Page 1

Wijkkrant Oosterpark September 2013

Kidspiration in het Pioenpark

Oplage 5200 door Alan Haveman

Ongeveer een jaar geleden zette Jonas van der Vlugt (Hyacinthstraat) een Faceboek-groep op om informatie uit te wisselen over leuke dingen, die je met je kind kunt doen: favoriete kinderboeken, recepten, uitjes, muziek en filmtips. Online ontstonden gesprekken over deze onderwerpen en allengs groeide een select gezelschap uit tot een groep van zo’n 100 mensen. Vervolgens vormde zich een team van vijf, met elk zijn of haar specialisme, dat het plan opvatte een lentefeest te organiseren met een gevarieerd programma voor kinderen van 0-10 jaar. De eerste editie van het Kidspiration Festival werd een feit. Het organisatiecomité: Jonas van der Vlugt, Saskia Valk, Hanneke Moed en Terry en Kriszta Albronda bracht op zo. 23 juni jl. in het Pioenpark van

Inhoud 3 Heropening Treslinghuis Klachten SOZAWE 5 Mensen maken Stad 6 Beste sportwijk Zwemmen KinderResto 7 JOG Bieb CJG 9 Tjeerd Veenhoven Masterclass koken 10 Fotowedstrijd Dieren Info Colofon 11 STIP Bedank je Buren De nieuwsfeiten.... De volgende wijkkrant verschijnt op 28 oktober

Cinemum (ouder/kindfilmvoorstellingen in bioscoop Pathé), de Maakschappij (beeldende vorming en

vervolg op pagina 3

11-17 uur een bonte verzameling aan optredens en activiteiten bijeen. In een aantal tenten, achter kraampjes en op het grasveld tussen Oliemuldersweg en Pioenstraat veel kleurrijk en informatief vertier: Sprookjes- verhalenvertellers, Capoeira-demonstra-

ties (Centrum Folkingedwarsstraat), muziek- dansvoorstellingen (ook om mee te doen) van Kaan (bongo’s) en Mimouna Lefdou (Arabische percussie en djembè), kinderyoga met een deskundige juf, “Zo zoet zo stoer” (kadobezorgservice-webwinkel),

Petities SP voor behoud buslijnen 4 en 5 al honderden keren getekend Socialisten krijgen veel respons op actie tegen het schrappen van lijnen door de Hortus- en Oranjebuurt en de Oosterparkwijk. De SP-afdeling Groningen startte twee weken geleden een tweetal petities voor het behoud van buslijn 4 door de Oosterparkwijk en buslijn 5 door de Hortus- en Oranjebuurt. Inmiddels hebben meer dan driehonderd omwonenden de petities getekend. Het OV-bureau is van plan grote delen van deze buslijnen te schrappen waardoor bussen de wijken niet meer volledig bedienen. Volgens de SP is het schrappen van de lijnen een onzalig plan en moeten

de buslijnen in hun huidige vorm blijven. Afdelingsvoorzitter Daan Brandenbarg: “Deze massale respons in de eerste twee weken van de actie laat zien hoe erg dit speelt in de wijken. Vooral oudere mensen zijn zeer bezorgd over het verdwijnen van de buslijnen in hun wijk, waardoor ze veel minder mobiel zijn. Lijn 4 en 5 vervullen een belangrijke sociale functie in de Stad en moeten daarom niet worden geschrapt.” De SP gaat de komende weken door met het verspreiden en ophalen van de petities in de wijken. Buurtbewoners kunnen de petitie ook invullen op www.groningen.sp.nl

wijkkrantoosterpark@gmail.com


pagina 3 - september

Wijkkrant Oosterpark

Feestelijke heropening Treslinghuis op 20 september, kom kijken en proeven! Geschiedenis in een notendop Het Treslinghuis is oorspronkelijk gebouwd in 1913-1915 als een ‘verzorgingstehuis voor de a-socialen’. Het lag in die tijd buiten de bebouwde kom. In de jaren dertig diende het huis onder meer voor de opvang van TBCpatiënten. De stad Groningen heeft het Treslinghuis ingehaald waardoor het Treslinghuis zich in het hart van de Oosterparkwijk bevindt. In 1959 is het huis vernoemd naar Tjalling Petrus Tresling, een Groninger advocaat die zich in de eerste helft van de negentiende eeuw inzette voor maatschappelijk misdeelden. De meeste stadjers kennen het Treslinghuis nog als verpleeghuis (nu Innersdijk). In 2005 heeft Nijestee het pand een maatschappelijke bestemming gegeven: jongerenwoningen werden gerealiseerd en Stichting Wing en Stichting Huis kregen onderdak. De voormalige eetzaal werd ingezet om activiteiten voor wijkbewoners te kunnen laten plaatsvinden. Stichting WerkPro (voormalig Werkprojecten Groep) nam het stokje over van Wing na hun faillissement. De afgelopen jaren is er veel energie gestoken in het moderniseren en herinrichten van het pand om als centraal punt in de wijk breed dienstverlening te kunnen bieden aan de Oosterparkwijk. Treslinghuis anno nu Vandaag de dag kunt u hier terecht met al uw (hulp-)vragen bij de Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD) en het Steun- en Informatiepunt (STIP) tijdens de inloopspreekuren. U kunt het STIP ook bellen voor klusjes in huis of tuinonderhoud wat u zelf

vervolg voorpagina

technieklessen voor kinderen), draagdoekconsulenten, een filosofiejuf, naaiateliers (handpoppen en armbandjes), de Theefabriek (heel veel soorten thee), kinderafdeling O.B., Villa Petit Paradis (kinderdagverblijf aan het Damsterdiep), lactatiedeskundigen (over borstvoeding), Zelfwijzer (kunstzinnige therapie voor kinde-ren op antroposofische grondslag), Pino (kinderkledingwinkel), Juffies (speelgoedwinkel), Tuin in de Stad aan de Friesestraatweg ( initiatiefnemer Frans Kerver deelde “zaadbommen” uit), Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG), Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Een leuke attractie was

niet kunt uitvoeren. De Stipmedewerkers schakelen dan Hulpdienst NoordOost (Humanitas) of het Tuinteam Oosterparkwijk voor u in. De bewonersorganisatie Oosterparkwijk en de redactie van de Wijkkrant Oosterparkwijk houden spreekuur en werken vanuit het Treslinghuis. MJD jongerenwerkers organiseren de Huiskamer (naschoolse opvang kinderen) en het hele jaar door kinder-/ jongerenactiviteiten in de wijk. De opbouwwerkers van Stiel ondersteunen samen met wijkbewoners nieuwe initiatieven. Bij het Bibliotheekpunt kunt u terecht voor de stadjerspas en het lenen van boeken, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert allerlei activiteiten rondom opvoeding en jonge kinderen en aan de achterzijde van het pand is zeefdrukkerij Push & Pull gehuisvest, een kunstenaarscollectief dat naast eigen werkzaamheden ook diverse workshops gaat aanbieden. Sociaal Buurtbeheer (WerkPro) stuurt van het Treslinghuis stadsbreed buurtconciërges, spelcontainers en het accommodatiebeheer buurthuizen aan. Het Flexkantoor is per dagdeel te huur en wordt o.a. gebruikt door diëtistenpraktijk Groningen, een (gratis) juridisch inloopspreekuur van Mr Enith van der Wolde, medische keuringen voor het verlengen van het (auto-)rijbewijzen (Medigarant) en een wekelijks spreekuur van de wijkagent. Verder worden er fotocursussen georganiseerd door Max Werkman en is Pinkstergemeente Sionkerk één van onze vaste huurders. Daarnaast zijn er drie volledig gefaciliteerde ruimtes beschikbaar die kunnen worden gehuurd voor allerlei sociaal

“Twannie”, gemotoriseerde bakfiets, waarop kinderen rondgereden konden worden. Ook aan de inwendige mens was gedacht: biologische crèpes, gezonde siroopdrankjes, tosti’s en pizza’s. En niet alleen gezondheidstechnisch en ethisch verantwoord, maar ook verdraaid lekker (!). Conclusie: een zeer geslaagd festival voor jong (en oud…).

culturele doeleinden: de Theaterzaal (180 pers.), een grote vergaderruimte (22 pers.) en een kleine vergaderruimte (14 pers.). Als laatste is het Grand Café gestart op 1 mei jl., op nadrukkelijk veelvuldig verzoek vanuit de wijk. Hier kunt u nu terecht voor een zeer betaalbare maaltijd (vaste kaart met wisselende weekgerechten) in een sfeervolle omgeving: werkgroep ONS heeft hier aan de muren een museale expositie hangen, prachtige foto’s van de ontwikkeling van de wijk door de jaren heen. Heeft u ideeën, plannen, wensen voor activiteiten in de wijk? Neem contact op met het Treslinghuis (050-3171280 of treslinghuis@werkpro.nl) en laat het weten! Feestelijke heropening op vrijdag 20 september a.s. U zult begrijpen dat we trots zijn op wat we tot nu toe al gezamenlijk hebben gerealiseerd. En dat willen

we de wijk laten zien en met u delen. Wellicht komt u hier al, misschien kent u ons nog niet. Komt u vooral langs! De feestelijke muzikale heropening is op 20 september a.s. van 15.00 – 00.00 uur Programma heropening Treslinghuis 15:00 -17.00 uur Diverse kinderactiviteiten (buiten&binnen, door CJG,MJD en spelcontainers) Open huis STIP/bibliotheekpunt Kennismaken met de organisaties werkzaam in het pand Gratis proeverijtjes in het Grand Café: kom proeven! 17:00 – 19:00 uur Officiële heropening door Wethouder mevr. Jannie Visscher 20:00 – 00:00 uur Feest met de Nederlandstalige artiesten uit de wijk (18+)

Klachten SOZAWE “In de afgelopen 25 jaar ben ik opgekomen voor de rechten en belangen van werkelozen. In 2001 moest ik op het matje komen bij mijn consulente mevr. M.v.V. Op dat moment was ik actief bij de actiegroep “SOZAWE BETER”. Het doel was om te inventariseren wat de klachten waren van werkelozen over de sociale dienst, consulenten, trajectbemiddeling, word je serieus genomen, in hoeverre denkt de consulent ook BUITEN zijn/haar kader en denkt met je mee, voelt met je mee, vraagt door en inventariseert wat je talenten, kernkwaliteiten zijn, etc.. De P.v.d.A. en directie van de sociale dienst vonden ons een bedreiging. En vandaar dat ik op het matje moest komen. Mevr. M.v.V. zei tegen mij:”Jan, jij bent actief bij de actiegroep “SOZAWE BETER”. Ik wil je wel bemiddelen naar werk, maar dan moet je daar mee stoppen. Stop je er niet mee, dan bemiddel ik je niet naar werk!” En ik ging door met actievoeren en kreeg geen bemiddeling naar werk! Nu wil ik inventariseren onder werke-

Ingezonden bericht

lozen in de Oosterparkwijk als er klachten zijn over de sociale dienst, consulenten, hoe ze je behandelen, etc. zodat we dan actie kunnen gaan voeren en een gesprek eisen met de wethouder. Daarna zullen we de pers en media te woord staan en verslag doen van dit gesprek. Alle gegevens worden discreet bewaard of teruggezonden, zodat alleen de feiten overgeschreven worden wat fout ging, om dat mee te nemen in een Rapport over de sociale dienst. Mocht U of jij klachten hebben over de afgelopen 25 jaar, schrijf me dan via het emailadres: b.g.v.w.groningen@gmail.com. Ook zoek ik nog mensen voor het bestuur van de Belangen Groep voor Werklozen Groningen, die onbaatzuchtig zijn, grote sociale- en communicatieve vaardigheden hebben, brede belangstelling, een teamplayer zijn en 1 a 2 dagdelen per week er mee bezig wil gaan. Mag ik een reactie van U/jou? Met vriendelijke groeten, Jan Heslinga


Wijkkrant Oosterpark

pagina 5 - september

Pioentuin officieel geopend

Al een jaar is een groep bewoners van de Pioenstraat bezig met plannen maken, ontwerpen en overleggen over hun eigen buurttuin. Vanaf eind maart kreeg hun nieuwe tuin (www.pioenstraattuin.nl) echt vorm, in een lange strook langs het Pioenpark. Op verzoek van bewoners droeg het wijkteam financieel bij.

Spetterend wijkfeest

Het grote wijkfeest van de Oosterparkwijk is in aantocht! Op zaterdag 31 augustus sluiten we de zomervakantie

Op 21 juni was het dan eindelijk zover: wethouder Jan Seton van Stadsbeheer opende officieel de buurttuin. Met een ouderwetse waterpomp pompte hij een emmer water voor de planten naar boven. Ongeveer 40 mensen kwamen erop af. Na de opening kon iedereen genieten van de eerste oogst. Dat smaakte zeker

Groninger Ontwerpers 1308133

naar meer. “Een prachtig initiatief”, vond ook de wethouder. “Door samen te tuinieren, leer je nieuwe buren kennen én je kunt nog eens een maaltje uit eigen tuin op tafel zetten.”

op vier verschillende locaties in de Oosterparkwijk op een spetterende wijze af. Het wijkfeest is voor jong en oud.

Op zoek naar nieuwe verhalen

Op de Lindenhof staat een bijzondere bank, een bank die verhalen vertelt over de Oosterparkwijk. Als je daar gaat zitten en goed luistert, hoor je

verhalen van bewoners. Met de bank waren in de zomer wat technische problemen, maar vanaf begin september zijn de verhalen – mede dankzij het wijkteam - weer in volle glorie te beluisteren. Er is nog volop ruimte voor nieuwe verhalen! Dus heeft u een mooi, ontroerend of grappig verhaal over onze wijk, haar geschiedenis of haar bewoners? Neem dan contact op met Jacqueline Pieters, actief wijkbewoonster en initiatiefneemster. Zij neemt de verhalen op en zorgt ervoor dat anderen die via de (F)luisterbank kunnen horen. Schroom niet en bel 050-3113553 of stuur een e-mail naar werkgroepons@hotmail.nl.

leer je nieuwe kleding te maken of kun je meedoen aan tobbedansen. ’s Avonds is er tussen 20.0024.00 uur een afsluitend feest in De Oliemolen. Kaarten zijn in de voorverkoop voor € 2,50 te krijgen bij het STIP (Klaprooslaan 118) en de Speeltuinvereniging Oosterpark (Resedastraat 2a). De opbrengst van het feest gaat naar de kunstijsbaan die in december op het terrein van de speeltuinvereniging wordt aangelegd.

Ruimte voor 65-plussers

verder in met een prachtige vijver en worden de woningen op De Velden ook vanaf de Zaagmuldersweg weer goed bereikbaar.

De gemeente en corporaties hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat er voldoende geschikte woningen zijn voor ouderen. De plek van het oude FC Groningen stadion is een gedenkwaardige plek voor veel Stadjers. Op deze bijzondere locatie in de Oosterparkwijk bouwt De Huismeesters 81 sociale huurappartementen voor senioren, pal naast verzorgingshuis Oosterparkheem met allerlei activiteiten en zorgvoorzieningen. In september start Nijhuis Noord met de bouw, het ontwerp is van het Groninger architectenbureau Oving. Naar verwachting worden de appartementen najaar 2014 opgeleverd. Op het voormalige voetbalterrein staat al een aantal nieuwe woningen, het project De Velden. Ondertussen richt de gemeente de Piet Fransenlaan

Bent u ouder dan 65 jaar en geïnteresseerd in een van de seniorenwoningen? Op de website www.dehuismeesters.nl staan alle voorwaarden. Even bellen naar De Huismeesters kan natuurlijk ook: 050- 3657171.

De film: ‘Fluisteren in het Blauwe Dorp’

Foto: Lie Fung

Bij het Franciscuscentrum kun je bijvoorbeeld meedoen aan verschillende hobby workshops, een bezoek brengen aan de culturele theetuin of jouw beeld van de wijk schilderen. Bij Speeltuinvereniging Oosterpark worden sieraden gemaakt en poffertjes gebakken, kinderen kunnen een ritje maken op een pony of de stormbaan onveilig maken. Bij de Cruijff Court is er een voetbaltoernooi en op het Jop Terrein een modeshow. Ook

Piet en Sjoukje van Kuiken runnen de stichting VideoScoop, deze stichting maakt onder andere films over de Oosterparkwijk. De Van Kuikens filmden de productie en de presentatie van de (F)luisterbank. Op dit moment zijn ze bezig met de eindmontage, eind september is de film te zien in het Treslinghuis. Daarna u kunt de film thuis bekijken door een DVD te bestellen via van-kuiken@home.nl.

Reisgenotes gezocht!

In samenwerking met de MJD organiseert Jasmijn interculturele vrouwengroepen in een paar wijken. In de Oosterparkwijk komt vrouwengroep ‘De Harmonie’ iedere donderdag bij elkaar. Op dinsdag 24 september trekken ze er samen op uit, de provincie in. In de bus is nog plaats voor andere vrouwen uit de wijk.

 Sjoukje en Piet van Kuiken

vesting Bourtange en een rondrit langs een aantal mooie Oldambtster boerderijen onder leiding van het Gilde van Stadsgidsen Winschoten. De meeste vrouwen komen van oorsprong uit een land waar het badritueel hoog aangeschreven staat. De dag sluiten ze daarom af met een bezoek aan de sauna van Beautyfarm Midwolda.

De bus vertrekt om 9.00 uur vanaf het Treslinghuis. Op het programma staat een bezoek aan de

Ook een idee voor uw buurt? Neem contact op met het wijkteam! Nijestee

Gemeente Groningen dienst OCSW

De Huismeesters

Agnes Scholten | (050) 853 35 33

Chris Niemeijer | (050) 367 61 11

Anna Alkemade | (050) 365 71 71

woonzaken@nijestee.nl | www.nijestee.nl

c.niemeijer@ocsw.groningen.nl | www.groningen.nl

info@dehuismeesters.nl | www.dehuismeesters.nl

Stiel, opbouwwerk

Gemeente Groningen dienst RO/EZ

Bewoner Aad Naafs

Ingrid Kelder | (050) 317 12 80

Jans Oeben en Anne-Krijn Piersma

i.kelder@stiel.nl | www.stiel.nl

(050) 367 89 10 | 06 11 39 62 87

Ondersteuner wijkteam Gerda Galema

Ook mee met de bus? Koop een kaartje voor € 10 bij het STIP Klaprooslaan 118 (naast het Treslinghuis) Openingstijden: iedere werkdag tussen 9.00-12.00 uur.


Wijkkrant Oosterpark

pagina 6 - september

Is de Oosterparkwijk de beste sportwijk van Groningen? Wat is de sportdroom van jouw wijk? Woningcorporatie Nijestee organiseert samen met Huis voor de Sport Groningen de verkiezing tot de ‘Beste sportwijk van Groningen’. Als je in de Oosterparkwijk woont en graag actief bent, kun je je opgeven voor een adviesgroep die bepaalt wat de sportdroom van de wijk is. En heeft jouw wijk de mooiste en meest haalbare sportdroom, dan win je de titel en gaan we samen in jouw wijk de sportdroom werkelijkheid maken. Droom mee en geef je op voor de Sport Advies Groep in jouw wijk op www.nijestee.nl/sportwijk. Samen dromen én plannen maken Gaaike Euwema (directeur Woondiensten bij Nijestee) vertelt waarom Nijestee hieraan meewerkt: “Mensen wonen prettiger als zij zich goed kunnen vermaken in hun eigen buurt, goede voorzieningen en contact met je buren

zijn daarbij heel belangrijk. Door samen iets te organiseren en door samen te sporten, leer je elkaar gemakkelijk kennen.” Samen met andere buurtbewoners en professionals kom je vier keer bij elkaar en maak je een sportplan voor jouw eigen wijk. Behalve in de Oosterparkwijk worden er ook Sport Advies Groepen in Corpus den Hoorn, Kostverloren en Selwerd georganiseerd. Het belangrijkste doel is dat zo veel mogelijk bewoners uit de wijk de mogelijkheid hebben om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Heb jij het beste plan, dan wint jouw team de battle en krijg je professionele begeleiding door Huis voor de Sport Groningen om het sportplan voor jullie wijk uit te voeren.

Voor een verhoudingsgewijs lage contributie kunt u 1 x in de week op maandagavond van 19.15 tot 20.15 uur meedoen in recreatieve sfeer aan training en/of vrij zwemmen en waterpolo. Wij zwemmen in het 25 meterbad van Kardinge. Dit alles onder deskundige leiding. Kom geheel vrijblijvend 1 avond sfeer proeven !

Wij starten weer in september 2013. Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op ! Onze telefoonnummers zijn:

(bij voorkeur op werkdagen tussen 19.00 en 20.00 uur) Adres secretariaat: Marjoleinstraat 11 9731 DC Groningen

Resedastraat 2a Groningen Postbus 4131, 9701 EC Groningen svoosterpark@gmail.com www.speeltuinengroningen.nl/speeltuinen/oosterpark

26 september in de Oosterparkwijk: KinderResto! • • •

Kinderen mogen meehelpen een gezellige maaltijd voor te bereiden Alle wijkbewoners, jong en oud, van harte welkom om mee te eten Vanaf 17:30 uur open, om 18:00 uur begint het smakelijke 3-gangendiner Kinderen die mee willen helpen kokkerellen zijn vanaf 15:30 uur welkom

Vier keer De Sport Advies Groep komt vier keer bij elkaar. De data staan al vast: • donderdag 12 september van 19.30 tot 21.30 uur • dinsdag 24 september van 19.30 tot

Meer weten of direct aanmelden? Meer informatie over de Sport Advies Groep vind je op de website van Nijestee. Je kunt je daar ook gelijk aanmelden. Ga naar www.nijestee.nl/ sportwijk. Na aanmelding krijg je een informatiepakket waarin precies staat wat de bedoeling is en waar de bijeenkomsten plaatsvinden.

Vanaf 4 september kun je elke woensdagavond met ons meedansen hier in de wijk, beginner of gevorderde. TEU Groningen start een wekelijks lesuur met dansen die iedereen zo mee kan doen, onder leiding van een docent die de dansen uitlegt op zo’n manier dat ook mensen zonder danservaring aan kunnen sluiten. Je bent niet verplicht elke woensdagavond te komen, je kunt ook af en toe een keer meedoen. Door de aard van de dansen kun je ook als beginner altijd meedansen.Dus kom eens langs en doe mee! Je danst het

prettigst in kleding die gemakkelijk zit, op platte schoenen of schoenen met een lage hak die niet al te stroef zijn. Meedansavonden zijn er elke woensdag, vanaf 4 september 20.0021.00 uur, Prof.E.D. Wiersmastraat 3a achterom (Santelli), Groningen.De kosten zijn 5 euro per avond, maar 4 september is het gratis! En even komen kijken en uitproberen kost niks! Zie www.teugroningen.nl voor meer info over ons. Werelddans is…….elke keer nieuwe energie opdoen!

Felix Nordhauzen 050-5413724 en Gerard Lubbers 050-5491943

Speeltuinvereniging Oosterpark

21.30 uur donderdag 3 oktober van 19.30 tot 21.30 uur • donderdag 17 oktober van 19.30 tot 21.30 uur presentatie adviezen & prijsuitreiking Als dank trakteren we de deelnemers na afloop op een etentje met een bezoek aan een topsportwedstrijd. •

Hoe doen we dat? De aftrap doen we met alle Sport Advies Groepen uit alle vier wijken samen.

Zwemclub Noord Oosten zoekt nieuwe leden: Bent u: • 25 jaar of ouder ? • Een man ? • Toe aan wat beweging ?

We vertellen je in de Damsterpoort (het kantoor van woningcorporatie Nijestee) wat de bedoeling is, wat er wel en wat er niet kan en we bekijken wat er nu al in je wijk te doen is. Na die eerste gezamenlijke keer komt de Sport Advies Groep nog twee keer bij elkaar. De vierde en laatste bijeenkomst is weer gezamenlijk. Alle groepen presenteren dan de plannen en de jury bepaalt welke wijk de winnaar is!

Speeltuingebouw, Resedastraat 2a. Kosten €6, stadjerspashouders €3, Kinderen €1,50 Opgeven: www.restovanharte.nl of bij Gretha Bathoorn svoosterpark@gmail.com

Alweer koopzondag?

Soms zijn er van die dingen die je ziet waar je je vraagtekens over hebt. Je ziet een pand met een bedrijfsnaam die je niet kent en denkt dan: “Hey, dat zou ik eens moeten googelen”. Of je rijdt af en toe eens op zondagochtend langs het Damsterdiep en ziet daar bij het gebouw van Avanti, een paar panden naast de Praxis, weer eens zoveel auto’s staan en denkt dan; “Hè, is het nou alweer koopzondag?” Dit soort losse gedachtes spoken ons allemaal wel eens door het hoofd, maar meestal zijn we ze, twee straten verder rijdend, al weer vergeten. Totdat je dit stukje dan leest, want nu kom je er dan eindelijk achter waarom er daar elke zondagochtend zoveel auto’s staan. Het gebouw is van de Drumfanfare Avanti en wordt elke zondagochtend verhuurd aan de mensen van de Evangeliegemeente Groningen. Deze Gemeente komt hier

al ruim elf jaar elke zondagmorgen om 10.00 uur bij elkaar. U kent ons misschien nog van de uitnodiging voor een speciale dienst met Pasen of van een uitnodiging bij u op de mat voor een kerstmaaltijd. Deze uitnodigingen waren voor u bij deze speciale diensten, maar als u het interessant vindt bent u natuurlijk altijd welkom. De reden dat wij als Gemeente ons hierbij graag nog eens willen voorstellen is om wat bekender in de wijk De Oosterpark te worden. Wij voelen er ons elke zondagochtend erg thuis in ieder geval! En het mooie is dat iedereen er welkom is, of je nou jong of oud, dik of dun, arm of rijk of geel, bruin of blank bent. Misschien bent u nog nooit naar een kerk geweest of is het al twintig jaar geleden, als u zin heeft komt u maar gewoon kijken! Voor de kinderen tot en met drie is er een crèche en voor de basisschoolkinderen is er een zondagsschool. Na de dienst drinken we altijd samen een kopje koffie. We hopen u te ontmoeten! Evangeliegemeente Groningen, p/a Damsterdiep 291. Iedere zondag aanvang: 10.00 uur


Wijkkrant Oosterpark

pagina 7 - september

First LEGO League team bij De Jonge onderzoekers “ Is de EV3 al binnen ?” “ Is de EV3 al binnen ?” Dit is de vraag die voor de vakantie regelmatig op de afdeling Mindstorms bij De Jonge Onderzoekers is gesteld. Het kersverse First LEGO League (FLL) team van De Jonge Onderzoekers kan niet wachten om ermee aan de slag te kunnen gaan. Voor het eerst neemt De Jonge Onderzoekers deel aan de First LEGO League en dankzij GasTerra kan er gewerkt worden met de nieuwste ontwikkelingen van robotica, de EV3. Elke vrijdagavond van 19:00 uur t/m 22:00 uur wordt er aan de Dirk Huizingastraat door het team gewerkt aan de robotwedstrijd. De First LEGO league is een robotwedstrijd voor een team van kinderen en tieners. De robotwedstrijd duurt 2,5 minuut, waarin je zoveel mogelijk punten moet scoren. De FLL is meer dan alleen een wedstrijd het is ook vooral samenwerken, samen onderzoeken en samen zoeken naar oplossingen. Een uitdaging voor programmeurs en constructeurs. Naast de robotwedstrijd is er een pre-

Gewijzigde openingstijden In verband met een update van het computersysteem zijn alle vestigingen van de Bibliotheek in de stad Groningen gesloten op za 31 augustus & zo 1 september. Open Dag cursusaanbod ! De Bibliotheek heeft ruim 200 cursussen, workshops en lezingen voor u geselecteerd. Laat u informeren tijdens de open dag of haal de gratis brochure in uw bibliotheek. Centrale Bibliotheek, Zaterdag 14 september, 11.00-15.00 uur. Gratis entree www.vugroningen.nl De Jonge Jury 2014 1 september tot 1 maart Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan daagt De Jonge Jury jou uit om jeugdboeken die in 2012 verschenen zijn te lezen en daaruit jouw mooiste boek te kiezen. Zo bepaal jij wie de Prijs van de Jonge Jury 2014 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de Bibliotheek te halen. Stemmen kan tot eind februari 2014, ook via de website! www.jongejury.nl Vier met ons een sportieve Kinderboekenweek! 2 t/m 13 oktober De Kinderboekenweek heeft als motto Klaar voor de start en staat in het

sentatie en onderzoek over het onderwerp “Nature Fury” . “In deze afdeling zit de nieuwe visie en het beleid van de Jonge Onderzoekers” aldus directeur Tijn van Lier. “Door bezuinigingen werd het investeren steeds lastiger. We zoeken naar nieuwe mogelijkheden en die is ons nu aangeboden door GasTerra. Hiermee ontwikkelen we nieuwe lespakketten en kunnen de deelnemers van de Jonge Onderzoekers de wereld van robotica en mechanica verkennen. Nieuwe eigen vindingen ontwerpen, construeren en programmeren. We willen kinderen en tieners graag zelf laten ontdekken wat er zo boeiend is aan techniek. Dat is onze doelstelling. Daar sluit deze bijdrage en ontwikkeling naadloos op aan” Voor deze ontwikkeling heeft ze een belangrijke financiële bijdrage ontvangen van GasTerra. “Met de komst van de EV3 is het mogelijk om de afdeling weer in de picture te zetten en gaat deze afdeling bovendien deelnemen aan de First LEGO League. Maar we willen onze

teken van sport en spel. Samen met het Groninger Forum, het Kunstencentrum en het Alfa College heeft de Bibliotheek een gevarieerd programma samengesteld! Openingsfeest (6+) Speedworkshop knutselen: Na een sportieve opening ben je goed opgewarmd om razendsnel een kunstwerk te maken. Maak je eigen topprestatie! Je kunt prijsjes winnen met De Biebsportquiz en er is natuurlijk veel lekkers te smikkelen! Alle bibliotheken van Groningen *Woensdag 2 oktober, 14.00-16.00 Gratis entree M.u.v. de Centrale Bibliotheek en de Bibliotheekservicepunten Floreshuis, Treslinghuis en Confiance. Theatervoorstelling (6+) Geniet van een gezellige voorstellling geproduceerd door Noorderpoort School voor de Kunsten. Floortje op zoek naar de Tovenaar! Floortje wordt nooit gekozen met gymles. Tijdens haar slaap komt ze in een magisch bos. Hier komt ze op haar zoektocht naar de tovenaar een klunzig elfje en vele andere gekke types tegen. Zal ze hem kunnen vinden? Een voorstelling geïnspireerd op het boek De Tovenaar van Oz. Bibliotheek Selwerd, do 10 oktober - 16.00 uur Duur: ca. 30 min. Entree: € 1,(toegangskaartjes af te halen bij de Bibliotheek)

kennis ook benutten om andere teams te ondersteunen en te helpen Het is een goede zaak dat ons kinderen en tieners op deze manier worden ondersteund door een bedrijf als GasTerra”, aldus de directeur. Wil je meedoen aan de FLL en het huidige team versterken? Meld je dan aan bij De Jonge Onderzoekers via

info@dejongeonderzoekers.nl. Je kunt meteen vrijdagavond al meedoen. Datum: per direct, elke vrijdagavond aan de Dirk Huizingastraat 13, Groningen. Tijd: 19:00 uur t/m 22:00 uur. Kosten: voor een FLL seizoen is slechts € 10,00 inclusief excursies en wie weet de regiofinale

Nieuws van het Centrum voor Jeugd en Gezin Oosterpark/Centrum Bij het CJG zijn we het jaar inmiddels alweer begonnen. Het CJG is ’s morgens geopend voor de inloop, ouders (en kinderen) kunnen langskomen voor een praatje en een kop koffie of thee. Het is al weer gezellig druk. Dit jaar zit weer vol activiteiten. Zo is er in de week van 7 tot 13 oktober de week van de opvoeding waar veel aandacht aan besteed zal worden. Het thema dit jaar is “Word Spelenderwijs”. Tijdens deze week is er vanuit het CJG bijvoorbeeld een ouderavond op de Borgmanschool, een voorlichting van de Groninger Kredietbank en wordt er een spelletjesmiddag georganiseerd voor ouder en kind. Voor meer informatie kun je kijken op www.weekvandeopvoeding.nl. Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld de hardloopgroep, yoga, computerlessen, koken, en veel meer. Wanneer je overigens leuke ideeën hebt voor NB: Voor een overzicht van de voorstelling in onze andere filialen zie de website van de Bibliotheek! Kinderboek ‘En Bal! (6+) Feest je fit met de volgende activiteiten: een vette breakdanceshow, je eigen rugnummers maken door Gerda Schepers, sportieve trucs leren met Taekwon-Do school Sung Zang, digitaal sporten met serious gaming, sportieve verhalentrip door Theo de Groot, live animatievoorstelling met

een activiteit, stel ze voor! Het CJG is sinds een paar maanden actief op Facebook, hier posten we met regelmaat verhalen over activiteiten, foto’s, maar is ook informatie te vinden over activiteiten die nog zullen gaan plaatsvinden bijvoorbeeld. Wanneer je ons op Twitter wilt volgen kan dat via @CJGOosterpark. Tot slot is er een nieuwe handigheid om het laatste nieuws en de laatste activiteiten te kunnen volgen van het CJG, de CJG Groningen app. De CJG Groningen-app is klaar en te vinden in de Google Play Store (versie voor App Store volgt later). De app is in feite de mobiele versie van de CJG-website. Onder AGENDA kun je kiezen voor een CJG en dan zie je ook mobiel welke activiteiten er de komende tijd gepland staan. Verder is al dit nieuws natuurlijk op de website www.cjg. groningen.nl te lezen. Jelien Veenstra, je suf trappen op de Saptrap en sportief eten: koekhappen. Zo 6 oktober - 14.00-16.00 uur, ForumImages Entree: € 2,50 (Reserveringen vervallen een half uur voor aanvang) www.kinderboekenweek.nl


pagina 8 - september

Wijkkrant Oosterpark

Kleurrijk Buffet (Spanje) Pak samen met de politie hennepkwekers aan Criminele organisaties maken enorme winsten met de illegale teelt van hennep. Daarbij schuwen ze geweld, afpersing, corruptie en zelfs liquidaties niet. Het gaat niet meer om een paar ‘onschuldige’ planten in de achtertuin. Op hennepteelt staat een gevangenisstraf van drie jaar. Wat is het gevaar van hennepteelt? Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u het risico van brand door kortsluiting en lekkage. Criminelen die zich bezighouden met illegale hennepteelt gebruiken onderling veel geweld. De schade die de hennepteelt veroorzaakt is groot. Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor lekkages, brandschade en illegaal afgetapte stroom. De schade aan vernielde huurwoningen bedraagt soms tienduizenden euro’s. Deze rekening komt uiteindelijk ook bij u als burger terecht. Criminelen frauderen met uitkeringen en hypotheken om geld wit te wassen. Overheid, bedrijven en verzekeraars worden benadeeld. Hoe gaan criminelen te werk in de hennepteelt? Illegale activiteiten in de hennepteelt zijn onder andere het inrichten van een kweeklocatie, het uitvoeren van het kweekproces, transport, distributie en verkoop van hennep/nederwiet. Hennepkwekers houden zich vaak ook bezig met andere criminele activiteiten zoals heling, diefstal, inbraak, productie van en handel in harddrugs, vuurwapenhandel, fraude en mensenhandel. Wie teelt en kweekt? Thuistelers kweken in hun eigen huis of schuurtje. Hennepkwekerijen komen in elke Nederlandse woonplaats voor. Op zolders, in kelders, in (grote) schuren, tuinhuisjes, bedrijfspanden, in de glastuinbouw, in achtertuinen, maisvelden, bossen, parken, op boerderijen, in ingegraven containers en op schepen. Van Delfzijl tot Maastricht. Wat doet de politie eraan? De aanpak van de georganiseerde hennepteelt is een landelijke prioriteit voor de politie. Bij de aanpak is niet alleen de overheid betrokken. Ook bedrijven, woningcorporaties en verzekeraars doen er alles aan hennepteelt samen met de politie een halt toe te roepen. Wat kunt u eraan doen? Help mee hennepkwekerijen te bestrijden! Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij: • Er wordt geklust met veel latwerk en landbouwplastic; • Aanwezigheid van hennepgeur; • Constant zoemend of ronkend geluid; • Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan; • Een woning wordt slechts 1x per week bezocht door onbekenden; • Sneeuwvrij dak in de winter. De politie kan alleen samen met u werken aan een veilige woonomgeving en dankt u alvast voor uw medewerking.

Op 5 juli jl. was het weer raak: Het zoveelste Kleurrijk Buffet (sinds dec. 2008, dus het 56-ste?) in het Treslinghuis. Vanaf 17.45 uur druppelden de eersten van de dik 100 (w.o. een grote groep van zo’n 35 kinderen) binnen om te gaan genieten van een Spaans menu, dat door de 8 vrijwilligers van coördinator Saskia Nijburg bereid was: Voorgerecht: tomatensoep. Hoofdgerecht: gehaktballetjes met kikkererwtjes, courgettes, kastanjes, salade met brood. Toetje: ijs met aardbeien. De Spaanse ambiance werd goed-

deels ook tot stand gebracht door Spaanse achtergrondmuziek (CD’s) en versterkt door het optreden van kok Louis, die een daverende flamenco e.a. ophitsende deuntjes ten beste gaf. Leuke bijkomstigheid van de middag, en helemaal niet Spaans, was een actie van de Groningse Kredietbank, die op alle tafels een blocnootje had neergelegd, waarop de gasten een goede en goedkope vakantietip in of nabij de stad Groningen konden geven. Conclusie: Alleen maar positieve reacties, dus wederom een groot succes. In dit licht zijn de geruchten, dat dit (voorlopig?) wel eens de laatste zou kunnen zijn, zorgwekkend. NB. Andere voordelige, goede en gezellige eetgelegenheden zijn er bij “Bij Bosshardt” (hoekje Irislaan, Zaagmuldersweg) donderdagsmiddags v.a. 12 uur á € 3,- en in het korpsgebouw van het Leger des Heils aan de Dirk Huizingastraat, m.i.v. 4 sept. elke woensdagmiddag ook om 12 uur. Kosten: € 4,50 , v.a. 10.30 xe koffie met iets lekkers. Wel van te voren even aanmelden, tel. 050-3129592. Alan Haveman


Wijkkrant Oosterpark

Studio Tjeerd Veenhoven

De oude loods aan de Paradijsvogelstraat 10 was eerder in gebruik van kringloopbedrijven Nota Bene en Goud Goed, en de Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW). M.b.v. de organisatie Carex, die (zinloze) leegstand van gebouwen en panden bestrijdt en bemiddelt bij het vinden van woon-werkruimte, kwam Tjeerd Veenhoven in 2009 terecht in wat nu zijn creatieve domein is. Veenhoven is idealist, uitvinder, ondernemer en bovenal produktontwerper. Hij werd 38 jaar geleden in Appelscha geboren en volgde de Kunstacademie in Arnhem. Op een reis door India zag hij eens een etensbakje, gemaakt van palmblad. Afgevallen palmbladeren, genoeg te vinden in India en Zuid-Amerika, brachten hem op het idee ermee aan de slag te gaan. Gedrenkt in een bad van water met plantaardige vetten en daarna gedroogd, krijg je een flexibel sterk materiaal gelijkend op leer: Palmleer. En hij bedacht, dat je er van alles van kunt maken: teenslippers, boodschappentassen, notitieboekjes, boekenkaften, IPadhoezen

door Alan Haveman

etc. Merk: Palmetti. Hij doet dat niet zelf. In het plaatsje Gadag, Zuid-India nemen plaatselijke families de productie voor hun rekening. De inkomsten uit de afzet op de lokale markt is voor hen, uit de import naar hier genereert Tjeerd een basisinkomen. Dan nog zo’n noviteit: Biolaminaat. Verkruimelde aardappel- en uienschillen vermengd met diverse grassoorten en aardappelzetmeellijm, het zg. “Dynaplak”, worden bij het bedrijfje “Huis Veendam” samengeperst tot een materiaal met opmerkelijke structuren en kleuren en kan op keukenbladen, vloeren en wanden aangebracht worden; het is slijt- en krasvast. Het derde natuurlijke produkt, waarvoor Veenhoven een praktische toepassing vond, is helmgras. Na menging met de “Dynaplak” wordt het verwerkt tot decoratieve wandbekleding. Ook maakt Studio Tjeerd Veenhoven windmolens van petflessen. Attentie: Om een tweede produktielokatie in India te realiseren is onze idealistische ondernemer een crowdfundingactie begonnen. Via de site www.indiegogo.com (zoek Palmetti) wil hij in 3 week tijd € 30.000 bijeenbrengen.

Masterclass koken Enkele jaren geleden alweer organiseerde de Werkgroep Leefstijl het Projekt Eten en Bewegen. Deze groep zette een aantal activiteiten op en nam op een zeker moment het initiatief chefkok en kookdocent Dennis Nolle te vragen 4 “masterclasses” te geven aan een aantal ervaren koks van kookclubs in de Oosterparkwijk: Om hen gezond, lekker en betaalbaar koken bij te brengen. Tineke Timmer , locatiema nager van de Vensterschool: “Ik kende Dennis en zijn goede reputatie al, en dat sprak voor hem”. De eerste masterclass stond vnl. in het teken van introductie, onderling en met “Dennis Cooking Place”, aan de Stavangerweg, alwaar Dennis kookworkshops, catering en (op afspraak) ook dinergelegenheid biedt. De kookles bestond uit het bereiden van kippenbout (gevuld met kalfsgehakt). De tweede “class” was gewijd aan het oefenen van snijtechnieken en het op tafel brengen van vleesgerechten in het algemeen (bakken en braden). De derde had vegetarische- en de vierde visgerechten (ook fileren) als lesstof. NB. Het samenstellen van voor- en nagerechten was ook onderdeel van de cursus. Het publiek at gratis en hun v.n.l. opbouwende kritiek werd welwillend meegenomen. In

pagina 9 - september

de evaluatie uitten de deelnemers hun tevredenheid. Ze gaven aan veel nieuwe technieken geleerd te hebben, de begeleiding als goed en prettig ervaren te hebben en, dat de lessen gevarieerd waren. Enige kritische noten werden ook gekraakt: Zo had men graag wat meer informatie over het effect van voedingswaren op de gezondheid gehad (Wat is (on)gezond?), vond men Dennis’uitleg soms wat te snel gaan en vond men de medecursisten af en toe te individualistisch opereren. Tineke Timmer’s kanttekening: Bij een evt. volgend initiatief zou het handig zijn vooraf meningen en verwachtingen te gaan peilen. Dennis Nolle’s conclusie: “Of de doelstelling gezond en lekker te leren koken voor de volle 100% gehaald is, kan ik moeilijk beoordelen. Feit is wel, dat bij de deelnemers enthousiasme voor het métier is bijgebracht (als dat al niet aanwezig was…) en de zin in koken alleen maar is toegenomen”.

Verdere concrete plannen heeft hij voorlopig niet. Hij blijft gewoon op de huidige voet doorgaan. Over de locatie aan de Paradijsvogelstraat is hij uiterst tevreden: hij ziet veel perspectief in het nieuwe buurtschap De Stadswerf tegenover zijn studio. Mocht u zich

afvragen wat er voor vreemde tekens op de deur staan? Daar staat nog een keer Studio Tjeerd Veenhoven, maar dan in fonetisch Hindi. Tjeerd’s persoonlijke credo: “Hou van de natuur!”

Cafetaria Oosterpark nieuw leven ingeblazen Sinds 18 juni jl. heeft Cafetaria Oosterpark een nieuwe eigenaar: Egbert van der Heide. Gaat Egbert ook een nieuw beleid voeren, komt er b.v. een ander assortiment? Egbert was al 16 jaar medewerker bij de snackbar en antwoordt: “Nieuw is, dat ik terugkeer naar het oude vertrouwde: kwaliteit en lekker. Dat wat goed was, het standaardpakket, behouden. En wat de inrichting en aankleding van de zaak aangaat, zal mijn streven altijd richting meer gezelligheid gaan”. Wat betreft de kwaliteit van de geboden produkten legt de kleine zelfstandige met één personeelslid de nadruk op ambachtelijke produkten, eigen unieke kruidenrecepten en veel

zelf gemaakte, zoals de mayonaise. Waarin onderscheidt hij zich nog meer van de acht andere eetgelegenheden in de Oosterparkwijk? Een greep: Kip met patat frites, saté van de haas, broodje/patatje shoarma, diverse belegde broodjes en de aanrader, de eigengemaakte hamburger. De kersverse ondernemer is uitermate content met zijn locatie, het vroegere “Rooie Dorp”, heeft als belangrijkste devies: “Doe maar gewoon, wees eerlijk”. Hij spreekt als belangrijkste wens uit gezond te blijven. Cafetaria Oosterpark, Ripperdalaan 9. Tel. 050-8510510. Internet: justeat.nl. Openingstijden: Di. t/m vr. 12-22 uur. Za. 12-23 uur. Maandags gesloten.

Vrijwilligersvergoeding afgeschaft

Sociale Zaken) geen alternatief potje zou vinden om de vrijwilligersvergoeding te financieren, zou zij persoonlijk een optocht naar de Dienst Sozawe organiseren om “en masse” Bijzondere Bijstand te gaan aanvragen. De wethouder legde de bezwaren tegen afschaffing van de vergoeding naast zich neer en wees op de verplichting, die hij ziet om € 180.000,- voor zo’n 235 vrijwilligers te bezuinigen. Op 1 juli jl. maakte hij definitief een eind aan het fenomeen vrijwilligersvergoeding. Nu maar hopen, dat de vrijwilligers, die veelal belangrijke taken in de zorg, cultuur e.a. sectoren op zich nemen, het bijltje er niet bij neer gaan gooien. NB. De SP-stoet naar Sozawe moet nog komen….

In haar onstuitbare bezuinigingsdrift besloot onze regering, dat vrijwilligers werkzaam in diverse maatschappelijke en culturele sectoren het voortaan zonder een vergoeding moeten doen. Ze laat het aan de lokale gemeentebesturen te beslissen of ze dit besluit willen volgen. In de stad Groningen discussiëerde de raadscommissie op 5 juni jl. over haar standpunt resp. advies aan het gemeentebestuur in dezen. De stemming was verdeeld. De SP, bij monde van gemeenteraadslid Rosita van Gijlswijk, nam een wel heel uitgesproken standpunt in: Indien Dig Istha (van o.m.


pagina 10 - september

Wijkkrant Oosterpark

Fotowedstrijd

‘Dieren in de tuin’

vogel-, bijen-, egel- of vleermuishuis en een afdruk op canvas van hun winnende foto. Op 1 oktober worden de vier winnaars bekend gemaakt.

Welke dieren kom je zoal tegen in je tuin? De Natuur en Milieufederatie Groningen daagt je uit de dieren in je tuin op beeld vast te leggen en zo kans te maken op mooie prijzen. Of het nu gaat om een aaibare hommel op een bloem, een egel die zich schuilhoudt in het struikgewas, een vlinder, vogel of vleermuis: alle inzendingen uit de gemeente Groningen zijn welkom! Deelnemers maken kans op een

Meedoen? Je kunt alleen meedoen als je in de gemeente Groningen woont. Stuur uiterlijk 30 september 2013 een mailtje met de foto(‘s) in de bijlage naar info@nmfgroningen.nl o.v.v. naam en adres. De ingezonden foto’s zijn te zien op: www.nmfgroningen.nl/ vierdetuin. De wedstrijdvoorwaarden staan hier ook. Vier de Tuin De fotowedstrijd is onderdeel van Vier de Tuin, een campagne voor diervriendelijk tuinieren die de Natuur en Milieufederatie, de Ge-

meente Groningen en de lokale groene organisaties organiseren. Zij voeren campagne omdat steeds meer Stadjers ervoor kiezen hun tuin volledig te betegelen of omdat ze weinig verschillende planten hebben in de tuin. Jammer voor dieren in de stad, die zo steeds minder voedsel en schuil- en nestgelegenheid vinden, maar ook jammer voor de stad zelf. Door de toenemende verstening ontstaan afwateringsproblemen met bijvoorbeeld ondergelopen kelders als gevolg. Geen hovenier Je hoeft echt geen hovenier te zijn om het voor de dieren aangenamer te maken in je tuin. Daarom zijn er handige flyers gemaakt met tips voor een diervriendelijke tuin. Daarnaast

zijn er het hele jaar activiteiten. In de lente stonden de vlinders centraal, in de zomer de vleermuizen, in de herfst de egels en in de winter de vogels. Deze activiteiten worden in samenwerking met de natuurorganisaties in de stad georganiseerd. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.nmfgroningen.nl/vierdetuin

COLOFON

Wijkkrant Oosterpark (verschijnt 6 keer per jaar) Redactie: Marjan Bijl Alan Haveman Jarno Hoogeboom Eindredactie: Marjan Bijl Hoofdredactie: Jarno Hoogeboom

Instellingen in het Treslinghuis

voor meer informatie zie: www.treslinghuis.nl Klaprooslaan 120 Tel: 050-3171280 Bewonersorganisatie Oosterpark (BO) bestuurbo@hotmail.com www.oosterparkgroningen.nl spreekuur: vrijdag 9.15-10.00 Sociaal Buurtbeheer (SBB) Oude Wijken en Centrum Stadsdeelleider: Peter Boersma Medewerker ondersteuning wijkprocessen: Gerda Galema Buurtconciërges Oosterparkwijk: Hendri Wolthuis Stichting Stiel Ingrid Kelder, Mireille Peletier MJD Jongerenwerk Oude wijken Jongerenwerkers: Charlotte Hoekstra (Huiskamer), Rafael Brouwer, Viki Cuevas, Twan Grommers (buurtsport) Ouderen en Zelfredzaamheid Oosterpark (OZO) Spreekuur: di 10.00-12.00 Tel: 06-12771250

Kinderwerk en Naschoolse Activiteiten Oosterpark SKSG Yvonne Mulders Tel: 06-12207772 y.mulders@sksg.nl Jongerencentrum JOP Beheer: Lena van Sluis Tel: 050-3124624 Bibliotheekpunt Treslinghuis Openingstijden: ma, wo en vrij van 10.00-12.00 Tel.: 050-3604573 Treslinghuis@ob-groningen.nl Steun- en Informatiepunt (STIP) Spreekuur: ma-vr 9.00-12.00 Tel: 050-3683896 Hulpdienst Noord-Oost ma, di en do 10.00-11.00 via STIP: tel: 050-3683896

Opmaak: Lon Goedewaagen Buurtagenten Cees Walraven, Marianne v. Elp, Jorge Castro (jeugdagent, tot 23 jaar) Spreekuur: wo 14.00-16.00 Tel: 050-5871400 Meldpunt overlast Angela Vrolijk Bereikbaar van 10.00 - 17.00 uur Korreweg 3 Tel: 050-5875885 Juridisch spreekuur Mr Enith van Wolde spreekuur: wo 9.00-11.30 Tel. 06-47871212 Centrum voor Jeugd en Gezin Hilda Koster Tel: 06-13198077

Humanitas Caroline Soons Tel: 06-13653594

www.oosterparkgroningen.nl

Freelancers: Frans Kerver Cathy Kars Bezorging wijkkrant: Bij klachten over bezorging wijkkrant 050-3171280 Advertentieverkoop: Noordpers b.v. Uithuizen Jaap Wagt kranterij@noordpers.nl tel. 0598-391110 mob. 06-22261175 fax 0598-397301 Redactie-adres: Treslinghuis Klaprooslaan 120 Tel: 050-3171280

wijkkrantoosterpark@gmail.com


Wijkkrant Oosterpark

pagina 11 - september

Burendag 21 september: ‘Bedank je Buren!’ De meest opvallende nieuwsfeiten van de afgelopen 2 maanden in de Oosterparkwijk Een goede buur is goud waard! vul het digitale formulier in en laat Burendag, zaterdag 21 september, is bij uitstek een gelegenheid om extra aandacht te geven aan uw buren. Daarom krijgen stadjers nu de kans om hun buren in het zonnetje te zetten, door mee te doen met de actie Bedank je Buren. Deze actie wordt voor het tweede jaar georganiseerd door Stiel. Stiel weet namelijk als geen ander dat goede buren belangrijk zijn voor het plezierig wonen en de leefbaarheid. Want als het niet lekker loopt tussen buren, kunnen vrijwillige buurtbemiddelaars van Stiel buren weer bij elkaar brengen en ze helpen om een oplossing te vinden.

weten welke buren u wilt bedanken en vooral ook waarom. Want er zijn allerlei redenen om tevreden over of zelfs blij met uw buren te zijn. Aanmelden voor Bedank je Buren is mogelijk tot 1 september. De kans is groot dat Stiel dan tijdens de Burendag op zaterdag 21 september bij uw buren langskomt om ze namens u een leuke attentie aan te bieden! Aangezien Stiel op Burendag maar een beperkt aantal buren kan bezoeken, wordt er een selectie gemaakt. Sowieso krijgen alle aangemelde buren een schriftelijke bedankje.

1. Aan de Hortensialaan zijn di.avond 18/6 jl. twee balkons naar beneden gekomen. Van de balkons van twee woningen stortten de balustrades spontaan in. De bakstenen kwamen op straat terecht. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.De oorzaak is niet bekend, maar volgens bewoners gaat het om achterstallig onderhoud. De huurwoningen werden ten tijde van het voorval gerenoveerd voor de verkoop. (RTV Noord, 19/6 jl.). Voor meer informatie: 2. Vanaf ma. 12/8 vinden er onVoor iedereen die zijn buren wil e-mail: bedankjeburen@stiel.nl of derhoudswerkzaamheden plaats bedanken of extra in het zonnetje wil bel (050) 3681 888 aan de Petrus Campersingel. zetten: vanaf 24 juni kunt u aanHet bestaande asfalt wordt melden. Kijk op de site www.stiel.nl, vervangen en ook zullen de parkeerstroken aan de westkant van de singel herstraat worden (RTV Noord, 27/6 jl.). Gevraagd: 3. Op 7 juli jl., 7 uur ’s ochtends openden wethouders Roeland bezorgers TijdSTIP van der Schaaf en Joost van Stip is hard op zoek naar vrijwilligers Keulen officiëel de Vrydemadie drie maal per jaar het blad Tijdlaan. Met de ingebruikname STIP zouden willen bezorgen. is de Antonius Deusinglaan TijdSTIP is het gratis magazine van afgesloten voor autoverkeer. Stip, met onderwerpen op het gebied wonen, welzijn en zorg in GronKomend vanaf het Wouter van 50+ en lekker in je vel van ingen. Het verschijnt 3 x per jaar en Doeverenplein kunnen auto’s richt zich op alle stadjers van 23 jaar In het april-nummer van TijdSTIP voortaan niet meer linksaf over en ouder. Ontvangt u het blad niet en werd het al even genoemd: alle de Bloemsingel richting Dambent u nieuwsgierig? Het april-numbewoners van 50 t/m 64 jaar in de sterdiep of de binnenstad in mer met als thema ‘Gezonde leefstijl’ Oosterparkwijk zullen in september (TT RTV Oog 1/7 jl.). is gratis op te halen bij Stip. Hierin is gebeld worden met enkele vragen 4. Invoering van betaald parkeren over hun gezondheid en beweging. De tevens een bon te vinden voor als u in de Oosterpark- KorrewegRijksuniversiteit Groningen voert deze het tijdschrift gratis thuis zou willen wijk en De Hoogte gaat voorontvangen. telefonische enquête uit, welke niet lopig in de ijskast. Het gemeenZou u /je willen helpen om het blad bij langer dan 5 à 10 minuutjes in beslag tebestuur zegt geen geld te (met name oudere) buurtbewoners te zal nemen. bezorgen, neem dan graag contact op hebben voor inspraakavonden, met Stip. dus kan er niet gepeild worden Waarom u mee zou doen? Niet alleen geeft het inzicht in hoe fit u lichaof er genoeg draagvlak voor is melijk bent op dit moment, ook krijgt (RTV Noord 4/7 jl.). Ontspanningsavond u een aantal gratis proeflessen aange5. Tegen de verdachte van de voor mantelzorgers boden van sport- en bewegingsactivmoord op Jan Zuidema in de iteiten in de buurt. Dé manier om eens Bina Bar (2009) is een straf vrijblijvend een kijkje te nemen en een Voor mantelzorgers uit de Oosterparkvan 12 jaar uitgesproken (D v/h wijk organiseert het Steunpunt Manactiviteit uit te proberen! N, 12/7 jl.). telzorg van Humanitas een ontspan6. De gemeente is van zins het ningsbijeenkomst. Mocht bij de enquête blijken dat de huidige speeltuingebouwtje van conditie nog wat te wensen over laat, de SVO (Resedastraat) in 2015 Wat: Handmassage en High tea dan krijgt u een uitnodiging voor een af te breken en te vervangen gratis fittest. Deze zal plaatsvinden op Wanneer: 2 oktober Hoe laat: 19.30 uur – 21.30 uur 11 en 18 oktober. Daarna kunt u 10 door een kleinere. Feit is wel, Franciscuscentrum, weken lang een bewegingsprogramma Waar: dat het hardnekkige gebreken Koekoekplein 2 volgen. Dit hoeft u natuurlijk niet kent, m.n. onoplosbaar lijkende Kosten: € 2,50 alleen te doen, een bewegingscoach lekkageperikelen. Maar afbreOpgave: Stip, tel. 050-368 38 96 helpt en ondersteunt u hierbij. ken, is wel erg rigoureus. 7. Sinds 19 juli staat Vishandel PJ STIP is gewoon dé vraagbaak voor de buurt ! met een kraam op het Linnaeus plein t.o. C 1000 op di. t/m za. Stip Oosterparkwijk, Klaprooslaan 118, Tel.: 050 368 38 96 11- 19.30 uur. open elke werkdag van 9 tot 12 8. In het beleidsplan Waterranden Oosterparkwijk waren aan de e-mail: oosterpark@stip-groningen.nl Oosterhamrikkade ZZ 5 á 6 apwww.oosterpark.stip-groningen.nl

partementenblokken (4 lagen) mét parkeerdekken bedacht (30 m. hoog) en op de hoeken hogere 10-laagse (75 m.). Ook zouden er vier voetgangersbruggen komen. Dat was in 2008. Vorig jaar beloofde toenmalig wethouder Frank de Vries er in de herfst concreet op terug te komen. Roeland van der Schaaf, die de plannen nu in zijn portefeuille heeft, vertelt over de impasse van nu: Woningcorporatie Nijestee ziet af van woningbouw, toegezegde gelden blijven uit. Hij wil nu met Nijestee en bewoners een bijgesteld plan ontwikkelen, dat meer in de richting van tijdelijk gebruik i.p.v. nieuwbouw gaat. In december moet er meer duidelijkheid komen. (D v/h N,16/8 jl.). 9. De politie heeft in een garageboxencomplex aan de Dirk Huizingastraat een hennepplantage ontdekt. De plantage met 1500 planten is vernietigd. De eigenaar is onbekend (RTV Noord, 13/7 jl.). 10. Het OM heeft in het onderzoek naar de dubbele moord op Gudrun Küster (Oliemuldersweg) en Trevor Griffith (Helpman) de autoriteiten in Columbia gevraagd een getuige te mogen horen, die daar in de cel zit voor drugssmokkel. Het is de 60-jarige Groninger Rob v.d. V., ten tijde van de moorden huisbaas van de verdachte Maikel S. Ook de verdediging wil hem horen. De zaak is daarom uitgesteld (TT RTV Noord, 2/8 jl.). 11. Afgaand op een aankondiging op een bord aan de gevel van “De Groenling” aan het Wielewaalplein gaat supermarkt LIDL op 25 september open.

Wijk09 13  
Wijk09 13  

http://oosterparkgroningen.nl/images/wijkkrant/wijk09-13.pdf

Advertisement