Page 1

August - november 2019  |  58. årgang  |  Nr. 2

BLAD

INDHOLD: En god oplevelse 2 Minikonfirmand 2 Gospelworkshop 3 Sammenkomster 4 Friluftsgudstjeneste 5 Sæsonstart, gospelkor 6 Taizé-andagt 6 Koncerter 7-9 Dåbsbilleder 10 Info og kalender 11 Gudstjenesteliste 12


GODE OPLEVELSER

EN G OD O P L E V E L S E Det er sjældent, at vores lille kvartalsblad bliver brugt til at annoncere eller agitere for allerede afholdte arrangementer, men jeg har lyst til at gøre en lille undtagelse. Filharmonisk Kor, som er hjemmehørende i Aalborg og anvender vores kirke til deres øvearrangementer, afholder som tak for lån en koncert, som er gratis for deltagere. Jeg har aldrig overværet en filharmonisk korkoncert, da jeg altid har troet, at den slags musik var for langhåret for mig, men nu ved jeg bedre.

Koret synger fantastisk, underholdning i verdensklasse. Onsdag den 22. maj 2019 gik jeg til koncert i vores kirke, hvor netop ovennævnte kor underholdt. Jeg forventede ikke noget, men jeg blev hurtigt tændt og sad fuldstændig fascineret i fem kvarter. En god oplevelse, som alle bør prøve. Så hold øje med kirkebladet og få en god oplevelse. Søren Andersen.

MI N I K O N F I R M A N D Har du lyst til at være minikonfirmand, så er det snart tid, hvis du går i 3. klasse på Vesterkærets skole. Minikonfirmand er et tilbud fra kirken, og det handler om at børnene lærer netop deres kirke at kende på en hyggelig, spændende og uformel måde, samtidig med, at man har det sjovt sammen med sine klassekammerater. Man behøver ikke at være døbt for at gå til minikonfirmand - kom bare de første par gange og se, om det er noget for dig. Til minikonfirmand skal vi : • rundt i kirken og se alle hjørner og kroge • høre spændende historier fra Bibelen og lave små skuespil • øve os på Fadervor • være kreative - synge, lege, tegne, klippe, klistre m.m. • hygge, snakke, grine og have lidt at spise hver gang

2

Undervisningen er hver mandag fra kl. 14.00 til 15.45 i Vesterkær Kirke. Første gang er mandag d. 2. september og så de næste måneder frem. Vi afslutter minikonfirmandforløbet ved at deltage i gudstjenesten søndag d. 1. december, hvor vi laver et krybbespil. For at høre nærmere om minikonfirmand kan du kontakte underviser Heidi Bunk Sørensen, tlf. 61 54 84 30 eller mail: heidibunksorensen@me.com.

WWW. V E S T E R K AE R K I R K E . D K


GOSPEL WORKSHOP

Pris for deltagelse, frokost, vand, kaffe, te og kage 100,-

G OS P E LW O R KSHOP & GOSPELGUDSTJENESTE KL. 16.00 V ES T E RK ÆR KI R KE 10. NOVEM BER KL. 10.30 Glem alt om korerfaring, alder og noder - det er glæden ved at synge sammen med andre, der er det bærende denne dag, og ALLE er velkomne. Der vil ikke blive brugt noder, men til gengæld skal vi bruge vores stemmer, ører, kroppe, hjerter, indlevelse og energi og være fælles om at skabe en dejlig dag. Vi lærer nogle af de gamle gospelsange og finder på arrangementerne og korstemmerne spontant og ’på stedet’ med udgangspunkt i

JER! Dagen afsluttes med et brag af en gospelgudstjeneste. Margrete Grarup (korinstruktør+vokal) Søren Lundbye-Christensen (piano) Olav Gudnason (kontrabas) akkompagnerer gospelkoret og spiller numre fra deres eget repertoire. Tilmelding på kirkens hjemmeside fra d. 1. sept. Først til mølle princippet. Max 100 deltagere.

PR A K TI S K: Kirkecafé: Kr. 25,00 Frokost og kaffe Spis sammen: Kr. 50,00 2 retter Kirkefrokost: Gratis

A UGUST - NOVEM BER 2 0 1 9

3


SAMMENKOMSTER S P I S SA M M E N Onsdag den 4. sept. kl. 17.00 En aften, hvor spisning, sang, samvær og hygge omkring bordet er i højsædet. Menu: Oksesteg med flødekartofler og salat. Islagkage. Tilmelding gerne 2 dage forinden.

T O R SD A G SCAF É Torsdag den 12. sept. OBS! Kl.12.00 Frokost m. foredrag og fællessang.

H Ø STG UD ST JENESTE MED EFTERFØLGENDE KIRKEFROKOST Søndag den 22. sept. kl. 11.00 afholder vi den årlige høstgudstjeneste, hvor FDF Seniorblæserne spiller til og er med til at gøre dagen festlig. Medbring gerne noget, som jorden har frembragt: æbler, kartofler, vin, æg osv. Efter gudstjenesten afholder vi lotteri med gevinster af de medbragte gaver m.m. Overskuddet for lotteriet går til Møltrups mandehjem.

S P I S SA M M E N

TO RS DAG S CAF É Torsdag den 10. okt. OBS! Kl.12.00 Frokost m. foredrag og fællessang.

S PIS S AM M EN Onsdag den 6. nov. kl. 17.00 Denne aften vil foregå i samarbejde med Kvickly Vestbyen. En aften, hvor spisning, samvær og hygge omkring bordet er i højsædet. Tilmelding gerne 2 dage forinden.

TO RS DAG S CAF É Torsdag den 14. nov. OBS! Kl.12.00 Frokost m. foredrag og fællessang.

K O N F IRM AN DIN DS K RIVN IN G MED EFTERFØLGENDE KIRKEFROKOST Vi glæder os til at byde de nye konfirmander velkommen, ved en gudstjeneste. Efterfølgende vil der være en let frokost for alle kirkegængere i sognesalen. Indskrivning foregår umiddelbart derefter.

Onsdag den 2. okt. kl. 17.00 En aften, hvor spisning, sang, samvær og hygge omkring bordet er i højsædet. Menu: Kylling i svøb med kartofler. Citronfromage Tilmelding gerne 2 dage forinden.

4

WWW. V E S T E R K AE R K I R K E . D K


SAMMENKOMSTER

SENSOMMERUDFLUGTEN Går i år til Pavillion Christiansminde i Løgstør, hvor vi vil indtage en lækker frokost. Derefter bliver vi kørt til ’Dansk Nutidsmuseum’, i Aars, hvor vi får kaffe og kage!

Tirsdag 13. aug. kl. 11.30

FRILUFTSGUDSTJENESTE V. SKUDEHAVNEN I år holder vi igen gudstjeneste i det fri ved skudehavnen ca. 200 m. fra kirken. Efter gudstjenesten byder vi på brød og kaffe. Sognepræst Isak Krab Koed, kirkens vokalgruppe og organist Johannes Rodh medvirker. I tilfælde af dårligt vejr afholdes gudstjenesten i kirken.

A UGUST - NOVEM BER 2 0 1 9

Søndag 25. aug. kl. 10.00

5


S Æ S O N S TA R T

SÆSONSTART FOR VESTERKÆR GOSPELKOR

SÆSONSTART

Koret begynder efterårssæsonen tirsdag d. 3. september. Koret har siden opstart i september 2015 haft et deltagerantal på 25-30 sangere. Nogle har været med fra begyndelsen, andre er kommet til undervejs. Fælles for os alle er, at vi holder af at synge sammen, og vi vægter det sociale samvær lige så højt som den musikalske udvikling. Vi øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.45 i kirken med en kaffepause undervejs. Vi optræder ved 4-5 arrangementer om året, heraf 2 gudstjenester. Man skal være mellem 14 og 60 år gammel for at være med, og der opkræves 150 kr. pr. halvår for at være med. Nye sangere er meget velkomne, og der kræves ingen særlige forudsætninger at være med. Tilmelding, både for tidligere og nye sangere, skal ske via kirkens hjemmeside. Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte korets dirigent: Johannes Rodh: Tlf. 30 25 71 09 / organistenivesterkaer@gmail.com

TAIZÉ-ANDAGTER I EFTERÅRET Tirsdag den 29. oktober kl. 17.00 Tirsdag den 26. november kl. 17.00 Langt mod syd i det franske Bourgogne-område bor i landsbyen Taizé et broderfællesskab for kristne af mange slags. Igennem årene har brødrene udviklet en meditativ gudstjenesteform med bøn, stilhed og sin egen sangtradition, der har gjort den lille by til et sandt tilløbsstykke. I dette efterår holder vi en gang om måneden eftermiddagsandagter inspireret af Taizé i Vesterkær Kirke. Kom og vær med!

6

WWW. V E S T E R K AE R K I R K E . D K


KONCERT FOR BØRN

Onsdag 18. sept. kl. 10.00 VILD MED SANS - EN KONCERT FOR BØRN En musikalsk rejse for børn og deres voksne. En sjov, spændende og interaktiv tur rundt i kroppens sanser. Anna Vestergaard - sang/piano Malene Horsfeldt - sang/piano Michael Andersen - bas/percussion Dennis Otte Nielsen - Guitar/lyd Thomas Vadmann - Trommer/percussion

A UGUST - NOVEM BER 2 0 1 9

7


KONCERT

Onsdag 23. okt kl. 19.30 LIVSVÆRK Liv Lund Poulsen, dirigent Livsværk består af 25 sangere, som alle har en del års erfaring inden for musik. Koret bruger meget tid på at improvisere, så derfor er musikalitet, mod og tryghed nøgleord i Livsværk. Derfor vægtes det sociale højt i koret - for man synger bedre, når man har det godt sammen. Livsværk er stiftet af Liv Lund Poulsen, som er korleder. Liv er under uddannelse ved Det Jyske Musikkonservatorium, hvor hun er i gang med sin kandidat i Rytmisk Korledelse. Trods sin unge alder har Liv mange års erfaring inden for korverdenen, og hendes interesse for kor har hun haft, siden hun var barn. Liv bevæger sig både inden for det rytmiske og det klassiske felt og bruger begge dele i sit arbejde med Livsværk. Liv har høje ambitioner for koret, og Livsværk skal ikke blot være et af Aalborgs bedste kor, men måske et af Danmarks bedste. Desuden skal nævnes, at Liv også synger sopran i kirkens vokalgruppe. Fri entré

GOSPELGUDSTJENESTE M. VESTERKÆR GOSPELKOR Johannes Aaen Jensen, klaver Rasmus Jørløv, bas Johannes Rodh, dirigent Astrid Louise Agerskov, liturg

8

Søndag 27. okt. kl. 16.00

WWW. V E S T E R K AE R K I R K E . D K


KONCERT

Torsdag 21. nov. kl. 19.30 APORIA »Musik har hjulpet mig igennem mange tider i mit liv, både svære og gode tider – og kan jeg bare være det, som de artister, jeg har lyttet til, for ét menneske, er det det hele værd. Jeg tror på, vi hver især er sat i verden af en årsag, og jeg føler, min årsag er at formidle følelse, styrke, frygt og ikke mindst dét, at vi aldrig er alene. Musik og lyrik er en kommunikationsplatform, vi alle forstår, uanset om vi spiller musik eller ej. Og i musikken er vi aldrig alene. Det er min intention med mine sange. At gøre lytteren bevidst om, at han/hun aldrig er alene. Og at vi går vejen sammen.« Sårbarhed, sensitivitet og femininitet bliver udtrykt med en styrke og et mod, der ikke er til at tage fejl af, når man træder ind i Aporias intense fortællende univers. Baseret på melankolske melodier og sangerindens brændende lyst til, at være fælles med lytteren om sine sange lukker hun lytteren ind i sine fortællinger, og lader ham/hende spejle sig i sangene – og dermed i sig selv. Julie Høgsberg, sang · Andreas Bergholt, keys · Peter Parmo Overby, bas Lasse Bernt Sandkamm, guitar · Jakob Lundbye, trommer Fri entré

A UGUST - NOVEM BER 2 0 1 9

9


DÅBSBILLEDER

Lukas

5. maj 2019

William

6. april 2019 DØDSFALD: I henhold til ny lov om beskyttelse af personfølsomme data med ikrafttrædelse den 25. maj 2018 vil der i kirkebladet ikke fremover blive informeret om dødsfald i sognet.

10

WWW. V E S T E R K AE R K I R K E . D K


INFO OG KALENDER M EN IG HEDS RÅDS M Ø DER Onsdag den 28. august kl. 17.00 Onsdag den 25. september kl. 17.00 Onsdag den 30. oktober kl. 17.00 Onsdag den 27. november kl. 17.00

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER Tirsdage kl. 14.00 – på Vestergården 3. september v. Isak 1. oktober v. Isak 5. november v. Astrid

K OLLE KT E R : Marts-maj 2019

AN DRE G U DS TJEN ES TER

Parasollen og DSUK.....................kr. 676,50,-

Børne- og Institutionsgudstjeneste Onsdag d. 18. september kl. 10.00

KONTAK T Kirkekontoret er åbent Mandag-onsdag kl. 9.00-12.00 Torsdag kl. 9.00-16.00 Fredag lukket. Åbent efter aftale tlf. 96 31 43 20 Vesterkær Kirke Skydebanevej 2 · 9000 Aalborg Kordegn Iben Pedersen iep@km.dk vesterkaer.sogn@km.dk www.vesterkaerkirke.dk www.facebook.com/vesterkaerkirke Buslinje: 2

A UGUST - NOVEM BER 2 0 1 9

Sognepræst Astrid Louise Agerskov Vestre Fjordvej 61 9000 Aalborg Tlf. 96 31 43 21 alag@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Isak Krab Koed Tlf. 26 46 80 54 isak@km.dk Træffes ikke fredag

Organist Johannes Rodh Tlf. 30 25 71 09 organistenivesterkaer@gmail.com Træffes ikke mandag Menighedsrådsformand Anne Katrine Linnemann Axelsen Tlf. 29 72 99 69 vesterkaerformand@gmail.com Kirketjenere Jan Kristensen og Micki Larsen Tlf. 96 31 43 23

11


GUDSTJENESTER AUGUST - NOVEMBER 2019

DATO

TID

ANDET

PRÆST

4. aug., 7.s. e.trin.

10.00

Astrid

11. aug., 8.s e.trin.

10.00

Astrid

18. aug., 9.s e.trin.

10.00

Isak

25. aug., 10.s e.trin.

10.00

1. sept., 11.s. e.trin.

10.00

8. sept., 12.s. e.trin.

11.00

15. sept., 13.s. e.trin.

10.00

22. sept., 14.s. e.trin.

11.00

29. sept., 15.s. e.trin.

10.00

Isak

6. okt., 16.s e.trin.

10.00

Isak

13. okt., 17.s e.trin.

10.00

N.N.

20. okt., 18.s. e.trin.

10.00

Astrid

27. okt., 19.s. e.trin.

16.00

Gospelkoret medvirker

Astrid

3. nov., Alle Helgen

10.00

Alle Helgen gudstjeneste

Isak

10. nov., 21.s. e.trin.

16.00

Gospel workshop & gudstjeneste

Astrid

17. nov., 22.s e.trin.

10.00

Isak

24. nov., 23.s. e.trin.

10.00

Astrid

Oplag: Ansvarshavende: Tryk: Distribution:

12

2850 stk. Menighedsrådet BASIS-TRYK Egen

Friluftsgudstjeneste v/det grønne areal

Isak Isak

Konfirmandindskrivning

Astrid Isak

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Astrid

Astrid = Astrid Louise Agerskov Isak = Isak Krab Koed

WWW. V E S T E R K AE R K I R K E . D K

Profile for johannesrodh

Kirkeblad Vesterkær august_2019-november_2019  

Kirkeblad Vesterkær august_2019-november_2019  

Advertisement