__MAIN_TEXT__

Page 1

SOLFBLADET Maj 2018 / Årgång 12 Nr. 23

Solf Handel – familjeföretag

Stundars nya projekt

Seniorboende - enkät Senioriasuntola - kysely

s. 6-7

s. 16

s. 20-21 Solfbladet maj 2018 1


Solf byaråds styrelse 2018

Innehåll:

Ordförande: Jan Lundström (Munsmo Hf )

Hälsning från byarådet .............................. s.2

Tomten för hästsporten planerad ......... s.14

Viceordförande: Susanna Vestling (Solf jaktförening)

Byafest ............................................................. s.3

Stundars startar nytt projekt om

Sylvia Thölix berättar om livet förr......... s.4-5

gamla gårdar och miljöer ......................... s.16

Solf Handel – familjeföretag..................... s.6-7

Förr och nu...................................................... s.17

Silvia och Anders Englunds nya hus ..... s.8-9

Hvad fordom timat ..................................... s.18-19

Väggarna sprängs i Solf skola.................. s.10

Seniorboende i Solf - enkät ..................... s.20

Friluftsbadet renoveras ............................. s.11

Senioriasuntola Sulvaan - kysely ........... s.21

Byggstart för daghemmet i Solf ............. s.13

Suomalainen yhteenveto ......................... s.22-23

Kassör: Bengt Brors (Hembygdsforskarna) Sekreterare: Inger Tallgård Ansvarig för Solfbladet: Sara Bergström Informationsansvarig: Gun Vestman (Solf Marthaförening) Byggansvarig: Greger Snickars Medlemmar: Peter Båsk (Stundars), Ebba-Stina Beukelman (Solfs församling), Maria Drifell (Folkhälsan), Mikael Englund (Solf lokal-tv), Rosmarie Finne (Solf lantmannagille), Peter Forslund (Solf hem och skola), Jeanette Kecklund (Bjarnes musikskola), Kati Källman (Korsholms 4H), Arne Lervik (Solf IK), Marice Nedergård (Röda korset), Victor Svarvars (Solf Uf ), Tove Söderholm (Korsholms sportryttare, Wahlrooska), Sven Wester (Söderfjärdens hf ) Du kan bli stödjande medlem genom att betala in 10 euro till Byarådets bankkonto FI 61 497020 200166 75. Ta kontakt med oss via solfbyarad@gmail.com

Solfbladet ges ut av Solf byaråd r.f., en förening som har fungerat sedan år 2000 för att driva Solfs invånares intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, samt befrämja en positiv utveckling av byn. I styrelsen sitter representanter från många olika föreningar som verkar i Solf med omnejd. Redaktion: Sara Bergström (ansv.), Bengt Brors, Peter Båsk, Lotta Flemming, Inger Tallgård, Kenth Nedergård, Jan Lundström. Översättningar: Mattias Erkkilä Annonser: Bengt Brors Pärmbild: Peter Båsk Layout: Kustmedia Ab Tryck: Grano 2018 Upplaga: 1100 ex

Tryckeri

2 Solfbladet maj 2018

Fler tomter till Stundarsområdet ........... s.14

Hälsning från byarådet

V

år alldeles egna Byafest närmar sig - lördagen den 9.6 är dagen D. De sista pusselbitarna har fallit på plats i programmet och det kommer att bli någonting alldeles extra. Vi startar i kyrkan med att tillsammans med Solf stråkorkester och Bjarnes musikskola sjunga ”sommarpsalmerna”, vilket är en direkt motsvarighet till de omtyckta ”de vackraste julsångerna”. Därefter avgår Lilliputtåget till skolan där man exempelvis kan äta köttsoppa, lyssna på festtal, titta på foton eller delta i jaktföreningens frågesport. Utanför skolan ordnas en massa program: Hem & Skola ordnar en OCR-bana, frivilliga brandkåren är på plats med brandbilen och man kan åka en tur med Lilliputtåget. Därefter kan man bege sig till Stundars och äta grisar, pröva på ponnyridning eller varför inte kolla Solf Lantmannagilles traktorutställning. Dagen avslutas med program vid Solf ungdomslokal där det kommer att bjudas på både musik och sketcher. Detta är endast en del av allt program. Så gott som alla byns föreningar deltar och bjuder på upplevelser för såväl stora som små. Söndagen den 22.7 ordnas byns traditionella sommarloppis. På motsvarande sätt som förra året kan alla runt om i byn delta. En annan omtyckt tradition vi har i Solf är rödmyllan som kokas varje vår. Även i år finns den till försäljning för den som så behöver.

ORDFÖRANDE JAN LUNDSTRÖM

I förra numret skrevs att tanken på ett seniorboende fortsättningsvis gror och engagerar oss i byarådet. Ta tillfället i akt och svara på enkäten i detta nummer. Ge oss din åsikt på hur du skulle vilja att ditt hem på äldre dar skulle se ut. Arbetsgruppens tanke är att detta skall vara ett hus man gärna flyttar in i, med service nära till hands och en förmånlig hyresnivå. Nu när vi är så långt att vi skall låta göra en skiss på huset är din åsikt värdefull. Ha en skön sommar önskar vi från Solf Byaråd! ordf Jan Lundström


BYAFEST

9.6.2018

KYLÄJUHLA

VÄLKOMMEN PÅ BYAFEST 9.6.2018!

TERVETULOA KYLÄJUHLIIN 9.6.2018!

Evenemang ordnas hela dagen på flera håll i Solf!

Tapahtumia järjestetään koko päivän aikana eri puolilla kylää!

kl 11-12 // FESTGUDSTJÄNST MED MUSIKPROGRAM I SOLF KYRKA Byafesten inleds med festgudstjänst med musikprogram i kyrkan.

kl 12-15 // MATSERVERING, FESTTAL, PROGRAM INNE I SOLF SKOLA I Solf skola fortsätter festen med matservering, festtal, program och musikframträdande. Även konstutställning med lokala konstnärer. Foton och historier om Solf förr och nu.

kl 13-15 // AKTIVITETER UTANFÖR SOLF SKOLA Hinderbana, smoothiecykel, naturstig, stövelkastning, käpphästrace, korvgrillning och brandbilen på plats. Friluftsbadet är öppet.

kl 14-17 // AKTIVITETER VID STUNDARS På Stundarsområdet ordnas aktiviteter såsom t.ex. traktorutställning, ponnyridning och kaninhoppning. Försäljning av Stundarsgrisar med kaffe/te/saft. Vid Stundars presenterar byns föreningar sin verksamhet. Lovisas stuga är öppen.

kl 20-02 // BYAFESTENS KVÄLLSFEST VID SOLF UF Sketcher och levande musik.

// LILLIPUTTÅGET trafikerar i byn! :-)

klo 11-12 // JUHLAJUMALANPALVELUS JA MUSIIKKIOHJELMAA KIRKOSSA Kyläjuhlat alkavat Sulvan kirkossa musiikkiohjelman ja juhlajumalanpalveluksen merkeissä.

klo 12-15 // RUOKATARJOILU, JUHLAPUHE JA OHJELMAA SULVAN KOULUSSA Juhlat jatkuvat Sulvan koulussa ruokatarjoilun, juhlapuheen, ohjelman ja musiikkiesitysten merkeissä. Taidenäyttely. Valokuvanäyttely; Sulva eilen, tänään ja huomenna.

klo 13-15 // AKTIVITEETIT KOULUN PIHALLA Esterata, smoothiepyörä, luontopolku, saappaanheitto, keppihevoskilpailu, paloauto on paikalla, grillimakkaraa myynnissä ym. Maauimala on avoinna.

klo 14-17 // AKTIVITEETIT STUNDARSISSA Aktiviteetit Stundarsinalueella mm traktorinäyttely, ponniratsastusta ja kanihyppy. Stundarsin hillopossuja ym myynnissä. Sulvalaiset yhdistykset esittäytyvät. Lovisan kirppis on auki.

klo 20-02 //JUHLAT JATKUVAT SULVAN NUORISOTALOLLA Sketsit ja elävää musiikkia.

// LILLIPUTTIJUNA kulkee kylässä! :-)

MER INFO: www.solf.fi + fb “Det händer i Solf ” ARRANGÖR: Solf byaråd i samarbete med byns föreningar Solfbladet 2017 3 LISÄINFO: www.solf.fi + fb “Sulvalla tapahtuu” JÄRJESTÄJÄ: Sulvan kylätoimikunta + kylän muutnovember yhdistykset


Företagsamma bybor i Solf också förr i tiden AV SUSANNA VESTLING

H

ur såg Solf ut förr i tiden? Ännu på 1970-talet fanns det flera butiker, taxiföretag, textilindustri mm. Många hade jordbruk eller var företagare. Fram till 1973 var Solf en självständig kommun där Sundom ingick och mitt i byn fanns en kommungård. Susanna Vestling, själv 70-talist, född och uppvuxen i Solf, funderar över vad som fanns eller inte fanns förr i tiden och jämför lite med ”nu”. Många jobbar numera i Vasa eller på andra orter. Vad livnärde sig folk på för nästan 100 år sedan och senare? Vad gjorde barn och ungdomar i byn på den tiden? Även om invånarna i Solf blivit fler verkar det ändå som om mycket har förändrats eller försvunnit. Sylvia Thölix, en av de äldsta invånarna i Solf, får berätta.

Onsdagsmöten, teatrar och dansorkestrar Sylvia Thölix (f. Fredman) föddes 1927 i Stormossen i Solf i en jordbrukarfamilj. För yngre Solfbor kan man förtydliga att Stormossen finns längs Långmossvägen men inte ända fram i Pane. Sylvia gick två år i småskolan i Mobacken och fortsatte sedan 1938 i folkskolan inne i byn och där gick hon fyra år. Eftersom skolan brann ner redan under första året flyttades undervisningen till barnskolan i Västersolf och sedan till församlingshemmet. I byns folkskola gick alla barn från Öster- och Västersolf samt Munsmo. Från sin ungdom minns Sylvia speciellt att det varje månad ordnades onsdagsmöten i ungdomslokalen då det bjöds på program och dans. Valter Berg spelade dragspel och olika byadelar stod för programmet. – Vi hadd in listo på vem som sko va på buffettin, berättar Sylvia och förklarar att de då t.ex. skulle baka och ha med sig något. 4 Solfbladet maj 2018

Telefonkatalogen från 1920 var betydligt mindre. Sylvia minns att man förr ringde via en central. De delade nummer med en granne. De svarade på två ringningar och grannen på en. Sylvia visar även kuponger man använde för att handla under krigstiden. Det fanns en hel del teaterverksamhet på den tiden och Sylvia minns också flera dansorkestrar. Kungens Hjördis (f. Helgas) och John Jansson var aktiva teatermänniskor liksom även Anna Båsk och hennes syster Signhild. De sjöng också väldigt bra. Som goda musiker nämner hon också bland annat Valter Berg och Fridolf ”Fride” Smeds,

som hade dansorkestern Valencia och sedan Karls Hawai där Karl Kvist och Edgar Ehrström spelade. Bertel Strandén hade en manskör och var en ofta anlitad sångare. Det arrangerades danser överallt vid föreningshus, t.ex. i Solf, Malax och Helsingby. – Ja börja fälas baaket krije, säger Sylvia och berättar att ungdomarna fick börja åka


på danser efter att de konfirmerats och ”blivit torra bakom öronen”. Biografen Lyran fanns i Malax och den besökte Sylvia också. – Vi tjörd på hjuule tiit via Västersolv längs krokoviejin, säger hon och berättar att bredvid biografen fanns Sänkas kafé och det besöktes också. Före 60-talet kunde man också åka båt från Solf till Vasa. Vi tjörd på hjuule ti Munsmo å to bååtin ti stan.

Blomstrande företagsliv och kor i varje gård När Sylvia var barn var de flesta jordbrukare och det fanns kor i nästan varje gård. – Konan jick opp och ner längs Mobackan. Fast tå fanns int he na maang bilar, påpekar hon. Karl Hjort ägde den första bilen på Mobacken men även Uno Kvist skaffade tidigt bil. Bussbolag fanns det även i Solf. Erik Smeds hade en kombinerad buss, d.v.s. med flak. Sedan startades så småningom även taxiföretag. Själv kom jag under tiden vi pratade ihåg, Sigurd Sand, Göta Skur och Birger Nystedt. Jag frågade Sylvia vad Solfborna jobbade med och vilka företag det fanns i Solf efter kriget. Hon börjar tänka efter och kommer ihåg en hel del. Jocke Båsk var en av de första byggkarlarna hon minns och Runar Englund arbetade som murare. Toivo Teppo hade smedja vid Stefanusas i Mobacken och sedan började också Nils Brors. Det fanns flera butiker i Solf också. – Botik fanns vi Lallis på Mobackan å i Seffris. Finnes hadd butik i byjin och i Västersolv, andelshandlin å Solf Centralbutik fanns i byjin. I Fjäälin fanns in botik å i Munsmo fanns Skogenas, minns Sylvia. Sedan öppnade Felix Westerlund blombutik men även Nisse Willgren liksom Karl och Anni Hjort, Harald och Rut Lervik samt Harald och Gertrud Linde odlade och sålde blommor berättar hon. Växthus där gurkor och tomater odlades byggdes också småningom och som grönsaksodlare arbetade bl.a. Wilhelm, Östen och Bernhard Hellman, Sven Kull, Håkan Berg, Ingmar och Anne-Maj Östman, Gösta och Bengt Brors, Nils och Ralf Hemming och Sixten Vestling.

– Fösta rävfarmin fanns i byjin. Gusta Finne hadd rävfarm som låfta schitit å di yyla, berättar Sylvia. Dessutom kommer hon ihåg ett svinhus vid Bussas där även ostmejeriet fanns. Andelsmejeri fanns bredvid vår nuvarande såg. På den tiden fanns nämligen flera sågarverk. Karl Hjort, John och Gunnar Carlsson, Einar Majors samt Ingvald Björk hade sågverksamhet i Östersolf. Åkeriverksamhet med lastbilar fanns också och bl.a. Gunnar Berg och Lennart och Arne Thölix hade lastbilar. I Solf fanns också en bensinstation och bilverkstad som Yngve Snickars övertog på 60-talet och bensinstationen driver han ännu idag.

Glad sommar

önskar Solf Byaråd!

Välkommen till Sundom!

Kvinnorna var hemmafruar eller företagare De flesta kvinnor var på den tiden hemmafruar samt jobbade i jordbruket men det fanns också kvinnliga företagare i Solf förr i tiden. Signhild Båsk var t.ex. frisörska. – Tär permanenta ja me fösta gaangon. Tå permanentades he me lektris å he briend, minns Sylvia. Signe Strandén och Elna Björk var sömmerskor och Sylvia berättar att Elna sydde en hel del åt henne. Själv hjälpte Sylvia till hemma tills hon 1947 gifte sig Sylvia med Arne Thölix och flyttade till Antas på Mobacken. Familjen hade jordbruk och maken körde också lastbil. Paret fick tre barn, Louise, Stefan och Martin. På 60-talet började Sylvia spela fiol. Bjarne Berg som var folkskollärare i Bladbackens skola var musikintresserad och startade musikundervisning. Dottern Louise spelade fiol och Sylvia blev inspirerad. – Ja tjöft in fiol åv Påttas Edgar (Ehrström), berättar hon och säger att hon då lärde sig spela och sedan dess varit aktiv. Det är inte många år hon inte spelat och ännu idag spelar hon aktiv i Solf Stråkorkester. Sylvia har alltså spelat fiol i över 50 år. – He je så roolit! Säger hon med ett leende. Sylvia har mycket att berätta. Listan på vad som fanns förr i tiden kunde bli lång. Det fanns många fler företag och föreningar, som t.ex. idrottsföreningen, än de vi hann diskutera men dem kan vi berätta mer om en annan gång.

Vi betjänar dig med livsmedel, Veikkaus, gas, bränsle, postärenden och Malax Apoteks servicepunkt. Öppet Må-Fre 8-21, Lö 8-18, Sö 12-18

Aktia Wallet -applikationen Lösningen som underlättar betalningar och hanteringen av kort •

Betalstickern gör nästan vad som helst till ett medel för kontaktlösbetalning på nolltid!

Med webbetalkortet betalar du tryggt och enkelt i nätbutiker och -tjänster.

Du kan följa med transaktioner och hanterar egenskaperna på Aktias betalkort behändigt.

Ladda ner applikationen och skapa ett eget Wallet-konto. Läs mera på adressen aktia.fi/wallet.

Solfbladet maj 2018 5


I familjeföretaget Solf Handel är bland andra följande personer engagerade. Från vänster Sune Klemets, Andreas Klemets, Kenneth Klemets, Ann-Mari Stenberg, Richard Krook och Patrik Klemets.

Solf Handel – familjeföretag i tre generationer så mycket underhåll och verkstadsarbete Sedan ett drygt år tillbaka har företaget Solf Handel flyttat själva för att hålla ekonomin under kontill en synligare plats mitt i Västersolf (i fd Solf Gräv & Schakts troll, fortsätter han. lokaler). Företaget har sedan 1990 hållit till runt hemgården på Björnholmen i Solf och länge funderat på att bygga nytt, då Började med kalktransporter och spannmål denna nya möjlighet dök upp förra våren. TEXT OCH FOTO: KENTH NEDERGÅRD

Jag träffar Sune och Kenneth Klemets en lördag eftermiddag i de nya lokalerna. I verkstaden håller sönerna Andreas och Patrik på med en lastbil, som ska åka iväg med styckegods till Norge nästa dag. – Vi har nog skruvat och frusit tillräckligt hemma på backen genom åren, konstaterar Sune Klemets, ålderman i företaget. 6 Solfbladet maj 2018

– Den egna gården har börjat bli för liten, bilarna bara växer och för att kunna göra ett gott arbete, bör hela bilen finnas under tak när man skruvar, förklarar Kenneth Klemets, som fungerar som vd i familjeföretaget. – Ingen vill ligga i snöslask och skruva bilar idag. Dessutom vill vi kunna sköta

Företaget Solf Handel grundades 1990 som ett kommanditbolag ägt av Sune, frun Britt-Inger och sonen Kenneth. Från början var det kalkspridning åt jordbrukarna i Solf och spannmålshandel som gällde. Sedan utvidgades verksamheten till fodertransporter åt Korsnäs Frys, som de höll på med i sex-sju år. År 2000 kom transportuppdrag åt Backman-Trummer in i bilden. Den verksamheten har växt och utgör idag stommen av företagets verksamhet.


1997 omformades företaget till ett aktiebolag. Idag är också Kenneths söner Andreas och Patrik involverade i verksamheten på heltid. Fadern Sune Klemets fungerar som styrelseordförande och hoppar in på kortare uppdrag när det behövs. Kenneth fungerar som vd och chaufför. Frun Ann-Mari Stenberg hjälper till med administration och pappersarbete, även om hon annars jobbar i köket på Solf skola. Sonen Andreas har intresserat sig för trafikplaneringen och logistiken förutom att köra och skruva. Patrik jobbar i huvudsak i verkstaden med att underhålla och reparera. Han har även en specialkunskap inom båtmotorer. Företaget kan därför även erbjuda diverse service- och reparationsarbeten åt utomstående när det gäller båt- och bilmotorer. – Men det egna företagets arbeten går alltid i första hand, påpekar Kenneth. – Att sköta så mycket som möjligt själva är ett effektivt sätt att hålla ekonomin i skick och behålla vår konkurrensfördel. Vi är sparsamma. Vi sköter underhåll och reparationer så mycket det bara går. Vi har alltid använt oss av bättre begagnade bilar. Vi planerar noggrant och försöker få till så lite tomkörning som möjligt i våra uppdrag.

Transporter i Finland och Norden Allt som allt har företaget idag 11 anställda. Av dem är 10 chaufförer och en jobbar i verkstaden. Personalen kommer från närregionen (Korsholm, Vasa och Malax). I bilparken finns åtta bilar, som ligger på vägarna året runt. De flesta uppdragen körs åt Backman-Trummer och transporterna sker inom landet och mellan Norge, Sverige och Finland. Tre bilar kör mellan Norge, Sverige och Finland. Två bilar sköter transporter i närregionen, i Vasa med omnejd. Tre bilar sköter transporter runt om i Finland, i huvudsak österut och söderut. Främst transporteras styckegods och pappersrullar, men även en del fodertransporter ingår i verksamheten. – Idag är snabba transporter A och O, menar Kenneth. – Ingenting finns på förhand i butikens lager, utan allting beställs vartefter. Butikslagret finns i praktiken på landsvägen och varan kommer ”nästa dag”. En bil, som kör landsomfattande transporter eller på utlandet, rullar cirka 100.000 km per år. Företagets bilar har idag mellan 300.000 och 2.000.000 km på mätarställningarna.

Företaget har åtta bilar i daglig trafik i Finland och Norden.

Att sköta så mycket som möjligt själva är ett effektivt sätt att hålla ekonomin i skick och behålla vår konkurrensfördel. – Vår trotjänare med över 2.000.000 km startar vi varje dag och kör så länge den håller, säger Kenneth med ett leende. – Några större reparationer börjar vi inte satsa på när det gäller den bilen. Den dagen som den ger upp, pensionerar vi den.

Konkurrensutsatt bransch med små marginaler Transportbranschen är utsatt för hårt tryck hela tiden. Några större marginaler finns inte. Dessutom finns en osund konkurrens österifrån med billiga transporter med oskäliga villkor. – De senaste åren har det dykt upp mängder med östeuropeiska lastbilar, som kör med billigt bränsle och inte behöver betala någon vägskatt, menar Sune. – För tio år sedan mötte man knappt någon östeuropeisk bil på våra vägar. Idag ser man dem varje dag. Bränslekostnaden och lönerna är de största utgifterna för företaget. En normal månad använder företaget 35.000 euro i bara bränslekostnader. – Tack och lov har bränslepriset hållit sig på en stabil nivå de senaste åren, säger Kenneth. – När priset stiger mycket, blir det bekymmer. Det såg vi för några år sedan när bränslepriset steg kraftigt. Transporttaxorna hängde inte med i prisutvecklingen och det blev vi transportörer, som hamnade i kläm mellan leverantören och beställaren.

Nya verksamheter på Västersolfvägen Fastigheten på Västersolfvägen har inneburit nya utmaningar för företaget. Taket på bostadsdelen och fönstren har förnyats. Bergsvärme har installerats, allt för att få bättre ekonomi i byggnaden. I bostadsdelen renoverar man som bäst och iordningsställer en hyreslägenhet, som snart är klar. På sikt blir det kanske även en till mindre hyreslokal i fastigheten mellan kontoret och den andra hyreslokalen. Förutom verkstadsdelen, som var det företaget främst behövde, finns det flera andra utrymmen på tomten. På tomten finns också en plåthall på cirka 1000 m2, som de senaste åren använts som vinterförvaring för båtar och dylikt. Den verksamheten tänker företaget fortsätta med. Företaget har haft en stabil tillväxt de senaste åren och det finns ännu beredskap att växa ytterligare. Några svårigheter att få tag i bra personal har man inte heller haft. Så länge det finns behov av transporter på gummihjul, ställer Solf Handel upp. Och med tre generationer engagerade i verksamheten, så finns det förutsättningar för ett långt fortsatt liv. – När vi kommit så långt, ska vi väl också så småningom kunna investera i en helt ny bil, avslutar Kenneth. – Men det får inte ske på bekostnad av ekonomin. Företagets verksamhet ska gå främst. Solfbladet maj 2018 7


Silvia och Anders Englund trivs i sitt nya hus De senaste tio åren har det pågått ett intressant byggprojekt på lägenheten Sommarbacken vid Solfvägen i Björnholmen. Dit flyttade Silvia och Anders Englund och deras två barn in i augusti i fjol. Anders har skrivit om byggprocessen. Bilderna är tagna av honom och Peter Båsk. SAMMANSTÄLLT AV PETER BÅSK

: Fakta VEM: Silvia hette Henriksson innan hon gifte sig med Anders och är hemma från Kvevlax. Anders Englund är född i Solf (föräldrar Solveig och Olav Englund).

ningen. Huset har bergsvärme med golvvärme i hela huset och knx-styrd belysning. Fasaden är järnvitriol-behandlad råspont för att bli grå och röda detaljer runt fönster och dörrar.

STUDIER OCH JOBB: Silvia har en kandidatexamen i kostvetenskap vid Uppsala universitet. Det är en bred utbildning i kost och hälsa och ett preventivt jobb för att skapa goda matvanor inom alla folkgrupper. Anders är utbildad elektriker. Medan Silvia studerade i Uppsala ville Anders pröva på ett annat arbete. Han är intresserad av musik och fick jobb hos en leverantör av evenemangsteknik i Uppsala. Jobbade som ljud- och videotekniker i tre år. Det har han fortsatt med efter hemkomsten till Finland.

ANDERS BERÄTTAR OM BYGGPROCESSEN:

TRIVS I SOLF: Silvia trivs i Solf där alla hälsar på varandra och det känns välkomnande och hemtrevligt. – Servicen fungerar lokalt men jag saknar ett bageri, säger Sylvia. Hon är med i Solfs församlings föräldra- och barn-grupp där hon fått nya kontakter. Familjen bor på gångavstånd från Stundars vilket hon uppskattar. HUSET: Husets bostadsyta är 240 m2 + garage i bottenvå-

8 Solfbladet maj 2018

En vinterdag 2006 besökte Olav och jag tomten. Vi stegade upp vad som skulle passa där och få plats, tog med oss de ungefärliga måtten hem och började skissa. Skisserna tog form och småningom fanns ett förslag som Olav tog med till Christer Smeds. Han gjorde ritningar som sedan gjordes till färdiga byggnadslovshandlingar av Ingenjörsbyrån Mathias Smeds. Vintern 2007 spenderade Olav och Sven-Erik Bergvik i Olavs skog och fällde träd som sedan sågades till lämpligt virke på den lokala sågen.

Fasad mot sydväst. Virket räckte till hela stommen föutom till takbalkarna som är fabrikstillverkade limträbalkar. Sedan följde några års arbete, det mesta utfört av Olav och Sven-Erik med hjälp av olika leverantörer. Själv var jag upptagen av studier, men hann med elinstallationen. Elplanering och belysningsplanering har jag gjort med min svärfar Kenneth Henriksson som är elingenjör. Projektet avstannade hösten 2009–2014. Fasaden och taket var färdigställt och grundvärme hölls i huset. Hela projektet grundade sig på Olavs

enorma intresse för arkitektur och byggande och han tänkte flytta dit med Solveig. Men på grund av stigande ålder och försämrad hälsa blev det inte av. Efter mycket funderande bestämde Silvia och jag att ta över projektet. Sommaren 2015 var papperen klara och vi stod som ägare till det halvfärdiga huset. Vid sidan av arbete och familjeliv spenderade vi så gott som all ledig tid på bygget och färdigställde huset. Den 20 augusti 2017 flyttade vi in. Fortfarande finns det massor att göra men det går bra att bo i huset i alla fall. Man blir väl aldrig riktigt klar med ett hus.

Planritning våning 1 och 2


FOTO: PETER BÅSK

Silvia med barnen Milner och Aaron framför huset.

FOTO: PETER BÅSK

FOTO: ANDERS ENGLUND

Allrummet med Alvar Aalto-inspirerat Ett av barnens sovrum. tak. Anders med Milner lägger golv 16800 bitar av ask-ändträ.

FOTO: PETER BÅSK

Matsalen med köket bakom glasväggen. FOTO: ANDERS ENGLUND

Hela projektet grundade sig på Olavs enorma intresse för arkitektur och byggande. FOTO: PETER BÅSK

FOTO: PETER BÅSK

Allrummets trappa upp till övervåningen med Milner. Anders i lektagen med Milner i arbetsrummet. Silvia i köket. Solfbladet maj 2018 9


Solf hälsostation och hemservicen flyttar ihop Solf hälsostation och hemservicen flyttar till nya utrymmen i Solf centrum i höst. Hälsostationen, som betjänar befolkningen i byarna Solf, Rimal, Munsmo, Söderfjärden och Långåminne, flyttar till nya utrymmen ovanför Sale-butiken i Solf centrum med samma ingång som Fredrikas.

AKTUELLT I SOLF

Väggarna sprängs i Solf skola FOTO: PETER BÅSK

Samtidigt flyttar även hemservicen till samma lokaler eftersom den gamla kommungården skall tömmas. På så sätt får dessa kommunala funktioner en gemensam plats mitt i byn. Parkeringsområdet kommer att förstoras för att göra området mer lättillgängligt. KN

Rusning till Solf skola. Rekordantal till nästa år.

Rödmylla säljes Byarådet har kokat rödmylla även denna vår. Priset är som förut 2,50 euro/liter. Bengt Brors sköter försäljningen, tel 050 5855700.

FOTO: PETER BÅSK

Tretton fler Solfbor i fjol Befolkningen i Solf ökade med 13 personer under år 2017. I slutet av år 2017 fanns det 2075 Solfbor. Av dem var 1732 svenskspråkiga (83 %), 303 (15 %) var finskspråkiga och 40 personer (2 %) hade annat modersmål. Männen utgjorde 1031 personer, av dem var 865 svenskspråkiga och 149 finskspråkiga. 17 hade ett annat modersmål. Kvinnornas antal var 1044, svenskspråkiga 867, finskspråkiga 154, övriga språk 23. Källa: Statistikcentralen via Korsholms kommun. 10 Solfbladet maj 2018

Hösten kommer att bli en riktig utmaning för skolan i Solf. Skolans elevantal växer med 21 elever till läsåret 2018–19. 24 elever flyttar till högstadiet, medan hela 45 elever börjar på första klassen i höst. Totalt kommer skolan att ha 195 elever på årskurserna 1-6. Den nya skolan i byn, som togs i bruk 2011, byggdes för 150 elever enligt den dåtida situationen. Elevantalet har växt från år till år och att ordna undervisning för alla 195 elever i höst kommer att bli en utmaning. Ännu får barnen vänta flera år på större utrymmen. Den gamla skolan, som utrymdes 2008, ska planeras för nygammal verksamhet från hösten 2019 enligt kommunens senaste investeringsplan. Renoveringen ska kunna inledas under 2020. Hösten 2021 ska dagvården, förmiddags- och eftermiddagsverksamheten och skolan äntligen få ändamålsenliga utrymmen på ett enhetligt område mitt i byn.

Populärt med eftis i Solf Eftis verkar bli populärt i höst i Solf. Cirka 60 barn är anmälda,

Elevantalet har växt från år till år och att ordna undervisning för alla 195 elever i höst kommer att bli en utmaning. vilket innebär att eftisbarnen kommer att delas in i två grupper. Eftis, som hållit till i gamla kommungården flyttar till nya utrymmen från hösten. En av grupperna kommer att hålla till nya skolans utrymmen. Den andra gruppen kommer att hålla till i en av lokalerna i gamla lärarbostäderna. – På så sätt får barnen egna utrymmen och får ändå tillgång till utelekparken, som finns vid skolgården, förklarar bildningsdirektör Denice Vesterback. Folkhälsan i Korsholm kommer fortsättningsvis att sköta verksamheten i enlighet med sitt avtal med bildningsnämnden. KN


Friluftsbadet renoveras före sommaren

Friluftsbadet 2016. Solf friluftsbad ska få en behövlig sanering. Senaste sommar fick utebadet ta emot en ny rutschbana, som donerats av Lasse Gästgivars. När kommunens personal började undersöka hur rutschbanan skulle installeras, märkte de att hela friluftsbadet var i behov av renovering. Kommunen har begärt anbud på nödvändiga åtgärder som behövs för att friluftsbadet ska kunna användas utan bekymmer i sommar. Sandfiltren skall förnyas. Reningsverkets pumpar ska förnyas. De manuella klordoserarna skall ersättas med en automatisk doserare, som mäter klorhalten i badvattnet och doserar automatiskt aktuell klormängd. Värmarna skall bytas ut till aggregat med högre verkningsgrad för att spara in på de årliga uppvärmningskostnaderna. Slutligen skall bassängens stegar förnyas.

Håll dig uppdaterad om vad som händer i byn!

www.solf.fi

Om allt går enligt planerna, kommer friluftsbadet att saneras under våren för att kunna tas i bruk senast när det är byafest i byn. Då skall förhoppningsvis också rutschbanan kunna tas i användning. Nästa år är det dags att förnya bassängens stomme och ytbeläggning. Då förnyas även genomföringar samt vid behov även belysning. En ny presenning, som täcker den stora bassängen ska anskaffas. Liksom tidigare år, är det Folkhälsan i Solf-Sundom, som sköter friluftsbadet. Vid friluftsbadet finns en större och en mindre bassäng, wc, omklädningsrum och en kiosk. Badet håller öppet alla dagar under sommarsäsongen vid fint väder. Vid regn och kyligt väder är badet stängt. KN

50 1967 -

2017

Senaste sommar fick utebadet ta emot en ny rutschbana, som donerats av Lasse Gästgivars.

06 344 00 22 / 050 890 22 Solfbladet maj 2018 11


AKTUELLT I SOLF

Sommarloppis i Solf 22 juli 2018 kl. 11-16

Reservera söndagen den 22 juli i din kalender för sommarloppis i Solf.

Du kan antingen ha ditt loppis hemma på gården eller ha bakluckeloppis på ungdomslokalens parkering. Anmäl dig senast 8.7.2018 till solfbyarad@gmail.com I anmälan meddelar du namn, telefonnummer, försäljningsplats och vilken typ av varor du säljer. Vi publicerar en karta över försäljningsplatserna 15.7 på www.solf.fi På fb-evenemanget Sommarloppis i Solf får du ladda upp bilder på vad du säljer och följa med vad andra säljer. Sist men inte minst, skaffa en ballong som placeras vid infarten till din loppisplats. Marknadsföringen sker via Vasabladets torgplats, föreningsspalten, ÖP och Facebook. Ett antal affischer runt om i regionen visar att vi i Solf har sommarloppis. Du kan också själv hjälpa till med att marknadsföra evenemanget.

Vi välkomnar alla besökare från när och fjärran.

Sabinas olika behandlingar.

Försäljning, service och reservdelar! Myynti, huolto ja varaosat! Bli stödjande medlem i Solf Byaråd! Ta kontakt med oss via solfbyarad@gmail.com Cirkelvägen 15, 65100 Vasa • tel. 318 2950, 0500-364 688 • www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi 12 Solfbladet maj 2018


Sabina med kund.

Frisörsalong i Solf har ny ägare

Utbyggnaden av Solf daghem inleddes i mitten av april och ska stå färdig i mitten av december.

Byggstart för daghemmet i Solf

Sabina Nynäs-Finström är ny ägare till salong Lycka i Solf sedan november 2017. Sabina är från Larmo och utbildad kosmetolog i Jakobstad 2010 och frisör 2017 i Vasa.

I april 2018 var det dags för byggstart för utbyggnaden av Solf daghem. Tillbyggnaden ska stå färdig i mitten av december.

Vi har fått en mångkunnig företagare till Solf som använder ekologiska produkter och gör hembesök. För äldre kunder är speciellt fotvård hemma mycket populärt. Sabina bor med sin man i Långåminne i egnahemshus byggt 1954. Hon hälsar nya och gamla kunder välkomna. PB

Tillbyggnaden placeras öster om den nuvarande byggnaden. Gårdsplanen planeras i anslutning till den befintliga gården. Sociala utrymmen kan delvis samanvändas med befintliga utrymmen. I nuvarande daghem finns tre grupper för 36 barn i åldern 3-6 år (inklusive förskolan). Den planerade utbyggnaden ska ge plats för två

nya grupper med plats för totalt 24 barn i åldrarna 1-3 år. Personalstyrkan kommer att utökas med ca sju personer. Efter att nybygget är klart kommer det att finnas totalt 166 dagvårdsplatser i byn fördelade på daghemmet, tre andra lokaler samt hos sju familjedagvårdare, som jobbar i eget hem. Alla nuvarande platser är i användning och behovet av dagvårdsplatser speciellt för barn i åldrarna 1-3 år ökar hela tiden. Rakennusliike JuKoRa Oy från Laihela har valts till entreprenör för daghemsbygget. KN

FOTO: RAWPIXEL.COM / UNSPLASH

Solfbladet maj 2018 13


AKTUELLT I SOLF

Fler tomter till Stundarsområdet Stundarsområdet ser ut att växa. Kommunen har efter många diskussioner kommit överens om att köpa mark som angränsar till Stundars museiområde och bostadsområde, närmare bestämt fastigheten Båsk 2:146. Fastigheten ägs av flera dödsboägare. Skiftet, som totalt omfattar 2,753 ha, ägs också av flera dödsbon. På skiftet finns ett gammalt hus, uthus, ria och bod. Enligt överenskommelsen kommer fastigheten att delas.

Området kring det befintliga huset säljs till en privatperson, som har för avsikt att flytta en gammal bondgård till tomten. Åkermarken säljs till en jordbrukare som idag arrenderar åkerområdet. Det område, som kommunen köper, ca 2,033 ha, kommer dels att planeras till några tomter för gamla byggnader som har flyttats från annan plats, dels att fungera som tilläggsmark för eventuell utvidgning av Stundars museiområde. KN

Tomten för hästsporten färdigt planerad Planarbetet med Wahlrooska hästsportområdet har gått snabbt framåt. Det första utkastet gjordes till hösten 2017. Det första förslaget till detaljplan presenterades i början av år 2018. Den 25 april 2018 godkände samhällsbyggnadsnämnden den befintliga detaljplanen. Planen skall ännu godkännas av kommunstyrelse och fullmäktige innan den vinner laga kraft, men några egentliga ändringar är inte att vänta. Planen har ändrats en hel del från de första skisserna till det nuvarande förslaget. Speciellt området söder om Solfängsväg har omarbetats i enlighet med rågrannarnas önskemål. Planen omfattar sex tomter för hästnära boende, varav tre av tomterna har utrymme för egna stallsbyggnader, medan de tre 14 Solfbladet maj 2018

övriga tomterna får bygga stall på ett angränsande område. Dessutom utvisas betesområden längs vägen. Största delen av skogsområdet bevaras som grönområde med möjlighet att anlägga en ridstig. Norr om Solf ängsväg planeras en manege, ridbana, stall, hästhagar, parkering samt byggnader som betjänar hästsporten. Det gamla bostadshuset på tomten är skyddat enligt Museiverket, men kan inredas och byggas om för hästsportverksamhetens behov. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft, kan föreningen Wahlrooska rf gå vidare med att utveckla området enligt egna resurser och tidtabell. KN


Insamling av sädes- och gödselsäckar Insamlingen av säckar från utsäde och gödsel i samarbete med Yara fortsätter också i år. I Solf finns insamlingspunkten vid Östmans radio- och tv på Barkamovägen 3. På platsen och på föreningens hemsida finns anvisningar för hur säckar och huvor sorteras. Önskar man hjälp med upphämtning av säckar kan man kontakta föreningen. Ungdomarna som hjälper till får ett arvode per säck.

Ungdomar plockar flyghavre i sommar Korsholms 4H har under läsåren klubbverksamhet i skolan och läger på sommaren. Men närmare sommaren blir det också mera fokus på ungdomar och att vara samhället till nytta. Redan under många år har föreningen erbjudit hjälp med att bekämpa flyghavre. Under de senaste åren har intresset minskat blad jordbrukarna. Orsaken kan hittas

bland annat i ekonomin eftersom priset stigit samt i att många hellre använder gift. I år består plockarpatrullerna av 14-17-åriga ungdomar och tack vare ett stipendium från Gustaf Svanljungs fond kan föreningen erbjuda kostnadsfria prova på-paket för kommunens jordbrukare och ett betydligt förmånligare pris för arbetstimmar utöver paketet (10€ som inkluderar ungdomarnas lön samt alla sociala avgifter).

Nytt för i år är sammanslagningen av 4Hjälpen och kommunens Arbetspool. Verksamheten går under namnet 4H-Arbetspoolen. Ungdomarna följer arbetstidslagen och kan alltså jobba längre pass än tidigare. 4H debiterar 15€/ timme och sköter all lönebetalning och kringkostnader. Korsholms 4H kan kontaktas gällande 4H-Arbetspoolen, säckinsamling och flyghavreplockning på nummer 045-1443360 (notera att numret är ett annat än tidigare meddelats), man kan även försöka ringa 044-3077337. Telefontid vardagar 10-12. Ibland har vi inte möjlighet att svara trots telefontiden eftersom vi även har annan verksamhet. Vår e-postadress är 4Harbetspoolen@gmail.com och på hemsidan finns också ett formulär. Vi deltar också i föreningstorget på Byfesten så kom gärna och träffa oss där. KATI KÄLLMAN

Röda korset presenterar sig Finlands Röda Kors uppgift är att lindra mänsklig nöd och trygga hjälp åt behövande både på nationell och internationell nivå. Verksamhetsprinciperna är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, enhet och universalitet. Till vår verksamhet hör bl.a. att bidra ekonomiskt eller materiellt vid kriser och att ordna förstahjälpkurser för olika grupper. Medlemsansökan fyller du i på https:// www.rodakorset.fi/membership. Ange Solf som närmaste avdelning så kommer din medlemsavgift till oss. Gilla och följ oss på facebook för att följa verksamheten och kontakta oss!

På bild FRK Solf avdelning, styrelsen 2017-2018. Sittande från vänster: Inger Tallgård, Ida Berg (ordförande), Edda-Stina Beukelman Stående från vänster: Monica Sjöberg, Susann Nabb-Vornanen, Marice Nedergård, Nina Eklöf, Charlotta Rosenlöf Solfbladet maj 2018 15


AKTUELLT FRÅN STUNDARS

Stundars startar nytt projekt om gamla gårdar och miljöer AV ANNI LEHTIMÄKI, STUNDARS

Det österbottniska byggnadsarvet och dess betydelse Det finns ett stort gammalt byggnadsbestånd i Österbotten. Byar har av ekonomiska och kulturella skäl byggts upp främst längs vattendrag och stränder. Det österbottniska byggnadsarvet har stor spridning särskilt om man räknar in Kajanaland och södra delen av Lappland i Finland samt Norrbotten och Västerbotten i Sverige. De största österbottniska gårdarna är från tiden då båtbyggeri och tjärbränning förde resurser till Österbotten. De anspråkslösare byggnaderna, som backstugor och torp, ägdes av hantverkarna, fiskarna och folk som inte ägde mark. I Österbotten har det funnits skickliga timmermanssläkter som har verkat lokalt men även på andra orter i Finland.

Stundars bevarar byggnadsarvet

16 Solfbladet maj 2018

Projektet ger information Syftet med detta utbildningsprojekt är att hjälpa nuvarande och blivande ägare av gamla hus i Österbotten. Projektet ger information, kunskap och färdigheter, om hur man kan vårda och iståndsätta gamla gårdar genom kurser, föreläsningar, evenemang och studieresor. Kursinnehållet kommer att handla om införskaffande och möjligtvis flyttande och uppbyggande av husets stomme, reparation, inredning,

målning samt energilösningar. Även husets miljö, med trädgård och den omgivande byn kommer att behandlas. Stundars, Korsholm vuxeninstitut och massmedia informerar om projektets kommande händelser.

Bevara och öka uppskattningen av de gamla österbottniska gårdarna Under projektets gång önskar vi hjälpa människor att hitta kunskap och resurser för att sköta och restaurera gamla byggnader samt att hitta produkter och tjänster som behövs för boendet, såsom traditionella material, byggnadstekniker och skickliga hantverkare. Projektets mål är att inspirera människor att vårda gamla byggnader och miljöer som är en betydande resurs i Österbotten. De röda gårdarna med regelbundna fönsterrader är en viktig del av den österbottniska och samtidigt också den nationella identiteten. Målet är att också efterföljande generationer får njuta av den traditionella miljön. På lång sikt bidrar projektet till att öka intresset, synligheten och medvetenheten om det Österbottniska byggnadsarvet. Genom att aktivt bevara och vårda vår traditionella miljö, kan man förmedla budskapet att dessa byggnader med omgivningar är viktiga för oss som invånare, för by- och kommuninvånarna samt för österbottningarna. FOTO: PETER BÅSK

Projektet ”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten” ägs av Stundars r.f., som har haft museiverksamhet i Solf över femtio år. Museet grundades 1939 och är i dagens läge Finlands tredje största friluftsmuseum. Museet består av nästan 70 byggnader som flyttats till området sedan 1970-talet. Granne är ett bostadsområde med traditionella byggnader för ca 20 familjer. Sedan början av 1970-talet har

hundra rivningshotade bostads- och uthusbyggnader flyttats till byn och bostadsområdet är under ständig utveckling. Både under uppbyggnaden av museibyn och bostadsområdet har Stundars och främst seniorintendent Peter Båsk samlat på sig kunnande om traditionella österbottniska gårdar och reparation av gamla byggnader. Solf fick riksomfattande erkännande 2006, då byn blev vald till Finlands bästa bostadsområde. Projektet ”Gamla gårdar och miljöer – en hållbar resurs för Österbotten” har fått finansiering från Leader aktion Österbotten och pengarna kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Svenska kulturfonden stöder också projektet. Projektet genomförs i samarbete med Korsholms vuxeninstitut. Stundars har också tidigare haft ett Leader projekt under åren 2012–2014 som hette ”Utveckla Kompetenscentrum Byggnadsvård på Stundars”.


FÖRR OCH NU TEXT: PETER BÅSK MED INFORMATION AV MARTIN BÅSK

”Jockes byddje” i folkmun, senare Fastighets Ab H&H Båsk Byggnaden på bilden uppfördes av John ”Jocke” Båsk med start 1939. På grund av kriget och Jockes arbetskommenderingar stod bygget klart först 1945. Modellen fick han troligen från Lappfjärd , där han uppfört en liknande byggnad. Från 1945 bedrev Håkan Båsk cykelverkstad i en del av nedre våningen samtidigt som han handlade med produkter från jordbruket. I den andra delen fanns tillfälligt en skolsal för finska karelarbarn, folkförsörjningsbyrå, syateljé, frisörska och 1948-1949 även en fotoateljé. 1949 inledde Centralbutiken sin verksamhet och bedrev då livsmedels-, järn-, textil-, och lantbrukshandel i hela nedre våningen. Ägare var Håkan Båsk, Asrid och Henrik Båsk samt Lars Englund. Lars sålde sin andel till Håkan Båsk 1955. I övre våningen flyttade Henrik och Astrid Båsk med dottern in 1945. Grethel och Håkan Båsk flyttade in 1949. Jocke var far till Henrik och Håkan.

ARKIVBILD

FÖRR Foto taget 1960. Mjölkbordet till vänster användes av familjen Valter Berg och av ”Jocke”. I stången bredvid mjölkbordet fäste man hästen när man gick till butiken. I bakgrunden ser vi nybygget Solf sparbank ritat av Arkitektbyrå Erik Kråkström. FOTO: PETER BÅSK

Ps. Peter, Henriks son och kusin Martin, Håkans son har vuxit upp i ”Jockes byddje”.

NU Taget 2018. Kontorsflygeln i tegel till vänster på Centralbutiken kom till 1965. Rampen och trappan leder till filialbiblioteket i Solf och till flera andra mindre inhyrda företag bl.a frisör. Bankhuset med tillbyggnad är numera i privat ägo och i den gamla delen finns bl.a, blomsterhandel och frisörer. Agrolink har nyligen flyttat in i Aktias gamla banklokal som fanns i flygelbyggnaden till höger i bankhuset.

Solfbladet maj 2018 17


Hwad fordom timat SAMMANSTÄLLT AV BENGT BRORS

Klockaren Backman avliden Från Österbotten berättas att en i sitt slag märkelig man, klockaren i Solf pastorat Jakob Backman, aflidit den 20 oktober i sitt 45:te år. I Wasabladet läses om honom: ”Den afledne är mer än mången annan på samhällets höjder stående förtjent av några erkännande minnesord wid griften. Han war nemligen allmänt känd i dessa bygder såsom en skicklig och wan kirurg, då det gällde behandlingen, särdeles af gamla bensår och skador m.m., och wi känna mången, som säger sig hafwa honom att tacka för befrielsen från swåra plågor och långwariga lidanden. Han anlitades icke blott af allmogen, utan äfwen af ståndspersoner. Sin konst, naturligtwis ytterst beroende på stor naturlig fallenhet, skall han hafwa lärt, dels af afledne kyrkoherden, den tredubbla doktorn I. Wegelius, dels af sin mor, som lefwande såsom wi tro, ännu wid hög ålder i Kronoby gjort sig känd för sin lena magnetiserande hand, med hwilken hon genom gnidningar botat eller lindrat swåra hysteriska lidanden m.m. Så swåra att de till och med gått till sinnesrubbning. Hon hade fått underwisning i sin medicinska behandling af de i Österbotten i warmt minne lefwande doktorerna Hast och Hjertman. Många äro äfwen de, som i tacksamt minne skola bewara den afledne klockaren i Solf. Ära och heder åt hans minne, den anspråkslöse menniskowänlige mannen.” Helsingfors Tidningar 4.11.1865

18 Solfbladet maj 2018

Stöld i nödtider Ho kan följa den nu rådande nöden i dess former? Från bygderna omtalas jemte nödens fasor äfwen den talrika mängd af brott mot eganderätten, som mer eller mindre sammanhänger med denna. Har den ena uslingen en kaka eller mjöl, mer än den andra, så bortstjäles den. I Solf har nyligen en för stöld länge misstänkt blifwit omsider gripen. Denne usling har begagnat sin egen lilla son att krypa in i grannarnes wisthus genom små gluggar, och genom barnets biträde har han sålunda efter hand beskattat sin egen brors mjölqwarn, bodar, der gårdshusbönderne hwilar på bår, nyssblifna enkors sista mjölpåse och så widare, och wid huswisitationen funnos delar af hans sista stöld, ett får, som han slagtat, gömda under hans minsta i waggan liggande barn. Hufvudstadsbladet 20.4.1868 ................................................................

Korrespondens från Solf Solf i november. En liten utflygt till detta, nära 2 1/2 mil sommarwäg, men endast 1 mil winterwäg från Wasa belägna nya pastorat, sätter mig i tillfälle att derifrån meddela några notiser. Pastoratet, som räknar omkring 3000 innewånare, betjenas af en kyrkoherde och en kapellan. Den förre bor helt nära kyrkan å Stundars, tillförene åt kappellanen

anslagna prestbol, der wåningsbyggnaden, enligt synerättsutslag af den 21 oktober och församlingsmedlemmarnes begifwande, skall tillbyggas med ett par rum. Den sednare bor i Sundom, 3/4 mil från kyrkan belägna by, der husrum åt honom borde uppföras enligt ett reskript af den 1 oktober 1860. Kostnadsförslag för kapellansgård, slutande sig å 19.000 mk, war också redan uppgjordt, men om platsen för densamma kunde wederbörande ej sämjas, hwarföre domkapitlet måste lägga dem emellan. Sedan detta nyligen skett, har ett annat uppslag i saken gjorts. Med kapellanens samtycke beslöto socknemännen, wid en i dessa dagar hållen kyrkostemma, att på wederbörlig ort anhålla, det äfven kapellanen finge bosätta sig i kyrkobyn, för hwilken händelse socknemännen wore willige att till kapellansbol för 4000 mk inköpa och bebygga Anneberg skattehemman. Winner denna anhållan bifall, sker derigenom wäsendtlig nytta för samtlige wederbörande. Orgelbyggaren Bacharlassen har nu uppställt det nya, af honom förfärdigade orgelwerket i socknens kyrka. Dess pris är 6500 mk, och belåtenheten med werket är enhällig. För folkskolans sak nitälska begge presterne. Tillswidare hafwa dock endast anbulatoriska skolor beslutits, men så snart seminarierna kunna leverera tillräckliga lärarekrafter skall det icke stadna derwid. Amb. skolan i Solf by har en tid warit i werksamhet med fröken Hedberg såsom lärarinna, Att hon har godt sätt med sina elever och att desse, den gången jag besökte skolan omkring 60 till antalet, hysa wördnad och tillgifwenhet för henne, har jag


i Solf kyrkor. Ett ofantligt stenblock låg i wägen, men jemnades med jorden. ”Den gick efter hundraelfwa skott”, yttrade han härom. Hans ordningssinne war också högst märkeligt. Så hade han i sitt redskapslider på wäggarne målat bilder af de persedlar, hwarje knagg skulle uppbära, och äfwen det minsta redskap hade sitt namn inbrändt på skaftet. En räfsa hette t.ex. ”Blomster”, en annan ”Upphållswäder”. Hans båt hette ”Simpan” och dess inventarier ”Simpans lösbräde”...... Der så ske kunde, inbrände han äfven diverse rim på sina husgerådsartiklar, sålunda på en wattenså: ”Tät som Noaks ark, kostar blott 2 mark”.

att bese stället, hvarföre han öfvergaf sitt hemvist och helsade på kon i fähuset. Fattande behag för slika nattliga ströftåg, undersökte kon badstugans tillstånd för att utröna huru menniskorna kunde må uti densamma. Då gumman om morgonen skulle mjölka trodde hon på trolleri helt naturligen. Orsaken härtill torde få sökas i brist på foder för hästen. Ett bevis på trygghet hos vår allmoge är väl föraktet för lyxen att bestå sig lås för uthus.

Åbo Underrättelser 2.12.1875

Cyklon

................................................................

Den 26 juni 1918 fick man i Solf under ett åskväder bevittna ett kraftigt skydrag. Från Stadsfjärden hördes ett starkt brusande såsom av ett frambrusande tåg, och snart märkte man ute på grynnan en vattenpelare, som reste sig högt i luften, och i molnen ovanför iakttogs en väldig roterande strömvirvel, som hade formen av strut, med spetsen mot jorden. Virveln drog sig i västlig riktning och gick över ängarna mellan Munsmo och Solf byarna, där den huserade ganska vilt. Enrisbuskar och stenar fingo följa med och dansa ringdans uppåt luften. En ängslada lyftes helt upp och flyttades några meter från sin plats, då taket följde med i höjden som en betydlig bosstapp. Så dog cyklonen småningom bort, då den nådde skogen mellan Munsmo och Söderfjärden.

Vandringslust Då Solf nämndeman på resa till Pörtom tog nattqvarter på Johannisdals gästgifveri, satte han sin häst uti stallet för hållhästar, Denne påkom en obetvingelig lust

En räfsa hette t.ex. ”Blomster”, en annan ”Upphållswäder”. Hans båt hette ”Simpan” och dess inventarier ”Simpans lösbräde”...

Wasa Framåt 20.4.18 ................................................................

Solfbladet maj 2018 19

Faksimil: Historiska tidningsbibilioteket

erfarit. Till lärare i Sundom by har endast en person anmält sig, men ej befunnits antaglig. De medel, framlidne kammarrådet Rosenberg testamenterat till socknen, förwaltas såsom en stående fond af fattigwårdsstyrelsen, och komma räntorna deraf, att då fasta skolor i socknen inrättas, anwändas såsom understöd åt medellösa skolbarn. Framlidne kapellanen i församlingen Selin war en i mångs afseenden originel man. Hans ”stenpassion”, hwarmed icke bör förstås den så benämnda sjukdomen, utan en inrotad afsky för allt hwad stenrösen heter, war kanske det mest utmärkande draget hos honom. Då han tillträdde sin tjenst i början af 1860-talet war marken emellan landswägen och prestgården en med större stenar beströdd grusbacke. Några år senare en wacker trädgård med lusthus och en drifbänk af – huggen sten. Från sina åkrar lät han bortspränga stenarne, likaså från närheten af sitt sommarnöje på Swartö. Då han uppförde sin bostad på sistnämnde ställe, skulle denna få placeras, att han från fönstren hade utsigt till tre


I byautvecklingsplanen 2015-2025 genomförde Solf byaråd rf. en enkät där det framkom behov av ett äldreboende i byn. För att komma framåt med förplaneringen önskar byarådet nu genom denna intresseförfrågan få veta Dina åsikter och behov. Tanken är att det skulle bli ett handikappanpassat hyreshus i 2-3 våningar med hiss samt ett allmänt våningsplan. Ett biltak med kallt förråd skulle höra till varje lägenhet. Vi ber Dig därför kryssa för det/de alternativ Du anser lämpliga samt i sista punkten nämna övriga behov och önskemål.

1. De lägenhetsalternativ vi funderat på är:

1 rum och kök samt alkov 35 m2

2 rum och stugkök

50 m2

65 m2

3 rum och stugkök

2. Eftersom erfarenheter från andra motsvarande boenden visat att bastu sällan används, övervägs istället en gemensam bastu i huset, alternativt en vedeldad gårdsbastu. Bastu skulle då ingå i byggandet och ingå i hyran.

Bastu:

ja

nej

om ”ja”: Egen bastu i lägenheten

Gemensam bastu i byggnaden

Gårdsbastu i skild byggnad

3. Gemensamma utrymmen (ingår i hyran): ja

om ”ja”: Samlingsutrymme

Sociala utrymmen

Trädgård med möjlighet till odling

nej

4. Service (ingår inte i hyran men skulle finnas tillgängligt):

Matsal med kök

Hobbyutrymmen

Utrymme för t.ex. massör/frisör/gym

5. Fasadmaterial: trä

betong

6. Övriga önskemål eller kommentarer:

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

Dina önskemål och kommentarer är ytterst viktiga för hur vi går vidare med projektet. Går att lämna in i pappersform till Florina eller Solf service samt förstås per epost till solfbyarad@gmail.com Svaren måste vi få senast 3.6.2018

20 Solfbladet maj 2018

SENIORBOENDE I SOLF - INTRESSEFÖRFRÅGAN


SENIORIASUNTOLA SULVAAN - KYSELY Sulvan kyläkehityssuunitelman osana tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että kylässä olisi tarvetta senioriasunnoille. Asian esisuunnittelua varten kylätoimikunta haluaa nyt tällä kyselyllä selvittää teidän näkemyksiänne ja tarpeitanne. Suunnitelmissa on 2-3-kerroksinen vuokratalo, joka olisi varustettu hissillä sekä yhteistiloilla. Jokaisen asuntoon kuuluisi autokatos sekä lämmittämätöntä varastotilaa. Toivomme teidän valitsevan teille parhaiten sopivan vaihtoehdon tai vaihtoehdot sekä lopuksi kertovan omin sanoin toiveistanne.

1. Harkinnassa on seuraavat asunnot:

1 huone, keittiö ja alkovi, 35 neliömetriä

2 huonetta ja tupakeittiö, 50 neliömetriä

3 huonetta ja tupakeittiö, 65 neliömetriä

2. Aiempien kokemusten perusteella vastaavien asuntojen saunojen käyttö on hyvin vähäistä, joten taloon harkitaan yhteissaunaa tai vaihtoehtoisesti puulämmitteistä pihasaunaa. Saunan käyttö kuuluisi vuokraan.

Sauna:

Kyllä

Ei

Jos “Kyllä”, niin: Oma sauna asunnossa

Yhteinen sauna asuinrakennuksessa

Pihasauna erillisessä rakennuksessa

3. Yhteistiloja (kuuluvat vuokraan) Kyllä

Ei

Jos “Kyllä”, niin: Kokoontumistila

Yhteisiä oleskelutiloja

Puutarha viljelymahdollisuudella

4. Palvelut (eivät kuulu vuokraan mutta saatavilla)

Ruokasali ja keittiö

Harrastustilat

Tila hierojalle/kampaajalle/kuntosali

5. Ulkoseinien materiaali Puu Betoni

6. Muita toiveita tai kommentteja?

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

Mielipiteenne ovat tärkeitä projektinne jatkon kannalta. Voitte palauttaa tämän paperimuodossa Florinalle tai Solf Servicelle tai sähköpostitse osoitteseen: solfbyarad@gmail.com Toivomme vastauksianne 3.6.2018 mennessä.

Solfbladet maj 2018 21


Terveisiä kylätoimikunnalta Sulvan ikioma kyläjuhla lähestyy, H-hetki on lauantaina 9.6. Päivä alkaa kirkolta, jossa laulamme kauneimmat suvivirret Sulvan jousiorkesterin ja Bjarnen musiikkikoulun säestäminä. Sieltä Lilliputtijuna ajaa suoraan koululle, jossa voi syödä lihakeittoa, kuunnella juhlapuheita, katsella valokuvia ja osallistua metsästysseuran tietovisaan. Koulun pihalla on tarjolla Hem & Skolanin järjestämä OCR-rata, vapaapalokunnan paloauto sekä ajelua Lilliputtijunalla. Seuraavaksi voi suunnata Stundarsiin syömään possuja, kokeilla poniajelua tai vaikka perehtyä Sulvan maamiesseuran traktorinäyttelyyn. Päivä päättyy Sulvan nuorisotalolla, jossa ohjelmassa on musiikkia ja sketsejä. Ja siinä oli vasta osa ohjelmasta! Edellisessä numerossa kerroimme kylätoimikunnan edelleen harkitsevan senioriasunnon rakentamista. Työryhmän tavoitteena on talo, johon on miellyttävää muuttaa, edullista asua ja jossa palvelut ovat lähellä. Seuraavaksi on tarkoitus tehdä talosta luonnos ja sitä varten toivomme, että kerrot meille millaisessa talossa haluaisit vanhuutesi päivät viettää. Tartu tilaisuuteen ja täytä tämän numeron yhteydessä oleva kyselykaavake. Hyvää kesää toivottaa Sulvan kylätoimikunta!

Sulvan koulun seinät pullistuvat

Syksy tulee olemaan haaste Sulvan koululle, sillä oppilasmäärä kasvaa 21:llä oppilaalla lukuvuonna 2018-19. 24 oppilasta siirtyy yläasteelle ja kaikkiaan 45 oppilasta aloittaa ensimmäisen luokan. Koulussa tulee olemaan yhteensä 195 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Vuonna 2011 käyttöön otettu uusi koulu rakennettiin 150 oppilaalle. Oppilasmäärä on kuitenkin kasvanut vuosittain ja opetuksen järjestäminen kaikille 195

oppilaalle tulee olemaan haaste. Lapset joutuvat vielä odottamaan suurempia tiloja useamman vuoden. Kunnan viimeisimmän investointisuunnitelman mukaan vuonna 2008 tyhjennetty vanha koulu uudistetaan syksystä 2019 alkaen. Remontin pitäisi toteutua vuoden 2020 aikana. Syksyllä 2021 päivähoidon, aamupäivä- ja iltapäivähoidon sekä koulun pitäisi vihdoin saada tarkoituksenmukaiset tilat kylän keskellä olevassa kokonaisuudessa.

Kylätoimikunta myy punamultaa myös tänä vuonna Kylätoimikunta on keittänyt punamultaa myös kuluvalle vuodelle. Hinta on 2,50 euroa per litra. Bengt Brors hoitaa myyntiä, puh. 050 5855700

KUVA: PETER BÅSK

22 Solfbladet maj 2018


Maauimala remontoidaan kesäksi

Maauimalan remonttitarve tuli ilmeni viime kesänä, kun kunnallispoliitikko Lasse Gästgivarsin lahjoittamaa liukumäkeä asennettiin. Hiekkasuodatin, puhdistuslaitoksen pumput ja altaiden tikkaat pitää uudistaa. Kloorin annostelu vaihdetaan käsipelistä koneelliseksi. Myös lämmityslaitteisto korvataan tehokkaammalla, mikä tietää säästöjä vuosikuluissa.

Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, voidaan uimala avata viimeistään kyläjuhlien yhteydessä 9.6. Samalla saadaan toivottavasti myös uusi liukumäki käyttöön. Ensi vuonna on aika uudistaa uimaaltaan seinämät ja pinnoitus. Samalla uudistetaan läpiviennit ja mahdollisesti

valaistus. Isolle uima-altaalle hankitaan myös uusi peite. Maauimalaa hoitaa Folkhälsan i Solf-Sundom kuten tähänkin asti. Paikalta löytyy iso ja pieni allas, pukuhuoneet, wc sekä kioski. Uimala on auki päivittäin hyvän kelin aikaan. Sateisella ja kylmällä säällä uimala on kiinni.

Kesäkirppis Sulvassa 22.7. kello 12-16

Sulvalaisten määrä kasvoi viime vuonna kolmellatoista

Sunnuntai 22.7. kannattaa varata Sulvan kesäkirppikselle.

Sulvan asukasluku kasvoi 13 hengellä vuoden 2017 aikana. Vuoden lopussa asukkaita oli yhteensä 2075. Heistä 1732 (83 %) oli ruotsinkielisiä, 303 (15 %) suomenkielisiä ja 40 (2 %) äidinkieli oli jokin muu.

Kirppispöydän voi pystyttää omalle pihalle tai auton takakonttiin nuorisotalon parkkipaikalla. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.7. osoitteeseen solfbyarad@gmail.com. Laita sähköpostiin nimi, puhelinnumero, myyntipaikka ja minkätyyppistä tavara myyt. Julkaisemme 15.7. kartan myyntipisteistä osoitteessa www.solf.fi. Sommarloppis i Solf - Facebook-tapahtumassa voit seurata mitä muut myyvät ja julkaista kuvia omasta tarjonnastasi. Muista myös hankkia ilmapallo, jonka voit laittaa opasteeksi myyntipisteellesi johtavan pihatien risteykseen.

Miehiä oli yhteensä 1031, joista 865 ruotsinkielisiä, 149 suomenkielisiä ja muita 17. Naisten määrä oli 1044, joista 867 ruotsinkielisiä, 154 suomenkielisiä ja muita 23. Lähde: Tilastokeskus, Mustasaari

Solfbladet maj 2018 23


K - Posti Ab

Presentbutik och kafé - öppet varje dag hela sommaren

Öppet alla dagar 25.6–15.8 kl. 11–16 Bybor, djur, aktiviteter, guidningar! • Barnkalas 27.6 • Hantverksfest 7.7 och 4.8

Lahjaputiikki ja kahvila - auki päivittäin koko kesän Stundarsvägen 5, Solf/Sulva Fastighetsskötsel Dräneringsarbeten Gräv- och traktorarbeten Mindre renoveringar

Posti Green

På dramavandringar träffar du Zacharias Topelius och flickan!

www.cirkas.fi

Tel (06) 344 2200 www.stundars.fi

Kiinteistöhuolto Salaojatyöt Kaivuu- ja traktorityöt Pienemmät remontit

BEAUTY SALON & NATURAL COSMETICS

& 0500 776624

www.bellasandvik.fi • Puh/Tel: 044 24 22 950

Elinstallation Sundströms Sundströms Sähköasennus Elinstallation Sähköasennus

Nissustået 10A 65460 Tölby 050-3396084 Nissustået 10A 65460 Tölby 050-3396084

Adress / Osoite Solfvägen 106 65450 SOLF Guy Westerlund Tomas Smedman Per Rönnqvist

• Professionell städning för företag och hem • Vi utför städuppdrag i Korsholm, Vasa och Malax

service@stg.fi

Sofia: 044 323 7786

050 3844 300 Tel. 06-346 2111

www.sparbanken.fi

Magnus Nyberg Bygger, inreder & diamantborrning

Klippis

Kira 050 5444 694

Tel. 050 4684 849, magnus.nyberg@netikka.fi

FRISERING MARLÉN Bankhuset, tel. 044 3440 192

Salong Adam & Eva Katarina Blomster Tel. 050 330 7934

Ab Sofias Städservice

Myrvägen 25, SOLF Direktförsäljning. Ring 050 - 4036 472 www.hultholms.fi

Solf blomsterhandel Sulvan kukkakauppa 344 0633

Solfvägen 213

• Fina vårblommor samt binderier • Bra urval av krukor och kort m.m. Öppet: Må–Fr 9.00–17.00 Lö 9.00–13.00

2 juli–12 augusti Må–Lö 9.00–13.00

Solf LantbruksCenter LANTBRUKETS SPECIALAFFÄR 24 Solfbladet maj 2018

Anette Westerback

Det mesta för jordbruket och hemträdgården från vårt lager Tel. 344 0515

Profile for Solfbladet

Solfbladet 1/2018  

Solfbladet 1/2018  

Advertisement