__MAIN_TEXT__

Page 1

SOLFBLADET

November 2014 / Årgång 8 Nr. 15

Anders Blombergs bibliotek s. 4-5

Stråkorkester på amatörnivå

Företagarpar i fd hönshus

Sportryttarna tog FM-guld

s. 8-9

s. 12

s. 13

Back´n kolmoset

Solfbladet november 2014 1

s. 18


INNEHÅLL Sid. 2 Hälsning från Byarådet och redaktören för Solfbladet Sid. 3 Julöppning i Solf Sid. 4–5 Anders Blombergs bibliotek Sid. 6–7 Trillingarna Back satsar hårt på 2015 Sid. 8–9 En av få stråkorkestrar på amatörnivå Sid. 10 Det rör på sig i Solf centrum Sid. 12 Flitigt företagarpar i fd hönshus Sid. 13 Sportryttarna tog hem FM-guld Sid. 14 Hantverkarhuset på Stundars tas i bruk Sid. 14 Lovisas missionsstuga öppnar 1:a advent Sid. 16–17 Hvad fordom timat i Solf Sid. 18–19 Suomenkielinen yhteenveto Solfbladet ges ut av Solf byaråd r.f., en förening som har fungerat sedan år 2000 för att driva Solfs invånares intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, samt befrämja en positiv utveckling av byn. I styrelsen sitter representanter från många olika föreningar som verkar i Solf med omnejd. Redaktion: Sara Bergström (ansv.), Bengt Brors, Fredrik Båsk, Peter Båsk, Lotta Flemming, Kenth Nedergård, Susanna Vestling Sammanfattning: Lotta Flemming Översättningar: Sirpa Båsk Annonser: Bengt Brors Pärmbild: Peter Båsk Layout: Kustmedia Ab Tryck: Fram 2014 Upplaga: 1050 ex

Kom med och utveckla Solf! Byarådet och den arbetsgrupp som funderar på byautvecklingsplanen har funderat mycket på hur Solf kunde utvecklas. Vilka aktiviteter och tjänster finns det i dag och vad vill vi kunna erbjuda i framtiden? Den invånarenkät, som distribuerades till samtliga hushåll i april, gav många fingervisningar om vad Solfborna anser och önskar. Kjell Herberts, forskare på Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi, har analyserat svaren och presenterade rapporten vid ett informationstillfälle i juni. I rapporten framkom t.ex. hurudana boendeformer solfSUSANNA VESTLING, borna vill ha. Där framkom även önskemål ORDFÖRANDE FÖR SOLF BYARÅD gällande bl.a. service och fritidsaktiviteter. Denna rapport finns publicerad på www.solf.fi Solf byaråd vill gärna hjälpa till och förverkliga de önskemål invånarna har. Till exempel har vi under flera år arbetat för att få fler busshållplatstak och det senaste tillskottet finns nu vid Solfvägen/Björnvägen. Kontakta oss gärna om ni har idéer eller förslag ni vill lyfta fram och vidareutveckla i Solf. Vi önskar också att Solfborna och föreningarna drar nytta av vår webbsida och skickar information om vad som händer och är på gång. På så sätt kan vi visa att Solf är en by med många aktiviteter. Under ”aktuellt” finns det möjlighet att marknadsföra evenemang och föra fram information. I år arrangerar vi också en traditionell julöppning i Solf skola fredagen 28 november. Vi serverar julgröt och bjuder på julstämning i form av underhållning av blåsorkestern. Tomten kommer på besök och för barnen erbjuds också t.ex. ponnyridning. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna!

God jul från Solfbladet! Det är alltid roligt att ta sig an ett nytt nummer av Solfbladet. Speciellt när det är mycket som händer i byn. I det här numret berättar vi bland annat om vilka planer kommunen har för centrum. Vi har också haft som mål att presentera någon av föreningarna i Solf i varje nummer. Nu var det stråkorkesterns tur. En helt fantastisk orkester som gläder hela byn med vacker musik, speciellt under julbönen i kyrkan på julafton. Kom håg att alla föreningar har möjlighet att berätta om sin verksamhet i Solfbladet. SARA BERGSTRÖM, ANSVARIG REDAKTÖR Nästa nummer kommer ut i maj. Ta kontakt på sara.bergstrom@yle.fi. Önskar alla en fridfull juletid. Väl mött på julöppningen som ordnas på fredag före lillajul i år!

Vi sitter i styrelsen för Solf byaråd 2014-15. Ta gärna kontakt! Ordf. Susanna Vestling , vice ordf. Peter Båsk (Stundars), kassör Bengt Brors (Hembygdsforskarna), sekr. Mikael Englund (Solf lokal-tv), ansv. Solfbladet Sara Bergström (Solf fria församling). Ebba-Stina Beukelman (Solfs församling, Röda Korset) Ari-Pekka Soini (Vasa Agility) Marianne Lund (Solf Marthaförening) Arne Lervik (Solf IK) Olof Lund (Solf lantmannagille) Lise-Lotte Flemming (Munsmo by) Peter Forslund (Hem och skola)

Tryckeri

2 Solfbladet november 2014

Anna-Lena Sjöberg (Folkhälsan) Tove Söderholm (Korsholms sportryttare) Greger Snickars (Byggansvarig) Hanna Svarvars (Solf UF) Sven Wester (Söderfjärdens hembygdsförening) Lotta Risku


JULĂ–PPNING

JOULUN AVAUS

Traditionell julĂśppning i Solf skola fredag 28.11 kl. 17:30-20:00 med julĂśppningstal av Ann-Mari Audas-Willman.

Joulunavaus Sulvalla perjantaina 28.11. klo 17.30-20.00 Sulvan koululla.

i Solf den 28.11

28. marraskuuta

Pü programmet finns även servering av julgrÜt, musik av blüsorkestern, ponnyridning och lotteri. Tomten kommer ocksü pü besÜk.

Tarjolla joulupuuroa, musiikkia, puhallinorkesteri, poniratsastusta. Joulupukki vierailee.

Välkommen! Tervetuloa!

ÅRETS JULBLOMMA Känner du nügon i Solf som fÜrtjänar en uppmuntran? Motivera kort ditt fÜrslag och lämna sedan in lappen vid nügon av vüra insamlingslüdor vid Aktia, Florina eller Axet, eller e-posta till bengt.brors@agrolink.fi fÜre den 14.12.2014. Utdelningen sker fÜre jul. OBS! Tidigare ürs mottagare für inte nomineras (Hükan Berg, Margit Holm, Arne Lervik, Bengt KÜping, LinnÊa Träskelin, Alf-Martin Haagensen, Gabriella Svenns, Ulf Östman, Tina Westerlund, Roshild Westerlund, Camilla Svedberg-Smeds, Johan Bonns, framlidne Sirpa Ljungkvist, Helena, Christer, Eivor Finne, Ingmar WeckstrÜm, RoseMarie Bonns och Peter Nylund).

BOKA TID FĂ–R

UPPDATERING AV DIN EKONOMI Bank ~FÜrsäkring ~FastighetsfÜrmedling Välkommen till Aktia! 0ZcXP1P]Z0Q_ B^[UeËVT]! "%$#$B^[U CXSbQ^Z]X]VPa'!#& fffPZcXPUX

Tunnetko ketään Sulvalla joka mielestäsi kaipasi kannustusta? Perustele ehdotustasi ja jätä se ehdotuslaatikkoihimme Aktiassa, Florinassa tai Axetissa ennen 14.12.2014. Kukka jaetaan ennen joulua. HUOM! Viime vuosien vastaanottaja ei saa ehdottaa. FÖRSLAG/EHDOTUS: _________________________________________________ MOTIVERING/PERUSTELUT: _________________________________________________ _________________________________________________

Ser en människa i varje kund.

_________________________________________________

Solfbladet november 2014 3


Biblioteket rymmer 280 hyllmeter. Än finns där rum för nya bokfynd.

Anders Blombergs bibliotek AV LOTTA FLEMMING OCH PETER BÅSK

En ny byggnad har rests på gården hos Anders ’Nadde’ och Maria Blomberg i höst. Solfbladet sällar sig till skaran av medier som vill ta sig en titt på nybygget och prata med Nadde och Maria om böcker och garner. Den nya byggnaden är nämligen ett bibliotek. Här har Nadde äntligen fått plats för alla sina böcker. Litteratur är utan tvekan ett stort intresse för honom. Nadde visar på hyllorna och berättar att böckerna är ordnade enligt kategori. Favoritförfattarna bildar en egen kategori. Dit 4 Solfbladet november 2014

hör bland annat C.S. Lewis, Tolkien, Dorothy Sayers och G.K. Chesterton. Nadde berättar att det var först i övre tonåren som hans läsintresse tog fart. – Jag befann mig i ett sällskap som diskuterade litteratur och för att ha något att komma med påstod jag att Strindberg var en intressant författare. Strindberg var ett namn jag hade hört mina föräldrar nämna. Jag visste inget mer om honom än att han var författare. Nadde insåg i samma stund att det där uttalandet kan sätta honom i en pinsam situation så han började läsa en bok av Strindberg. Den där första boken var så intressant så det blev fler. Hur många böcker Nadde har läst i dag vet han nog inte ens själv, men han berättar att det brukar bli 180-200 per år. Vissa böcker har han läst flera gånger. Nadde har också skrivit några egna böcker, till exempel en om bonden, en Guds hjälte.

Kaminen mitt i rummet ger skön värme.


Naddes hjärta klappar nämligen förutom för böcker också för bönder. Intresset för jordbrukare och deras situation ledde till att Nadde, som är pastor, började samla kristna bönder till träffar för att diskutera, läsa bibeln och umgås. De har redan hunnit träffas i biblioteket en gång sedan det blev klart. När Nadde flyttade in sina böcker i biblioteket frigjordes utrymme i en annan gårdsbyggnad. Dit flyttade Maria sitt arbetsrum. Där samsas nu garner, knappar och virkade mormorsrutor med färdiga, stickade plagg och filtar. Detta är arbetsrum för en garnmorska och garnaktivist, som Maria kallar sig. Garnmorskor finns det flera av runtom i bygden. Det är människor som stickar och virkar utan ersättning för att värma barn till mammor som nyligen kommit till Finland, ofta till en kyla de inte är vana vid. Här tar Maria emot plagg och filtar som tillverkats av garnmorskorna. Hon packar in det i lådor som Nadde kör till Närpes därifrån de hämtas till mottagningscentralen för asylsökande i Kristinestad. – Det här är en babylåda, berättar Maria. Mammalådor är de lådor som nyblivna mammor får från fpa. De här är till babyn. Röda korset betalar en viss summa för varje låda. De pengarna använder Maria till att köpa garn för, ofta på loppis och rea, och skicka ut garnet till dem som stickar. Ibland kommer det restgarner tillbaka med de färdiga produkterna. – Vi vill göra det här som en hälsning till mammorna att vi vet att de finns. Från och med i höst stickar man också sockor, mössor, vantar och halsdukar för

äldre barn och vuxna. Det är viktigt att allt är nytt. Och plaggen ska vara av ylle. Ullvärme kallar Maria det hon och de andra garnmorskorna vill förmedla. Verksamheten har spritt sig så att det har uppstått liknande, självständiga grupper på andra håll i landet. Maria håller kontakten med de andra barnmorskorna via sin blogg. Den hittar du på adressen knappmakerskan.blogspot.fi

Naddes hemsida: nadde.fi

Varje låda innehåller en filt, kofta, byxor, två par sockor, två mössor, vantar och en tvättlapp. Maria komponerar varje låda så att färgerna harmonierar.

Aktuellt i Solf:

Solf utvecklas i en plan AV SUSANNA VESTLING

För att aktivt kunna påverka och delta i utvecklingen inom Korsholm och speciellt i Solf, håller Solf byaråd på att utarbeta en byautvecklingsplan. Arbetet görs inom ramen för projektet Solf 2015-2025 – Solf landsbygds framtid och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader. Byautvecklingsplanen baseras på den invånarenkät, som distribuerades till samtliga hushåll i Solf i april. Planen ska belysa olika utvecklingsområden och kommer att skickas till lokala och regionala politiker. En byautvecklingsplan är också ett verktyg för information och marknadsföring och kommer därför också att finnas tillgänglig på webbsidan www.solf.fi i PDF-format. Planen färdigställs under år 2014.

Fridfull julheg önskar Solf Byaråd

I skåpet väntar färdiga filtar på att packas ner i nya babylådor. Solfbladet november november 2013 2014 55 Solfbladet


Trillingarna Back satsar hårt på 2015

Sara och Robert tar sin träning på allvar och hoppas att nå internationella och nationella tävlingar under 2015.

De föddes med några minuters mellanrum och sedan barnsben har de hållit ihop och varit mycket aktiva inom olika sportgrenar. Allt från innebandy och fotboll till rinkbandy och balett har haft en stark påverkan på deras liv. Nu satsar de i olika grad på sina respektive grenar. FM-nivå och topplaceringar i internationella tävlingar är några av målen som är uppsatta för 2015. AV FREDRIK BÅSK

– Sen vi var små har vi hängt ihop. Om en av oss började med något tog det inte länge innan de andra hängde på och gjorde samma sak, säger Sara. Det gällde allt från rinkbandy till balett och modern dans. 6 Solfbladet november 2014

– Jag var den enda killen som var med och dansade balett, och jag har alldeles säkert fått många bra danssteg genom det. Samtidigt var Sara den enda tjejen med i rinkbandylaget i ett skede, säger Robert.

I dag satsar Sara och Camilla på grenen bikinifitness och Robert tränar classic bodybuilding. – Det finns för tillfället tre olika nivåer att tävla i på professionell nivå och bikinifitness är den gren där det är av största


vikt att ha kvinnliga former och muskler. I de två andra nivåerna satsar man mera på att bygga muskler, säger Sara. Robert tränar classic bodybuilding där det är strängt förbjudet att använda sig av olika preparat eller tillväxthormoner. – Inspektörer kan dyka upp vid dörren när som helst och då ska man ge prov. De testar så att man inte använder något olovligt. Det gäller för oss alla tre, säger Robert.

Som mål att bli bäst Deras träning började i ung ålder med olika sporter, som fotboll och innebandy och de hade alla tre ett stort behov av att prestera och hade redan då klara målsättningar. Det fortsätter ännu i denna dag. – Jag spelade fotboll och hade som mål att bli bäst! Rätt och slätt. Men en knäskada gjorde att jag inte kunde fortsätta med det. Då började jag med styrkelyft. Det gick bra en tid tills det kändes lite tråkigt. Det var då jag hittade biknifitness och på den linjen fortsatte jag, säger Sara. Det var när Robert började på gym som en gammal bekant såg potential i honom. Han övertygades att ställa upp i en tävling för att känna efter hur det var att stå på scen. – Jag var inte så tänd på idén till en början, men jag tänkte att jag måste prova en gång i alla fall. Det kändes nervöst första gången man steg upp på scenen framför publik, man har ju inte direkt mycket klädsel annat än ett par mycket små simbyxor, säger Robert. Men han blev biten och fortsatte träna och ställde upp i flera tävlingar. I den senaste tävlingen kom han på tredje plats på elitnivå. Av de tre så har, enligt deras egen utsago, Sara den största vinnarskallen och Robert tror att hon inte skulle ha varit nöjd med tredje placering på elitnivå. Hon vann i sin senaste tävling. När det gäller träning och kost så har systrarna ganska likadana planer och scheman som de följer medan Robert har kontakt med en tränare i Sverige via mejlkorrespondens. – Vi följer våra scheman och äter med tre timmars mellanrum och följer noga med intag och kaloriförbränning, mest för att se så att vi får i oss tillräckligt med kalorier, säger Sara. – Tjejerna har varandra att diskutera kosten med, men jag har kontakt med en tränare i Sverige då jag har lite andra krav. Och om jag skulle lägga upp ett

Alla tre syskonen har bloggar där man kan följa med träningen och vardagen och för den intresserade hittar man dem på följande adresser:

camillamillas.blogspot.fi www.sarabackfitness.com trainerrobbe.blogspot.fi

kostschema själv så skulle jag antagligen vara för snäll mot mig själv, säger Robert.

Erbjuder personlig träning De tre syskonen har startat ett företag som erbjuder personal trainerservice

och de har också en projektgrupp med 15 personer som ska ställa upp i tävlingar och tävla på elitnivå. – Sara är den som jobbar mest med företaget just nu, jag och Camilla jobbar med det mera på sidan om våra vanliga jobb, säger Robert. Den stora förhoppningen för Sara är att kunna leva helt och hållet på sporten i framtiden. Hon satsar stenhårt på internationella tävlingar nästa år och hoppas på att få mer inkomster och sponsorer via det. Robert trivs bra med situationen som den är nu, med ett vanligt jobb och att ha träningen som en hobby som tar och får ta upp mycket tid. -– Det är viktigt att kunna koppla bort träningen också, det är det största nybörjarproblemet som de flesta har. Det tar all ens tid och då tappar man snabbt intresset. Lär dig att koppla bort och njuta och kom ihåg att leva lite grann också, säger Robert.

Sara och Camilla tränar bikinifitness och följer samma schema både i träning och kost. Foto: Robert Back Solfbladet november 2014 7


Spelande tränare Kalle Berg (fr. v) leder stråkorkestern sedan 45 år. Helena Bexar, i mitten och Birgitta Lindros, till höger, har spelat många år.

En av få stråkorkestrar på amatörnivå Solf stråkorkester är en av medlemsgrupperna i Vasabygdens sångoch musikförbund. I stråkorkestern ingår arton medlemmar samt spelande tränaren Karl-Erik ”Kalle” Berg. Det är ett glatt och sammansvetsat gäng som varje söndagskväll övar i Solf församlingshem. AV SUSANNA VESTLING

Stråkorkestern grundades 1917, enligt dokument som hittats. Stråkorkestern började under ledning av John ”Jocke” Båsk. Sedan tog Bjarne Berg över och han vikarierades även under ett år av Jonas Borgmästars. Stråkorkesterns nuvarande dirigent och spelande tränare, Kalle Berg, har lett orkestern sedan år 1969. Efter sin militärtjänstgöring kontaktades han av Bjarne Berg som frågade om han kunde ta över och leda stråkorkestern. Bjarne jobbade som lärare och hade dessutom startat musikskolan i Solf och ville gärna att någon tog över stråkorkestern. 8 Solfbladet november 2014

– Jag är spelande tränare kan man säga, berättar Kalle och säger att han spelar med och övar stämmor. Han har lett Solf stråkorkester i 45 år. De flesta som spelar i stråkorkestern har varit med länge. Bland de stråkorkestermedlemmar som spelat längst kan, förutom Kalle, nämnas Birgitta Lindros, Sylvia Thölix och Jan-Mikael Thölix. Birgitta minns till exempel att hon började spela i slutet av 50-talet. Under den perioden har hon enbart haft paus när barnen var små. – Jag har spelat i nästan 50 år, säger Kalle och berättar att han började spela när han var tio år.

Medlemmarna har olika bakgrunder och ungefär hälften av dem kommer från Vasa. Många deltar som amatörer och flera har tidigare gått i musikskola. Kalle är väldigt nöjd över att stråkorkestern till stor del består av amatörer, som trivs med att spela tillsammans. – Det finns väldigt få stråkorkestrar på amatörbasis, förklarar Kalle Berg.

Klassiskt och gammeldans Stråkorkestern spelar mest klassisk musik men ibland även gammeldansmusik. Orkestern har en stor repertoar med över 200 titlar. De samarbetar också ofta med olika


körer och solister, t.ex. klarinettsolister. Under spelningen i julkyrkan i Solf samarbetar de också med blåsmusiker. – Vi spelar ofta ganska mycket Haydn, Corelli och Mozart, säger Kalle De är kompositörer med stor produktion och det finns mycket att välja bland. Kalle bestämmer repertoaren till 99 procent. De övriga i stråkorkestern kan komma med förslag och så funderar han om de kan spela det. När Kalle väljer repertoar, så väljer han efter gruppen. Det finns mycket musik som är bra, men svårt. Ibland finns det heller inga noter. De måste tas ner från nätet eller beställas från något förlag. Att hitta och utveckla repertoaren tar tid, berättar Kalle. – Jag försöker höja ribban varje år, förklarar han. Musiken ska vara intressant för alla och om svårighetsgraden höjs varje år, så måste musikerna öva hemma och på så sätt utvecklas de också hela tiden.

Många minnesvärda spelningar Birgitta Lindros berättar att de i år hittills haft sju spelningar och att orkestern har mellan sex och tio spelningar varje år. – Vi spelar när någon frågar, säger Birgitta och förklarar att det är väldigt varierande spelningar. Det finns många minnen från olika spelningar. Ett uppträdande som hon nämner är utomhuskonserten i samband med Lovisa 100 års jubileum. Uppträdandet skulle ske utomhus men de hann bara spela ett stycke innan det började regna. Sedan blev det tvungna att flytta spelningen inomhus. Stråkorkestern har också några traditionella spelningar varje år vid jul och påsk.

– Jag tror att alla i orkestern tycker om att spela i kyrkan i Solf på julafton, säger Kalle. Kyrkan är sprängfylld. Det är en höjdpunkt för stråkorkestern. För tillfället övar stråkorkestern inför spelningen i Solf kyrka på julafton. Förutom spelningen i kyrkan på julafton nämner Kalle också en spelning i Sundom och ett uppträdande med Silver Qvinns i Solf skola under våren. Dessutom övar stråkorkestern inför ett större uppträdande i samband med den finlandssvenska sångfesten i Karleby 2016. – Vi har också planer på att åka till Sverige och spela, berättar Kalle. Stråkorkestern har tidigare uppträtt i Finska kyrkan i Sverige och har en stående inbjudan. Kanske blir det en spelning i vår.

Aktuellt i Solf:

Däckbytardag Solf IK:s fotbollslag pojkar 06-07 ordnade en däckbytardag vid STG bilverkstad i slutet av oktober. Nästan 40 bilar fick däcken bytta av fotbollspapporna. Förtjänsten går till pojkarnas resa till Umeå cup nästa sommar.

Övning och åter övning Stråkorkestern övar varje söndagskväll vid Solf församlingshem. Det märks att medlemmarna har spelat länge tillsammans och känner varandra väl. Under kvällens övning hinner de öva igenom flera stycken. Som avslutning uppmanar Kalle stråkorkestern att plocka fram Vivaldi-noterna. – Nu ska vi spela lite Vivaldi, säger han. Orkestermedlemmarna plockar fram noterna och börjar genast ivrigt ”knäppa” på sina stråkinstrument. – Ett, två, tre, fyra! Stråkorkestern spelar några takter. – Var inte rädda för att ta paus, säger han och föreslår att de ska öva långsamt en gång till. Kalle spelar snabbt igenom några takter för att visa vad de ska öva innan han räknar igång dem igen.

Busshållplats

Busshållplats i Björnholmen. Planerat av byarådet och förverkligat av kommunen.

Har du idéer som byarådet ska ta sig an? Kontakta susanna.vestling@gmail.com

– En gång till! Uppmanar Kalle och räknar in orkestern med ett, två, tre, fyra. Solfbladet november 2014 9


Det rör på sig i Solf centrum AV KENTH NEDERGÅRD

Det börjar röra på sig i Solf centrum ur kommunens synvinkel. Sedan nya daghemmet och nya skolan blev klar har övriga satsningar vilat. Hälsomottagningen, biblioteket, morris och eftis är inhyrda i tillfälliga och oändamålsenliga lokaler. Den nya skolan räcker snart inte till och även daghemmet kommer snart att behöva tilläggsutrymmen. Medel för ombyggnaden av den gamla skolan finns med i ekonomiplanen för 2016. Kommunens utvecklingsteam under ledning av utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala har under hösten funderat på framtida möjliga lösningar för den kommunala servicen i Solf centrum. – Utvecklingen i Solf centrum kan delas in i tre delar, förklarar han. – Mitt i byn står den gamla skolfastigheten, vars äldsta del är skyddad och inte får rivas. Bildningsväsendets behov kan kanske lösas genom att bygga om den fastigheten för förskola, eftis, undervisning i de lägsta klasserna. Biblioteket kunde kanske även få rum i den fastigheten. Utbyggnaden av daghemsservicen är enklast att genomföra. Nya daghemmet är planerat så att en framtida utbyggnad är möjlig och kan genomföras utan större ingrepp. När det gäller den övriga servicen i Solf centrum, har utvecklingsteamet tittat på området väster om affärscentrum. På området finns tomtmark i kommunens ägo

och i privat ägo. Kommunen har därför börjat diskutera gemensamma lösningar med ett byggföretag, som äger den största tomten på området. Men det finns även andra lösningar. – Vi har sett på möjligheten till att skapa ett servicekvarter med olika boendeformer, berättar Mikael Alaviitala. – Tanken är att all service skulle vara tillgänglig på sk. ”rollatoravstånd” (2300 m). På området kunde det finnas utrymme för hälsomottagning, äldreomsorg, hemvård, hemsjukvård. Möjligen annan service i form av friskvård, utrymmen för social samvaro samt cafe/ restaurangverksamhet. Boendet kunde ordnas dels i form av ägobostäder, dels i form av hyresbostäder. I bostäderna kunde beredas plats för både äldre och yngre, sk. hybridboende. Då alla förutsättningar är klarlagda ska arbetet överlämnas till utvecklingssektionen, som får till uppgift att fastställa målsättningarna för området och

Solf Service ✆ 344 0022, 050-69 022

10 Solfbladet november 2014

besluta hur man går vidare med idéerna inom kommunen. Bildningsnämnden föreslog i sitt budgetförslag för år 2015 att en daghemsavdelning ska byggas vid nya daghemmet för att täcka det akuta behovet och ha rum för de avdelningar som idag verkar i hyrda lokaler. Nämnden föreslog också att medel intas för ombyggnaden av den gamla skolan i ekonomiplanen för år 2016. I skolbyggnaden skulle rymmas förskola, eftis, morris och klasserna ett och två. Ombyggnaden skulle lösa trängseln i nya skolan samt minska hyreskostnaderna för verksamheten i hyrda lokaler. I budgetförslaget som finns till handa i skrivande stund finns ett anslag på 50.000 euro intaget för planering av skolområdet i Solf/gamla skolan. Förhoppningsvis skall den planeringen leda till att det finns ett utarbetat förslag till slutgiltig lösning under nästa år.

Har du idéer som byarådet ska ta sig an? Kontakta susanna.vestling@gmail.com


Aktuellt i Solf:

Nya kommunala tomter i Solf

Växthus blev lagerhall på Myrvägen AV PETER BÅSK

Johan Svenn har köpt Gösta Brors växthus på Myrvägen och ändtrat om huset till en 1050 kvadratmeter stor och fin lagerhall. Stommen har förstärkts och taket har fösatts med profilplåt. Johan tar gärna emot fler hyresgäster även om hallen redan ser välfylld ut. Bilar och framför allt båtar platsar väl i hallen. Telefonnummer till Johan syns på bilden. Hyran bestäms efter storleken på det som ska lagras. Ring och fråga om priser uppmanar Johan. Johan Svenn.

AV KENTH NEDERGÅRD

I november påbörjas de kommunaltekniska arbetena vid bostadsområdet Björngärdan i Solf. Maanrakennus Airaksinen vann upphandlingen och inleder arbetet så snart som möjligt. Arbetet skall vara utfört senast 24.5.2015. Området gränsar till kommunens planområde vid Tallbacken. Det nya området omfattar fyra tomter för egnahemshus (AO på kartan) och två tomter för parhus (AP på kartan). Tomterna kommer att komma till försäljning våren 2015 och kan börja bebyggas så snart kommunaltekniken är färdigställd.

Hallen på Myrvägen.

Interiör från hallen.

Har du besökt vår hemsida? Solfs egen hemsida uppdateras med jämna mellanrum. Gå in och titta på www.solf.fi. Ta kontakt med Byarådets webbansvarig Tina Westerlund om du har synpunkter på innehållet. tinawesterlund73@netikka.fi

Läs också Solfbladet på webben! Solfbladet november 2014 11


Flitigt företagarpar i före detta hönshus AV PETER BÅSK

I februari blir det nio år sedan Gabriella Svenns tog över potatisförädlingsföretaget “Hultholm potatis”. Företagat fanns då hemma hos Marjatta och Bo Hultholm på Linasvägen i Munsmo. Sedan två år tillbaka är Jan Granholm med i företaget. År 2008 hyrde man in sig i Nils Brors gamla hönshus på Myrvägen i Östersolf. Hönshuset renoverades för deras behov och där trivs Gabriella och Jan förträffligt och förädlar potatis sex dagar i veckan. Lördagen är veckans lediga dag. Företaget förädlar ca. 20.000 kg i månaden. Vintertid produceras mera då skolorna är igång. Femtio procent av kunderna är stat och kommun och femtio procent privata kök och restauranger. Råvarorna köps av odlare i Petalax och Pörtom. För tillfället är “Melody potatis” den populäraste sorten. Sortimentet har ändrat karaktär med tiden. Skalad och vakuumförpackad helpotatis var huvudprodukt från början. Nu vinner tärningar och klyftpotatis terräng tillsammans med strimlad och skivad potatis, allt enligt kunderas önskemål. Hemtransport sker dagligen direkt till köken i ett område som sträcker sig från Närpes I söder till Petsmo i norr. Små partier, minst ett och ett halvt kilogram, kan köpas direkt från företaget på Myrvägen, men det bör beställas i förväg. En dagsfärsk nyhet är att “ Köttdisken i Malax” börjat saluföra deras produkter.

12 Solfbladet november 2014

Gabriella och Jan.

Jan vid vakuumförpackningen.

Gabriella vid skalmaskin.

Jan vid vakuumförpackningen.


Sportryttarna tog hem FM-guld Det har varit en bra tävlingssäsäng för Korsholms Sportryttare. Många fina induviduella resultat på både regionalnivå och nationellnivå. Men det som föreningen kan kalla sig efter årets säsong är FM guldmedaljörer, föreningen vann nämligen FM guld i lag i dressyr. AV MALIN AURA

Tidigare är har Korsholms Sportryttare klarat sig bra i lagtävlingar och vunnit ett flertal region lagmästerskap i dressyr, på nationellnivå har det de senaste tre åren blivit en bronsmedalj och en fjärde placering. Men i år blev det guld. I laget red i år Sophia Backlund med hästen Zerleone,

Jenni Rintala med NK Unique och Jasmin Sikström med hästen Weltmarck. De två förstnämnda tävlar till vardags på intermediare nivå medan Sikström tävlar på Grand Prix nivå. Föreningen har i år näst intill vunnit det som den kan vinna i Österbotten inom dressyr och även profilerat sig på de större arenorna. Bland annat representerade Nina

Westerlund med hästen His Royalty M Finland på den internationella tävlingen Finnderby som reds i somras i Ypäjä. Två av föreningens ekipage, Jasmin Sikström med Weltmarck och Sophia Backlund och Zerleone deltog i finalen av den nationella Tapiola Small tour i Helsinki International Horse Show Small, där de placerade sig på andra respektive tredje plats. Föreningen har med andra ord visat framfötterna under 2014 genom hårt arbete och aktiv träning, dels inom dressyren men också inom andra grenar, så som spannkörning. Detta är något som föreningen även kommer att satsa på i framtiden samt fortsätta med att sporra unga att aktivt arbeta målinriktat inom ridsporten.

Köp frimärken och väskor

Husbyggare och renoverare! Fråga hushållsmaskinsofferter av oss, många olika märken, förmånliga priser!

Gratis hemleverans! SOLF Tel. 344 0240 www.ostmansradiotv.fi

Produkterna säljs på Axet (kontant betalning) och vid Stundars butik. Kan också köpas direkt av kassör Bengt Brors.

Osta postimerkkejä ja kasseja Tuotteita myydään Axetissa (käteismaksu) ja Stundarsin kaupassa. Tuotteita voi ostaa myös suoraan rahastonhoitaja Bengt Brorsilta. Solfbladet november 2014 13


Aktuellt från Stundars:

Hantverkarhuset på Stundars tas i bruk AV GUNILLA SAND

Hantverkarhuset är nu klart och i fullt bruk. I nedre våningen finns snickar- och målarverkstad och i övre våningen finns personalens nya fina kafferum och också nya kursutrymmen. Vi är glada och nöjda över återuppbyggnaden av urmakare Nyströms uthus från 1862 som ursprungligen stått på Rådhusgatan 23 i Vasa. Tack vare byggnadsprojektet kunde vi anställa en duktig Solfbo som timmerman, Charsten Granholm. Från och med årsskiftet fortsätter Charsten som fastanställd timmerman på Stundars. Tillsammans med Karl-Erik Berg och Peter Båsk har de händerna fulla med att underhålla Stundars alla museibyggnader. En annan nyhet på personalfronten är att Victoria Nylund är tf verksamhetsledare under år 2015 medan Gunilla Sand är alterneringsledig.

Nytt café öppnas i maj Tack vare det nya Hantverkarhuset flyttas gamla snickeriverkstaden bort från Groska huset i det så kallade ”Grafiken”. Det ger oss möjlighet att planera för en utvidgning av Gros café och butik med ett ändamålsenligt kök. Vår målsättning är att öppna ett helt nytt café med butik på 1:a majfesten 2015. Hösten 2014 har vi, förutom Hantverkarhuset, avslutat flera stora projekt som handlat om museipedagogik, hantverk

och byggnadsvård. Samtidigt planerar vi förstås för en fortsättning för de flesta av dem, men på lite olika sätt. Vi hoppas bland annat kunna starta upp ett projekt tillsammans med Västerbottens museum som handlar om att lyfta fram traditionell timmermanskonst. Vi tror att ett av alternativen för ekologiskt och hållbart boende finns just i vårt byggnadsarv. Stundars och särskilt bostadsområdet är i detta sammanhang en verklig föregångare och förebild.

Charsten Granholm på hugget. Saana Lind restaurerar tidningstapet i bleckslagarstugan. 14 Solfbladet november 2014


Lovisas missionsstuga öppnar 1:a advent AV ANN-MARI AUDAS-WILLMAN

Lovisas stuga, den röda lilla stugan ovanför församlingshemmet, blir missionsstuga. Loppisförsäljningen inleds i samband med julmarknaden på Stundars, den första söndagen i advent, 30 november. Då är stugan öppen kl 11-13. Välkommen in på glögg! Genom försäljningen i Lovisas stuga stöder Solfs församling missionsarbete och församlingens vänförsamling i Audru i Estland. Diakonala ändamål kan också motta hjälp från verksamheten.

Frivilliga medarbetare i församlingen kommer att hjälpas åt med försäljningen. Flera medarbetare behövs, så det gäller att frimodigt ta kontakt med någon av medarbetarna i församlingen. Det som säljs i Lovisas stuga är sådant som samlas ihop av solfbor och andra. Det behövs varor till försäljningen, och de kan lämnas in till Lovisas stuga då den är öppen eller till pastorskansliet under de tider då det är öppet, måndag o tisdag kl 10-13 och torsdag kl 10-12. Husgeråd, möbler, böcker, kläder, handarbeten, leksaker m.m. behövs till försäljningen. Det som skänks till försäljningen skall vara helt och rent och i användbart skick. Principen är att ge sådant som man själv skulle kunna använda men som man av någon orsak inte behöver.

Inledningsvis kommer Lovisas stuga att hålla öppet på lördagar. Om det finns behov av det kommer öppethållningstiderna småningom att utökas. Genom verksamheten i Lovisas stuga vill församlingen erbjuda möjlighet till återanvändning och bistånd till behövande både längre borta och på närmare håll. Om du har sådant som du vill skänka, men inte själv kan föra det till Lovisas stuga, kan du ringa till pastorskansliet, så ordnas det att någon kommer och hämtar sakerna. Lovisas stuga har snyggats upp under hösten och målats både utvändigt och invändigt. Nu gäller det att få igång handeln och till det behövs både saker att sälja som frivilliga som kan ställa upp och hjälpa till med verksamheten. Solfbladet november 2014 15


Hvad fordom timat i SAMMANSTÄLLT AV BENGT BRORS

Silfwerberg i Munsmo Eljest borde man icke behöfwa emigrera från wårt land nu, när skördens gyllene guld lyser i alla bygder, när Iwalojoki och dess bifloder wältra öfwer guldsand sina wågor och då man i Munsmo by af Solf socken drömmer om – silfwerberg. Huru härmed sammanhänger, weta wi icke, men det wissa är, att Munsmoboer berätta, att i förra weckan tre, af någon auktoritetsutsände män warit på deras bygd och ur ett der befintligt berg, med hammar och andra redskap uthuggit diverse profstänger af malm, som uppgifwas innehållit idel silfwer, täflande i glans med augustimånskenet. Måtte dock icke denna notis i förtid locka silfwerjägtande finnen till Munsmo. Hufvudstadsbladet 10.8.1870

Kyrkoherdeval Till kyrkoherde i Solf waldes i söndags, enl. derifrån oss meddelad uppgift, predikanten wid länehäktet i Åbo Georg Leonard Udelius med 933 röster. Närmast honom i röstetal kom kyrkoherden i Kortesjärwi G. von Essen, som erhöll 456 röster. Pastor Hällberg, som innehade första förslagsrummet, erhöll 84. Såsom man äfwen här i Wasa haft sig bekant, hade en stor del af församlingen, kanske de flesta, önskat sig kapellanen Nath. Elfwing, som länge warit och fortfarande är curamgerens i Solf till sin ordinarie kyrkoherde, men på walfrågodagen försummade, såsom wanligt, flere att infinna sig, litande på att tillrecklig röstpluralité i alla händelser skulle tillfalla honom. Detta skedde dock icke och tillfölje deraf egde walet nu rum mellan de tre af domkapitlet på förslag uppförde och utföll såsom ofwanföre nämnts. Wasa Tidning 23.1883

Blodigt slagsmål och fönsterinslagning Från Solf berättas i W.T. följande om stor råhet i sederna wittnande händelse: Natten mellan lördagen och påskdagen war den 16 Solfbladet november 2014

manliga ungdomen i Öster Solf by som wanligt ute och roade sig i den s.k. Mobacken. Därwid hade inhysessonen Jonas Karlsson Gnidar ett halfstop bränwin i fickan och bjöd så twå af kamraterna afsides ifrån de andra, för att gifwa dem en sup, då han icke wille bjuda alla som woro i sällskapet. De gingo så alla tre för att taga supen endast ett kort stycke och satte sig ned på hwar sin sten, samt började att öppna flaskan, hwars kork möjligtwis war hårdt intrykt. I det samma kom smeden Jakob Kwist och hans son, med hwar sitt grymma tillhugg och öfwerföllo de tre pojkarne, som de började slå från höger och wänster. Den förstnämde, smeden, hade en 9 kwarters lång stålstång, och sonen en smidjetång som begagnas till större smiden. Utan att säga ett ord åt hwarandra började de slagga på pojkarna, med den påföljd att Jonas Karlsson Gnidars blef liggande för första slaget. Då skulle en af kamraterna, till namnet Anders Berg gå emellan, men han fick med stålstången ett slag öfwer armarna, och ett annat med tången så att han måste taga till fötters. Den tredje Isak Öfwermo, sprang strax som smällarna började komma, men ofwannämde Jonas Gnidars erhöll swåra sår och blånor, och hufwudskålen bråkad, samt fördes genast till lasarettet, där doktorn lär tagit flera benskärfwor ifrån hans hufwudskål. Han är ännu wid lif, men swag. – En stund efter slagsmålet, när smeden Jakob Kwist och son gått hem att lägga sig, inslogos alla fönster i deras stuga, tillsammans 52 rutor. Angående slagsmålet tillägger korresp.: Fadern undrar ingen på, men

Äro barnen pliktige att lyda sina föräldrar uti alt...

fastmer på sonen, som tyckes hafwa människosätt. Eller äro barnen pliktige att lyda sina föräldrar uti alt? Nu har sonen, som föregående år första gången gick till Herrans heliga nattward, af fadern medragits i den största widlyftighet. – En ropandes röst efter en folkskola! – Samme Jakob Kwist war stämd, äfwen för slagsmål, till senaste winterting som började första februari, men fick förlikas med 25 mk när parterna komma till tingstället i Yttermalaks by. Folkwännen 29.4.1885

Bref från Solf Den i tidningarna så mycket omtalade ”industririddaren”, gjorde några wisiter äfwen i wår kommun, innan han begaf sig längre norrut. Att det är samma person, kunna flere ögonwitnen intyga, enligt signalementet i Wasa Tidning n:o 76. Han uppträdde först på gästgifweriet, där han talade idel osanningar. Enligt sitt eget påstående war han styrman å ett skepp, som förlist utanför Kaskö. I morgon, sade han, kommer wår kapten och manskapet, som utgöres af 26 man, hwilka alla skola bege sig till Wasa. Senare kom han till handlanden Isak Pärus butik, där han påstod sig wara en ”Götteborgare”. Därpå besökte han ett par ställen, från hwilka någon eller några woro bortresta till Amerika. För att få reda på sådana hus gick han in här och där och frågade om någon från den eller den gården war bortrest till det förlofwade landet. Då han på detta sätt erhållit någon underrättelse, gick han in i sådana hus med många hälsningar från deras bortwarande och sade sig wara mycket bekant med dem. Han blef då naturligtwis mycket wäl emottagen och omhuldad. I de lättrognaste husen plägade han då låna något pänningar. Så gick det till ex. i en gård i Petalaks där han narrade åt sig 5 mark. Ett märkligt besök gjorde han här bland annat hos en kwinna, som hade sin man i Amerika. Han wisste där berätta så mycket för kwinnan och barnen hemligt, att de tro ännu att han måste wärkligen ha


Solf by Enhwar wet ju wäl, hwilket wärde ett ”regnbärgadt hö” eger... Tänk hwilken härlig sommar wi haft de senaste tiderna! Termometern har somliga dagar stigit ända till 28 á 29 grader. Wäxterna tyckes nu också wäxa med stormsteg. Ängarna se riktigt förhoppningsfulla ut. Äfwen de nyss så klena wårbråddarna ha repat sig i hög grad. Rågfälten se mycket lofwande ut och hafwa redan börjat blomma. Ett icke så litet men led dock rågen genom det nyligen ymnigt nedströmmande regnet. Den ”lade sig” nämligen så hårdt, att dess späda strån, ha mycket swårt att räta på sig. Potatis stjelkar ha äfwen börjat wisa sig, på wissa ställen ganska stora och wackra. Dock, man har nu rik anledning att glädjas, när man betraktar de frodiga ängarna, ty då man tänker efter huru de såge ut i somras, och föregående sommar, så wisst måste det kännas upplyftande för hwarje landtman. Såsom exempel på huru beklagligt det war med höwäxten i fjor, tjänar att omnämnas följande: Från en äng, som under wanliga år plägar afkasta 40 á 45 sommarskrindor, ficks i somras – 3 dylika skrindor, mest maskmat. De flesta ängarna woro föröfrigt likartade med den omnämda. Bara det nu i sommar blir en tjänlig höbärgningstid är alt wäl, men man har all anledning att lika bra wänta motsatsen. Ja, beklagligt blir det helt säkert för wåra landtmän, om den omnämda tiden blir regnig, ty enhwar wet ju wäl, hwilket wärde ett ”regnbärgadt hö” eger. Wi måste dock nu till denna tid lefwa på hoppet. En ytterst stor pänningebrist råder nu allmänt här, likasom uti wåra grannsocknar. En wara som dock det oaktadt haft en

strykande afsättning har warit smågrisarna. Prisen på dem ha för en kort tid sedan warit 8 fm. Nu ha de dock fallit något. Ja, det är förwånanswärdt, uti hwilken stor skala swinskötseln börjat bedrifwas på wår ort. Men hwar månne ligger orsaken till den allmänt öfwerklagade pänningebristen? Kanske uti ladugårdsprodukternas billighet! Nå, det blef ett riktigt långt bref denna gång fast jag tänkte helt annat. Jag måste därför dock genast sluta med mina reflexioner för denna gång. Till härnäst! Wilhelm. Wasa Tidning 14.7.1885

Afliden jägare Från Solf skrifwes till W.T. den 21 sept: I Rimal by af denna socken afled nyligen den kanske för mången jägare bekante ”Raukura-Mats” eller som han i dagligt tal hette ”Raukurin”. Månget djur har stupat för hans säkra skott, men nu är han själf träffad af den aldrig förfelande kulan – döden. I många år har han warit hrr jägare behjälplig både genom sina utmärkta hundar och genom sin egen lyckosamma närwaro. Sist i sommar anmodade några jägare honom att komma på en jagtfärd upp till Messbäcksskogen och ehuru han då redan war mycket bräcklig kom han med sina hundar till jagtplatsen. Nu är gubben för alltid skild från den glada jägarkrätsen. Folkwännen 28.9.1885

Privata folkskolor Privata folkskolor i Solf hwars andra läseår widtog den 3:dje dennes, räknar i år 35 elever. Detta elevantal är äfwen tillräckligt, ty den upplåtna lokalen kan knapt inrymma flere. I fjol när elevernas antal under höstterminen uppgick till 41 och under wårterminen till 39 war den för trång. Solfskolan saknar ännu harmonium m.m.. Kommunens bränwinsmedel, hwilka förut tillfallit ambulatoriska småskolor ämna skolwännerna härefter söka winna uteslutande för folkskolan och man tror att detta skall lyckas dem. Wasa Tidning 11.10.1887 Solfbladet november 2014 17

Faksimil: Historiska tidningsbibilioteket

warit tillsammans med mannen i Amerika. Han wille nödwändigt erhålla af kwinnan en fullmakt på att han följande dag i Wasa finge uttaga en wäxel från hennes man på 1.300 fm. I glädjen gaf hon honom wärkligen ett slags fullmakt. Följande dag begåfwo sig båda till Wasa, ehuru han wille resa och lyfta pängarna ensam. Där i Wasa sade han, att han skulle gå för att träffa sin kapten och på den wägen är han ännu. Alt detta har gett kwinnan anledning att tänka om denna sak på mångahanda sätt. Emedan wår gäst wisste så mycket, som för en ”utländare” bordt wara okändt, så ha många, äfwen den nyssnämnda kwinnan, trott sig i honom finna en för bra många år sedan härifrån bortrest ”Wildbasare”. Huru härmed hänger ihop, känner dock ingen närmare. Glädjande är det för oss, när ”storljugaren” nu redan blifwit fasttagen, och wi således nu för en tid icke behöfwa wara rädda för hans ”långa fingrar”. Härmed lämnar jag mannen, och går omedelbart därpå till någonting som står mig närmare. Man tror nu här fullt och fast att Storskiftet snarligen kommer att genomföras i wår kommun. Åtskilliga tecken tyda också allmänt därpå. Allmänna stämmor utlysas som dock bli mycket fåtaligt besökta. Söndagen den 5 juli utlystes dock en stämma till den 19 i samma månad, som troligen blir mangrant besökt. Ett wite af 20 fm. är nämligen utsatt för de hwilka af en eller annan anledning försumma att infinna sig på densamma. På denna stämma komma ombud att utses, hwilka skola förklara sig gentemot äldre kommissionslandtmätaren Barker angående storskiftesregleringen i Solf. Det är som gubbarne skulle wara rädda för alt som angår storskiftet. Och i sanning, få wi storskifte, så nog blir här till en början mycken willerwalla. Den nu lefwande generationen kommer begripligt nog att lida mycket häraf, men efterkommande släkten skola helt wisst glädja sig. Hwart alt detta wänder sig skall wäl framtiden utwisa.


Sara och Robert tar sin träning på allvar och hoppas att nå internationella och nationella tävlingar under 2015.

Sara och Camilla tränar bikinifitness och följer samma schema både i träning och kost. Foto: Robert Back

Back´n kolmoset panostavat kovasti vuoteen 2015 He syntyivät muutaman minuutin välein ja siitä lähtien he ovat pitäneet yhtä ja olleet hyvin aktiivisia eri urheilulajeissa. Kaikella salibandystä ja jalkapallosta kaukalopalloon ja balettiin on ollut suuri merkitys heidän elämässään. Nyt he panostavat omiin lajeihinsa. SM-taso ja huippusijoitukset kansainvälisissä kilpailuissa ovat joitakin vuodelle 2015 asetettuja tavoitteita. FREDRIK BÅSK

– Pienestä pitäen olemme pitäneet yhtä. Jos joku meistä aloitti jotakin, ei kestänyt kauan, kun muutkin aloittivat saman, sanoo Sara. Se koski kaikkea kaukalopallosta balettiin ja moderniin tanssiin. – Olin ainoa poika balettia tanssimassa ja varmasti olen oppinut monia hyviä tanssiaskeleita sen kautta. Samanaikaisesti Sara oli ainut tyttö kaukalopallojoukkueessa eräässä vaiheessa, sanoo Robert. 18 Solfbladet november 2014

Tänään Sara ja Camilla panostavat bikinifitnekseen ja Robert treenaa klassista kehonrakennusta. – Ammattimaisella tasolla on bikinifitness se laji, mihin kuuluu sekä naisellisia muotoja että lihaksia. Muissa panostetaan enemmän lihasten rakentamiseen, sanoo Sara. Kolme sisarusta ovat perustaneet oman yhtiön, joka tarjoaa personal trainer-palveluja ja heillä on myös 15 henkilön projektiryhmä, joka osallistuu kilpailuihin eliittitasolla. Saran suurena toiveena on voida elää kokonaan ur-

Kaikilla kolmella sisaruksella on blogit, missä voi seurata treenausta ja arkea ja kiinnostuneet löytävät heidät seuraavista osoitteista:

camillamillas.blogspot.fi www.sarabackfitness.com trainerrobbe.blogspot.fi

heilulle tulevaisuudessa. Hän panostaa täysin kansainvälisiin kilpailuihin ensi vuonna ja toivoo sen kautta saavansa enemmän tuloja ja sponsoreita. Robert on tyytyväinen nykyiseen tilanteeseensa, tavalliseen työhön ja treenaamiseen harrastuksena, joka vie ja saa viedä paljon aikaa. – Tavallisin aloittelijan ongelma on se, kun antaa urheilun viedä kaiken ajan, jolloin kiinnostus nopeasti lopahtaa. Opettele rentoutumaan ja nauttimaan ja muista elääkin, sanoo Robert.


Mustasaaren Urheiluratsastajista tuli kultamitalisteja tänä vuonna Kilpailusesonki on ollut hyvä Mustasaaren Urheiluratsastajille monin hienoin yksilöllisin tuloksin sekä alueellisella että kansallisella tasolla. MALIN AURA

Mustasaaren Urheiluratsastajat ovat aikaisemminkin pärjänneet hyvin, mutta tänä vuonna tuli kultaa. Joukkueessa

ratsastivat tänä vuonna Sophia Backlund Zerleone-hevosella, Jenni Rintala NK Uniquella ja Jasmin Sikström hevosella Weltmarck. Yhdistys on myös profiloitunut suuremmille areenoille. Mm Nina Westerlund edusti hevonen His Royalty M Finland´n kanssa kansainvälisessä kilpailussa Finnderby, joka järjestettiin kesällä Ypäjällä. Kaksi yhdistyksen ratsukkoa, Jasmin Sikström ja Weltmarck sekä Sophia Backlund ja Zerleone osallistuivat

finaaliin kansallisessa Tapiola Small tour i Helsinki International Horse Show Small, ja sijoittuivat toiselle ja kolmannelle sijalle. Yhdistys on toisin sanoen näyttänyt kyntensä vuoden 2014 aikana kovan työn ja aktiivisen harjoittelun myötä osin kouluratsastuksen, mutta myös muiden lajien, kuten valjakkoajon, kautta. Tähän yhdistys panostaa tulevaisuudessakin ja kannustaa nuoria määrätietoiseen työskentelyyn ratsastusurheilun parissa.

Liikettä Sulvan keskustassa Sulvan keskustassa alkaa liikehdintä kunnan näkökulmasta katsoen. Kun päiväkoti ja uusi koulu valmistuivat, ovat muut panostukset saaneet odottaa. KENTH NEDERGÅRD

Terveysvastaanotto, kirjasto ja iltapäiväkoti ovat tilapäisissä tiloissa. Sekä koulu että päiväkoti tarvitsevat pian lisätiloja. Kunnan kehittämisryhmä on kehitysjohtaja Mikael Alaviitalan johdolla miettinyt ratkaisuja kunnalisiin palveluihin Sulvan keskustassa.

Päiväkotipalvelun lisärakennus on helpoin toteuttaa. Uusi päiväkoti on suunniteltu siten, että tulevaisuuden lisärakennus voidaan toteuttaa ilman suurempia toimenpiteitä. Vanha koulurakennus sijaitsee keskellä kylää, sen vanhin osa on suojattu. Sivistystoimen tarpeet voitaisiin tyydyttää rakentamalla se kiinteistö esikoululle, iltapäivätarhalle, alimpien luokkien opetukselle ja ehkä kirjastolle. Sulvan keskustan muihin palveluihin löytyy eri vaihtoehtoja. Yksi on alue kauppakeskuksen läntisellä puolella. – Olemme tutkineet mahdollisuutta palvelukorttelin muodostamiseen sekä asuntoineen että palveluineen, kertoo Mikael Alaviitala. Alue, missä on tilat terveysvastaanotolle, vanhustenhoidolle, kotihoidolle ja kotisai-

raanhoidolle ovat ”rullaattorietäisyydellä”. Mahdollisesti myös terveyshuolto, tilat sosiaaliselle yhdessäololle sekä kahvila- tai ravintolatoiminnalle. Asuminen voitaisiin järjestää omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen muodossa sekä vanhemmille että nuoremmille. Kun kaikki ehdot on selvitetty, luovutetaan työ kehitysjaostolle, joka määrittelee alueen tavoitteet ja etenee ideoissa kunnan sisäisesti. Sivistyslautakunta ehdotti budjettiehdotuksessaan vuodelle 2015, että päiväkotiosasto rakennetaan uuden päiväkodin yhteyteen ja että vanhan koulun lisärakennus otetaan taloussuunnitelmaan vuodelle 2016. Käsilläolevassa budjettiehdotuksessa on 50.000 euron määräraha koulualueen suunnitteluun. Toivottavasti se johtaa ehdotukseen lopullisesta ratkaisusta ensi vuoden aikana. Solfbladet november 2014 19


IK Itella Posten Ab Itella Green tel: 347 5800 info@agrolink.net

FRISERING MARLEN BANKHUSET

Tel. 044 3440 192

Lindai in597e0834 er f050 Vfine ING

7 0834 050 Linda

.w ww www

foa ä in lifsoäa

o /in foa insfää ä inmefor / li lisä in

w r me

Allt inom branschen hörande maskiner och annan utrustning

. fo ol h 0500 Peter

77 6624

Peter 050

Peter 0500 77 6624

Öppet: Må-Fr 9-17 Lö 9-13

VÄLKOMMEN till Himistået 23 & vår mysiga gårdsbutik med pärlor, inredning, presenter m.m. CHRISTINAS SHOP Öppet: ti 17–19, lö 11–15 040-5208 722

n nohal m

hr n r.ag a g r w g .

597 0834

Siv-Britt Vestling Tel. 344 0028, 050 527 2765

fi m . mi l

BOKFÖRING

Öppet: Måndag-Fredag 7.30-17.00 Lördag 9.00-12.00

Strandvägen 1290

Solfvägen 213

• Snittblommor, krukväxter... • Binderier • Presentartiklar, krukor, kort...

Frisering Siv-Britt

Vi finns i SOLF centrum (ingång till Fredrikas)

BOKFÖR

Katarina Blomster Tel. 050 330 7934

Datorer - tillbehör Service - installation Kameraövervakning Internettjänster Webbsidor Webbhotell Anvia bredbandstjänst

Verifine

Solf blomsterhandel Sulvan kukkakauppa 344 0633

Salong Adam & Eva

Nybyggen, renoveringar, golvgjutningar mm.

Öppet i julveckan: Ti-fr 16-19.12 9-20 Lö 20.12 9-17

Sö 21.12 10-17 22-23.12 9-20 Julafton 9-12

Julmarknad sö 30.11 kl. 11–16 • ett sextiotal försäljare • kaffe och syltgrisar • klimp- och köttsoppa • program

Välkomna! mna!

Tel. 06-344 2200 www.stundars.fii

Magnus Nyberg Bygger, inreder & fuktmätningar Tel. 050 4684 849, magnus.nyberg@netikka.fi

Gräsklippare, motor66100 Malax sågar, byggmaterial mm.

Adress / Osoite Solfvägen 106 65450 SOLF

AB OY

Tfn 0500 163 060 www.smeds.fi

Guy Westerlund Tomas Smedman Per Rönnqvist

050 3844 300 service@stg.fi

Myrvägen 25, SOLF

Direktförsäljning. Ring 050 - 4036 472

God Jul! Hyvää Joulua!

DIN CYKEL STOPPA ROSTEN med rostskyddsbehandling

UFFE´S TAXI 0500 128 374

Försäljning, service och reservdelar!

20 Solfbladet november 2014 Cirkelvägen 15, 65100 Vasa • tel. 318 2950, 0500-364 688 • www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi

Profile for Solfbladet

Solfbladet 2/2014  

Solfbladet 2/2014  

Advertisement