Page 1

Velkommen · Welcome · Wilkommen · 2018

Vestsalling


Velkommen – Wilkommen – Welcome

Digitale turistinformationer Digital Touristeninformation Digital tourist information — Limfjords Camping og Vandland — Spøttrup Borg — Gyldendal Havn — Brugsen i Lihme — Min Købmand i Lem.

2

Kære gæst og turist Hjerteligt velkommen til Vestsalling – et af de naturmæssigt smukkeste og kulturmæssigt spændende steder i Danmark med gode oplevelser for hele familien. Her finder du både fjorden med børnevenligt badevand, små hyggelige plantager, spændende borge og herregårde, et dejligt havnemiljø, et rigt og spændende kunstnermiljø, som kan besøges, og hyggelige små landsbyer med aktive og venlige borgere. Her er der mulighed for aktiv ferie med fiskeri, cykling og vandring på nogle af de mange stier i området, besøg på Spøttrup Borg med riddere og drabanter og andet middelalderfolk, og også ren afslapning og mulighed for at nyde den smukke natur, hvis det er det, man allerhelst vil. Kig blot nærmere i den brochure, du nu sidder med i hænderne, for at læse om de mange spændende tilbud. Rigtig god fornøjelse Susanne Jensen, Spøttrup Turistforening

Liebe Gäste und Besucher Herzlich willkommen im westlichen Teil von Salling – naturmäßig eins der schönsten und kulturmäßig eins der spannendsten Gebiete Dänemarks mit schönen Erlebnisangeboten für Groß und Klein. Hier finden Sie den Fjord mit kinderfreundlichen Stränden, kleine Waldgebiete, spannende Burgen und Herrensitze, schöne Hafenatmosphäre, ein interessantes Künstlermilieu, sowie kleine Dörfer mit aktiven Bürgern. Wir bieten eine Fülle von Möglichkeiten, die Natur aktiv zu erleben: Angeln, Radfahren und Wandern auf den vielen Fuß- und Radwegen. Besuchen Sie auch die mittelalterliche Burg Spøttrup mit ihren Rittern, Trabanten und übrigen Bewohnern. Wenn Sie durch einen Ausflug in die Natur Ruhe und Entspannung suchen, dann sind Sie bei uns im westlichen Teil von Salling genau richtig. Blättern Sie durch diese Broschüre und holen Sie sich Tipps für Ihren Urlaub. Viel Vergnügen. Susanne Jensen, Spøttrup Tourismusverein

Dear Visitor We wish you a warm welcome to the Western part of the Salling region – one of the greatest places for natural scenery and exciting culture in Denmark offering great experiences for the whole family. Here you find the fjord with child-friendly beaches, small wooded areas, exciting castles and manor houses, a lovely harbour, a thriving art scene and small villages with active people. The area offers outstanding opportunities for an active holiday with fishing, cycling and walking on the many trails and a visit to the medieval castle Spøttrup with its knights, halberdiers and other medieval people. If you are seeking peace and quiet in the midst of the countryside then you will find it here, too. Have a look through this brochure to get some inspiration for your holidays. Enjoy yourself. Susanne Jensen, Spøttrup Tourism Association


Museer / Museen / Museums Vestsalling eneste tilbageværende i Danmark. Oplev også maskiner og værktøj benyttet i træindustrien de seneste 150 år. Også spændende samling af mere end 50 træskulpturer og 100 forskellige træsorter fra hele verden, hvoraf de 10 er udryddet.

Spøttrup Borg. Spøttrup Borg er selv­­følgelig ho­ved­­­attrak­tio­ nen, men vi har også et par små interessante museer med meget engagerede folk bag. Der­for er de på fornemste vis formidlere af en egnskultur, som rækker langt ud i verden. Polakkasernen Ved Spøttrup Borg og Spøttrup Sø, som i 1994 blev genskabt efter at have været afvandet siden 1800-tallet, ligger »Polakkasernen«. Dette lille hus var bolig for polske landarbejdere, der arbejdede på Spøttrup i 1930´erne. I dag findes her en udstilling om, hvordan Spøttrup Sø blev genskabt, samt om fugle­livet i søen. Her er P-plads med borde og bænke. Jens Væver Museet I Krejbjerg ligger Jens Væver Museet. Jens Væver var opfinder af snurrevoddet. Du kan læse mere om denne spændende person på museet. Her er der fri ad­gang. Lokalhistorisk Arkiv, Balling Hvis du gerne vil vide noget om egnens historie, kan du tage på lokalhistorisk arkiv i Balling. Se åbningstider på www.spottruplokalhistorisk-arkiv.dk Træmuseet, Oddense I Oddense ligger et spændende træmuseum. Træmuseet er et arbejdende museum, som udstiller dansk fremstillede maskiner og værktøjer. En såkaldt ”slyngdreje­bænk” er måske den

Die Burg Spøttrup ist natürlich die Haupt­­­ attraktion, aber wir haben auch ein paar kleine interessante Mu­ seen mit sehr engagierten Mitarbeitern, die daher die besten Vermittler der lokalen Kultur sind, die bis weit in die Welt hinaus reicht. Polakhus Bei der Burg Spøttrup und dem Spøttruper See, der 1994 wieder erschaffen wurde, nachdem er seit dem 19. Jahrhundert entwässert war, liegt das »Polakhus«. Dieses kleine Haus diente als Wohnung für die polnischen Land­arbeiter, die in den 30er Jahren in Spøttrup arbeiteten. Heute gibt es hier eine Ausstellung über die Neuschaffung des Spøttruper Sees und über das Vogelleben im See. Es gibt einen Parkplatz mit Tischen und Bänken.

Jens Væver Museet / Jens-VæverMuseum / Jens Væver Museet.

Polakkasernen / das Polakhus / Polakkassernen.

von denen 10 jetzt ausgestorben sind.

the lake. Here is a parking place with tables and benches.

The castle Spøttrup Borg is of course the main attraction, but we have also a few small interesting museums run by very committed people. Therefore, they are in the most distinguished way the communicators of a regional culture which stretches far beyond Den­mark’s borders.

Jens Væver Museet In Krejbjerg you can see the museum Jens Væver Museet. Jens Væver was the inventor of the ring net. Here there is free access. Træmuseet in Oddense In Oddense you find Træmuseet, an interesting working museum showing woodworking machinery and tools made in Denmark. A so-called interlacing lathe may be the only one left in Denmark. Besides, the museum exhibits machinery and tools used in the wood working industry during the past 150 years and a collection of more than 50 wooden sculptures and over 100 different timbers from all over the world, 10 of which are from extinct trees.

Jens-Væver-Museum In Krejbjerg liegt das Jens-VæverMuseum. Jens Væver war der Erfinder der Drehwate. Im Museum können Sie mehr über diese interessante Person erfahren, der Eintritt ist frei.

The Polish barracks »Polakkassernen« is situ­ ated at the castle Spøttrup Borg and the lake Spøttrup Sø, which was reestablished in 1994 after being drained since the 1800s. This little house was the living quarters for Polish farmhands who worked at Spøttrup in the 1930s. Today there is an exhibition about the reestab­lishment of the lake Spøttrup Sø and about the bird life in

Das Holzmuseum In Oddense Træmuseet – das Holzmuseum In Oddense finden Sie das Holzmuseum, ein arbeitendes Museum, das in Dänemark hergestellte Maschinen und Werkzeuge ausstellt. Eine sogenannte „Schleuder-Drehbank“ ist vielleicht die einzige ihrer Art in Dänemark. Hier können Sie auch Maschinen und Werkzeuge sehen, die während der letzten 150 Jahre in der Holzindustrie benutzt worden sind. Das Museum bietet auch eine Sammlung von mehr als 50 Holzskulpturen und 100 verschiedenen Holzarten aus aller Welt,

Træmuseet, Oddense / Das Holzmuseum In Oddense / Træmuseet in Oddense.

3


Velkommen til middelalderen / Willkommen im Mittelalter Die Burg Spøttrup ist die am besten erhaltene Burg Dänemarks. Die Burg liegt gut geschützt auf einem sanft abfallenden Hügel hinter einem doppelten Wallgraben und einem Wall. Vom Wall aus gibt es eine fantastische Aussicht über den See Spøttrup Sø und den Limfjord. Im Sommer herrscht im Burggelände Ruhe, und man fühlt sich fast in eine andere Zeit versetzt. Die Burg wurde im Spätmittelalter erbaut und kurz vor der Reformation vom Bischoff Jørgen Friis fertiggestellt.

Spøttrup Borg er Danmarks bedst bevarede Borg! På en skrånende bakke bag vold og dobbelte voldgrave ligger Borgen godt beskyttet. Fra volden er der en fantastisk udsigt til både Spøttrup Sø og Limfjorden. I hele sommersæsonen emmer området af ro, og man føler sig nemt hensat til en anden tid. Borgen er fra den sidste del af middelalderen, og den blev færdigbygget af Biskop Jørgen Friis. Tiden er optakten til reformationen.

Biskoppen blev udsat for den ”protestantiske pest”, som han kaldte den nye opfattelse af kristendommen. Fordrevet fra Viborg af vrede protestanter tog biskoppen ophold på Spøttrup Borg, hvor han følte sig i sikkerhed. I dag kan vores gæster også føle sig i sikkerhed. Her er kun planlagte kampe og optrin. Bispens Marked - Vestjyllands største middelaldermarked! Den 23. - 28. juli. Kig forbi vores hjemmeside og tjek arrangementskalenderen!

Der Bischoff wurde Opfer „der protestantischen Pest“, wie er die neue Auffassung des Christentums nannte. Er wurde aus seiner Heimatstadt von bösen Protestanten vertrieben und nahm Aufenthalt in der mittelalterlichen Burg, in der er sich sicher fühlte. Heute können sich unsere Gäste ebenfalls sicher fühlen. Es finden nur geplante Kämpfe und Auftritte statt. Markt des Bischofs – der größte mittelalterliche Markt in Westjütland 23.-28. Juli.

Öffenungszeiten 2018 für Spøttrup Burg: März (24. März - 2. April) . . . . . . . . . .kl. 11 - 16 April: (Montags geschlossen) . . . . . .kl. 11 - 16 Mai, juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 17 juli: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 18 August: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 17 September: (3. sept. Geschlossen) .kl. 10 - 16 Oktober: (Montags geschlossen) . .kl. 11 - 16 Woche 42: Mandag-fredag . . . . . . . .kl. 11 - 16 Halloween, Freitag 19. oktober . . . kl. 18 - 21 2. Dezember Weihnachtsmarkt . . . .kl. 10 - 16

Woche 30 Markt des Bischofs Der größte mittelalterliche Markt in Westjütland

Eintritt: Kinder: (0-17 Jahr) Frei · Erwachsene: DKK 80,Bitte beachten Sie, dass die Eintrittspreise bei Sonderveranstaltungen abweichen können! Sie können das Besuchscenter im Park mit Ausstellungen und großem Museumsladen erleben. Außerdem gibt es im Park einer der größten und schönsten Kräuter- und Heilpflanzengärten Däne­ marks. Siehe auch www.spottrupborg.dk

Åbningstider for Spøttrup Borg 2018 Marts (24. marts - 2. april) . . . . . kl. 11 - 16 April: (mandag lukket) . . . . . . . . kl. 11 - 16 Maj, juni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 17 juli: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 18 August: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 17 September: (3. sept. lukket) . . . kl. 10 - 16 Oktober: (mandag lukket) . . . . . kl. 11 - 16 Uge 42: Mandag-fredag . . . . . . . kl. 11 - 16 Halloween, fredag 19. oktober kl. 18 - 21 2. december julemarked . . . . . . kl. 10 - 16

Spøttrup Borg, Borgen 6A, 7860 Spøttrup · Tel. 97 56 16 06

UGE 30 Bispens Marked Vestjyllands største middelaldermarked

Entre: Børn (0-17 år) gratis adgang · Voksne: 80,- * Ved særarrangementer kan billetprisen være ændret! Oplev Borgens besøgscenter i parken med udstillinger og stor mu­­se­umsbutik. Besøg Café Borgen der serverer god mad til rimelige priser. Tag en tur i den store park og oplev en af Danmarks største og flotteste krydder- og lægeurtehaver. www.spottrupborg.dk Spøttrup Borg, Borgen 6A, 7860 Spøttrup · Tlf. 97 56 16 06


Welcome to the Middle Ages

The castle Spøttrup Borg is the best preserved medieval castle in Denmark. The castle lies well protected on a sloping hill behind a double moat and a rampart. From the rampart there is a fantastic view over the lake and the Limfjord. Throughout the summer you can enjoy the peaceful surroundings of the castle that will take you right back to the Middle Ages. The castle was built towards the end of the Middle Ages and was finished by the bishop Jørgen Friis just before the Reformation.

The bishop was exposed to the “protestant plague” as he called the protestant interpretation of Christianity. Driven away from his home town of Viborg by angry Protestants the bishop settled in the medieval castle Spøttrup where he felt safe. Today, our visitors can feel safe, too. Here, all battles and incidents are planned. The Bishop’s Market – The Biggest Medieval Market in West Jutland 23-28 July

Opening Hours of the Castle 2018: March (24. march - 2. april) . . . . 11 am to 4 pm April: (modays closed) . . . . . . . . . 11 am to 4 pm May to June . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 am to 5 pm july: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 am to 6 pm August: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 am to 5 pm September: (3. sept. closed) . . . 10 am to 4 pm October: (modays closed) . . . . . 11 am to 4 pm Week 42: Monday-friday . . . . . . 11 am to 4 pm Halloween, Friday 19. october . 18 pm to 21 pm 2. december Christmas market 10 am to 4 pm

Week 30 The Bishop’s Market The Biggest Medieval Market in West Jutland

Admission Fee: Children: (0-17 year) free · Adults: DKK 80.Note! Admission into special events may be charged extra. Experience the Visitor Centre in the park with exhibitions and a large museum shop. Visit the Café Borgen which serves delicious food at reasonable prices. Take a stroll in the park with one of the largest and most beautiful gardens of herbs and medical plants in Denmark. See www.spottrupborg.dk Spøttrup Borg, Borgen 6A, 7860 Spøttrup · Tel 97 56 16 06

5


Overnatning – Übernachtung – Accommodation Langs kysten i Vest­ salling ligger der over 900 sommerhuse placeret på skønne parceller. En stor del af husene kan lejes. Spørg hos de lokale handlende. Er du til campingliv, kan vi ikke komme udenom Limfjords Cam­ping og Vandland. En velorganiseret topmoderne campingplads. Her kan du overnatte i alt – lige fra dit lille medbragte telt til skønne luksushytter med eget toilet. Pladsen ligger i naturskønne omgivelser helt ned til den meget børne- og handicapvenlige Ålbæk­strand. På Hostrup Hovedgaard er der stemning og atmosfære. Der er 20 dobbeltværelser, hvoraf 11 er med eget bad og toilet. Desuden er der køkkenadgang. Udsigten fås ikke meget bedre, om det

Limfjords Camping, Ålbæk.

Bed and Brekfast / Privat overnatning/Privatzimmer /Private accomodatation Navn/Name Ejere/ Adresse Tlf./tel. Name Inhaber Adresse Tel. Name Owners Address Tel.

Mail Mail Mail

Balling Bed & Henrik Posthusvej 2a +45 20 49 55 52 hjemmeservice@ Breakfast Sørensen Balling vestsalling.dk 7860 Spøttrup

www.vestsalling.dk

B&B Borgen Puk Billeskov Café Borgen v/ Spøttrup Borg

Borgen 6 B Rødding 7860 Spøttrup

+45 24 42 41 33 puk@bustrup.dk

www.cafeborgen.dk

B&B Spøttrup Marina og – også forretnings Gergii indkvartering

Kærgårdsvej 20, 7860 Spøttrup Spøttrup

+45 50 57 93 43 matrau81@ +45 50 42 83 61 gmail.com (tysk

www.airbnb.dk/ rooms/7289539? B&B Spøttrup preview

Bed & Breakfast Britta og Spøttrup Jens

Betrykvej 3, Vejby 7860 Spøttrup

+45 51 22 65 47 bridjensen@ +45 97 56 83 96 hotmail.com

www.bedandb reakfastoverblik.dk

Enggården Torben Spøttrup Mark 6 +45 26 54 20 40 Alsbjerg Rødding 7860 Spøttrup Ferielejlighed Kirsten ved Nymølle Schmidt Strand

6

Hjemmeside Website Website

www.enggarden- Enggården udlejning spottrup.dk/

Nymøllevej 65, +45 29 80 38 90 Kirsten.nymoelle@ www.vaerksteds Rødding, privat.dk butikken-ks.dk 7860 Spøttrup

Gæstelejligheder Marianne Mollerupvej 28 +45 22 98 90 37 mjf@c.dk Fabros Rødding 7860 Spøttrup

www.overnatning fabrossalling.dk

Hesthave Grethe Breum Hansen

Åbakken 4, Krejbjerg 7860 Spøttrup

www.hesthave.dk

Lejlighed langt Benthe og ude På landet Niels Rolin

Vollingvej 20 +45 40 23 31 23 bmdrolin@ Volling +45 23 23 20 52 hotmail.com 7860 Spøttrup

+45 23 32 92 44 hesthave@live.dk (helst tlf.)

https://airbnb.dk/ rooms/2765064? preview

vaerkstedsbutikken


Overnatning – Übernachtung – Accommodation så er til Limfjorden, mark eller skov. Som et kuriosum, har alle værelser navn efter en kendt Limfjordsforfatter. Der er ligeledes mulighed for at leje stedet til fester m.v. In Vestsalling kön­­nen wir mit Übernachtung jeder Art dienen. Entlang der Küste von Westsalling giebt es sehr gelegende 900 Ferienhäuser. Einige dieser Häuser werden wermietet. Fragen Sie bei den Einheimis­c­h­en. Wenn Ihnen der Sinn nach Camping steht, muss Limfjords Camping & Vandland (Erleb-

nisbad) (16) genannt werden. Ein gut organisierter und topmoderner Campingplatz. Hier können Sie ganz nach Ihren Wünschen übernachten, sei es in Ihrem kleinen mitgebrachten Zelt oder in der schönen Luxushütte mit eigener Toilette. Der Campingplatz liegt in naturschöner Umgebung und erstreckt sich bis zu dem sehr kinderfreundlichen und behindertengerechten Ålbæk Strand. Angenehme Stimmung und Atmosphäre findet man auf dem Gutshof Hostrup Hovedgaard. Es gibt dort 20 Doppelzimmer, von denen 11 ein eigenes Bad und WC haben. Der Ausblick ist einmalig, sei es auf den Limfjord, Feld oder Wald. Als ein Kuriosum sind alle Zimmer nach bekannten Schriftstellern aus der Limfjordgegend benannt. Es gibt Kochgelegenheit. Es besteht auβerdem die Möglichkeit hier Feiern abzuhalten. In Vestsalling we can offer you all kinds of accommodation. Along the coast in Vestsalling more than 900 summer cottages are situated on pretty lots. Some of the cottages can be rented. Enquire at the local shops. If you like camping, your best bet is Limfjord’s Camping and Waterland (19). A well organised very modern campground. Here you can stay overnight in different ways ranging from your own little tent to beautiful luxury cottages with their own toilets. The campground is located in beauti­ful nature all the way down to the very child-friendly and handicap-friendly Ålbæk beach. In “Hostrup Hovedgaard” (Hos­ trup Manor) you will find spirit and atmosphere. It has 20 double rooms of which 11 have their bath and toilet. The view cannot be found much better whether it is to the “Limfjorden” or to fields and forest. As a matter of curiosity all the rooms are named after a well-known “Limfjord” author. You will have access to a kitchen. It is also possible to rent the whole place for parties etc.

I Vestsalling er der flere steder mulighed for at overnatte gratis i shelters – hytter, som er bygget af bjælker og uden komfort. Ud over dette kan man også slå sit medbragte telt op her. Der er mulighed for toiletbesøg i nærliggende toiletbygning, hvor der også er rindende vand. Der findes shelters ved Hos­trup strand, Gyldendal, Vadum strand, Nymølle strand, Grusgraven i Hvidbjerg, Håsum, Ved Bustrup og i Oddense. In Westsalling besteht an mehreren Orten die Möglichkeit kostenlos in Unterkunftshütten zu übernachten, die im Blockhüttenstil gebaut und ohne eigentlichen Komfort sind. Außerdem kann man hier auch sein mitgebrachtes Zelt aufstellen. In der Nähe gibt es Toilettenhäuschen mit fließendem Wasser. Solche Anlagen gibt es am Strand von Hostrup, Gyldendal, Vadum und Nymølle, in Hvidbjerg bei der Kiesgrube, Håsum, bei Bustrup und Oddense. In Vestsalling it is possible several places to stay overnight free of charge in shelters – log huts, which are primitive. Besides, here you can also pitch your tent you have brought along. There are lavatory facilities in a lavatory building nearby with running water. Sites are located at the beach Hostrup Strand, Gyldendal, Nymølle Strand, Vadum Strand, the gravel pit in Hvidbjerg, Bustrup and in Håsum and Oddense.

VARMEPUMPE AIRCONDITION

REMOTE CONTROL

IC5 styrer op til 7 varmepumper fra samme mobil - uden brug af SMS’er Morsø Køl/Frys & Energi har mere end 30 års erfaring med opbygning og montage af varmepumper i alle afskygninger, luft/luft - Luft/vand - Væske/vand - jordvarme samt varmegenvinding fra køleanlæg til varmt forbrugsvand og rumvarme. Ved besigtigelse af boligforhold, giver vi et professionelt bud på placeringsmuligheder, samt pristilbud på komplet montage af anlæg, og vi leverer kun varer fra professionelle leverandører, hvormed vi lever op til mere end gældende garantibestemmelser. Eksempelvis kan nævnes 5 års totalgaranti, samt 10 års kompressorgaranti på "Danmarks pumper" LG - Panasonic og Mitsubishi.

Dalsagervej 25, 8250 Egå Tlf. 8617 8700, www.kinnan.dk

Ved køb af varmepumpe i kategorien "Danmarkspumpen" medleveres 1 stk. sms styremodul IC5 med kalendersystem som opsamler data, hvorved du altid kan se udsving i bla. temperatur og luftfugtighed mm.

7


Herregårdsegnen / Der Gutshöfe / The manor areaarea re, hvilket hovedsageligt skyldes forskellig jordbonitet rundt om Hostrup. Der er i dag 68 ha godt ler-muldet agerjord og 110 ha skov og naturarealer. Naturpleje med kreaturer og heste samt fodermarker giver store muligheder for et varieret plante- og dyreliv. En ornitolog på en god sommerdag tælle over 100 forskellige fuglearter under vandring på Hostrups stier. Herregården Bustrup / Der Gutshof Bustrup / The manor Bustrup. Kun få steder i Danmark ligger herregårdene så tæt som i Salling. Vestsalling alene har fem herregårde – alle med oprindelse tilbage i middelalderen: Spøttrup, Kaas, Hos­trup, Bustrup og Kær­gårds­­ holm. Herregårdenes historie, bygninger og nutidige anvendelse er så vidt forskellige, at de tilsammen udgør, hvad man kan kalde en typisk dansk herregårdshistorie. Spøttrup Borg er med sin tillukkethed og bastante forsvarsværker fra 1400-­tallet en lands­kendt vandborg. Herregården Kaas Siden 1500-årene har den røde hovedbygning på herregården Kaas ligget afsides og ensom og vogtet over et ene­stående naturområde, hvor den opmærksomme strandvandrer uden besvær kan føle sig hensat til fjerne tider. Fra Kaas udgik nogle af landets mægtigste mænd,

der blev kongens fortrolige rådgivere. – Kaas tjener i nutiden som privatbolig. Hostrup Hovedgaard er nu omdannet til et moderne center for fester, ferie og konferencer med plads op til 100 gæster og med 20 dobbeltværelser. Hostrup ligger naturskønt mellem Venø Bugt og Sdr. Lem Vig. Der er anlagt et stisystem, hvorfra der kun er ca. 400 m ned til stranden samt adgang til Langodde, en smal halvø, ude i Sdr. Lem Vig. Selve hovedbygningen er fra 1741. Den blev opført med bindingsværks ydermur og stråtag. Tilbage står nu bindingsværksmuren som indervæg, hvoraf nogle af murstenene er soltørrede sten. Sit nuværende udseende fik hovedbygningen omkring år 1900 med tre grundmurede fløje og svungne gavle. Hostrups historie går tilbage til det 15. århundrede, men historien er usikker på grund af svagt økonomisk funderede eje-

Hostrup Hovedgård / Gutshof in Hostrup / The manor Hostrup Hovedgård.

8

Herregården Bustrup var fra gammel tid en ret betydelig ejendom, men er ændret i sin indretning for at tilpasse sig sin nutidige anvendelse som skole og opholdssted. Der er galleri og fitness. Gå ikke glip af den spændende planetsti ved Bustrup. Bustrup blev købt af staten i 1900-tallet til udstykning, men alligevel er det lykkedes at bevare et imponerende bygningskompleks. Kærgårdsholm fik i begyndelsen af 1700-årene en trefløjet borggård omgivet af en voldgrav med to vindebroer. Efter landboreformerne udstykkedes Kær­gårds­holm, og der kunne blive fire proprietærgårde ud af den gamle herregård. Herefter flyttedes gården til sin nuværende plads, hvor den drives med egnens gamle hovederhverv: kvægopdræt. Karakteristisk for områdets herregårde er beliggenheden i randområderne ned til store engarealer med god græsning og høslæt – baggrunden for egnens tidligere studeavl.

Nur an wenigen Stellen in Dänemark liegen die Guts­höfe so dicht wie in Sal­ ling. Vestsalling alleine hat fünf Herren­sitze, die alle im Mittelalter entstanden sind: Spøttrup, Kaas, Hostrup, Bustrup und Kærgårdsholm. Die Geschichte, die Ge­bäude und die jetzige Nutz­ ung der Gutshöfe sind so verschiedenartig, dass sie zusammen die Ge­ schichte typisch dänischer Herrengüter veranschaulichen. Die Burg Spøttrup ist mit ihrer Abgeschlossenheit und ihren massigen Ver­ teidi­ gungs­ einrichtungen aus dem 15. Jahrhundert die im ganzen Land be­kannte Wasserburg. Der Gutshof Kaas Seit dem 16. Jahrhundert lag das rote Herrenhaus des Gutshofes in Kaas abgelegen und beherrschte ein einzigartiges Naturgebiet, wo sich der aufmerksame Strand­wanderer mühelos in ferne Zeiten versetzt fühlen kann. Von Kaas stammen einige der mächtigsten Männer des Landes, die Vertraute und Ratgeber des Königs waren. Heute dient Kaas als Privat­woh­­nung. Der Gutshof Hostrup ist jetzt ein modernes Center für Feiern, Urlaub und Konferenzen mit Raum für bis zu 100 Gästen und mit 20 Dobbelzimmern geworden. Hostrup ist zwischen der Venø Bugt (Bucht) und der Sdr. Lem Bugt naturschön gelegen. Auf Fuβwegen gelangt man an den 400 m entfernten Strand und an Langodde, eine schmale Landzunge in der Sdr. Lem Bugt. Das Herrenhaus selbst stammt aus dem Jahre 1741. Es wurde mit Fachwerkauβenmauer und Strohdach erbaut. Geblieben ist die Fachwerkmauer als Innenmauer, von der einige der Mauersteine sonnengetrocknete Steine sind. Sein jetziges Aussehen erhielt das Herrenhaus um 1900 herum mit drei aus Stein gebauten Flügeln und geschwungenen Giebeln.


Herregårdsegnen / Der Gutshöfe / The manor area Die Geschichte Hostrups geht in das 15. Jh. zurück, aber ist wegen schwach finanziell fundierten Besitzer unsicher, welches hauptsächlich auf unterschiedliche Bodenqualität um Hostrup herum zurückzuführen ist. Heute gibt es 68 ha gutes Ackerland mit humosem Tonboden und 110 ha Wald und Naturgebiete. Landschaftspflege mit Vieh und Pferden sowie Futteracker bereiten groβe Möglichkeiten für ein variiertes Pflanzenund Tierleben. So kann ein Ornithologe an einem günstigen Sommertag beim Wandern auf den Fuβwegen Hostrups über 100 verschiedene Vogelarten zählen. Der Gutshof Bustrup der von alters her ein recht beachtlicher Besitz war, ist nun stark verändert worden, um seiner jetzigen Nutzung als Schule und Heimstätte gerecht zu werden. Bustrup wurde im 20. Jahr­ hundert vom Staat zwecks Parzellierung ge­­kauft, dennoch ist es ge­­lungen, einen imposanten Gebäude­kom­plex zu bewahren. Kærgårdsholm bekam Anfang des 18. Jahr­hun­ derts einen dreiflügeligen Burghof, um­­geben von einem Burgraben mit zwei Zugbrücken. Nach den Agrarreformen wurde Kærgårdsholm parzelliert, und aus dem altem Herren­gut konnten 4 Bauernhöfe geschaffen werden. Da­­nach wurde der Hof an seinen jetzigen Standort verlegt, wo man den alten Haupterwerb der Gegend, die Viehzucht, betreibt. Charakteristisch für die Gutshöfe der Gegend ist die Lage in den Randgebieten an große Weiden mit gutem Grasen und guter Heumahd grenzend – der Hintergrund der früheren Ochsenzucht der Gegend. There are only a few places where the manors are lo­cated so closely as in Sal­ ling. Vestsalling alone has five manors all dating back

to the Middle Ages: Spøttrup, Kaas, Hos­trup Hovedgård, Bustrup, and Kærgaardsholm. The histories of the manors, their buildings and present usage differ so widely that all together they represent what could be called a typically Danish manor history. Spøttrup Borg The castle Spøttrup Borg with its cloistered appe­ ar­ ance and stout defences from the 1400s is the island fort of nation-­­­wide fame. The manor Kaas Since the 1500s, the red main building of the manor Kaas has been in a remote and solitary place guar­ding a unique nature area where the watchful beach wanderer without difficulty may feel carried back to times long gone by. Kaas fostered some of Den­ mark’s most powerful men who became the king’s confidential advisers. In present times, Kaas serves as a private dwelling. The manor Hostrup is now redecorated into a modern center for parties, holiday and conferences with room for 100 guests and with 20 double rooms. Hostrup is placed in beautiful nature between Venø Bugt (Venø Bay) and Sønder Lem Vig (Sønder Lem Creek). A system of paths has been laid out with only about 400 m to the beach as well as access to Langodde, a narrow peninsula, in Sdr. Lem Vig. The main building is from 1741. It was constructed with timber frame outer walls and thatched roof. The timber walls now remain as inner walls, where some of the bricks are sun-dried. The present appearance was given to the manor around 1900 with three brick-built wings and tortuous gable ends. The history of Hostrup can be dated back to the 15th century but is quite uncertain because of economically weak founded owners, which mainly is due to poor soil quality around the estate. Today the estate has 170 acres

Spøttrup Borg / Die Burg Spøttrup / The castle Spøttrup Borg. of good loamy farm land and 275 acres of forestry and natural resorts. Nature preservation with cattle and horses as well as forage plant fields provide with great opportunities for a varied vegetation and wildlife. Thus, on a good day, an ornithologist can count more than a hundred different species while walking on the paths of Hostrup. The manor Bustrup, which in former times was quite a considerable estate, has now changed drastically to adapt to its present use as a school and residence. The Danish Govern­ ment bought Bus­ trup in the 1900s for parcelling out, but ne-

vertheless they have succeeded in maintaining an impressive building complex. Kærgårdsholm At the beginning of the 1700s, Kærgaardsholm made a threewing court­yard surrounded by a moat with two drawbridges. After the Danish land reforms, Kærgaardsholm was parcelled out, and the old manor was turned into four large farms. It is characterstic of the local manor houses that they are situated in the peripheral areas down to large meadow areas with good grazing and hay harvest – the background for the region´s former steer breeding.

Herregården Kås / Der Gutshof Kås / The manor Kås.

9


Kirkerne / Die Kirchen / The churches den östlichen Gewölben findet man Fresk­­­en von ca. 1550. Den Alt­­artisch schmückt eine Täfelung aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Kanzel ist aus dem 17. Jahrhundert. Eine Beson­derheit in Bezug auf diese Kirche ist, dass der Zehnte erst um 1955 aufgehoben wurde. Die Kirche von Oddense ist werktags von ca. 7.30 - 16 Uhr geöffnet.

Die Kirche von Lem

Lem Kirke / Die Kirche von Lem / The church Lem. Alene i Vestsalling findes der 13 kirker. Du kan læse nærmere om dem på www.visitskive.dk/attraktioner/kirker_og_klostre. Vi har valgt at bringe en kort omtale af nedenstående kirker, da de hver især er meget interessante.

Oddense kirke opført i 12. årh. Bestod oprindeligt af kor og skib i romansk stil. Tårnet er føjet til i middelalderen. Der har engang været to våbenhuse, hvor det sydlige nu er væk. Fundamenter af et sakristi er fundet nord for koret. I de østlige hvælv findes kalkmalerier fra ca. år 1550. Alterbordet dækkes af et panel fra midten af 1600-tallet. Prædikestolen er fra det 17. årh. En speciel ting omkring kirken er, at tiendet her først blev ophævet om­­kring 1955. Oddense kirke er åben hver­dage ca. 7.30-16.

Lem Kirke Interessant i bygningshistorie. Skib, kor og korrunding er bygget omkring år 1200 i romersk rundbuestil af granitkvadre, som er rige på skulpturel ud­smyk­ning. Rundt om i kirkens mure findes i alt 15 billedkvadre forestillende fabeldyr, heste og mennesker. Apsis – korrundingen – er bevaret i oprindelig romansk stil. Be­mærk fisketegnet (kristent sym­­bol) og soltegnet (he­densk symbol) i søjlernes fodstykke. Tårnet og våbenhuset delvis i go­tisk stil er bygget senere i middel-

10

alderen. I kirken ses foruden kalkmalerier en inskription på bageste stolestade. Døbefonten er prydet med romansk løvværk. Kirken er res­tau­reret i 1964-65. Nøgle lånes hos præsten eller graveren.

Lihme kirke en af Jyllands ældste stenkirker fra 1100-tallet bygget af kvadre i uens størrelse. To stenfigurer er anbragt ved korets østende. På nord- og sydsiden to af sind forskellige løver. Et mindre vå­ben­hus er opført ved nord­portalen. Kirkerummet er længere og smallere end normalt – et engelsk træk. I kirken findes kalk­malerier fra starten af det 15. årh. Døbefonten anses for at være samtidig med kirkens opførelse. Kirken er åben på hverdage fra 8 - 17. Allein in West­salling gibt es 13 Kirchen. Nähere Infor­mationen gibt es auf www.visitskive.dk/attrak­tioner/­­kirker_ og_klostre.

Interessantes aus der Baugeschichte: Schiff, Chor und Apsis wurden ungefähr im Jahr 1200 aus Granit­ quadern im römischen Rundbogenstil mit viel Skulpturenschmuck ge­baut. Ringsum an den Wän­den der Kirche findet man insgesamt 15 Bild­quader, die Fabeltiere, Pferde und Menschen darstellen. Die Apsis – die Chorumrund­ung – ist im ursprünglichen ro­­manischen Stil erhalten. Achten Sie auf das Fischsymbol (christ­lich) und das Sonnensymbol (heidnisch) am Fuß der Säulen. Der Turm und das Waffenhaus sind teilweise in gotischem Stil und wurden später im Mittelalter dazugebaut. In der Kirche findet man außer Fresken eine Inschrift auf der letzten Stuhlreihe. Das Taufbecken ist mit romani­schem Blattwerk verziert. Die Kirche wurde 1964/65 restauriert. Den Schlüssel kann man beim Pfarrer oder beim Totengräber ausleihen.

Die Kirche von Lihme stammt aus dem 12. Jahr­hundert und ist eine der ältesten Steinkirchen Jüt­lands. Sie ist aus verschieden großen Quadern ge­ baut. Am Ostende des Chores sind zwei Stein­figuren angebracht. Auf der Nord- und Südseite findet man zwei Löwen in unter­ schiedlicher Gemütsverfas­sung. Am Nordportal steht ein kleineres Waffenhaus. Der Kirchenraum ist länger und schmaler als normal, eine englische Eigenheit. In der Kirche finden Sie Fresken vom Beginn des 15. Jahrhunderts. Das Taufbecken stammt vermutlich aus der Zeit des Kirchenbaues. Die Kirche ist werktags von 8 - 17 Uhr geöffnet.

Beschreib­ung von einigen der Kirchen, die jede für sich sehr interessant sind.

Die Kirche von Oddense wurde im 12. Jahrhundert erbaut und bestand ur­­sprünglich aus Chor und Schiff in romanischem Stil. Der Turm wurde im Mit­ tel­ alter hinzugefügt. Es gab früher zwei Waffenhäuser, aber das südliche ist nicht mehr erhalten. Nördlich vom Chor wurden die Fun­damente einer Sakristei gefunden. In

Rødding kirke / Die Kirche von Rødding / The church Rødding.


Kirkerne / Die Kirchen / The churches

Lihme Kirke

Lihme kirke. Kirken er en herskabskirke, bygget af en lokal bonde, og indviet til Sct. Vincentius. På nord og sydsiden findes to forskellige løver, den ene blidt slumrende, den anden et grumt vilddyr. Rundt om døbefonden er der hugget figurrelieffer, i alt fem motiver. Et af disse motiver er i 1998 brugt som motiv på de nye 500 kr. sedler.

Die Kirche von Lihme. Die Kirche ist eine Herrschaftskirche und wurde von einem Bauern des Ortes errichtet. Sie wurde zu Skt. Vinzenz eingeweiht. Auf der Nord- und Südseite findet man zwei Löwen, der eine schlummert sanft, der andere stellt ein grimmiges Raubtier dar. Rings um den Taufstein ist ein Figurenrelief mit insgesamt fünf Motiven herausgearbeitet. Eines davon wurde 1998 als Motiv für den neuen 500-Kronen­Schein verwendet.

The church Lihme kirke. The church is a church of a former state­ly home, built by a local farmer and dedicated to Sct. Vincentius. The northern and southern parts of the church show two different lions, one slumbering softly, the other a fierceful wild beast. Figure reliefs have been carved round the baptismal font, in all, five motifs. In 1998 one of these motifs was used as the motif for the new DKK 500 banknotes.

In Vestsalling 13 churches are situated. You can learn more about them on www.visitskive.dk/attraktioner/ kirker og klostre.

tithes were not abolished till about 1955. Oddense kirke is open weekdays about 7:30 a.m. - 4 p.m.

A key is available from the vicar or the grave digger.

The church Lem Kirke

We have chosen to bring a brief presentation of the following churches since each of them are very interesting.

Interesting building history. Its nave, choir and chevet were built about 1200 in a Romanesque style of gran­ite ashlar, rich in sculptural decorations. The church walls have in all 15 picture squares representing fabulous animals, horses, and people. The chevet has been preserved in its original Romanesque style. Notice the fish symbol (Christian symbol) and sun symbol (heathen symbol) in the base of the columns. The tower and the porch partially in a Gothic style were built later in the Middle Ages. Apart from the murals, the church shows an inscription on the rearmost pew. The baptismal font is decorated with Romanesque foliation. The church was restored in 1964 - 65.

One of Jutland’s oldest stone churches from the 1100s, built of ashlar gran­ite of uneven sizes. Two stone figures have been placed at the eastern part of the choir. Two lions of different natures are seen at the northern and south­ern parts of the church. A minor porch has been erected at the northern portal. The interior of the church is longer and narrower than normal – an English fea­ ture. The church has murals from the beginning of the 15th century. The baptismal font is considered to be contemporary with the erection of the church. The church is open weekdays 8.00 a.m. – 5 p.m.

The church Oddense kirke

was built in the 12th cen­tury. Originally it consis­ted of a choir and nave in a Romanesque style. The tower was added in the Middle Ages. Once it had two porches, but the south­ern one is now gone. Remnants of a sacristy have been found to the north of the choir. The east­ern vaults show murals from about 1550. The altar table is covered by a panel from the middle of the 1600s. The pulpit is from the 17th century. One special thing about this church is that the

The church Lihme kirke

11


Gårdbutikker / Hofläden / Farm shops lige kreative ideer. Her kan man handle i Hobbybutikken eller nyde en smagsprøve på Snapsekongen af Sallings snapse (2). På Vejby Kræmmermarked kan du finde trævarer, hjemmestrik, legetøj værktøj, håndbundtede børste og meget mere (3). Hofläden Ein Merkmal für West­­ salling sind die vielen, gemütlichen Hofläden. Das größte Pflanzen- und Blumengeschäft der Gegend liegt in Kjærgårdsholm (1). Gårdbutikker Et særkende for Vest­ salling er de mange hyggelige gårdbutikker.

Mangler hunden eller katten noget til ferien, findes det hos Balling katte- og hundepension i V. Balling (6 – se ann. side 17.)

Egnens største plante og blomsterhandel ”Lundly” ligger ved Kjærgårdsholm (1).

På Dalagergård lige uden for Rødding by i retning mod Krej­ bjerg finder man mange forskel-

1

Blomsterdekorationer Altid friske blomster Stauder · Stedsegrønne mv. Velkommen hos

GARTNERIET LUNDLY v/ Lars, Bo og John Olesen Holstebrovej 463 · Rettrup · Tlf. 97 56 61 07

Braucht der Hund oder die Katze etwas für den Urlaub, ist es bei Balling Katzen- und Hundepension in V. Balling (6) erhältlich. Auf dem Hof Dalagergård direkt auβerhalb der Stadt Rødding in Richtung Krejbjerg findet man viele verschiedene, kreative Ideen. Hier kann man im Laden Hobbybutikken einkaufen oder eine Kostprobe der Kräuterschnäpse des Schnapskönigs von Salling probieren (2).

3

VEJBY KRÆMMERMARKED Trævarer · Hjemmestrik · Legetøj · Værktøj · I.K. Mønter Håndbundtede børster: www.hd-borstenbinderi.dk Gratis is til børn under 12 år.

VEJBY KRÆMMERMARKED

Vildmosen 4 | 7860 Spøttrup | Tlf. 97 56 12 60 Åbent hver lørdag/søndag kl. 10-17

Se mere på: www.vejbyprodukt.dk 12

Farm shops One characteristic of Vest­salling is its many cosy farm shops dealing in all sorts of quality goods. The region´s biggest plant and flower shop is located at Kjærgårdsholm (1). If Your dog or Your cat needs anything for the holiday, you can find it at Balling cat and dog kennel in V. Balling. They deal in everything for your pets (6). In “Dalagergård” just outside Rødding town you can have many different creative ideas. Here you can shop in the hobby shop or just enjoy the nature and surroundings e.g. the lovely apple orchard. Maybe you want to taste one of the snaps made by “The Snaps King of Salling” (2). At Vejby hucksters’ market you find woodworks, knitwear, toys, tools, handmade brushes and many other interesting things (3).

Auf dem Krämermarkt in Vejby können Sie Holzwaren, 5

4

2

Strickwaren, Spielzeug, Werk­ zeug, handgemachte Bürsten und vieles mehr kaufen (3).

BUSTRUP.DK Køb anpart i en økologisk Spøttrupstud og få kød og gode oplevelser samtidig med at du støtter et godt projekt.

Fonden Spøttrup Studegård udbyder anparter i økologiske stude, der afgræsser engarealerne omkring Spøttrup Sø.

1/4 stud koster 4.550,00 kr. 1/8 stud koster 2.275,00 kr. Du får hhv. 70 eller 35 kg. kød til efteråret inkl. slagtning. For yderligere oplysninger kontakt Finn D. Andersen, tlf. 22 20 37 07 eller se: www.scorenstud.dk

BUSTRUP.DK DEJLIGE  NATURSTIER   MODERNE  FITNESSCENTER   UDSTILLINGER  OG  GALLERI   DAGSKOLE  OG  OPHOLDSSTEDER   SOCIALPÆDAGOGISKE  PROJEKTER   SØNDER  LEMVEJ  3,  7860  SPØTTRUP  


Overnatning – Übernachtung – Accommodation 3 2

2

4

4 6 3

1

SILDEDRÆTTET

5

1

Gallerier og kunsthåndværkere / Galerien und kunsthandwerker smukke og afveks Den Galleries and craftsmen lende natur i Vestsalling giver inspiration til mangt og meget, og området er rigt repræsenteret af dygtige kunsthåndværkere, glasmagere, smede­­­­ kunst­ nere – mange med eget galleri og udstilling. Die schöne und ab­­ wechslungsreiche Natur von Westsalling inspiriert zu Manchem, und die Gegend bietet eine Vielfalt von gekonnten Kunsthandwerkern, Glas­machern, Schmie­ dekünst­ lern – viele mit eigener Galerie und Ausstellung. The beautiful and varying nature in Vestsalling gives inspiration to a great many things, and the area is richly represented by gifted craftsmen, glassmakers, forging artists – many with their own gallery and exhibition.

4

3

Værkstedsbutikken Nymøllevej 65 · 7860 Spøttrup Tlf. 2980 3890

Unika Smykker Filt Brugskunst Kurser

2

Glasværkstedet Heden

Kaj Fjendbo, Heden 20, 7860 Spøttrup. tlf. 26 18 11 52, kaj@fjendbo.dk www.galleritemporary.dk www.glaskunst.fjendbo.dk

www.vaerkstedsbutikken-ks.dk Foreningen har 30 medlemmer indenfor kunst, kunsthåndværk, gourmet og antik/retro. Se adresser og telefonnumre på hjemmesiden eller besøg vores galleri og butik i på Rødding torv overfor Brugsen. Mandag-fredag kl. 14.30-17.00. Lørdag kl. 10.00-13.00. Der er altid kaffe på kanden.

www.spøttrupcirklen.dk

1

Galleri, butik og kreativ værksted Åben værksted med keramik, malerier og brugskunst i galleriet. Garn og patchworkstoffer i butikken. Åben tirsdag - fredag kl. 13.00 - 1700, lørdag kl. 10.00 - 13.00. Søndag kl. 13.00 - 16.00.

GALLERI GLUD Nørregårdvej 3 • Grove • 7860 Spøttrup Tlf. 51 52 12 06 www.grove-norregaard.dk • emglud@mail.tele.dk

13


Planetstien fra Bustrup til Vigen

Planetstien fra Bustrup Hovedgård til Vigen ved Lim­ fjorden (se kort side 41) er også en dejlig naturoplevelse. Fuglelivet er spændende året rundt. Ved vigen er der god udsigt fra fugletårnet. Tæt på Bustrup Hovedgård er der shelter med bålplads til fri afbenyttelse. Hvis I vil overnatte, vil personalet på Bustrup Hovedgård gerne have besked. Toiletterne finder I ved galleriet og fitness centeret på Bustrup Hovedgård. Glem ikke en tur op på galgebakken, hvor der er et dejligt udsyn over Vigen og den frodige natur, som er præget af istiden med dødishuller og andet spændende. Selve Planetstien er 1000 m. lang. Solen er placeret ved 0 meter, og planeten Neptun (som ligger længst væk) ligger ved 1000 meterstregen. I dette målestoksforhold er solen 30,89 cm i diameter og Merkur er 0,11 cm i diameter. – Hvis Planetstien var 10.000 m lang, skulle ovenstående mål ganges med 10. Langs stien er de forskellige planeter beskrevet. Du kommer forbi både heste- og fårehold, der er sat naturtavler op, så du kan artsbestemme de fugle og dyr, du ser på turen, og foran hovedbygningen er der en spændende permanent udstilling af stenarbejder lavet af afrikanske kunstnere. Turen kan sluttes af med et besøg på stedets lille galleri.

14

Sie finden auch einen Planetenpfad bei Bustrup Herrensitz, einem der historischen Herrensitze der Gegend. Säulen entlang dem Pfad erzählen über die Planeten, und man nimmt den riesengroßen Abstand zum Neptun am anderen Ende des Planetenpfads wahr. Der Pfad verläuft durch schöne Landschaft, und man kann einen Abstecher zum Galgenhügel machen. Von hier aus gibt es einen fantastischen Blick auf die Bucht und den Limfjord. Die Sonne, die als ein beleuchtetes Kunstwerk im Tor von Bustrup hängt, ist Anfang und Ende des Planetenpfades. At Bustrup manor, one the historical manors of the area, you find the 1 km long Bustrup planet path. Columns along the path inform about the planets and you sense the colossal distance to Neptun placed at the end of the planet path. The planet path runs through beautiful nature, and you can make a detour to the former place of execution, from where you have a fantastic view of the inlet and the Limfjord. The Sun is both starting point and ending point of the planet path – the Sun is placed in the gates of Bustrup manor as an illuminated work of art.

Ålbæk Anker og Landingsplads 2017 har været et år med mange udfordringer, vi er oppe imod statslige og offentlige myndigheder og det tager tid og kræver indsigt i mange ting. Heldigvis har vi Henrik Willadsen fra Provins Aps til at hjælpe med ansøgninger m.v. Vi fik i marts 2017 afslag fra Kystdirektoratet og Erhvervs­ styrelsen på vores ansøgning om en jollehavn, med begrundelsen ”Nyanlæg i det åbne kystlandskab hvor der ikke i forvejen er anlæg, må ikke etableres” Bestyrelsen tog kontakt til Henrik Willadsen, hvor vi blev enige om, at vi skulle have Skive Kommune med i det videre forløb. Vi blev indkaldt til møde hos Skive Kommune. De var meget positive overfor vores projekter, og ville gerne være formid­ lere til Kystdirektoratet og Erhvervsstyrelsen angående et møde hvor vi kunne få afklaret, om de eventuelt var mere positiv stemt, hvis jollehavnen i stedet blev anlagt inde i området ved fiskehusene, da vi så ellers ville risikere at fejlplacere slæbestedet med den oprindelige plan. Efter mange henvendelser til Skive Kommune om mødet med Kystdirektoratet og Erhvervsstyrelsen kom der endelig svar i december måned.

Kystdirektoratet fastholder deres afgørelse fra marts 2017, og har givet udtryk for at hvis der skal holdes nyt møde skal der være en konkret projekttilpasning eller en ny placering. Efter den besked afholdt vi et bestyrelsesmøde og blev enige om, at vi ville gå i gang med etablering af slæbestedet på den oprindelige placering, da vi allerede har tilladelserne og budgettet på plads. Vi forventer at gå i gang med byggeriet til foråret 2018. Vi mangler en byggetilladelse til Garnklaringshuset fra Kystdirektoratet og efter samråd med Henrik Willadsen er planen, at vi skal have udarbejdet en lokalplan for området, dette vil gøre det nemmere at få byggetilladelsen og andre tiltag i området. Det kunne blandt andet være kystsikring foran fiskehusene, da der er blevet åbnet op for mere selvbestemmelse til kommunerne på området. Henrik Willadsen er i gang med at planlægge møder med Skive kommune om udarbejdelse af en lokalplan for området. Bestyrelsen har ikke opgivet planerne om en jollehavn, når lokalplanen er på plads, vil vi arbejde videre med Projekt Jollehavn. På bestyrelsens vegne. Formand Mogens Larsen


Gyldendal Havn / Gyldendal Hafen / Gyldendal Harbour Gyldendal Havn er en privat havn i det sydvestlige Salling. Havnen er smukt beliggende ud til Venø Bugt, hvorfra der er rig mulighed for mange dagsture til de omkringliggende havne kombineret med en smuk tur rundt om Venø. Havnen er velanlagt med flydebroer, med tilhørende agterpæle og Y-bomme, og flere langsskibs pladser. Endvidere findes en rampe til søsætning af trailerbåde. Havnen kan besejles både dag og nat. Havnens gæstebåde er velkommen til at bruge Gyldendal Bådelaug´s Klubhus og alle omkringliggende faciliteter, såsom borde / bænkepladser, grill terrasser, shelters og naturligvis toiletterne. Havnen har indrettet en plads specielt for mobil-home, der naturligvis også må benytte samtlige faciliteter. Havnens gæster modtages af en altid glad, smilende og gæstfri havnefoged Birte, der bor i området. Der er rig mulighed for traveture i baglandet og i sommerhus området. Gå en tur til den nyanlagte sø i baglandet, som giver en fantastisk udsigt over både sø, havn og fjord. Der forefindes shelters. Fjordens flotteste udsigt kan iøvrigt nydes fra Restaurant Gyldendal. Der findes en fin badestrand specielt for børn syd for havnen, hvorfra der kun er 25 meter til gratis bad og toilet. Gyldendal Kajak Klub har eget klubhus nord for havnen, hvorfra man kan leje havkajakker. Gyldendal Hafen ist ein privater Hafen im südwestlichen Teil von Salling. Der Hafen ist schön gelegen an der Venø Bucht, und Segler können Tagesfahrten zu den Nachbarhäfen sowie eine Rundfahrt um die Insel Venø vom Gyldendal Hafen aus machen. Der Hafen ist gut eingerichtet mit Floßbrücken und dazugehörigen Achterpfählen, Y-Bäu-

men und mehreren Langschiffplätzen. Außerdem gibt es eine Sliprampe, worüber Trailerboote zu Wasser gelassen werden können. Der Hafen kann bei Tag und Nacht angelaufen werden. Gastsegler dürfen das Klubhaus des Bootsvereins sowie alle sonstigen Einrichtungen benutzen, z.B. Tische/Bänke, Grillterrassen, Übernachtungsshelter und Toiletten. Am Hafen gibt es einen Platz speziell für Wohnmobile, die natürlich auch sämtliche Einrichtungen benutzen dürfen. Besucher des Hafens werden von Birte, unserer immer freundlichen Hafenmeisterin, begrüßt. Im Hinterland und Ferienhausgebiet gibt es viele Wanderwege. Unweit des Hafens finden Sie einen neuangelegten See mit schönem Blick auf den See, Hafen und Fjord. Hier finden Sie auch Übernachtungsshelter. Die schönste Aussicht gibt es aber vom Restaurant Gyldendal. Südlich des Hafens liegt ein schöner, kinderfreundlicher Badestrand mit kostenloser Dusche und Toilette in nur 25 m Entfernung vom Strand. Der Gyldendal Kajakklub hat ein eigenes Klubhaus nördlich des Hafens, und hier können Seekajaks gemietet werden. Gyldendal Havn, the private harbour in the south western part of Salling, is beautifully situated at the bay of Venø Bugt. From the harbour sailors can make a day trip to the neighbouring harbours or a trip around the island Venø. The harbour has landing stages with stern fasts, Y-beams and several long ship berths. Besides, there is a slipway by which boats can be moved to and from the water. The harbour is open 24 hours a day. Visiting yachters are welcome to use the club house and all surrounding facilities such as tables, benches, barbeque terraces, shelters and toilets. There is also a special place for mobile homes with access to all facilities. Yachters are received by Birte, our friendly and always smiling local harbour master.

The area offers great walking opportunities in the surround­ ings and the holiday house area. From the newly created lake there is a magnificent view of the fjord and the harbour. Here you find shelters. You can also enjoy the view of the area from the Restaurant Gyldendal.

Tlf. 21 90 70 52

South of the harbour you find a great child friendly beach with free shower and toilet only 25 metres away. At the club house of Gyldendal Kajak Klub you can rent sea kayaks.

Gyldendal Havneevent LØRDAG DEN 25. AUGUST 2018

Udstillinger af lokale kunstnere Vandaktiviteter · Salgsboder Bagagerumssalg · Musik og meget meget mere.

Udlejning af havkajakker Erik Viller Jørgensen + 45 2056 3070 Kis Stamp . . . . . . . . + 45 2335 2301 Mette Nymann . . . . + 45 4218 0688

Spøttrup Havkajak Klub

Vester Hærup Strandvej 34A · Gyldendal, DK-7860 Spøttrup www.spottruphavkajaklaug.dk · Spøttrup Havkajak Klub

15


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... BALLING

Balling Bypark. Landsbyen Balling har med opland ca. 1400 indbyggere. Der er en række større virksomheder indenfor gaffeltruck, metalvare, industrilakering, byggeri, under­leverandører til bl.a. vinduesindustrien samt traktorsalg og -service. Dette suppleres af en række mindre virksomheder indenfor håndværk og serviceområdet. Der en selvstændig sparekasse og indkøb kan bl.a. klares i en af byens mange forretninger. Der er børnehave og skole med overbygning. Overbygningen omfatter også elever fra Rød­ding og Lem Skole. Ved skolen er placeret idrætscenter, multibane og hal, som bruges flittigt af en stor og aktiv idrætsforening. Pulsen i Salling Pulsen i Salling er et flagskib og et samlingspunkt for lokalområdets befolkning og for Sallings turister. Centeret indeholder idrætshal, fitness og spinnings faciliteter, cafe, varmvands/well­ ness område og multisal til foredrag, koncerter og selskaber. Desuden er der mødelokaler og værksteder til kreative tiltag og

16 16

et stort fællesområde til leg og hygge. Sidst men ikke mindst er der i centret integreret et sundhedshus med læger, fysioterapeuter og andre behandlere. Balling bypark Midt i Byen er der etableret stor flot bypark, der bl.a. danner rammen om Sct. Hans og byfest. I byparken er der et stort fuglevoliere samt diverse legeredkaber samt stor flot sø. Der er borde og bænke, så man kan nyde sin kaffe i den smukke park. Tæt ved byparken ligger byens aktivetscenter, der er rammen om aktiviteter i efterlønsklub og pen­sionistforening, ligeledes er der petanquebaner. Fra Byparken udgår Overnedermølle natursti, der bl.a. passerer forbi Balling Kirke samt et naturområde med nedlagte vandmøller. Man kan også gå, løbe eller tage cykeltur ad Vestsallingstien, der er etableret, hvor den nedlagte Vestsallingbane lå. www.pulsenisalling.dk

Udsigt fra Balling Kirke

En god grill-/ hyggeaften fortjener Nørregade 19, 7870 Roslev

Tlf. 97 56 43 30 www.spottrup-ugeavis.dk

GODT KØD - det får du altid hos

post@spottrup-ugeavis.dk

Nørregade 9, Balling 97 56 41 67 slagtermesterinden@live.dk

9756 4422 www.sparekassenballing.dk

Mad ud af huset efter aftale Ferielukket uge 29 og 30


– med Pulsen og den smukke bypark

Pulsen.

Balling el a/s ling El A/S

Knudsen 97 56 42 44 · 40 80 66 66 · www.ballingel.dk 8, Balling,vk@ballingel.dk 7860 Spøttrup

Besøg

Balling Apotek Vestergade 1, Balling 7860 Spøttrup

Nørregade 8, Balling, 7860 Spøttrup

2 44 · 40 80 66 66

gel.dk · www.ballingel.dk Balling

Tlf. 97 56 40 13 Fax 97 56 42 62

Balling Bed&Breakfast Posthusvej 2A, Balling, 7860 Spøttrup Tlf. 20 49 55 52 Åbent hele året! – se os på Balling Bed&Breakfast

Dagens ret af friske råvarer... Spis her eller tag med...

Take away....

se åbningsider på www.pulsenisalling.dk

PULSEN I SALLING Stadion Alle 3 – Balling 7860 Spøttrup Tlf. 82 13 48 00 info@pulsenisalling.dk

6

Bypark

Gar

Vester Ballingvej 11 · 7860 Spøttrup · Tlf./fax 97 56 45 17 ballinghundogkat@godmail.dk · www.balling-hundogkat.dk

tne

rh.

v/ Henrik Sørensen, Søndergade 13 B, Balling

Tlf. 20 49 55 52

17


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... HÅSUM

Håsum Det lille lokalsamfund Håsum er det første man kommer til på kanten af Håsum Enge og Sdr. Lem Vig. Området er et stort naturområde med ferske enge, Trævel Å, Sdr. Lem Vig og Geddal Enge fuglereservat. I området er der et stort gå-, cykel- og ridestinet, som forbinder Lem, Sdr. Lem, Hostrup, Ramsing og Ejsing-Egebjerg. Håsum Kirke nedenfor Klokkehøjen, er et godt udgangspunkt, med gode

Rettrup

Rundkørslen ved Kjærgårds­ holm prydes af den smukke søpindsvin, af kunstneren Poul E. Nielsen, Lihme. Håsum Forsamlingshus Ven­ ner afholder hvert år kræmmermarked. En tilbagevendende begivenhed den første weekend i september og med et stort antal besøgende, en fantastisk

markedstemning med basis for en god handel. På markedspladsen er der hele året mulighed for overnatning i shelters og der er adgang til toiletter. Hvis man kommer med hest og vogn, er der også mulighed for at hesten kan få en velfortjent pause med græsning og friskt vand.

parkeringsforhold, hvorfra man skal krydse Landevejen og via Lægårdvej finder ind i stisystemet. Området er fra gammel tid priviligeret ved at have de 2 herregårde, Kjærgårdsholm og Bustrup. På Bustrup findes der i dag bl.a. et fitnesscenter og galleri, som er åbne for publikum. Tæt ved Bustup findes en meget naturskøn lerdue-bane og en stor rideklub.

Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... Hvidbjerg

Hvidbjerg

Rettrupkær Sø.

18

Landsbyfællesskab kun 5 km fra Skive På overgangen fra smeltevandssletten til det frodige morænelandskab i Salling ligger Landsbyen Hvidbjerg med udsigt over marker, enge og skov. Lokalområdet, som udover Hvidbjerg dækker Rettrup og Brøndum, er kendt for stort sammenhold og mange sociale aktiviteter og også med plads til familier, der ønsker ro og god plads. Fra sommeren 2017 er Hvid­ bjerg og Skive forbundet med cykelsti.

Gennem de seneste år, har mange børnefamilier valgt at bosætte sig i lokalområdet, hvilket har givet mulighed for at fastholde børnehave og vuggestue i Hvidbjerg. Det store rekreative område i den Gl. Grusgrav med toiletfaciliteter, shelter og legeplads benyttes dagligt af børnene, ligesom her afholdes flere fællesarrangementer som fx St. Hans fest. Området har adgang via Kløvermarken. En omfattende jordfordeling i Hvidbjerg og Rettrup resulterede bl.a. i, at en tidligere sø blev genskabt i 2004. Rettrupkær Sø ligger nu som en velplejet sø på smeltevandssletten syd for Rettrup. Søen har et rigt fugleliv og er på frivilligt initiativ og i samarbejde med kommunen forbundet med Hvidbjerg by via en natursti gennem BrøndumHvidbjerg Plantage. En del af stisystemet er desuden anlagt som ridesti i Plantagen. Yderligere information om lo­­kal­området herunder bygge­ grunde findes på www.hvidbjergborgerforening.dk


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... RAMSING

Luftfoto over Ramsing. Ramsing ligger højt placeret på Sallings moræneplateau med vid udsigt mod syd Ramsing er den idylliske landsby med faciliteter som vuggestue, børnehave, forsamlingshus, sportsaktiviteter og håndværksvirksomheder. I forbindelse med vuggestuen og børnehaven er en stor sportsplads samt en multibane, som er åben for offentligheden. Ramsing er præget af et usædvanligt sammenhold. I sin moderne udformning ses det bedst i Onsdagshuset, hvor der hver onsdag i perioden september til maj, er fællesspisning på Ramsing skole. Der mødes sædvanligvis 60-90 mennesker.

I byen er der sportsplads med tennisbane, minihal til gymnastik og badminton. Ramsing har en meget besøgt og velfungerende ungdomsklub, som huser unge fra hele Skive og opland. Fra Ramsing er der en cykelsti, Vestsallingbanen, mod vest med forbindelse til Lem og Rødding og mod øst til Balling og Skive. Er man på Cykeltur på den skønne Vestsallingbane, kan man passende nyde et ophold i Ramsings store og flotte nyoprettede bypark, som er placeret midt i byen. I byparken findes ”Kronprins Frederiks eg”, som blev skænket til byen af Kronprinsen i 2003, da han havde været protektor for organisationen ”Plant et træ” i 15 år. På byens legeplads, som ligger bag forsamlingshuset, finder man foruden en legeplads til børnene en petanquebane samt fodboldbane til fri afbenyttelse. Ramsing er en landsby i udvikling og i løbet af året tilbydes forskellige begivenheder og foredrag – besøg Håsum/Ramsings hjemmeside og læs nærmere om kommende events. På hjemmesiden kan man bl.a. også leje forsamlingshuset, bestille tid på den udendørs tennisbane eller melde sig til Onsdagshuset. Velkommen til Håsum/Ramsing. www.haasum-ramsing.dk

Ramsing MULDVARPEBEKÆMPELSE Ved brug af kulilte

Pris 500,- + moms

Du kan hæve kroner og euro i vores hæveautomater

(prisen er for alm. parcelhusgrund)

Kontakt

Martin Jørgensen Tlf. 51 68 08 06 (Gratis udkørsel i Skive kommune)

Salling Bank Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 www.sallingbank.dk

TØMRERMESTER MARTIN JØRGENSEN Tømrerarbejde udføres inden for — Nybyggeri, ombygning og renovering — Zink tagrender og tagarbejde — Isætning af vinduer og døre

Kontaktes på tlf. 51 68 08 06 19


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... KREJBJERG Krejbjerg er en lille landsby med engagerede borgere og smuk natur. Den lokale borger- og idrætsforening og forskellige borgergrupper arrangerer fællesspisninger, grillaftener, fester, badminton, gymnastik, dilettant, udflugter og meget mere! I landsbyens centrum ligger kirken, en række idrætsfaciliteter, legeplads, forsamlingshus og et smukt torv. Her er også Jens Vævermuseet og en buste af Jens Væver, der opfandt det revolutionerende snurrevod. I skoven vest for landsbyen er der en 5.000 år gammel jættestue, som børnene kan gå på opdagelse i med lommelygten. Ved vores strand har vi den magiske Hjortholm, i dag en halvø og i morgen måske en ø, som man dog let kan vade over til. Du kan også passere slusen ved Hjerk Nor, og pludselig er du i et andet sogn med ganske andre oplevelser i vente. Det hele er forbundet ved fine naturstier, der også er egnet til cykelture.

20


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... ODDENSE Oddense

Træmuseet i Oddense. Der er en del ældre byhuse især langs den gennemgående hovedvej. I den nordlige del af byen finder vi byens dagligvarebutik; Dagli´ Brugsen Oddense, der betjener det lokale opland og turister. Tin

gag

10 km nordvest for Skive, gennemskåret af Holstebrovejen ligger Oddense centralt placeret I Salling. Befolkningstallet er på ca. 700 indbyggere. Oddense har med sin centrale placering i Salling og et stærkt fællesskab god grobund for tilflytning af nye til lokalområdet. Træmuseet Især som turist kan du positivt besøge Træmuseet; egnens ældste møbelfabrik. Træmuseet er et arbejdende museum, som udstiller dansk fremstillede maskiner og værktøjer. En såkaldt ”slyngdrejebænk” er måske den eneste tilbageværende i Danmark. Oplev også maskiner og værktøj, benyttet i træindustrien de seneste 150 år. Også spændende samling af mere end 50 træskulpturer og 100 forskellige træsorter fra hele verden, hvoraf de 10 er udryddet. HP´s fiskesø er osse et besøg værd. Dagligt udsættes der bæk- og regnbueørred i søen.

er

HP Vestergaard etablerede fiskesøen i 2003, efter at den havde været grusgrav i cirka 10 år.

Naturen Byen har naturen tæt ved og det nyder de fleste. Der er lavet gode cykel- og vandrestier rundt i byen, som bliver flittigt brugt.

Op igennem 90´erne blev naturlegepladsen ved skoleskoven, skolesøen og shelters etableret, som er forbundet af gode stier. Området imellem HP´s Fiske­ sø og Gravene besøges ofte på lokale gåture. Her har lokale kræfter lavet vandrestier igennem tæt skov og over mindre åløb. I skumringen og om aftenen kan det være nødvendigt at have en lommelygte med.

OddenseHus, Sport & Kultur er placeret tæt på byens skole og kirke. Byens nye samlingspunkt med kulturelle oplevelser i kombination med sportslige aktiviteter inde som ude. OddenseHus blev renoveret og moderniseret i januar 2015. Oddense er en relativ stor landsby med skole og børnehave, kirke og ældrecenter placeret meget tæt på hinanden i den sydlige del af byen.

Strøget 16 A Oddense · DK-7860 Spøttrup Tel. +45 97 58 10 49 · +45 97 57 91 42 Åben: Juli: tirs & tors. 10 -16. · Open: July, Tue & Thu 10 am to 4 pm. Åben efter aftale. Öffen: Juli, Di & Do 10 - 16 Uhr. · Entré: Entrance / Eintritt: DKK 30,-

Internationalt skulptur og dreje symposium i uge 24 – fra 11.-17. juni 21


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... LEM

Lem – en by med liv og skøn natur Lem er en meget aktiv landsby med et rigt og varietet foreningsliv med mange forskellige arrangementer over hele året. Og i år er Lem en del af Aarhus 2017 med en masse spændende kulturarrangementer, herunder gratis musikarrangementer i det fri. Byen har de butikker, institutioner og servicevirksomheder, der gør byen rart at bo i og rart at besøge. Lem har en velfungerende skole med børnehave og SFO en købmandsbutik med medicin-­ håndkøbsudsalg, posthus og med nøgleudlevering til de mange udlejningssommerhuse i nær­området Byens Kulturhus, der er sammenbygget med skolen på Vejbyvej, danner rammen om mange forskelligartede aktiviteter og rummer en minihal, gym-

22

nastiksal, auditorium, ungdomslokale, mødelokaler, kioskområde og et stort køkken. Kommer du som turist til Lem er der masser af aktivitetsmuligheder for hele familien. Du kan gå en tur på Kløver­ stierne, der blev indviet i sommeren 2015 og som alle har udgangspunkt fra købmanden på Torvet. De markerede stier er på 2,5 - 5 - 7,5 og 10 km og alle forsynet med oplysninger på ruterne om interessante steder og naturforhold. Du finder også geocaching-punkter på spændende steder. Trænger du til motion og leg står et nyere børnevenligt aktivitets- og legeområde ved skolen, børnehaven og Kulturhuset til rådighed for alle. Her finder du boldbaner og en multibane med bander og mål. Mellem skolen og købmanden finder du fire petanquebaner til fri rådighed.

En ny stor naturlegeplads ved Hostrup Hovedgård står også til fri benyttelse. Er du til fitness er du velkommen til frit at benytte byens nye udendørs fitnessområde med otte forskellige redskaber (se app: Norwell Senior). Området, der også rummer en mindre legeplads, finder du bag Ældrecentret på Hostrupvej. Er du mere til indendørs motion bør du besøge fitness-centret på herregården Bustrup, der har åbent hele dagen. Har du bare brug for at slappe af er du velkommen til at bruge byens nyopførte bålhytte bag Ældrecentret, hvor du kan tænde bål, spise din mad eller bare læse en god bog i skyggen. For de vandglade er der rigt mulighed for en forfriskende dukkert ved den børnevenlige Hostrup Strand, hvor der er opsat handicapbadebro og hvor børnene har god mulighed for krabbe­ fangst. For naturelskere er Sdr. Lem Vig-området syd for byen et must. Her finder du en fantastisk natur med et rigt dyreliv og rige vandrermuligheder på flere afmærkede stier. Ved pumpestationen er der endvidere mulighed for frit at fiske skaller og aborre. Har du lyst til at overnatte i Lem-nærområdet findes der primitive muligheder med shelter, bålplads og bord/bænkesæt til fri benyttelse ved Hostrup strand, hvor der også er offentligt toilet. Ønsker du overnatning under mere komfortable forhold, kan du leje en eller flere lejligheder i forpagterboligen til den gamle herregård Hostrup (www.hostruphovedgaard.dk), der også råder over lokaler til selskaber og konferencer mv. Er du mere til kultur, må du ikke snyde dig selv for et besøg på den gamle herregård Bustrup (www. bustrup.dk) med bl. a. galleri. På byens Torv finder du en Hejre udført i jern af den lokale og anerkendte kunstner Poul Erik Nielsen. Hejren blev afsløret i efteråret 2014 og er belyst i den mørke tid. Den meget interessante og anseelige Lem Kirke fra omkring

år 1200 er absolut et besøg værd. I kirkens mure findes mange interessante billedkvadre. Korrundingen (apsis) er helt bevaret i sin oprindelige stil og i sin art noget af det smukkeste og ejendommeligste, vi har her i landet. Deltag også gerne i en gudstjeneste og nyd det smukke og enkle kirkerum. Byen har naturligvis offentlige toiletter. De ligger ved parkeringspladsen ved købmanden midt i byen. Byen har to Hjertestartere, der er placeret på hjørnet af købmandsbutikken og ved Kulturhuset, og som naturligvis begge må benyttes. Læs mere om Lem-området på www.lemby.dk

Velkommen i SparV

LEM AFDELING

Vesterbrogade 24, Lem 7860 Spøttrup Tlf. 82 22 94 00

www.sparv.dk


– en by med liv og skøn natur

Lem

Vesterbrogade 1, Lem . Tlf. 97 56 80 03

“Frisk bagerbrød hver dag” “Frisches Brot jeden Tag” Lem Tømrer- & snedkerforretning A/S Ringvej 2 - 4 · Lem · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 81 71 · Mobil 20 44 55 71 www.lemtoemrer.dk

NYBYGNING · TILBYGNING OMBYGNING

www.skp-el.dk Sdr. Boulevard 7 · 7800 Skive Tlf. 97 52 23 00

Post-shop 7-20

Ringvej 1 Lem · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 85 00

LYS · VARME VARMEPUMPER STOR BUTIK I SKIVE

Hostrup Hovedgaard En perle ved Limfjorden til fester, konferencer og ferie

www.hostruphovedgaard.dk Tlf. 8666 7870 · 4046 6053 23


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... LIHME Lihme er et af Sallings mest besøgte turistmål og et godt sted at bo. Her søger man hen, når livet skal nydes, opleves og leves. Engagerede Lihmeboere Borgerne interesserer sig for hinanden og ikke mindst for byens udvikling. Et rigt foreningsliv samler alle aldre. Sammenholdet styrkes ved udgivelse af Lihmebladet, hvor seneste nummer altid kan fåes i Dagli’ Brugsen på byens nye torv ”Vores sted”. Lihme landsby er en by i konstant udvikling. Der er anlagt naturstier, lavet vandreruter, ”Tumlepladsen”, digitale informationstavler og mulighed for leje af gode nye cykler. Senest det helt nye Kultur- og Medborgerhus der også huser ”Lihmesamlingen” der beskriver Vestsallings naturhistorie og dyreliv. Alt dette igangsat af engagerede Lihmeboere. Natur og kultur På vestsallingstien, som følger en nedlagt jernbane, kan der vandres, cykles eller rides helt til Skive. Lihme kirke – Danmarks ældste fungerende kirke. Kirken har et klokkespil og døbefonden har

24

leveret motiv til den gamle 500 kr.seddel. Der er i område mange afmærkede Vandreruter blandt andet ved Kås, Gyldendal, Vendal og Sønderhede. Fjord og strand Badestranden er god og meget børnevenlig. I Gyldendal havn skaber små fiskerbåde, lystbåde, surfere og havkajakker liv og aktivitet. Mens solen går ned over fjorden kan havnebesøget afsluttes i restauranten eller ved de opsatte grill og shelters. For yderligere information se på lihmelandsby.dk

Fotos: Øverst Lihme Kirke. I miten: Kås Hoved. Nederst: Torvet ”Vores sted”.


– en landsby med liv og udsigt

Lihme

Ålbækvej 1 · LIHME · 7860 Spøttrup · tlf. 97 56 00 08

ÅBEN HVER DAG 7.30-19.00 Tips og lotto · Apoteks udsalg Frisk brød fra håndværksbager

K. AGGERHOLM A/S Amtsvejen 20, Brodal 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 80 34

www.kaggerholm.dk l l l l l l l l l

R  eparationer af alle bilmærker R  eparation og service på aircondition R  eparationer af frontruder U  dskiftning af frontruder Forsikringsskader R  eparationer af plæneklippere Reservedele Tilbehør Dæk

OK benzin/ diesel Automat til sedler og kort

Følg oS pÅ

Faceboo k

Ålbæk Strandvej 5 · DK-7860 Spøttrup Tlf. +45 97 56 02 50 · www.limfjords.dk

Ferieaktiviteter for hele familien 25


Velkommen til en af Vestsallings dejlige byer.... RØDDING teter, der er knyttet til æblerne i Rødding. Oplev mostning og podning og besøg de mange frugthaver. Æblefestival trækker hvert år mange folk til torvet ved Spøttrup Kro fra store dele af Jylland. Æblefestival er den første lørdag i efterårsferien (uge 42). Hele uge 42 vil byde på en perlerække af aktiviteter i området. Spøttrup Borg skal naturligvis besøges. Borgen byder på mange oplevelser hele året rundt. Mellem borgen og fjorden har vi naturområdet Spøttrup Sø med et rigt fugleliv. Nyt er et naturpleje projekt, hvor Spøttrupstude sørger for afgræsning rundt om søen. Studene er anpartsejede i projekt ”Scor en stud”.

Rødding - Årets Landsby 2012 - har meget at byde på både for turister og lokalbefolkningen. En skøn natur, kulturelle oplevelser og mange spændende aktiviteter. Rødding er et meget aktivt samfund med mange børnefamilier. Byen rummer både skoler og børnehave med gode legepladser for alle børn. Beboerne i de store sommerhusområder bidrager også aktivt til områdets aktiviteter. En flot og varieret natur mellem byen og Limfjorden indbyder til ture på cykel, til fods eller til hest. Vestsallingstien og 52 km afmærkede travestier giver masser af muligheder for at komme ud i naturen. Badetøjet kan luftes på de tre meget forskellige badestrande ved Vadum, Knud og Nymølle. ”Rødding - æblets by i Salling” er efterhånden et landskendt brand. Både turister og lokale kan deltage i de mange aktivi-

26

Spøttrup Kulturhal er ramme om mange af byens aktiviteter. Her er fitnesscenter og bikingcykler, samt 2 haller. Udendørs findes der boldbaner, tennisbaner og udendørs crossfit. Hallen arrangerer også koncerter, foredrag, udstillinger m.m. ”Bizz.Art” ejes i fællesskab af byens borgere og er indrettet til et multihus. Der er indrettet kontorer til erhverv og iværksættere. Lejerne er typisk folk som ønsker at bo i netop Rødding, men som ikke ønsker at have arbejdspladsen privat. Bygningen er samtidig udstillingslokale og mødested for de mange kunstnere i SpøttrupCirklen. Kunstnerne kan også besøges i deres egne værksteder og butikker i Rødding og omegn. Vigtige hjemmesider er: Spottrupcirklen.dk, Roddingby.dk, Scorenstud.dk, Spottrupkulturhal.dk, Aebletsby.dk og Bizzart.dk.


– byen ved Spøttrup Borg

Rødding

Stort udvalg i godt kød til grillen Mad ud af huset Prøv vores lækre grillmenu Kun dansk okse- og svinekød

Nørremarken 1 7860 Spøttrup Tilmelding til sæsonen 2018: Henvendelse på tlf. 21 20 47 54

SPØTTRUP

KRO

TORSDAGSMENUEN 17:30 - 19:30 Se menuen ved at søge på Facebook

>

‘Spøttrup Kro og Krobutikken’

I v/SPOTTRUP KRO NYD LOKALE SPECIALITETER

ÅBNINGSTIDER TORSDAGE 14:00 - 19:30 FREDAGE 14:00 - 17:00

61 76 13 19

WWW.KROBUTIKKEN.DK

Borgergade 19 Rødding 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 10 10

kro BUTIKKEN

Pranee

WELLNESS · MASSAGE Mobil: 2290 6591

ÅBEN ALLE DAGE 7.30-20.00

HOBBY- HUSET

www.Pranee-Wellness.dk Facebook: Pranee Wellnessmassage

A/S

GRUNDVAD BYGGECENTER

Skottenborg

Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup Telefon 97 56 15 55 · grundvad@hobby-huset.dk

Salgs optimering af fast ejendom for hurtigere salg (kører i hele Danmark)

BESØG OS OGSÅ PÅ WWW.HOBBY-HUSET.DK

Tømrer, algebehandling, handymand samt salg af Mester maling 2758 9762 (døgnkald)

Åbent: Mandag-fredag 7.00-17.00 · Lørdag 8.00-12.00

www.skottenborg

e-mail kurt@skottenborg.dk

27


Sommerhusområder / Ferienhausgebiete / Cottage areas

lle

pa

rke

n

�oulsen � �ester �oulsen Kom godt videre�� �ester

Bliv medlem af Spøttrup Turistforening Se vores hjemmeside og få alle oplysninger om vore spændende arrangementer...

N����

R

EN

IN G

B�lling TT

28

B�lling

SPØ

www.spottrupturist.dk

v��nna �estergaard �jendomsmægler, ���

UP

TU RISTF

OR

N����

v��nna �estergaard �jendomsmægler, ��� �e�jerg

Kom godt videre�

Næstildvej 1B, Oddense �e�jerg 7860 Spøttrup Næstildvej Tlf. 97 58 111B, 00 Oddense E S�g 7860�5�9 �osen��ven �7 7860 Spøttrup 786@edc.dk �u har du chancen for at erhverve

Tlf. 97 58 11 00 786@edc.dk

en god og velholdt Evilla i 1 plan, til S�g 7860�5� en meget attraktiv pris. �remstår vedligeholdt, hvor �osen��ven �7 bl.a. taget er blevet malet ca. 4 år og �u har du for chancen forsiden, at erhver


Sommerhusområder / Ferienhausgebiete / Cottage areas

Ibsenvej

Vi servicerer vore kunder med alt inden for

EL · VVS · KLOAK Gadekæret 11A Vejby · 7860 Spøttrup

VVS · 97 56 63 66

EL · 97 56 80 40

Jens Nørgaard · Tom Jensen · Peter Hansen · Brian Krarup

Alt i maskiner til haven og sommerhuset

www.salling-traktor.dk www.husqvarna.dk

Nyholmvej 14, Volling 7860 Spøttrup · Tlf. 97 56 43 22

29


Besøg Vestsallings dejlige strande / Die schönen SträndeBesu nen. På Ålbæk strand finder man ligeledes en lille klynge gamle fiskerhuse, som kan dateres helt tilbage til enevældens tid. Limfjords Camping og Vand­ land ligger ved stranden og der er i sommerhalvåret god mulighed for at købe en is eller lidt at drikke og spise. Faciliteter: Udspringsponton, badebro, borde/bænke, skraldespande, redningspost og redningskrans ved parkeringspladsen, handicaprampe, toilet, udendørs bruser ved toiletbygningen.

Fra Sønder Lem Vig til Nymølle finder du nogle af Limfjordens bedste strande. Her er plads til alle. Kendetegende for de fleste strande er, at du skal et par meter ud i vandet, før du møder sandbund. Vi vil anbetale at der bruges badesko. Ved alle strande gælder at hunde skal føres i snor fra 1. april til 30. september. Se kortet side 13 Sdr. Lem Vig (ved fjorden) Parkerer du ved slusen finder du en næsten uberørt strand. Der er fin forstrand med delvis fintkornet sand. Meget lavvandet, men fin sandbund. Hostrup Strand Kører du ned ad Teglgårdsvej er der parkeringsplads, shelter, teltplads og toilet på venstre side. Stranden her er meget stenet, men går du en 2-3 meter ud, er der fin sandbund og en god vanddybde. Fortsætter du langs stranden er der fine parkeringsforhold. Flere steder er der opsat badebroer, og strandbredden veksler mellem sten og sandstrand. Slæbested i strandens sydlige ende. Badebro med rampe for kørestolsbrugere. Borde/ bænke ved P-pladsen og slæbestedet.

30

Gyldendal strand Fin strandbred med sand, noget lavvandet. Gode parkeringsforhold. Der er restaurant og mulighed for at købe is mm. I baglandet er der shelters. Faciliteter: Grillpladser, re­­­­s­­tau­­­rant på havnen, borde/ bænke. Skraldespand på havnen og i nærheden af badebroen. Toilet på havnen. Spøttrup Havkajak Laug samt sejlklubben har klubhus på havnen. Sildedrættet ved Kås Går du til højre er stranden meget stenet. Går du til venstre skal du igennem en låge da der er fritgående køer her. Køerne er meget fredelige, men kan være noget nysgerrige. Her er der fintkornet sand, og kun en kort bræmme med sten. Vandet har en dybde på ca. 1-1,5 meter her ikke langt fra land. Bemærk at der kun er plads til 6-7 biler på parkeringspladsen ved Sildedrættet. Ålbæk Strand Ålbæk Strand er en handicapvenlig strand med blåt flag. Stranden er velegnet til familie­ udflugter og byder på gode muligheder for en dejlig gåtur og vandaktiviteter for hele familien. I 2014 blev der på stranden udsat en udspringsponton med både vippe og rutchebane. De nye aktiviteter henvender sig til stærke svømmere, da der er en god svømmetur ud til ponto-

Vadum Strand Der kan parkeres langs stranden. Badebro. Fintkornet sand og græsbevoksning. Der er shelter. Meget velbesøgt strand, men der er plads til alle. Børnevenlig sandstrand. Grus og sten kan forekomme. Området er velegnet til windsurfing. Bilkørsel er tilladt. Knud Strand Fine parkeringsforhold, men det er ikke muligt at køre ned på stranden da skrænterne her er meget stejle. Trappe ned til stranden. Delvis ler og sand på stranden. Badebro. Redningskrans. Ny Mølle Strand Meget gode parkeringsforhold. Shelter. Badebro. Bådophalerplads. Temmelig stenet strandbred, men meget fin vanddybde. Borde og bænke og græsområde. Redningskrans. Toiletter. Skraldespand. Skorsten til minde om Nymølle Teglværk, som lå hér til lige efter 2. verdenskrig. Von Sønder Lem Vig bis nach Nymølle finden Sie einige der besten Strände am Limfjord. Hier gibt es für jeden genug Platz. Es ist aber kennzeichnend für die meisten Strände, dass der Sandboden erst ein paar Meter vom Ufer entfernt beginnt. Wir empfehlen deshalb Badeschuhe. Es gilt überall, dass Hunde vom 1. April bis 30. September an der Leine geführt werden müssen.

Siehe die Karte auf Seite 13 Sdr. Lem Vig (am Fjord) Wenn Sie an der Schleuse parken, finden Sie einen fast unberührten Strand. Der schöne Vorstrand besteht teilweise aus feinkörnigem Sand. Das Wasser ist sehr flach mit einem feinen Sandboden. Hostrup Strand Wenn Sie Teglgårdsvej herunterfahren, gibt es links einen Parkplatz, Übernacht­ ungsshelter und WC. Der Strand ist steinig, aber wenn Sie 2-3 m ins Wasser hinausgehen, finden Sie Sandboden und eine gute Wassertiefe. Wenn Sie am Strand weitergehen, gibt es gute Parkmöglichkeiten. An mehreren Stellen gibt es Badestege, und der Strand wechselt zwischen Stein- und Sandstrand. Am südlichen Ende gibt es eine Sliprampe sowie einen Badesteg mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer. Tische/Bänke am Parkplatz. Gyldendal strand Feiner Sandstrand, ziemlich flach. Gute Parkmöglichkeiten. Es gibt ein Restaurant und die Möglichkeit, Eis u.ä. zu kaufen. Im Hinterland gibt es Übernachtungsshelter. Einrichtungen: Grillplätze, Restaurant am Hafen, Tische/ Bänke, Mülltonne am Hafen und in der Nähe des Badestegs. WC am Hafen. Spøttrup Havkajak Laug und der Segelklub haben Klubhäuser hier. Sildedrættet ved Kås Nach rechts ist der Strand steinig. Nach links müssen Sie durch eine Zauntür zu einer Weide mit freigehenden Kühen. Die Kühe sind neugierig aber freundlich. Der Strand besteht aus feinkörnigem Sand und nur einem schmalen Streifen mit Steinen. Unweit des Ufers ist das Wasser 1-1,5 m tief. Der Parkplatz hat nur Platz für 6 bis 7 Autos.


Visit the beautiful beaches of the Western part of Salling Wassertiefe. Tische/Bänke auf Rasen. Rettungsring, Toiletten, Mülltonne. Der Schornstein ist ein Denkmal zur Erinnerung an das Ziegelwerk, das bis ende der 1940-er hier stand.

Ålbæk Strand Dem behindertengerechten Ål­bæk Strand ist die blaue Flagge verliehen. Der Strand ist der ideale Ort für Familienausflüge und bietet gute Wandermöglichkeiten und Wasseraktivitäten für die ganze Familie. Seit 2014 gibt es einen Sprungponton mit Sprungbrett und Wasserrutsche. Die neuen Aktivitäten sind für geübte Schwimmer, denn der Ponton liegt ein gutes Stück vom Ufer entfernt. Am Strand liegt eine Gruppe alter Fischerhäuser, die aus der Zeit des Absolutismus datieren. Limfjords Camping und Vandland liegt direkt am Strand. In den Sommermonaten gibt es Imbissmöglichkeiten auf den Campingplatz. Einrichtungen: Sprungpon­ ton, Badesteg, Tische/Bänke, Müll­tonnen, Rettungsposten und Rettungsring am Park­platz, Behindertenrampe, Toi­lette, Außen­­dusche am Toiletten­ge­ bäude. Vadum Strand Sie können entlang dem Strand parken. Kinderfreundlicher Sandstrand. Dieser naturbelassene Strand besteht aus Kies und Steinen. Das Gebiet eignet sich gut zum Windsurfen. Autofahren erlaubt. Knud Strand Gute Parkmöglichkeiten, obwohl Sie nicht direkt zum Strand fahren können, da es hier Steilufer gibt. Eine Treppe führt zum Strand. Teilweise Lehm und Sand am Strand. Badesteg und Rettungsring. Ny Mølle Strand Sehr gute Parkmöglichkeiten. Übernachtungsshelter, Bade­ steg und Bootsrampe. Ziemlich steiniges Strandufer mit guter

From Sønder Lem Vig to Nymølle you find some of the best beaches at the Limfjord – there is plenty of room for everyone. At most of the beaches you must walk a couple of metres into the water before you reach a sandy bottom. We recommend bathing shoes. Dogs are to be on a leash from 1 April to 30 September. See the map on page13 The Beach at Sdr. Lem Vig (by the fjord) If you park at the floodgate you find an almost untouched beach with a fine foreshore of partly fine sand. Very shallow with fine sandy bottom. The Beach at Hostrup If you drive down the Teglgårdsvej there is a parking space, shelter, tent place and toilet to your left. The beach Hostrup Strand is a pebble beach but if you walk 2 to 3 metres into the water, you reach a fine sandy bottom and a good water depth. If you continue along the beach there are good parking facilities. There are several jetties and the beach changes between pebbles and sand. At the southern end of the beach there is a slipway and a jetty with a ramp for wheelchairs as well as tables and benches at the parking space. The Beach at Gyldendal Fine beach with sand, somewhat shallow. Good parking. Re­­ staurant and it is possible to buy ice cream etc. Shelters nearby. Facilities: Barbecue terrace, restaurant at the harbour, tables and benches, waste baskets at the harbour and near the jetty. Toilet at the harbour. Spøttrup

Havkajak Laug and the sailing club have clubhouses at the harbour. 4. Sildedrættet ved Kås If you go to the right the beach is a pebble beach. If you go to the left, you must enter through a gate as there are free-range cows on the beach. The cows are friendly although they are often very curious. Here, the beach is sandy with only a narrow strip of pebbles. Not far out the water is 1-1½ metre deep. There is only room for 6 to 7 cars at the parking space. 5. The Beach at Ålbæk Handicap friendly beach with a Blue-Flag award. The beach is great for family outings, and the whole family can enjoy a stroll or the water activities. Since 2014 the beach has a bathing raft with dive board and slide. The new activities are for strong swimmers as the raft is placed in some distance from the coast. At Ålbæk you also find a small group of old fisherman’s huts dating back to the period of Danish absolutism. At Limfjords Camping og Vandland you can buy ice cream as well as something to eat and drink in the summer season. Facilities: Bathing raft, jetty, tables and benches, waste baskets, life post and life ring at the parking lot, handicap ramp, toilet and outdoor shower at the toilet building.

The Beach at Vadum Parking along the beach with a jetty. Sandy beach and grass. Shelter. Much visited beach with room for everyone. Child friendly sandy beach. Gravel and pebbles occur. Great for windsurfing. Cars allowed on the beach. The Beach at Knud Strand Fine parking, however, you cannot drive direct to the beach as the slopes here are very steep. Stairs to the beach, which consists of clay and sand. Jetty and life ring. 8. The Beach at Ny Mølle Good parking. Shelter, jetty and slipway. A pebble beach with good water depth. Tables and benches on a grass area. Life ring, toilet, waste basket. At the beach there is a chimney to commemorate the Nymølle brickworks in operation here till just after the Second World War.

31


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Balling Nedermølle / Overmølle Er du kørende i bil kan du parkere på P-pladsen ved Balling Bypark (på Nørregade). Stien er afmærket og starter på Nyvej overfor Plejehjemmet. (se Balling kort på side 17). Turens første del går gennem opdyrket landbrugsland med smuk ud­sigt over det åbne land. Efter et par kilometer kommer man til et engareal hvor stien

går gennem et skønt naturområde og stien løber også gennem et tæt stykke nåleskov. Lige efter dette skovområde krydses landevejen og stien fortsætter langs en markvej et kort stykke. Herefter fortsætter stien langs et vandløb med enge og et meget smukt landskab formet af istiden for ca. 12.000 år siden. Der er stadig spor efter 3 møller, som gennem tiden har været i

engene. Vandmøller kendes fra omkring 1100 tallet og her på stedet har vi de første optegnelser fra 1393, hvor Balling Nedermølle nævnes i et skøde. Nedermøllen er således nævnt før Spøttrup Borg i historien. Det er også mærkeligt at tænke på i dag, når man går langs den beskedne å, der går langs en del af naturstien, at dette vandløb kunne forsyne 3 møller med vand. Stien slutter ved en asfalteret

vej (Nedermøllen) og her drejes til venstre og der fortsætters op ad bakken hvor man på toppen har gården Nedermøllen på sin højre hånd (jo, det er rigtigt, Nedermøllen ligger oppe på bakken, men da Nedermøllen i sin tid lå nede ved åen og var den nederste af de tre vandmøller, giver det mening. Der fortsættes mod Balling Kirke og grusvejen følges ned forbi kirken over bækken. Herfra går der en sti venstre om N.C. Nielsen og videre til Villaparken. Når du nu alligevel er i Balling så kig ind i Balling Bypark. Det er en meget dejlig park, og du kan evt. nyde din medbragte mad på en af bænkene – eller tag et kig ind i ”Pulsen”. Turen er på ca. 7 km. Fahren Sie mit dem Auto, können Sie auf dem Parkplatz am Balling Bypark (Stadtpark) an der Nørregade parken. Der Wanderweg ist markiert und beginnt am Nyvej dem Pflegeheim gegenüber. (Siehe Plan über Balling auf Seite 17). Der Weg ist markiert und beginnt am Spurvevej gegenüber dem Pflegeheim. Der erste Teil der Wanderung geht durch kultiviertes Ackerland mit schönem Blick auf die offene Landschaft. Nach ein paar Kilometer gelangt man an ein Wiesengebiet, wo der Weg durch ein schönes Naturgebiet und durch einen dichten Nadelwald verläuft. Umittelbar nach diesem Waldgebiet überquert man die Landstraße, und der Weg verläuft weiter an einer kurzen Strecke einen Feldweg entlang. Danach setzt sich der Weg entlang einen Bach fort mit Wiesen und einer sehr schönen Landschaft, die vor rd. 12.000 Jahren in der Eiszeit gestaltet wurde. Es gibt immer noch Spuren von drei Mühlen, die es im Laufe der Zeit auf den Wiesen gab. Wassermühlen kennt man ung. seit dem 12. Jahrhundert, und in dieser

32


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Gegend haben wir die ersten Aufzeichnungen aus dem Jahre 1393, wo Balling Nedermølle in einer Auflassungsurkunde erwähnt wird. Balling Nedermølle wird demnach zeitlich vor der Burg Spøttrup in der Geschichte erwähnt. Es ist auch merkwürdig heute daran zu denken, wenn man am kleinen Flüßchen entlangläuft, das an einem Teil des Naturweges entlang fließt, dass dieses Flüßchen drei Mühlen mit Wasser versehen konnte. Der Weg endet an einer asphaltierten Straße (Nedermøllen = Niedermühle), und hier biegt man nach links ab und geht weiter die Anhöhe hinauf, wo man oben den Hof Nedermøllen rechterhand hat (doch, es stimmt, Nedermøllen = die Niedermühle) liegt oben auf der Anhöhe, aber da Nedermøllen damals am Fluss lag und die unterste der drei Wassermühlen war, gibt es doch einen Sinn). Sie gehen weiter in Richtung Balling Kirke und folgen dem Kiesweg an der Kirche vorbei bis zum Pfarrhaus. Von hier aus verläuft ein kleiner Fußweg links um das Pfarrhaus herum, und man gelangt zu Villaparken. Da Sie sich sowieso in Balling befinden, besuchen Sie mal den Balling Bypark, der ein sehr schöner Park ist, wo Sie den eventuell mitgebrachten Picknick auf einer der Bänke genießen dürfen.

trail runs through a beautiful nature area, and the trail also runs through a dense stretch of conifers. Right after this woodland, it crosses the highway, and the trail continues along a gravel road for a short stretch. Then the trail continues along a stream with meadows and a very beautiful landscape formed by the ice age approx. 12,000 years ago. There are still traces of three mills which were once located in the meadows. Water mills are known from about the year 1100, and in this area we have the first recorded mill from 1393, where the mill “Balling Nedermølle” is stated in a deed of conveyance. Thus “Nedermøllen” is recorded in history before the castle “Spøttrup Borg”. It is also strange to imagine today when you are walking along the modest stream running along part of the nature trail that this water course could provide three mills with water. The trail ends at an asphalted road (“Nedermøllen”), here you turn left, and you continue up the hill where on the top you will have the farm “Nedermøllen” on your right hand (it is true that “Nedermøllen” is situated on the hill, but since in former times “Nedermøllen” was situated down at the stream and

was at the very bottom of the three water mills, it makes sense. You continue towards the church Balling Kirke and follow the gravel road past the church down to the Vicarage. From here a path runs on the left side of the vicarage, and you will get to “Villaparken”.

While you are in Balling, then drop into the town park “Balling Bypark”; it is a very pretty park, and you may enjoy a picnic lunch on one of the benches. The trip is 7 km long.

Die Wanderung ist 7 km lang. Weitere Informationen finden. You can start at different places, but in this description the trip starts at “Nyvej Parker”, it is possible to leave the car at the car park near Nørregade (see the town map of Balling page 17). The trail is marked and starts at “Spurvevej” opposite the nursing home. The first part of the trip runs through cultivated agricultural land with a beautiful view of the open area. After a few kilometres you will get to a meadow area where the

33


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Gyldendal – Vendal – Kås Sønderhøje

Turen starter ved Vendal Høj, hvor der er en fantastisk udsigt over Limfjorden  til Struer, Thyholm, Jegindø, Oddesund  mm. Selve højen er formentligt fra ældre broncealder fra ca. 3500 år siden. Man følger stien med velan­ lagte gangbroer til Vendal som­merhusområde, hvor stien går til stranden. Går man mod syd kommer man til Gyldendal Havn. Går man mod nord langs stranden, kan man, hvor indhegningen starter, følge mark­ vejen til landevejen tilbage til udgangs­punktet. Man kan også følge stranden til Sildedrættet og følge vejen til Kås Hovedgård. Her kan man se den smukke hovedbygning, der er opført i 1635, men gårdens historie går tilbage til 1300 tallet. Følg derefter vejen tilbage til Vendal Høj hvor man undervejs kan se de markante broncealderhøje Sønderhøje. Sønderhøje Du kan følge en afmærket natursti mellem vigepladsen ved Kås Hovedgård op til Sønderhøje. Fra Sønderhøje kan du se den flotte udsigt over Limfjorden og resten af Halvøen Kås. Fra Sønderhøje kan du følge naturstien videre ned til Sildedrættet. Herfra kan du gå ad vejen tilbage til vigepladsen. Du kan også fortsætte langs stranden rundt om halvøen og tilbage igen (ca. 15 km). Der er ikke offentlig adgang til Kås Hovedgård, men bygningerne kan betragtes fra vejen. Sildedrættet er et offentligt bade- og opholdsareal.

34


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Die Wanderung beginnt an der Anhöhe von Vendal, Vendal Høj, die u.a. eine phantastische Aussicht über den Limfjord, Struer, Thyholm, Jegindø und Oddesund bietet. Die Anhöhe selbst stammt wahrscheinlich aus der Bronzezeit vor ca. 2500 Jahren. Man folgt dem Wanderweg mit seinen Stegen bis zu dem Ferienhausgebiet Vendal, wo der Weg sich bis zum Strand erstreckt. In Richtung Süden kommt man zum Gyldendal Havn. Gegen Norden am Strand entlang kann man, dort wo die Einzäunung anfängt, dem Feldweg zurück zur Landstraße zum Ausgangspunkt folgen. Man kann auch am Strand entlang bis zu Sildedrættet laufen und dem Weg zum Herrensitz Kås Hovedgård folgen. Das schöne Herrenhaus wurde 1635 er­­ richtet, aber die Geschichte des Herrensitzes geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Folgen Sie danach dem Weg zur Anhöhe

von Vendal zurück, wo man unterwegs an den markanten Hügeln aus der Bronzezeit, Sønderhøje, vorbeikommt. Sønderhøje Sie können einem markierten Naturweg zwischen der Aus­ weichstelle bei Kås Hovedgård bis nach Sønderhøje folgen. Von Sønderhøje aus haben Sie einen wunderschönen Blick über den Limfjord und die Halbinsel Kås. Von Sønderhøje können Sie dem Naturweg bis zum „Sildedrættet“ weiterfolgen. Von hier aus können Sie die Straße entlang bis zur Ausweichstelle zurücklaufen. Sie können auch am Strand weiterlaufen, um die Halbinsel herum und wieder zurück (ca. 15 km). Zum Kås Herrenhof ist kein öffentlicher Zutritt, aber die Gebäude kann man von der Straße aus betrachten. „Sildedrættet“ ist ein öffentliches Gebiet zum Baden und Verweilen.

The trip starts at the mound Vendal Høj which offers a fantastic view of the inlet Limfjorden to Struer, Thyholm, Jegindø, Oddesund, etc. The mound itself is probably from the early Bronze Age approx. 3500 years ago. You follow the path with well-placed footbridges to the Vendal summer cottage area where the path leads to the beach. If you walk southwards, you will get to the harbour Gyldendal Havn. If you walk northwards along the beach you can – where the fencing starts - follow the field lane back to the road back to the starting point. You can also follow the beach to the area called “Sildedrættet” and follow the road to the manor Kås Hovedgård. Here you can see the pretty main building erected in 1635, but the history of the manor goes back to the 14th century. Then follow the road back to

the mound Vendal Høj and notice on your way the characteristic Bronze Age mounds – Sønderhøje. Sønderhøje You can follow a marked nature trail along the lay-by at the manor Kås Hovedgård up to Sønderhøje. From Sønderhøje you can enjoy the impressive view of the inlet Limfjorden and the rest of the peninsula Kås. From Sønderhøje you can follow the nature trail further down to “Sildedrættet”. From here you can follow the road back to the lay-by. You can also continue along the beach around the peninsula and back again (approx. 15 km). There is no public access to the manor house Kås Hovedgård, but it is possible to look at the buildings from the road. “Sildedrættet” is a public bath­­­­ing and relaxation area.

35


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip

Hostrup Hovedgård

Ruten kan passende begynde ved P-pladsen Birkedal. Her kan man følge stien til naturlegepladsen og videre til Hostrup Hovedgård. Her er der også mulighed for parkering. Fra Hostrup Hovedgård går der en sti fra parken – syd om forpagterboligen – hvor man går på nordsiden af træerne. Ved engen er der en klaplåge, hvor man går ind i hestefolden og følger den høje markvej op over diget og hen mod klaplågen, som åbner ud mod Limfjorden. Her går man til venstre i strandkanten helt ned til kanalen. Man fortsætter til venstre langs kanalen og passerer til sidst Hostrupvej og følger ruten nævnt nedenfor. Ruten kan også begynde

36

på parkeringspladsen ved pumpehuset. Her følger man Hostrupvej et kort stykke mod nord. Derefter går man til højre mellem kvægfolden og grantræerne nord for kanalen. Stien går mod øst; og denne sti følger man udenfor hegnet, med eltrådene på venstre hånd. På højre hånd er der skiftevis træer, kanal og rørskov. Hen over grøfterne er der anlagt små gangbroer, som kun er beregnet for gående. Stierne følges indtil man kommer til majsmarken. Herfra følger man syd-enden af marken, hvor vigen altid er på højre hånd. Efter majsmarken kommer engen ved Langodde, hvor man følger vigen. Her skal man det første stykke passe på med små vandhuller (anvend gummistøvler). På selve Langodde er der tørt; og her er det planen,

at der vil blive opsat borde og bænke helt ude på spidsen. Herefter går det mod nord; først langs vigen og senere langs skelgrøften til højre på majsmarken. På skellet mellem majsmarken og den vandlidende eng er der et lille pumpehus. Planen er, at der også her vil blive opsat bænke med et bord i midten. På engen fortsættes mod nord. Her er gummistøvler også påkrævet, da der en stor del af året står vand. Ved nord-enden kan man selv vælge, om man tager vejen tilbage til Hostrup eller går ind gennem skoven. Da det er en natursti, kan vand, frost og blæsevejr hurtigt ødelægge stien. Derfor er al færdsel på eget ansvar. Vi har søgt om tilskud til naturpleje af Langodde og til at få stierne gjort mere offent-

lige med brochurer, borde og bænke. Kreaturerne skal to steder træde stier ud i vigen, således at vade- og svømmefuglenes unger lettere kan komme ind og ud i vigen. Dette bevirker, at man to steder skal ind i folden et kort stykke vej. Rigtig god tur ud i naturen ved Hostrup. Der Parkplatz Birke­ dal ist ein guter Aus­ gangspunkt für eine Wanderung zum Naturspielplatz und weiter zum Herrensitz Hostrup Hovedgaard. Hier gibt es auch einen Parkplatz. Vom Park des Herrensitzes führt ein Wanderweg zur Bucht hinunter. Hier verläuft ein Wanderweg vom Park am Hostrup – südlich um die Pächterwohnung herum – wo man an der Nordseite der


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Bäume entlang läuft. An der Wiese ist eine Tür, wodurch man in den Pferdepferch gelangt und dem hohen Feldweg über den Deich und zur nächsten Tür folgt, die sich auf den Limfjord zu öffnet. Hier läuft man nach links am Strand bis zum Kanal. Man geht weiter links am Kanal entlang und passiert zuletzt den Weg Hostrupvej und folgt der unten erwähnten Route. Die Wanderfahrt kann auch am Parkplatz beim Pumpenhaus beginnen. Hier folgt man dem Hostrupvej eine kurze Strecke in nördlicher Richtung. Danach biegt man zwischen dem Viehpferch und den Tannen nördlich des Kanals rechts ab. Der Wanderweg verläuft nach Ost, und diesem Weg folgt man außerhalb dem Zaun mit den Stromleitungen links. Rechts gibt es wechselweise Bäume, Kanal und Schilfwald. Über den Gräben gibt es kleine Stege, die nur für Fußgänger vorgesehen sind. Man folgt den Wanderwegen, bis man an das Maisfeld gelangt. Von hier aus läuft man am Südende des Feldes, wo die Bucht stets rechts ist. Nach dem Maisfeld kommt die Wiese bei der Landzunge Langodde, wo man der Bucht folgt. Hier muss man am Anfang auf kleine Tümpel achten (Gummistiefel tragen). Auf der Langodde ist es trocken; und hier ist die Aufstellung von Tischen und Bänken auf der Spitze der Landzunge geplant. Danach geht es in Richtung Norden; zuerst der Bucht entlang und später entlang den Raingraben rechts auf dem Maisfeld. Am Rain zwischen dem Maisfeld und der nassen Wiese steht ein kleines Pumpenhaus. Geplant ist auch hier Bänke und Tische aufzustellen. Auf der Wiese gehen Sie in nördlicher Richtung weiter. Auch hier sind Gummistiefel einen Großteil des Jahres wegen Wasser nötig. Am Nordende hat man die Wahl entweder die Straße nach Hostrup zurück zu nehmen oder durch den Wald zu laufen. Da es jedoch ein Naturfußweg ist, können Wasser, Frost und

windiges Wetter schnell Schaden anrichten. Deshalb ist das Betreten überall auf eigene Verantwortung. Wir haben Zuschüsse ersucht für die Landschaftspflege der Langodde und dafür die Fußwege mit Broschüren, Tischen und Bänken öffentlicher zu machen. Das Vieh muss an zwei Stellen in die Bucht treten, so dass die Jungen der Wat- und Schwimmvögel leichter in die und aus der Bucht gelangen können. Dieses bewirkt, dass man an zwei Stellen eine kurze Strecke durch den Pferch laufen muss. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen in der Natur bei Hostrup. The parking place Birkedal is a great place to start your walk. You can follow the footpath to the natural playground and continue to the manor Hostrup Hovedgaard, where you can park, too. From the park of Hostrup Hovedgaard a footpath leads down to the water. From the park at Hostrup a path runs – to the south of the tenant’s house – where you pass the north side of the trees. At the meadow there is a gate through which you enter the horse pen and follow the field lane over the bank towards the gate opening to the “Limfjorden”. Here you turn left and walk on the beach all the way to the canal. Then turning left along the canal continue until you cross Hostrupvej (Hostrup Road) and follow the route mentioned below. The route can also take its beginning at the parking space at the pump house. Here you follow Hostrupvej a short way to the north and then you turn right between the cattle pen and the spruces north of the canal. The path runs to the east. Follow this path outside the fence so that you have the fencing wire on your left hand. On you right hand you will find trees, canal and cane brakes alternating. Small foot-

bridges are built over the ditches. Follow the path until you reach the corn field. From here you walk along the south end of the field always with the creek on your right hand. At the end of the corn field you will meet the meadow at “Langodde”. Be aware of the small water holes the first distance of the way (rubber boots recommendable). On “Langodde” itself the ground is dry, and it is the plan to set up tables and benches on the very end of the point. From here the route runs to the north; at first along the creek and later along the boundary ditch on your right hand in the corn field. On the dividing line between the corn field and the waterlogged meadow you will find a small pump house. Here it is also planned to set up benches with a table in the middle. Cross the meadow in a northern direction. Here rubber boots

are also highly recommended since it is flooded a large part of the year. At the north end you can choose between whether to follow the road to Hostrup or walk through the forest. However, since it is a natural path it can easily be ruined by water, frost and wind. Therefore all traffic is on one’s own responsibility. We have applied for subsidies for nature preservation of “Langodde” and to make the paths friendly to visitors with brochures, tables and benches. Two places along the route the cattle are meant to tread paths into the creek providing the chickens of the wading and web-footed birds with easier access to the water. This means that you two times will have to cross the pen for a short distance. We wish you a pleasant trip into the nature surrounding Hostrup.

37


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Hvidbjerg Plantage – Rettrupkær Sø

Hvidbjerg Plantage er på ca. 43 ha. I dag fremstår plantagen som en spændende blandingsskov. På østsiden af Rønbjergvej er træarterne hovedsagelig fyr, gran og birk, mens der på den vestlige side af vejen også vokser hassel, lærk, normanns-gran, eg og bøg. Der er et rigt fugleliv i plantagen, ikke mindst på grund af de mange redekasser, som er sat op af Hvidbjerg Skole. Man kan være heldig at se rådyr og, i sjældne tilfælde, dådyr i og omkring plantagen. Jagthytten I den vestlige del af plantagen findes en jagthytte ved det, der i lokale munde kaldes ”Skrå­ vejen”. Jagthytten er altid åben og kan frit benyttes af alle forbipasserende, blot man forlader hytten i den stand man fandt denne. Skovsøen Den lille skovsø umiddelbar syd for jagthytten er kunstigt anlagt i 1996, for at der selv i tørre somre er drikkevand til plantagens vilde dyr og fugle. Jagtforeningen holder fællesjagt i Plantagen 4 gange om året. Det er første lørdag i månederne: Oktober, november og december, sidste fællesjagt, en rævejagt, er 2. lørdag i januar. Disse dage er Plantagen lukket for offentligheden. Der vil være skiltning herom.

38

Ridestien I 2005 er anlagt en 3,4 km. lang hestetrampesti i hele plantagens udkant. Kommer man til plantagen med hestetrailer er P-pladsen ved Rønbjergvej et godt udgangspunkt. På en del af vandreruten i Hvidbjerg Plantage følger man ridestien. Her skal man være opmærksom på ryttere og på at stien kan være ujævn og smattet i vådt vejr. Rettrupkær Sø Rettrupkær Sø er oprindelig dannet af smeltevand efter sidste istid. Søen voksede dog langsom til og blev til en mose. Ejeren af Bomhus købte i 2004 en del af jorden fra Hvidbjerg Mosebrug, og fik med hjælp fra amtet genoprettet søen, som en del af vandmiljøplan II. Ved indvielsen af søen den 8. november 2004 gav den nye ejer søen det passende navn Rettrupkær Sø. Rettrupkær Sø ligger i dag hen som en lavvandet sø med et rigt fugleliv, som har indfundet sig forbløffende hurtigt efter søens genoprettelse. Der kan observeres både vade-, svømme- og strandengsfuglearter ved søen, bl.a. klyder, ryler, rødben og flere arter af lappedykkere. Der er desuden observeret både fiske- og havørn i området. Fugleobservationspost Rettrupkær Sø er privat ejet og der er ingen adgang til selve søen, men man får en god udsigt over søen og de omkringliggende enge, som græsses af kreaturer, fra det lille fuglerepos nord for søen. Der er også fin udsigt over søen fra Rettrup Kærvej. Vandreturen er på 3 km. Turstart: P-pladsen ved Røn­ bjergvej eller p-pladsen ved Rettrup Kærvej. Afmærkning: Pæle markeret med gule trekanter. Handicapvenlig: Nej.

Hvidbjerg Plantage ist ca. 43 ha groß. Heute ist der Wald ein interessanter Mischwald. Auf der Ostseite der Straße Rønbjergvej gibt es hauptsächlich die Baumsorten Kiefer, Fichte und Birke, während man auf der westlichen Seite der Straße auch Hasel, Lärche, Nordmannstanne, Eiche und Buche findet. Es gibt im Wald ein reiches Vogelleben, nicht zuletzt wegen der vielen Nistkästen, die die Schule in Hvidbjerg aufgehängt hat. Wenn man Glück hat, kann man Rehe und, seltener, Damwild im Wald und dessen Nähe sehen. Die Jagdhütte Im westlichen Teil des Waldes gibt es eine Jagdhütte am ”Skråvejen”, wie die Einheimischen sagen. Die Jagdhütte ist immer zugänglich und darf von allen Passanten frei benutzt werden, wenn man bloß die Hütte so verlässt, wie man sie vorgefunden hat. Der Waldsee Der kleine Waldsee unmittelbar südlich der Jagdhütte ist künstlich und wurde 1996 angelegt, damit auch in dürren Sommern die wilden Tiere und die Vögel des Waldes Trinkwasser finden. Der Jagdverein hält viermal im Jahr am ersten Samstag in folgenden Monaten im Wald eine Jagd ab: Oktober, November und Dezember – die letzte Jagd, eine Fuchsjagd, findet am zweiten Samstag im Januar statt. An diesen Tagen ist der Wald für die Öffentlichkeit abgesperrt. Beachten Sie bitte die Beschilderung darüber. Der Reitweg 2005 wurde ein 3,4 km langer Reitweg am ganzen Waldrand angelegt. Kommt man am Wald mit Pferdetrailer an, ist der Parkplatz am Rønbjergvej ein guter Ausgangspunkt. Auf einem Teil der Wanderroute im Hvidbjerg Wald folgt man dem Reitweg. Hier sollte man auf Reiter aufmerksam sein und darauf, dass der Weg bei nas-

sem Wetter uneben und schmierig sein kann. Rettrupkær See Rettrupkær See wurde ursprünglich durch das Schmelzwasser nach der letzten Eiszeit geschaffen. Der See verwuchs aber langsam und wurde zu Moor. Der Besitzer von Bomhus kaufte 2004 einen Teil des Landes von Hvidbjerg Mosebrug (Moorbetrieb), und mit Hilfe des Kreises gelang es ihm den See als Teil des Wasserschutzplans II wiederherzustellen. Bei der Einweihung des Sees am 8. November 2004 gab der neue Besitzer dem See den passenden Namen Rettrupkær Sø. Rettrupkær See ist heute ein seichter See mit einem reichen Vogelleben, das sich überraschend schnell nach der Wiederherstellung des Sees eingefunden hat. Man kann am See sowohl Wat-, Schwimm- als auch Strandwiesenvogelarten beobachten, u.a. Säbelschnäbler, Strandläufer, Rotschenkel und mehrere Arten von Lap­pen­tauchern. Außerdem hat man im Gebiet sowohl Fisch- als Seeadler gesehen. Vogelbeobachtungsposten Rettrupkær See ist im Privatbesitz, und zum See selber ist kein Zutritt, aber man hat einen guten Blick über den See und die umherliegenden Wiesen, wo Rinder weiden, von dem kleinen Vogelpodest nördlich des Sees. Auch vom Weg Rettrup Kærvej aus hat man einen guten Ausblick über den See. Die Wanderung ist 3 km lang. Beginn der Wanderung: Park­ platz am Rønbjergvej oder Parkplatz am Rettrup Kærvej. Markierung: Mit gelben Dreie­ cken markierte Pfähle. Behindertengerecht: Nein.


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip

The plantation “Hvid­ bjerg Plantage” is the size of about 108 acres. Today the plantation shows itself as a very interesting mixed forest. On the eastside of Rønbjergvej the tree species are mainly pine, fir and birch, whereas hazel, larch, Nordmann fir, oak and beech are growing on the westside of the road. You will find a rich bird life in the plantation not least caused by many nesting boxes that are placed in the trees by Hvidbjerg School. You can even have the luck to see roe deer, and on rare occasions, fallow deer in and around the plantation.

provide drinking waters for the plantation wildlife even in dry summers. There are hunting parties in the plantation four times a year. It is the first Saturday in the months: October, November and December. The last hunting party is a fox hunt that will be held on the second Saturday of January. On these days the plantation is closed for the public. Signs with this information will be posted.

Jagthytten (the hunting lodge) In the west part of the plantation is placed a hunting lodge near the locally called “Skråvejen”. The hunting lodge is always open and can freely be used by any passer-by if only left in the same condition as it was found.

Ridestien In 2005 a 3,4 km bridle path was laid out along the total fringe of the plantation. If you arrive to the plantation with a horse trailer, the parking area at Rønbjergvej would be a good starting point. A good part of the hiking trail is following the bridle path. So watch out for riders and that the path can be bumpy and slippery in wet weather conditions.

Skovsøen The little forest lake immediately south of the hunting lodge is artificially laid out in 1996 to

Rettrupkær Sø The lake, Rettrupkær Sø, was originally formed by melting water after the last Ice Age. However,

the lake slowly became choked and turned into a marsh. In 2004 the owner of Bomhus bought a part of the land from Hvidbjerg Mosebrug, and with the assistance of the county the lake was re-established as a part of The Water Environment Act II. At the inauguration of the lake the 8th of November the new owner gave it the suitable name Rettrupkær Sø. Today Rettrupkær Sø is a shallow lake with a rich bird life that has appeared remarkable fast after the re-establishment of the lake. One can observe waders, web-footed birds and tidal meadow species such as avocets, sandpipers, redshanks and several species of grebes. Furthermore both osprey and

white-tailed eagle have been spotted in the area. Bird observation tower The lake is privately owned and there is no access to the lake itself, but you can have an excellent view over the lake and the surrounding meadows, grassed by livestock, from the small bird observation tower north of the lake. You can also have a fine view of the lake from Rettrup Kærvej. The hike is approximately 3 km. Starting point: The parking area at Rønbjergvej or that at Rettrup Kærvej. Marking: Poles marked by yellow triangles. The trail is not suitable for disabled persons.

39


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Håsum enge

Sdr. Lemvej- Vigen Drej af fra Sdr. Lemvej ind af vejen Vigen (”Håsum 3 km”) og følg Vigen et par hundrede meter mod øst. Bustrup Bæk krydser her vejen i et idyllisk engområde. Her er opsat Infotavle. Fortsæt ad Vigen frem til vejkrydset Vigen og vejen ud til fugletårnet i Sdr. Lem Vig mod syd og Bustrup Hovedgård mod nord. Vejen ind til Bustrup Følger man vejen i skovbrynet ind til Bustrup Hovedgård, kommer man forbi bakken Galgebjerge, hvortil der fører en blind arm af stisystemet. Galgebjerge var indtil 1940’erne skovbevokset. Fort­sætter man videre ad vejen ind til Bustrup Hovedgård ad en nu næsten tilgroet sti/vej, vil man opleve en klassisk flot herregårdsymmetri.

Vejen ud til Fugletårnet Følger man vejen fra krydset på Vigen ud til Fugletårnet i kanten af skovbrynet til Bustrup Skov, kommer man snart ud i åbent terræn, som kan minde om Vejlerne i Thy eller Tipperne ved Ringkøbing Fjord i mindre udgave. Ved Fugletårnet er der rig mulighed for at studere fuglelivet. Dansk Ornitologisk Forening har i sin seneste fugletællingsrapport, feb. 2004 optalt 202 forskellige fugle i fugleområdet Geddal Strandenge/Sdr. Lem Vig. I begyndelsen af 1990’erne var det tilsvarende tal 130. Husk at medbringe kikkert. Der er opsat Infotavle ved fugletårnet. Vigen til Lægårdvej Følger man videre vejen Vigen mod øst, kommer man til et bord-bænkesæt ved den såkaldte Præsteskov. Følger man Lægårdvej mod nord, ender man oppe ved Håsum Kirke. Fra Lægårdvej ud i engene omkring Trævel Å Fra Lægårdvej fører der en nyeta­bleret vej ud gennem engene over Trævel Å. Her er der ved broen neden for Lægårdvej chance for at iagttage Isfugle. Der er nærmest garanti for at se fiskehejre og musvåge. Længere ud mod sydøst er vejen stadig under istandsættelse. Her tilrådes fornuftigt fodtøj. Følger man vejen/stien videre ud gennem engene, kommer man tæt på bakkedraget Grønkjær med Nyholm Plantage på Hardsysselsiden. Om Byengen ved Kjærgårdsholm På et tidspunkt forgrener vejen sig i et T-kryds. Følger man vejen mod nord over mod Sallingsiden kommer man først over den såkaldte Brændevinsrende videre om til den anden bro over Trævel Å. Her kan man skimte den gamle borgbanke til den gamle hovedgård Kjærgårdsholm. Ved broen er der opsat et bord-bænkesæt. Herfra fører vejen/stien op til Landevejen ved ”ER Cykler & Knallerter” og Håsum Sportsplads.

40

Sdr. Lemvej-Vigen Biegen Sie von Sdr. Lemvej in den Weg Vigen (”Håsum 3 km”) ein und folgen Sie Vigen ein paar hundert Meter nach Osten. Der Bach Bustrup Bæk kreuzt hier den Weg in einer idyllischen Wiesen- und Auengebiet. Hier gibt es eine Infotafel. Gehen Sie weiter am Vigen entlang bis zur Kreuzung Vigen und dem Weg zum Vogelturm in Sdr. Lem Vig im Süden und dem Gutshof Bustrup Hovedgård im Norden. Der Weg zu Bustrup Hovedgård Folgt man dem Weg am Waldrand bis zu Bustrup Hovedgård, kommt man an der Anhöhe Galgebjerge vorbei, wozu ein blinder Teil des Wegsystems führt. Geht man weiter in Richtung Bustrup Hovedgård auf einem jetzt fast zugewachsenen Pfad, wird man eine klassisch schöne Herrensitzsymmetrie erleben. Der Weg zum Vogelturm Folgt man dem Weg von der Kreuzung am Vigen bis zum Vogelturm am Waldrand bis Bustrup Skov, gelangt man bald ins offene Gelände, das den Vejlerne in Thy oder Tipperne am Ringkøbing Fjord ähnlich ist. Am Vogelturm gibt es gute Möglichkeiten, das Vogelleben zu studieren. In seiner letzten Bestandsaufnahme vom Februar 2004 hat der ornithologische Verband Dänemarks, Dansk Ornitologisk Forening, 202 verschiedene Vögel im Vogelgebiet Geddal Strandenge/Sdr. Lem Vig aufgezählt. Am Vogelturm gibt es eine Infotafel.

Vigen bis Lægårdvej Geht man weiter am Vigen entlang gegen Osten, kommt man am sogenannten Præsteskov zu einem kleinen Rastplatz mit Tisch und Bänken. Folgt man Lægårdvej in nördlicher Richtung, endet man bei Håsum Kirke. Von Lægårdvej in die Wiesen um Trævel Å herum Von Lægårdvej führt ein neu angelegter Weg durch die Wiesen und über den Bach Trævel Å. Hier an der Brücke unterhalb Lægårdvej hat man vielleicht das Glück, Eisvögel zu beobachten. Beinahe garantiert kann man Fischreiher und Mäusebussarde erleben. Weiter gegen Südosten wird der Weg noch ausgebessert. Folgt man dem Weg weiter durch die Wiesen, kommt man eng an den Hügelzug Grønkjær mit dem Wald Nyholm Plantage an der Hardsysselseite heran. Rund um Byengen bei Kjærgårdsholm Irgendwann verzweigt sich der Weg in eine T-Kreuzung. Folgt man dem Weg gegen Norden auf die Sallingseite zu, überquert man erst einen kleinen Bach, die sogenannte Brændevinsrende (”Schnapsrinne”) und danach weiter zu der anderen Brücke über Trævel Å. Hier lässt sich die alte Burganhöhe des alten Herrensitzes Kjærgårdsholm ahnen. Bei der Brücke findet man einen Tisch mit Bänken zum Rasten. Von hier führt der Weg bis zur Landstraße bei ”ER Cykler & Knallerter”.


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Sdr. Lemvej-Vigen Turn off from Sdr. Lemvej onto the road Vigen (“Håsum 3 km”) and follow Vigen a few hundred metres towards the east where the brooklet Bustrup Bæk crosses the road in an idyllic meadow area. Here you will find an information plaque. Continue along Vigen to a crossroads: Vigen and the road out to the Bird Tower in the inlet Sdr. LemVig to the south and the manor Bustrup Hovedgård to the north. The road into the manor Bustrup Hovedgård If you follow the road at the edge of the woods into Bustrup Hovedgård you will pass the hill Galgebjerge, and you can get a closer look at it if you follow a path system to its end. Up to the 1940s Galgebjerge was covered by woods. If you continue along the road up to Bustrup Hovedgård along an almost overgrown path/road you will discover a view of a classic impressive manor symmetry. The road out to the Bird Tower If you follow the road from the crossroads of Vigen out to the Bird Tower at the edge of the woods of Bustrup Skov, you will soon get into an open area which may remind you of Vejlerne in Thy or Tipperne at the inlet Ringkøbing Fjord in a minor way. At the Bird Tower you will have a great opportunity to study the bird life. In its latest bird tally report of February 2004, the Danish Ornithological Society registered 202 different birds in the bird area Geddal Strandenge/Sdr. Lem Vig. At the beginning of the 1990s the corresponding figure was 130. Remember to bring along binoculars. An information plaque has been erected at the Bird Tower. Continue along Vigen to the road Lægårdvej If you continue along the road Vigen to the east, you will get to a table and bench set at the woods called Præsteskov. If you follow

along Lægårdvej to the north, you will end up at the church Håsum Kirke. From Lægårdvej into the meadows around the stream Trævel From Lægårdvej a newly established road leads through the meadows across the stream Trævel Å. Here at the bridge below Lægårdvej you will have a chance to watch kingfishers. You almost have a guarantee of being able to watch herons and

buzzards. Further towards the southeast, the road is still under construction so practical footwear is recommended. If you follow the road/path further through the meadows, you will get close to the uplands Grønkjær with the plantation Nyholm Plantage near Hardsyssel. Round Byengen at Kjærgårdsholm At a certain point, the road branches off in a junction. If you follow the road to the north

towards Salling, you will first pass the socalled “Brændevinsrende” and continue to the second bridge across the stream Trævel Å. Here you can have a glimpse of the old castle hill of the old manor Kjærgårdsholm. At the bridge a table-bench set has been set up. From this spot the road/path leads to the road “Landevejen” at ”ER Cykler & Knallerter”.

41


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip

Nymølle

Nymølle – Ginnerup – Jættestuen Ved udløbet af Rødding Å lå tidligere en mølle, hvoraf der intet er tilbage. Møllen omtales i 1541 som “Nøy Møll”, deraf stednavnet Nymølle. Derimod har man bevaret skorstenen som et minde om det teglværk, der lå her og var en meget stor arbejdsplads. Nymølle Teglværk lavede molersten og stoppede først sin produktion umiddelbart efter 2. verdenskrig. Foruden teglværket har Nymølle været udskibningssted for Spøttrup. Færgestedet fungerede også som overfartssted til Sillerslev på Mors. I Ginnerup Plantage finder man en samling af store, velbevarede gravhøje fra perioden 2500-2000 f.Kr. Blandt højene er Sallings eneste tilgængelige jættestue. Jættestuen blev i 1910 undersøgt og restaureret. Så i dag kan man kravle ind i den

42

– hvis man tør. En afmærket sti fører fra P-pladsen ved vejen ind til højen. Turen langs stranden åbner mu­lighed for mange spændende oplevelser (dyreliv, sjældne fugle, fossiler m.m.) i et helt unikt limfjordslandskab. Vandreturen er på 8,6 km. An der Mündung des Baches Rød­ ding lag früher eine Mühle, von der aber nichts übriggeblieben ist. Die Mühle wird 1541 als »Nøy Møll« erwähnt, daher auch der Ortsname Nymølle. Dagegen hat man den Schornstein der Ziegelei, die hier lag und ein wichtiger Arbeitgeber war, als Andenken bewahrt. Die Ziegelei Nymølle stellte Kieselgur her und hörte erst unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Produktion auf. Außer der Ziegelei gab es bei Ny Mølle auch einen Schiffsverladeplatz, der auch als Fährstelle nach Sillerslev auf Mors diente. In der Plantage Ginderup gibt

es einige große, gut erhaltene Grabhügel aus der Zeit 25002000 vor Chr. Zwischen den Hügeln liegt Sallings einziges zugängliches Hünengrab. Das Hünengrab wurde 1910 untersucht und restauriert. Heute kann man das Hünengrab also von innen besichtigen, wenn man sich traut. Ein markierter Pfad führt vom Parkplatz am Weg zum Grabhügel. Die Wanderung am Strand entlang bietet die Möglichkeit für viele interessante Erlebnisse (Tierleben, seltene Vögel, Fossilien usw.) in einer einzigartigen Limfjordlandschaft. Die Wanderung ist 8,6 km lang. At the mouth of the brook Rødding Å there was earl­ier a mill, but no­thing of it has been left today. The mill is mentioned in 1541 as »Nøy Møll« (i.e. new mill), thus the name »Nymølle«. On the other hand, the chimney has been preserved as a remnant of the brick- works which

was located here and which was a very big working place. The brickworks Nymølle Teglværk made moler bricks and did not stop its production till shortly after World War II. Apart from the brickworks, Nymølle has also been a shipping point for Spøttrup. Besides, the ferry place worked as a ferry station to Sillerslev on the island of Mors. In the plantation Ginderup Plantage you will find a collection of large, well preserved mounds from the period 2500 - 2000 B.C. Among the mounds, Salling has the only accessible gallery grave. In 1910 the gallery grave was exam­ined and restored. So today you can crawl into it if you dare to. A marked path leads from the park­ing place at the road into the mound. The trip along the beach offers many exciting experiences (animal life, rare birds, fossils, etc.) in quite a unique Limfjord scenery. The walking tour is 8.6 km.


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip

Spøttrup Sø Spøttrup Borg er landets bedst bevarede borg fra senmiddelalderen. Borgen er opført omkring år 1500. I borgparken findes et fornemt anlæg med en af landets største samlinger af lægeurter. Foran Borgen ligger Spøttrup Sø, som blev genskabt i 1994 efter i mere end 100 år at have været tørlagt. Det røde pumpehus på vestsiden af søen er nu fugletårn med udstillingsrum. Det såkaldte »Polakhus« på østsiden rummer en fin udstilling om søen og dens historie. Gul rute er ca. 3,1 km. Blå rute ca. 3,8 km. Turen hele vejen rundt om søen er ca. 7 km.

Die Burg Spøttrup ist die am besten erhaltene spätmittelalterliche Burg Dänemarks. Die Burg wurde um das Jahr 1500 errichtet. Im Burgpark gibt es eine beachtliche Anlage mit einer der größten Arzneikräuter­sammlungen des Landes. Vor der Burg liegt der Spøttruper See, den es seit 1994 wieder gibt, nachdem er mehr als 100 Jahre tro­ ckengelegen hatte. Das rote Pumpenhaus auf der Westseite des Sees ist jetzt ein Vogelturm mit Ausstellungsraum. Das sog. “Polakhus” auf der Ostseite beherbergt eine schöne Ausstellung über den See und seine Geschichte. Die gelbe Route ist ca. 3,1 km lang. Die blaue Route ist ca. 3.8 km. Die Länge der Route rund um den See beträgt rund 7 km.

The castle Spøt- being drained for more than trup Borg is Den-­ 100 years. The red pump house mark’s best preserved castle on the west­ern side of the lake ­ from the late Middle Ages. The is now a bird tower with exhibicastle was erected about 1500. tion rooms. The socalled »Polish The castle park offers one of house« on the east­ern side conDenmark’s largest and most di- tains a fine exhibition about the stinguished collections of medi- lake and its history. cal plants. The yellow route is around 3.1 In front of the castle, you will km long, the blue route around see the lake Spøttrup Sø which 3.8 km. The path that goes all the was reestablished in 1994 after way around the lake is 7 km long.

BLIV MEDLEM AF Spøttrup Borgs VENNER! Medlemskab giver fri adgang til Spøttrup Borg. Indmeldelseskort fås bl.a. i billetkontoret E-mail: foreningen@spottrupsvenner.dk . www.spottrupsvenner.dk

43


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Ålbæk Strand og Halvøen Kås

Ålbæk und die Halbinsel Kås Ålbæk - the peninsula Kås

Halvøen Kås er fredet og huser en vejrbidt natur, der på grund af århundreders tilhørsforhold til herregården Kås har bevaret mange oprindelige elementer. Det er et enestående landskab med en græshede med 18 gravhøje og en af landets meget få oprindelige naturskove. Fredningen af halvøen Kås er gennemført i 1941. Områdets græssende kreaturer og får giver et godt indtryk af, hvordan Salling må have set ud dengang, hvor studeavlen var egnens vigtigste aktiv. For Kås Hovedgård var naturligvis fra gammel tid en udpræget studegård ligesom alle hovedgårde i Salling. Hovedbygningen er op­ført i 1635, men gårdens historie går helt tilbage til 1300-tallet. Vandreturen er på 10 km.

Die Halbinsel Kås steht unter Na­tur­schutz. Ihre verwitterte Natur hat aufgrund der jahrhundertealten Zugehörigkeit zum Herrensitz Kås viele ur­­ sprüngliche Züge bewahrt. Die Landschaft hier ist einmalig mit ihrer Grasheide mit 18 Grabhügeln und einem der sehr wenigen urtümlichen Wälder hierzulande. 1941 wurde die Halbinsel Kås unter Naturschutz gestellt. Die weidenden Rinder und Schafe hier geben einen guten Eindruck davon, wie Salling zu der Zeit ausgesehen hat, als die Vieh­ zucht der wichtigste Erwerbszweig der Gegend war. Denn auf dem Gutshof Kås war natürlich von alters­ her die Viehzucht bestimm­ end, wie auch bei den anderen Ritter­ gütern von Salling. Das Hauptge­bäude wurde 1635 errichtet, aber die Geschichte des Gutes geht weit zurück bis ins 14. Jahrhundert. Die Wanderung ist 10 km lang.

44

The peninsula Kås is preserved and is characerised by weather-beaten nature which has maintained many original elements due to its affiliation to the manor Kås. It represents unique scenery with a grass heath containing 18 grave mounds and one of Denmark’s very few original natural woods. The preservation of the peninsula Kås took place in 1941. The area’s grazing cattle and sheep give you a good impression of the former appearance of Salling. In those days steer breed­ing was this region’s most important occupation because from days of old the manor Kås Hovedgård was of course a typical steer manor like all the manors of Salling. The main building was erected in 1635, but the history of the manor goes all the way back to the 1300s. The walking tour is 10 km.


Turforslag / Ausflüge / Suggestion for a trip Kløverstierne Lem Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks IdrætsForbund, Danske Gymnastik– og Idræts­ foreninger, Dansk Firmaidræts­ forbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner. Udviklingen af stierne er finansieret af Nordea-fonden og Tips– og Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information om Kløver­ stierne, deres forløb og seværdigheder kan findes via dette link: kløverstier.dk eller via denne QR-kode: QR-kløverstier Stierne udspringer fra en stander i et bycentrum og forløber i fire forskellige længder. Hver rute har sin egen farvekode. Grøn er 2,5 km, blå 5 km og rød 8,2 km. Den sorte er 10,5 km og viser den lokale by og oplandets indhold af natur, kulturmiljø og friluftsoplevelser. Der vil rundt på kløverstierne være udvalgte stop-op-steder med informationstavler, hvor man kan læse en historie om stedet og nyde udsigten. Die Wanderwege Kløver­ stierne (Kleepfade) sind durch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Lan­ des­­sportbünden und Sport­ fach­ verbänden, dem dänisch­ en Freiluftrat und zehn Pilot­ gemeinden entstanden. Der Bau der Wanderwege wurde über Zuschüsse von der dänischen Stiftung Nordea Fonden und Lotto- und Totogeldern finanziert. Der Start der Wanderwege erfolgt am Ständer mitten in der Stadt. Die Wanderwege verlaufen in vier verschiedenen Richtungen und sind mit vier verschiedenen Farben markiert. Die grüne Route ist 2,5 km lang, die blaue Route 5 km, und die rote Route 8,2 km lang. Die 10,5 km lange schwarze Route führt durch die Stadt und deren nächste Umgebung mit schöner Natur, Kulturlandschaften und Erlebnissen im Freien. Auf ausgewählten Stellen

entlang den Routen gibt es Infotafeln. Je nach Standort informieren die Tafeln über die Geschichte des Ortes, und gleichzeitig kann die schöne Aussicht genossen werden. The creation of the clover paths (Kløverstierne) in Denmark involves a number of Danish sports federations, the Danish Outdoor Council and 10 pilot municipalities. The development of the paths is financed by the Nordea Foundation and through receipts from the Danish football and lottery pools.

A post in the town centre marks the starting point of the clover path system, and the routes run in four different directions. Each route has its own colour code. The green route is 2.5 km long, the blue route 5 km long, and the red route is 8.2 km. The 10.5 km black route runs through the town and takes you into the surroundings with beautiful scenery, cultural treasures and outdoor activities. Information boards are placed along the routes on selected stops, where you can learn more about the history of the place and enjoy the view.

45


Cykelsti / Fahrradweg / Cycle Path ”Vestsallingbanen”

Her på Skiveegnen er der store muligheder for at tage cyklerne i brug. Bl.a. på den gamle jernbanestrækning, Vestsallingbanen, eller ”Sydvest-Jens”, som den også blev kaldt. Her er der etableret en 27 km lang cykelsti, som starter i Skive og forløber igennem et naturskønt område med masser af natur og kulturelle seværdigheder såsom herregårde, gamle kirker, gravhøje, m.m.. Fra Skive kommer du gennem landsbyerne Hem, Balling, Ramsing,

Vejby, Lem og Rødding, æblets by. Du kommer tæt på Spøttrup Borg, og derfra er der ikke langt til Knud og Vadum strand. Undervejs er der opstillet borde-bænkesæt, hvor I kan nyde madpakken, og ved landsbyerne er opstillet infotavler, som fortæller, hvad du kan forvente dig lige her. I kan også besøge den lokale købmand undervejs eller nogle af de spændende kunstnere eller gårdbutikker. Dejligt er det, at der på denne strækning, som er asfalteret, så godt som ingen stigninger er, så I mærker ikke, at turen er 27 km lang. Der er anlagt ridesti langs med asfaltstien, så er du på rideferie, kan det også lade sig gøre. Kort over Vestsallingbanen fås på Turistkontoret i Skive eller i informationen på Spøttrup Borg. –En rigtig dejlig måde at være sammen med familien. Raqdfahren In der Skive Gegend gibt es gute Möglichkeiten fürs Radfahren. Unter anderem auf der früheren Eisenbahn, Vestsallingbanen. Vor ein paar Jahren wurde der 27 km lange Radweg angelegt. Er startet in Skive und

verläuft durch naturschöne Landschaft mit vielen kulturellen Sehenswürdigkeiten wie z.B. Herrensitzen, alten Kirchen, Grabhügeln u.v.m. Von Skive fahren Sie durch die Dörfer Hem, Balling, Ramsing, Vejby, Lem und Rødding – Dorf der Äpfel. Sie kommen dicht an der Mit­ telalterburg Spøttrup vorbei, und von dort aus gibt es nicht weit zu Knud Strand und Vadum Strand. Entlang dem Radweg gibt es Tische-Bänke, wo Sie das mitgebrachte Essen genießen können, und vor jedem Dorf gibt es Infotafeln, die über die Erlebnismöglichkeiten gerade hier informieren. Sie können auch den lokalen Kaufmann oder einige der spannenden Hofläden und Künstler besuchen. Der asphaltierte Radweg hat so gut wie keine Steigungen, und man merkt kaum, dass er 27 km lang ist. Entlang dem Radweg gibt es ein Reitweg – Urlauber können also auch mit Pferd anreisen. Bei dem Touristbüro in Skive oder der Touristinformation in Spøttrup Burg sind Karten über den Radweg Vestsallingstien erhältlich. Radfahren – herrlich wenn Sie mit der Familie Urlaub machen! The Bike

In the Skive region there is ample opportunity to use your bike, f.inst. on the former railroad Vestsallingbanen (the West Salling Track). A couple of years ago, the 27 km long cycle track was established. It starts in Skive and runs through a beautiful area with lots of natural and cultural attractions such as manors, old churches, mounds etc. From Skive you pass the villages of Hem, Balling, Ramsing, Vejby, Lem and Rødding – town of the apples. Besides, you pass the medieval castle Spøttrup, which is situated close to the beaches Knud Strand and Vadum Strand. On the way you find table and bench sets where you can enjoy your packed lunch, and at the entrance to the villages you find information boards telling you what you can experience at this exact place. You can visit the local shops, some of the exciting workshops of the local artists or farm shops. The cycle track is paved and has next to no climbs so you hardly notice that it is 27 km long. Maps of the area are available at the tourist office in Skive or the tourist information in Spøttrup Castle.

Mod Skive →

46


Oplysninger / Hinweise / Information Ambulance - Brand - Politi: Tryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2 Krankenwagen - Feuer - Polizei: Wählen Sie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2 Ambulance – Fire – Police Dial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2

Apotek | Apotheken | Pharmacy Balling Apotek,

Vestergade 1 . . . . . . . . . . 97 56 40 13

Dyrlæger | Tierarzt | Vets: Skive Dyrehospital

Elskjærbakken 5, 7800 Skive . . . . . . . . . . . 97 51 30 45

Gyldendal Havn:

Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 90 70 52 www.gyldendalhavn.dk

Lægevagten | Ârztliche bereitschaft | Emergency medical service: Resenvej 25, 7800 Skive Hverdage kl. 16.00-08.00 og lørdag/søndag samt helligdage . . . . . 70 11 31 31 Werktags nach 16 Uhr. Sa, So und Feiertage: . . . 70 11 31 31

Praktiserende læge Andersen, Åse Østerbrogade 4, Lem Konsultation efter aftale . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 83 55 Mandag til Fredag 8.00 -16.00 / Ons. 17.00 til 19.00. ​Lægeklinikken Pulsen ​Stadion Alle 1, Balling ​Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 10 40 ​Åben alle hverdage kl. 8.00-16.00 www.lægeklinikkenpulsen.dk

Politi | Polizei | Police Tryk/Wählen Sie/Dial . . . . . . . 1-1-4 Politistation . . . . . . . . . 96 15 14 48

Balling Postbutik Dagli’ Brugsen, Søndergade 5, Balling . . . . . . . . . . . . . . 97 56 40 14 Lem Postbutik Lem Købmandsgård Vesterbrogade 1, Lem . . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 80 03 Oddense Postbutik Dagli’ Brugsen, Gravene 1, Oddense . . . . . . . . . . . 97 58 10 12 Rødding Postbutik Dagli’ Brugsen, Borgergade 19, Rødding . . . . . . . . . . . . 97 56 10 10

Nomi 4S Kåstrupvej 20-22 . . . . 97 58 12 88 Åben ma-to. 9-15, fre. 9-12. Genbrugspladsen: Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00. Lørdag, søndag og helligdage kl. 10.00 - 17.00. Lukket den 24., 25., 26., 31. december samt 1. januar.

Turistinformation | Touristinformationen | Touristinformation (v/ Spøttrup Borg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 16 06 www.spottrupborg.dk Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter Østerbro 7, Skive. . . . 96 14 76 77 www.visitskive.dk

Svømmehaller | Erlebnisbäder | Indoor Swimming Pools

Pulsen, Stadion Allé 3, Balling, 7860 Spøttrup, Åbningstider, se: www.balling-by. dk/vand-velvaere-2/abningstider

Limfjords Camping & Vandland Åbningstider, se: www.limfjords.dk - vandland

Sygehus | Krankenhaus | Hospitals

Regionshospitalet Viborg, Skive Heibergs Allé 4, 8800 Viborg Resenvej 25, 7500 Skive Telefon . . . . . . . . . . . . . 78 44 00 00

Tandlæge | Zahnärzte | Dentists Ørnevej 1, Balling . . . 97 56 40 50 Tandlægevagt weekender og helligdage: Henvisning til vagthavende kan fås oplyst på telefon . . . . . . . . . . . . . 70 10 20 30

R

TT

Posthus | Postamt | Postoffices

Renovation | Müllabfurh:

SPØ

Weekdays after 4 pm. Sat., Sun and holidays . . . . . . . . 70 11 31 31

Læger | Ârzte | Medical Centers

IN G

Lystbådehavne | Häfen | Harbours

EN

Aften og weekendvagt: . . . . . . 97 52 15 66

UP

TU RISTF

OR

Udgiver | Herausgeber | Published by: Spøttrup Turistforening. www.spottrupturist.dk Fotos: Susanne Jensen m.fl. Grafisk fremstilling og layout: Johannes Alsbjerg, Spøttrup Turistforening. Tryk: Specialtrykkeriet Arco. Udgiver påtager sig ikke noget ansvar for annonceteksternes rigtighed, samt øvrige oplys­ ninger, der er indhentet. Tak til alle vore annoncører, Spøttrup Borgmuseum samt øvrige sponsorer.

47


Besøg Vestsallings største DAGLIGVAREFORRETNING BEsuchEN sIE DEN GRössTEN supERmARkT wEsTsALLINGs VIsIT VEsTsALLING DIsTRIcT’s LARGEsT GROcERy Bakery

100 parking places

Fast Food

foderbrætt

BALLING

Delikatesser & Fast Foo

foderbrætte

Tlf. 97 56 40 14

Delicatessen

et

Tlf. 97 56 45 0 7

Søndergade 5 - Balling - 7860 Spøttrup

ÅBENT ALLE DAGE 6.30-20.00 TäGLIch GEöFFNET 6.30-20.00 uhR OpEN ALL DAys 6.30 a.m. - 8.00 p.m.

d

Delikatesser & Fast Food

t

Fruit & vegetables Overview

Ok Benzin 24 timer 24 stunden Ok Benzin 24 hrs petrol service with Ok Benzin

BALLING

SKIVEVEJ 4 - Balling - 7860 Spøttrup

Vestsalling 2018  
Vestsalling 2018  
Advertisement