Page 1

Wijkkrant Oosterpark december 2013

Oplage 5200

Actie: buslijn 4 blijft hier!!!!! Variant C: andere route lijn 4

De meeste mensen hier in de wijk hebben misschien vanuit de andere media vernomen dat het OVbureau en

Inhoud 3 BO Skatepark Colosseum Oproep Frits en Frats 4 De 10 meest.... 5 Mensen maken Stad 6 Fysiotherapie 2014 Bieb 7 Gorechtbar Bieb Broodje Alarm 8 Verhaal TEU 9 JOG CJG 14 Le Boulevard Info Colofon 15 STIP Strip OZO De volgende wijkkrant verschijnt op 17 februari

Variant A: lijn 78 door de wijk

de gemeente Groningen voornemens zijn om buslijn 4 in de Oosterparkwijk op te heffen in januari 2014.Voor veel bewoners in de wijk zal dit een ramp zijn, omdat zij dan verder moeten lopen naar een bushalte. Bewoners uit het oostelijk deel van de wijk zijn dan aangewezen op de Oosterhamrikkade of het Damsterdiep. De SP heeft in een raadsvergadering een motie ingediend voor het behoud van de buslijn. Op 5 november werd er in het Treslinghuis een bewonersavond georganiseerd door de Bewonersorganisatie, de SP en de Stadspartij.Op deze avond werden enkele mogelijke alternatieven voor de buslijn gepresenteerd: 1. Lijn 4 behouden in de vorm zoals die nu bestaat 2. Lijn 4 doortrekken met als eindbestemming Ulgersmaborg, zodat de kostendekkingsgraad en de busbezetting van lijn 4 omhoog kunnen gaan. Dus na halte Florakade via Oostersluisweg, Rijksweg, Pop Dijkemaweg en de Akeleiweg.

Variant B: andere route lijn 8

3. De aangepaste lijn 8, die in de dienstregeling voor 2014 twee keer per uur zal rijden, hiervan 1 keer per uur door de Oosterparkwijk te laten rijden. 4. Streeklijn 78 door de wijk laten rijden (deze rijdt nu over het Damsterdiep).

Na een lang beraad en het uitlegen van de alternatieven werd door de aanwezige bewoners aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar optie 2, dus buslijn 4 doortrekken naar Ulgersmaborg. Met dit plan gaan de SP en de Stadspartij terug naar de gemeente en

Ga mee met de busactie op 13 december!

vervolg op pag 3

zie verder pag 3

wijkkrantoosterpark@gmail.com


pagina 3 - december

Wijkkrant Oosterpark

Skatepark Colosseum weer open Op 16 november jl. ging het Colosseum weer open. Samen met curator Schuring, gemeente Groningen en de verhuurder heeft Stichting Pedal Park stevig onderhandeld over behoud. Het resultaat: de Gemeente Groningen verstrekt subsidie aan de stichting om de inboedel van het gebouw over te nemen. Vóór de heropening is het gebouw grondig schoongemaakt en is er ingrijpend verbouwd.

Op korte termijn, het aanbieden van een groot Sinterklaasfeest op 4 december. De Sint komt met zijn zwarte Pieten op skateboards en/of BMX-fietsjes en voor het entreegeld van € 5,- zullen alle kinderen een cadeautje krijgen. Skatepark Colosseum, Paradijsvogelstraat 12 Tel. 0649635518 www.colosseum.nl

Foto: Tacky.nl Om voortaan uit de rode cijfers te blijven heeft men een aantal doel-stellingen geformuleerd: 1. Tenminste één keer per maand online skateboard- of Bicycle Motor Cross (BMX) wedstrijden houden. 2. Meer inzetten op de horecatak, d.w.z. de kantine beter outilleren met drankjes en hapjes tegen sympatieke (lees lage) prijzen.

Wijkkrant Oosterpark bestaat 40 jaar! In 2014 bestaat de “Wijkkrant Oosterpark” 40 jaar en dit heuglijke feit willen wij graag met onze lezers delen. Daarom deze oproep. Wordt u in 2014 40 jaar, bent u 40 jaar getrouwd, woont u al 40 jaar in de Oosterpark of kent u iemand met het getal 40? Heeft u een leuk verhaal wat u wilt delen? Dan willen wij graag uw verhaal horen en misschien kunnen wij het dan plaatsen in een van de kranten in 2014. Misschien woont u wel op nr 40 of hebt u zelf een leuk onderwerp, foto, strip waarin het getal 40 centraal staat. Meld het de redactie en wij nemen contact met u op. U kunt ons tussen 11 uur en 16.00 bellen op tel.: 06-42510350. Of mail de redactie: wijkkrantoosterpark@gmail.com.

De redactie

Je vind hier een miniramp met extension, verschillende funboxen met rails, ledges en hips, wembley gap, stair, grote bank met hip, curbs en rails.

vervolg voorpagina

het OVbureau. Zij kunnen natuurlijk nog steeds uw steun zeer goed gebruiken, per slot van rekening gaat het ons allemaal aan dat er een goede busverbinding in de Oosterparkwijk is. Wilt u daarom op de hoogte blijven van komende acties of wilt u meehelpen? Dat kan! Stuur een mailtje naar groningen@sp.nl of bel 050-3119050.

Helaas viel de opkomst op deze avond wat tegen. Slechts zo’n 30 bewoners hebben de moeite genomen om de avond te bezoeken. Waarom waren er niet meer bewoners? Heeft men er wellicht toch vrede mee dat de bus verdwijnt? Of denkt men massaal dat we er toch niets meer aan kunnen doen, dat de politiek al besloten heeft? Eén ding is zeker: als we met z’n allen niets doen, dan bestaat lijn 4 in januari niet meer.

Fijne feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Ga mee met de busactie! Beste mensen,

Mogelijk zijn jullie ook al door de SP benaderd, maar beter een keer te veel dan helemaal niet. Vrijdag 13 december is het de bedoeling om samen in een oude bus vanuit de Oosterparkwijk naar het gemeentehuis te rijden om daar alle handtekeningen voor het behoud van lijn 4 aan te bieden. Jullie begrijpen ongetwijfeld dat we er voor moeten zorgen dat we met een grote groep zijn. Als er net als tijdens de bewonersavond op 5 november jl. slechts een kleine groep mensen komt opdagen, geven we een verkeerd signaal af. Wij als BO zouden het dan niet vreemd vinden als de gemeente tot de conclusie zou komen dat dit onderwerp onvoldoende leeft in de wijk. De actiebereidheid komt dan immers niet overeen met de vele handtekeningen die gezet

zijn. Dus..........meld je direct aan om mee te gaan met de bus en motiveer ook anderen om zich aan te melden. Zoveel tijd en inspanning vragen we niet! In het kader is vermeld hoe aanmelden in z’n werk gaat. Dus kom op, help nog één keer mee om lijn 4 te behouden! We willen als Oosterparkers toch indruk maken op de Grote Markt? Want als dat niet gebeurt, is de kans redelijk groot dat we per 1 januari a.s. verstoken blijven van een goede busverbinding door de wijk. Maak je straat wakker, meld je aan per mail of telefoon en we zien elkaar komende vrijdag. Tot dan! Met vriendelijke groet,

Erik Pieterman, secretaris Bewoners-organisatie Oosterpark

Busactie 13 december Beknopte info over de actie: Vrijdag 13 december verzamelen we om 12.00uur bij het Treslinghuis, om van daaruit te vertrekken met de bus langs alle haltes van lijn 4, door de Ulgersmaborg heen en daarna weer terug door de OPW naar de Grote Markt om de petities daar aan te bieden. Opgeven kan via groningen@ sp.nl of 050 311 90 50. Belangrijk hierbij is dat mensen hun telefoonnummer en opstaphalte vermelden. Wij komen ze dan met de bus ophalen tussen 12.00 en 12.15 uur.


pagina 4 - december

Wijkkrant Oosterpark

De 10 meest opvallende nieuwsfeiten van de afgelopen 2 maanden in de Oosterparkwijk.

1. In de Nachtegaalstraat is maar dat de heggen te ver over uit de growshop in de woning. maandagnacht 14/10 jl. een taxide tegels heen hangen. Verder De auto en verdachte goederen chauffeurr overvallen. Een man verwijst men naar Woningcorzijn in beslag genomen. Bij en een vrouw bedreigden de poratie Nijestee wier zaak het “Technogrow” waren meerdere chauffeur met een mes en eisis. Ook bewoner Herman Kits vitrines en binnendeuren verten geld. De verdachten, 40 en benadrukt de ondeugdelijkheid nield (TT RTV Noord, 16/11 en 34 jaar oud uit de stad, konden van de nieuwe situatie die niet Dagblad v/h Noorden, 18/11 jl.). op basis van hun signalement meer toelaat dat rolstoel- en rol- 6. De fracties in de gemeenteraad al snel na de overval aan de latorgebruikers over de 70 cm. van Groningen gaan niet zoOliemuldersweg worden aangebrede stoep kunnen (TT RTV maar accoord met het toestaan houden. De politie heeft het mes Noord, 28/10 jl.). van auto’s op de busbaan van dat gebruikt is, gevonden en in 4. De Gemeente Groningen haalt het Oosterhamriktracé. Partijen beslag genomen. De taxichaufde scherpe kantjes van de 10% willen eerst meer informatie feur heeft aangifte gedaan (TT bezuinigingsplannen op alle over de gevolgen van het plan. RTV Noord, 15/10 jl.). gesubsidieerde instellingen. Ook twijfelen sommige frac2. Bewoonster van het OosterVooral jongeren, die in het ties aan de noodzaak. Dat bleek parkheem, mevrouw Tol, is op sociaal-culturele circuit hulp onlangs tijdens een raadscom25 okt. jl. 105 jaar geworden. krijgen, zouden de dupe worden missievergadering. In het debat Eén van de laatste officiële als er in één klap 10 % gekort gaf wethouder Roeland van der daden van Peter Rehwinkel als zou worden. Om dat niet te Schaaf (van o.m. Ruimtelijke burgemeester was het feliciteren laten gebeuren, krijgen organiOrdening) aan, dat de openstelvan de jarige. Anneke Tol-Mud, saties als Stiel en MJD afbouling nog geen gelopen koers is. in Duitsland geboren, verhuisde wsubsidie. Maar bijna de helft De gemeente wil diverse opties als klein meisje naar Rotteval van de instellingen kan het wel onderzoeken en stelt het plan (bij Drachten). Op haar 24-ste met 10 % minder doen zonder daarna opnieuw aan de orde kwam ze naar Groningen om dat de inwoners van de stad er ((TT RTV Noord, 20/11 jl.). 75 jaar in de Irislaan te blijven iets van merken. Wethouder 7. Het aantal klanten van de Stadse wonen. Ze woont nu zo’n 5 jaar Dig Ishta concludeert hieruit, Voedselbank is gestegen van in het Oosterparkheem, omdat de gevolgen van de bezuini300 naar 620. De Gemeente dat: “Dat haar meer aansprak gingsoperatie zullen meevallen Groningen heeft voor 2014 dan het Leger des Heils aan de (TT RTV Noord, 6/11 jl.). opnieuw een bedrag van € Hereweg”. 5. Drie mannen, twee Groningers 60.000,- aan subsidie toegezegd. 3. Een aantal bewoners van de van 18 en 32 en een Utrechter Allerlei acties van Groninger Laurierstraat had klachten over van 36 jaar, zijn zaterdagmorgen burgers en politici hebben er hun opgeknapte stoep. Die is 16/11 aangehouden voor een inmiddels voor gezorgd, dat te smal, zeggen de Oosterparinbraak in de growshop “Techde voedselvoorraad inmiddels kers. Bewoner Remco de Jonge nogrow” aan de Asterstraat. op peil is (TT RTV Noord, waarschuwde de gemeente: Tijdens het onderzoek kwam 21/11 jl.). Voortaan gaat ook “Dat er mensen zijn die de er een tip bij de politie binnen. de opbrengst van het op 1 nov. boel willen saboteren. Het kan Een getuige meldde, dat hij drie jl. moestuincomplex “Toentje” best zijn dat morgen de helft er mannen elders in de stad spullen (groenten, fruit en kruiden) al weer uitligt. De Gemeente uit een auto had zien halen, die aan de Paradijsvogelstraat moet zich ervan vergewissen ze vervolgens een woning aan naar het uitgiftepunt aan de wat er echt aan de hand is”. De de Berlageweg binnendroegen. Ooster-hamrikkade. Verder Gemeente Groningen pareert, De politie vond inbraakgehelpen bewoners, medewerkdat de stoep niet te smal is, reedschap in de auto en spullen ers en bezoekers van het Hey-

manscentrum (Woonzorg) aan de Henri Dunantlaan door bij de receptie een mand te plaatsen, waarin houdbare levensmiddelen,toiletartikelen en klein speelgoed gedaan kunnen worden. Ook de Groningen City Club deed een relevante duit in het zakje door i.v.m. Sinterklaas kleine kadootjes en snoep te doneren voor kinderen wier ouders van de voedselbank afhankelijk zijn. Samen met de ondernemers in de binnenstad leverde het 1000 cadeautjes op (TT RTV Noord, 21/11 jl.). De meest recente actie is door RTV Noord ingezet: Samen met de 9 voedselbanken in de provincie is een boodschappenlijst opgesteld met houdbare voedingswaren. De actie is op 2 dec. jl. begonnen op radio, t.v. en internet. Het resultaat zal t.z.t. wel bekend gemaakt worden (TT RTV Noord, 28/11 jl.). 8. Het kledingruilevenement, dat op zaterdagmiddag 9 nov. jl. door “Sam Events 4 U” i.s.m. Goud Goed en het CJG in de grote zaal van het Treslinghuis gehouden werd, was een groot succes. Mede-organisator Femke Smit: “Er zijn 200 bezoekers geweest. Gedurende de middag was er steeds doorloop en de meeste bezoekers zijn met een kledingstuk en goed gevoel weer naar huis gegaan. We kwamen bijna handen tekort. Kortom: Zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar”. 9. De gemeentelijke diensten UWV en Sozawe hebben het gebouw aan de Zaagmuldersweg op 25 nov. verlaten. Per 2/12 wordt het nieuwe onderkomen op het Harm Buiterplein (Euroborg) betrokken. 10. Om van 16-22 dec. a.s. een kunstijs schaatsbaan bij de SVO (Resedastraat) te kunnen realiseren moest er geld ingezameld worden. Buurtwerker Saskia Nijburg had daartoe een aantal activiteiten opgezet: Twee Bingomiddagen in het Treslinghuis, een sponsorloop rondom het Cruijff Court en een flesseninzamelingsproject (statiegeld!) door jeugd van het JOP, SKSG en CJG, die langs de deuren gingen. Hoeveel de actie heeft opgebracht horen we later.


Wijkkrant Oosterpark

pagina 5 - december

Succesvol kledingruil evenement!

Activiteitenteam IJsbaan stelt zich voor

Nog even en dan is het zover… de kunstijsbaan! Om zo’n leuke happening mogelijk te maken, komt er heel wat bij

Op 9 november organiseerden Femtastic (Femke Smit) en Sam Events 4U voor de tweede keer een kledingruil in het Treslinghuis. 200 bezoekers, negen vrijwilligers op de vloer, vier workshophouders, muziek, een heleboel kleding en veel blije gezichten. Allemaal ingrediënten voor succes. Deze keer werkten ze nog nauwer samen met verschillende organisaties, zoals Goud Goed en het CJG, en is er nog meer aandacht besteed aan publiciteit. Voor twaalven, het evenement was nog niet eens officieel geopend, stonden er al mensen in de rij om hun kleding te komen ruilen. Tassen vol met kleding, kinderkleding, jassen, broeken, schoenen; alles kwam over de tafel. De vrijwilligers werkten zich een slag in de rondte en deden hun best om alles te verwerken. Er kwamen veel mooie dingen

kijken. En daarvoor heeft de Oosterparkwijk haar eigen activiteitencommissie. Die vrijwilligers zijn gelukkig bereid daar een heleboel energie en veel uurtjes in te steken.

Groninger Ontwerpers 1311187 1308133

binnen waar anderen weer blij mee waren. Er viel niet alleen van alles te ruilen, er waren ook workshops. Hoe maak je uiltjes van oude dekens? Ook kon je leren om armbandjes te maken of doosjes te beplakken met garen. Workshopleiders Marijke Scholten en Bahar Kuipers waren verrast over de drukte en over de gezelligheid van het evenement. Ellis op ’t Landt en Heleen Ronhaar van de ‘Sewing club’ maakten verschillende bezoekers blij met een weer passend of gepimpt voorwerp. Veel mensen bleven lang hangen, voor een praatje, een drankje of om nog even te wachten op nog meer inbreng. De organisatie hoopt dat iedereen met een goed gevoel en mooie “nieuwe” kleding weer naar huis is gegaan.

Een nieuwe BOOM in de Oosterparkwijk

Op de foto is te zien welke gezichten hierachter zitten! Een paar staan er niet bij, zij waren op het moment van de foto al weer druk in de weer. Van sponsors tot EHBO en de warme worst in de soep: het moet allemaal geregeld worden. Binnenkort wordt een programmaboekje huis-aanhuis verspreid met een overzicht van alle activiteiten in de kerstvakantie. Want behalve lekker schaatsen, is er voor jong en oud nog veel meer te doen op en rond de ijsbaan. Vergeet dus niet 16 t/m 22 december in de agenda te noteren!

Bericht van de werkgroep ONS

Temidden van het drukke auto- en scheepsverkeer is de rustplaats met uitzicht over het kruispunt van waterwegen bij de oude Oostersluisbrug een verademing. Bij het uitwerken van de eerste rondwandeling is, op verzoek van de werkgroep ONS aan de gemeente, een aantal punten rondom de oude sluisbrug verbeterd; zoals het wandelpad, de opgaande trap is voorzien van een stevige trapleuning en een aantal traptreden tussen de lange trap en het oude brugdek. Deze zomer is daar een bank bij geplaatst en binnenkort staat er een informatiebordje, waarop de geschiedenis van de oude Oostersluis in het kort staat beschreven.

Glazen huis in de Oosterparkwijk

Concurrentie voor Leeuwarden! Van 16 t/m 21 december staat er een glazen huis in de Oosterparkwijk. Nieuwsgierig naar ‘Oosterpark altijd een goede dag’ en de BOOM? Projectbureau ‘Oosterpark altijd een goede dag’ is die hele week aan het werk in het glazen huis. Iedereen kan een kijkje komen nemen, even BOOMen met een kopje koffie

De activiteitencommissie is nog op zoek naar: • schaatsen in alle soorten en maten • lege glazen potjes met deksel • waxinelichtjes Ook zamelen ze nog steeds geld in met de lege flessen actie. Heeft u nog iets staan? Breng het naar Speeltuinvereniging Oosterpark (Resedastraat) of Stip (Klaprooslaan 120). Zij zijn er blij mee!!

Als laatste wil de werkgroep ONS dat het geluidskunstwerk `Woordenstroom` teruggeplaatst wordt. Dit werk was een onderdeel van een vijfjarig kunstproject langs de vaarroute Delfzijl-Lemmer. Bij beëindiging van dit project werd het kunstwerk verwijderd en toen was het weer stil op de oude brug. ONS wil deze historische plek voor de wijk en de stad graag behouden, zodat u de komende jaren weer van deze monumentale plek met dit bijzondere geluidskunstwerk met zijn mooie gedichten, muziek en de rede van de toenmalige koningin Wilhelmina kunt genieten. De plek staat beschreven in de eerste rondwandeling `Stap voor Stap` door de Oosterparkwijk. (SvK)” of thee, wensen voor de wijk ophangen in de wensboom, spullen komen ruilen, een workshop volgen en ontdekken wat er allemaal voor moois gebeurt in de BOOM, de BOOMhut en bij de BOOMkwekerij. En natuurlijk iets inbrengen voor ons eigen goede doel: de Voedselbank. Kijk voor meer informatie en de exacte locatie op de Facebookpagina van ‘Oosterpark altijd een goede dag’.

De storm heeft vorige maand een aantal bomen in onze wijk geveld, maar gelukkig is er ook een nieuwe boom ontstaan. Een boom met hoofdletters: de BOOM (Bewoners en Ondernemers Ontwikkel Maatschappij). De BOOM is een groep mensen uit de Oosterparkwijk, die de wijk een warm hart toedraagt en manieren bedenkt om ondernemen, werken, leven, bewegen en zorg voor elkaar in de wijk te combineren.

Ruimte in de BOOMhut In 4 lokalen van de voormalige school aan de Vinkenstraat 1 heeft de BOOM zijn eigen BOOMhut. Ondernemers kunnen daar ruimtes gebruiken, bijvoorbeeld om te werken, projecten te doen of klanten te ontvangen. En er is ruimte om activiteiten te organiseren. Iedereen mag de ruimtes gebruiken, de deal is altijd dat je in ruil daarvoor iets terugdoet voor de wijk. Op dit moment bestaat de BOOM nu alleen nog uit ondernemers. Maar iedereen met een goed idee voor de wijk is welkom!

De BOOMkwekerij: elke woensdagavond een beetje groeien Voor bewoners en ondernemers organiseert de BOOM in de Oosterparkwijk workshops: avondsessies van twee uur om iets te leren dat je de dag erop in je leven of onderneming direct kunt gebruiken. Ondernemers uit de wijk vullen de avond met nuttige informatie die goed is om te weten en waar je als mens of ondernemer van kunt groeien. En met praktische vaardigheden die handig zijn om te leren. Op 18 december kun je bijvoorbeeld tussen 19.30-21.30 uur in de BOOMhut te weten komen hoe het pad dat je in je leven tot nu toe hebt afgelegd eruit ziet en waar dat naartoe gaat in de rest van je leven. In januari zijn er 4 workshops, o.a. over hoe je goed kunt shoppen bij een kringloop-winkel, hoe je foto’s het beste kunt gebruiken op je website en hoe je staand kunt werken (want dat is veel gezonder dan zitten!)

Meer informatie of meedoen? Wil je je aansluiten bij de BOOM, ruimte gebruiken in de BOOMhut, meer informatie of je opgeven voor een workshop van de BOOMkwekerij: www.oosterparkboom.nl. Of kom tusssen 16 en 21 december naar het glazen huis in de Oosterparkwijk.

Tieneryoga van start

Tieneryoga is voor iedereen van 12 t/m 16 jaar die nieuwsgierig is naar yoga. Tieners leren allerlei yogahoudingen, ontspannings- en ademhalingstechnieken die rust, ontspanning, positiviteit, kracht en zelfvertrouwen geven. De cursus duurt 6 weken en start maandag 13 januari (19.00 – 20.00 uur). Dit initiatief krijgt een plek in de BOOMhut, omdat yogadocente Saskia Valk voor elke aanmelding gratis een extra plek beschikbaar stelt voor een tiener uit de wijk die de kosten niet kan betalen. Meer info: www.yogavoortieners.nl

Ook een idee voor uw buurt? Neem contact op met het wijkteam! Nijestee

Gemeente Groningen dienst OCSW

De Huismeesters

Alex Kruizinga | (050) 853 35 33

Chris Niemeijer | (050) 367 61 11

Anna Alkemade | (050) 365 71 71

woonzaken@nijestee.nl | www.nijestee.nl

c.niemeijer@ocsw.groningen.nl | www.groningen.nl

info@dehuismeesters.nl | www.dehuismeesters.nl

Stiel, opbouwwerk

Gemeente Groningen dienst RO/EZ

Bewoner Aad Naafs

Ingrid Kelder | (050) 317 12 80

Jans Oeben en Anne-Krijn Piersma

i.kelder@stiel.nl | www.stiel.nl

(050) 367 89 10 | 06 11 39 62 87

Ondersteuner wijkteam Gerda Galema

Het wijkteam wenst alle Oosterparkers altijd een goede Kerst!


Wijkkrant Oosterpark

Gezelligheid bij Johan en Hanneke De Oosterparkwijk had vroeger veel cafés. Helaas zijn daar nog maar weinig van over. Een kroeg die het nog altijd leuk doet is de Gorechtbar aan de Gorechtkade 3 Ik weet wel waarom, het is er gewoon warm en gezellig. De uitbaters Johan en Hanneke geven je ook echt het gevoel dat je welkom bent, of je nu een kleine of een grote portemonnaie hebt dat maakt niets uit. In 2003 hebben Johan en Hanneke de kroeg overgenomen van de ouders van Hanneke die de kroeg in 1992 in hun bezit kregen. Inmiddels hebben zij natuurlijk een vaste klantenkring opgebouwd. Dat er nog steeds gerookt mag worden zal denk ik ook wel een van de voordelen

Nieuws van de Bibliotheek Nieuwe openingstijden Bibliotheek Selwerd Met ingang van 1 januari 2014 veranderen de openingstijden van Bibliotheek Selwerd: De Bibliotheek gaat op zaterdag sluiten. Op maandag t/m vrijdag zijn we voortaan open van 12.00 tot 17.00 uur. Net als de andere culturele instellingen in de stad krijgt ook de Bibliotheek met ingang van het komende jaar minder subsidie van de gemeente. Gelukkig zijn de gevolgen voor de dienstverlening in Bibliotheek Selwerd beperkt gebleven, maar helaas ontkomen we niet aan een kleine inkrimping van onze openingsuren. Bibliotheekpunten Treslinghuis en Floreshuis sluiten de deuren Met ingang van 1 januari 2014 sluiten de Bibliotheekpunten Treslinghuis en Floreshuis. De laatste uitlening voor beide locaties is op vrijdag 20 december. Door de bezuiniging die de gemeente ook aan de Bibliotheek heeft opgelegd, ziet de Bibliotheek geen mogelijkheden meer om de Bibliotheekpunten open te houden. Bibliotheek Groningen hoopt de bezoekers van de Bibliotheekpunten in de Centrale Bibliotheek of Bibliotheek Selwerd te kunnen verwelkomen. Voor mensen die aan huis gebonden zijn is er onze boek-aan-huis service. De Bibliotheek informeert u graag over de mogelijkheden. De openingstijden zijn terug te vinden op www.mijneigenbibliotheek.nl. Nationale Voorleesdagen 22 januari t/m 1 februari Elf dagen lang is de aandacht gericht op voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot de woordenschat en geeft hen veel plezier.

Voorleesontbijt Luister tijdens een lekker ontbijtje naar het verhaal uit het prentenboek Krrr…okodil van Catherine Rayner. • Wo 22 januari, 9.30 uur - Alle wijkbibliotheken • Wo 22 januari, 10.30 uur - Centrale Bibliotheek • Gratis entree (maar haal snel je toegangskaartje op bij de bibliotheek want vol=vol!) Theatergroep KATkids Een voorstelling aan de hand van het Prentenboek van het Jaar Krrr…okodil van Catherina Rayner. Wo 29 januari, 16.00 uur - Bibliotheek Selwerd Zo 26 januari, 14.30 uur - Centrale bibliotheek Entree: € 1,- (maar haal snel je toegangskaartje op bij de bibliotheek want vol=vol!) • Voor een overzicht van de voorstellingen in onze andere vestigingen zie de website van de Bibliotheek! Baby-, Peuter- en Kleutermarkt • Za 1 februari, 11.00-16.00 uur Centrale Bibliotheek • Gratis entree www.denationalevoorleesdagen.nl Taalcafé helpt met taal Veel mensen kunnen niet goed lezen of schrijven. Ook in onze wijk. Vanaf 8 januari kunnen die mensen elkaar ontmoeten in het Taalcafé. Het Taalcafé wordt een gezellige plek waar mensen elkaar kunnen helpen en ondersteunen met taal. Er zijn ook vrijwilligers van Humanitas aanwezig om te helpen. Het Taalcafé vindt elke woensdagochtend plaats van 10.00 tot 12.00 uur in het café in de Vensterschool aan de Eikenlaan 288.

zijn. Het gaat hier namelijk om een éénmans kroeg. Ook worden er met regelmaat allerlei activiteiten georganiseerd. Zo is er op woensdag klaverjassen en op donderdag wordt er in competitieverband met pijltjes gegooid

Broodje Alarm is, als onderdeel van de Stichting Senioren Werkplaats Groningen (SSWG), een bijeenkomst waar verscheidene organisaties, zoals de brandweer, de politie en andere hulpverleningsdiensten bijeenkomen om samen met senioren te praten over de veiligheid in huis en buurt. Tijdens de bijeenkomsten wordt er getrakteerd op een hapje en een drankje, en via een interactieve presentatie nodigen wij het publiek uit om deel te nemen in het gesprek. Behalve dat het heel gezellig is op zulke bijeenkomsten is het doel natuurlijk om mensen in het algemeen, senior of geen senior, zich bewust te laten worden van wat zij zelf kunnen doen op het gebied van veiligheid in en om huis en in de buurt. Het wil oproepen tot een actieve en weerbare houding en hoe die te bereiken. Daarvoor is behalve gezond verstand ook kennis nodig en dit wordt met scheppen aangeleverd door de Stichting, onder andere door hun initiatief Broodje Alarm. Een mensenleven gaat niet altijd over rozen en menigeen ziet zich wel eens geconfronteerd met een probleem waar hij of zij geen raad mee weet. Dan merk je dat je niet alleen jezelf, maar ook een ander niet kan helpen. Dan rijst de vraag: kies ik voor hulpeloosheid, angst en verbittering, of neem ik de uitdaging aan en probeer te onderzoeken wat ik er wél aan kan doen. Alleen al door de beslissing te nemen om niet een willoos slachtoffer te zijn, openen zich als vanzelf de mogelijkheden voor

pagina 7 - december

(darten). Eén keer per maand is er een bingo en twee keer per jaar is er lady’s night. Verder heeft men in de kroeg onder de vaste gasten een spaarkas. Hier wordt iedere maand een bedrag in gestopt daar gaan ze dan 1 keer per jaar van uit eten. Oh ja, en verder is de kroeg af te huren voor speciale gelegenheden. Ik vroeg Johan en Hanneke of zij nog iets speciaals in petto hebben voor de decembermaand. Uiteraard is dit het geval. Op 13 en 20 december is er Kerst klaverjassen op 2e Kerstdag is de kroeg ook gewoon open. Van 17.00 - 20.00 uur is er vleesknobbelen onder het genot van een een hapje en een drankje. ‘s Avonds vanaf 21.00 uur is er live muziek.Voor een ieder die van gezelligheid houdt is er dus genoeg te doen. Ook als je gewoon even je hart wilt luchten! Voor verdere activiteiten en andere dingen, houd dan even de facebook pagina van de Gorechtbar in de gaten!

oplossingen, veelal op een manier waaraan je daarvoor nooit had kunnen denken. Dit wordt door Broodje Alarm gesymboliseerd met de sirene die elke eerste maandag van de maand af gaat. De sirene is veel meer dan alleen een signaal voor onheil en gevaar, het betekent vooral ook: Word wakker en kom in actie! Niet morgen maar NU. Broodje Alarm bestrijkt een enorm terrein van onderwerpen die voor de veiligheid en zelfstandigheid van mensen, met name senioren, van direct en praktisch belang zijn. Op de site van SSWG (SSWG.nl) vindt u daarvan vele voorbeelden. Hun doel is om mensen zich veilig te laten voelen en om autonoom en onafhankelijk te kunnen leven. De ondersteuning die zij bieden aan senioren gebeurt door middel van producten en cursussen. Het liefst mobiliseren zij dezelfde senioren om hierin zelf mee te helpen ontwikkelen. Door elkaar, voor elkaar. Wat betreft Broodje Alarm, dit initiatief krijgt landelijk steeds meer weerklank en is al overgenomen als Broodje Brandweer door de Veiligheids Regio Haaglanden en ook in Limburg maakt men werk van deze formule. In Groningen kunt u voor ondersteuning bij computerproblemen ook terecht bij het Stip-punt in café La Place in V&D. In een gezellige atmosfeer kunt u daar terecht voor praktische hulp. Zo ziet u, het nieuwe jaar kan alleen maar leuker en beter worden!


pagina 8 - december

Wijkkrant Oosterpark

Stille nacht, tovernacht Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht. Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton had geen familie en geen thuis. De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen. Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster. Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. “Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter bij elkaar blijven.” De hond keek hem aan. Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in tweeën. “Hier!” zei hij met een glimlach. “Het is een mager maaltje voor een avond als deze, maar meer heb ik niet.” Omdat het Kerstmis was vertelde hij

een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. “Kom,” zei Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. “Laten we schuilen in die hut.”

Kleurplaat

Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: “Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar.” “Jij? Een tovenaar?” zei de oude man verbaasd. “Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn wilde belonen,” zei de tovenaar. “En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is.” “Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton. “Maar ik heb altijd al een hond gewild.” De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem. Uit: Volksverhalen almanak

Werelddansen voor iedereen bij Teu

Als u van dansen houdt, bent u bij Werelddansvereniging Teu aan het goede adres. Al 45 jaar wordt er bij Teu op muziek uit de hele wereld gedanst, en die verscheidenheid maakt het dansen extra leuk. Teu is een toegankelijke en gezellige vereniging waar mensen van alle leeftijden van harte welkom zijn. In tegenstelling tot bij stijldansen is een vaste partner niet nodig. In september is er op woensdagavond in de Oosterparkwijk een nieuwe groep van start gegaan voor iedereen die graag eens kennis wil maken met werelddansen. Natuurlijk zijn ook mensen met wat meer danservaring of mensen die na een langere pauze graag weer willen gaan dansen van harte welkom. De leeftijd van de dansers loopt momenteel uiteen van 25 tot 70 jaar. De groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen. De dansen zijn voor beginners goed te leren en worden duidelijk uitgelegd. Naast de lerares bieden ook de meer ervaren dansers daarbij graag ondersteuning. De dansen worden gedurende

het jaar regelmatig herhaald en zijn zeer gevarieerd, van kringdansen tot parendansen.

Na het meedans-uur kan er in de pauze gezellig worden bijgekletst en is er drinken met iets lekkers erbij. Na de pauze wordt er nog tot 22 uur doorgedanst. Beginners die aan de meedansles deelnemen en voor wie veel van de dansen tijdens het doordansen onbekend zullen zijn, mogen gratis naar het doordans-uur. Naar dansen kijken en muziek luisteren is altijd prettig, en u mag natuurlijk een poging wagen aan de onbekende dansen mee te doen. De dansvloer bij Santelli in de E.D. Wiersmastraat is overigens van uitstekende kwaliteit. Speciale kleding en schoenen zijn niet vereist, al is het raadzaam niet te zware en stroeve schoenen aan te trekken. Mocht u op de woensdagavond niet kunnen, maar wel graag willen dansen, bent u van 9.30 uur tot 11.30 uur ook van harte welkom bij de woensdagochtendgroep. Hierin dansen be-

ginners, herintreders en gevorderden al jarenlang met veel plezier samen. Voor deze woensdagochtendgroep geldt overigens wel dat u lid van Teu Werelddansvereniging moet worden. Locatie: Santelli, E.D. Wiersmastraat 3a, Groningen Wanneer: Woensdagavond 20-21 uur (behalve in de schoolvakanties)

Kosten meedans-uur: € 5,00 per keer, of € 100 Euro per jaar. In december of januari mag je 1 keer gratis komen kijken of meedoen. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Voor meer informatie zie: http://www.teugroningen.nl/


pagina 9 - december

Wijkkrant Oosterpark

Kerstvakantie bij De Jonge Onderzoekers First Lego League team winnaar van de Regiofinale !!! Het First Lego League team van De jonge Onderzoekers is op 30 november winnaar geworden van de Regiofinale van de First Lego League in Delfzijl. Op alle onderdelen: onderzoekpresentatie, technische presentatie, Teamgeest en Core Values werd hoog gescoord. De robotprestatie bleef tot het einde toe heel spannend, maar ze wonnen uiteindelijk de finale. Alle credit gaan naar dit jonge team en naar coach Harry Doornbos. Hij heeft in korte tijd een geweldig enthousiast team neergezet. Het team gaat op 25 januari 2014 deelnemen aan de Benelux wedstrijd. Wilt u meer weten, zien en horen van en over dit team, dan kunt u contact opnemen met Harry Doornbos: 0624297179 Het team zelf komt elke vrijdagavond van 19:00 uur tot 22:00 uur samen tijdens de Lego League avond bij De Jonge Onderzoekers.

Maak zelf een rokende vuurwerkfontein met spannende kleureffecten, maak je eigen ring of wees creatief met papier, maar je kunt ook bouwen wat jezelf bedacht hebt. In de tweede week van de Kerstvakantie is De Jonge Onderzoekers aan de Dirk Huizingastraat 13, Groningen open van donderdag 2 januari t/m zaterdag 4 januari 2014. Openingstijden: zijn van 10:00 uur t/m 16:00 uur. Er is voor iedereen iets te doen. Je kunt kiezen voor 1- vrije inloop, 2- workshops, een 3- combinatie daarvan. 1- Alle dagen is er de vrije inloop. Dit betekent dat je zelf mag weten wat je, op welke afdeling gaat maken. Je kunt ideeën die je thuis bedacht hebt uitwerken bij De Jonge Onderzoekers en we hebben voorbeelden en een kast vol boeken om ideeën te krijgen. Naast de vrije inloop kun je je ook inschrijven voor 2- workshops. Hiervoor is opgave verplicht. 3- Je kunt ook beide doen: meedoen met een workshop en daarna werken op een andere afdeling. Het workshopoverzicht Donderdag 2 januari Papier en Textiel: Marmeren, batikken op papier. Tijd: 10:00 uur t/m 16:00 uur Hout: Voederhuisje bouwen Tijd: 10:00 uur t/m 16:00 uur Vrijdag 3 januari Metaalafdeling: Ringen maken Papier en Textiel & Elektronica: Lamp maken bij Papier en Textiel, bedrading

Nieuws van het Centrum voor Jeugd en Gezin Oosterpark/Centrum Afgelopen maand hebben we weer een aantal succesvolle activiteiten georganiseerd. Zo hebben we onder andere mogen helpen met de kledingruilbeurs op zaterdag 8 november in het Treslinghuis. Wat een succes! Vele wijkbewoners zijn weer klaar voor de winter met een nieuwe garderobe. Verder komen er tijdens de inloopochtenden nog steeds ouders (en kinderen) langs om een praatje te maken, samen activiteiten te doen en een kopje koffie te drinken. Als je ook nieuwsgierig bent, kom gezellig eens langs! Inmiddels is de feestelijke periode alweer in volle gang. De Sint is net weer vertrokken uit Groningen, maar aan het eind van de maand vieren we Kerstmis. Een fijne periode voor het hele gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Oosterpark zal in de kerstvakantie gesloten zijn. De week voor de

kerst zal daarom in het teken staan van de feestelijkheden. We zullen leuke kerstactiviteiten organiseren met jullie hulp. We zijn dus gesloten van 21 december tot 5 januari. Maandag 6 januari zal vanaf 8.30 uur de huiskamer weer geopend zijn. Kom dan gezellig langs om met ons het nieuwe jaar te beginnen. Informatie over activiteiten zoals Yoga, weerbaarheidstraining, naaicursus etc. zijn te vinden op de website, face book en twitter of tijdens de inloopochtenden. Alvast fijne kerstdagen en een feestelijk oud en nieuw toegewenst! Graag tot ziens bij het CJG Oosterpark/Centrum! Volg ons ook op Facebook, Twitter en op www.cjg.groningen.nl

bij elektronica. Tijd: 10:00 uur t/m 16:00 uur Klei: Draakjes boetseren. Tijd: 10:00 uur t/m 16:00 uur

alleen in overleg). Let op: hoewel we veilig te werk gaan, willen we er duidelijk bij vermelden dat deelname geheel op eigen risico is. Tijd: vanaf 12:30 uur t/m 16:00 uur

Vrijdagavond 12+: vrije inloop Tijd: 19:00 uur t/m 22:00 uur

Metaal: Emailleren Tijd: 10:00 uur t/m 16:00 uur

Zaterdag 4 januari Lab: Maak zelf een rokende vuurwerkfontein met spannende kleureffecten! Het vuurwerk wordt ter plekke ontstoken, er wordt niets mee naar huis genomen. Het zal gaan om kleine hoeveelheden en het educatieve karakter staat voorop. Er zal ook worden uitgelegd en gedemonstreerd hoe kleuren in vuurwerk ontstaan. Minimumleeftijd: 10 jaar (jonger

Papier en Textiel & Elektronica: Lamp maken bij Papier en Textiel, bedrading bij elektronica Tijd: 10:00 uur t/m 16:00 uur Voor actuele informatie kijk op www.djog.nl Schrijf je voor de workshops snel in via info@dejongeonderzoekers.nl Entreeprijs: € 5,50 per dag. Leeftijd: vanaf 8 jaar, tenzij anders vermeld.

In de wijk Ulgersmaborg van de stad Groningen vind je de gezellige kinderboerderij De Beestenborg.

Op de boerderij kun je verschillende dieren aaien en knuffelen. Ook kun je meehelpen met voeren. Er zijn geiten, schapen, pony’s, ezels, varkens, kippen, konijnen, eenden, vogels en een poes. Je kunt leuk spelen in de speeltuin of de

zandbak en rondrijden op stoere tractoren, skelters en fietsjes. Op de boerderij kun je koffie, thee, frisdrank, snoep of een ijsje kopen. Ook zijn er soms verse eitjes van onze kippen. Dus, wil je boerderijdieren zien en aaien, lekker spelen of een ijsje eten, kom naar kinderboerderij de Beestenborg.


pagina 11 - december

Wijkkrant Oosterpark

Toentje van start Moestuin voor de Voedselbank

Op vrijdag 1 november was het zover, de officiële start van het project Toentje, de nieuwe moestuin voor de Voedselbank. Wethouder Dig Istha onthulde het vrolijke bouwbord en de opening werd feestelijk afgesloten met een diner in de in stijl aangeklede Loods van de Voedselbank Er gingen heel wat overleggen, plannen aan vooraf, maar nu is Toentje toch echt een feit. Op de Stadswerf aan de Paradijsvogelstraat zal het nu nog braakliggende terrein de komende maanden getransformeerd worden tot een levendige plek in de Oosterparkwijk. En natuurlijk mag de buurt meedoen! Toentje is een initiatief van de Gemeente Groningen, TerraNext AOC Terra en de Stadse Voedselbank. Het doel is om met dit project mensen bij elkaar te brengen en een duurzaam platform te bieden om armoede te bestrijden door activering, voedselproductie, educatie en gezondheidsbevordering. Voedseltuin Toentje zet onder andere een voedseltuin op die groente, fruit en kruiden gaat verbouwen voor de Voedselbank Groningen. De Voedselbank is afhankelijk van giften en heeft weinig versaanbod in haar pakketten.Verse producten zijn immers minder goed houdbaar en bederven sneller. Toentje gaat de pakketten aanvullen met verse groenten en zorgt zo voor een beter voedselaanbod, want verse groenten zijn niet alleen lekkerder, maar ook

De Voedselbank

Toen eind september 2013 bleek dat de toevoer van onze houdbare producten stokte, is het nog nieuwe bestuur van de Stadse Voedselbank Groningen (VBG), meteen in actie gekomen omdat we wilden voorkomen dat de ongeveer 600 gezinnen die wekelijks hun voedselpakket komen halen in problemen zouden komen. De reacties waren overweldigend en overtroffen ver onze verwachtingen. Op 28 september 2013 zijn bedrijfsleider Ton Ladru en voorzitter Ulfert Molenhuis op weg naar de ALV van onze landelijke vereniging van Voedselbanken. Ton zegt zich ernstig zorgen te maken over de terugloop van de houdbare producten, waardoor de cliënten nu al 50% minder krijgen, dan wat ze gewoon zijn. In gesprekken die dag met landelijke bestuurders en met andere voedselbanken wordt al snel duidelijk dat dit probleem op korte termijn niet is

gezonder. Op de Stadswerf komen niet alleen verschillende groentetuinen, maar ook een boomgaard, een grote tunnelkas, een bloemenweide en verschillende plekken waar je lekker even kunt zitten of spelen. Er wordt niet alleen groente verbouwd voor de Voedselbank, ook cliënten van de Voedselbank en buurtbewoners kunnen er hun eigen groente gaan verbouwen. Maar Toentje doet meer. Toentje biedt ook werk en opleidingsmogelijkheden. Daarmee geeft Toentje vorm aan één van de speerpunten uit het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Groningen: inspiratie door ontmoeting. Samen aan de slag! Toentje is een plek waar iedereen vrijwillig aan de slag kan. Vrijwilligers in alle soorten en maten kunnen bij Toentje terecht. Buurtbewoners, klanten van de Voedselbank en Groningers die in hun vrije tijd een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Maar Toentje biedt ook participatiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én mogelijkheden voor zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking. Kortom, Toentje zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen! Mogelijkheden Het werk op de tuin bestaat natuurlijk uit tuinieren en het kweken en onderhouden van groente, fruit, bloemen en kruiden. Maar er zijn ook tal

van andere werkzaamheden waar we mensen voor nodig hebben, zoals houtbewerking, bv. voor het maken van bijenhotels, kippenhok etc. Maar ook werkzaamheden op het gebied van communicatie of het samenstellen van de budgetkookboek behoren tot de mogelijkheden. Of help ons met de oogst en het verpakken van de groente. Op zo’n piekmoment in de tuin, kunnen we altijd extra hulp gebruiken. Maar misschien heb je zelf wel een goed idee wat jouw bijdrage kan zijn aan Toentje. Je bent van harte welkom! Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk of een participatiebaan bij Toentje? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website www.toentje.nl. Houd er wel rekening mee dat het even kan duren voordat je aan de slag kunt, vanaf maart 2014 gaan we pas echt actief werven, want er moet op het terrein eerst nog het een en ander gebeuren. Wat gaat er gebeuren? De komende maanden zal het terrein

van de Stadswerf worden klaargemaakt voor Toentje. Op dit moment vindt er een milieuhygienisch grondonderzoek plaats, want we willen er zeker van zijn dat we veilig van start kunnen. Met TerraNext/AOC terra, dé opleider in het groen in Groningen, Nijestee, de eigenaar van de Stadswerf die het terrein in bruikleen heeft gegeven aan Toentje en de Gemeente Groningen zal het definitieve inrichtingsplan worden gemaakt. Ook de bewoners uit de buurt zijn hier nauw bij betrokken. TerraNext zal Toentje ook begeleiden met een professioneel teeltplan. In het voorjaar gaat de inrichting van het terrein van start met o.a. het plaatsen van de grote tunnelkas en het inrichten van de permanente beplanting. Een beetje afhankelijk van hoe de winter gaat lopen verwachten we dat vanaf maart/april de eerste groenten gezaaid kunnen worden. De eerste oogst verwachten we in mei 2014. In Toentje groeit de Stad! Wil je meer informatie? Kijk dan op www.toentje.nl.

Wethouder Dig Istha onthuld het bouwbord. foto: Karel Zwaneveld door Ulfert J Molenhuis, bestuursvoorzitter Voedselbank Stad Groningen

opgelost. Onderweg naar Groningen creëren we al de eerste plannen en ideeën om meer houdbare producten binnen te halen. Een conceptplan is snel gemaakt en wordt binnen het bestuur besproken. We maken de afspraak dat we eerst publiciteit gaan zoeken omdat we denken dat de Stadjers onvoldoende weten hoe groot de armoede in de stad wel is. De 2e stap is richting de kerken en andere organisaties en daarna willen we ons richten op scholen en studenten, zo staat in het plan van aanpak. Ons persbulletin bereikt al snel Facebook en er wordt stevig getwitterd. Een maatschappelijk werker van Stiel presteert het zelfs om met onze oproep om voedsel maar liefst 7.000 volgers te krijgen. De nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken in Groningen pastoor Scheijde, twittert mee. Via RTV Noord, komt ons bericht bij SBS6. De Tv-ploegen van RTV Noord, SBS6 en OOGTV zenden reportages uit. Het DvhN en de

weekbladen nemen ons persbulletin op en houden interviews over de kritieke situatie bij de VBG. Stadjers komen spontaan langs om voedsel af te geven. Binnen de sponsorgroep van de VBG wordt intussen hard gewerkt om alle kerkgenootschappen (75!) in kaart te brengen en te bellen. De voorzitter is nagenoeg iedere zondag in een andere kerk te vinden om de toehoorders op te roepen de VBG te helpen. Ook dat heeft succes, soms zelfs zoveel dat kerken besluiten om vaker te collecteren voor de VBG en om iedere zondag iets mee nemen voor de cliënten van de VBG. Veel scholen zijn acties begonnen. Continuïteit, daar streven we naar! Houdbare producten. Onze voorraden zijn weer helemaal op peil. De voorraadschuur aan de Oosterhamrikkade 119 is weer goed gevuld. We kunnen onze cliënten weer van een verantwoord voedselpakket voorzien! Tegelijkertijd weten we ook dat we druk op de ketel

moeten houden en voor een continue instroom van houdbare producten moeten zorgen. Maar met het grote succes van deze actie hebben wij het vertrouwen gekregen dat ons dat ook gaat lukken! Ook de Oosterparkers kunnen ons helpen zodat we voorraden op piel houden. De leden van de Oosterkerk hebben al toegezegd maandelijks voedsel in te zamelen en ze hebben al heel veel gebracht. Basisscholen in de wijk zouden bv. 1x per maand een inzameling kunnen doen, want 1 op de 7 kinderen in onze stad leeft in armoede. Kom gewoon even bij ons buurten en neem dan ook wat mee! Het Toentjeproject aan de Paradijsvogelstraat is nu volop in ontwikkeling. Buurtbewoners hebben al aangegeven daar in te willen participeren. Kortom we hebben veel losgemaakt onder de Stadjers, de kunst is om dat vast te houden en daar hebben wij ook onze wijkbewoners hard bij nodig!


pagina 12 - december

Wijkkrant Oosterpark

Jouw kerstvakantie ‘Opzngronings’! Ben je een jongere en woon je in Groningen? Dan kun je ook dit jaar jouw kerstvakantie weer helemaal ‘Opzngronings’ vieren! Zodra de scholen de deuren sluiten op vrijdag 20 december, gaat Opzngronings opnieuw los met een uitgebreid vakantieprogramma voor alle Groningse jongeren! Kerstdiner Gourmetten, driegangenmenu of een heus buffet? Check in jouw wijk wat jullie eten! Mee-eten kost €2, - . Help je mee met de voorbereidingen? Dan dineer je gratis mee! Geef je wel even van tevoren op. Dance Battle Welke groep van 10 t/m 16-jarige dansers is het beste en gaat er vandoor met de eerste prijs? Kom allemaal kijken naar de show van 8 dansgroepen uit verschillende Groningse wijken. Zij trainen al weken voor deze knallende show! Er zijn natuurlijk ook gastoptredens en naast de mening van vakkundige juryleden, telt jouw publieksstem eveneens mee. Waar en wanneer? Zaterdag 21 december in Martiniplaza. Entree vanaf 13.30 uur. De show start om 14.00 tot 16.30 uur. Je hoeft je niet op te geven om te komen kijken en de toegang is gratis. Wedstrijd FC Groningen Zondagmiddag 22 december kun je mee naar de voetbalwedstrijd FC Groningen-NEC in de Euroborg. Geef je wel even van te voren op. De kosten van de eigen bijdrage zijn maar € 3,-. Kerstvoetbaltoernooi Maandag 23 en dinsdag 24 december gaan we zaalvoetballen. Maandag zijn de voorrondes in de sporthallen Beijum, Vinkhuizen en De Brug in Corpus den Hoorn. Er zijn drie leeftijdscategorieën: 10 –12 jaar, 13 – 15 jaar en 16 – 18 jaar. De finales van alle categorieën zijn op 24 december verspreid over de hele dag in de Sporthal van het Alfa College in Kardinge. Speel mee of kom kijken naar de wedstrijden! Tijdens de finaledag kun je behalve voetballen ook koken, gamen, panna spelen en nog veel meer! Deelname is gratis. Geef je met je team op via www.opzngronings.nl, bij je jongerenwerker of je buurtsportwerker. Skiën en Sleeën We gaan skiën en sleeën bij Snow Limits in Kardinge. Op vrijdag 27 december gaat er vanuit elke wijk een groepje 10 t/m 18-jarigen een uur skiën en aansluitend een half uur sleeën. Meedoen kost € 2,-. Geef je van tevoren wel even op.

Karten & BBQ Jongeren van 14 t/m 23 jaar kunnen zich opgeven om te karten bij Euro Kartracing Groningen. De kosten zijn € 7,50,- per persoon. Er worden 8 groepen gemaakt in de verschillende wijken. 4 groepen gaan eerst barbecueën en de andere 4 eerst racen. Daarna ruilen en in de gezamenlijke finale racen de 10 beste coureurs van de stad tenslotte voor de eerste prijs. Start is om 16.00 uur en einde tegen 21.00 uur. Chicks in the City Ook dit jaar weer de supergezellige middag ‘Chicks in the City’. Donderdag 2 januari van 14.00 tot 17.00 uur staat alles in het teken van meiden -dingen. Nagels, haar, make-up, sieraden, cupcakes, tassen, dans en nog veel meer! Let op: Girls only, 10 t/m 16 jaar! Toegang en meedoen is helemaal gratis. De locatie is dit jaar de Puddingfabriek. Kom op eigen gelegenheid of geef je op bij je jongerenwerker. Kerstplaza Traditiegetrouw gaan tieners vanuit alle wijken naar Kerstplaza in Martiniplaza, de grootste indoorkermis van Nederland. Dit jaar doen we dat op vrijdag 3 januari 2014. Ben je tussen de 10 en 14 jaar en wil je mee? Geef je dan vooraf op. Inschrijfgeld is € 2, - p.p. Informatie en aanmelden Op www.opzngronings.nl kan je alle informatie over dit kerstvakantieprogramma terugvinden. Ook aanmelden voor het Kerstvoetbaltoernooi is daar mogelijk via het digitale inschrijfformulier. Om naar de Dance Battle te gaan kijken, hoef je je niet op te geven. Voor Chicks in the City is aanmelding evenmin noodzakelijk. Voor alle andere activiteiten is inschrijven verplicht. Aanmelden voor het Kerstdiner, wedstrijd FC Groningen, Skiën & Sleeën, karten & BBQ en/of Kerstplaza kan bij je jongerencentrum, MJDjongerenwerker of -buurtsportwerker. Op www.check050.nl – de website van het jeugd-en jongerenwerk van de MJD- lees je hoe laat en waar je dan precies moet zijn om je op te geven. De algemene regels zijn ‘Wees er snel bij want vol=vol’ en ‘Inschrijven= betalen’. Het ‘Opzngronings-kerstvakantieprogramma’ is samengesteld door de jongerenwerkers van de MJD, in opdracht van de Gemeente Groningen.

Vreugdevuren met Oud en Nieuw Oud en Nieuw is een feest voor iedereen. Het is belangrijk dat alle inwoners van Groningen met respect voor elkaar en op een gezellige manier kunnen genieten van de jaarwisseling en de diverse festiviteiten. Daarbij vragen wij u als inwoner zelf uw verantwoordelijkheid te nemen en gevaarlijke situaties en onnodige schade in uw buurt zo veel mogelijk te voorkomen. Gezelligheid en respect staan voorop. Op het moment dat de feestelijkheden worden verstoord of wanneer gevaar of schade dreigt, zal de politie optreden. Ook agressie of geweld tegen politie-, brandweer- of ambulancemedewerkers wordt niet geaccepteerd. Vreugdevuren zijn in principe niet toegestaan. De politie grijpt in als dergelijke vuren gevaar opleveren voor huizen, gebouwen, mensen en dieren, het verkeer belemmeren of de openbare orde verstoren. Dat geldt ook voor vreugdevuren op asfalt. Houd er rekening mee dat de kosten van de geleden schade verhaald worden op de veroorzaker. Vervelen tijdens de kerstvakantie is niet nodig. Tijdens de kerstvakantie wordt er van alles georganiseerd voor jong en oud. Kijk voor het overzicht van jongerenactiviteiten op www.opzngronings.nl of www.check050.nl We nodigen alle Stadjers uit om met ons Oud en Nieuw te vieren op een veilige en verantwoorde manier!

Veilig vuurwerk afsteken

Gelukkig zijn er elk jaar minder vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling. Die trend willen we natuurlijk graag doorzetten. Onderstaande tips helpen je om op een veilige manier vuurwerk af te steken: • Lees de gebruiksaanwijzing van je vuurwerk • Steek vuurwerk nooit binnen af • Bewaar vuurwerk nooit in je jas of broekzak Leg je vuurwerk op de grond en zet vuurpijlen in een met zand verzwaarde fles. Houd hierbij ruim afstand • Gebruik een aansteeklont • Gooi nooit met vuurwerk • Steek elk stuk vuurwerk apart af • Steek weigeraars nooit opnieuw aan. Verder zijn er een aantal vuurwerkregels. Houd je hier aan: • Je moet minimaal 16 jaar zijn om vuurwerk te mogen kopen • Vuurwerk mag vanaf zaterdag 28 december a.s. worden verkocht

Vuurwerk afsteken mag tussen 10.00 uur ’s ochtends op 31 december en 02.00 uur ’s nachts op 1 januari Je mag alleen legaal vuurwerk afsteken.

Vuurwerkafval laten liggen is gevaarlijk. Ruim het op! Na de jaarwisseling blijft er veel afval van vuurwerk op straat liggen. Kinderen hebben de gewoonte om tijdens nieuwjaarsdag op zoek te gaan naar niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerkafval is gevaarlijk! Help mee ongelukken te voorkomen en ruim samen met uw buren het vuurwerkafval op. Veeg op 1 januari a.s. even uw stoep schoon en zet het afval bij het huisvuil. Dat voorkomt ongelukken en zorgt dat uw straat weer schoon en veilig is.

Belangrijke telefoonnummers rondom Oud en Nieuw De gemeente Groningen besteed extra aandacht aan het voorkomen van overlast en onrust in uw wijk. Daarbij kunt u helpen door (dreigende) overlast in uw wijk te melden. Hiervoor kunt u gebruik maken van de onderstaande telefoonnummers, e-mailadres of website : • •

Politie; 0900-8844, niet spoedeisende zaken, bereikbaar 24 uur per dag Meldpunt Overlast en Zorg: (050) 587 5885, groningen.nl/overlast of meldpuntoverlast@groningen.nl, bereikbaar 24 uur per dag.

Als er sprake is van rommel of grofvuil op de openbare weg rondom Oud-en Nieuw kunt u contact opnemen met: •

Meldpunt Stadsbeheer (050) 367 1000, bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren.

Ook kunt u voor gemeentelijke dienstverlening tijdens kantooruren contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Groningen: 14050. Twitter Informatie van de gemeente, politie en alle overige organisatoren rondom Oud en Nieuw in Stad kunt u volgen en vinden op twitter via #ON050. De gemeente en politie wensen iedereen een fijne en veilige jaarwisseling toe!


Fysiotherapie in 2014 Fysiotherapie en verzekeren. Acht antwoorden op de meest gestelde vragen. Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, gaan ieder jaar naar de fysiotherapeut vanwege klachten aan spieren of gewrichten. Opgedaan tijdens het werk of sporten. Veroorzaakt door een verkeerde beweging, een ongeluk, chronische aandoening of gewoon door het ouder worden. Stel u heeft fysiotherapie nodig, wanneer bent u er dan wel en wanneer niet voor verzekerd? Over fysiotherapie en verzekeren leven heel wat vragen. We geven u de antwoorden op de acht meest gestelde. 1. Wordt fysiotherapie verzekerd vanuit de basisverzekering? Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering in de volgende gevallen vergoed. Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar Voor jongeren tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen vergoed. Hebben deze niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar er maximaal 9 extra. Jongeren met een aandoening die op de lijst met ‘chronische aandoeningen’ staat, krijgen alle behandelingen vergoed. De lijst is opgesteld door de overheid en terug te vinden op www.fysiotherapie2014.nl. Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een aandoening die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat? Dan betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf en krijgt u de overige behandelingen die u nodig heeft vergoed. Vergoeding bekkenfysiotherapie Heeft u urine incontinentie? Dan krijgt u de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie

Frits (40 jaar), rugklachten In zijn vrije tijd klust Frits regelmatig in en rond het huis. Hij doet ook veel aan sport: schaatsen en wielrennen. Stel dat Frits in 2014 tijdens het schaatsen, klussen of fietsen ten val komt en hij daar Ischias (zenuwpijn in de (lage) rug) aan overhoudt. Als hij zich wil laten behandelen door de fysiotherapeut dan is hij vanuit de basisverzekering daar niet voor verzekerd. Frits zal een aanvullende verzekering moeten afsluiten of de kosten voor fysiotherapie zelf moeten betalen.

Wijkkrant Oosterpark

vergoed.

2. Heb ik een aanvullende verzekering nodig voor fysiotherapie? Of u een aanvullende verzekering nodig heeft, hangt af van uw huidige zorgbehoefte en het risico dat u loopt op een aandoening. Als u sport of intensief beweegt loopt u het risico dat u een blessure oploopt en fysiotherapie nodig heeft. Heeft u geen klachten, leeft u gezond en beweegt u niet intensief dan heeft u waarschijnlijk niet zo snel fysiotherapie nodig. Toch kan het altijd gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld na een ongelukje tijdens het klussen in huis of een ongelukkige val. U zult de volgende persoonlijke afweging moeten maken: wil ik fysiotherapie zelf betalen als er iets gebeurt of betaal ik liever een (maandelijkse) premie voor een aanvullend pakket met een dekking voor fysiotherapie?

dient u te doen vóór 1 januari. Doet u niets, dan accepteert u het voorstel van uw huidige verzekeraar. Zorg er in ieder geval wel voor dat u vóór 1 februari een nieuwe basisverzekering hebt afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Daarmee voorkomt u dat u onverzekerd bent en eventueel zelfs een boete krijgt. 6. Mag een zorgverzekeraar mij weigeren? Voor de basiszorgverzekering geldt een acceptatieplicht. Een verzekeraar is dus verplicht om iedereen te accepteren. Voor de aanvullende zorgverzekering bestaat geen acceptatieplicht en de verzekeraar mag mensen dus weigeren. Verzekeraars vragen voor sommige aanvullende verzekeringen een verklaring (medische verklaring of gezondheidsverklaring) en kunnen op grond van deze verklaring de aanvullende verzekering weigeren. 7. Wat kost fysiotherapie? Het tarief voor reguliere fysiotherapie is gemiddeld € 29 - 35 per zitting. Een specialistisch tarief, bijvoorbeeld manuele therapie of kinderfysiotherapie ligt tussen de € 37 en € 42 per zitting. De uiteindelijke kosten zijn natuurlijk ook afhankelijk van het aantal behandelingen dat u

pagina 13 - december

nodig heeft om te herstellen van uw aandoening. Elke fysiotherapeut is verplicht zijn tarieven zichtbaar op te hangen in de behandelkamer(s) van zijn praktijk. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan worden de kosten volledig of deels door uw verzekeraar vergoed. De maandelijkse premie voor een aanvullende verzekering voor fysiotherapie verschilt per verzekeraar en is afhankelijk van onder andere de dekking. 8. Heb ik een verwijzing nodig voor fysiotherapie? U kunt zonder verwijsbriefje een afspraak maken bij een fysiotherapeut bij u in de buurt. Wel is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar bepaalde voorwaarden stelt. Bekijk hiervoor dus eerst uw polisvoorwaarden. Meer informatie over de zorgverzekering en fysiotherapie vind u op www.fysiotherapie2014.nl. Wij hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben en wensen u alvast fijne feestdagen toe en een gezond 2014. Personal Fysio Fit van Weering www.praktijkvanweering.nl 050-3112774 / 050-3130220 Rik van Weering

Croqqer: het “heitje voor karweitje” van de eenentwintigste eeuw 3. Wat wijzigt er in 2014 in de zorgverzekering? In 2014 verandert er vrijwel niets aan de basisverzekering. Dat heeft het kabinet besloten. De afgelopen jaren is er veel in de dekkingen gesneden, in 2014 gebeurt dat niet. Wel gaat het verplicht eigen risico (dat voor de basisverzekering geldt) met € 10 omhoog naar € 360. 4. Hoe zit het met het eigen risico en fysiotherapie? Bijna alle zorg uit de basisverzekering wordt eerst verrekend met het eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg. Heeft u eenmaal uw totale eigen risico betaald, dan worden verdere nota’s door de zorgverzekeraar afgehandeld. Voor jongeren onder de achttien jaar geldt géén eigen risico. In de aanvullende verzekering geldt eveneens geen eigen risico voor fysiotherapie. 5. Wanneer kan ik mijn zorgverzekering wijzigen? U kunt eenmaal per jaar uw ziektekostenverzekering wijzigen (veranderen van verzekeraar of uw pakket aanpassen). Opzeggen of uw polis wijzigen bij uw huidige verzekeraar

Sinds enkele maanden is er een nieuwe organisatie in het leven geroepen: Croqqer. Het is een soort online gemeenschap, allemaal draaiend rondom de website van Croqqer: www.croqqer. com. Je kan Croqqer een beetje vergelijken met het “heitje voor karweitje” van de vorige eeuw. Bij Croqqer bel je niet aan, maar reageer je op een klus die door iemand op de website geplaatst is. Als deze persoon je accepteert kun je de klus voor hem/haar uitvoeren. Als je klaar bent met je klus, klik je op ‘klaar’. Als de klus goed gedaan is, krijg je een goede referentie. Dit verhoogt de kans dat je nieuwe klussen krijgt. Bij websites als Marktplaats of bol.com kun je ook diensten verlenen: je verkoopt boeken of andere spullen op deze websites. Als iemand je betaald heeft en het product is netjes afgehaald of opgestuurd, kan de klant een positieve referentie geven. Dit kweekt vertrouwen. En ik denk dat onder andere dit de Croqqer gemeenschap sterk maakt. Croqqer draait rondom principes als vertrouwen en participatie. Voor iets kleins kun je een beloning krijgen, of je ‘huurt’ andere mensen in om iets voor jou te betekenen. Zoals een keer boodschappen voor je doen, of op de hond passen. Croqqer kan en zal een mooie aan-

winst zijn voor de samenleving. Het is laagdrempelig en eigenlijk best simpel. Ik heb ook het idee dat het vrij uniek is. Er wordt nog hard gewerkt, om deze gemeenschap bekender te maken zodat zoveel mogelijk mensen er profijt van zullen hebben. Hoe bekender Croqqer wordt, hoe meer klussen je kan doen voor andere mensen in jouw omgeving, en andersom. Ik heb gisteren mijn eerste klus van een klant van Croqqer afgerond. Volgens de website heet ik in die hoedanigheid ‘Croqqer’. Ik moest flyeren en dit heb ik met veel plezier gedaan. Ik heb er ook een leuk zakcentje mee verdiend. Wanneer Croqqer echt groot zou worden dan maak ik hier graag gebruik van. Misschien kan ik andere mensen helpen met dingen waar ik goed in ben, en anderen kunnen mij helpen met dingen waar ik niet goed in ben. Croqqer is pas net in het leven geroepen, maar ik voel mij (al) wel degelijk een Croqqer. Ik voer klussen uit voor anderen en verdien daar een aardig zakcentje mee bij. Ik woon in Groningen en daar is Croqqer nog niet zo actief. Toch check ik elke week de website.. dus als u een klus heeft dan wil deze Croqqer zich daar graag voor inzetten! Groet, een Croqqer uit Groningen Diana van Landeghem


pagina 14 - december

Wijkkrant Oosterpark

Nieuwe uitbater in café Le Boulevard In de vanaf 1920 gebouwde nieuwe stadswijk “Plan Oost” waren geen cafés. Voor de rand van de wijk gold dat niet. Aan het Damsterdiep, tussen Petrus Campersingel en Prof. Rankestraat, waren er drie: Café Boulevard (Scherpenhuizen, met als illustere kelner uit een bekende horecafamilie Mennie ten Hoove), Oosterparkbar (Koenes) en Café Populair.

Tineke Goedhart (52), sinds september de kersverse exploitante van “Le Boulevard” vertelt, dat het café ongeveer 80 jaar oud is. Tineke’s vorige baan was ook in de horeca: “Hof van Beijum”. Ze legt uit wat ze met haar nieuwe etablissement wil en heeft daar niet veel woorden voor nodig. Tineke: “Ik heb vooral niet veel veranderd. Dit is een oud bruin café en dat moet zo blijven. Het interieur bestaat uit een bar van bescheiden afmetingen (12 krukken),

stamtafel met 7 zitplaatsen, een tafeltje om aan te zitten en twee om aan te staan (hangen). Er staat een biljart en er is een dartbaan. In de advertentie in de wijkkrant profileert de Boulevard zich als “Goedkoopste café van Groningen!”. De kasteleinsvrouwe benadrukt deze bewering: “Wij zijn 25% goedkoper dan andere kroegen”. Ook in andere opzichten onderscheidt het café zich van andere. Uniek in zijn eenvoud, het is een dagcafé met huiskamersfeer. De bezoeker kan zich ook actief verpozen. Er is een biljart (zonder klok), je kunt er voor de lol een dartpijltje gooien, maar de kroeg heeft ook een dartclub (om de week uit/thuis). Ook is er af en toe sjoelen en sporadisch kun je er ook van life-muziek genieten. Tineke is tevreden met de plek waar ze zit, ook omdat het vlakbij de stad is. Over haar voornaamste doelstelling

is ze ook kort en bondig: “Gewoon op deze voet doorgaan”. Vermeldenswaard saillant detail is, dat ze vlak na de overname de kroeg gebruiksklaar wilde maken en daartoe wat wandbekleding verwijderde. Er kwamen enige prachtige lambrizeringen van heel lang geleden te voorschijn, die nu afgestoft en opgepoetst, laten zien hoe oud en mooi deze horecagelegenheid is. Oh ja, er is geen rookverbod. Het voorlopige programma: Zo. 15 dec., 16 uur Karaoke o.l.v. Johan Tel.

Zo. 22 dec., 15 uur Koppelkaarten en sjoelen. Bar café biljart Le Boulevard Damsterdiep 90 Tel.050-2805244. Openingstijden: Dagelijks 11-22 uur. Dinsdag gesloten.

Alan Haveman

COLOFON

Wijkkrant Oosterpark (verschijnt 6 keer per jaar) Redactie: Marjan Bijl Alan Haveman Jarno Hoogeboom Eindredactie: Marjan Bijl Hoofdredactie: Jarno Hoogeboom

Instellingen in het Treslinghuis

voor meer informatie zie: www.treslinghuis.nl Klaprooslaan 120 Tel: 050-3171280 Bewonersorganisatie Oosterpark (BO) bestuurbo@hotmail.com www.oosterparkgroningen.nl spreekuur op afspraak. Sociaal Buurtbeheer (SBB) Oude Wijken en Centrum Stadsdeelleider: Peter Boersma Medewerker ondersteuning wijkprocessen: Gerda Galema Buurtconciërges Oosterparkwijk: Hendri Wolthuis Stichting Stiel Ingrid Kelder, Mireille Peletier MJD Jongerenwerk Oude wijken Jongerenwerkers: Charlotte Hoekstra (Huiskamer), Rafael Brouwer, Viki Cuevas, Twan Grommers (buurtsport) Ouderen en Zelfredzaamheid Oosterpark (OZO) Spreekuur: di 10.00-12.00 Tel: 06-12771250

Kinderwerk en Naschoolse Activiteiten Oosterpark SKSG Yvonne Mulders Tel: 06-12207772 y.mulders@sksg.nl Jongerencentrum JOP Beheer: Lena van Sluis Tel: 050-3124624 Bibliotheekpunt Treslinghuis Openingstijden: ma, wo en vrij van 10.00-12.00 Tel.: 050-3604573 Treslinghuis@ob-groningen.nl Steun- en Informatiepunt (STIP) Spreekuur: ma-vr 9.00-12.00 Tel: 050-3683896 Hulpdienst Noord-Oost ma, di en do 10.00-11.00 via STIP: tel: 050-3683896

Opmaak: Lon Goedewaagen Buurtagenten Cees Walraven, Marianne v. Elp, Jorge Castro (jeugdagent, tot 23 jaar) Spreekuur: wo 14.00-16.00 Tel: 050-5871400 Meldpunt overlast Angela Vrolijk Bereikbaar van 10.00 - 17.00 uur Korreweg 3 Tel: 050-5875885 Juridisch spreekuur Mr Enith van Wolde spreekuur: wo 9.00-11.30 Tel. 06-47871212 Centrum voor Jeugd en Gezin Hilda Koster Tel: 06-13198077

Humanitas Caroline Soons Tel: 06-13653594

www.oosterparkgroningen.nl

Freelancers: Frans Kerver Cathy Kars Bezorging wijkkrant: Bij klachten over bezorging wijkkrant 050-3171280 Advertentieverkoop: Noordpers b.v. Uithuizen Jaap Wagt kranterij@noordpers.nl tel. 0598-391110 mob. 06-22261175 fax 0598-397301 Redactie-adres: Treslinghuis Klaprooslaan 120 Tel: 050-3171280

wijkkrantoosterpark@gmail.com


Wijkkrant Oosterpark

pagina 15 - december

Buurtm@il, Facebook en Twitter

Laatste kans gratis proefles! Al kennis gemaakt met het nieuwe sportaanbod? December is de laatste maand waarin er gratis proeflessen zijn in Badminton, Outdoor Variofit, Hit Kick ’n Fun, Zumba, of gezond bewegen voor 65+. En voor allemaal geldt: je hoeft niet sportief te zijn, doel is om plezier (terug) te krijgen in het sporten. Daarnaast wandelt loopgroep Oosterpark nog iedere donderdag. Dus waarom wachten met goede voornemens tot na de jaarwisseling?! Kijk op facebook.com/stipoosterpark en laat weten hoe de proefles was. Voor inlichtingen is Stip elke werkdag van 9-12 uur bereikbaar.

Wilt u of jij als bewoner graag op de hoogte blijven van wat er speelt in de Oosterparkwijk? Heeft u of heb jij een goed idee dat je wilt delen? Naast de website oosterparkwijk.stipgroningen.nl, met nieuws en een doorlopend activiteitenaanbod, zit Stip ook op Facebook en Twitter! Daarop zijn extra nieuwtjes en andere activiteiten te vinden, kunnen oproepjes worden gedaan en ideeën worden gedeeld met medewijkbewoners. Wordt dus snel lid! Op facebook.com/stipoosterpark & twitter.com/stipoosterpark. Daarnaast is er de Stip Buurtmail voor alle bewoners en geïnteresseerden die eens in de zoveel tijd via e-mail geïnformeerd willen worden over zaken omtrent de wijk. Wilt u de buurtmail graag ontvangen? Dan hoeft u alleen maar uw e-mailadres door te geven via m.peletier@mjd.nl. Leuke tips voor in de buurtmail? Deze zijn van harte welkom! Ook via m.peletier@mjd.nl. NB: Alle e-mailadressen worden vertrouwelijk behandeld en de Buurtmail wordt anoniem verstuurd in de BCC.

Rollatorcircus

Kleurige pakjes en versierde rollators bij het ROLLATORCIRCUS. Dat was één van de activiteiten in de Oosterparkwijk, tijdens het inspiratiefestival ‘Let’s Gro’ (21 en 22 nov). Ouderen van woonzorgcentrum Oosterparkheem en kinderen van Speeltuinvereniging Oosterpark, deden hun best om te laten zien wat ze hebben geleerd bij Circus Santelli. In de grote zaal van het Treslinghuis werkten jong en oud samen met o.a. toverstokjes, gekleurde doeken en de Rolarola. De voorstelling eindigde met een menselijke piramide, al werd dit onderdeel toch maar aan de jeugd overgelaten... Helaas heeft maar weinig publiek van dit optreden genoten. Nieuwsgierig geworden en de foto’s bekijken? Ga naar oosterparkwijk.stip-groningen.nl

TijdSTIP over liefde & passie De nieuwe TijdSTIP is uit! Het thema van december is LIEFDE & PASSIE. Haal dus gauw een gratis exemplaar op bij Stip. TijdSTIP, het gratis Stip-magazine, verschijnt 3x per jaar. Eerdere nummers zijn te downloaden op www.stipgroningen.nl. In het tijdschrift zit een bon voor een gratis abonnement. Wilt u TijdSTIP digitaal ontvangen, e-mail dan naar redactie@stip-groningen. nl. Of loop even binnen bij Stip, daar helpen ze graag.

In de wijk meedoen

eetbaar groen

met

Er liggen plannen om een moestuin/ pluktuin naast het Treslinghuis aan de Klaprooslaan te realiseren. Lijkt het je leuk om hierover mee te denken? Of vindt je het leuk om te tuinieren? Stuur dan een e-mailtje naar buurtwerker Mireille Peletier via m.peletier@mjd.nl. Of bel even, 06-413 018 42

STIP is gewoon dé vraagbaak voor de buurt ! Stip Oosterparkwijk, Klaprooslaan 118, Tel.: 050 368 38 96 open elke werkdag van 9 tot 12; e-mail: oosterparkwijk@stip-groningen.nl www.oosterparkwijk.stip-groningen.nl

2014 Een Nieuw Begin met OZO Denkt u het zich eens in, een heel nieuw jaar voor nieuwe ontdekkingen. Computeren bijvoorbeeld. De hoogste tijd om eens te beginnen met iets wat u misschien wel wilde maar niet durfde. En waarom niet? Een mens is nooit te oud om te leren. U hebt wel gemerkt dat de wereld steeds meer leunt op het gebruik van computers. Niet alleen voor een kleine groep slimme mensen en overmoedige jeugd op zoek naar de laatste ‘kick’, nee, letterlijk voor iedereen! Veel informatie is in deze tijd alleen nog maar digitaal te verkrijgen. Ook zijn veel gebruiksapparaten gebaseerd op digitale technieken. En wie heeft er tegenwoordig geen mobiele telefoon? Het is dus belangrijk dat ook ouderen een overstap maken naar computergebruik. De behoefte daaraan is overduidelijk, maar een beetje goede hulp daarbij is onmisbaar. Daarom is OZO (Ondersteuning Zelfredzaamheid Ouderen) in het leven geroepen. Al enige jaren draait dit project met veel succes op een aantal locaties in de Oosterparkwijk. Met de toegewijde hulp van enthousiaste vrijwilligers hebben al talloze cursisten hun angst en onzekerheid achter zich kunnen laten en zijn met groeiend plezier hun mogelijkheden op de computer aan het verkennen. Heerlijk hoor, om die knagende, onnodige angst kwijt te zijn met mooie resultaten op de koop toe. De mogelijkheden van de computer zijn dan ook letterlijk eindeloos: je kunt bellen via Skype met vrienden en familie, zelfs naar het buitenland en ze daarbij nog zien ook; je kunt je foto’s prachtig bewerken en afdrukken; perfecte brieven schrijven alsof ze zo van de drukker komen; alles opzoeken over elk denkbaar onderwerp waarover je iets wilt weten;

muziek en films afspelen en/of opnemen op CD of DVD en die daarna afspelen op de stereo installatie of de TV middels een DVD speler, en nog heel veel meer. Geen wonder dus dat vele cursisten aan hun inspanningen ook een prachtige hobby hebben over gehouden. Maar het mooiste is misschien nog dat zij hun ongefundeerde angsten hebben overwonnen en hernieuwd gevoel van eigenwaarde hebben gekregen. “The proof of the pudding is in the eating” oftewel “met proberen gewaarworden”. De docenten hebben er plezier in om hun ervaring met u te delen zodat u net zo enthousiast zult kunnen worden als zij. Dat doen zij door middel van individuele lessen van 1½ uur die 1 op 1 worden gegeven. Hoewel er op een bepaald uur meerdere cursisten zijn, zijn er ook meerdere docenten; u heeft dus steeds uw eigen docent. De cursussen staan ook in 2014 weer voor u open in een aantal speeltuinverenigingen als: Ons Belang, FEO, SVO. Zoals gezegd: de lessen worden 1 op 1 gegeven. De prijs voor deze privé les is € 2,00 en de lestijd is 1½ uur. Tot slot nog een oproep aan degenen die door beroep of interesse ervaring hebben opgebouwd met computers, eventueel ook in technische zin, om het docenten team te komen versterken zodat een stop op de cursistenaanmeldingen vermeden kan worden en wij er weer een nieuwe collega bij krijgen. Voor meer informatie over opgave, locaties, dagen, docenten en betaalwijze belt u alstublieft met STIP OOSTERPARK tel: 050 3683896

Wijk12web  
Wijk12web  

http://oosterparkgroningen.nl/images/wijkkrant/wijk12web.pdf

Advertisement