Page 1

2011

Spøttrup & Vestsalling www.spottrupturist.dk


Velkommen – Wilkommen – Welcome Et naturskønt og kulturelt spændende område i Skive kommune, hvor der er godt at være. Et område, der med sin smukke natur, Spøttrup Borg, de mange Herregårde og den spændende historie er et sted, der både er godt at leve og bo – og også et oplagt turistmål både for børnefamilier og de mere gråhårede. Her findes den altid foranderlige Limfjord med den smukke natur og de børnevenlige strande. Bad i det rene vand, eller gå og cykel en tur ad de mange markerede stier. Fisk fra stranden eller i en af Put and Take søerne. Besøg museerne eller Herregårdene, der ligger som perler på en snor: Spøttrup Borg, Kås, Bustrup og Hostrup. De fleste er åbne for besøg. Besøg de 13 spændende gamle kirker i forskellige stilarter. Gør en god handel i en af de mange små gårdbutikker, eller læg vejen forbi en af de 8 landsbyer på egnen med hver deres særkende i forhold til natur, kultur og historie. Fælles for dem alle er venlige og imødekommende mennesker, sammenhold og det rige foreningsliv. Således vil vi love dig mange gode oplevelser hvad enten du vil opholde dig i kortere eller længere tid sammen med os i Vestsalling. Susanne Jensen, formand, Spøttrup Turistforening

2

Westsalling ist eine naturschöne und kulturell interessante Gegend in der Skive Kommune, wo man sich wohl fühlt. Eine Gegend, die mit ihrer schönen Natur, der Burg Spøttrup, den vielen Herrensitzen und der spannenden Geschichte ein Ort ist, wo es sich gut wohnen und leben lässt – und auch ein klares Reiseziel für sowohl Familien mit Kindern als die Grauhaarigeren. Hier findet man den sich immer verändernden Limfjord mit der schönen Natur und den kinderfreundlichen Stränden. Baden Sie im sauberen Wasser oder machen Sie eine Wander- oder Fahrradfahrt auf den vielen markierten Wanderwegen. Angeln Sie vom Strand aus oder in einem der ”Put and Take” Seen. Besuchen Sie die Museen oder die Gutshöfe, die wie Perlen auf eine Schnur aufgereiht sind: Burg Spøttrup, Kås, Bustrup und Hostrup. Die meisten sind für Besucher offen. Besuchen Sie eine der 13 interessanten, alten Kirchen in unterschiedlichen Bauarten. Machen Sie ein gutes Geschäft in einem der vielen kleinen Hofläden, oder besuchen Sie eins der 8 Dörfer der Gegend mit je ihrer Eigenart was Natur, Kultur und Geschichte betrifft. Gemeinsam für sie alle sind freundliche und entgegenkommende Menschen, Zusammenhalt und ein reiches Vereinsleben. In dem Sinne versprechen wir Ihnen vielfältige, schöne Erlebnisse, ob Sie sich für kurze oder längere Zeit bei uns in Westsalling aufhalten. Susanne Jensen Spøttrup Turistforening

An area of outstanding natural beauty and cultural excitement, where it is nice to stay. This is an area, where the beautiful nature, “Spøttrup Borg (Spøttrup Castle), the many manors and the exciting history create an environment good to live in. At the same time it is a natural choice for tourists, both for families with children and seniors. Here you will find the changeable “Limfjord” with the breathtaking nature and the child-friendly beaches. Swim in the clean waters or walk or bike on the many marked routes. Go fishing from the beach or in one of the Put and Take - lakes. Visit the museums or the manors that are almost lying in a row: Spøttrup Borg, Kås, Bustrup and Hostrup. Most of them are open to visitors. Or you can visit one of the thirteen exciting old churches built in different styles. Strike a good bargain in one of the many small farm shops or stop by one of the eight villages in the area each of them with their own characteristic in nature, culture and history. Common to all of them are the kind and obliging people, their unity and the rich association activities outlived there. This way we promise you many great experiences whether you stay for longer or shorter time together with us in Vestsalling. Susanne Jensen Spøttrup Turistforening


Overnatning – Übernachtung – Accommodation Langs kysten i Vest­ salling ligger der over 900 sommerhuse placeret på skønne parceller. En stor del af husene kan lejes. Spørg hos de lokale handlende. Er du til campingliv, kan vi ikke komme udenom Limfjords Cam­ping og Vandland. En velorganiseret topmoderne campingplads. Her kan du overnatte i alt – lige fra dit lille medbragte telt til skønne luksushytter med eget toilet. Pladsen ligger i naturskønne omgivelser helt ned til den meget børne- og handicapvenlige Ålbæk­strand. Der er stemning og atmosfære på Hostrup Hovedgaard,. Der er 20 dobbeltværelser, hvoraf 11 er med eget bad og toilet. Desuden er der køkkenadgang. Udsigten fås ikke meget bedre, om det så er til Limfjorden, mark eller skov. Som et kuriosum, har alle værelser navn efter en kendt Limfjordsforfatter. Der er ligeledes mulighed for at leje stedet til fester m.v. I Vestsalling er der flere steder mulighed for at overnatte gratis i shelters – hytter, som er bygget af bjælker og uden komfort. Ud over dette kan man også slå sit medbragte telt op her. Der er mulighed for toiletbesøg i nærliggende toiletbygning, hvor der også er rindende vand. Der findes shelters ved Hos­ trup strand, Nymølle strand, Vadum strand, Grusgraven i Hvidbjerg, Håsum og i Oddense. In Vestsalling kön­­nen wir mit Übernachtung jeder Art dienen. Entlang der Küste von Westsalling giebt es sehr gelegende 900 Ferienhäuser. Einige dieser Häuser werden wermietet. Fragen Sie bei den Einheimis­c­h­en. Wenn Ihnen der Sinn nach Camping steht, muss Limfjords Camping & Vandland (Erlebnisbad) (16) genannt werden. Ein gut organisierter und topmoderner Campingplatz. Hier können Sie ganz nach Ihren Wünschen übernachten, sei es in Ihrem kleinen mitgebrachten Zelt oder in der schönen Luxushütte mit eigener Toi-

Limfjords Camping, Ålbæk. lette. Der Campingplatz liegt in naturschöner Umgebung und erstreckt sich bis zu dem sehr kinderfreundlichen und behindertengerechten Ålbæk Strand. Angenehme Stimmung und Atmosphäre findet man auf dem Gutshof Hostrup Hovedgaard. Es gibt dort 20 Doppelzimmer, von denen 11 ein eigenes Bad und WC haben. Der Ausblick ist einmalig, sei es auf den Limfjord, Feld oder Wald. Als ein Kuriosum sind alle Zimmer nach bekannten Schriftstellern aus der Limfjordgegend benannt. Es gibt Kochgelegenheit. Es besteht auβerdem die Möglichkeit hier Feiern abzuhalten. In Westsalling besteht an mehreren Orten die Möglichkeit kostenlos in Unterkunftshütten zu übernachten, die im Blockhüttenstil gebaut und ohne eigentlichen Komfort sind. Außerdem kann man hier auch sein mitgebrachtes Zelt aufstellen. In der Nähe gibt es Toilettenhäuschen mit fließendem Wasser. Solche Anlagen gibt es am Strand von Hostrup, Vadum und Nymølle, in Hvidbjerg bei der Kiesgrube und in Håsum und Oddense.

In Vestsalling we can offer you all kinds of accommodation. Along the coast in Vestsalling more than 900 summer cottages are situated on pretty lots. Some of the cottages can be rented. Enquire at the local shops. If you like camping, your best bet is Limfjord’s Camping and Waterland (19). A well organised very modern campground. Here you can stay overnight in different ways ranging from your own little tent to beautiful luxury cottages with their own toilets. The campground is located in beauti­ ful nature all the way down to the very child-friendly and handicapfriendly Ålbæk beach. In “Hostrup Hovedgaard” (Hos­ trup Manor) you will find spirit and atmosphere. It has 20 dou-

ble rooms of which 11 have their bath and toilet. The view cannot be found much better whether it is to the “Limfjorden” or to fields and forest. As a matter of curiosity all the rooms are named after a well-known “Limfjord” author. You will have access to a kitchen. It is also possible to rent the whole place for parties etc. In Vestsalling it is possible several places to stay overnight free of charge in shelters – log huts, which are primitive. Besides, here you can also pitch your tent you have brought along. There are lavatory facilities in a lavatory building nearby with running water. Sites are located at the beach Hostrup Strand, Nymølle Strand, Vadum Strand, the gravel pit in Hvidbjerg, and in Håsum and Oddense.

3


Velkommen til middelalderen / Willkommen im Mittelalter

Intet sted i Danmark kan man som på Spøttrup få fornemmelsen af at være kommet en tur i tidsmaskinen. Og rejsen ender i middelalderen. Spøttrup borg er Dan­marks bedst bevarede borg fra middelalderen. Det betyder blandt andet, at man her kan finde kanonskydeskår og skoldehuller som de var i brug, da Skipper Clement i 1534 angreb borgen i den borgerkrig, vi kalder Grevens Fejde. Skipperens 6000 mand store oprørshær måtte give fortabt overfor datidens mest moderne fæstning, Spøttrup borg. Denne dramatiske his­torie og mange andre kan man endnu få et indtryk af i dag, når man besøger borgen. Her er en duft af middelalder. Og det har ikke altid været en behagelig duft: Ni udvendige toiletskakter har der været til borgens mange beboere. Og affaldet herfra endte direkte i voldgraven. I dag er Spøttrup borg et fredeligt museum – og toiletterne ligger udenfor voldene! Spøttrup Borgmuseum danner hvert år ramme om et væld af arrangementer: Musik, rundvisninger, udstillinger, markedsdage og meget mere. De senere år har museet og dets mange frivillige hver sommer levendegjort borgen så den besøgende endnu bedre kan fornemme fortiden. De mange aktører bedriver deres håndværk og aktiviteter, medens de benhårde soldater bevogter

4

borgen. Det er en flot oplevelse at se middelaldermenneskene gå rundt i de stemningsfulde rammer. Velkommen til middelalderen! Velkommen til Spøttrup Borg!

Oplev det kæmpe BISPENS MARKED Hvert år i uge 30! Borgen har åbent på følgende tidspunkter: April: Søndage, tirsdage, onsdage og påske: kl. 11-17 Maj-juni :Alle dage 10-17 Juli: Alle dage 10-18 August og september Alle dage: 10-17 Oktober: Alle dage 10-16. Oplev borgens nye besøgscenter i parken med udstillinger og stor museumsbutik. Besøg Traktørstedet Borgen der serverer god mad til rimelige priser. Tag en tur i den store park og oplev en af Danmarks største og flotteste krydder- og lægeurtehaver. se www.spottrupborg.dk

Nirgendwo sonst in Dänemark kann man wie in Spøttrup das Gefühl haben, in die Zeitmaschine geraten zu sein. Und die Reise endet im Mittelalter. Die Burg Spøttrup ist Dänemarks am besten erhaltene Burg aus dem Mittelalter. Das bedeutet unter anderem, dass man hier Schießscharten und Pechnasen finden kann, so wie sie gebraucht wurden, als Skipper Clement 1534 die Burg in dem Bürgerkrieg angriff, der auch als ”Grafenfehde” bekannt ist. Skipper Cle­ments 6000 Mann große Heer von Aufständischen musste gegenüber der mo­dernsten Festung der da­ maligen Zeit, der Burg Spøt­trup, den Kampf verloren geben. Von diesen dramatischen Geschehnissen und vielen anderen kann man auch heute noch bei einem Besuch der Burg einen Eindruck gewinnen. Hier ist ein Hauch von Mittelalter. Und dieser Hauch war nicht immer voller Wohlgerüche. Es gab nämlich für die vielen Burgbewohner neun Aborte, deren Inhalt durch Außenschächte direkt im Burggraben landete. Heute ist die Burg Spøttrup ein friedliches Museum – und die Toiletten befinden sich außerhalb der Wälle! Das Burgmuseum Spøttrup bildet jedes Jahr den Rahmen einer Fülle von Veranstaltungen: Kon­­zerte, Führungen, Ausstellungen, Markttage und vieles mehr. In letzteren Jahren hat das Museum und dessen viele ehrenamtliche Mitarbeiter jeden Sommer die Burg ”lebendig”

gemacht, so dass die Besucher die Vergangenheit noch besser nachempfinden können. Die vielen Akteure betreiben ihr Handwerk und Aktivitäten, während die eisenharten Soldaten die Burg bewachen. Die Mit­telaltermenschen in den stimmungsvollen Rahmen zu betrachten ist ein tolles Erlebnis. Willkommen im Mittelalter! Willkommen in der Burg Spøttrup! Erleben Sie den riesengroβen Markt BISPENS MARKED – jedes Jahr in der Kalenderwoche 30!

Die Öffnungszeiten der Burg: April: Sonntags, Dienstags, Mittwochs und Ostern: 11-17 Uhr Maj-Juni: Täglich 10-17 Uhr Juli: Täglich 10-18 Uhr August-September: Täglich 10-17 Uhr Oktober: Täglich 10-16 Uhr. Erleben Sie das neue Besuchs­ center im Park der Burg mit Ausstellungen und groβem Museumsladen. Besuchen Sie die Ausflugs­ wirtschaft Traktørstedet Borgen, die gutes Essen zu vernünftigen Preisen anbietet. Machen Sie einen Spaziergang durch den groβen Park und erleben Sie einen der gröβten und beeindruckendsten Gewürz- und Heilkräutergärten Dänemarks. Weitere Informationen: www.spottrupborg.dk


Welcome to the Middle Ages sit the castle. Here is a whiff of the Middle Ages. And it has not always been a pleasant whiff: nine exterior toilet shafts were available for the many inhabitants of the castle. And the outpourings from these ended directly in the moat. Today the castle Spøt­trup Borg is a peaceful museum – and the toilets are located outside the ramparts! Every year the Spøttrup Borg Museum creates the framework for a wealth of arrangements: music, conducted tours, exhibitions, fair days and much more. In recent years the museum and its many volunteers have each summer recreated the castle atmosphere so that visitors can perceive the past even better. The many players perform their crafts and activities while the hard-nosed soldiers guard the castle. It is a unique experience to watch the medieval people walk about in this impressive framework. Welcome to the Middle Ages! Welcome to the castle Spøttrup Borg! Experience the gigantic market “Bispens marked” each year in week 30.

In no other place in Denmark than at Spøttrup can you experience a feeling that you are making a trip in a time machine. And the trip ends in the Middle Ages. The castle Spøttrup Borg is Denmark’s best preserved castle from the Middle Ages. This means that here you can, for instance, find machicolations and embrasures as they were used when in 1534 the skipper Clement attacked the castle during the civil war in Denmark from 1534 – 36. The skipper’s large rebel army of 6000 men had to give up to the former times’ most modern castle, Spøttrup Borg. Today you can get an impression of this dramatic story and many others when you vi-

The castle’s opening hours: April: Sunday, Tuesday, Wednesday and all of Eastern 11a.m. – 5p.m. May –June: Every day 10a.m. – 5p.m. July: Every day 10a.m. – 6p.m. August – September: Every day 10a.m. – 5p.m. October: Every day 10a.m. – 4p.m. Look at the new Visiting Centre of the castle in the park with exhibitions and a large Museum shop. Visit the restaurant “Borgen”, which is serving nice food to reasonable prices. Take a stroll in the big park and see one of the largest and most beautiful herb and medicinal plant gardens in Denmark. See www.spottrupborg.dk

5


Museer / Museen / Museums

Spøttrup Borg er selv­­ følgelig hoved­attrak­tio­ nen, men vi har også et par små interessante museer med meget engagerede folk bag. Der­for er de på fornemste vis formidlere af en egnskultur, som rækker langt ud i verden. Ved Spøttrup Borg og Spøttrup Sø, som i 1994 blev genskabt efter at have været afvandet siden 1800-tallet, ligger »Polakkasernen«. Dette lille hus var bolig for polske landarbejdere, der arbejdede på Spøttrup i 1930´erne. I dag findes her en udstilling om, hvordan Spøttrup Sø blev genskabt, samt om fugle­livet i søen. Her er P-plads med borde og bænke I Krejbjerg ligger Jens Væver Museet. Jens Væver var opfinder af snurrevoddet. Du kan læse mere om denne spændende person på museet. Her er der fri ad­gang. Hvis du gerne vil vide noget om egnens historie, kan du tage på lokalhistorisk arkiv i Balling. Se åbningstider på www.spottrup-lokalhistorisk-arkiv.dk I Lihme på Ålbækvej ved Spar Salling ligger ”Lihme­sam­­­lingen”, der b.a. viser, hvad man kan finde på stranden her i om­rådet. ”Lihmesamlingen” er åben i Sparekassens åbningstid.

6

I Oddense ligger et spændende træmuseum. Museet har bl.a. en stor samling af maskiner til bearbejdning af træ fra tiden omkring 1915 til ca. 1980 samt en stor samling af håndværktøj fra forskellige håndværkere. Desuden er museet i besiddelse af Danmarks måske største samling af billedskærerarbejder. Siden 1999 har der været afholdt skulptur- og drejesymposier med deltagelse af internationale kunstnere fra hele verden. Seks gange er det blevet til indtil nu. I forbindelse med disse symposier er mulighed for at se, hvorledes store egekævler bliver til smukke kunstværker, eller at se en træklods blive forvandlet til en spindelvævstynd skål på drejeskiven. Dette symposium er intet mindre end en verdensbegivenhed. Det næste symposium finder sted i 2012, men man kan på museet se flere af værkerne fra de afholdte symposier.

Die Burg Spøttrup ist natürlich die Haupt­­­ attraktion, aber wir haben auch ein paar kleine interessante Mu­ seen mit sehr engagierten Mitarbeitern, die daher die besten Vermittler der lokalen Kultur sind, die bis weit in die Welt hinaus reicht. Bei der Burg Spøttrup und dem Spøttruper See, der 1994 wieder erschaffen wurde, nachdem er seit dem 19. Jahrhundert entwässert war, liegt das »Polakhus«. Dieses kleine Haus diente als Wohnung für die polnischen Land­arbeiter, die in den 30er Jahren in Spøttrup arbeiteten. Heute gibt es hier eine Ausstellung über die Neuschaffung des Spøttruper Sees und über das Vogelleben im See. Es gibt einen Parkplatz mit Tischen und Bänken. In Krejbjerg liegt das JensVæver-Museum. Jens Væver war der Erfinder der Drehwate. Im Museum können Sie mehr über diese interessante Person erfahren, der Eintritt ist frei.

Falls Sie etwas von der Geschichte der Gegend wis­sen möchten, besuchen Sie mal das ortsgeschichtliche Archiv in Balling. Siehe Öffnungszeiten auf www.spottrup-lokalhistoriskarkiv.dk. In Lihme am Ålbækvej an der Sparkasse findet man die ”Lihmesamlingen”, die zeigt, was man in dieser Gegend am Strand finden kann. Die ”Lihmesamlingen” ist während der Öffnungszeit der Sparkasse zugänglich. In Oddense liegt ein interessantes Holzmuseum. Das Museum hat u.a. eine groβe Sammlung von Holzbearbeitungsmaschinen aus der Zeit um 1915 herum bis etwa 1980 sowie eine groβe Sammlung von Handwerkzeug von verschiedenen Handwerkern. Auβerdem besitzt das Museum Dänemarks vielleicht gröβte Sammlung von Schnitzwerken. Seit 1999 finden hier Skulpturenund Drechslersymposien mit der Teilnahme internationaler Künstler aus aller Welt statt – bis jetzt sechsmal. Da konnte man beobachten, wie groβe Eichenkloben zu schönen Kunstwerken bearbeitet wurden, und wie auf der Drechselscheibe ein Holzklotz in die hauchdünnste Schale verwandelt wurde. Dieses Symposion ist nichts weniger als ein Weltereignis. Das nächste Symposion findet 2012 statt, aber man kann im Museum mehrere der Werke der früheren Symposien besichtigen.


The castle Spøt­trup Borg is of course the main attraction, but we have also a few small interesting museums run by very committed people. Therefore, they are in the most distinguished way the communicators of a regional culture which stretches far beyond Den­mark’s borders. The Polish barracks »Polakkassernen« is situ­ated at the castle Spøttrup Borg and the lake Spøttrup Sø, which was reestablished in 1994 after being drained since the 1800s. This little house was the living quarters for Polish farmhands who worked at Spøttrup in the 1930s. Today there is an exhibition about the re-estab­lishment of the lake Spøttrup Sø and about the bird life in the lake. Here is a parking place with tables and benches. In Krejbjerg you can see the museum Jens Væver Museet. Jens Væver was the inventor of the ring net. If you want to know about the local history, you can go to Lokalhistorisk arkiv (Record Office of Local History) in Balling. Look for opening hours at www.spottrup-lokalhistoriskarkiv.dk At the bank Sparekassen in Lihme on Ålbækvej the Lihmesamlingen (The Lihme Collection) is displayed. It shows what you can find on the beach in this area. The Lihmesamlingen is following the opening hours of Sparekassen. A small interesting wood museum is situated in Oddense. The museum has a large collection of machinery for working up wood from around the year 1915 up until around 1980 and in addition a large collection of hand tools for various craftsmen. Besides the museum possesses the maybe largest collection of carved works in Denmark. Since 1999 sculpture and wood turnery symposiums have been held with participation of internationally recognized artists from all over the world. Six times it has been held up until now. In connection with these symposiums

it will be possible to see how large oak logs are turned into beautiful works of art and to see a wooden block be transformed into a spider web thin bowl on the turntable. These symposiums are nothing less than world events. The next symposium will take place in 2012, but in the museum one can see several of the works from the symposiums already convened.

Strøget 16 A Oddense · DK-7860 Spøttrup Tel. +45 97 58 10 49 · +45 97 57 91 42 Åben: Juli: tirs & tors. 10 -16. · Open: July, Tue & Thu 10 am to 4 pm. Åben efter aftale. Öffen: Juli, Di & Do 10 - 16 Uhr. · Entré: Entrance / Eintritt: DKK 30,-

7


Rødding – Æblets by – die Stadt des Apfels – Town of the Apple 10.000 æbletræer inden 2017. Så klare er målene. Rødding skal være kendt på sine æbler. Men det med æbler er ikke en ny tanke i Rødding – der har i mange år været en slotshave ved Spøttrup Borg, som Slotsog Ejendomsstyrelsen netop i disse år genskaber dele af. Og hvad skal så alle disse æbler bruges til? Først og fremmest ændres landskabet, så der kommer mange flotte træer til gavn for dyr og mennesker. Frugten skal selvfølgelig nydes af borgere og besøgende på alle mulige tænkelige måder. Til at spise og drikke, men også gerne som en samlende kraft i forhold til aktiviteter, kunstneriske ideer og meget mere. Kulinarisk er to af områdets spisesteder kraftigt involveret – Spøttrup Kro og Traktør­stedet Borgen v. Spøttrup Borg. Mange borgere arbejder i disse år i fritiden med at pode, udplante og vedligeholde æbletræer af de gode gamle sorter. Plantningen af alle disse træer sker i tæt samarbejde med Skive Kommune, der har stillet arealer til rådighed. Se mere på www. aebletsby.dk og www.æblesamling.dk Men det er ikke alene med baggrund i havebrugsbevægelsen, at dette sker. Det er i første række for at sikre og udvikle Rødding som et godt sted at bo og besøge.

MOSTEDAGE LØRDAG D. 24/9 KL. 10-16

LØRDAG D. 22/10 KL. 12-16 KUNST KULTUR MOSTEDAG

Østergade 6, 7860 Spøttrup 6176 1319 / info@buffen.dk www.buffen.dk

Borgen 6, 7860 Spøttrup 6176 1319 / info@traktørstedet-borgen.dk www.traktørstedet-borgen.dk

MARKEDSDAG

8

MOSTEDAG

10.000 Apfelbäume bis 2017. Das ist das Ziel. Rødding soll für seine Äpfel bekannt werden. Aber das mit den Äpfeln ist in Rødding kein neuer Gedanke – schon seit Jahren gibt es einen Schlossgarten bei der Burg Spøt­trup, von dem gegenwärtig das Schloss- und Grundeigentumsamt (Slots- og Ejendomsstyrelsen) gerade Teile wiederherstellt. Und was ist dann die Absicht mit diesen ganzen Äpfeln? Zunächst wird die Landschaft durch die vielen schönen Bäume zum Wohle der Tiere und Menschen verändert. Das Obst soll natürlich auf jede erdenkliche Weise von Bürgern und Gästen genossen werden. Zum Essen und Trinken, aber auch gern als eine versammelnde Kraft im Hinblick auf Aktivitäten, künstlerische Ideen und vieles mehr. Kulinarisch gesehen sind zwei der Restaurants der Gegend beteiligt – Spøttrup Kro und Traktørstedet Borgen bei der Burg. Viele Bürger sind in diesen Jahren in der Freizeit damit beschäftigt Apfelbäume der guten alten Sorten zu propfen, aus­­ zupflanzen und zu erhalten. Das Anpflanzen all dieser Bäume erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Skive Kommune, die Flächen zur Verfügung gestellt hat. Siehe www.aebletsby.dk und www.aeblesamling.dk. All dies geschieht aber nicht nur vor dem Hintergrund der Garten­baubewegung. Ganz vorne steht die Sicherung und Entwicklung von Rødding als einem guten Ort zum Wohnen und Besuchen.

10.000 apple trees before 2017! That is how clear the objective is. Rødding is to be known for its apples. However, the thought of apples in Rødding is not new. In many years an orchard has existed by Spøttrup Castle, which the “Slots- and Ejendomsstyrelsen” (The administration of castles and estates in Denmark) just in these years is re-establishing parts of. And what is then the purpose of all these apples? First and foremost it will change the landscape, so that more beautiful trees will be for the benefit of animals and people. The fruit is naturally to be consumed by citizens and visitors in any imaginable way. It is meant for eating and drinking, but also as a unifying force in forms of activities, creative ideas and lots of other things. Culinary two of the local restaurants are strongly involved, namely Spøttrup Kro and Traktørstedet Borgen at Spøttrup Castle. Many citizens are these years working with grafting, planting out and cultivating apple trees of the good old species. The planting of all these trees is performed in close cooperation with Skive Municipality that has placed the necessary land at disposal for the project. For further information look at www.aebletsby.dk and www. aeblesamling.dk However, this is not happening alone on the background of the gardening movement. It is first and foremost to secure and further develop Rødding as a good place to live in and visit.


Cykelsti / Fakrradweg / Cycle path – ”Vestsallingbanen” En nyskabelse på Skive­ egnen er omlægning af den gamle jernbane Vest­ sallingbanen til en 27 km lang cykelsti, som starter i Skive og løber igennem et naturskønt område med masser af spændende og unik natur, kultur og historie. Hop på cyklen ved Skive Banegård, og kør videre gennem landsbyerne Hem, Balling, Ramsing, Vejby, Lem og slut turen i Rødding, æblets by. På din vej, der går langs læhegn og over marker i naturens fred og ro kommer du bl.a. tæt på middelalderborgen Spøttrup, og det kan anbefales at gøre holdt ved landsbyerne for at tage en lille afstikker. Langs cykelstien, som er asfalteret, er der også mulighed for at ride. Der er opstillet infotavler ud for hver enkelt landsby, hvor man kan læse om de spændende muligheder – kulturelle, naturmæssige, historiske, som findes her. Der er opstillet borde-bænkesæt, så du kan få dig et hvil. Med tiden vil der blive opstillet shelters på visse steder, så det kan lade sig gøre at overnatte på primitiv vis. – En rigtig spændende familie­ oplevelse for både turister og fastboende tæt ved den blå Limfjord.

Eine Neuschöpfung in der Gegend von Skive ist der Umbau der alten Eisenbahnstrecke Vestsalling­ banen zu einem 27 km langen Fahrradweg, der in Skive seinen Anfang nimmt und durch eine naturschöne Gegend mit jeder Menge reizender und einzigartiger Natur, Kultur und Geschichte verläuft. Setzen Sie sich am Bahnhof in Skive auf das Fahrrad und fahren Sie weiter durch die Dörfer Hem, Balling, Ramsing, Vejby, Lem und beenden Sie die Fahrt in Rødding, der Apfelstadt. Der Weg führt in der Ruhe der Natur an Windschutzzäunen entlang und quer durch Felder und verläuft dicht an der Mittelalterburg Spøttrup vor-

bei, und es empfiehlt sich bei den Dörfern Halt zu machen um einen kleinen Abstecher zu machen. Entlang den asphaltierten Fahrradweg kann man auch reiten. Vor jedem Dorf ist eine Infotafel aufgestellt, wo man sich über die interessanten Möglichkeiten informieren kann, z.B. betreffend Kultur, Natur und Geschichte, die es hier gibt. Es gibt Tische und Bänke, wo man rasten kann, und mit der Zeit werden Shelters an gewissen Orten gebaut werden, damit man auf primitive Weise übernachten kann. Ein richtig spannendes Familienerlebnis für sowohl Touristen als den Einheimischen nicht weit von dem blauen Limfjord.

An innovation in the area of Skive is the reshaping of the old railroad “Vestsallingbanen” into 27 km long cycle path. It takes its beginning in Skive and runs through an area with plenty of exciting and unique nature, culture and history. Get on your bike at Skive railroad station and ride through the villages Hem, Balling, Ramsing, Vejby, Lem and end the trip in Rødding, town of the apple. On your way, that will lead you along hedgerows and over fields, you will come nearby the medieval castle “Spøttrup”. It is also recommendable that you make small detours and stop by the villages. Along the cycle path, which is asphalted, it is possible to ride. Information boards are placed outside every village. Here you can read about all the interesting possibilities you can find – cultural, historical and in the nature. You will find tables and benches along, so you can have a rest. In the near future shelters will be built on certain locations, so it will be possible to spend the night in a primitive manner. A very exciting family experience both for tourists and residents.

Skive →

9


Herregårdsegnen / Der Gutshöfe / The manor area

Spøttrup Borg / Die Burg Spøttrup / The castle Spøttrup Borg. Kun få steder i Danmark ligger herregårdene så tæt som i Salling. Vestsalling alene har fem herregårde – alle med oprindelse tilbage i middelalderen: Spøttrup, Kaas, Hos­trup, Bustrup og Kær­gårds­­ holm. Herregårdenes historie, bygninger og nutidige anvendelse er så vidt forskellige, at de tilsammen udgør, hvad man kan kalde en typisk dansk herregårdshistorie. Spøttrup Borg med sin tillukkethed og bastante forsvarsværker fra 1400-tallet er den lands­kendte vandborg. Siden 1500-årene har den røde hovedbygning på herregården Kaas ligget afsides og ensom og vogtet over et ene­ stående naturområde, hvor den opmærksomme strandvandrer uden besvær kan føle sig hensat til fjerne tider. Fra Kaas udgik nogle af landets mægtigste mænd, der blev kongens fortrolige rådgivere. – Kaas tjener i nutiden som privatbolig. Hostrup Hovedgaard er nu omdannet til et moderne center for fester, ferie og konferen-

10

cer med plads op til 100 gæster og med 20 dobbeltværelser. Hostrup ligger naturskønt mellem Venø Bugt og Sdr. Lem Vig. Der er anlagt et stisystem, hvorfra der kun er ca. 400 m ned til stranden samt adgang til Langodde, en smal halvø, ude i Sdr. Lem Vig. Selve hovedbygningen er fra 1741. Den blev opført med bindingsværks ydermur og stråtag. Tilbage står nu bindingsværksmuren som indervæg, hvoraf nogle af murstenene er soltørrede sten. Sit nuværende udseende fik hovedbygningen omkring år 1900 med tre grundmurede fløje og svungne gavle. Hostrups historie går tilbage til det 15. århundrede, men er usikker på grund af svagt økonomisk funderede ejere, hvilket hovedsageligt skyldes forskellig jordbonitet rundt om Hostrup. Der er i dag 68 ha godt ler-muldet agerjord og 110 ha skov og naturarealer. Naturpleje med kreaturer og heste samt fodermarker giver store muligheder for et varieret plante- og dyreliv. Således kan en ornitolog på

en god sommerdag tælle over 100 forskellige fuglearter under vandring på Hostrups stier. Herregården Bustrup, der fra gammel tid var en ret betydelig ejendom, er nu stærk ændret i sin indretning for at tilpasse sig sin nutidige anvendelse som skole og opholdssted. Bustrup blev købt af staten i 1900-tallet til udstyk­ning, men alligevel er det lykkedes at bevare et imponerende bygningskompleks. Kærgaardsholm fik i begyndelsen af 1700-årene en trefløjet borggård omgivet af en voldgrav med to vindebroer. Efter landboreformerne udstykkedes Kær­gårds­holm, og der kunne blive fire proprietærgårde ud af den gamle herregård. Herefter flyttedes gården til sin nuværende plads, hvor den drives med egnens gamle hovederhverv: kvægopdræt. Karakteristisk for områdets herregårde er beliggenheden i randområderne ned til store engarealer med god græsning og høslæt – baggrunden for egnens tidligere studeavl.

Nur an wenigen Stellen in Dänemark liegen die Guts­höfe so dicht wie in Sal­ ling. Vestsalling alleine hat fünf Herren­sitze, die alle im Mittelalter entstanden sind: Spøttrup, Kaas, Hostrup, Bustrup und Kærgårdsholm. Die Geschichte, die Ge­bäude und die jetzige Nutz­ung der Gutshöfe sind so verschiedenartig, dass sie zusammen die Ge­schichte typisch dänischer Herrengüter veranschaulichen. Die Burg Spøttrup ist mit ihrer Abgeschlossenheit und ihren massigen Ver­ teidigungseinrichtungen aus dem 15. Jahrhundert die im ganzen Land be­kannte Wasserburg. Seit dem 16. Jahrhundert lag das rote Herrenhaus des Gutshofes in Kaas abgelegen und beherrschte ein einzigartiges Naturgebiet, wo sich der aufmerksame Strand­wanderer mühelos in ferne Zeiten versetzt fühlen kann. Von Kaas stammen einige der mächtigsten Männer des Landes, die Vertraute und Ratgeber des Königs waren. Heute dient Kaas als Privat­woh­­nung. Der Gutshof Hostrup ist jetzt ein modernes Center für Feiern, Urlaub und Konferenzen mit Raum für bis zu 100 Gästen und mit 20 Dobbelzimmern geworden. Hostrup ist zwischen der Venø Bugt (Bucht) und der Sdr. Lem Bugt naturschön gelegen. Auf Fuβwegen gelangt man an den 400 m entfernten Strand und an Langodde, eine schmale Landzunge in der Sdr. Lem Bugt. Das Herrenhaus selbst stammt aus dem Jahre 1741. Es wurde mit Fachwerkauβenmauer und Strohdach erbaut. Geblieben ist die Fachwerkmauer als Innenmauer, von der einige der Mauersteine sonnengetrocknete Steine sind. Sein jetziges Aussehen erhielt das Herrenhaus um 1900 herum mit drei aus Stein gebauten Flügeln und geschwungenen Giebeln. Die Geschichte Hostrups geht in das 15. Jh. zurück, aber ist wegen schwach finanziell fundi-


erten Besitzer unsicher, welches hauptsächlich auf unterschiedliche Bodenqualität um Hostrup herum zurückzuführen ist. Heute gibt es 68 ha gutes Ackerland mit humosem Tonboden und 110 ha Wald und Naturgebiete. Landschaftspflege mit Vieh und Pferden sowie Futteracker bereiten groβe Möglichkeiten für ein variiertes Pflanzenund Tierleben. So kann ein Ornithologe an einem günstigen Sommertag beim Wandern auf den Fuβwegen Hostrups über 100 verschiedene Vogelarten zählen. Der Gutshof Bustrup, der von alters her ein recht beachtlicher Besitz war, ist nun stark verändert worden, um seiner jetzigen Nutzung als Schule und Heimstätte gerecht zu werden. Bustrup wurde im 20. Jahr­ hundert vom Staat zwecks Parzellierung ge­­kauft, dennoch ist es ge­­lungen, einen imposanten Gebäude­kom­plex zu bewahren. Kærgårdsholm bekam Anfang des 18. Jahr­hun­derts einen dreiflügeligen Burghof, um­­ geben von einem Burgraben mit zwei Zugbrücken. Nach den Agrarreformen wurde Kærgårdsholm parzelliert, und aus dem altem Herren­gut konnten 4 Bauernhöfe geschaffen werden. Da­­nach wurde der Hof an seinen jetzigen Standort verlegt, wo man den alten Haupterwerb der Gegend, die Viehzucht, betreibt. Charakteristisch für die Gutshöfe der Gegend ist die Lage in den Randgebieten an große Weiden mit gutem Grasen und guter Heumahd grenzend – der Hintergrund der früheren Ochsenzucht der Gegend.

There are only a few places where the manors are lo­cated so closely as in Sal­ling. Vestsalling alone has five manors all dating back to the Middle Ages: Spøttrup, Kaas, Hos­trup Hovedgård, Bustrup, and Kærgaardsholm. The histories of the manors, their buildings and present usage differ so widely that all together they represent what could be called a typically Danish manor history. The castle Spøttrup Borg with its cloistered appe­ar­ance and stout defences from the 1400s is the island fort of nation-­­­wide fame. Since the 1500s, the red main building of the manor Kaas has been in a remote and solitary place guar­ding a unique nature area where the watchful beach wanderer without difficulty may feel carried back to times long gone by. Kaas fostered some of Den­mark’s most powerful men who became the king’s confidential advisers. In present times, Kaas serves as a private dwelling. Hostrup is now redecorated

into a modern center for parties, holiday and conferences with room for 100 guests and with 20 double rooms. Hostrup is placed in beautiful nature between Venø Bugt (Venø Bay) and Sønder Lem Vig (Sønder Lem Creek). A system of paths has been laid out with only about 400 m to the beach as well as access to Langodde, a narrow peninsula, in Sdr. Lem Vig. The main building is from 1741. It was constructed with timber frame outer walls and thatched roof. The timber walls now remain as inner walls, where some of the bricks are sun-dried. The present appearance was given to the manor around 1900 with three brick-built wings and tortuous gable ends. The history of Hostrup can be dated back to the 15th century but is quite uncertain because of economically weak founded owners, which mainly is due to poor soil quality around the estate. Today the estate has 170 acres of good loamy farm land and 275 acres of forestry and natural resorts. Nature preservation with cattle and horses as well as forage plant fields provide with

great opportunities for a varied vegetation and wildlife. Thus, on a good day, an ornithologist can count more than a hundred different species while walking on the paths of Hostrup. The manor Bustrup, which in former times was quite a considerable estate, has now changed drastically to adapt to its present use as a school and residence. The Danish Government bought Bus­trup in the 1900s for parcelling out, but nevertheless they have succeeded in maintaining an impressive building complex. At the beginning of the 1700s, Kærgaardsholm made a threewing court­yard surrounded by a moat with two drawbridges. After the Danish land reforms, Kærgaardsholm was parcelled out, and the old manor was turned into four large farms.It is characterstic of the local manor houses that they are situated in the peripheral areas down to large meadow areas with good grazing and hay harvest – the background for the region´s former steer breeding.

Hostrup Hovedgård / Gutshof in Hostrup / The manor Hostrup Hovedgård.

11


Specialiteter i Vestsalling / Spezialitäten in Westsalling / Specialities På side 50-51 finder du nøjagtige oplysninger om al detailhandel i Vestsalling. Gårdbutikker Et særkende for Vest­salling er de mange hyggelige gårdbutikker, hvor der handles med alskens kvalitetsvarer. Gårdbutikken Bakkegård (23) på Hostrupvej ved Lem er en spændende lille butik, der sælger kød og spegepølse fra eget Herefordkvæg. Grove Nørregaard (19) har åbent værksted med keramik, malerier, brugskunst, garn og patchworkstoffer. ”Tingfinderiet” (18) ligger i den firlængede gård ”Baadsgaard” fra 1832. Her findes et anderledes loppemarked med hyggelig atmosfære, rå romantik, antik, retro og loppefund. Friske grøntsager handles i Vejby Grønsagsgartneri, (11) hvor den gamle lade bugner af al slags frugt og grønt. Meget af det hjemmeavlet med omhu og jord under neglene. Egnens største plante og blomsterhandel ”Lundly” ligger ved Kjærgårdsholm (8). Her er alt fra haveplanter, afskårne blomster, potteplanter, orkideer i den store butik, der ligger lige op til vejen. Hos Slagtergården ved Kåstrup (22) kan du købe alle slags kødvarer. Butikken er fyldt med hjemmelavede specialiteter. Mangler hunden eller katten noget til ferien, findes det hos Balling katte- og hundepension i V. Balling (20). På Dalagergård (17) lige uden for Rødding By i retning mod Krejbjerg finder man mange forskellige kreative ideer. Her kan man handle i Hobbybutikken eller nyde en smagsprøve på Snapsekongen af Sallings snapse. Hos Lykkentoft Foder & Rideudstyr (3) i Krejbjerg kan du købe alt til hesten, både udstyr og foder. Udlejning af hestetrailer. Der sælges også hunde- katte og hønsefoder. Put and Take Hos HP`s fiskesø på Andrupvej nær Oddense (6) kan du fange de største og flotteste regnbue- og

12

bækørreder. Søen på 11.000 kvm. ligger i en reetableret grusgrav, og bl.a. er der lavet en gangbro, så det også er muligt for gangbesværede og kørestolsbrugere at fiske. Ved søen er opsat automater, hvor man kan købe varme drikke, bates, m.m. Hos Salling Put & Take (7) på Lægårdsvej 6 i Håsum kan du fiske i 3 fiskesøer. Som noget særligt tilbydes der også krebse­ fiskeri. Fiskegrej kan købes i den store butik. Dagligvarehandel I alle Spøttrups landsbyer er der dagligvarebutikker med et alsidigt udvalg af alt, hvad du har brug for både til hverdag og ferie. Er der noget, du er i tvivl om, kan du blot spørge, så vil butiksindehaverne på venlig vis være dig behjælpelig. Spisesteder Efter at have gået på opdagelse i Vestsalling, kan man godt trænge til en bid mad. Et hyggeligt cafeteria finder du på Limfjords Camping (16). Her kan børnene more sig uden for enten på den store legeplads eller med kompakt-golf. Nyd havnestemningen på Restaurant Gyldendal ved Gyldendal Havn (13) mens aftensmaden bliver serveret for dig og din familie. Ved Spøttrup Borg ligger ”Traktørstedet” (10), på ”Borgens” P-plads. Her finder du stadig noget af stemningen fra fordums tider, mens maden tillaves i restaurantens køkken. Spøttrup Kultur Cafe (10) har skønne lokaler i kunstneriske og hyggelige omgivelser og menuer der er tilberedt af friske råvarer og sammensat efter dine ønsker. På Rødding Kro (9) finder du den rigtige kroatmosfære med god betjening og veltillavet mad. Bestil bord, eller tag chancen og smut indenfor, når sulten melder sig.

Traktørstedet Bogen.

Nr. verweist auf den Plan auf Seite 51. Hofläden Ein Merkmal für West­­salling sind die vielen, gemütlichen Hofläden, wo man allerlei Qualitätswaren kaufen kann. Der Hofladen Bakkegård (23) am Hostrupvej bei Lem ist ein interessanter, kleiner Laden, der Fleisch und Mettwurst von eigenem Herefordvieh verkauft. Grove Nørregaard (19) hat offene Werkstatt mit Töpferwaren, Gemälde, Gebrauchskunst, Strick­ wolle und Patchworkstoffe ”Tingfinderiet” (18) liegt im vierflügeligen Hof ”Baadsgaard” aus dem Jahre 1832. Hier gibt es einen spannenden Flohmarkt mit gemütlicher Atmosphäre, rustikaler Romantik, Antiquitäten, Retrostil und Trödelkram. Frisches Gemüse kauft man bei der Gärtnerei Vejby Grøn­ sagsgartneri (11), wo die alte Scheune eine Fülle von allerlei Obst und Gemüse bietet. Vieles davon mit Sorgfalt selbsterzeugt. Das größte Pflanzen- und Blumengeschäft der Gegend liegt in Kjærgårdsholm (8). Hier findet man Gartenplanzen, Schnittblumen, Topfblumen, Orchideen, etc. im großen Laden, der direkt an der Landstraße gelegen ist. Im Slagtergården (Hofladen des Metzgermeisters) bei Kåstrup (22) können Sie alle Sorten von Fleischwaren, kaufen, und noch dazu bietet der Laden eine Fülle von hausgemachten Spezialitäten.

Braucht der Hund oder die Katze etwas für den Urlaub, ist es bei Balling Katzen- und Hundepension in V. Balling (20) erhältlich. Auf dem Hof Dalagergård (17) direkt auβerhalb der Stadt Rødding in Richtung Krejbjerg findet man viele verschiedene, kreative Ideen. Hier kann man im Laden Hobbybutikken einkaufen oder eine Kostprobe der Kräuterschnäpse des Schnapskönigs von Salling probieren. Bei Lykkentoft Foder & Rideudstyr (3) in Krejbjerg gibt es alles, was das Pferd begehrt, sowohl Ausstattung als Futter. Vermietung von Pferdeanhängern. Sie können hier auch Futter für Hunde und Katze kaufen. Put and Take Bei HP’s Fiskesø (Angelsee) am Andrupvej bei Oddense (6) kann man die größten und schönsten Regenbogen- und Bachforellen angeln. Der See beträgt 11.000 qm und liegt in einer reetablierten Kiesgrube, und u.a. können auch Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer hier angeln, dank einem Angelsteg. Am See gibt es Automaten, wo man heiße Getränke, Köder, u.a.m. kaufen kann. Bei Salling Put & Take (7) am Lægårdsvej 6 in Håsum können Sie in drei Seen angeln. Ein besonderes Angebot ist Krebs­ fang. Fanggerät ist im groβen Geräteladen erhältlich.


in Vestsalling Lebensmittel-geschäfte In allen Ortschaften der Geg­ end von Spøttrup gibt es Lebensmittelgeschäfte mit einer vielseitigen Auswahl an allem, was man für Alltag und Urlaub braucht. Wenn Sie Hilfe brauchen, fragen Sie einfach, und die Geschäftsinhaber werden Sie immer freundlich beraten. Auf den mittleren Seiten dieses Prospektes finden Sie genaue Auskünfte über alle Einzelhandelsgeschäfte in Westsalling. Restaurants Nach den vielen Eindrücken in Westsalling, braucht man vielleicht etwas zu essen. Eine gemütliche Cafeteria finden Sie am Limfjords Camping (16). Hier können die Kinder entweder auf dem großen Spielplatz oder beim Kompakt-Golf Spaß haben. Genießen Sie die Stimmung am Hafen im Restaurant Gyldendal am Gyldendal Havn (13), während Ihnen und Ihrer Familie das Abendessen gereicht wird. Bei der Burg Spøttrup liegt das Restaurant „Traktørstedet“ (10) am Parkplatz der Burg. Hier findet man immer noch einiges der Stimmung aus vergangenen Zeiten wieder, während das Essen in der Küche des Restaurants auf interessante Weise zubereitet wird. Das Spøttrup Kultur Café, ( 10)auf derselben Adresse wie die Spøttrup Kulturhal, bietet in gemütlicher Umgebung Menüs an, die von frischen Rohwaren zu­­be­reitet und nach Ihren Wünschen zusammengestellt wer­­den. In Rødding Kro (9) finden Sie die richtige Gasthausatmosphäre mit netter Bedienung und leckerem Essen. Reservieren Sie einen Tisch, oder kommen Sie einfach aufs Geradewohl herein, wenn sich der Hunger meldet.

On page 50-51 you will find exact information about all retailing in “Vestsalling”. Farm shops One characteristic of Vestsalling is its many cosy farm shops dealing in all sorts of quality goods. The farm shop “Bakkegård” (23) on Hostrupvej near Lem is an interesting little shop selling meat and salami from own breed of Hereford cattle. Grove Nørregaard (19) has open workshop with pottery, paintings, handicraft, knitting yarn and patchwork fabrics. The flea market “Tingfinderiet” (18) is housed in the farmstead “Baadsgaard” built in 1832. The farm is placed in the beautiful ladscape near “Krejberg” a little off the beaten track. Here you have perfect conditions for an exciting flea market with a cosy atmosphere, rustic romance, antique pieces, retro and good bargains. So if you like creative interior design you can expect a very special experience with good possibilities of rare and fine findings. Fresh vegetables are sold in the nursery Vejby Grønsagsgartneri (11) where the old barn is loaded with all kinds of fruit and vegetables: many of these are homegrown with care and dirt under the nails. The region´s biggest plant and flower shop is located at Kjærgårdsholm (8). Here you will find garden plants, cut flowers, potted plants, orchids, etc. in big and exciting shop situated near the road. The shop also sells fresh fruit. At the butcher´s Slagtergården at Kåstrup (22) you can buy all kinds of meat products. Besides the shop is filled with homemade specialities. If Your dog or Your cat needs anything for the holiday, you can find it at Balling cat and dog kennel in V. Balling (20). They deal in everything for your pets. In “Dalagergård” (17) just outside Rødding town you can have many different creative ideas. Here you can shop in the hobby shop or just enjoy the nature

and surroundings e.g. the lovely apple orchard. Maybe you want to taste one of the snaps made by “The Snaps King of Salling”. At “Lykkentoft Foder & Ride­ udstyr” (3) you can by almost everything for your horse; both equipment and fodder. Rental of horse trailers. If you own a dog, cat or poultry you can buy feed for them too. Put and Take AT HP’s fishing lake on the road Andrupvej near Oddense (6), you can catch the biggest and prettiest rainbow and brown trout. The lake of 11,000 m2 is situated in a re-established gravel pit, and they have, for instance, made a gangway so that it is also possible for walking-impaired people and wheelchair users to fish. At the lake, vending machines have been installed where you can buy hot drinks, bait, etc. At “Salling Put and Take” (7) on Lægårdsvej 6 you can fish in three different fishing lakes. As a specialty we also offer crayfishing. If you do not like fishing you can rent a canoe and make a trip on “Trævel Å”. Grocery trade In all of the Spøttrup villages, you will find groceries with a versatile selection of all that you need both for your everyday life and your holiday. If you have any questions just ask, then the shop owners will in a kind way help you.

In the centre pages of this brochure, you will find exact information about all retail trade in Vestsalling. Eating places Having been on a treasure hunt in Vestsalling, you may need a bit to eat. You will find a cosy cafeteria at the campsite Limfjords Camping (16). Here, the children can enjoy themselves outside either on the big playground or with compact golf. Enjoy the harbour atmosphere at Restaurant Gyldendal (13) at the harbour Gyldendal Havn while the supper is being served for you and your family. At the castle Spøttrup Borg, it will be convenient to visit the restaurant “Traktørstedet” (10) located at the parking place at the castle. Here you will still find some of the atmosphere of former times while the food is being prepared in an exciting way in the restaurant kitchen. “Spøttrup Kultur Café”, (10) on the same address as “Spøttrup Kulturhal”, is serving set lunches and set dinners prepared of fresh foods to your wishes in a cosy environment. In Rødding Kro (Inn) (9), you will find the right inn atmosphere with good service and well prepared food. Make a table reservation, or take a chance and drop in when you get hungry.

Restaurant Gyldendal.

13


Kirkerne i Vestsalling Alene i Vestsalling findes der 13 kirker. Du kan læse nærmere om dem på www.visitskive.dk/attraktioner/ kirker_og_klostre. Vi har valgt at bringe en kort omtale af nedenstående kirker, da de hver især er meget interessante. Kirkernes placering er vist på kortet side 26 (blå numre) her i brochuren.

6. Oddense kirke opført i 12. årh. Bestod oprindeligt af kor og skib i romansk stil. Tårnet er føjet til i middelalderen. Der har engang været to våbenhuse, hvor det sydlige nu er væk. Fundamenter af et sakristi er fundet nord for koret. I de østlige hvælv findes kalkmalerier fra ca. år 1550. Alterbordet dækkes af et panel fra midten af 1600-tallet. Prædikestolen er fra det 17. årh. En speciel ting omkring kirken er, at tiende her først blev ophævet om­­kring 1955. Oddense kirke er åben hver­ dage ca. 7.30-16.

Die Kirchen von Vestsalling The churches of Vestsalling På nord- og sydsiden to af sind forskellige løver. Et mindre vå­ ben­hus er opført ved nord­ portalen. Kirkerummet er længere og smallere end normalt – et engelsk træk. I kirken findes kalk­malerier fra starten af det 15. årh. Døbefonten anses for at være samtidig med kirkens opførelse. Kirken er åben på hverdage fra 8 - 17.

5. Lihme kirke en af Jyllands ældste stenkirker fra 1100-tallet bygget af kvadre i uens størrelse. To stenfigurer er anbragt ved korets østende.

14

6. Die Kirche von Oddense wurde im 12. Jahrhundert erbaut und bestand ur­­sprünglich aus Chor und Schiff in romanischem Stil. Der Turm wurde im Mit­tel­alter hinzugefügt. Es gab früher zwei Waffenhäuser, aber das südliche ist nicht mehr erhalten. Nördlich vom Chor wurden die Fun­damente einer Sakristei gefunden. In den östlichen Gewölben findet man Fresk­­­en von ca. 1550. Den Alt­­artisch schmückt eine Täfelung aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die Kanzel ist aus dem 17. Jahrhundert. Eine Beson­ derheit in Bezug auf diese Kirche ist, dass der Zehnte erst um 1955 aufgehoben wurde. Die Kirche von Oddense ist werktags von ca. 7.30 - 16 Uhr geöffnet.

4. Lem Kirke Interessant i bygningshistorie. Skib, kor og korrunding er bygget omkring år 1200 i romersk rundbuestil af granitkvadre, som er rige på skulpturel ud­ smyk­ning. Rundt om i kirkens mure findes i alt 15 billedkvadre forestillende fabeldyr, heste og mennesker. Apsis – korrundingen – er bevaret i oprindelig romansk stil. Be­mærk fisketegnet (kristent sym­­bol) og soltegnet (he­densk symbol) i søjlernes fodstykke. Tårnet og våbenhuset delvis i go­tisk stil er bygget senere i middelalderen. I kirken ses foruden kalkmalerier en inskription på bageste stolestade. Døbefonten er prydet med romansk løvværk. Kirken er res­ tau­reret i 1964-65. Nøgle lånes hos præsten eller graveren.

Allein in West­salling gibt es 13 Kirchen. Nähere Infor­mationen gibt es auf www. visitskive.dk/attrak­tioner/­­kirker_ og_klostre. Beschreib­ung von einigen der Kirchen, die jede für sich sehr interessant sind. Die Lage der Kirchen finden Sie auf der Karte auf Seite 26 (blaue Nummern) in diesem Prospekt.

Jens Vævers mindesten ved Krejbjerg kirke. Gedenkstein für Jens Væver an der Kirche von Krejbjerg. Jens Væver’s monument at the church Krejbjerg kirke.

Rødding kirke. lich) und das Sonnensymbol (heidnisch) am Fuß der Säulen. Der Turm und das Waffenhaus sind teilweise in gotischem Stil und wurden später im Mittelalter dazugebaut. In der Kirche findet man außer Fresken eine Inschrift auf der letzten Stuhlreihe. Das Taufbecken ist mit romani­schem Blattwerk verziert. Die Kirche wurde 1964/65 restauriert. Den Schlüssel kann man beim Pfarrer oder beim Totengräber ausleihen.

5. Die Kirche von Lihme

4. Die Kirche von Lem

stammt aus dem 12. Jahr­hundert und ist eine der ältesten Steinkirchen Jüt­lands. Sie ist aus verschieden großen Quadern ge­baut. Am Ostende des Chores sind zwei Stein­figuren angebracht. Auf der Nord- und Südseite findet man zwei Löwen in unter­schiedlicher Gemütsverfas­sung. Am Nordportal steht ein kleineres Waffenhaus. Der Kirchenraum ist länger und schmaler als normal, eine englische Eigenheit. In der Kirche finden Sie Fresken vom Beginn des 15. Jahrhunderts. Das Taufbecken stammt vermutlich aus der Zeit des Kirchenbaues. Die Kirche ist werktags von 8 17 Uhr geöffnet.

Interessantes aus der Baugeschichte: Schiff, Chor und Apsis wurden ungefähr im Jahr 1200 aus Granit­quadern im römischen Rundbogenstil mit viel Skulpturenschmuck ge­baut. Ringsum an den Wän­den der Kirche findet man insgesamt 15 Bild­quader, die Fabeltiere, Pferde und Menschen darstellen. Die Apsis – die Chorumrund­ ung – ist im ursprünglichen ro­­ manischen Stil erhalten. Achten Sie auf das Fischsymbol (christ­

Håsum kirke.


5. The church Lihme kirke

Lihme Kirke. Die Kirche von Lihme. The church Lihme. In Vestsalling 13 churches are situated. You can learn more about them on www.visitskive.dk/attraktioner/ kirker og klostre. We have chosen to bring a brief presentation of the following churches since each of them are very interesting. The placing of the churches is shown on the map page 26 (blue numbers) in this brochure.

6. The church Oddense kirke

was built in the 12th cen­tury. Originally it consis­ted of a choir and nave in a Romanesque style. The tower was added in the Middle Ages. Once it had two porches, but the south­ern one is now gone. Remnants of a sacristy have been found to the north of the choir. The east­ern vaults show murals from about 1550. The altar table is covered by a panel from the middle of the 1600s. The pulpit is from the 17th century. One special thing about this church is that the tithes were not abolished till about 1955.

Oddense kirke is open weekdays about 7:30 a.m. - 4 p.m.

4. The church Lem Kirke Interesting building history. Its nave, choir and chevet were built about 1200 in a Romanesque style of gran­ite ashlar, rich in sculptural decorations. The church walls have in all 15 picture squares representing fabulous animals, horses, and people. The chevet has been preserved in its original Romanesque style. Notice the fish symbol (Christian symbol) and sun symbol (heathen symbol) in the base of the columns. The tower and the porch partially in a Gothic style were built later in the Middle Ages. Apart from the murals, the church shows an inscription on the rearmost pew. The baptismal font is decorated with Romanesque foliation. The church was restored in 1964 65. A key is available from the vicar or the grave digger.

One of Jutland’s oldest stone churches from the 1100s, built of ashlar gran­ite of uneven sizes. Two stone figures have been placed at the eastern part of the choir. Two lions of different natures are seen at the northern and south­ern parts of the church. A minor porch has been erected at the northern portal. The interior of the church is longer and narrower than normal – an English fea­ture. The church has murals from the beginning of the 15th century. The bap-

Lem Kirke. Die Kirche von Lem. The church Lem kirke. tismal font is considered to be contemporary with the erection of the church. The church is open weekdays 8.00 a.m. – 5 p.m.

Lihme kirke. Kirken er en herskabskirke, bygget af en lokal bonde, og indviet til Sct. Vincentius. På nord og sydsiden findes to forskellige løver, den ene blidt slumrende, den anden et grumt vilddyr. Rundt om døbefonden er der hugget figurrelieffer, i alt fem motiver. Et af disse motiver er i 1998 brugt som motiv på de nye 500 kr. sedler. Die Kirche von Lihme. Die Kirche ist eine Herrschaftskirche und wurde von einem Bauern des Ortes errichtet. Sie wurde zu Skt. Vinzenz eingeweiht. Auf der Nord- und Südseite findet man zwei Löwen, der eine schlummert sanft, der andere stellt ein grimmiges Raubtier dar. Rings um den Taufstein ist ein Figurenrelief mit insgesamt fünf Motiven herausgearbeitet. Eines davon wurde 1998 als Motiv für den neuen 500-Kronen­Schein verwendet.

Oddense kirke. Die Kirche von Oddense. The church Oddene kirke.

The church Lihme kirke. The church is a church of a former state­ly home, built by a local farmer and dedicated to Sct. Vincentius. The northern and southern parts of the church show two different lions, one slumbering softly, the other a fierceful wild beast. Figure reliefs have been carved round the baptismal font, in all, five motifs. In 1998 one of these motifs was used as the motif for the new DKK 500 banknotes.

15


Gallerier og kunsthåndværkere / Galerien und Ku Den smukke og afvekslende natur i Vestsalling giver inspiration til mangt og meget, og området er rigt repræsenteret af dygtige kunsthåndværkere, glasmagere, smede­­­­ kunst­nere – mange med eget galleri og udstilling. Vi bringer her en kort omtale af nogle af områdets gallerier, værk­­steder og kunstnere. Undersøg åbningstider via nettet eller ring før besøg. Nr. henviser til kort på side 51 Die schöne und ab­­ wechslungsreiche Natur von Westsalling inspiriert zu Manchem, und die Gegend bietet eine Vielfalt von gekonnten Kunsthandwerkern, Glas­ machern, Schmie­dekünst­lern – viele mit eigener Galerie und Ausstellung. Unten finden Sie eine kurze Beschreibung von einigen der Galerien, Werkstätten und Künstler der Gegend. Prüfen Sie bitte die Öffnungs­ zeiten im Internet oder rufen Sie vor einem Besuch an. Nr. verweist auf den Plan auf Seite 51.

ARTCORE GALLERY (1) Poul E. Nielsen Svingårdsted 3, Lihme Tlf. 97 56 06 05 poul@artcoregallery.dk www.artcoregallery.dk ASTRID MADSEN (2) Rolighedsvej 1E, Balling Tlf. 97 56 44 11 Akryl og akvareller. Akrylgemälde und Aquarelle. Acrylic and water-colour paintings. BILLEDKUNSTNER KARIN WILSØE KAJBERG (3) Ø. Hærup Strandvej 13, Lihme Tlf. 86 33 75 28 - 28 41 62 80 karinwh@dlgtele.dk Oliemaleri, akvarel, tegning samt blandformer. Atelier. Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen sowie Mischformen. Atelier. Oil paintings, water-colour paintings and mixed forms. Studio.

GALLERI KAMILLEN (6) Lone Boe Nielsen Frilandsvej 31, Rødding, tlf. 97 56 47 40 www.loneboenielsen.dk Arbejder med acryl på lærred. Arbeitet mit Akryl auf Leinwand. Working with acrylic paint on canvas.

Lykken 5, Krejbjerg 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 31 25 28 55 31 25 www.tapio.dk

GALLERI TAPIOLA

www.kunsttourdespøttrup.dk Den Gamle Pavillon, tlf. 9756 1777 Knud Strandvej 5. Foreningen har 20 medlemmer på Spøttrupegnen. Du kan få oplevelser indenfor diverse kunstarter. F.eks. gourmet, keramik, malerkunst, glas, loppemarked, genbrug. Se adresser og tlf-numre på hjemmesiden

www.spøttrupcirklen.dk

16

GALLERI DEN GAMLE PAVILLON (5) Palle Birkholm Knud Strandvej 5 Knud Strand 7860 Spøttrup Tlf. 97561777/ 61189384

TAPIO JUHL

The beautiful and varying nature in Vestsalling gives inspiration to a great many things, and the area is richly represented by gifted craftsmen, glassmakers, forging artists – many with their own gallery and exhibition. Here we provide with a brief reference to some of the areas’ galleries, workshops and artists. Check the internet for opening hours or call before a visit. The number is referring to map on page 51.

GALLERI BUSTRUP (4) Bustrup Hovedgaard Sdr. lemvej 3, 7860 Spøttrup Tlf. 28 19 55 42 info@bustrup.dk Åben hverdage 11-15 Weekend 12-16 eller efter aftale.

Glasværkstedet Heden, tlf. 2618 1152 Heden 20. HF-Keramik, tlf. 2845 1083 Nymøllevej 37B. /Strandvej 8. Panduro Kunst, tlf. 9756 1913 Billedkunst. Fjordvej 6. Smedegården, tlf. 9756 1009 Brugskunst i metal. Østergade 18. Værkstedsbutikken, tlf. 2980 3890 Nymøllevej 65.


unsthandwerker / Galleries and craftsmen GALLERI TAPIOLA (7) Tapio Juhl, Lykken 5, Krejbjerg, tlf. 97 56 31 25 tapiojuhl@hotmail.com www.tapio.dk Eget galleri og atelier. Eigene Galerie und eigenes Atelier. Private gallery and studio. GALLERI-ZOBBE (8) Kirsten og Harald Ejvind Zobbe Gyvelhøjen 32, Vejby 7860 Spøttrup Tlf.96955040 www.galleri-zobbe.dk GLASVÆRKSTEDET HEDEN (9) Kaj Fjendbo, Heden 20, Rødding tlf. 51 24 88 02 kaj@fjendbo.dk www.fjendbo.dk/glaskunst www.kunsttourdespottrup.dk HENRIKSEN VÆRKSTEDGALLERI (10) Karin Henriksen, Adelgade 8, Lihme, Tlf. 97 56 03 12 - 29 80 03 50 henriksen@fibermail.dk www.gallerihenriksen.dk HF-KERAMIK (11) Henning Fjendbo, Nymøllevej 37b, Rødding tlf. 28 45 10 83 www.hf-keramik.dk hennning@fjendbo.dk www.kunsttourdespottrup.dk LERMAGERIET (12) Inger Astrup Harder Mejsevej 14, Balling Tlf. 97564512/21488912 inger@astrup-harder.dk www.astrup-harder.dk

PANDURO KUNST (13) Birthe Panduro Borgergade 1, Rødding, tlf. 97 56 12 70 - 97 56 19 13 www.kunsttourdespottrup.dk SALLING KUNSTCENTER (14) Per Laigaard Sønder Allé 3 - Ramsing tlf: 97 56 62 85 – 21 68 69 68 sallingkunst@hotmail.com www.sallingkunst.mono.net SMEDEGÅRDEN (15) Johannes T. Stampe, Østergade 18, Rødding tlf. 97 56 10 09 www.kunsttourdespottrup.dk VÆRKSTEDSBUTIKKEN (16) Kirsten Schmidt Nymøllevej 65, Rødding tlf: 97 56 82 82 – 29 80 38 90 kirsten-nymoelle@privat.dk www.vaerkstedsbutikken-ks.dk www.kunsttourdespottrup.dk

Følg oS pÅ

Faceboo k

Ålbæk Strandvej 5 · DK-7860 Spøttrup Tlf. +45 97 56 02 50 · www.limfjords.dk Blomster og gaver Buketter – plantedeko Begravelse – Bryllup 97 56 07 00 · 27 62 42 90 Husk: “Drive-in” butikken åben døgnet rundt – året rundt

Ferieaktiviteter for hele familien

Borgergade 10 · Rødding · 7860 Spøttrup

Spøttrup Kro og Traktørstedet Borgen tilbyder pæne lyse lokaler til hver 100 gæster

Østergade 6, 7860 Spøttrup 6176 1319 / info@buffen.dk www.buffen.dk

Borgen 6, 7860 Spøttrup 6176 1319 / info@traktørstedet-borgen.dk www.traktørstedet-borgen.dk

Mødelokaler – selskabslokaler – begravelse kaffe – diner transportable – kantineordning – firmaevents

Hostrup Hovedgaard En perle ved Limfjorden til fester, konferencer og ferie

www.hostruphovedgaard.dk Tlf. 8666 7870 · 4046 6053 17


Velkommen til en af Vestsallings byer...

BALLING - med den smukke bypark ØNSKER DU EN BYGGEGRUND I BALLING?

Se nærmere under Skive Kommunes Hjemmeside: http://www.skive.dk/ byggeri+bolig/ grundsalg/ parcelhusgrunde

18

Landsbyen Balling har med opland 1420 indbyggere. Der er en række større virksomheder indenfor gaffeltruck, metalvare, industrilakering, byggeri, under­leverandører til bl.a. vinduesindustrien samt traktorsalg og -service. Dette suppleres af en række mindre virksomheder indenfor håndværk og serviceområdet. Der en selvstændig Sparekasse og indkøb kan bl.a. klares i landets største Dagli’ Brugs.

Der er børnehave og skole med overbygning. Fra 2011 vil overbygningen også omfatte elever fra Rødding og Lem Skole. Ved skolen er placeret idrætscenter og hal, som bruges flittigt af en stor og aktiv idrætsforening. I samme område arbejdes der på etablering af et sundhedscenter ”Pulsen i Salling”, der udover læge, tandlæge, fysioterapi mv. også skal rumme en række idræts- og motionsfacilteter.

Midt i Byen er der etableret Bypark, der bl.a. danner rammen om Sct. Hans og byfest. Fra Byparken udgår Overnedermølle natursti, der passerer et naturområde med nedlagte vandmøller. Man kan også gå, løbe eller tage cykeltur ad Vestsallingstien, der er etableret, hvor den nedlagte Vestsallingbane lå. Se mere på www.Balling-by.dk


Balling

Balling Apotek Vestergade 1, Balling 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 40 13 Fax 97 56 42 62

bare bedre Bypark

Balling • Skive • Oddense www.sparekassenballing.dk

Galleri, butik og kreativ værksted

Balling El A/S Nørregårdvej 3 • Grove • 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 40 27 / 51 52 12 06 www.grove-norregaard.dk • emglud@mail.tele.dk

• din avis Valdemar Knudsen • dit vindue Valdemar Knudsen rregade 8, Balling, 7860 Spøttrup • din egn rregade 8, Balling, 7860 Spøttrup

Søndergade 13B - Balling - 7860 Spøttrup 77 56 42 ·· 40 66 66 Tlf. 9744 56 43 30 - 80 56 42 44 40 80 66 66 www.spottrup-ugeavis.dk o@ballingel.dk · www.ballingel.dk Fax 97 56 43 66

E-mail: spugeavis@tdcadsl.dk - post@spottrup-ugeavis.dk o@ballingel.dk · www.ballingel.dk

GODT KØD - det får du altid hos

Nørregade 9, Balling 97 56 41 67 Man-fre 9.00-17.00 Lørdag 9.00-12.00 Mad ud af huset efter aftale

Alt turistkørsel udføres

Åben værksted med keramik, malerier og brugskunst i galleriet. Garn og patchworkstoffer i butikken. Åben tirsdag - fredag kl. 13.00 - 1700, lørdag kl. 10.00 - 13.00. Søndag kl. 13.00 - 16.00.

GROVE NØRREGÅRD

En god grill-/ hyggeaften fortjener

Posthusvej 36 Balling 7860 Spøttrup

Balling Turist-biler 97 56 42 82

Balling El A/S v/Valdemar v/Valdemar Knudsen Knudsen Nørregade Nørregade 8, 8, Balling, Balling, 7860 7860 Spøttrup Spøttrup

97 97 56 56 42 42 44 44 ·· 40 40 80 80 66 66 66 66

info@ballingel.dk info@ballingel.dk ·· www.ballingel.dk www.ballingel.dk

19


Velkommen til en af Vestsallings byer...

HVIDBJERG – porten til Salling ØNSKER DU EN BYGGEGRUND I HVIDBJERG?

Se nærmere under Skive Kommunes Hjemmeside: http://www.skive.dk/ byggeri+bolig/ grundsalg/ parcelhusgrunde

- landsbyfællesskab kun 5 km fra Skive På overgangen fra smeltevandssletten til det frodige morænelandskab i Salling ligger Landsbyen Hvidbjerg med udsigt over marker, enge og skov. Lokalområdet, som udover Hvidbjerg dækker Rettrup og Brøndum, er kendt for stort sammenhold og mange sociale aktiviteter, men med plads til familier, der ønsker ro og god plads. Gennem de seneste år, har mange børnefamilier valgt at bosætte sig i lokalområdet,

Hvidbjerg

20

hvilket har givet mulighed for at fastholde både Hvidbjerg Børnehave og Hvidbjerg Skole som et uvurderligt aktiv for området. Udover skolen og børnehaven spilles der bl.a. fodbold på stadion i Rettrup, mens dagplejen og børnehaven benytter det store rekreative område, Den gl. Grusgrav med dens toiletfaciliteter, shelter og legeplads som dagligt mødested året rundt. En omfattende jordfordeling i Hvidbjerg og Rettrup resulterede bl.a. i, at en tidligere sø blev

genskabt i 2004. Rettrupkær Sø ligger nu som en velplejet sø på smeltevandssletten syd for Rettrup. Søen har et rigt fugleliv og er på frivilligt initiativ og i samarbejde med kommunen forbundet med Hvidbjerg by via en natursti gennem BrøndumHvidbjerg Plantage. En del af stisystemet er desuden anlagt som ridesti i Plantagen. Yderligere information om lo­kal­- området herunder bygge­ grunde findes på www.hvidbjergborgerforening.dk


Rejsevaluta Geldwechseln Money exchange

Salling Bank Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 www.sallingbank.dk

Grundvadvej 13 · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 15 55 www.grundvad-gt.dk grundvad@grundvad-gt.dk Åbent: Mandag-fredag 7.00-17.00 · Lørdag 8.00-12.00

v/ Henrik Sørensen, Søndergade 13 B, Balling

21


Velkommen til en af Vestsallings byer...

HÅSUM-RAMSING ØNSKER DU EN BYGGEGRUND I RAMSING?

Se nærmere under Skive Kommunes Hjemmeside: http://www.skive.dk/ byggeri+bolig/ grundsalg/ parcelhusgrunde

22

Ramsing ligger højt placeret på Sallings moræneplateau med vid udsigt mod syd. Neden herfor ligger Håsum på kanten af Håsum Enge og Sdr. Lem Vig området – et stort naturområde med ferske enge, Trævel Å, Sdr. Lem Vig sø og Geddal Enge fuglereservat. Fra gammel tid ligger der 2 herregårde, Kjærgårdsholm, og Bustrup. På Bustrup findes der i dag bl.a. et fitnesscenter og galleri. Begge åbne for publikum. Tæt herpå findes skeetskydningsbane og rideklub.

I Håsum Enge finder man Salling Put & Take med fiskeri og kanoudlejning til sejlads på Trævel Å / Sdr. Lem Vig. I området er der et stort cykel- og ridestinet, som i nær fremtid forbindes til Lem, Sdr. Lem, Hostrup, Ramsing og Ejsing-Egebjerg. Ramsing er hovedbyen med faciliteter som købmand, skole, børnehave, håndværksvirksomheder. Ramsing er præget af et usædvanligt sammenhold. I sin moderne udformning ses det bedst i Onsdagshuset, hvor der

hver onsdag i perioden september til maj, er fællesspisning på Ramsing skole. Der mødes sædvanligvis 60-90 mennesker. I byen er der sportsplads med tennisbane, minihal til gymnastik og badminton. Ramsing har en mini bypark med legeplads, petanquebane m.m. Fra Ramsing er der en nyåbnet cykelsti, Vestsallingbanen med forbindelse til dels Lem og Rødding og dels til Balling og Skive.


Sdr. Lem Vig / Die Bucht von Sdr. Lem / Sdr. Lem Vig Landskabets 1000 ha er et flot istidslandskab dannet i sidste istid for 12000 år siden. Isen dækkede Salling, og store mængder smeltevand fra Karup Å og Gudenå skyllede ud i Venø Bugt. Vejen fra Skive til Lem er anlagt på kanten af den fede jord op i Salling. Se den brede flodleje og hederne bl.a. Hjerl Hede. Odderdannelser og dæmning (bygget 1876) sikrer den afsnørede lavvandede vig fra Venø bugt mod oversvømmelser. Ved udløbet ses sluse og pumpehus - opført 1955. Området er udpeget som Natura 2000 område, da der i området findes oddere og sjældne

naturtyper og plantearter. Nævnes kan strandenge, rørskov, vældmoser, gøgeurter, djævlsbid, tormentil, kragefod, trævlekrone m.fl. Mod øst ses område med klokke-ensian. Vigen og Geddal Enge rangerer i dag blandt landets vigtigste fuglesteder. Rørdrum, rørhøg, atlingand, grågås er værd at nævne som ynglende arter. I træktider kan ses tusindtallige flokke af gæs, ænder og vadefugle. I alt 211 arter er iagttaget i 2010 bl.a. skestork, rødhalset gås, isfugl, silkehejre, sølvhejre... Brushanerne danser. Se på fuglelivet fra fugletårn ved Bustrup og skrænt ved Geddal.

Håsum

Rettrup

Ramsing

Die 1000 ha groβe Landschaft ist eine imposante eiszeitliche Landschaft, in der letzten Eiszeit vor 12000 Jahren geformt. Das Eis deckte die Halbinsel Salling, und erhebliche Mengen Schmelzwasser von dem Karup Å (Fluss) und dem Gudenå strömten in die Venø Bugt. Die Straβe von Skive nach Lem verläuft am Rande des fetten Bodens von Salling. Landzungenformation und Deich (1876 gebaut) sichern der abgeschnürten, seichten Sdr. Lem Bugt gegen Überschwemmung von der Venø Bugt. An der Mündung sieht man Schleuse und Pumpenhaus. Das Gebiet ist als Natura 2000 Gebiet bestimmt, da es im Gebiet Otter und seltene Natur- und Pflanzenarten gibt, z.B. Strandwiesen, Schilfwald, Quellenmoor, Knabenkräuter, Teufelsabbiss, Tormentill, Blutauge, Kuckuckslichtnelke u.a.m. Im östlichen Teil findet man ein Gebiet mit Glocken-Enzian. Die Sdr. Lem Bugt und das Gebiet Geddal Enge (Wiesen) rangieren heute unter den wichtigsten Vogelgebieten des Landes. Rohrdommel, Rohrweihe, Atlingente, Graugans hecken hier. In Zugzeiten sieht man manchmal Gänse, Enten und Watvögel in nach Tausenden zählenden Schwärmen. Insgesamt 211 Arten wurden im Jahre 2010 beobachtet, darunter Löffler, Rothalsgans, Eisvogel, Silberreiher… Die Kampfläufer tanzen. Beobachten Sie das Vogelleben vom Vogelturm beim Gutshof Bustrup und von der Halde bei Geddal aus.

3 dejlige fiskesøer, heraf er den ene en børnesø. Grejbutik, med kvalitetsfiskegrej til nettopriser. Se alt hvad vi kan tilbyde,

www.fisk-krebs.dk

gps.adresse: 8.834329 / 56.573992.

Tlf. 2764 6161

The 2,500 acres of the marvelous glacial land­ scape was formed under the last Ice Age 12,000 years ago. The ice covered Salling and large volumes of melting water from rivers, Karup Å and Gudenå, was washed out in Venø Bugt (Venø Bay). The road from Skive to Lem is made along the rim of the heavy soil in Salling. Notice the broad river bed and the moors e.g Hjerl Hede (Hjerl Moor). Formation of tongues of land and a dam (built in 1876) is securing the ligated and shallow creek in Venø Bugt from flooding. At the outfall you can see the floodgate and the pump house – erected in 1955. The area is designated Natura 2000 territory because otters, rare habitats and rare species of plants are found here. Here can be mentioned salt meadow, canebrake, spring bog, orchid, devil’sbit, tormentil, marsh cinquefoil, ragged robin etc. At east there is an area with marsh gentian. The creek and Geddal Enge are ranked among the most important bird habitats in the country. Bittern, marsh harrier, garganey, grey lag-goose are worth mentioning as breeding species. In the seasons of migration you can see flocks numbering thousands; geese, ducks and waders. In 2010 a total of 211 species were observed, among others spoonbill, red-breasted goose, kingfisher, little egret, great white heron… See the ruffs dancing. You can watch the birdlife from the bird watchtower at Bustrup and from the steep slope at Geddal.

Tlf. 97 56 63 46

Landevejen 42, Håsum 7860 Spøttrup

www.ercykler.dk 23


Velkommen til en af Vestsallings byer...

KREJBJERG

Tekst kommer

ØNSKER DU EN BYGGEGRUND I KREJBJERG?

Se nærmere under Skive Kommunes Hjemmeside: http://www.skive.dk/ byggeri+bolig/ grundsalg/ parcelhusgrunde

24

Kører man ad Margueritruten fra Spøttrup mod Oddense, kommer man gennem Krejbjerg, en lille hyggelig landsby med ca. 400 indbyggere. På vej hertil passerer man Ginnerup plantage, hvor der er mulighed for at opleve en rigtig jættestue fra stenalderen, ligeledes er der rig mulighed for traveture på kortlagte stisystemer, både i Ginnerup og i området

omkring Humlegård, hvor der er mulighed for at gå til Hjortholm, en lille ø som rager ud i Limfjorden ved Lysen Bredning. I Krejbjerg by finder man kirken og i umiddelbar nærhed, torvet med Jens Væver museet, som er åbent alle dage og med fri entré. På torvet er der ligeledes mulighed for at nyde sin medbragte

mad, eller tænde op i den store udendørs grill som er til fri afbenyttelse. I Krejbjerg er der et væld af små virksomheder, nogle af disse henvender sig direkte til turist­ erne. Gå ind på byens hjemmeside www.krejbjerg.dk og se meget mere.


Lykken 10 · Krejbjerg 7860 Spøttrup· Tlf. 24 25 10 99 Åbningstider: Mandag-fredag 15-18. Lørdag 10-14

www.lykkentoft.dk

25


Velkommen til en af Vestsallings byer...

LEM – en by med liv og skøn natur ØNSKER DU EN BYGGEGRUND I LEM

Se nærmere under Skive Kommunes Hjemmeside: http://www.skive.dk/ byggeri+bolig/ grundsalg/ parcelhusgrunde

Lem ligger i et smukt og naturskønt område. Der er ikke langt til strand, lystbådehavn, middelalderborg. Byen oser af liv med de mange foreninger, som i årets løb byder på et væld af arrangementer lige fra sommerfester, julemarkeder, fællesspisninger med live musik og meget mere. Alle foreninger er samlet i et fælles kulturnetværk for at højne samarbejdet. Lem har en velfungerende skole med tilhørende SFO, idrætshal

og kulturcenter, dejlig børnehave med skov-børnehave, dagplejernes hus, legepladser og et moderne ældrecenter med mange aktiviteter. Vi har et skønt grønt område til fri afbenyttelse med shelter, bålplads, beachvolley bane og om vinteren en stor sjov kælkebakke. I Lem finder du også en række erhvervsdrivende, bl.a. købmand, frisør, grillhus, solcenter, pengeinstitut og lægehus, samt tømrer, murer, elektriker, maler,

Lem

26

møbler, fliser, smed/vvs, mekaniker, vognmand, vagtfirma og maskinstation. Lem har en fantastisk flot kirke, mest kendt er den for sin store rigdom af romanske granitrelieffer. Af kirkens inventar er døbefonten med sit romanske løvværk ældst. Alt i alt er Lem en inspirerende og levende by. Se mere på www.lemby.dk


Sønder Lem Vig – et flot naturområde Oksekød og vin til en god middag Vi sætter fokus på kvalitetskød, det er Hereford når det er bedst. Et besøg værd.

GÅRDBUTIKKEN BAKKEGÅRD

Hostrupvej 40 · Lem · 7860 Spøttrup Tlf. 2047 9119 · www.bakkegaards-polled-hereford.dk

Lem Tømrer- & snedkerforretning A/S Hanne Ravn Larsen Tranemarken 3 Nr. Lem · 7860 Spøttrup · Tlf. 28 18 15 08 ravn.larsen@hotmail.com · www.lemmalerservice.dk

www.skp-el.dk Sdr. Boulevard 7 · 7800 Skive Tlf. 97 52 23 00

Ringvej 2 - 4 · Lem · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 81 71 · Mobil 20 44 55 71 www.lemtoemrer.dk

NYBYGNING · TILBYGNING OMBYGNING

Ringvej 1 Lem · 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 85 00

LYS · VARME · VARMEPUMPER · STOR BUTIK I SKIVE

Penge ..?

Altid tilgængelig

Money ..?

Always available

Geld ..?

Immer verfügbar Lem: Rødding: Skive: Lihme: Vinderup: Selde: Thise: Ramsing*:

Vesterbrogade 24 · 7860 Spøttrup Strandvej 1 · 7860 Spøttrup Resenvej 77 · 7800 Skive Ålbækvej 8 · 7860 Spøttrup Søndergade 3 · 7830 Vinderup Skivevej 5 · 7870 Roslev Sundsørevej 89 · 7870 Roslev Kirke Allè 6 · 7860 Spøttrup

*Kun i åbningstiden – Only during business hours - Nur während der Geschäftszeiten

27


Velkommen til en af Vestsallings byer...

LIHME OG GYLDENDAL HAVN ØNSKER DU EN BYGGEGRUND I LIHME?

Se nærmere under Skive Kommunes Hjemmeside: http://www.skive.dk/ byggeri+bolig/ grundsalg/ parcelhusgrunde

Lihme er et af Sallings mest besøgte turistmål og et godt sted at bo. Her søger man hen, når livet skal nydes, opleves og leves. Engagerede borgere Borgerne interesserer sig for hinanden, for udvikling samt fornyelser i byen, nye stier og nye aktiviteter. Et rigt foreningsliv samler alle aldre. Sammenholdet styrkes ved udgivelse af Lihme Bladet, mailservice og www.lihmelandsby.dk.

Det gode barneliv Børnene kommer på skolen allerede før de kan gå. Der er legestue, dagplejerne kommer der, børnehave og skole er én institution og alt er integreret i hinanden. Det skaber ro, tryghed og nærvær. Natur og kultur På Vestsallingstien, som følger en nedlagt jernbane, kan der vandres, cykles eller rides helt til Skive. Lihme kirke er en af Jyllands ældste og har bl.a. leveret motiv til den gamle 500 kr. seddel. Ved Kås findes uberørt na-

28

tur og stier. Landskabet er præget af flotte huse, både nye og restaurerede. Fjord og strand Badestranden er god og børnevenlig. I Gyldendal Havn skaber små fiskerbåde, lystbåde, surfere, hangglidere samt havkajakker liv og aktivitet. Mens solen går ned over fjorden kan havnebesøget afsluttes i restauranten, eller ved de opsatte grill og shelters. Se mere på www.lihmelandsby.dk


Lihme – en landsby med liv og udsigt Spøttrup Havkajaklaug

Lihme

Udlejning af havkajakker: Michael Grønvaldt 5127 0704 Kis Stamp 9756 0011 2335 2301

Børnekajak kr. 150/døgn Junior- og voksenkajak kr. 175/døgn 2’er kajak kr. 250/døgn Efterfølgende døgn minus kr. 25 Depositum kr. 500 Min 2 personer, heraf en over 20 år Årsmedlemspris kr. 500 - kr. 200 pr. efterfølgende medlem i samme husstand

Nyd frokosten, dagens

ret, efter­midagskaffen eller aftenmenuen i Restaurant Gyldendal – i de dejlige omgivelser, lige ved fjorden og med en vidunderlig Vester Hærup Strandvej 30 udsigt. 7860 Spøttrup, tlf. 97 56 01 66

www.restaurant-gyldendal.dk K. AGGERHOLM A/S Amtsvejen 20, Brodal 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 80 34

www.kaggerholm.dk l l l l l l l l l

 eparationer af alle bilmærker R Reparation og service på aircondition Reparationer af frontruder Udskiftning af frontruder Forsikringsskader Reparationer af plæneklippere Reservedele Tilbehør Dæk

Ålbækvej 1 · LIHME · 7860 Spøttrup ·tlf. 97 56 00 08

ÅBEN HVER DAG 7.30-18.00 (19.00) Tips og lotto · Apoteks udsalg Frisk brød fra håndværksbager

OK benzin/ diesel Automat til sedler og kort

l Murerarbejde Forsikringsskader l

l Flisearbejde l Reparation

Adelgade 4 Lihme · 7860 Spøttrup

Tlf. 9756 0707 – 2140 0988 29


Velkommen til en af Vestsallings byer...

ODDENSE - med træmuseet og fiskesø ØNSKER DU EN BYGGEGRUND I ODDENSE?

Se nærmere under Skive Kommunes Hjemmeside: http://www.skive.dk/ byggeri+bolig/ grundsalg/ parcelhusgrunde

30

10 km nordvest for Skive, gennemskåret af Holstebrovejen ligger Oddense centalt placeret i Salling. Befolkningstallet er på ca. 700 indbyggere. Oddense har med sin centrale placering i Salling god grobund for tilflytning. Oddense er en relativ stor landsby med ældre byhuse langs den gennemgående vej. Kirken har en markant beliggenhed ved et vejkryds i den sydlige del af byen, hvor Holmhuse/Strøget og Næstildvej møder hinanden. Byen er endvidere karakteri-

seret ved at egnens første møbelfabrik er beliggende i byen. Bygningerne huser i dag Træmuseet, som har såvel lokale, nationale som globale rødder, og giver byen nogle helt specielle muligheder. Træmuseet holder åben i juli måned tirsdag og torsdag mellem kl. 10 og 16 samt efter nærmere aftale. Landskabet omkring Oddense er præget af, at der gennem mange år har været gravet råstoffer forskellige steder rundt om byen.

I byen ligger en DagligBrugs, der betjener det lokale opland såvel som turister. Umiddelbar vest for byen ligger en en Danmarks bedste Put&Take søer. Den er etableret i 2002 i en nedlagt grusgrav. Området er i dag velbeplantet og et meget attraktivt sted at lystfiske. Der kan dagligt i turistsæsonen ses turister fra mange europæiske lande, og da området fordrer til at medbringe en madkurv er det ideelt for et stop også uden at fiske.


Oddense POSTEKSPEDITION Åben mandag-fredag 11-16 Lørdag lukket

Gravene 1 · Oddense Tlf. 97 58 10 12

Åben alle dage kl. 8.00-18.00

Kåstrupvej 12 · 7860 Spøttrup · Tlf. 97 59 59 00 mail@slagtergaard.dk · www.slagtergaard.dk

Tin

EDC sælger hver 4. fritidshus i Danmark

gag

er

- vi har lidt mere at byde på for både sælgere og købere!

Så kontakt: Aut. låneformidler for BRFkredit

Poulsen & Vester

TEL 97 58 11 00

Alt inden for

vinduer og døre i hårdt træ

Laves efter mål i forskellige udformninger til private og tømrermestre. Indhent tilbud uden forbindende.

Kristian Kristensen Næstildvej 11 . Næstild 7860 Spøttrup Tlf. 97 58 11 68

Harmonisk 10.000 m² stor sø i reetableret grusgrav

Området er handicapvenligt med fiskebro, servicehus med renserum, handicaptoilet og automater. Der udsættes dagligt bæk- og regnbueørred. Åben: 6.00-22.00 fra 1/3 til 30/11.

Andrupvej 12c, Oddense 7860 Spøttrup Mobil: +45 21 76 66 10 hpv@fiberpost.dk www.hpfiskeso.dk

Medlem af Danske Ørredsøer.

31


Velkommen til en af Vestsallings byer...

RØDDING – byen ved Spøttrup Borg ØNSKER DU EN BYGGEGRUND I RØDDING?

Se nærmere under Skive Kommunes Hjemmeside: http://www.skive.dk/ byggeri+bolig/ grundsalg/ parcelhusgrunde

32

Rødding ligger i et naturskønt område i Vestsalling. Limfjorden er tæt på med badestrande ved Vadum, Knud og Nymølle. Der er 52 km travestier opmærket i og omkring byen. Rødding byder på mange spændende oplevelser. En dagstur kunne bl.a. være et besøg på middelalderborgen Spøttrup og en gåtur i parken og urtehaven. Efterfølgende videre til Spøttrup Kulturhal, Anton Pedersens Æblesamling og

slut med en fugletur rundt om Spøttrup Sø. ”Spøttrup Cirklen” er en spændende nyskabelse, hvor 22 iværksættere er gået sammen for at skabe oplevelser og events for egnens turister og beboere. De byder bl.a. på en samling af lokal kunst, kunsthåndværk, gourmetoplevelser. Rødding er også ”Æblets by i Salling”, hvor der er flere arrangementer året igennem med æblepodning, Æblets Dag på

byens torv og ”lav most af dine egne æbler”. Rødding er et længere ophold værd. Der kan overnattes på områdets bed & breakfast, i gæstelejligheder eller i ét af de mange sommerhuse ved fjorden. Maden kan nydes på én af de lokale restauranter, og dagligvarer kan købes i Dagli’Brugsen. Vigtige hjemmesider er Røddingby.dk, Aebletsby.dk og Spøttrupcirklen.dk.


Rødding

RØDDING

MODERNE SUPERMARKED

Hver dag friske kvalitetsvarer i frugt og grønt, mejeriprodukter, brød og kager, kolonial og vin.

MODERNE SUPERMARKET

Every day fine groceries Open EVERY DAY monday-sunday 7.30-19.00

GROSSER SUPERMARKET

Täglich frische Qualitätswaren Geöffnet JEDEN TAG Montag - Sonntags 7.30-19.00 Gratis internetservice · Kostenloser Internetservice Free of charge Internet service

Alle dage 7.30-19.00 Borgergade 19 · 7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 10 10

SPØTTRUP KULTURHAL SPORT / KUNST / FITNESS / CAFÉ Vi tilbyder firmaevents · Polterabend Nørremarken 1 · 7860 Spøttrup · Tlf. 9756 1285

www.spottrupkulturhal.dk

Med venlig hilsen Gunhild og Tage Rasm

SPØTTRUP KULTUR CAFÈ

v/ LAILA ANDERSEN Tlf. 22 37 47 70

Skal du have fest, så kom til os... Vi leverer også mad ud af huset.

Algebehandling af tag fra 800 kr. incl moms Algebehandling af træværk og belægningssten Indbrudssikring af private hjem · Sommerhus eftersyn Speciale: Mindre tømrer-/reparationsarbejder klares hurtig Fældning af mindre træer / buske Konsulent for Kalmar fritidshuse · Træffes også aften og weekend Borgergade 9 A - Rødding - 7860 Spøttrup - Tlf. 27 58 97 62 www.skottenborg.dk l kurt@skottenborg.dk

33


Sommerhusområder · Ferienhau

lle

pa

rke

Vi servicerer vore kunder med alt inden for

EL · VVS · KLOAK Gadekæret 11A Vejby · 7860 Spøttrup

VVS · 97 56 63 66

EL · 97 56 80 40

Jens Nørgaard · Tom Jensen · Peter Hansen · Brian Krarup

34

n


usgebiete 路 Cottage areas

www.jonsered.dk

35


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip

Balling Nedermølle / Overmølle

Er du kørende i bil kan du parkere på P-pladsen ved Balling Bypark (på Nørregade). Stien er afmærket og starter på Nyvej overfor Plejehjemmet. (se Balling kort på side 19). Turens første del går gennem opdyrket landbrugsland med smuk ud­sigt over det åbne land. Efter et par kilometer kommer man til et engareal hvor stien går gennem et skønt naturområde og stien løber også gennem et tæt stykke nåleskov.

Lige efter dette skovområde krydses landevejen og stien fortsætter langs en markvej et kort stykke. Herefter fortsætter stien langs et vandløb med enge og et meget smukt landskab formet af istiden for ca. 12.000 år siden. Der er stadig spor efter 3 møller, som gennem tiden har været i engene. Vandmøller kendes fra omkring 1100 tallet og her på stedet har vi de første optegnelser fra 1393, hvor Balling Nedermølle nævnes i et skøde. Nedermøllen er således nævnt før Spøttrup Borg i historien. Det er også mærkeligt at tænke på i dag, når man går langs den beskedne å, der går langs en del af naturstien, at dette vandløb kunne forsyne 3 møller med vand. Stien slutter ved en asfalteret vej (Nedermøllen) og her drejes til venstre og der fortsætters op ad bakken hvor man på toppen har gården Nedermøllen på sin højre hånd (jo, det er rigtigt, Nedermøllen ligger oppe på bakken, men da Nedermøllen i sin tid lå nede ved åen og var den nederste af de tre vandmøller giver det mening.)” Der fortsættes mod Balling Kirke og grusvejen følges forbi kirken ned til Præstegården. Herfra går der en sti venstre om præstegården og du kommer til Villaparken. Når du nu alligevel er i Balling så kig ind i Balling Bypark, det er en meget dejlig park, og du kan evt. nyde din medbragte mad på en af bænkene. Turen er på 7 km. Fahren Sie mit dem Auto, können Sie auf dem Parkplatz am Balling Bypark (Stadtpark) an der Nørregade parken. Der Wanderweg ist markiert und beginnt am Nyvej dem Pflegeheim gegenüber. (Siehe Plan über Balling auf Seite 19). Der Weg ist markiert und beginnt am Spurvevej gegenüber dem Pflegeheim. Der erste Teil der Wanderung geht durch kultiviertes Ackerland mit schönem Blick auf die of-

36


fene Landschaft. Nach ein paar Kilometer gelangt man an ein Wiesengebiet, wo der Weg durch ein schönes Naturgebiet und durch einen dichten Nadelwald verläuft. Umittelbar nach diesem Waldgebiet überquert man die Landstraße, und der Weg verläuft weiter an einer kurzen Strecke einen Feldweg entlang. Danach setzt sich der Weg entlang einen Bach fort mit Wiesen und einer sehr schönen Landschaft, die vor rd. 12.000 Jahren in der Eiszeit gestaltet wurde. Es gibt immer noch Spuren von drei Mühlen, die es im Laufe der Zeit auf den Wiesen gab. Wassermühlen kennt man ung. seit dem 12. Jahrhundert, und in dieser Gegend haben wir die ersten Aufzeichnungen aus dem Jahre 1393, wo Balling Nedermølle in einer Auflassungsurkunde erwähnt wird. Balling Nedermølle wird demnach zeitlich vor der Burg Spøttrup in der Geschichte erwähnt. Es ist auch merkwürdig heute daran zu denken, wenn man am kleinen Flüßchen entlangläuft, das an einem Teil des Naturweges entlang fließt, dass dieses Flüßchen drei Mühlen mit Wasser versehen konnte. Der Weg endet an einer asphaltierten Straße (Nedermøllen = Niedermühle), und hier biegt man nach links ab und geht weiter die Anhöhe hinauf, wo man oben den Hof Nedermøllen rechterhand hat (doch, es stimmt, Nedermøllen = die Niedermühle) liegt oben auf der Anhöhe, aber da Nedermøllen damals am Fluss lag und die unterste der drei Wassermühlen war, gibt es doch einen Sinn). Sie gehen weiter in Richtung Balling Kirke und folgen dem Kiesweg an der Kirche vorbei bis zum Pfarrhaus. Von hier aus verläuft ein kleiner Fußweg links um das Pfarrhaus herum, und man gelangt zu Villaparken. Da Sie sich sowieso in Balling befinden, besuchen Sie mal den Balling Bypark, der ein sehr schöner Park ist, wo Sie den eventuell mitgebrachten

Picknick auf einer der Bänke genießen dürfen. Die Wanderung ist 7 km lang. Weitere Informationen finden You can start at different places, but in this description the trip starts at “Nyvej Parker”, it is possible to leave the car at the car park near Nørregade (see the town map of Balling page 19). The trail is marked and starts at “Spurvevej” opposite the nursing home. The first part of the trip runs through cultivated agricultural land with a beautiful view of the open area. After a few kilometres you will get to a meadow area where the trail runs through a beautiful nature area, and the trail also runs through a dense stretch of conifers. Right after this woodland, it crosses the highway,

and the trail continues along a gravel road for a short stretch. Then the trail continues along a stream with meadows and a very beautiful landscape formed by the ice age approx. 12,000 years ago. There are still traces of three mills which were once located in the meadows. Water mills are known from about the year 1100, and in this area we have the first recorded mill from 1393, where the mill “Balling Nedermølle” is stated in a deed of conveyance. Thus “Nedermøllen” is recorded in history before the castle “Spøttrup Borg”. It is also strange to imagine today when you are walking along the modest stream running along part of the nature trail that this water course could provide three mills with water. The trail ends at an asphalted road (“Nedermøllen”), here you

turn left, and you continue up the hill where on the top you will have the farm “Nedermøllen” on your right hand (it is true that “Nedermøllen” is situated on the hill, but since in former times “Nedermøllen” was situated down at the stream and was at the very bottom of the three water mills, it makes sense”). You continue towards the church Balling Kirke and follow the gravel road past the church down to the Vicarage. From here a path runs on the left side of the vicarage, and you will get to “Villaparken”. While you are in Balling, then drop into the town park “Balling Bypark”; it is a very pretty park, and you may enjoy a picnic lunch on one of the benches. The trip is 7 km long.

37


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Gyldendal – Vendal – Kås

Turen starter ved Vendal Høj, hvor der er en fantastisk udsigt over Limfjorden  til Struer, Thyholm, Jegindø, Oddesund  mm. Selve højen er formentligt fra ældre broncealder fra ca. 3500 år siden. Man følger stien med velan­ lagte gangbroer til Vendal som­merhusområde, hvor stien går til stranden. Går man mod syd kommer man til Gyldendal Havn. Går man mod nord langs stranden, kan man, hvor indhegningen starter, følge mark­ vejen tilbage til landevejen tilbage til udgangs­punktet. Man kan også følge stranden til Sildedrættet og følge vejen til Kås Hovedgård. Her kan man se den smukke hovedbygning, der er opført i 1635, men gårdens historie går tilbage til 1300 tallet. Følg derefter vejen tilbage til Vendal Høj hvor man undervejs kan se de markante broncealderhøje Sønderhøje. Sønderhøje Du kan følge en afmærket natursti mellem vigepladsen ved Kås Hovedgård op til Sønderhøje. Fra Sønderhøje kan du se den flotte udsigt over Limfjorden og resten af Halvøen Kås. Fra Sønderhøje kan du følge naturstien videre ned til Sildedrættet. Herfra kan du gå ad vejen tilbage til vigepladsen. Du kan også fortsætte langs stranden rundt om halvøen og tilbage igen (ca. 15 km). Der er ikke offentlig adgang til Kås Hovedgård, men bygningerne kan betragtes fra vejen. SIldedrættet er et offentligt bade- og opholdsareal.

38


Die Wanderung beginnt an der Anhöhe von Vendal, Vendal Høj, die u.a. eine phantastische Aussicht über den Limfjord, Struer, Thyholm, Jegindø und Oddesund bietet. Die Anhöhe selbst stammt wahrscheinlich aus der Bronzezeit vor ca. 2500 Jahren. Man folgt dem Wanderweg mit seinen Stegen bis zu dem Ferienhausgebiet Vendal, wo der Weg sich bis zum Strand erstreckt. In Richtung Süden kommt man zum Gyldendal Havn. Gegen Norden am Strand entlang kann man, dort wo die Einzäunung anfängt, dem Feldweg zurück zur Landstraße zum Ausgangspunkt folgen. Man kann auch am Strand entlang bis zu Sildedrættet laufen und dem Weg zum Herrensitz Kås Hovedgård folgen. Das schöne Herrenhaus wurde 1635 er­­richtet, aber die Geschichte des Herrensitzes geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Folgen Sie danach dem Weg zur Anhöhe

von Vendal zurück, wo man unterwegs an den markanten Hügeln aus der Bronzezeit, Sønderhøje, vorbeikommt. Sønderhøje Sie können einem markierten Naturweg zwischen der Aus­ weichstelle bei Kås Hovedgård bis nach Sønderhøje folgen. Von Sønderhøje aus haben Sie einen wunderschönen Blick über den Limfjord und die Halbinsel Kås. Von Sønderhøje können Sie dem Naturweg bis zum „Sildedrættet“ weiterfolgen. Von hier aus können Sie die Straße entlang bis zur Ausweichstelle zurücklaufen. Sie können auch am Strand weiterlaufen, um die Halbinsel herum und wieder zurück (ca. 15 km). Zum Kås Herrenhof ist kein öffentlicher Zutritt, aber die Gebäude kann man von der Straße aus betrachten. „Sildedrættet“ ist ein öffentliches Gebiet zum Baden und Verweilen.

The trip starts at the mound Vendal Høj which offers a fantastic view of the inlet Limfjorden to Struer, Thyholm, Jegindø, Oddesund, etc. The mound itself is probably from the early Bronze Age approx. 3500 years ago. You follow the path with well-placed footbridges to the Vendal summer cottage area where the path leads to the beach. If you walk southwards, you will get to the harbour Gyldendal Havn. If you walk northwards along the beach you can – where the fencing starts - follow the field lane back to the road back to the starting point. You can also follow the beach to the area called “Sildedrættet” and follow the road to the manor Kås Hovedgård. Here you can see the pretty main building erected in 1635, but the history of the manor goes back to the 14th century. Then follow the road back to

the mound Vendal Høj and notice on your way the characteristic Bronze Age mounds – Sønderhøje. Sønderhøje You can follow a marked nature trail along the lay-by at the manor Kås Hovedgård up to Sønderhøje. From Sønderhøje you can enjoy the impressive view of the inlet Limfjorden and the rest of the peninsula Kås. From Sønderhøje you can follow the nature trail further down to “Sildedrættet”. From here you can follow the road back to the lay-by. You can also continue along the beach around the peninsula and back again (approx. 15 km). There is no public access to the manor house Kås Hovedgård, but it is possible to look at the buildings from the road. “Sildedrættet” is a public bath­ing and relaxation area.

39


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Hvidbjerg Plantage – Rettrupkær Sø

Hvidbjerg Plantage er på ca. 43 ha. I dag fremstår plantagen som en spændende blandingsskov. På østsiden af Rønbjergvej er træarterne hovedsagelig fyr, gran og birk, mens der på den vestlige side af vejen også vokser hassel, lærk, normanns-gran, eg og bøg. Der er et rigt fugleliv i plantagen, ikke mindst på grund af de mange redekasser, som er sat op af Hvidbjerg Skole. Man kan være heldig at se rådyr og, i sjældne tilfælde, dådyr i og omkring plantagen. Jagthytten I den vestlige del af plantagen findes en jagthytte ved det, der i lokale munde kaldes ”Skråvejen”. Jagthytten er altid åben og kan frit benyttes af alle forbipasserende, blot man forlader hytten i den stand man fandt denne. Skovsøen Den lille skovsø umiddelbar syd for jagthytten er kunstigt anlagt i 1996, for at der selv i tørre somre er drikkevand til plantagens vilde dyr og fugle. Jagtforeningen holder fællesjagt i Plantagen 4 gange om året. Det er første lørdag i månederne: Oktober, november og december, sidste fællesjagt, en rævejagt, er 2.

40

lørdag i januar. Disse dage er Plantagen lukket for offentligheden. Der vil være skiltning herom. Ridestien I 2005 er anlagt en 3,4 km. lang hestetrampesti i hele plantagens udkant. Kommer man til plantagen med hestetrailer er P-pladsen ved Rønbjergvej et godt udgangspunkt. På en del af vandreruten i Hvidbjerg Plantage følger man ridestien. Her skal man være opmærksom på ryttere og på at stien kan være ujævn og smattet i vådt vejr. Rettrupkær Sø Rettrupkær Sø er oprindelig dannet af smeltevand efter sidste istid. Søen voksede dog langsom til og blev til en mose. Ejeren af Bomhus købte i 2004 en del af jorden fra Hvidbjerg Mosebrug, og fik med hjælp fra amtet genoprettet søen, som en del af vandmiljøplan II. Ved indvielsen af søen den 8. november 2004 gav den nye ejer søen det passende navn Rettrupkær Sø. Rettrupkær Sø ligger i dag hen som en lavvandet sø med et rigt fugleliv, som har indfundet sig forbløffende hurtigt efter søens genoprettelse. Der kan observeres både vade-, svømme- og strandengsfuglearter ved søen, bl.a. klyder, ryler, rødben og flere arter af lappedykkere. Der er desuden observeret både fiske- og havørn i området. Fugleobservationspost Rettrupkær Sø er privat ejet og der er ingen adgang til selve søen, men man får en god udsigt over søen og de omkringliggende enge, som græsses af kreaturer, fra det lille fuglerepos nord for søen. Der er også fin udsigt over søen fra Rettrup Kærvej. Vandreturen er på 3 km. Turstart: P-pladsen ved Røn­ bjergvej eller p-pladsen ved Rettrup Kærvej. Afmærkning: Pæle markeret med gule trekanter. Handicapvenlig: Nej.

Hvidbjerg Plantage ist ca. 43 ha groß. Heute ist der Wald ein interessanter Mischwald. Auf der Ostseite der Straße Rønbjergvej gibt es hauptsächlich die Baumsorten Kiefer, Fichte und Birke, während man auf der westlichen Seite der Straße auch Hasel, Lärche, Nordmannstanne, Eiche und Buche findet. Es gibt im Wald ein reiches Vogelleben, nicht zuletzt wegen der vielen Nistkästen, die die Schule in Hvidbjerg aufgehängt hat. Wenn man Glück hat, kann man Rehe und, seltener, Damwild im Wald und dessen Nähe sehen. Die Jagdhütte Im westlichen Teil des Waldes gibt es eine Jagdhütte am ”Skråvejen”, wie die Einheimischen sagen. Die Jagdhütte ist immer zugänglich und darf von allen Passanten frei benutzt werden, wenn man bloß die Hütte so verlässt, wie man sie vorgefunden hat. Der Waldsee Der kleine Waldsee unmittelbar südlich der Jagdhütte ist künstlich und wurde 1996 angelegt, damit auch in dürren Sommern die wilden Tiere und die Vögel des Waldes Trinkwasser finden. Der Jagdverein hält viermal im Jahr am ersten Samstag in folgenden Monaten im Wald eine Jagd ab: Oktober, November und Dezember – die letzte Jagd, eine Fuchsjagd, findet am zweiten Samstag im Januar statt. An diesen Tagen ist der Wald für die Öffentlichkeit abgesperrt. Beachten Sie bitte die Beschilderung darüber. Der Reitweg 2005 wurde ein 3,4 km langer Reitweg am ganzen Waldrand angelegt. Kommt man am Wald mit Pferdetrailer an, ist der Parkplatz am Rønbjergvej ein guter Ausgangspunkt. Auf einem Teil der Wanderroute im Hvidbjerg Wald folgt man dem Reitweg. Hier sollte man auf Reiter aufmerksam sein und darauf, dass der Weg bei nas-

sem Wetter uneben und schmierig sein kann. Rettrupkær See Rettrupkær See wurde ursprünglich durch das Schmelzwasser nach der letzten Eiszeit geschaffen. Der See verwuchs aber langsam und wurde zu Moor. Der Besitzer von Bomhus kaufte 2004 einen Teil des Landes von Hvidbjerg Mosebrug (Moorbetrieb), und mit Hilfe des Kreises gelang es ihm den See als Teil des Wasserschutzplans II wiederherzustellen. Bei der Einweihung des Sees am 8. November 2004 gab der neue Besitzer dem See den passenden Namen Rettrupkær Sø. Rettrupkær See ist heute ein seichter See mit einem reichen Vogelleben, das sich überraschend schnell nach der Wiederherstellung des Sees eingefunden hat. Man kann am See sowohl Wat-, Schwimm- als auch Strandwiesenvogelarten beobachten, u.a. Säbelschnäbler, Strandläufer, Rotschenkel und mehrere Arten von Lap­pen­tauchern. Außerdem hat man im Gebiet sowohl Fisch- als Seeadler gesehen. Vogelbeobachtungsposten Rettrupkær See ist im Privatbesitz, und zum See selber ist kein Zutritt, aber man hat einen guten Blick über den See und die umherliegenden Wiesen, wo Rinder weiden, von dem kleinen Vogelpodest nördlich des Sees. Auch vom Weg Rettrup Kærvej aus hat man einen guten Ausblick über den See. Die Wanderung ist 3 km lang. Beginn der Wanderung: Park­ platz am Rønbjergvej oder Parkplatz am Rettrup Kærvej. Markierung: Mit gelben Dreie­ cken markierte Pfähle. Behindertengerecht: Nein.


The plantation “Hvid­ bjerg Plantage” is the size of about 108 acres. Today the plantation shows itself as a very interesting mixed forest. On the eastside of Rønbjergvej the tree species are mainly pine, fir and birch, whereas hazel, larch, Nordmann fir, oak and beech are growing on the westside of the road. You will find a rich bird life in the plantation not least caused by many nesting boxes that are placed in the trees by Hvidbjerg School. You can even have the luck to see roe deer, and on rare occasions, fallow deer in and around the plantation. Jagthytten (the hunting lodge) In the west part of the plantation is placed a hunting lodge near the locally called “Skråvejen”. The hunting lodge is always open and can freely be used by any passer-by if only left in the same condition as it was found. Skovsøen The little forest lake immediately south of the hunting lodge is artificially laid out in 1996 to provide drinking waters for the plantation wildlife even in dry summers. There are hunting parties in the plantation four times a year. It is the first Saturday in the months: October, November and December. The last hunting party is a fox hunt that will be held on the second Saturday of January. On these days the plantation is closed for the public. Signs with this information will be posted. Ridestien In 2005 a 3,4 km bridle path was laid out along the total fringe of the plantation. If you arrive to the plantation with a horse trailer, the parking area at Rønbjergvej would be a good starting point. A good part of the hiking trail is following the bridle path. So watch out for riders and that the path can be bumpy and slippery in wet weather conditions.

Rettrupkær Sø The lake, Rettrupkær Sø, was originally formed by melting water after the last Ice Age. However, the lake slowly became choked and turned into a marsh. In 2004 the owner of Bomhus bought a part of the land from Hvidbjerg Mosebrug, and with the assistance of the county the lake was re-established as a part of The Water Environment Act II. At the inauguration of the lake the 8th of November the new owner gave it the suitable name Rettrupkær Sø. Today Rettrupkær Sø is a shallow lake with a rich bird life that has appeared remarkable fast after the re-establishment of the lake. One can observe waders, web-footed birds and tidal meadow species such as avocets, sandpipers, redshanks and several species of grebes. Furthermore both osprey and white-tailed eagle have been spotted in the area.

observation tower north of the lake. You can also have a fine view of the lake from Rettrup Kærvej. The hike is approximately 3 km. Starting point: The parking

area at Rønbjergvej or that at Rettrup Kærvej. Marking: Poles marked by yellow triangles. The trail is not suitable for disabled persons.

Bird observation tower The lake is privately owned and there is no access to the lake itself, but you can have an excellent view over the lake and the surrounding meadows, grassed by livestock, from the small bird

41


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Håsum enge

for at studere fuglelivet. Dansk Ornitologisk Forening har i sin seneste fugletællingsrapport, feb. 2004 optalt 202 forskellige fugle i fugleområdet Geddal Strandenge/Sdr. Lem Vig. I begyndelsen af 1990’erne var det tilsvarende tal 130. Husk at medbringe kikkert. Der er opsat Infotavle ved fugletårnet. Vigen til Lægårdvej Følger man videre vejen Vigen mod øst, kommer man til et bord-bænkesæt ved den såkaldte Præsteskov. Følger man videre Tværvejen mellem Vigen og Lægårdvej, møder man Salling Put & Take. Her kan man købe dagskort både til at fiske ørreder og flodkrebs. Der er kiosk i hovedbygningen. Følger man Lægårdvej mod nord, ender man oppe ved Håsum Kirke.

Sdr. Lemvej- Vigen Drej af fra Sdr. Lemvej ind af vejen Vigen (”Håsum 3 km”) og følg Vigen et par hundrede meter mod øst. Bustrup Bæk krydser her vejen i et idyllisk engområde. Her er opsat Infotavle. Fortsæt ad Vigen frem til vejkrydset Vigen og vejen ud til fugletårnet i Sdr. Lem Vig mod syd og Bustrup Hovedgård mod nord. Vejen ind til Bustrup Følger man vejen i skovbrynet ind til Bustrup Hovedgård, kommer man forbi bakken Galgebjerge, hvortil der fører en blind arm af stisystemet. Galgebjerge var indtil 1940’erne skovbevokset. Fort­sætter man videre ad vejen ind til Bustrup Hovedgård ad en nu næsten tilgroet sti/vej, vil man opleve en klassisk flot herregårdsymmetri. Vejen ud til Fugletårnet Følger man vejen fra krydset på Vigen ud til Fugletårnet i kanten af skovbrynet til Bustrup Skov, kommer man snart ud i åbent terræn, som kan minde om Vejlerne i Thy eller Tipperne ved Ringkøbing Fjord i mindre udgave. Ved Fugletårnet er der rig mulighed

42

Fra Lægårdvej ud i engene omkring Trævel Å Fra Lægårdvej fører der en nyeta­bleret vej ud gennem engene over Trævel Å. Her er der ved broen neden for Lægårdvej chance for at iagttage Isfugle. Der er nærmest garanti for at se fiskehejre og musvåge. Længere ud mod sydøst er vejen stadig under istandsættelse. Her tilrådes fornuftigt fodtøj. Følger man vejen/stien videre ud gennem engene, kommer man tæt på bakkedraget Grønkjær med Nyholm Plantage på Hardsysselsiden. Om Byengen ved Kjærgårdsholm På et tidspunkt forgrener vejen sig i et T-kryds. Følger man vejen mod nord over mod Sallingsiden kommer man først over den såkaldte Brændevinsrende videre om til den anden bro over Trævel Å. Her kan man skimte den gamle borgbanke til den gamle hovedgård Kjærgårdsholm. Ved broen er der opsat et bord-bænkesæt. Herfra fører vejen/stien op til Landevejen ved ”ER Cykler & Knallerter” og Håsum Sportsplads.

Sdr. Lemvej-Vigen Biegen Sie von Sdr. Lemvej in den Weg Vigen (”Håsum 3 km”) ein und folgen Sie Vigen ein paar hundert Meter nach Osten. Der Bach Bustrup Bæk kreuzt hier den Weg in einer idyllischen Wiesen- und Auengebiet. Hier gibt es eine Infotafel. Gehen Sie weiter am Vigen entlang bis zur Kreuzung Vigen und dem Weg zum Vogelturm in Sdr. Lem Vig im Süden und dem Gutshof Bustrup Hovedgård im Norden. Der Weg zu Bustrup Hovedgård Folgt man dem Weg am Waldrand bis zu Bustrup Hovedgård, kommt man an der Anhöhe Galgebjerge vorbei, wozu ein blinder Teil des Wegsystems führt. Geht man weiter in Richtung Bustrup Hovedgård auf einem jetzt fast zugewachsenen Pfad, wird man eine klassisch schöne Herrensitzsymmetrie erleben. Der Weg zum Vogelturm Folgt man dem Weg von der Kreuzung am Vigen bis zum Vogelturm am Waldrand bis Bustrup Skov, gelangt man bald ins offene Gelände, das den Vejlerne in Thy oder Tipperne am Ringkøbing Fjord ähnlich ist. Am Vogelturm gibt es gute Möglichkeiten, das Vogelleben zu studieren. In seiner letzten Bestandsaufnahme vom Februar 2004 hat der ornithologische Verband Dänemarks, Dansk Ornitologisk Forening, 202 verschiedene Vögel im Vogelgebiet Geddal Strandenge/Sdr. Lem Vig aufgezählt. Am Vogelturm gibt es eine Infotafel. Vigen bis Lægårdvej Geht man weiter am Vigen entlang gegen Osten, kommt man am sogenannten Præsteskov zu einem kleinen Rastplatz mit Tisch und Bänken. Folgt man weiter Tværvejen zwischen Vigen und Lægårdvej, kommt man an Salling Put & Take vorbei. Hier kann man Tagesscheine zum Angeln von sowohl Forellen als auch Flusskrebsen

kaufen. Im Hauptgebäude gibt es einen Kiosk. Folgt man Lægårdvej in nördlicher Richtung, endet man bei Håsum Kirke. Von Lægårdvej in die Wiesen um Trævel Å herum Von Lægårdvej führt ein neu angelegter Weg durch die Wiesen und über den Bach Trævel Å. Hier an der Brücke unterhalb Lægårdvej hat man vielleicht das Glück, Eisvögel zu beobachten. Beinahe garantiert kann man Fischreiher und Mäusebussarde erleben. Weiter gegen Südosten wird der Weg noch ausgebessert. Folgt man dem Weg weiter durch die Wiesen, kommt man eng an den Hügelzug Grønkjær mit dem Wald Nyholm Plantage an der Hardsysselseite heran. Rund um Byengen bei Kjærgårdsholm Irgendwann verzweigt sich der Weg in eine T-Kreuzung. Folgt man dem Weg gegen Norden auf die Sallingseite zu, überquert man erst einen kleinen Bach, die sogenannte Brændevinsrende (”Schnapsrinne”) und danach weiter zu der anderen Brücke über Trævel Å. Hier lässt sich die alte Burganhöhe des alten Herrensitzes Kjærgårdsholm ahnen. Bei der Brücke findet man einen Tisch mit Bänken zum Rasten. Von hier führt der Weg bis zur Landstraße bei ”ER Cykler & Knallerter”.


Sdr. Lemvej-Vigen Turn off from Sdr. Lemvej onto the road Vigen (“Håsum 3 km”) and follow Vigen a few hundred metres towards the east where the brooklet Bustrup Bæk crosses the road in an idyllic meadow area. Here you will find an information plaque. Continue along Vigen to a crossroads: Vigen and the road out to the Bird Tower in the inlet Sdr. LemVig to the south and the manor Bustrup Hovedgård to the north. The road into the manor Bustrup Hovedgård If you follow the road at the edge of the woods into Bustrup Hovedgård you will pass the hill Galgebjerge, and you can get a closer look at it if you follow a path system to its end. Up to the 1940s Galgebjerge was covered by woods. If you continue along the road up to Bustrup Hoved-

gård along an almost overgrown path/road you will discover a view of a classic impressive manor symmetry. The road out to the Bird Tower If you follow the road from the crossroads of Vigen out to the Bird Tower at the edge of the woods of Bustrup Skov, you will soon get into an open area which may remind you of Vejlerne in Thy or Tipperne at the inlet Ringkøbing Fjord in a minor way. At the Bird Tower you will have a great opportunity to study the bird life. In its latest bird tally report of February 2004, the Danish Ornithological Society registered 202 different birds in the bird area Geddal Strandenge/Sdr. Lem Vig. At the beginning of the 1990s the corresponding figure was 130. Remember to bring along binoculars. An information plaque has been erected at the Bird Tower.

Continue along Vigen to the road Lægårdvej If you continue along the road Vigen to the east, you will get to a table and bench set at the woods called Præsteskov. If you continue along the road Tværvejen between Vigen and Lægårdvej, you will find Salling Put & Take. They sell day tickets both for trout fishing and crayfish catching. The main building has a kiosk. If you follow along Lægårdvej to the north, you will end up at the church Håsum Kirke. From Lægårdvej into the meadows around the stream Trævel From Lægårdvej a newly established road leads through the meadows across the stream Trævel Å. Here at the bridge below Lægårdvej you will have a chance to watch kingfishers. You almost have a guarantee of being able to watch herons and

buzzards. Further towards the southeast, the road is still under construction so practical footwear is recommended. If you follow the road/path further through the meadows, you will get close to the uplands Grønkjær with the plantation Nyholm Plantage near Hardsyssel. Round Byengen at Kjærgårdsholm At a certain point, the road branches off in a junction. If you follow the road to the north towards Salling, you will first pass the socalled “Brændevinsrende” and continue to the second bridge across the stream Trævel Å. Here you can have a glimpse of the old castle hill of the old manor Kjærgårdsholm. At the bridge a table-bench set has been set up. From this spot the road/path leads to the road “Landevejen” at ”ER Cykler & Knallerter”.

43


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip

Jættestuen.

Nymølle – Ginnerup – Jættestuen

Ved udløbet af Rødding Å lå tidligere en mølle, hvoraf der intet er tilbage. Møllen omtales i 1541 som “Nøy Møll”, deraf stednavnet Nymølle. Derimod har man bevaret skorstenen som et minde om det teglværk, der lå her og var en meget stor arbejdsplads. Nymølle Teglværk lavede molersten og stoppede først sin produktion umiddelbart efter 2. verdenskrig. Foruden teglværket har Nymølle været udskibningssted for Spøttrup. Færgestedet fungerede også som overfartssted til Sillerslev på Mors. I Ginnerup Plantage finder man en samling af store, velbevarede gravhøje fra perioden 2500-2000 f.Kr. Blandt højene er Sallings eneste tilgængelige jættestue. Jættestuen blev i 1910 undersøgt og restaureret. Så i dag kan man kravle ind i den – hvis man tør. En afmærket sti fører fra P-pladsen ved vejen ind til højen. Turen langs stranden åbner mu­lighed for mange spændende oplevelser (dyreliv, sjældne fugle, fossiler m.m.) i et helt unikt limfjordslandskab. Vandreturen er på 8,6 km.

Nymølle.

44

An der Mündung des Baches Rød­ding lag früher eine Mühle, von der aber nichts übriggeblieben ist. Die Mühle wird 1541 als »Nøy Møll« erwähnt, daher auch der Ortsname Nymølle. Dagegen hat man den Schornstein der Ziegelei, die hier lag und ein wichtiger Arbeitgeber war, als Andenken bewahrt. Die Ziegelei Nymølle stellte Kieselgur her und hörte erst unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Produktion auf. Außer der Ziegelei gab es bei Ny Mølle auch einen Schiffsverladeplatz, der auch als Fährstelle nach Sillerslev auf Mors diente. In der Plantage Ginderup gibt es einige große, gut erhaltene Grabhügel aus der Zeit 25002000 vor Chr. Zwischen den Hügeln liegt Sallings einziges zugängliches Hünengrab. Das Hünengrab wurde 1910 untersucht und restauriert. Heute kann man das Hünengrab also von innen besichtigen, wenn man sich traut. Ein markierter Pfad führt vom Parkplatz am Weg zum Grabhügel. Die Wanderung am Strand entlang bietet die Möglichkeit für viele interessante Erlebnisse (Tierleben, seltene Vögel, Fossilien usw.) in einer einzigartigen Limfjordlandschaft.

At the mouth of the brook Rødding Å there was earl­ier a mill, but no­thing of it has been left today. The mill is mentioned in 1541 as »Nøy Møll« (i.e. new mill), thus the name »Nymølle«. On the other hand, the chimney has been preserved as a remnant of the brick- works which was located here and which was a very big working place. The brickworks Nymølle Teglværk made moler bricks and did not stop its production till shortly after World War II. Apart from the brickworks, Nymølle has also been a shipping point for Spøttrup. Besides, the ferry place worked as a ferry station to Sillerslev on the island of Mors. In the plantation Ginderup Plantage you will find a collection of large, well preserved mounds from the period 2500 - 2000 B.C. Among the mounds, Salling has the only accessible gallery grave. In 1910 the gallery grave was exam­ined and restored. So today you can crawl into it if you dare to. A marked path leads from the park­ing place at the road into the mound. The trip along the beach offers many exciting experiences (animal life, rare birds, fossils, etc.) in quite a unique Limfjord scenery.

Die Wanderung ist 8,6 km lang.

The walking tour is 8.6 km.


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip

Polakkasernen.

Spøttrup Sø

Spøttrup Borg er landets bedst bevarede borg fra senmiddelalderen. Borgen er opført omkring år 1500. I borgparken findes et fornemt anlæg med en af landets største samlinger af lægeurter. Foran Borgen ligger Spøttrup Sø, som blev genskabt i 1994 efter i mere end 100 år at have været tørlagt. Det røde pumpehus på vestsiden af søen er nu fugletårn med udstillingsrum. Det såkaldte »Polakhus« på østsiden rummer en fin udstilling om søen og dens historie. Vandreturen er på 9,9 km.

Die Burg Spøttrup ist die am besten erhaltene spätmittelalterliche Burg Dänemarks. Die Burg wurde um das Jahr 1500 errichtet. Im Burgpark gibt es eine beachtliche Anlage mit einer der größten Arzneikräuter­sammlungen des Landes. Vor der Burg liegt der Spøttruper See, den es seit 1994 wieder gibt, nachdem er mehr als 100 Jahre tro­ckengelegen hatte. Das rote Pumpenhaus auf der Westseite des Sees ist jetzt ein Vogelturm mit Ausstellungsraum. Das sog. “Polakhus" auf der Ostseite beherbergt eine schöne Ausstellung über den See und seine Geschichte.

The castle Spøttrup Borg is Den­mark's best preserved castle from the late Middle Ages. The castle was erected about 1500. The castle park offers one of Denmark's largest and most distinguished collections of medical plants. In front of the castle, you will see the lake Spøttrup Sø which was reestablished in 1994 after being drained for more than 100 years. The red pump house on the west­ern side of the lake is now a bird tower with exhibition rooms. The socalled »Polish house« on the east­ern side contains a fine exhibition about the lake and its history. The walking tour is 9.9 km.

Die Wanderung ist 9,9 km lang.

BLIV MEDLEM AF SPØTTRUP BORGS VENNER! Medlemskab giver fri adgang til Spøttrup Borg. Indmeldelseskort fås bl.a. i billethuset - eller ring på tlf. 26 27 84 06 E-mail: foreningen@spottrupsvenner.dk . www.spottrupsvenner.dk

45


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Ålbæk Strand og Halvøen Kås

Ålbæk und die Halbinsel Kås Ålbæk - the peninsula Kås

Halvøen Kås er fredet og huser en vejrbidt natur, der på grund af århundreders tilhørsforhold til herregården Kås har bevaret mange oprindelige elementer. Det er et enestående landskab med en græshede med 18 gravhøje og en af landets meget få oprindelige naturskove. Fredningen af halvøen Kås er gennemført i 1941 og giver desværre ikke offentligheden ad­gang. Det er dog tilladt at vandre rundt om halvøen langs stranden. Områdets græssende kreaturer og får giver et godt indtryk af, hvordan Salling må have set ud dengang, hvor studeavlen var egnens vigtigste aktiv. For Kås Hovedgård var naturligvis fra gammel tid en udpræget studegård ligesom alle hovedgårde i Salling. Hovedbygningen er op­ ført i 1635, men gårdens historie går helt tilbage til 1300-tallet. Vandreturen er på 10 km.

Die Halbinsel Kås steht unter Na­tur­schutz. Ihre verwitterte Natur hat aufgrund der jahrhundertealten Zugehörigkeit zum Herrensitz Kås viele ur­­sprüngliche Züge bewahrt. Die Landschaft hier ist einmalig mit ihrer Grasheide mit 18 Grabhügeln und einem der sehr wenigen urtümlichen Wälder hierzulande. 1941 wurde die Halbinsel Kås unter Naturschutz gestellt, daher hat die Öffentlichkeit leider keinen Zutritt. Es ist aber erlaubt, am Strand entlang um die Halbinsel herum zu wandern. Die weidenden Rinder und Schafe hier geben einen guten Eindruck davon, wie Salling zu der Zeit ausgesehen hat, als die Vieh­zucht der wichtigste Erwerbszweig der Gegend war. Denn auf dem Gutshof Kås war natürlich von alters­ her die Viehzucht bestimm­ end, wie auch bei den anderen Ritter­gütern von Salling. Das Hauptge­bäude wurde 1635 errichtet, aber die Geschichte des Gutes geht weit zurück bis ins 14. Jahrhundert.

The peninsula Kås is preserved and is characerised by weather-beaten nature which has maintained many original elements due to its affiliation to the manor Kås. It represents unique scenery with a grass heath containing 18 grave mounds and one of Denmark's very few original natural woods. The preservation of the peninsula Kås took place in 1941 implying that the public has unfortunately no access to this area. However, you are allowed to walk round the peninsula along the beach. The area's grazing cattle and sheep give you a good impression of the former appearance of Salling. In those days steer breed­ing was this region's most important occupation because from days of old the manor Kås Hovedgård was of course a typical steer manor like all the manors of Salling. The main building was erected in 1635, but the history of the manor goes all the way back to the 1300s. The walking tour is 10 km.

Die Wanderung ist 10 km lang.

46


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip Hostrup Hovedgård Ruten kan passende begynde på parkeringspladsen ved Hostrup Hoved­ gaard, hvor man kan parkere sin bil. Her går der en sti fra parken på Hostrup – syd om forpagterboligen – hvor man går på nordsiden af træerne. Ved engen er der en klaplåge, hvor man går ind i hestefolden og følger den høje markvej op over diget og hen mod klaplågen, som åbner ud mod Limfjorden. Her går man til venstre i strandkanten helt ned til kanalen. Man fortsætter til venstre langs kanalen og passerer til sidst Hostrupvej og følger ruten nævnt nedenfor. Ruten kan også begynde på parkeringspladsen ved pumpehuset. Her følger man Hostrupvej et kort stykke mod nord. Derefter går man til højre mellem kvægfolden og grantræerne nord for kanalen. Stien går mod øst; og denne sti følger man udenfor hegnet, med eltrådene på venstre hånd. På højre hånd er der skiftevis træer, kanal og rørskov. Hen over grøfterne er der anlagt små gangbroer, som kun er beregnet for gående. Stierne følges indtil man kommer til majsmarken. Herfra følger man syd-enden af marken, hvor vigen altid er på højre hånd. Efter majsmarken kommer engen ved Langodde, hvor man følger vigen. Her skal man det første stykke passe på med små vandhuller (anvend gummistøvler). På selve Langodde er der tørt; og her er det planen, at der vil blive opsat borde og bænke helt ude på spidsen. Herefter går det mod nord; først langs vigen og senere langs skelgrøften til højre på majsmarken. På skellet mellem majsmarken og den vandlidende eng er der et lille pumpehus. Planen er, at der også her vil blive opsat bænke og med et bord i midten. På engen fortsættes mod nord. Her er gummistøvler også påkrævet, da der en stor del af året står vand. Ved nord-enden kan man selv vælge, om man tager vejen tilbage til Hostrup eller går ind

gennem skoven. Vi arbejder på at finde en spændende sti gennem skoven og etablere en parkeringsplads ved Sdr. Lemvej i sydøst-enden af skoven. Stisystemet er bygget op på den måde, at man med jævne mellemrum kan skyde genvej, se de røde streger på kortet. Vi vil i sommerperioden slå græsset og lægge planker ud på de mest våde steder. Men da det er en natursti, kan vand, frost og blæsevejr hurtigt ødelægge stien. Derfor er al færdsel på eget ansvar. Vi har søgt om tilskud til naturpleje af Langodde og til at få stierne gjort mere offentlige med brochurer, borde og bænke. Kreaturerne skal to steder træde stier ud i vigen, således at vadeog svømmefuglenes unger lettere kan komme ind og ud i vigen. Dette bevirker, at man to steder skal ind i folden et kort stykke vej. Rigtig god tur ud i naturen ved Hostrup.

Die Wanderfahrt kann passend am Park­ platz beim Gutshof Hostrup Hovedgaard beginnen, wo man sein Auto parken kann. Hier verläuft ein Wanderweg vom Park am Hostrup – südlich um die Pächterwohnung herum – wo man an der Nordseite der Bäume

entlang läuft. An der Wiese ist eine Tür, wodurch man in den Pferdepferch gelangt und dem hohen Feldweg über den Deich und zur nächsten Tür folgt, die sich auf den Limfjord zu öffnet. Hier läuft man nach links am Strand bis zum Kanal. Man geht weiter links am Kanal entlang

47


Turforslag | Ausflüge | Suggestion for a trip und passiert zuletzt den Weg Hostrupvej und folgt der unten erwähnten Route. Die Wanderfahrt kann auch am Parkplatz beim Pumpenhaus beginnen. Hier folgt man dem Hostrupvej eine kurze Strecke in nördlicher Richtung. Danach biegt man zwischen dem Viehpferch und den Tannen nördlich des Kanals rechts ab. Der Wanderweg verläuft nach Ost, und diesem Weg folgt man außerhalb dem Zaun mit den Stromleitungen links. Rechts gibt es wechselweise Bäume, Kanal und Schilfwald. Über den Gräben gibt es kleine Stege, die nur für Fußgänger vorgesehen sind. Man folgt den Wanderwegen, bis man an das Maisfeld gelangt. Von hier aus läuft man am Südende des Feldes, wo die Bucht stets rechts ist. Nach dem Maisfeld kommt die Wiese bei der Landzunge Langodde, wo man der Bucht folgt. Hier muss man am Anfang auf kleine Tümpel achten (Gummistiefel tragen). Auf der Langodde ist es trocken; und hier ist die Aufstellung von Tischen und Bänken auf der Spitze der Landzunge geplant. Danach geht es in Richtung Norden; zuerst der Bucht entlang und später entlang den Raingraben rechts auf dem Maisfeld. Am Rain zwischen dem Maisfeld und der nassen Wiese steht ein kleines Pumpenhaus. Geplant ist auch hier Bänke und Tische aufzustellen. Auf der Wiese gehen Sie in nördlicher

48

Richtung weiter. Auch hier sind Gummistiefel einen Großteil des Jahres wegen Wasser nötig. Am Nordende hat man die Wahl entweder die Straße nach Hostrup zurück zu nehmen oder durch den Wald zu laufen. Wir arbeiten daran einen interessanten Weg durch den Wald zu finden und einen Parkplatz an Sdr. Lemvej am Südostende des Waldes anzulegen. Das Fußwegesystem ist so angelegt, dass man hier und da eine Abkürzung nehmen kann, siehe die roten Striche auf der Karte. Wir werden in der Sommersaison das Gras mähen und auf den nässesten Stellen Brettern auslegen. Da es jedoch ein Naturfußweg ist, können Wasser, Frost und windiges Wetter schnell Schaden anrichten. Deshalb ist das Betreten überall auf eigene Verantwortung. Wir haben Zuschüsse ersucht für die Landschaftspflege der Langodde und dafür die Fußwege mit Broschüren, Tischen und Bänken öffentlicher zu machen. Das Vieh muss an zwei Stellen in die Bucht treten, so dass die Jungen der Wat- und Schwimmvögel leichter in die und aus der Bucht gelangen können. Dieses bewirkt, dass man an zwei Stellen eine kurze Strecke durch den Pferch laufen muss. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen in der Natur bei Hostrup.

The route can conveniently take its beginning at the parking space at Hostrup Hovedgaard. From the park at Hostrup a path runs – to the south of the tenant’s house – where you pass the north side of the trees. At the meadow there is a gate through which you enter the horse pen and follow the field lane over the bank towards the gate opening to the “Limfjorden”. Here you turn left and walk on the beach all the way to the canal. Then turning left along the canal continue until you cross Hostrupvej (Hostrup Road) and follow the route mentioned below. The route can also take its beginning at the parking space at the pump house. Here you follow Hostrupvej a short way to the north and then you turn right between the cattle pen and the spruces north of the canal. The path runs to the east. Follow this path outside the fence so that you have the fencing wire on your left hand. On you right hand you will find trees, canal and cane brakes alternating. Small footbridges are built over the ditches. Follow the path until you reach the corn field. From here you walk along the south end of the field always with the creek on your right hand. At the end of the corn field you will meet the meadow at “Langodde”. Be aware of the small water holes the first distance of the way (rubber boots recommendable). On “Langodde” itself the ground is dry, and it is the plan to set up tables and benches on the very end of the point. From here the route runs to

the north; at first along the creek and later along the boundary ditch on your right hand in the corn field. On the dividing line between the corn field and the waterlogged meadow you will find a small pump house. Here it is also planned to set up benches with a table in the middle. Cross the meadow in a northern direction. Here rubber boots are also highly recommended since it is flooded a large part of the year. At the north end you can choose between whether to follow the road to Hostrup or walk through the forest. We are working on finding an interesting path and establishing a parking space at Sdr. Lemvej (Sdr. Lem Road) in the southeast end of the forest. The path system is constructed in a manner so you can make short cuts now and then; look at the red lines on the map. In the summer season we will cut the grass and lay out planks the most watery places. However, since it is a natural path it can easily be ruined by water, frost and wind. Therefore all traffic is on one’s own responsibility. We have applied for subsidies for nature preservation of “Langodde” and to make the paths friendly to visitors with brochures, tables and benches. Two places along the route the cattle are meant to tread paths into the creek providing the chickens of the wading and web-footed birds with easier access to the water. This means that you two times will have to cross the pen for a short distance. We wish you a pleasant trip into the nature surrounding Hostrup.


Oplysninger | Hinweise | Information Alarm | Notruf | Emergency

Tandlæge | Zahnärzte | Dentists

Ambulance – Brand – Politi: Tryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2 Krankenwagen – Feuer – Polizei: Wählen Sie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2 Ambulance – Fire – Police Dial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2

Ørnevej 1, Balling . . . 97 56 45 55 97 56 40 50 Tandlægevagt weekender og helligdage: Henvisning til vagthavende kan fås oplyst på telefon . . . . . . . . . . . . . 70 10 20 30

Vestergade 1 . . . . . . . . . . . 97 56 40 13

Dyrlæger | Tierarzt | Vets: Skive Dyrehospital

Elskjærbakken 5, 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . 97 51 30 45

Aften og weekendvagt: . . . . . . . 97 52 15 66

Lægevagten | Ârztliche bereitschaft | Emergency medical service:

7870 Roslev, . . . . . . . . . . . 97 57 12 99

Hverdage kl. 16.00-08.00 og lørdag/søndag samt helligdage . . . . . . 70 11 31 31 Werktags nach 16 Uhr. Sa, So und Feiertage: . . . . 70 11 31 31

Lystbådehavne | Häfen | Harbours

Weekdays after 4 pm. Sat., Sun and holidays . . . . . . . . . 70 11 31 31

Roslev Dyreklinik Helsevænget 2,

Gyldendal Havn:

Læger | Ârzte | Medical Centers

Politi | Polizei | Police Tryk/Wählen Sie/Dial . . . . . . . . . . 1-1-4 Politistation . . . . . . . . . . . . 96 15 14 48

Spøttrup Lokalpoliti Spøttrup Ortspolizei Local Police - Spøttrup Landpolitiassistent Jørgen Breum Hansen Frilandsvej 11, Rødding . . . . . . . . . . . . . 97 56 18 88 Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 til 10.00. Onsdag 15.00 til 17.00.

Lem Postbutik Lem Købmandsgård Vesterbrogade 1, Lem . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 80 03 Eksp. Mandag til fredag kl. 9.00 til 16.30. Lørdag 9.00 til 11.00 Oddense Postbutik Dagli’ Brugsen, Gravene 1, Oddense . 97 58 10 12 Eksp. Mandag til fredag 10.00 til 16.00. Lørdag 9.00 til 11.00

Renovation | Müllabfurh:

Skive Renovation 4S Kåstrupvej 20-22 . . . . . 97 58 12 88 Åben ma-to. 9-15, fre. 9-12. Genbrugspladsen: Åben mandag til fredag 14 - 18, lørdag og søndag 10-17.

Sygehus | Krankenhaus | Hospitals

Regionshospitalet Viborg, Skive Heibergs Allé 4, 8800 Viborg Resenvej 25, 7500 Skive Telefon . . . . . . . . . . . . . 78 44 00 00

Skiveegnens Erhvervsog Turistcenter Østerbro 7, Skive. . . . 97 52 32 66 www.visitskive.dk

TT

Praktiserende læger: Andersen, Jørgen Blom Ørnevej 1, Klinikhuset, Balling . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 45 77 Konsultation efter aftale. Tlf. tid: 8.00 – 9.00. Tids- og medicinbestilling: 9.30 til 12.30. Andersen, Åse Østerbrogade 4, Lem Konsultation efter aftale . . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 83 55 Mandag til Fredag 8.00 -16.00 / Ons. 17.00 til 19.00. Bentzen, Erik Østergade 10, Rødding Konsultation efter aftale . . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 10 40 Tlf. tid hver dag kl. 8.00 til 9.00.

Balling Postbutik Dagli’ Brugsen, Søndergade 5, Balling . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 40 14 Eksp. Mandag til fredag kl. 10.00 til 17.00. Lørdag 09.00 til 12.00.

(v/ Spøttrup Borg) . . . 97 56 16 06 www.spottrupborg.dk

SPØ

Havneafgift pr. båd 100.00, rabat efter 7 døgn. Søsætning ved rampe: Pris kr. 30,-. Tlf. . . . . . 97 56 02 73 / 21 90 70 52

Posthus | Postamt | Postoffices

Turistinformation | Touristinformationen | Touristinformation

IN G

Balling Apotek,

R

UP

EN

Apotek | Apotheken | Pharmacy

TU RISTF

OR

Udgiver | Herausgeber | Published by: Spøttrup Turistforening. www.spottrupturist.dk Idé og layout: Spøttrup Turistforening. Foto: Susanne Jensen. Bykort: Ivar Andersen. Grafisk fremstilling Spøttrup Turistforening Tryk: Centraltrykkeriet Skive A/S ISO-14001 miljøcertificeret. Udgiver påtager sig ikke noget ansvar for annonceteksternes rigtighed, samt øvrige oplys­ ninger, der er indhentet. Tak til alle vore annoncører, Spøttrup Borgmuseum. samt øvrige sponsorer.

49


Her finder De vore annoncører | Hier finden Sie unsere Inserente Shelter | Unterkunftshütten | Shelters

Kunst | Art | Kunst

Annoncører | Inserenten | Advertisers

9 16

7

3

5

11 13 15

9

10

18

17

15 20 16

6 8

12

1 2

19

11 5

12

10

21

14

4

3

13

4

24 1 7

23

2 8

25

Pranee

Et godt sted at handle bil Elskjærbakken 10 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 21 00

WELLNESS · MASSAGE

Østergade 5, Rødding . 7860 Spøttrup Mobil: 2290 6591

Pranee-Wellnessmassage.dk

Aut. serviceværksted Aut. serviceværksted Aut. serviceværksted

50

Aut. s


en | Here you find our advertisers Apotek | Apotheke | Pharmacy: 1. Balling Apotek, Vestergade 1, Balling. Auto | Auto | Car Jens Fogh A/S, Elskjærbakken 10, 7800 Skive. Autoreparation | Autowerkstätten | Car repairs: 12. Aggerholm A/S K., Amtsvejen 20, Brodal.

6

14

22

Benzin | Tankstellen | Filling stations: 12. Aggerholm A/S K., Amtsvejen 20, Brodal. 1. OK Balling, Skivevej 4, Balling. Blomster/gartnerier | Blumen/Gärtnerei | Florist/Nursery: 9. Frk. Flora, Borgergade 10, Rødding. 8. Gartneriet Lundly, Holstebrovej 463, Rettrup. Brugsforeninger | Supermärkte | Cooperative stores: 1. Dagli Brugsen Balling, Søndergade 5, Balling. 5. Dagli Brugsen Lihme, Ålbækvej 1. 9. Dagli Brugsen Rødding, Borgergade 19. 6. Dagli Brugsen Oddense, Gravene 1. Byggemarkeder | Baumärkte | Building centres: 15. Grundvad Tømmerhandel, Grundvadvej 13. Rødding Caféer | Café | Cafés: 10. Spøttrup Kultur Café Nørremarken 1, Rødding. Cykler | Fakrräder | Bicycles and mopeds: 2. ER Cykler og knallerter, Landevejen 42, Håsum. Cafeteria | Cafeteria | Caeteria 16. Limfjords Camping Cafeteria, Ålbæk Strandvej 5, Lihme. Camping | Campingplatz 16. Limfjords Camping, Ålbæk Strandvej 5, Lihme. Ejendomsmæglere | Immobilienmarkler | Estate agents: 6. EDC Poulsen & Vester, Næstildvej 1 B, Oddense. El-installatører | Elektroinstallateure | Electricians: 1. Balling El A/S, Nørregade 8, Balling. 4. Steen K. Pedersen Ringvej 1, Lem Sdr. Boulevard 7, Skive. 11. Vejby El & VVS, Gadekæret 11 A, Vejby.

Foder og rideudstyr | Futter und Reitausstatung | Fodder and riding gear 3. Lykkentoft foder og rideudstyr Lykken 10, Krejbjerg. Gallerier | Galerie | Gallery 3. Galleri Tapiola, Lykken 5, Krejbjerg. 24. Artcore Galleri, Svingårdsted 3, Lihme Øvrige gallerier, Se siderne 16 og 17 Siehe Seiten 16 und 17 Look at page 16 and 17 Grøntsager | Gemüse | Vegetables: 8. Gartneriet Lundly, Holstebrovej 463, Rettrup. 11. Vejby Grøntsagsgartneri, Gadekæret 20, Vejby. Gæstelejligheder | Gäste­­wohn­­ungen/ Ferien­wohn­ungen | Guest flats 25. Hostrup Hovedgaard, Hostrupvej 41, 7860 Spøttrup. Gårdbutik | Hofläden | Farm shops: 17. Dalagergård, Bakkedraget 8, Rødding. 23. Gårdbutikken Bakkegård, Hostrupvej 40, Lem. 19. Grove Nørregård, Nørregårdsvej 3, Grove. 18. Tingfinderiet, Buksager 9, Krejbjerg. Havkajakker | Kajak-Verleih | Ocean kayaks: 13. Havkajakker. Vester Hærup Strandvej 34A, Gyldendal. Hjemmeservice | Gebäudereinigung | Domestic services: 1. Vestsalling Hjemmeservice, Søndergade 13B, Balling. Hunde- og katteartikler | Hunde- und Katzenartikel | Dog and cat articles | Hundepension | Dog kennel: 20. Balling’s Hundepension, Vester Ballingvej 11, Balling. Købmænd | Lebensmittelgeschäfte | Groceries: 4. Lem Købmandsgård, Vesterbrogade 1. Landbrugsmaskiner/hobby | Landwittschaft und Garten | Farming and hobby: 21. Salling Traktorservice, Nyholmvej 14, Volling. Malermestre | Malermeister | Master painter: 4. Lem Malerservice, Tranemarken 3 Nr. Lem. Motion | Motion | Motion 10. Spøttrup Kulturhal, Nørremarken 1, Rødding Murermestre | Maurermeister | Brick mason: 5. Lihme Murerfirma, Adelgade 4, Lihme.

Pengeinstitutter | Geldinsti­tute | Commercial and savings banks: Salling Bank, Frederiksgade 6, Skive. 1. Sparekassen Balling, Søndergade, 12A Balling. 6. Strøget 18, Oddense. 4. Spar Salling, Vestergade 20, Lem, 5. Ålbækvej 8, Lihme, 7. Kirke Allé 6, Ramsing, 9. Strandvej 1, Rødding. Put and Take 6. H. P. Fiskesø, Andrupvej 14, Oddense. 7. Stonefishing Lægårdvej 8, Håsum. Radio og TV | Radio und Fernseher | Radio and TV: 1. Balling Radio/TV, Nørregade 8, Balling. Restauranter/spisesteder | Restaurants/Restaurants | Eating places: 13. Restaurant Gyldendal, Vester Hærup Strandvej 30, Gyldendal. 9. Spøttrup Kro, Østergade 6, Rødding. 10. Traktørstedet Borgen, Borgen 6, Spøttrup. Slagtere | Metzger | Butcher’s shops: 1. Slagtermesterinden, Nørregade 9, Balling. 22. Slagtergården Kåstrupvej 12, Kåstrup. Turistkørsel | Fuhrunter­nehmen/ Reisebusse | Driving with tourists 1. Balling Turist-biler, Posthusvej 36, Balling. Tømrermestre | Zimmereien/Schreinereien | Master carpenters and cabinetmakers: 14. Kristian Kristensen, Næstildvej 11, Næstild. 4. Lem Tømrer- og Snedkerforretning A/S, Ringvej 2-4, Lem. Uldbutikker | Wollgeschäfte | Woolen shoppen: 19 Grove Nørregård, Nørregårdsvej 3, Grove. Ugeavis | Wochenzeitung | Weekly paper 1. Spøttrup Ugeavis,  Søndergade 13 B, Balling. VVS | Sanitäre Installation | Plumbers and blacksmiths: 11. Vejby El & VVS Gadekæret 11 A, Vejby. 4. P. Hald Maskinfabrik, Smede og VVS Ringvej 6, Lem. Wellness | Wellness | Welllness 9. Pranee, Østergade 5, Rødding

51


Besøg Vestsallings største DAGLIGVAREFORRETNING BESUCHEN SIE DEN GRÖSSTEN SUPERMARKT WESTSALLINGS VISIT VESTSALLING DISTRICT'S LARGEST GROCERY

POS

Man TBUT d.-f IK Lørd red 10 -17 ag 9 -12

POST

Mo.- FILIA F Sams r. 10-17 LE Uh tag 9 -12 U r hr

POST O F F IC Mon - Fri 1 ESHOP S

Gratis internetservice Kostenloser Internetservice

Free of charge Internet service

0 ays 9 a.m. - 5 p. m a.m. 12 p.m . .

aturd

ÅBEN ALLE DAGE 7.30 -20 TÄGLICH GEÖFFNET 7.30-20 UHR OPEN ALL DAYS 7.30 a.m. - 8 p.m. OK benzin 24 timer 24 Stunden OK-Benzin 24 hrs petrol service with OK-Benzin

BALLING

SKIVEVEJ 4, BALLING, 7860 SPØTTRUP 52

BALLING

SØNDERGADE 5, BALLING, 7860 SPØTTRUP

Tlf. 97 56 40 14

Spøttrup/Vestsalling 2011  

Turistbrochure 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you