Page 1

theun mosk


# Portf Theun Theun Mosk (IJlst 1980)

is werkzaam als scenograaf, decorontwerper, lichtontwerper en theatermaker. Het werk van Mosk kenmerkt zich door sterke conceptuele ideeën, die door middel van licht en decor ruimtelijk vormgegeven worden. Door heldere kaders te scheppen in zijn ontwerpen streeft Mosk ernaar om de manier waarop de toeschouwer kijkt en ervaart, te sturen en te beïnvloeden. Op dit moment heeft hij vaste samenwerkingsverbanden met Schweigman& (Boukje Schweigman), De Veenfabriek (Paul Koek), Toneelgroep Oostpool (Marcus Azzini) en het Ro theater (Jetse Batelaan). Daarnaast werkte hij de afgelopen jaren voor uiteenlopende projecten. Zo ontwierp hij bijvoorbeeld licht en decor voor voorstellingen van Lotte van den Berg, Roos van Geffen en Karina Holla, maar hij verzorgde ook de vormgeving of licht voor diverse exposities als Egypt’s Sunken Treasures (met Robert Wilson), Arnhem Mode Biënnale (Piet Paris) en voor Ergens & Overal bij het Theater Instituut Nederland (TIN).

Theun Mosk (IJlst 1980)

works as scenographer, lightdesigner, setdesigner and theatremaker. Mosk’s work is characterized by his strong conceptual ideas which you can see in his lighting designs and spacious set designs. In his designs Mosk strives to create clear frameworks to manipulate the experience of the audience in the way they have to look. At this moment he has permanent collaborations with Schweigman& (Boukje Schweigman), De Veenfabriek (Paul Koek),Toneelgroep Oostpool (Marcus Azzini) and the Ro Theater (Jetse Batelaan). In addition to this, he has worked in the past few years for various projects. He created for example the light and set design for performances by Lotte van den Berg, Roos van Geffen and Karina Holla, but he also designed lighting or stage for several exhibitions like Egypt’s Sunken Treasures (with Robert Wilson), Arnhem Mode/Fashion Biënnale (Piet Paris) and for Ergens & Overal at the Theater Instituut Nederland (TIN).


#1 tfolio n Mosk


2008

Alp Theun Mosk i.s.m. FLATarchitects / Autonome installatie voor Festival aan de Werf

Theun Mosk in collab with FLATarchitects / Autonomous installation at Festival aan de Werf

De installatie ‘Alp’ is een uitgesneden stuk bergweide, verplaatst naar het centrum van Utrecht. Vanuit de stadse omgeving stapt de bezoeker een weids landschap binnen. Een pad loopt steil omhoog en voert de bezoeker langs een aantal huisjes, waarin Mosk kunstenaars gevraagd heeft om de vermoeide wandelaar te verkwikken met hun werk.

The installation is a piece of alp meadow which is cut out and moved to the center of Utrecht. From the urban environment, the visitor enters a panoramic landscape. A steep path leads the visitor along a number of houses, in which Mosk has asked several artists to refresh the weary hikers with their work.

credits

concept en ontwerp / concept and design Theun Mosk in collab with Jos Blom (FLATarchitects) muziek / music De Veenfabriek: Bo Koek, Rik Elstgeest video / video Joris Hoebe

kok / food artist Anna Pleiter (Kooklab) technische productie / technical production Jeroen van Heijningen assistent ontwerper / assistant designer Yvonne Dubbers press

Algemeen Dagblad / Irene de Zwaan “Het landschap naar de stad! Aan de nieuwsgierigen de uitdaging om zelf te ontdekken, want dat is waar deze berg immers voor staat: ontdek en beleef!”

Algemeen Dagblad / Irene de Zwaan “From the landscape to the city! For the curious people a challenge to discover, because that is what this mountain stands for: discover and enjoy!”


foto / photo / Jochem Jurgens


foto / photo / Jeroen van Heijningen


foto / photo / Jochem Jurgens

foto / photo / Jochem Jurgens


foto / photo / Jochem Jurgens


2008

Walking Robert Wilson i.s.m. Theun Mosk & Boukje Schweigman / Locatievoorstelling voor het Terschellings Oerol Festival

Robert Wilson in collab with Theun Mosk & Boukje Schweigman / Site-specific performance for the Oerol Festival

‘Walking’ is een vertraagde wandeling die de grenzen van tijd en ruimte wil doen laten verdwijnen. Vanaf de rustige kraamkamer, de Waddenzee, maakt de bezoeker een wandeltocht over land richting de onstuimige Noordzee. Onderweg passeert men architectonische installaties. Door een spel met vertraging en waarneming openbaart niet alleen het landschap zich in al haar facetten, maar wordt de wandelaar ook geconfronteerd met zijn eigen belevingswereld. Een vier uur durende, intense ervaring.

‘Walking’ is a slow walk on the island of Terschelling in which the boundaries between time and space will disappear. From the quiet nursery, theWadden Sea, the visitor hikes inland towards the turbulent North Sea. On the way one will pass architectural installations. By a game with delay and observation not only the landscape reveals itself in all its facets, but the walker is also confronted with his personal experience. A four hour, intense journey.

credits

regie / directed by Robert Wilson in collab with Theun Mosk and Boukje Schweigman technische productie / technical production Jeroen Henstra productie / production Andrea Astbury logistiek / logistics Sue Jane Stoker

kostuums / costumes Mai Marie Dijksma geluidsontwerp / sound design Dennis Slot begeleiding studenten / student coaches Swantje Schäuble, Toon Kuijpers studenten / students HKU (Art Academy Utrecht) Theatre Design, 2nd year press

Trouw / Willemijn Rinnooy Kan “Op Oerol al wandelend een tijdloos moment beleven”

Trouw / Willemijn Rinnooy Kan “Experiencing a timeless moment during a walk at Oerol.”

Parool / Simon van den Berg “Een pelgrimage in slow motion’’

Parool / Simon van den Berg “A pilgrimage in slow motion’’


foto / photo / Anne Zorgdrager


foto / photo / Anne Zorgdrager


foto / photo / Anne Zorgdrager


foto / photo / Gerrit Bart Volgers

foto / photo / Anne Zorgdrager


foto / photo / Anne Zorgdrager


2008

Licht is de machine De Veenfabriek / Paul Koek / Locatievoorstelling op Vliegveld Valkenburg

De Veenfabriek / Paul Koek / Site-specific performance at Valkenburg Airport

‘Licht is de Machine’ houdt het midden tussen een gigantische beeldende installatie en een muziektheaterproductie. Het publiek wordt meegenomen in een reis langs oude en nieuwe utopische werelden, wrange dromen en persoonlijke verlangens: soms in de vorm van een intiem concert, dan weer in een beeldende omgeving waarbij toeschouwer, technicus, muzikant en acteur samen de vloer delen. De theorieën van de bijzondere, utopisch filosoof Charles Fourier golden als belangrijkste uitgangspunten.

‘Licht is de machine’ (Light is the machine) is a cross-over between a huge visual installation and a music theater production.The presentation shows the beauty of light, but also her dazzling reverse.The audience is taken on a journey through utopian worlds, old and new, bitter personal desires and dreams: sometimes in the form of an intimate concert, sometimes in a visual environment where spectator, engineer, musician and actor share the floor together. The theories of remarkable utopian philosopher Charles Fourier were used as key principles.

credits

regie / directed by Paul Koek componist / composer Martijn Padding vormgeving en licht / lighting and set design Theun Mosk, Joost Rekveld dramaturgie / dramaturgy Paul Slangen

kostuums / costumes Arien de Vries met o.a. / with Rik Elstgeest, Bo Koek, John van Oostrum, Lizzy Timmers, Reinout Bussemakers, Yonina Spijker, Joep van der Geest, Maarten Altena Ensemble technische productie / technical production Lykle Hemminga press

Theatercentraal / Judith Blankenberg “Theun Mosk tekende voor de vormgeving en deze combinatie maakt ‘Licht is de machine’ tot prachtig locatietheater”

Theatercentraal / Judith Blankenberg “Theun Mosk signed up for the scenography and this combination makes ‘Licht is de Machine’ a fantastic site-specific performance”


foto / photo / Jochem Jurgens


foto / photo / Jochem Jurgens


foto / photo / Jochem Jurgens


2009

Egypt’s Sunken Treasures Robert Wilson / Producent Change Performing Arts / Museum La Venaria Reale / Tentoonstelling / Italië

Robert Wilson / Producer Change Performing Arts / Museum La Venaria Reale / Exhibition / Italy

‘Egypt’s Sunken Treasures’ is een reizende tentoonstelling waarin een bijzondere collectie van opgedoken schatten uit drie gezonken steden (Alexandria, Canopus en Herakleion) van Egypte worden tentoongesteld. Voor de expositie in Turijn(It) verzorgde Wilson samen met Mosk de vormgeving. Iedere ruimte had een eigen soundscape, gecomponeerd door Laurie Anderson.

‘Egypt’s Sunken Treasures’ is a travelling exhibition in which a unique collection of treasures, emerged from three sunken cities (Alexandria, Canopus and Herakleion) in Egypt, are exhibited. For the exhibition in Turin (It)Wilson provided the styling, together with Mosk. Each room had its own soundscape, composed by Laurie Anderson.

credits

curator / curator Franck Goddio concept / concept Robert Wilson vormgeving / design Robert Wilson componist / composer Laurie Anderson mede-ontwerper / associate designer Theun Mosk ontwerpers / designers Matteo Massocco, Valentina Tescari

artistieke coördinatie / artistic coördination Change Performing Arts: Elisabetta Di Mambro, Franco Laera lichtontwerp / lighting design AJ Weissbard productie / architecten / production / architects Studio Salvatore Simonetti geluidsontwerp / sound design Peter Cerone press

Press release Italy ‘‘...in the first 63 days it had almost 110.000 visitors, in a constant growth. After the long Eastern weekend, the exhibition has been the most visited venue in Italy”


foto / photo / Matteo Massocco


foto / photo / Matteo Massocco


foto / photo / Matteo Massocco


foto / photo / Matteo Massocco

foto / photo / Matteo Massocco


2009

Een cowboy met zijn handen hoog juicht waarschijnlijk niet Ro Theater / Jetse Batelaan / Voorstelling voor vlakke vloertheaters

Ro Theater / Jetse Batelaan / Black Box performance

In ‘Een cowboy met zijn handen hoog juicht waarschijnlijk niet’ krijgen de acteurs het vuur aan de schenen gelegd. Doortastende observaties van levensecht gedrag, absurde situaties gebaseerd op onhandigheid en traagheid, gevat in een klare beeldtaal en een onnavolgbare samenhang. Een voorstelling over mensen in paniek. Sadisme uit liefde voor de dingen. Begripvol porren waar het pijn doet. Een voorstelling over mensen die zich overgeven.

In ‘Een cowboy met zijn handen hoog juicht waarschijnlijk niet’ (A cowboy with his hands up probably doesn’t cheer), the actors are being challenged immensely. Powerful observations of lifelike behavior, absurd situations based on clumsiness and slowness, captured in a clear visual language and an unparalleled consistency. A show about people in distress. Sadism out of love for things. A little poking where it hurts. A show about people who surrender themselves.

credits

regie / directed by Jetse Batelaan decor- en lichtontwerp / lighting and set design Theun Mosk dramaturgie / dramaturgy Tobias Kokkelmans

kostuums / costumes Karin van der Leeuw met / with Herman Gilis, An Hackselmans, Gijs Naber, Lukas Smolders, Mijke Werkema

press

Trouw / Hans Oranje “Het decor van Theun Mosk is een klein wonder: je kijkt diep in de winkel, maar je weet dat het een trompe-l’oeil is van perspectivische perfectie”

Trouw / Hans Oranje “The scenery of Theun Mosk is a small miracle: you look deep into the store, but you know it’s a trompe l’oeil of perspectival perfection”


foto / photo / Leo van Velzen


foto / photo / Leo van Velzen


foto / photo / Leo van Velzen


foto / photo / Leo van Velzen

foto / photo / Leo van Velzen


2009

Wiek Schweigman& / Boukje Schweigman / Locatievoorstelling voor zomerfestivals

Schweigman& / Boukje Schweigman / Site-specific performance for summer festivals

In ‘Wiek’ belanden drie danseressen in een ruimte van horizontaal ronddraaiende wieken. Ze raken erin gevangen. Het publiek zit rondom en sluit zo de ontsnappingsmogelijkheid af; de danseressen kunnen niet anders dan de confrontatie aangaan. De toeschouwer wordt medeplichtig gemaakt aan de onontkoombaarheid waar deze danseressen in zijn beland: een gevecht van de nietige mens tegen krachten die groter zijn dan zij zelf.

In ‘Wiek’ (Rotor) three female dancers find themselves sharing a circular area with the horizontally rotating blades of a wind turbine. The seated audience surrounds the space, allowing no possibility to escape; the dancers have no other choice but to confront their situation. Feeble humans are compelled to enter into combat with forces far greater than their own, and the audience is made complicit in the inevitable outcome.

credits

regie / directed by Boukje Schweigman decor- en lichtontwerp / lighting and set design Theun Mosk componist / composer Douwe Eisenga dramaturgie / dramaturgy Alex Mallems kostuums / costumes Edith Ordelman

geluidsontwerp / sound design Dennis Slot technische productie / technical production Jeroen van Heijningen productie / production Andrea Astbury management en organisatie / management and organisation Theaterzaken Via Rudolphi: Marc Meijer press

de Groene Amsterdammer / Loek Zonneveld “De bevrijding is betoverend en tegelijk een harde klap: het is afgelopen. Wat beklijft is het huiveren over zoveel schoonheid”

de Groene Amsterdammer / Loek Zonneveld “The release is enchanting and at the same time a shock into reality. What remains is quivering for so much beauty”

Volkskrant / Vincent Kouters “Wiek is een magistrale ode aan de cyclische beweging”

Volkskrant / Vincent Kouters “Wiek is a majestic tribute to the cyclical movement”


foto / photo / Jochem Jurgens


foto / photo / Jochem Jurgens


foto / photo / Jochem Jurgens


foto / photo / Jochem Jurgens

foto / photo / Jochem Jurgens


foto / photo / Anne Zorgdrager


2009

Orlando Toneelgroep Oostpool / Marcus Azzini / Grote zaal productie

Toneelgroep Oostpool / Marcus Azzini / Proscenium stage production

‘Orlando’ is een theaterbewerking van Virginia Woolfs roman over de ongeveer dertigjarige Orlando, die in meer dan 300 jaar het leven probeert te bevatten en daartoe onder andere van een jonge man in een jonge vrouw verandert. Virginia Woolf speelt in Orlando met de onmogelijke opdracht het levensverhaal te schrijven van de persoon op wie je verliefd bent. Aan de ene kant zijn er de feiten en getallen, aan de andere kant is er de regenboog van gevoelens, stemmingen en ervaringen - hoe het leven van je geliefde voelt.

‘Orlando’ is a stage adaptation of Virginia Woolf’s novel about the approximately thirtyyear-old Orlando, who tries to comprehend life in more than 300 years and for that purpose among other things transforms from a young man into a young woman.With OrlandoVirginiaWoolf tries to do the impossible by writing the life story of the person you’re in love with. On the one hand there are facts and figures, on the other hand there is this rainbow of feelings, moods and experiences - how the life of your loved one feels.

credits

tekst / novel Virginia Woolf bewerking / stage adaption Joeri Vos regie / directed by Marcus Azzini decor / set design Theun Mosk

lichtontwerp / lighting design Stijn van Bruggen in collab with Theun Mosk kostuums / costumes Klavers van Engelen dramaturgie / dramaturgy Joris van der Meer componist / composer Fons Merkies press

NRC Handelsblad / Kester Freriks “In de monumentale, sobere ruimte, ontworpen door Theun Mosk, danst en vliegt en rent de dynamische Maria Kraakman”

NRC Handelsblad / Kester Freriks “In the monumental, sober setting, designed by Theun Mosk, the dynamic Maria Kraakman dances, flies and runs”

De Telegraaf / Esther Kleuver “... zelfs transparante kostuums van Klavers van Engelen steken romantisch af tegen het kale, donkere ‘decor’ van Theun Mosk dat een haast ongrijpbare tijdloosheid uitstraalt”

De Telegraaf / Esther Kleuver “... even transparent costumes by Klavers van Engelen romantically contrast with the bare, dark ‘scenery’ of Theun Mosk, that radiates an almost impalpable timelessness”


foto / photo / Jochem Jurgens


foto / photo / Jochem Jurgens


foto / photo / Jochem Jurgens


# Portf Theun


#1 folio n Mosk In dit portfolio is een selectie van het werk van Theun Mosk opgenomen. Kijk voor meer informatie over zijn werk op www.theunmosk.nl This portfolio conists a selection of work by Theun Mosk. For more information about his work, visit www.theunmosk.nl Theun Mosk info@theunmosk.nl +31(0)6 - 166 104 26 zakelijk contact / management and organisation Theaterzaken Via Rudolphi Marc Meijer marc@viarudolphi.nl +31(0)20 - 627 75 55 publiciteit / publicity Leonie Dijkstra contact@leoniedijkstra.com +31(0)6 - 180 977 78 grafisch ontwerp / graphic design Johan Nijhoff Januari / January 2011 Š 2011 Theun Mosk


portfolio theun mosk  

portfolio theun mosk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you