__MAIN_TEXT__

Page 1

SOLFBLADET

November 2016/ Årgång 10 Nr. 19

Jul på Stundars s. 14-15

Entusiastiska gymnaster i Solf

Solf Uf firar 120 år

Österbottens mest Kirjasto saa besökta webbplats uudet tilat

s. 4-5

s. 6-7

s. 8-9

Solfbladet november 2016 1

s. 19


INNEHÅLL Sid. 2 Hälsning från byarådet Sid. 3 Julöppning i Solf Sid. 4–5 Entusiastiska gymnaster Sid. 6–7 En 120-årig yngling firar Sid. 8–9 Österbottens mest besökta webbplats är en Solfprodukt Sid. 10-11 Aktualiteter Sid. 12-13 Aktualiteter Sid. 14-15 Jul på Stundars Sid. 16–17 Hvad fordom timat Sid. 18–19 Suomenkielinen yhteenveto

Hälsning från byarådet V

i närmar oss slutet av ännu ett år, men innan dess ska vi hinna med en hel del i Solf. Byarådet arrangerar också i år en traditionell julöppning i Solf skola fredagen den 25 november. Där serveras julgröt, julstämning i form av musikunderhållning av blåsorkestern samt jultal med tänkvärda ord av Pehr-Göran Näsman. Tomten kommer naturligtvis också på besök och barn från Solf skola ordnar försäljning. Söndagen den 27 november arrangeras en traditionell och stämningsfull julmarknad på Stundars och 3 december bjuds det på julmarknad i skogen vid Soffis gränd. Samtidigt håller byarådet på och planerar nästa år verksamhet och tar därför gärna emot idéer. Kontakta oss om ni har förslag på något ni önskar eller vill vidareutveckla i Solf.

SUSANNA VESTLING, ORDFÖRANDE FÖR SOLF BYARÅD

Hälsning från redaktören S

Solfbladet ges ut av Solf byaråd r.f., en förening som har fungerat sedan år 2000 för att driva Solfs invånares intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, samt befrämja en positiv utveckling av byn.

olfbladet är ute med ett nytt nummer. Vår lilla redaktion samlas två ggr i året för att planera innehållet i tidningen. I varje nummer försöker vi ta fasta på det som är aktuellt i Solf just nu. Men vi vill gärna också uppmärksamma de lokala företag som verkat här länge. Har du idéer på något du vill läsa om i Solfbladet – hör gärna av dig till mig på sara. bergstrom@yle.fi. Deadline till de olika numren brukar vara i april och i oktober. SARA BERGSTRÖM, ANSVARIG REDAKTÖR

I styrelsen sitter representanter från många olika föreningar som verkar i Solf med omnejd. Redaktion: Sara Bergström (ansv.), Bengt Brors, Peter Båsk, Lotta Flemming, Kenth Nedergård, Susanna Vestling

Läs tidigare nummer av Solfbladet på webben!

SOLFBLADET Maj 2016 / Årgång

November 2015/ Årgång 9 Nr. 17

Christer samlar på veteranbilar och motorc Renovering i ungdomslokalen

Gå in via Solfs hemsida eller direkt på www.solf.fi/solfbladet.html

2 Solfbladet november 2016

s. 4-5

Stundars aktiverar

s. 14

yklar Diakoniatyö seurakunassa

Solfbladet maj 2016

s. 19

Jul på Stundars

1 Solf IK satsar på juniorfotboll

Korsholms sportryttare

Pensionärer cyklade till Åland

s. 6-7

s. 10-11

s. 12-13

Sulvan koti ja koulu

Solfbladet november 2015 1

s. 19

Vi sitter i styrelsen för Solf byaråd 2016-17. Ta gärna kontakt! Ordf. Susanna Vestling , vice ordf. Jan Lundström, kassör Bengt Brors (Hembygdsforskarna), sekr. Jeanette Kecklund (Bjarnes musikskola), ansv. Solfbladet Sara Bergström (Solf fria församling). Peter Båsk (Stundars) Ebba-Stina Beukelman (Solfs församling, Röda Korset) Ari-Pekka Soini (Vasa Agility) Marianne Lund (Solf Marthaförening) Arne Lervik (Solf IK) Olof Lund (Solf lantmannagille) Lotta Flemming (Munsmo by)

Tryckeri

Bed & breakfast i Söderfjärden

s. 14-15 s. 3

Sammanfattning: Lotta Flemming Översättningar: Sirpa Båsk Annonser: Bengt Brors Pärmbild: Peter Båsk Layout: Kustmedia Ab Tryck: Fram 2016 Upplaga: 1050 ex

10 Nr. 19

SOLFBLADET

Peter Forslund (Hem och skola) Maria Drifell (Folkhälsan) Tove Söderholm (Korsholms sportryttare) Greger Snickars (Byggansvarig) Inger Tallgård (Solf UF) Sven Wester (Söderfjärdens hembygdsförening) Lotta Risku


Välkomna på julöppning i Solf Tervetuloa Sulvan joulunavaukseen Fredagen den 25.11 arrangeras julöppning i Solf skola kl 17-19.

Perjantaina 25.11 järjestetään joulunavaus Sulvan koululla klo 17-19.

På programmet finns bl.a. 17:30-17:50 Musik av Solf blåsorkester 18:00 Jultal av Pehr-Göran Näsman 18:15 Tomtens besök 17:00-19:00 Julgröt serveras

Ohjelmassa mm. 17:30-17:50 Sulvan puhallinorkesteri 18:00 Joulupuhe Pehr-Göran Näsman 18:15 Joulupukin vierailu 17:00-19:00 Joulupuuron tarjoilu

Dessutom deltar barn från Solf skola med försäljning mm.

Lisäksi Sulvan koulun opiskelijat myy leivonnaisia ym.

Solf byaråd hälsar alla hjärtligt välkomna!

Sulvan kylätomikunta toivottaa ! kaikki sydämellisesti tervetulleiksi ÅRETS JULBLOMMA

FAT TA E T T S M A R T B E S LU T I DAG S O M D U K A N TAC K A D I G S JÄ LV FÖ R S E N A R E .

Tiden börjar nu.

Känner du någon i Solf som förtjänar en uppmuntran? Motivera kort ditt förslag och lämna sedan in lappen vid någon av våra insamlingslådor vid Aktia, Florina eller eposta till bengt.brors@agrolink.fi före den 14.12.2016. Utdelningen sker före jul. OBS! Tidigare års mottagare får inte nomineras (Pehr-Göran Näsman, Håkan Berg, Margit Holm, Arne Lervik, framlidne Bengt Köping, Linnéa Träskelin, Alf-Martin Haagensen, Gabriella Svenns, Ulf Östman, Tina Westerlund, Roshild Westerlund, Camilla SvedbergSmeds, framlidne Johan Bonns, framlidne Sirpa Ljungkvist, Helena, Christer, Eivor Finne, Ingmar Weckström, Rose-Marie Bonns, Peter Nylund och Marice Forth-Helsing). Tunnetko ketään Sulvalla joka mielestäsi kaipasi kannustusta? Perustele ehdotustasi ja jätä se ehdotuslaatikkoihimme Aktiassa, Florinassa tai Axetissa ennen 14.12.2016. Kukka jaetaan ennen joulua. HUOM! Viime vuosien vastaanottaja ei saa ehdottaa. FÖRSLAG/EHDOTUS: _________________________________________________

Det är smart att spara redan när du amorterar på ditt lån. I penningärenden jobbar tiden för dig, bara du startar i tid. Boka tid på aktia. eller slå en signal på numret 0800 0 2470. Tiden börjar nu. Aktia Bank Abp, Solf Solfvägen 213, 65450 Solf

MOTIVERING/PERUSTELUT: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Solfbladet november 2016 3


Här ger flickorna prov på de olika rörelserna. Ytterst My och Wilma som gör en brygga. Elsa och Felicia sitter i spagat. Tilde och Ellen längst bak visar prov på handstående och Ida i mitten gör en split.

Entusiastiska gymnaster AV LOTTA FLEMMING

Jag har stämt träff med en grupp Solfflickor för att prata om deras gemensamma hobby, redskapsgymnastik. Det är Tilde Bergström, Ida Drifell och Ellen Kallio, som alla är 13 år gamla, samt Elsa Kallio, Felicia Nyman, My Silander och Wilma Stenberg, som är 10-11 år. Vi träffas hemma hos Tilde. 4 Solfbladet november 2016

Flickorna tränar i Vasa gymnastikförenings (VGF) regi. VGF är en av de äldsta och största gymnastikföreningarna i Svenskfinland och medlem av Finlands svenska gymnastikförbund (FSG). De har träning två till tre kvällar i veckan. En av träningarna är en styrketräning och den är frivillig. Flickorna berättar att de tränar i två olika grupper, de äldre i tävlingsgrupp 1 och de yngre i tävlingsgrupp 2. Grupperna tränar efter varandra varav en halv timme är gemensam. Det blir ganska mycket skjutsande, men Tildes mamma, Sara Bergström, berättar att de brukar dela på skjutsandet föräldrarna emellan.

Tränar på studsmatta För de här sju flickorna räcker dock inte tre träningar per vecka utan de tränar gärna hemma också, till exempel på studsmatta. Kanske entusiasmen också kommer sig av att de är realistiska – de vet att redskapsgymnastik oftast inte är något man håller på med hemskt länge. – Man är på topp vid 17-18 års ålder, förklarar Ida. (Det kan jag bra förstå när jag vecklar ut benen efter att ha suttit på knäna på golvet i en kvart!) Flickorna har tränat under ca 1-2 års tid. Det var Ellen som först började träna aktivt.


I den rörelse som kallas flicki hoppar man baklänges. Här är Tilde, Ellen och Ida i luften samtidigt.

Arabhopp är en form av hjulande. Benen svänger som vindmöllevingar när flickorna far iväg över gräsmattan.

– Man gör en serie på bommen, berättar hon. En serie består av olika rörelsemoment som görs i en viss ordning i en gren. – Rörelserna i serien är bestämda, men koreografin ska man hitta på själv, tillägger Tilde. De övriga grenarna som flickorna tränar är barr, som är två olika höga men parallella och horisontella räcken, samt hopp, där man tar sats från en satsbräda och gör olika hopp, ofta med volter och piruetter. Momenten ser ofta farliga ut och flickorna medger att de kan känna sig rädda inför ett nytt moment eller svåra rörelser. På frågan om de någon gång har gjort sig illa får jag många jakande svar.

OS påverkar träningen Flickorna berättar också att de följde med redskapsgymnastiken i OS i augusti. Faktum är att OS påverkar tävlingarnas innehåll även på den här nivån. – En serie, dvs. i vilken ordning rörelserna utförs, är likadan i fyra år, sedan ändras den, berättar Tilde. De flesta av flickorna har redan hunnit delta i tävlingar. Ännu i år ordnas två tävlingar som åtminstone några av dem kommer att delta i. I somras deltog de allihop i FSG-festivalen som däremot inte är en tävling. FSG-festivalen arrangeras liksom OS vart fjärde år. I år hölls den i Kristinestad. De 1300 deltagarna tränade tillsammans i två dagar och den tredje dagen visade de upp sina färdigheter. – Vi tränade på samma program i ett halvt år före festivalen, berättar flickorna.

Lera i håret

– Jag började i en gymnastikgrupp för nästan två år sedan och redan andra gången kom My med, berättar hon.

Mattan är mångsidig Inom redskapsgymnastiken tävlar man i olika grenar som hör ihop med ett visst redskap. De flesta av flickorna verkar

tycka att matta är roligast. – Mattan är mångsidig, man kan göra många av rörelserna på den. – Till exempel rörelserna som vi gjorde ute, förtydligar My. (Se bilderna) Wilma gillar bommen mest. Bommen är fem meter lång, tio centimeter bred och drygt en meter hög.

”För de här sju flickorna räcker dock inte tre träningar per vecka utan de tränar gärna hemma också, till exempel på studsmatta. ”

Andra grupper runtom i landet övade in samma program, och jag kan tänka mig att de sent ska glömma känslan när riktigt många tillsammans utför samma program. Något flickorna inte heller glömmer så fort var vädret: det var regnigt, blåsigt, kallt – och lerigt. Deltagarna var klädda i fina dräkter och hade gjort sig vackra i håret. – Vi hade lera i håret och på hela kroppen, skrattar de. Och vi är överens om att sådant som för stunden inte är så trevligt ofta skapar roliga minnen. Till sist har flickorna en hälsning till läsarna: – Om det är någon som funderar på att börja med redskapsgymnastik så ska ni göra det för det är jätteroligt! Och - VGF har träningsgrupper för pojkar också. Solfbladet november 2016 5


En 120-årig yngling firar

Jubileumskommittén har bestått av Hanna Svarvars, Inger Tallgård, Harry Lervik, Carola Olsson och Britt-Sofie Holm.

AV KENTH NEDERGÅRD

I mitten av november var det stor fest i ungdomslokalen. För 120 år sedan grundades Solf Uf och lördagen den 12 november var det dags för jubileumsfest. I folkskolan i Solf den 17 maj 1896 samlades en grupp ungdomar för att bilda en ungdomsförening, först som en filial till Vasa ungdomsförening. Till föreningens första ordförande valdes lärare Simon Antell och till medlemmar handlanden Johannes Berg, poliskonstapel K Schogster, fru Amanda Schogster, bondesonen Karl G Pått, handlandesonen Edvard W Berg och handlandedottern Amanda Pärus. Ändamålet med föreningen var att motarbeta bruket av berusande drycker såsom närings- och njutningsmedel, att verka och uppehålla intresset för ädla strävanden och särskilt försöka åstadkomma en förädling av ungdomsnöjena. 6 Solfbladet november 2016

Sång, teater och dans Föreningens första program bestod av möten följda av deklamation, poesi, sagor och berättelser. En sångkör bildades även det första verksamhetsåret och några danser ordnades. De första planerna på en egen lokal dök också upp. Det dröjde dock 10 år innan föreningen samlat in så mycket medel att det första samlingshuset kunde börja byggas. Solf Samlingshus, som lokalen döptes till, invigdes under högtidliga former annandag jul 1906. Genom åren har verksamheten varit mångsidig. Förutom sångkören fanns även teater och hornmusik ofta på programmet.

1924 grundades även en idrottsklubb inom föreningen, vilken sysslade med både sommar- och vinteridrott. Under 1930-talet dominerade teater- och dansverksamheten. Josef Herler var den som startade teatern. Bertel Strandén kom senare att bli den eldsjäl, som skulle leda teater- och sångverksamheten i många år. I och med vinterkriget blev det dock paus. Solfbyarna drabbades hårt och många unga


män aktiva i ungdomsföreningen stupade under andra världskriget. Till deras minnen lät ungdomsföreningen göra minnestavlor, som fortsättningsvis pryder ena väggen i ungdomslokalen. Efter krigsslutet återupptogs aktiviteterna i ungdomsföreningen och speciellt helaftonspjäserna lockade mycket publik. I slutet av 1950-talet började man spela revy. Nya aktiviteter som frågesport, talangjakt, bingo och disco vann mark i Solf.

Kalas på Stundars 1970 bildades en hembygdssektion inom föreningen och föreningen erhöll ett första bidrag från Svenska Kulturfonden för att uppföra en stugby på museiområdet. Verksamheten på Stundarsområdet tilltog och ”Kalas på Stundars”, som genomfördes i samarbete med sjätte ungdomsringen, blev en storsatsning, som lockade storpublik till Solf i över 25 år. Genom åren har de föreningsaktiva genomfört oräkneliga renoverings- och utbyggnadsprojekt på Bentasbacken. Den senaste har gjorts i år, när paviljongen har fått nytt vattentak och bärande konstruktioner. Lagom till jubileumsfesten i november blev renoveringen klar och den förnyade paviljongen kunde invigas. För att förbereda jubileet har en jubileumskommitté bestående av tidigare medlemmar från 1970-talet och framåt fungerat under det senaste halvåret. Var och en av dem har sina minnen från aktiviteterna under sina aktiva år. Jag träffar kommittén i samband med ett av deras möten och låter dem berätta sina bästa minnen från åren i föreningen.

Renovering med livet som insats

Harry Lervik är ålderman i kommittén. Han kom med i slutet av 1970-talet som 16-åring och bland de första talkouppdragen var tilläggsisolering av vinden. Men det tänkte sluta med en förskräckelse. – Vi höll på och isolerade mellantaket och balanserade på mellantakets bjälkar. När vi skulle ta kaffepaus, råkade jag stiga mellan bjälkarna och rasade 6 meter ner på scenen, kommer han ihåg som vore det igår. – Jag landade med ett brak på en bordskant och fick dessutom en tegelsten i huvudet och tuppade av. Hela lokalen dammade igen och kompisarna trodde att halva mellantaket rasat ner. Efter att ha vädrat ur lokalen fortsatte vi arbetet. Nästa dag måste jag ändå åka till HVC för undersökning, när jag knappt kom ur sängen. Då konstaterade man att en kota i ryggraden blivit förskjuten, men det var tack och lov allt.

Populära danser Harry Lervik blev ordförande 1982 och fortsatte i styrelsen till 1988. Under de åren ordnades många framgångsrika danskvällar. – Jag minns bl.a. att jag träffade Stig Beijar på ett möte i Korsholm. Han berättade att han just bildat ett nytt dansband och jag bokade in dem till vappen i Solf utan att desto mer känna till gruppen. – När vappen kom, hade Albatross, som gruppen hette, börjat spelas i radion och gjorde succé runt om i Österbotten. Vi hade över 600 inbetalande den kvällen och bussar kom från hela Österbotten för

På hedersplats i ungdomslokalen finns minnesplattor över de fallna för fosterlandet åren 1939-1944.

att dansa till den då populäraste dansorkestern i regionen! Ungdomsdanserna var populära åren 2009-2012, när Hanna Svarvars var aktiv i ungdomsföreningen. – Vi kunde ha 400 inbetalande ungdomar varje danskväll, minns hon. – Jan-Mikael Pått, alias DJ Core, var en jättepopulär discjockey, som lockade ungdomar från hela Vasatrakten och mer därtill till Solf. Men när han slutade spela, tog också de populära danserna slut, tyvärr. De senaste åren har det varit ganska långt mellan evenemangen. – Vi brukar ordna ungdomsträffar, loppis, några pubkvällar per år och i våras hade vi en lyckad vikingamiddag i samarbete med Solf gästgivargård, berättar Carola Olsson, som just nu är ordförande i föreningen. – Bara vi får paviljongen renoverad och klar, bjuder vi till jubileumsfest och sedan får vi se vad som händer! Harry Lervik kommer med nöje ihåg hur det var förr om åren. – Allt går i vågor. Förut ordnades populära julfester, nyårsvakor och vappendanser och lokalen var full. De olika programmen lockade ung som gammal och folk ställde upp på talko. Så är det inte längre. På jubileumsfesten bjöds det på tal, sång, sketcher och blåsmusik. Kvällen avslutades med den just nu populäraste österbottniska dansorkestern San Marino & Linda. Jubileumsfesten blir kanske starten på nästa positiva våg i Solf uf.

Älghuvudet, som pryder scenen i Solf uf, är donerat av Sten Englund och hängdes upp när Harry och Ann-Mari Lervik gifte sig 1992. Solfbladet november 2016 7


Agrolink grundades år 1997 av Joakim och Niklas Östman.

Österbottens mest besökta webbplats är en Solfprodukt AV SANNA VESTLING

Agrolink grundades år 1997 av Joakim och Niklas Östman i Solf tillsammans med ÖSP, Lantbrukssällskapet, Milka, Äggcentralen och Österbottens Kött. Företagets målsättning var redan från början att förse jordbrukare från Nykarleby i norr till Kristinestad i söder med internetuppkoppling och webbtjänster. Detta var före teleoperatörerna började erbjuda motsvarande tjänster. – Agrolinks verksamhet riktar sig främst till jordbrukare, förklarar Joakim och berättar att de erbjuder internetuppkoppling, e-post och webbhotell. År 2000 var lantbruksföretagarna den mest representerade företagargruppen bland användarna. 8 Solfbladet november 2016

Tjänster för lantbrukare Agrolink har ända sedan företaget grundades erbjudit specifika tjänster för lantbrukare och genom att logga in på Agrolink har de kunnat erhålla för dem viktig och uppdaterad branschinformation.

www.agrolink.net


– Niklas och jag fick idén när vi jobbade på Citec, berättar Joakim Östman. Varken internet eller e-post var särskilt utvecklade på den tiden och vi insåg att det fanns en nisch för jordbrukare. I början hade vi ca 1200 lantbrukare som kunder och användare, men nu är det ca 400. Idag utgör denna verksamhet 20 % av vår omsättning. – Vi har tre och en halv anställda. De anställda är främst datanomer och dataingenjörer. Agrolink säljer också utrustning, bl.a. PC, Mac, skrivare och routrar. För att betjäna kunderna så bra som möjligt driver de även två egna webbutiker där de bl.a. säljer fågelskrämmor och startboosters. Eftersom de själva bedriver e-handel och är så få anställda, så vet de genom egna erfarenheter vad en företagare behöver. Det handlar om försäljning, kundsupport och marknadsföring. – Vi har en anställd, som brukar serva datorer, säger Joakim. Vi har väldigt många års erfarenheter inom denna verksamhet och har sett det mesta som kan uppstå, t.ex. dataintrång och virus. Han förklarar också att virus idag ofta handlar om just dataintrång och att få tillgång till användarnamn och lösenord. IT-företag kan med fördel verka på landsbygden och Joakim berättar att de har som målsättning att anställa fler och utöka sin personalstyrka. – Det är en stor styrka, påpekar Joakim och säger att det gäller att kunna ha många bollar i luften samtidigt. Det handlar om försäljning.

Findit - Österbottens mest besökta webbplats Dessutom har de utvecklat Findit, som är en känd webbsida och plattform för många österbottningar. Findit utgör 40 % av verksamheten och omsättningen. Plattformen har de utvecklat och driver helt i egen regi. – Findit motsvarar den svenska webbplatsen Blocket. Idag har Findit ungefär 80.000 unika besök per vecka och 2.5 miljoner sidvisningar per vecka, vilket gör den till Österbottens mest besökta webbplats.

Webcore utvecklar webbsidor Agrolink har också en bifirma, Webcore. Inom detta företag utvecklar de webbsidor, e- handelsplatser och –plattformer. Webcore står för ca 40 % av omsättningen. Det har utvecklat e-handelsbutiker med kassasystem, som innebär att företagaren t.ex. kan driva en fysisk med lagerhållning och samtidigt även omfatta e-handel med allt vad det innebär med snabba försändelser och fakturering. – Allt i ett, säger Joakim. Fördelen är, berättar han, att det själva är väldigt intresserade av denna utveckling och då blir det också lättare att förmedla till kunderna och användarna. – Det är viktigt att folk pratar om oss på ett bra sätt, förklarar Joakim och säger också att Solfborna är nöjda med att få bra service i hemknutarna.

Bilnyckel upphittad vid Aktia På Aktia i Solf hittades en BMW-bilnyckel den 3.6.2016. Ägaren till bilnyckeln har ännu inte dykt upp.

Ta kontakt med banken om du tror nyckeln tillhör dig.

Välkommen till Sundom! Vi betjänar dig med livsmedel, Veikkaus, gas, bränsle, postärenden och Malax Apoteks servicepunkt. Öppet Må-Fre 8-21, Lö 8-18, Sö 12-18

HANDGJORD KVALITÉ Agrolink håller till mitt i Solf centrum ovanför butiken.

www.tahtipyora.fi

Solfbladet november 2015 2016 9


Aktuellt i Solf:

Mardiket i Västersolf rensades Mardiket mellan Västersolfvägen och pumpstationen har länge varit i behov av rensning. Nu har det skett och det gick fort undan när entrepenören Sven-Johan Malm från Malax satte igång. På 4 dagar var det åtgärdat. För att starta projektet bildades ett nytt dikesbolag och man fick skriftligt samtycke av samtliga markägare. Huvudsyssloman för projektet var Börje Helenelund biträdd av Thommy Bergström och Peter Forslund. Enda bekymret som återstår är att vägtrumman under Västersolfvägen borde sänkas och det medför en del byråkrati med bl.a. Vägverket.

Disponenten Martin Båsk för Fastighets Ab H&H Båsks byggnad öppnar dörren för bibliotekarien Susanna Mäntysaari.

Biblioteket får 100 kvm nyrenoverade utrymmen till förfogande, bl.a. helt ny ventilationsanläggning.

Biblioteket får nya utrymmen

En rutinerad grävmaskinsförare får ett prydligt dike till stånd. 10 Solfbladet november 2016

Solf bibliotek, som de senaste fyra åren varit inhyrt i en lägenhet invid Stundars, kommer nu att få nya utrymmen i centrum, i gamla centralbutikens lokal mittemot Sale. Initiativtagare till en flytt av biblioteket är Trygve Snickars, Solfbo som arbetar vid Korsholms huvudbibliotek och i bokbussen. Flytten sker i

november, och biblioteket håller stängt från 11.11 - 6.12. Returneringslådan kan användas om man vill lämna tillbaka böcker under tiden biblioteket är stängt. Öppning på nya stället blir onsdagen den 7.12. Samma öppethållningstider gäller: må 14 - 19, ti 9 - 15, on 14 - 19, to 9 - 15. Varmt välkomna!


Fler dagvårdsplatser i Solf Behovet av dagvårdsplatser ökar i Solf. Enligt kommunens investeringsprogram för åren 2017-21 skall daghemmet i Solf börja byggas ut nästa år för att få en ny avdelning med 24 platser till hösten 2018. Utvidgningen har varit på gång i flera år, men nu ser det ut som att den ska förverkligas. Planeringen inleds vårvintern 2017 med byggstart till hösten. Hösten 2018 skall daghemmets nya avdelning stå färdig. För att lösa det akuta behovet av dagvårdsplatser i Solfområdet, planerar

bildningsnämnden att flytta biblioteket från radhuslägenheten på Sparlanda till fd Centralbutiken i Solf centrum. I radhuslägenheten kan skapas en tillfällig dagvårdsavdelning med 12 platser för barn i åldern 1-3 år. Med denna lösning får dessutom biblioteket en ny lättillgänglig lösning på en synlig plats i centrala Solf i väntan på att gamla Solf skolas öde klarnar. I investeringsprogrammet har åtgärderna kring Solf gamla skola fått flytta fram till år 2020.

Solf Marthaförening firar 100 år 2017 Den anrika Marthaföreningen i Solf grundades våren 2017 och blir nu 100 år. Detta kommer att firas med en fest den 1 april. Dessutom ges en liten skrift med tillbakablickar ut. Föreningen är livskraftig och har medlemmar i många olika åldrar. Många aktiviteter ordnas året runt. Föreningen efterlyser nu er hjälp. Finns det bland Solfborna i allmänhet, men Marthorna (både nuvarande och tidigare) i synnerhet, foton som ni kanske vill dela med er av? Vi tar i så fall gärna emot dessa, tar kopior och återbördar originalen till er. Berätta när fotot är taget samt vem som är med på fotot. Era egna kontaktuppgifter behövs också så att vi kan ge tillbaka korten.

Julmarknad för skogsmurvlar - en skogsdag för hela familjen Lördagen den 3 december kl. 11-15 arrangeras en julmarknad för hela familjen vid ”Soffis Gränd”, Strandvägen 1000. Närmare 80 utställare deltar i evenemanget och det arrangeras aktiviteter för barnfamiljer. En av arrangörerna, Ove Ljungqvist, berättar att målsättningen är att locka

ut barnfamiljer, ungdomar samt kvinnor i skogen. – Vi vill visa allmänheten hur många skogsbranchen i närregionen sysselsätter, säger Ljungqvist. Ifjol när marknaden arrangerades för första gången deltog 21 utställare. I år deltar nästan det fyrdubbla.

Kanske ni har en bra berättelse kring Marthor/livet som Martha, händelser eller motsvarande som ni känner att varit viktiga eller en riktigt bra historia som förtjänar att lyftas fram och berättas vidare. Hör av er till solfmarthaforening@ gmail.com före 7.12.2016. Eller besök Florina och lämna foton där så kan vi tillsammans skapa en fin tillbakablick/historik över Solf Marthaförening. Styrelsen för Solf Marthaförening, genom arbetsgruppen för historikarbetet. Solfbladet november 2016 11


Aktuellt i Solf:

Insamling på Hungerdagen gav 1500 euro Röda Korsets avdelning i Solf vill så hjärtligt tacka alla som bidrog till det goda hungerdagsresultatet. 547,91 € samlades in. Vi är väldigt stolta över fjärdeklassisterna i Solf som ger sig tid att gå runt med bössorna. Deras insats är av stor betydelse, de stod för nästan 1200€! Vår Röda Kors-avdelning kommer i år igen att stå med en julgryta vid julöppningen fredagen den 25.11. Vi tar emot gåvor I form av torrskaffning, hygienartiklar och pengar. Dessa delas ut till behövande i Solf som en julhälsning. Bli gärna medlem i Röda Korset; på så vis stöder du oss att hjälpa. En stor del av medlemsavgiften tillfaller nämligen lokalavdelningen.

Roland och Jonas monterar staketet mot vägen.

Översikt av parkeringsplatsen med sopstationen i förgrunden.

Intensivt år vid gamla andelshandlin

Stella Marins och Alva Klemets i aktion.

Läs Solfbladet på webben! Gå in via Solfs hemsida eller direkt på www.solf.fi/solfbladet.html 12 Solfbladet november 2016

Under det senaste året har fyra lägenheter och ett kontor till färdigställts i fastighet Kungsvägen som ägs av familjen Stina och Yngve Snickars. Sedan tidigare fanns inom fastigheten lika många lägenheter som färdigställdes för 16 år sedan. Behovet av hyreslägenheter är tydligen stort i Solf förhuset fylldes med hyresgäster omedelbart.

HälsoHjälpen

0206 1000

Under hösten har fastighetskötaren Roland Snickars tillsammans med Jonas West från Byggtjänst Enlund jobbat med och organiserat gårdsplanen. Motorvärmare, sopstation och en skyddsmur mot landsvägen har byggts. Roland samarbetade också med Jonas West när lägenheterna inreddes och båda är nöjda med resultatet.

När du blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall – ring vårt servicenummer (varje dag 7-23). En erfaren hälsovårdsspecialist ger råd samt bokar vid behov ett läkarbesök. På samma gång tas även ditt ersättningsärende till handläggning. Tjänsteleverantörer: LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och LokalTapiola regionbolagen och Dextra


Planerna på hästsport går framåt Representanter för travoch ridföreningar träffade finansiärer och Korsholms kommun på ett möte i september. Där framkom det att planerna för ett hästcenter i Rimal kan vara möjliga att förverkliga. Mikael Alaviitala, utvecklingsdirektör i Korsholm säger i en intervju för Yle Österbotten (16.9) att kommunen vill att tredje sektorn, dvs hästsportmänniskorna själva ska säga hur de vill bygga, hur de ska finansiera det och hur driften ska skötas. Hästcentret skulle byggas vid det så kallade Wahlrooska hemmanet invid Solf ängsväg. Projektet har bantats ner till

att gälla en övningsbana för trav och ett ridsportområde där man ska kunna ordna tävlingar. Möjliga finansiärer är NTM-centralen, Aktion Österbotten och Vasaregionens utvecklingsbolag Vasek. Före årsskiftet ska hästsportsentusiasterna lämna in detaljerade planer för hästcentret till Korsholms kommun. Kommunen vill att hästcentret ska inrymma både ridsport och travsport. Vad som händer med området i Tölby dit det ursprungliga hästsportcentret planerades är ännu oklart. Möjligen blir det ett bostadsområde. – Ärendena är kopplade till varandra och planerna på bostadstomter går inte framåt före frågan om hästcentret i Rimal är avgjord. Om planerna på ett hästcenter i Rimal inte ser trovärdiga ut kan det hända man måste planera in det i Tölby istället, säger Alaviitala till Yle.

Ny frisersalong Salong Lycka öppnade 9 mars i fastighet Kungsvägen (Gamla andelshandlin). Janina Svahn övertog Siv-Britts Vestling frisersalong 9 mars i år och hon trivs bra i Solf. Janina blev färdig dam- och herrfrisör i maj 2015 och är bosatt i Sunnanvik i Vasa. I mitten av december blir Janina mammaledig och det är lite öppet hur det blir med fortsättningen.

Malax Apotek Glad frisör och nöjd kund.

Malax apoteks medicinskåp finns på Sale från och med 1 oktober.

Försäljning, service och reservdelar! Myynti, huolto ja varaosat!

Cirkelvägen 15, 65100 Vasa • tel. 318 2950, 0500-364 688 • www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Har du idéer som byarådet ska ta sig an? Kontakta ordförande susanna.vestling@gmail.com

Solfbladet november 2016 13


Aktuellt från Stundars:

Jul på Stundars

AV EVA-MARIE BACKSNÄS

Adventstiden närmar sig och för oss på Stundars betyder det bråda tider. I år bjuder vi på såväl traditionella julevenemang som nya program. Julmarknad med mycket program Julmarknad blir det traditionsenligt på första advent, i år den 27 november. Utöver de många försäljarna som säljer hantverk och matvaror blir det också ett framträdande av Korsholms Lucia, pepparkaksbakning i Smedens stuga, julpyssel 14 Solfbladet november 2016

i byskolan, möjlighet att besöka Tryckerimuseet och mycket annat. Kl 13-15 blir det Magiska timmar kring folktro. Då bjuder Barnkulturnätverket Bark, Korsholms kommun och dramakollektivet Dialog på spännande berättelser i Gråbyn. Cirkas butik och kafé håller öppet och serverar glögg, och på Restaurang Hemmer bjuds det på klimpsoppa.

Liksom tidigare bjuds dagisgrupper även detta år till Stundars för en mysig förmiddag i julens tecken. Vi ordnar såväl julbak som julvandring och vinterlek för barn. Julprogrammet för dagisgrupper pågår veckorna 48 och 49.

Pysselkväll och julvandring i december Den 8 december ordnas en pysselkväll för hela familjen. Då får man prova på att stöpa eller gjuta ljus och göra julgransprydnader. Inträdet är gratis. Kvällen ordnas i samarbete med Stundars projekt ”Kulturen en resurs i intregrering”.


Förr och nu! Vi presenterar bilder från förr, främst ur hembygdsforskargruppens samlingar, och jämför dem med nya bilder från samma plats. Solf samlingshus År 1906 uppfördes Öster- och Västersolf byars ungdomsförenings och Lantmannagillets samlingshus. Adolf Jussila från Östersolf utförde arbetet på entreprenad. Solf Hornseptett som syns på bilden uppträdde på invigningen annandag jul 1907.

Solf ungdomslokal Solf firar 120-årsjubileum och det arbetas flitigt på talko inför festen den 12 november. På bilden tagen 13.9 2016 syns ett gäng ungdomar som slipade och målade väggarna i paviliongdelen under ledning av Sara Nedermo.

Den 15 december blir det julvandring på museiområdet, arrangerad i samarbete med Solf församling. Då kan man vandra genom museibyn, besöka de julpyntade stugorna, höra berättas om julfirandet förr, lyssna till änglakören och avsluta med saft/glögg och pepparkaka. Även till detta evenemang är det fritt inträde.

Brunchen är populär Under adventstiden kommer Cirkas butik och kafé att hålla öppet även söndagar kl 11-16. Brunch ordnas 1011 december. De populära bruncherna

brukar bli fullsatta så det lönar sig att förhandsboka bord på 050 305 1037. Restaurang Hemmer traditionsenlig jullunch, bokningar till denna görs på tfn 010 321 0959. Under vintern kommer en kommitté tillsatt av Korsholms kommunstyrelse att arbeta med utvecklingen av Stundars. Arbetet kommer utmynna i en utvecklingsplan för Stundars verksamhet för åren 2018-2022. Planen ska vara färdig till sommaren 2017. Mer information om evenemang och aktuella händelser på Stundars hittar du på www.stundars.fi eller via Fb.

Fridfull julheg önskar Solf Byaråd Solfbladet november 2016 15


Hvad fordom timat i Faksimil: Historiska tidningsbibilioteket

Till poliskammaren härstädes har inlämnats tre stycken 50- pennis och en 1-marks slantar, samtliga mycket klumpigt gjorda. Af dessa mynt ha twå 50-pis slantar utprånglats till en bondflicka från Solf wid försäljning af mjölk på torget, de öfriga till handlande i staden. I tre handelsbutiker har i dessa dagar falskt mynt blifwit utprångladt utan att man kommit föröfwarena häraf på spåren. Wi omnämna saken såsom ett gif akt för allmänheten att hafwa ögonen öppna. Wasa Tidning 5.1.1895

vaccinationsförrättningarna inom kommunen för innewarande år waldes följande personer: Isak Sjöberg d.ä. för Wästersolf, Erik Buss för Östersolf, Karl Gästgifwars för Barkamon och Mobacken, Karl Anders Larsson Schultz för Rimal, August Hellman för Munsmo, Isak Hortans för Ytter- och J-E Hinders för Öfre Sundom. Brobyggnadskassan. För att betäcka de skulder, som åsamkats denna kassa genom de senaste brobyggnaderna, anställes extra uppbörd i början af förstkommande juli månad och eger kassaförwaltaren A. Hellman att wärkställa denna uppbörd enligt ett belopp af 30 penni per 1/48 mantal. Sockenmagasinet, som nyligen brädbeslagits, skall målas och omkostnaderna betäckas genom försäljning af så mycket hafre ur magasinets hafrefond, som omkostnaden stiger till, och uppdrogs åt boställsarrendatorn S.E. Smeds att ombesörja arbetets utförande med sockendagswärken så snart tiden anses wara lämplig därtill. Kyrkoarkivet. Beslöts tillsätta en kommitté, som skulle få i uppdrag att genomgå nämnda arkiv och uppgöra förteckning öfwer däri förekommande handlingar och deras innehåll m.m. Och detta, emedan arkivet ifråga torde innehålla gamla nyheter till nytta och nöje för det nu lefwande släktet, som därigenom kunde beredas tillfälle att i någon mån lära sig känna förfädernas och församlingens framfarna öden för t.o.m. århundraden tillbaka. Beslutet fattades nästan enhälligt på ett undantag när: kyrkwärden, som hela tiden upprepade samma entoniga wisa:”ingenting får borttagas”, hwilket naturligtwis ej häller är meningen. I komitén inwaldes kyrkoherden J.A. Roos, kommunalnämdsordförande J. Berg och stämmoordförande S. Antell. Wasa Tidning 25.5.1895

Kommunalt

Yrkestiggeriet

Wid extra kommunalstämma i Solf den 19 dennes behandlades följande ärenden: Vaccinationen. Såsom tillsyningsmän att öfwervaka och hafwa uppsikt öfwer

Yrkestiggeriet tyckes icke ännu helt och hållet hafwa afstannat å wår ort, oaktadt fattigvårdssstyrelsen nog gjort alt sitt till för att stäfja detsamma. Härom dagen

SAMMANSTÄLLT AV BENGT BRORS

Vattenöfversvämning Från Solf skrifves till W.T. d. 9 d:s: På högra sidan om Morseck bro – söderifrån norrut – två kilometer från Helenelunds gästgifveri finnes en halfannan kilometer lång sjö, hvars vatten forsar öfver allmänna landsvägen på en sträcka af cirka en kilom. Vattenståndet är en meter. Öfverfarten på detta ställe är lifsfarlig. Resande som äro rädda för sina lif böra undvika nämnda väg. Östra Finland 16.4.1890

Osäkert i Amerika Osäkerheten i affärsförhållandena i Nordamerika anses bland våra därstädes arbetande landsmän numera vara sådan, att de ej längre våga låta sina ihoptjänade penningar kvarstå i bankerna, utan begynt altmera skicka dem till hemlandet. Så har nyligen en från Solf hemmavarande emigrant sändt sina besparingar, 2.000 mk till hemmet för att här säkrare förvaras. Västra Nyland 9.1.1894

Falskt mynt

16 Solfbladet november 2016

uppträdde nämligen i gårdarne härstädes en gumma, hwilken på grund af ett intyg af kapellanen i Solf, som förklarade henne wara i behof af medmänniskors hjälp tiggde i hop penningar till en bliwande stuga. En annan kwinna uppträdde ungefär samtidigt i staden och sade sig wara hemma från Storkyro, i wilken kommun nog lämnade åt henne understöd, men hon måste dock nu wintertid begifwa sig tilll Wasa för att skaffa kläder åt sig och sina sex minderåriga barn. Wåra husmödrar hafwa det ofta ganska swårt att afwisa dylika besökare, hwilka mången gång i själfwa werket lida långt mindre nöd än skepnaden utwisar. Wasa Tidning 16.12.1896

Yrkestiggeriet tyckes icke ännu helt och hållet hafwa afstannat å wår ort, oaktadt fattigvårdssstyrelsen nog gjort alt sitt till för att stäfja detsamma. Vägrad ölutskänkningsrätt Kejserliga senaten, hos hvilken gästgifvaren Karl Schultz, från Solf socken, i underdånighet anfört besvär öfver guvernörens i länet utslag af den 9 maj 1896 hvarigenom honom förvägrats rättighet att å Rimal gästgifveri i nämnda socken få åt resande försälja öl och iskällardricka, har låtit vid guvernörens öfverklagade utslag bero. Wasa Tidning 28.2.1897


Solf by Störande av ungdomsföreningsmöte Solf ungdomsförening hade församlats till sedvanligt månadsmöte hos en bonde i Öster-Solf by. Programmet hade valts med all nödig omsorg och de talrikt tillstädeskomna medlemmarne tyktes med fulla drag njuta af den andliga välfägnad som bjöds dem och som bestod uti tal, sång, deklamation, förevisning af tablåer och uppläsning af en handskrifven tidning. Men i ett nu förändrades allt. Några manliga ungdomar, som gjort sig kända för ett tygellöst och oordentligt lif och samtidigt som nämnda möte gick af stapeln stält till ett dansgille alldeles i närheten, infunno sig plötsligt i möteslokalen och sökte med lock och pock förmå de kvinnliga mötesdeltagarna att ansluta sig till dem och följa med till dansen. Då alla öfvertalningsförsök emellertid voro förgäfves, drogo orostiftarne sig tillbaka men blott för att litet senare återkomma och då ställa till en värre kalabalik. Berusade som de voro, sökte de först uppväcka gräl på gårdsplanen, men då detta misslyckades, rusade hela skaran in i möteslokalen, som snart genljöd af skrik, svordomar, stampningar och slag, medan täljknifvar blänkte, flaskor höjdes och t.o.m. en revolver var synlig. Äfven kvinnliga medlemmar hade enligt åsyna vittnen varit utsatta för attacker och misshandel. Under alt detta iakttogo mötesdeltagarne en beundransvärdt tålmodig och lugn hållning. Efter det främlingsskaran rasat ut en stund, utan att dock hafva lyckats uppväcka något blodigare slagsmål, drog den sina färdet, troligtvis mycket belåten med sitt storvärk. Händelsen, som i skamlöshet söker sin like, vittnar om hvilken oerhörd råhet och förvildning ännu frodas i denna bygd. Och att just en förening, som enkom bildats för att hos ungdomen inplanta frön till större hyfsning och bättre seder, blef föremål för det nesliga öfverfallet, utgör härvidlag en försvårande omständighet. Man kan icke häller skrifva det passerade på en tillfällig

ungdomlig öfverilnings konto, då något gräl icke föregått angreppet hvarom alla omständigheter gifva vid handen att detsamma var på förhand planlagdt. Denna och andra om råhet vittnande tilldragelser bevisa, att om också en högre bildning invärkat förbättrande och förädlande på sederna i denna landsdel, ett rikt arbetsfält ännu återstår för den, som gjort till sin uppgift att värka för folkets uppfostran i vetande och god sed. Värket är ännu blott halfgjordt, och det behöfs därför ännu mycket intresse, mycken själfuppfostring och mycken energi, innan de återstående resterna af gammaldags brutalt och förvildadt åskådningssätt bringas att försvinna. Man behöfver lyckligtvis icke betvifla, att icke detta mål skall uppnås. Österbottningens såväl den svenska- som finskatalandes lynne är hetsigare än hans öfriga landsmäns. Men ledes han in på rätt spår, så kan han ock just i följd af denna sin egenskap nå bättre resultat än flertalet af hans landsmän. Därpå utgöra de förändrade förhållandena inom flere österbottniska socknar ett talande bevis. Men för att målet skall vinnas äro alt flere folkskolor, folkhögskolor och ungdomsföreningar af behofvet. Detta böra de ledande personerna inom de skilda kommunerna besinna och främst lägga vi de gamla på sinnet att icke af en blind och ensidig konservatism bringas till att motarbeta företag som äro till de ungas uppbyggelse och båtnad. Wasa Nyheter 16.10.1897

Ungdomsföreningsmöte i Barkamon Solf ungdomsförening hade sedwanligt månadsmöte i söndags hos bonden Gabriel Brors i Barkamon. Till mötet som öppnades kl. 8 på kwällen, hade en talrik skara föreningsmedlämmar och andra ungdomar infunnit sig. Programmet utgjordes af diskussion, sång, deklamation och innehållsrika tidningsuppsatser, samt

dans. Wiktigaste diskussionsfrågan gälde föreningens anslutning som ständig eller betalande årsmedläm till ”Folkhögskolesällskapet Wasa”. Frågan refererades av Edvard Helenelund och wann allmänt understöd, åtminstone af dem, som yttrade sig, men bordlades likwäl af wissa formskäl till nästa mötes afgörande, emedan frågan t.ex. war förenad med utgift och därför bordt förut tillkännagifwas. I sammanhang härmed beslöts under skild § att alla frågor rörande framtida utgifter, som möjligen kunna ifrågakomma antingen för föreningens räkning eller för allmänt nyttiga ändamål, skulle å det möte, där de wäkkas, bordläggas tills nästföljande mötes afgörande, därest de icke i god tid förut tillkännagifwits för föreningens såwidt möjligt samtliga medlämmar. Wasa Posten 19.3.1902

Djurplågeri Ett om den största råhet wittnande djurplågeri föröwades Kristihimmelsfärdsdagen i Thölby i Mustasaari socken i Wasa län. Backstugukarlen August Swarfwar därstädes hade nämligen sin häst stående på gården i avsikt att företaga en resa, då till stället infann sig en för Swarfwar okänd person och begärde brännwin. Något sådant fanns ej i gården. Den besökande, wilken war inhyses Simon Erik Snickars från Solf awlägsnade sig då omedelbart, men tog med detsamma Swarfwars häst från gården och ledde den några tiotal steg in i den närbelägna skogen och tillfogade hästen därstädes 5 á 6 djupa kniwstygn i halsen och bringa jämte smärre sår owan ögonen. Hästen slet sig slutligen lös ifrån mannen och sprang några meter, warpå den aw blodförlust störtade till marken och måste efteråt awliwas. Snickars kommer säkert att få stå till swars inför ortens häradsrätt för sitt nidingsdåd. Västra Nyland 3.6.1909 Solfbladet november 2016 17


120-vuotias nuorukainen juhlii KENTH NEDERGÅRD

17. toukokuuta 1896 kokoontui ryhmä nuoria Sulvalta muodostaakseen nuorisoyhdistyksen, aluksi Vaasan nuorisoyhdistyksen haaraosastoksi. Yhdistyksen tavoite oli työ päihdyttäviä juomia vastaan, toimia jalojen pyrkimysten puolesta ja erityisesti yrittää saada aikaan nuorten huvien jalostuksen. Hanna Svarvars, Inger Tallgård, Harry Lervik, Carola Olsson ja Britt-Sofie Holm.

Yhdistyksen ensimmäinen ohjelma käsitti kokouksen, jota seurasi runojen, satujen ja kertomusten lukua. Perustettiin laulukuoro ja joitakin tansseja järjestettiin. Tapaninpäivänä 1906 vihittiin Sulvan Kokoontumistalo (Solf Samlingshus) käyttöön. Vuosien mittaan on toiminta ollut monipuolista. Teatteria ja torvisoittoa oli usein ohjelmassa. Vuonna 1924 perustettiin myös yhdistyksen urheilukerho. 1930-luvulla dominoi teatteri- ja tanssitoiminta, mutta talvisodan aikana oli tauko. Minet nuoret miehet kaatuivat toisen maailmansodan aikana ja heidän muistokseen nuorisoyhdistys teetätti muistotauluja, jotka edelleen ovat nuorisoseurantalon yhdellä seinällä.

1950-luvun lopulla alkoi revyiden esittäminen. Uudet aktiviteetit, kuten tietokilpailut, kykyjen etsinnät, bingo ja disco saivat jalansijaa Sulvalla. Vuonna 1970 yhdistys perusti kotiseutujaoston. ”Stundarsin Kalaaseista” tuli suuri satsaus, joka keräsi paljon yleisöä Sulvalle yli 25 vuoden ajan. 1980-luvulla järjestettiin monia suosittuja tanssi-iltoja ja 2000-luvun alussa nuorisotanssit vetivät paljon kävijöitä. Tämänpäivän toiminnasta kertoo Carola Olsson, joka on tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtaja. – Tapaamme järjestää nuorisotapaamisia, kirppiksiä, muutama pubi-ilta vuosittain ja keväällä pidimme onnistuneen viikinki-illallisen Sulvan Kestikievarin kanssa.

Kirjasto saa uudet tilat Sulvan kirjasto, joka viimeiset neljä vuotta on ollut vuokralla rivitaloasunnossa Stundarsin lähellä, saa nyt uudet tilat keskustasta, vanhasta centralbutikenin tilasta Salea vastapäätä. 18 Solfbladet november 2016

Kirjaston muuton ideoija on sulvalainen Trygve Snickars, joka työskentelee Mustasaaren pääkirjastossa ja kirjastoautossa. Muutto tapahtuu marraskuussa ja kirjasto on kiinni 11.11-6.12. Palautuslaatikkoa voi käyttää, mikäli haluaa palauttaa kirjoja kirjaston ollessa kiinni. Uusi paikka avataan keskiviikkona 7.12. Aukioloajat ovat entiset: ma 14-19, ti 9-15, ke 14-19, to 9-15. Lämpimästi tervetuloa!

Vuosien mittaan ovat yhdistysaktiivit tehneet valtavasti korjaus- ja lisärakennusprojekteja Bentasbackenilla. Viimeisin kunnostus on tehty tänä vuonna, kun paviljonki sai uuden vesikaton ja kantavat tukirakenteet. Kunnostus tuli valmiiksi sopivasti marraskuun juhlaan ja uusi paviljonki voitiin vihkiä käyttöön. Marraskuussa nuorisotalolla oli suuri juhla, jolloin voitiin juhlia Solf Uf:n perustamisen 120-vuotisjuhlaa. Juhlissa oli puheita, laulua, sketsejä ja torvisoittoa. Ilta päätettiin tämän hetken suosituimman tanssiorkesterin, San Marino & Lindan merkeissä. Juhlasta tulee ehkä Solf uf:n seuraava positiivinen aalto.


Stundarsin joulu

EVA-MARIE BACKSNÄS

Adventtiaika lähestyy ja meillä Stundarsissa se tietää kiireisiä aikoja. Tänä vuonna on tarjolla niin perinteisiä joulutapahtumia kuin uusia ohjelmiakin. Joulumarkkinat ja paljon ohjelmaa Joulumarkkinat järjestetään perinteisesti ensimmäisenä adventtina sunnuntain 27.11. Monien markkinamyyjien, käsitöitä ja ruokatuotteita, lisäksi esiintyy myös Mustasaaren Lucia. Piparkakkujen leivontaa, jouluaskartelua, mahdollisuus tutustua Kirjapainomuseoon ja paljon muuta. Klo 13-15 ovat kansanuskomuksiin liittyvät Maagiset tunnit. Silloin tarjoavat Lastenkulttuuriverkko Bark, Mustasaaren kunta ja draamakollektiivi Dialog jännittäviä kertomuksia Harmaassa kylässä. Cirkas kauppa ja cafe

on avoinna ja tarjolla on glögiä ja ravintola Hemmerissä tarjoillaan klimppisoppaa.

Askarteluilta ja jouluvaellus joulukuussa 8. joulukuuta järjestetään koko perheen askarteluilta. Silloin voi valaa kynttilöitä ja tehdä joulukuusenkoristeita. Ilmainen sisäänpääsy. Ilta järjestetään yhteistyössä Stundarsin projektin ”Kulturen är en resurs i integrering” kanssa. 15. joukuuta on jouluvaelluksen aika museoalueella, se järjestetään yhteistyössä Sulvan seurakunnan kanssa. Silloin voi vaeltaa läpi museoalueen, vierailla koris-

telluissa mökeissä, kuulla kertomuksia entisajan joulunvietosta, kuunnella enkelikuoroa ja lopettaa mehuun/glögiin ja piparkakkuun. Myös tähän tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Brunssi on suosittu Adventtiaikana pitää Cirkas kauppa ja cafe ovensa avoimina myös sunnuntaisin klo 11-16. Brunssi järjestetään 10-11 joulukuuta. Suositut brunssit tapaavat olla täyteenvarattuja, joten on hyvä varata pöytä etukäteen puh 050 305 1037. Ravintola Hemmerin perinteinen joululounas, varaukset puh 010 321 0959. Solfbladet november 2016 19


IK Itella Posten Ab Itella Green tel: 347 5800 info@agrolink.net

God Jul och Gott Nytt År! Anette Westerback

FRISERING MARLÉN Bankhuset, tel. 044 3440 192

Salong Adam & Eva Katarina Blomster Tel. 050 330 7934

Strandvägen 1290

Solfvägen 213

• Blommor, presenter, krukor, kort...

Lämna in annonskupongen senast 17.12, så är du med i utlottningen av ett presentkort på 60€ Namn och tel.nr Öppet i julveckan: Må-fr 9-20 Julafton 9-12

ÖPPET måndag, torsdag och fredag Kira 050 5444 694

Myrvägen 25, SOLF

Direktförsäljning. Ring 050 - 4036 472

Allt inom branschen hörande maskiner och annan utrustning

Öppet: Måndag-Fredag 7.30-17.00 Lördag 9.00-12.00

Klippis

Avloppsanslutningar, husgrunder, dräneringar, vägar, dikesrensning, muddringsarbeten. 0500-662 542

Solf blomsterhandel Sulvan kukkakauppa 344 0633

Öppet: Må-Fr 9-17 Lör 9-13

Grävmaskinsarbeten

Karl-Erik Skog

Önskar er en skön juletid! Ihanaa joulunaikaa toivottaen!

Datorer - tillbehör Datorer Service -- tillbehör installation Service - installation Kameraövervakning Kameraövervakning Internettjänster Internettjänster Webbsidor Webbsidor Webbhotell Webbhotell Anvia bredbandstjänst Fågelskrämmor Vi finns i SOLF centrum (ingång till Fredrikas)

Magnus Nyberg Bygger, inreder & fuktmätningar

Nybyggen, renoveringar, golvgjutningar mm.

Tel. 050 4684 849, magnus.nyberg@netikka.fi

Gräsklippare, motor66100 Malax sågar, byggmaterial mm.

Adress / Osoite Solfvägen 106 65450 SOLF Guy Westerlund Tomas Smedman Per Rönnqvist

050 3844 300

Solf LantbruksCenter LANTBRUKETS SPECIALAFFÄR Det mesta för jordbruket och hemträdgården från vårt lager Tel. 344 0515

service@stg.fi

UFFE´S TAXI

Julmarknad

sö 27.11 kl. 11–16 • hantverksförsäljning • kaffe och syltgrisar • ringlekar • program

0500 128 374

Välkomna! älkomna!

Tel. 06-344 2200 www.stundars.fii

AL CONSULTING Bokföringsbyrå i Molpe

alconsultingmolpe@gmail.com Öppet: Måndag-Torsdag kl. 9-15 Annette Östman 050-5997878 Linda Backgren-Holm 050-5575178 20 Solfbladet november 2016 Välkommen in till oss som kund! Vi finns i Andelsbankens hus

50 1967 -

2017

06 344 00 22 / 050 890 22

Profile for Solfbladet

Solfbladet 02/16  

Solfbladet 02/16  

Advertisement