di 10.00-12.00 Tel: 06-12771250 Kinderwerk en Naschoolse Activiteiten Oosterpark SKSG Yvonne Mulders Tel: 06-12207772 y.mulders@sksg.nl Jongerencentrum JOP Beheer: Lena van Sluis Tel: 050-3124624 Bibliotheekpunt Treslinghuis Openingstijden: ma, wo en vrij van 10.00-12.00 Tel.: 050-3604573 Treslinghuis@ob-groningen.nl Steun- en Informatiepunt (STIP) Spreekuur: ma-vr 9.00-12.00 Tel: 050-3683896 Hulpdienst Noord-Oost ma, di en do 10.00-11.00 via STIP: tel: 050-3683896

Opmaak: Lon Goedewaagen Humanitas Caroline Soons Tel: 06-13653594

Freelancers: Frans Kerver Cathy Kars

Buurtagenten Cees Walraven, Marianne v. Elp, Jorge Castro (jeugdagent, tot 23 jaar) Spreekuur: wo 14.00-16.00 Tel: 050-5871400

Bezorging wijkkrant: Bij klachten over bezorging wijkkrant 050-3171280

Meldpunt overlast Angela Vrolijk Bereikbaar van 10.00 - 17.00 uur Korreweg 3 Tel: 050-5875885 Juridisch spreekuur Mr Enith van Wolde spreekuur: wo 9.00-11.30 Tel. 06-47871212 Centrum voor Jeugd en Gezin Hilda Koster Tel: 06-13198077

www.oosterparkgroningen.nl

Advertentieverkoop: Noordpers b.v. Uithuizen Jaap Wagt kranterij@noordpers.nl tel. 0598-391110 mob. 06-22261175 fax 0598-397301 Redactie-adres: Treslinghuis Klaprooslaan 120 Tel: 050-3171280

wijkkrantoosterpark@gmail.com


pagina 11 - mei

Wijkkrant Oosterpark

Siebe Jan Boumaschool voor Leonechild De Siebe Jan Boumaschool is een basisschool in Groningen, Nederland. De Aberdeen Municipal Primary School is een basisschool in Aberdeen, Sierra Leone. Uiteraard zijn er tussen deze twee scholen grote verschillen. Maar naast de verschillen is er ook een verbindende factor. De kinderen van de Siebe Jan Boumaschool hebben zich namelijk ingezet voor de kinderen van de school in Sierra Leone.

In Sierra Leone zijn de leefomstandigheden heel anders dan bij ons in Nederland. De kinderen daar gaan niet allemaal naar school. Soms moeten ze helpen met geld verdienen. En als de kinderen wel naar school kunnen, is er vaak niet genoeg geld om de kinderen met een volle buik naar school te sturen. Eten voor de lunch is er al helemaal niet. De stichting Leonechild heeft een droom: alle leerlingen van de Aber-

deen Municipal Primary School tussen de middag voorzien van een lunch. Deze lunch, die bestaat uit rijst, groente en gedroogde vis, wordt verzorgd door de plaatselijke bevolking en kost 30 eurocent per leerling. Om de stichting Leonechild te helpen die droom uit te laten komen, heeft de Siebe Jan Boumaschool een sponsorloop en spaaractie gehouden. Alle kinderen kregen een spaardoosje, waarin geld ingezameld kon worden

Elk jaar onderzoekt de gemeente de tevredenheid van haar sporters. Dit jaar ligt de focus op de gemeentelijke sportparken. De verwachting is dat het rapport in oktober klaar is.

En toen was het grote moment daar! Op 10 maart 2014 hebben 4 leerlingen uit de bovenbouw van de Siebe Jan Boumaschool de stichting Leonechild de cheque met het opgehaalde bedrag uitgereikt. Het resultaat: €810,- ! Als school kunnen we trots zijn dat we met onze inzet dit fantastische bedrag bij elkaar gelopen en gespaard hebben. De stichting Leonechild was zeer dankbaar voor dit mooie bedrag. €810,- betekent voor hen dat er in Sierra Leone 2700 maaltijden uitgedeeld kunnen worden. Als bedankje kregen wij een prachtig bordje van de

stichting. Dit bordje krijgt uiteraard een prominente plek in de school. Ook op deze plek nogmaals een bedankje aan alle sponsoren en natuurlijk aan alle kinderen van de Siebe Jan Boumaschool!

voor Leonechild. Daarnaast kreeg ieder kind een sponsorlijst. In de weken die volgden, hebben de kinderen veel sponsoren weten te strikken voor dit goede doel. En toen kwam de week van de sponsorloop en begon het te sneeuwen… Vanwege de veiligheid kon de sponsorloop helaas niet plaatsvinden. Gelukkig konden de kinderen een paar weken later alsnog laten zien hoe goed hun conditie was. En die was gemiddeld genomen erg goed! De

Mening sporters gevraagd! De Gemeente Groningen is gestart met een grootschalig tevredenheidsonderzoek onder de sporters die gebruik maken van de gemeentelijke sportparken. De gemeente wil graag weten wat sporters vinden van o.a. de bereikbaarheid, het onderhoud en hygiëne van de sportparken en de kwaliteit van de sportvelden. Daarnaast wordt ook de mening gevraagd over kantines en kleedkamers.

sfeer bij het lopen was ook heel goed. Veel ouders en bekenden kwamen om de kinderen aan te moedigen. Bij veel kinderen gaf dit net dat extra zetje om toch flink door te rennen. In de week die volgde, hebben de kinderen het geld bij familie, bekenden en buren opgehaald. Al het geld is op school verzameld en geteld.

Sporters die mee willen werken aan dit onderzoek, kunnen tot en met 18 mei de vragenlijst invullen via de link: www.stadjersonline.nl. De code om de vragenlijst in te vullen is: sportpark2014. Alle personen die de vragenlijst invullen, maken kans op gratis zwem- of schaatskaartjes en een sportmaterialenpakket ter waarde van 150 Euro.

Geluk in de buurt Daar gaat deze column over. De aanleiding was een leuke avond door de MJD georganiseerd, met als thema geluk inde Oosterparkwijk. Nu woon ik in de Bloemenbuurt en hoe staat het hier met het geluk? Rust is belangrijk, en daarmee wordt rust in de ruimste zin van het woord bedoeld. Geen geluidsoverlast van je buren, maar ook rust in de zin van geen stress aan je kop. En die stress kan echt uit alles bestaan. Uit renovatie stress, ons allen welbekend, en geen stress van de straat die al weer opengebroken is. Nu probeer ik altijd om me niet te ergeren aan zaken waar ik toch niets aan kan veranderen, maar na de overlast van opengebroken straten bij water, gas en riolering, zit ik echt niet op de glasvezelkabel te wachten. Alhoewel mijn straat in eens hip werd doordat ik aan het water woonde. De kleur die bij geluk in de buurt hoort is groen. We leven in een groene wijk en desondanks de huidige mode om de

tuinen te betegelen, en er soms legaal en illegaal bomen gekapt worden, krijgen we er autovriendelijke bomen voor terug. En de gemeente samen met de woningcorporatie stimuleert bewoners om openbaar groen te onderhouden en er moes- of andere tuinen in aan te leggen. En dat het lukt blijkt uit het project aan de Pioenstraat. De kracht van een buurt, het geluk in optima forma, komt door de bewoners en de onderlinge relatie die zij met elkaar hebben. Ik zelf voel me aardig gelukkig in mijn buurt. Ik ken mijn buren en mijn buurtgenoten. En dat gebeurt als je samen het nodige meemaakt en deelt. De mogelijke sloop van mijn huis heeft tot de nodige vriendschappen geleid. En dat is geluk. Zeg dus hallo tegen je buren. Wie weet waar dat toe leidt. Met andere woorden geluk hangt mede af van je eigen instelling. Een troostrijke gedachte. Jacqueline Pieters

Wijkkrant052014  

http://oosterparkgroningen.nl/images/wijkkrant/wijkkrant052014.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you