Page 1

Leven Het leven nieuw de dood voorbij hoe heeft U ’t kunnen doen voor mij En toch geloof ik ieder woord dat ik ooit door uw Geest gehoord ik eet uw vlees ik drink uw bloed uw lijden voel ‘k in mijn gemoed en ga ‘k uw weg van pijn geheel uw sterven is ook snel mijn deel Zo vrij van angsten voor de dood nog in de druk niet in de nood want ’t leven nieuw de dood voorbij dat is er nu voor mij Hans

18

layout gedachtenwisseling.indd 18

17-12-2008, 19:58:14


Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten‌ Jesaja 55:9 (NBG)

Ongedacht Wijzer dan de wijsheid van de wereld beter dan de beste maatschappij dieper dan de dingen die een mens ooit kan bedenken zijn Gods gedachten over mij Rijker dan de schoonheid van de schepping mooier dan het mooiste schilderij groter dan de liefde die een mens mij ooit kan geven is Gods ontferming over mij Nelly

19

layout gedachtenwisseling.indd 19

17-12-2008, 19:59:08


Wees sterk en moedig Ik ben niet sterk ik ben niet moedig ik durf niet eens op weg te gaan en aan te vangen waartoe uw hand mij schiep Ik ben niet sterk ik ben niet moedig de wereld is te wijd de dalen zijn te diep Ik ben niet sterk en ook niet moedig toch ben ik onderweg en doe de dingen waartoe uw stem mij riep want‌ U bent sterk en U bemoedigt mij met woorden van geloof en daden vol van kracht U doet het echte werk Nelly

20

layout gedachtenwisseling.indd 20

17-12-2008, 19:59:27


Paradox der zintuigen Vader, ik sluit mijn ogen en houd ze dicht want ik wil U alleen nog zien Heer, ik vouw mijn handen en doe ze samen want ik strek mij uit naar U Heiland, ik stop mijn oren dicht en kom tot rust omdat ik alleen Uw zachte stem nog wil horen Mijn stem wordt stil en zwijgt van elk geluid opdat ik in alle eenvoud met U kan spreken Ja, mijn mond is leeg en smaakt niets meer zodat ik Uw liefde kan proeven Hans

21

layout gedachtenwisseling.indd 21

17-12-2008, 19:59:48

Gedachtewisseling  

een aantal pagina's uit de gedichtenbundel van Nelly de Wilde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you