__MAIN_TEXT__

Page 1

SOLFBLADET Maj 2015 / Årgång 9 Nr. 17

Byarådet kokar rödmylla Marthorna är aktiva

Ekologisk frissa

Cirkas flyttade till Stundars

Reilua kulutusta Sulvalla

s. 4–5

s. 8–9

s. 15

s. 18

Solfbladet maj 2015 1


INNEHÅLL Sid. 2 Hälsning från byarådet Sid. 3 Aktuellt från Solf Sid. 4–5 Reko-ringen är populär i Solf Sid. 6–7 Generationsväxling bland marthorna i Solf Sid. 8–9 En ekologisk frissa mitt i Solf Sid. 10–11 Akuellt i Solf Sid. 12–13 Aktuellt i Solf Sid. 14 Aktuellt från Stundars Sid. 15 Cirkas flyttade till Stundars Sid. 16-17 Hvad fordom timat i Solf Sid. 18–19 Suomenkielinen yhteenveto

Hälsning från byarådet Byautvecklingsplanen för Solf blev klar i fjol. Planen baserar sig på en invånarenkät som genomfördes våren 2014. Målsättningen är att med hjälp av denna plan mera aktivt kunna medverka och bidra till utvecklingen av Solf, som en levande landsbygd i framtiden. Idéerna och utvecklingsförslagen var många och projektets arbetsgrupp gjorde ett gott arbete. Inför verksamhetsåret 2015 har vi alltså Solfbornas önskemål och behov i åtanke. Planen finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling och Leader. Du kan läsa om den i tidigare nummer av Solfbladet.

SUSANNA VESTLING, ORDFÖRANDE

Byarådet har traditionsenligt kokat ny rödmylla och de som är intresserade kan kontakta Bengt Brors. Vi planerar även ett gårdsloppis 19.7 i Tallbacks- och Himisbackområdet och mer information om evenemanget hittar ni i tidningen. Dessutom planeras ett bya- och föreningsinformationstillfälle i augusti. Närmare information om dessa båda tillfällen publiceras också på Solfs webbsida. Vi hoppas att alla föreningar, företagare och Solfbor aktivt använder Solfs webbsida och även skickar in aktuell information om t.ex. kommande evenemang. Kontakta oss gärna om ni har idéer eller förslag ni vill lyfta fram och vidareutveckla i Solf.

Solfbladet ges ut av Solf byaråd r.f., en förening som har fungerat sedan år 2000 för att driva Solfs invånares intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, samt befrämja en positiv utveckling av byn. I styrelsen sitter representanter från många olika föreningar som verkar i Solf med omnejd. Redaktion: Sara Bergström (ansv.), Bengt Brors, Peter Båsk, Lotta Flemming, Kenth Nedergård, Susanna Vestling. Sammanfattning: Lotta Flemming Översättningar: Sirpa Båsk Annonser: Bengt Brors, Mikael Englund Pärmbild: Peter Båsk Layout: Kustmedia Ab Tryck: Fram 2015 Upplaga: 1000 ex

Glasskiosken Solstrålen som försett Solfborna med lösglass ett par somrar kommer att öppna igen i slutet av maj. Bilden tagen sommaren 2013 av Peter Båsk.

Solf byaråds styrelse 2015 Ordf Susanna Vestling, vice ordf Peter Båsk (Stundars), sekr Mikael Englund (Solf lokal-tv), kassör Bengt Brors (Hembygdsforskarna), ansv Solfbladet Sara Bergström (Solf fria församling), byggansvarig Greger Snickars Övriga medlemmar: Ebba-Stina Beukelman (Röda korset), Jeanette Kecklund (Bjarnes musikskola), Arne Lervik (Solf IK), Olof Lund (Solf lantmannagille), Jan Lundström, Lise-Lotte Molander (Munsmo by), Charlotta Risku, Emelie Sandelin (Solf UF), Anna-Lena Sjöberg (Folkhälsan), Ari-Pekka Soini (Vaasan Agility), Tove Söderholm (Korsholms sportryttare), Sven Wester (Söderfjärdens hembygdsförening), Annette Paulin (Hem och Skola), Tina Westerlund (webb) Kontaktuppgifter till ordförande: susanna.vestling@gmail.com eller 050-5235 404

2 Solfbladet maj 2015


Aktuellt från Solf:

Byarådet kokade rödmylla Solf UF förnyar taket AV PETER BÅSK

Solf ungdomsförening har fått 10.000 € i bidrag från Suomen Kotiseutuliitto. Pengarna skall användas till förnyande av paviljongdelens tak som lider av läckage. Fuktskadorna syns under takkanten och taket har sjunkit en del av skadorna. Hela takkonstruktionen måste förnyas och det kommer att ske sommaren 2016.

Solf byaråd kokade traditionsenligt rödmylla under ledning av Greger Snickars i slutet av april. Detta år blev det 1.800 liter. Pris för en dunk 2.50 €. Bengt Brors säljer.

En av veteranerna, Arne Lervik, assisterar.

Ny frissa öppnade i centrum AV SARA BERGSTRÖM

Sedan januari i år har Katarina Wahlsten haft sin frisersalong i ett rum i gamla centralbutiken i Solf. Katarina har jobbat som frisör sedan 2004, både på salong Cameleonten i Vasa och hemma medan hon bodde i Stundarsbyn. Än så länge är hon ensam i det mysiga ombyggda utrymmet. I augusti får hon sällskap av en frisör till, Jessica Aho. – Läget är perfekt. Mitt i centrum och välventilerat, säger Katarina.

Sirpa Båsk var en av de första kunderna i det nyöppnade Klippis.

Försäljning, service och reservdelar!

Trevlig sommar! önskar Solf Byaråd

Cirkelvägen 15, 65100 Vasa • tel. 318 2950, 0500-364 688 • www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi Solfbladet maj 2015 3


Reko-ringen i Solf har ca 500 medlemmar. Två torsdagar i månaden samlas producenter och kunder vid UF.

Reko-ringen är populär i Solf AV SUSANNA VESTLING

Ett par torsdagar per månad samlas olika producenter vid Solf UF i Solf och levererar sina varor direkt till kunderna. Närproducerade produkter, t.ex. grönsaker, ägg, lamm- och nötkött, hembakat färskt bröd och olika mjölsorter säljs till konsumenterna direkt och utan mellanhänder.

Illustration: Petra Långfors

Allt som krävs är att konsumenten på förhand via REKO Solf Sulvas Facebook-sida beställer varorna, hämtar och betalar sina livsmedel enligt anvisningar. Reko (Rejäl Konsumtion) är en modell där producerade varor säljs direkt och utan mellanhänder. Försäljningen kan ske via skriftliga avtal eller separata beställningar till varje utdelningstillfälle. Betalningen sker enligt överenskommelse mellan producent och konsument, t.ex. kontant, kortbetalning eller faktura. Utdelningstillfällena utannonseras i god tid av Reko-ringens admi-

nistratörer. Producenten levererar sedan de på förhand beställda produkterna till en angiven mötesplats och tidpunkt.

Idén kom från Frankrike Idén till den österbottniska Reko-modellen, så kallade Reko-ringar, fick projektkoordinatorn för Eko Nu!, Thomas Snellman, när han besökte vänner i Frankrike. Där fick han delta i ett utdelningstillfälle i en liten fransk stad och se hur närproducerade varor levererades till konsumenterna på en sportplan. Enligt den franska modellen levererar

MÖTESPLATS PRODUCENT

R E KO

4 Solfbladet maj 2015

KONSUMENT

producenterna färska, säsongsbetonade och ofta ekologiska produkter till kunderna till ett på förhand överenskommet pris. – I Frankrike hade de en försäljningsmodell där konsumenterna gjort 6-månaders avtal med producenterna, berättar Ann-Sofi Ljungqvist, som också varit med och planerat pilotverksamheten för de österbottniska Reko-ringarna. När Thomas Snellman återvände till Finland tog han kontakt med Yrkesakademin i Österbotten (YA) och Företagshuset Dynamo (Foodia), som insåg att en sådan verksamhetsmodell kunde gynna de österbottniska producenterna. Verksamheten, som döptes till Reko, främjar främst småskaliga livsmedelsföretagare med speciella produkter och delikatesser. Modellen lämpar sig också väl för sådana som är intresserade av att starta en produktion eller verksamhet, kanske som biinkomst eller på hobbynivå. Inom ramen för projektet Eko Nu, som ägdes av Yrkesakademin i Österbotten och finansierades av NTM-centralen i Österbotten, inleddes en pilotverksamhet 2013. Två Reko-ringar startades sommaren 2013 i Gamla Vasa och i Jakobstad. Reko-ringarna fick snart allt fler kunder och medlemmar och planeringsgruppen insåg att det fanns utrymme för fler ringar. Verksamheten utökades med REKO Solf Sulva-ringen sommaren år 2014. Från starten år 2013 utsågs en arbetsgrupp bestående av Ann-Sofi


Ljungqvist, Petra Långfors, Mia EhrnströmFuentes, Råholm Linda och Magdalena Lindroos. – Gruppen, som idag utökats med medlemmarna Katarina Martonen och Marika Birell, administrerar Reko i Solf och i Vasa, berättar Ann-Sofi Ljungqvist och tillägger att de planerar vilka produkter, bestämmer utdelningsdatum samt upprätthåller Facebook-sidan.

Inga mellanhänder Reko-modellen bygger på ett ömsesidigt förtroende som upprätthålls genom kommunikation mellan producent och konsument. Ann-Sofi berättar att Reko-verksamheten baserar sig på två principer. Den ena är att varorna ska beställas i förväg och den an-

Christer Finne är en av producenterna inom Reko-ringen. Han levererar varor till nästan alla utdelningstillfällen. Här är det Christers dotter Rosmarie Finne som tillsammans med sin dotter levererar de beställda varorna.

dra är att producenterna själva ska vara på plats vid utdelningen av varorna. De flesta Reko-köpare väljer att köpa sina varor via ringen, eftersom de kan köpa färska och ofta ekologiska produkter med känt ursprung. De stöder dessutom lokala producenter och betalar inte till mellanhänder. Köparen betalar på så sätt inte för onödiga förpackningar och transporter. Reko-ringen i Solf har för närvarande ca 500 medlemmar. För att kunna marknadsföra produkter och göra beställningar upprätthåller arbetsgruppen en Facebook-sida som heter Reko Solf Sulva, där följande utdelningsdatum annonseras. Producenterna meddelar vilka produkter de säljer och konsumenterna gör förhandsbeställningar till ett överenskommet pris.

När konsumenterna hämtar sina produkter träffar de producenterna och har möjlighet att få information om varorna. En som gärna köper närproducerade produkter via Reko-ringen är Elinor Påfs från Tölby. Hon brukar bl.a. köpa tomater, bröd och ägg. Fårkött har hon också köpt. Elinor tycker att det är bra att det ordnas försäljning av närproducerade produkter. – Dels för att man vet varifrån de kommer och att det är färskt, säger hon. Dessutom är det bra att de som säljer får en större andel och köparen kan stöda lokala producenter. Christina Flemming och Rabbe Eklund tycker också att det är bra att kunna stöda lokala producenter. De köper också produkter som inte finns i den lokala butiken.

Jenny Haglund och sonen Matheo har köpt potatis.

Reko-ringen administreras idag med hjälp av talkokrafter, förklarar Ann-Sofi Ljungqvist. Det finns ingen registrerad förening eller organisation som upprätthåller verksamheten. Solfbladet maj 2015 5


Glada Solfmarthor på höstutflykt till Björköby och Bodvattnet runt-leden. Foto: Mikaela Nykvist

Generationsväxling bland marthorna i Solf AV LOTTA FLEMMING

Det har skett en generationsväxling inom Solf Marthaförening. Våren 2014 gav de äldre marthorna över ordförandeklubban och ledarskapet för föreningen till Marthaslungorna, som de yngre marthorna då kallade sig. De äldre bildade en egen krets som fick namnet Amandakretsen. 6 Solfbladet maj 2015

– Föreningen har vuxit snabbt, berättar Mikaela Nykvist, som är ordförande för Solf Marthaförening. När Marthaslungorna bildades 2010 var vi 7–8 stycken. Nu är vi omkring 40 yngre marthor i föreningen. Generationsväxlingen var de äldres initiativ. Marthaslungorna bestämde sig efter övervägande att ta över ledarskapet. Alternativet var att föreningen skulle lägga ner verksamheten. Solf Marthaförening är en relativt stor förening, en av de största i Vasabygdens Marthadistrikt. Antalet medlemmar är

nära 70. Marthaföreningen har bred verksamhet. – Vi träffas cirka en gång per månad. På senaste träff var temat trädgårdsplanering och då var Amandakretsen också inbjuden. Vi har också haft olika provsmakningar, till exempel vin, cider, whisky och choklad, räknar Mikaela upp.

Män är välkomna Det senare får en att undra om inte männen har lockats att delta i verksamheten, och hur är det – FÅR män vara med?


Aktuellt i Solf:

Marthafakta Föreningen grundades 1899 och var då tvåspråkig. Föreningen fick namnet Bildning i hemmen och syftet var att främja folkbildning bland kvinnor. Föreningen stötte på motstånd direkt när generalguvernör Bobrikoff inte godkände stadgarna. Föreningen beslöt då att byta namn till Martha, som var ett täcknamn. Martharörelsen arbetade bland annat för kvinnlig rösträtt och grundade hemskolor för barn och vuxna. År 1924 delades organisationen upp på språklig grund och Finlands svenska Marthaförbund bildades. Under årens lopp har marthorna agerat för inte bara kvinnliga jämställdhetsfrågor och andra samhällsfrågor. Konsumentupplysning och ansvar för miljön är andra centrala teman. Finlands svenska Marthaförbund består av ungefär 200 föreningar, som är organiserade i tretton distrikt. Kretsar är oregistrerade föreningar som lyder under en marthaförening. Förbundet har omkring 10 000 medlemmar. KÄLLA: FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND

– Jodå, försäkrar Mikaela. Det enda som inte får förekomma inom Martha är att man utesluter någon. Men i Österbotten har inte männen ännu riktigt hittat till Martha. I södra Finland är det vanligare med manliga medlemmar.

Amandakretsen Birgitta Lindros håller i trådarna för Amandakretsens verksamhet. Sammankallare kallar hon sig. Kretsens deltagarantal har sjunkit den senaste tiden. En orsak tror Birgitta var att förbundet

höjde medlemsavgiften. Amandakretsen har också ett omväxlande program. – Vi har haft diakonissan på besök, läst sagor på dagis och varit på utflykt till Kristinestadstrakten då vi hann både med museibesök, lunch på Soldattorpet och Kristinestads marknad. Vi har också gjort morsdagspaket åt ensamstående mödrar i Lettland, berättar Birgitta. Marthorna står nu inför en sommarpaus men på hösten drar verksamheten igång igen. Så småningom får man också börja planera för Solf Marthaförenings 100-årsjubileumsfest år 2017.

Nu bor det över 2000 personer i Solf AV Bengt Brors Befolkningsökningen fortsatte under år 2014, en ökning med två procent under året. I slutet av år 2014 fanns det 2055 Solfbor. Av dem var 1713 svenskspråkiga (83,35 %), 304 finskspråkiga (14,8 %) och 38 personer (1,85%) talar ett annat språk.

Nu finns Solfbladet på webben! Könsfördelningen är jämn, med

aningen större andel kvinnor. 1044 in via Solfs eller direkt ärGå kvinnor (854hemsida svensktalande, 154på www.solf.fi/solfbladet.html finsktalande och 26 övriga språk) och 1011 är män (849 svenska, 150 finska, 12 annat språk). Källa: Statistikcentralen via Korsholms kommun.

Utredningar över bebyggelsen på Snåfsbacken och Ribackan i Munsmo AV Lotta Flemming Margit Holm har sammanställt två nya utredningar över bebyggelsen i Munsmo by. Den ena handlar om den gamla bebyggelsen och släktleden på Snåfsbacken med omnejd. Utredningen omfattar nästan 20 sidor med fakta om nuvarande och tidigare gårdar och deras invånare. Den andra utredningen berättar om bosättningen på Ribackan före och efter skiftesregleringen 1898–1905. Ribackan har fått sitt namn av de många riorna som stod där. Där fanns också bland annat småskola och mangelhus. Här får vi bland annat läsa om seder i samband med begravningar och om skolbespisningen den tiden.

Mikaela Nykvist, ordförande för Solf Marthaförening, önskar flera medlemmar välkomna till både de äldre och de yngre Marthornas gemenskap. Foto: Lotta Flemming

Utredningarna bygger på uppgifter från kyrkoarkivet, intervjuer, hembygdslitteratur och släktutredningar. Om du önskar köpa utredningarna kan du kontakta Bengt Brors. De kostar 3 respektive 2 euro. Solfbladet maj 2015 7


Mikaela Sjöberg fick allergiska reaktioner av hårfärgningsmedlen och vidareutbildade sig till ekofrisör.

En ekologisk frissa mitt i Solf AV SUSANNA VESTLING

Mikaela Sjöberg driver sedan många år frisörsalongen Clippo på Solfvägen 213. Liksom för många andra frisörer var det allergier och överkänslighet för kemikalier, som motiverade henne att vidareutbilda sig till ekofrisör. Mikaela blev certifierad ekofrisör 2011 efter att ha gått en påbyggnadsutbildning för frisörer vid Prakticum i Helsingfors. 8 Solfbladet maj 2015

Under utbildningen var det en dansk föreläsare som berättade att den yrkesverksamma tiden för frisörer i genomsnitt är nio år, inklusive utbildningstiden. Mikaela tillägger att av de som utexaminerades som frisörer samtidigt som hon är bara tre-fyra fortfarande verksamma frisörer. En del frisörer slutar på grund av hälsoproblem, som t.ex. allergier, nackoch ryggproblem och andra på grund av olika livssituationer. – Det är jättemånga frissor som blir allergiska och får besvär, berättar Mikaela. Mikaela säger att hon också antagligen skulle ha slutat jobba som frisör om hon inte vidareutbildat sig till ekofrisör.

– Jag började få mycket besvär med diverse allergier och astmakänningar, förklarar hon och säger att allt vad vi sätter på oss får vi i oss. Oftast är det paraphenylenediamine (PPD), som ger allergiska reaktioner. PPD finns i de flesta kemikaliska hårfärgningsmedel, eftersom detta färgämne är permanent och hårtvätt inte försämrar färgen. Personer som får allergiska reaktioner upplever ofta en brännande eller svidande känsla i t.ex. hårbottnen. Färgbehandlingar kan orsaka plötsliga allergiproblem. – Småningom får kroppen nog och reaktionerna kan komma sent i livet. Det finns också doftkänsliga personer, som väljer att gå hos ekofrisörer, liksom


även gravida eller ammande kvinnor. Eller människor som helt enkelt väljer att leva mera ekologiskt. Ekofrisörer använder produkter och färger som är baserade på naturliga och vegetabiliska råvaror, som inte belastar håret, människan eller miljön. – Det är inspirerande och man lär sig vartefter, säger Mikaela.

Alla reagerar individuellt På frågan om vad som är den största utmaningen för en ekofrisör svarar Mikaela att alla reagerar individuellt. Varje människa reagerar olika beroende på kroppens pH-värde.

”Mikaela anser att det är viktigt att tänka på miljön och vad vi lämnar efter oss. Det är skillnad på ekologiska och naturliga produkter.” – Det beror på hur sur eller basisk du är i kroppen, förklarar hon och berättar att speciellt för mörka färger har pHvärdet stor inverkan. Dessutom påverkas också färgbehandlingen av vad som redan finns i håret, t.ex. tidigare färgbehandlingar. Mikaela berättar att det finns vissa begränsningar för en ekofrisör.

– Permanenter går inte att genomföra, förklarar hon och nämner att också stylingprodukter är svåra att hitta. Hurudana produkter använder en ekofrisör? Mikaela anser att det är viktigt att tänka på miljön och vad vi lämnar efter oss. En ekofrisör jobbar med samma sak som en vanlig frisör men använder ekologiska växtfärger, som är mera kund- och miljövänliga. Det är skillnad mellan ekologiska och naturliga produkter. Ekoprodukterna ska vara giftfritt odlade och med enbart milda och godkända konserveringsmedel, berättar Mikaela. De naturliga produkterna innehåller ingredienser från växtriket, men är kanske inte helt giftfria och kan även innehålla konserverings- och emulgeringsmedel.

Indigo, henna och cassia Det flesta av sina produkter köper Mikaela från ett företag, som handlar med ekologisk mat. Det är tre pigment i pulverform, som utgör grunden i färgningar; svart (indigo), rött (henna) och guld (cassia). Färgerna fås från växter som växer i varma länder. Pigmenten och nyanserna kan variera något beroende på växtförhållanden. Örter används också för vård av hårbottnen och t.ex. kamomill och kottar kan användas som naturliga produkter för att hjälpa till vid hårfärgning. Grått hår måste förpigmenteras och vid blonderade slingor används en treprocentig apoteksväteperoxid, som också används inom sårvård. Den blandas sedan med leror och oljor. All form av hårvård går att genomföra med hjälp av t.ex. olika oljor. – Man får lära sig nytt hela tiden och det är positivt. Mikaela avslutar med att säga att hennes intresse för ekofrisering ökar ju mer hon lär sig. – Jag tror på det jag gör och jag tycker om att jobba med växtfärger.

Aktuellt i Solf:

Hundbajs - nej tack! Byarådet påminner alla hundägare att hålla sina hundar kopplade under hundpromenaderna, så att alla kan känna sig säkra när de är ute och promenerar eller cyklar i Solf. Ytterligare en uppmaning är att plocka upp hundbajset efter sin hund i tätare bebyggelse där många promenerar. Respektera att alla kanske inte gillar hundbajs på sin gräsmatta eller att trampa i det under motionsrundan.

Inget postombud i Solf AV Kenth Nedergård Sedan början av april finns inget postombud i Solf. Inredningsbutiken Cirkas, som tidigare fungerat som postombud, sade upp avtalet med Posten per sista mars i och med att butiken flyttat till Stundarsområdet. Posten har sökt en ersättande aktör, men inte lyckats finna någon. Privatpersoner har engagerat sig i jakten på nya ombud och Solf byaråd har kontaktat KPO för att utreda närbutikens intresse för uppdraget. Men tyvärr finns det ingen lokal aktör, som ställer upp på de villkor, som Posten ställer i förhållande till den ersättning de betalar. Solfborna får nu styra kosan till Kmarket i Sundom, för att skicka och hämta paket och postförsändelser. Butiken fungerar tills vidare som lokalt postombud för Solfborna. Butiken har öppet på vardagar kl. 8-21, på lördagar kl. 8-18 och på söndagar kl. 12-18.

Solfbladet maj 2015 9


Aktuellt från Solf:

Nybyggare i Solf AV KENTH NEDERGÅRD

De första tomterna på nya bostadsområdet Björngärdan i Solf utdelades av samhällsbyggnadsnämnden den 16 april 2015. Tre av de fyra egnahemshustomterna hittade direkt intresserade nybyggare. Tomterna tillföll paret Laura Moisio och Toni Aho, paret Tuomas Flink och Johanna Hagman samt paret Louise Westerholm och Jan-Anders Österblad. Den fjärde och sista lediga egnahemshustomten kan nu sökas av vem som helst, som är intresserad av att börja bygga i Solf. På området finns även två parhustomter, men dessa väckte inget intresse ännu i detta skede.

De första tomterna på nya bostadsområdet i Björngärdan har delats ut.

Nytt företag rostskyddar bilar i Solf I september 2014 startade Tom Svarvars ett nytt företag i Solf, Toms rostskydd. Företaget finns i samma fastighet som STG bilverkstad på Solfvägen 106. Tom är ingen ny företagare i branchen. Han har haft liknande verksamhet både i Stockholm och i Malax där han är bosatt. Tom använder en i Finland ny metod “Krown rostskyddsbehandlingprogram”.

Han är den andra företagaren med den metoden. Medlet Krown T-40 är en inhibator och idén är att medlet utesluter och trycker undan fukt och vatten från underlaget och skyddar mot rost. Behandlingen kan göras året om oberoende av väderlek. Behandlingtiden är ett dygn och garantitiden är 18 månader. Vart tredje år upprepas behandlingen. Tom sysslar också med polering av bilar med långtidsvax som läggs på i två omgångar.

Toms rostskydd finns vid STG.

Behandling kan göras året om.

AV PETER BÅSK

10 Solfbladet maj 2015


Kommunen köpte mark i Solf

LEENDE HEM ÅT.

AV KENTH NEDERGÅRD

Kommunstyrelsen har den 7 april köpt fastigheterna Genas RNr 7:38 och Myllymäki RNr 7:72 i Solf av Metsä & Talo Myllykangas Oy med avsikt att detaljplanera området för bostäder. Fastigheterna är belägna intill varandra och är tillsammans enligt fastighetsregistret 13 435 m². Fastigheterna gränsar till Solfvägen och på området finns möjlighet till el-, vatten- och avloppsanslutning.

Kommunen fortsätter även diskussionerna med ägarna till angränsade markområden för att eventuellt kunna detaljplanera ett större område för bostadsbyggande i centrala Solf. I delgeneralplanen för Solf anvisas området som småhusdominerat område, vilket kan kompletteras och förtätas med detaljplan.

Får det vara ett placeringserbjudande? På Aktia Bank upp till 2,5 % årlig ränta! Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen med Aktias övriga sparprodukter. Fråga mer om våra erbjudanden och boka tid för en träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470. Kom till Aktia, det blir bättre så. Aktia Bank, Solf Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan ändras enligt marknadssituationen. Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Välkommen till Sundom! Vi betjänar dig med livsmedel, Veikkaus, gas, bränsle och postärenden. Öppet Må-Fre 8-21, Lö 8-18, Sö 12-18 Här vid Solfvägen, ska det planeras för fler bostäder.

Har du idéer som byarådet ska ta sig an? Kontakta ordförande Susanna Vestling

Solfbladet maj 2015 11


Aktuellt från Solf:

Karin Luther Akupunktur på skrev en roman Söderfjärden AV PETER BÅSK

Boken ges ut på eget förlag via Scriptums förlagsservice. Som själva nyckelhålet har också en egen Facebook-sida (sök på bokens titel).

På Södernäsvägen nära Söderfjärdens pumpstation bor Karola Lytts i ett nybyggt hus sedan 2004 och där trivs hon med familjen som fisken i vattnet. Karola är något så ovanligt som diplomerad akupunktör och terapeut i traditionell kinesisk medicin (TKM) och dessutom magister i hälsovetenskaper och hälsovårdare. Redan på 90-talet när Karola utbildade sig till hälsovårdare blev hon intresserad av naturmedicin. Hennes starka engagemang att utveckla vården drev henne vidare att utbilda sig till magister i hälsovetenskaper. Hon har arbetat med utvecklings- och forskningsprojekt inom vården samt inom internationell läkemedelsforskning. Hennes arbete inom läkemedelsforskningen blev avgörande för beslutet att inrikta sig på tradionell kinesisk medicin och i synnerhet akupunktur. Karola har en treårig traditionell kinesisk akupunkturubildning av godkänd internationell standard. Hon har diplom från Akupunkturakademin i Stockholm

och har praktiserat vid universitetssjukhuset “Jiangxi University TCM” I Nanchang i Kina. Solfbladets utsända som har problem med axlar och nacke sedan en skada i ungdomen och tidvis problem med ryggen beslöt att ta akupunktur och torrkoppningsmassage samtidigt med intervjun. Behandligen upprepades en gång till och resultatet blev gott. Två gånger är för litet så jag kommer att återvända. Det var inte första gången jag behandlas med akupunktur. Redan på 70-talet när jag bodde i Bagdad fick jag akupunkturbehandling med bra resultat. Karolas mottagning har en egen webbsida www.akupunkturtranan.fi där kan man få utförlig information. Hon jobbar heltid med detta sedan 1.1 2014.

Akupunktur.

Torrkoppningsmassage.

AV LOTTA FLEMMING

Som själva nyckelhålet heter en färsk bok som solfbon Karin Luther har skrivit. Det är en roman, en fiktiv berättelse om en österbottnisk familj. Handlingen kretsar kring Disa, som diagnostiseras med en obotlig sjukdom. Läsaren får ta del av hennes tankar kring sjukdomen och döden samt minnen av händelser från livet med familjen. Förhållandet till de nu vuxna barnen och deras familjer och förhållandena barnen emellan förändras när den återstående tiden tillsammans är kort. Som själva nyckelhålet är Karins första bok. Karin är specialsjukskötare med intresse för palliativ vård och sorgbearbetning. En stor del av yrkeslivet har hon ägnat åt internationella adoptioner, och arbets- och livserfarenheter avspeglar sig i händelserna i boken med adoptionsfrågor som en röd tråd. Handlingen är realistisk och många kan säkert känna igen sig i de tankar och känslor som förmedlas i boken. Trots att temat bitvis är svårt finns det en balans mellan glädje och sorg. En trevlig detalj är att händelserna utspelar sig i trakter som nog är bekanta för många av Solfbladets läsare. 12 Solfbladet maj 2015

Grönsakskiosk öppnade i Rimal


Kransnedläggning på veterandagen Nationella veterandagen 27.4 uppmärksammades då en krans lades ned vid hjältegraven i Solf. Denna veterandag var mycket speciell eftersom det nu gått 70 år sedan freden i Lapplandskriget 27.4 1945. I år är det den 29:e veterandagen i Finlands historia. Kranspatrullen nedlade minneskransarna på samtliga begravningsplatser i Korsholm. Texten lydde: Vi hedrar de stupades minne. Korsholms kommun. I Solf var Göran Paxal utvald att nedlägga minneskransen. GP

Fjolårets MeteoritMaraton blev en löparfest över förväntan med nästan 350 löpare i alla åldrar. Löparna uppskattade speciellt den stora skaran Solfbor som tog sig ut och hejade längs löpsträckorna! Lägg nu datumet, 15 augusti, på minnet och kom och ta del av löparfesten och gör evenemanget till en lika fin upplevelse som ifjol! Mer information samt kartor över rutterna finns på vår hemsida, www.solfik.fi. I år kan du även överraska en vän med ett presentkort till MeteoritMaraton. Presentkort till valfri sträcka finns till försäljning hos Cirkas på Stundars. Om du vill hjälpa till vid evenemanget, vänligen kontakta Jos Beukelman 040-8450346. Vi ses på MeteoritMaraton 2015! Foto: David Holm

Den 19. april var det stor fest på Österkärrvägen 69 i Rimal centrum för då öppnade familjen Back-Hannus “Kiosk Grönsaker” med buller och bång. Johanna Back-Hannus som är född och uppvuxen nära den här adressen öppnade självbetjäningskiosken och bjöd på kaffe med dopp. Johanna och hennes familj är trädgårdsodlare i Närpes och har tre års erfarenhet av kioskverksamhet där. Nu hoppas de att kunderna skall hitta till den nya kiosken på Österkärrvägen. PB Solfbladet maj 2015 13


Aktuellt från Stundars:

Torsdagstorg på Stundars i sommar – På Stundars laddar vi igen upp för en innehållsrik vår- och sommarsäsong. AV VICTORIA NYLUND

I mitten av maj inleder vi med Hantverkardagar för grupper och skolor. Då samlas representanter från Hantverkargillet Björken vid Stundars för att demonstrera en lång rad olika traditionella hantverk. Vi förbereder oss på att ta emot över 2000 besökare de här dagarna. Ännu ryms fler besökare till den 26-27.5. Det går även bra för privatpersoner och mindre sällskap att komma de här dagarna. Ta kontakt med Stundars kansli, tel. 06-344 2200, om ni är intresserade.

Visningar varje dag Från och med måndagen den 22.6 är Stundars öppet varje dag ända fram till 15.8. Då kan man komma och ta del av hur livet på landet i det svenskspråkiga Österbotten kan ha tett sig kring sekelskiftet 1900. På museiområdet finns 70 olika byggnader flyt14 Solfbladet maj 2015

tade från byar i Korsholm och trakten kring Vasa. Tillsammans bildar byggnaderna en fin helhet och en liten by. Under sommarsäsongen erbjuder vi dagligen visningar i museibyn, en gammaldags skollektion och andra schemalagda program som t.ex. olika hushålls- och gårdssysslor från tiden kring år 1903. Barn och barnasinnade kan leka i våra fina lekmiljöer: lekfähus, leklanthandel och nytt för i år även en snickarbod för barn. Hela sommaren kan man också hälsa på levande grisar, kalvar och hönor. Förutom alla ”vanliga” evenemang som t.ex. Hantverkardagar 5.7 och 2.8 och Barnkalas 1.7 kommer vi i år att bl.a. bjuda på en workshop kring nålhålskameran med Hans Hästbacka den 26-27.7 och den 1.8 en annan med konditor Ann-Sofie Eriksson i samband med hennes ”Paint and Sugar” i Fähuset.

Hantverkartorg på torsdagar Vi planerar också att utveckla det fina Hantverkartorget och bland annat ha ”torsdagstorg” varje torsdag med start från 4.6. Här kommer vi främst att satsa på mathantverk och söker nu försäljare som har matprodukter eller råvaror att sälja. Vill du vara med och sälja så behöver du anmäla dig till info@stundars.fi eller Stundars kansli tel. 06-344 2200. På Stundars har vi förmånen att ha ett stort antal duktiga talkoarbetare. Vi får hjälp med en varierande mängd sysslor t.ex. trädgårdsarbete, servering, parkering m.m. Ännu ryms det flera med i vårt talkogäng! Är du intresserad av vår verksamhet, har lite tid över och vill engagera dig i något så tveka inte att ta kontakt. Intresse kan man anmäla till Stundars kansli tel. 06-344 2200 eller t.f. verksamhetsledare Victoria Nylund tel. 044-7635277.


Aktuellt i Solf:

Cirkas flyttade till Stundars

Sommarloppis i Solf Välkommen som besökare eller försäljare på sommarloppis i Solf söndag 19 juli kl. 11-16.30! Förra sommarens loppis lockade över 30 försäljare och ett hundratal besökare. Byarådet hoppas på samma goda uppslutning med många försäljare och besökare.

Försäljare

Behöver du rensa bort gammalt för att få plats med nytt? Delta då i sommarloppis i Solf. Om du är intresserad av att delta med loppisförsäljning i Tallbacks- och Himisbackområdet (Björngärdan, Brännvägen, Himisbackvägen, Hägnvägen, Markroken, Näsvägen, Näsåkersvågen, Präståkern, Skinnarsvägen, Solfvägen 140-184 och 143-187 och Östermaren) kan du anmäla dig till susanna.vestling@gmail.com senast 29.6.2015. Nämn namn, adress och telefonnummer. AV SARA BERGSTRÖM

stället, tror jag. Flera grupper har besökt På 1 maj öppnade Sirkka Stundars och några utländska gäster som Mykrä sin inredningsaffär gick omkring på området kom in. Cirkas i Groska byggnaden på Stundars. I tre år har hon sålt Mer lokalt hantverk och leksaker Cirkas är en inredningsbutik som i första presentartiklar i gamla cenhand säljer presentartiklar. Företaget gruntralbutiken i Solf centrum. Nu dades år 2008. I konceptet ingår också fortsätter verksamheten i den uthyrningsservice och en webbshop. Sortimentet kommer delvis att vara detlånga röda uthusbyggnaden samma som tidigare. Lite fler leksaker har mittemot Hemmersgården i Sirkka tagit in på grund av att så många hjärtat av Stundars. barngrupper besöker museet. Dessutom

Det var omgivningen som gjorde att Sirkka ville flytta dit. – Miljön, de gamla balkarna i taket, stockhuset, allt det här är bara positivt, säger hon och slår ut armarna. Dessutom kan jag bara kasta upp dörrarna om det är varmt och jag är mitt ute i naturen.

Hittar kunderna dig här eller känns det avsides? – Det här är ju inte heller långt från centrum. I dag har jag dessutom haft bättre försäljning än jag hade haft på förra

finns det både godis och lemonad på hyllorna numera. – Lokalt hantverk vill jag satsa mer på, säger Sirkka.

Cafét öppnar i månadsskiftet I månadsskiftet maj-juni öppnas caféverksamheten om alla tillstånd hinner ordnas. Då serveras både söta och salta produkter, mestadels närproducerat. Stundars, som hyr ut utrymmena till Cirkas, kommer att bygga om och utvidga butiken och cafét på sikt. Cirkas har fortsättningsvis hand om byns medicinskåp som står under Malax apotek.

Om du inte bor inom detta område men ändå vill delta, så finns det platser lediga där du kan ställa upp bord. Nämn detta i din anmälan, så kan vi boka in någon av dessa platser.

Besökare

För tredje sommaren i rad arrangeras sommarloppis i Solf. Är du intresserad av böcker, barnkläder, leksaker, verktyg eller kanske till och med gamla möbler? På sommarloppis i Solf kan du fynda både nytt och gammalt. Eftersom loppisevenemanget är koncentrerat till ett begränsat område, så kan du lätt röra dig till fots eller med cykel. Längs stråket finns också möjlighet att njuta av kaffepauser. Parkering ordnas vid Solf UF.

Karta

En karta över samtliga försäljningspunkter kommer några dagar innan evenemanget att finnas tillgänglig på www.solf.fi. Om färre än 10 anmäler intresse arrangeras inget gårdsloppis.

Solfbladet maj 2015 15


Hwad fordom timat i SAMMANSTÄLLT AV BENGT BRORS

En grym ormhistoria År 1877 den 13 juni reste, skrifwer en meddelare från Solf, en man härstädes ifrån med ett sandlass till sitt wägaskifte, beläget ett stycke söderom Rimal by af denna socken. Då han nätt och jämt kommit med lasset nedför en strax söderom Rimal belägen backe, mötte han en ”wandrande gesäll”, som war mycket häpen och sade åt wår man ”att han för guds skull borde wända om, emedan ett förfärligt odjur just war i närheten”. Mannen som icke kunde ana hwad det war för ett odjur, behagade icke wända om, utan körde ännu ett stycke framåt. Då pekade gesällen något bakåt och utropade nästan halfdöd:”se där ligger det”. Nu först fick wår man ögonen öppnade och såg till sin stora förskräckelse en stor orm ligga ett stycke snedt bakom dem, stirrande förfärligt med sina ljungande ögon och hwäsande mot dem. Sedan ormen en lång stund betraktat dem, sköt han som en pil till en buske som war helt nära dem. I samma ögonblick skuttade en hare mycket lätt från busken. Ormen började jaga haren som med mycket konstiga hopp försökte komma undan den i alla möjliga bukter sig slingrande ormen. Huru det slutligen gick med detta jagande kunde den förskräckte mannen icke med säkerhet iakttaga. Wår man som nu några minuter sysslade med sin häst hwilken ständigt stegrade sig och war mycket orolig, warsnade icke, då ormen kom helt nära framför dem. Mannen frågade nu gesällen hwar ormen wore, men fick af denne till swar blott: ”tyst, tyst, där är han ju strax framför oss”. Nu trodde båda att de woro ewigt förlorade, men egendomligt nog, nöjde sig ormen med att blott uppresa sig rak lång på stjärten och skakade wäldigt sin yfwiga swarta man (?) hwilken war osynlig när han låg på marken. Dessutom sprutade han tre gånger en stor mängd watten eller slem mot dem, hwilket mot solstrålarne såg ut som ett gult regn. Så stodo nu både ormen och wåra darrande män ganska länge stirrande mot hwarandra. De försökte wisserligen skrämma bort odjuret, genom att kasta sand, en sten och en lakritsstång mot densamma, men ormen ”fräste” då ännu mera och såg wida fasansfullare ut. 16 Solfbladet maj 2015

Mannen kunde icke se hwad ormen gjorde åt lakritsstången, men kunde tydligt se huru han slukade den ganska stora stenen. Slutligen ledsnade ormen att stirra mot dem och begaf sig långsamt bort i samma riktning som förut. Mannen gaf då akt på ormens storlek. Denna kunde han mycket noggrant bestämma, när odjuret passerade förbi en lada som war 3 famnar lång. Då ormen war just bakom ladan fann wår man att han war wäl 2 famnar längre än ladan. Hela ormens längd kunde han därför ganska bestämt uppge till minst 5 famnar. Storleken fann han wara som den gröfsta telegrafstolpes och hufwudet som en kwigas. Tungan som ständigt hängde ur det wida gapet war som twå händer lagda bredfwid hwarandra. Ändtligen försvann ormen i ett nära warande utfallsdike och sågs ej sedan af mannen då han kom tillbaka från sitt ”wägaskifte”. Men båda twå prisade nu Gud som hjälpte dem från det grymma odjuret. Denna händelse lefwer ännu i en fansansfull åminnelse hos wår man, hwilken märkwärdigt nog icke berättade om sitt äfwentyr på Rimal ”hemängen” åt någon människa, icke ens åt sina närmaste, förrän efter 1 år (!?). Mannen som ännu har samma häst, klagade öfwer att den efter detta skådespel blef helt annorlunda än förut, framföralt skygg i hög grad. Emedan en högst trovärdig person har skildrat händelsen för mig, behöfwer ingen människa betwifla dess sanningsenlighet och det så mycket mer, som äfwen flera andra personer, på skilda tider, ha sett en skymt af den fassanswäckande ormen. Wasa Tidning 26.7.1885

Bref från bygden, Solf den 18 juli 1885 Lasmabärget, kallas ett bärg, som ligger ett godt stycke söderom Messbäckens fäbodar. Om detta bärg berättade en högst trowärdig person åt mig, att han i sin barndom funnit strödda delar af ett fartyg just ofvanpå bärgets högsta spets. Dessa kwarlefwor woro dock så medfarna och förruttnade att han då icke mer på dem kunde obserwera något märkwärdigt. Under hans morfars tid war detta wrak dock så wäl bibehållet, att han från detsamma

kunde hämta några stora järnstycken. Den sistnämda gubben sade sig äfwen av wrakets sammansättning funnit att järnet på den tid, då fartyget byggts, icke varit så synnerligt allmänt i landet. Han slöt detta däraf att stora ekhälar funnos här och där på wraket på sådana ställen där man nu för tiden anwänder järn. Af det nu sagda finner man tydligt, att skepp fordom seglat på sådana ställen, där nu stora skogar wäxa, och att detta ganska höga bärg då hwilat under wattenytan. Detta skepp, hwars wrak sedermera hittats, hade tydligen den olyckan att stöta på bärget, som låg just under wattenytan och sedan kantrat. Alt det nu berättade blir mycket troligt af följande fakta. Nedanför bärget finns nämligen ännu en mycket stor mosse eller, som den kallas ”juta” hwilken är i hög grad sank. Widare kan man iakttaga att hela näjden från södra stranden af Stadsfjärden, ända till Lasmabärget utgöres af en mera låg dalsänkning, som på båda sidor är begränsad af högre belägna backar, oftast skogbewäxta. På wissa ställen är dalsänkningen mycket smal, såsom mellan Mobacken och Barkamon, där den dessutom är mycket lägre än på öfriga ställen. Midt efter denna dalfåra flyter ännu en liten å hwilken har sina källor just nära ifrågawarande bärg och mynnar ut i stadsfjärden nära den s.k. ”Bastu-ön”. Såsom början till denna dalsänkning i söder kan man betrakta stadsfjärden hwilken åt södra sidan blir mycket grund och som så småningom öfwergår i den backiga näjd, hwarpå wårt Solf nu ligger. Längre åt söder utgöres dalsänkningen af de ganska widsträckta ”Kärrängarna”. Slutligen finnes ännu längre åt söder en del trakt, som är bewäxt af små löfträd och just nedanför bärget den omnämnda jutan. En annan mindre dalsänkning är den som går åt sydost förbi Tölby upp till Rimal och Pundars wackra slätter och ängar. Efter denna dalfåra går också en liten å, hwilken upprinner i Rimal skogen och mynnar ut i stadsfjärden. Troligt är att fartyg fordom passerat äfwen denna dalfåra, ehuru något märke därefter nu mera icke står till finnandes. Ännu en tredje dalsänkning finnes, nämligen den som nu utgöres af den stora Söderfjärden hwilken en gång i tiden warit en slags insjö.


i Solf

Solf och församlingen presenteras 1879 Denna församling hör till den del af Wasa län, der svenska språket af allmogen talas, och

större delen af församligens område ligger vid den flera 100 år gamla, utmed kusten gående och dess flesta krökningar följande kommunikationsvägen emellan f.d. Wasa stad och Nerpes moderkyrka. Församlingens finska namn Sulva anses vara härledt af ordet Sulka, fjäder; det svenska har plägat skrifvas ömsom Solfvo, Solvo, Solv eller Solf hvilket sista numera synes vara allmänt antaget. I kyrkligt hänseende har utan twifvel Solf redan från kristendomens äldsta tider, liksom grannsocknen Malax, utgjort en del af södra Österbottens äldsta pastorat, Mustasaari, och sedermera varit förenadt med Malax, som 1607 afskildes från Mustasaari till eget gäll och 1613 erhöll egen pastor. Innan Solf erhöll kapellrättighet, hvilket enligt hvad 1873 års prest- och församlingsmatrikel upptager, skedde omkring 1680, torde derstädes hafva funnits något bönehus, deri så kallade kantpredikningar hållits af presterskapet i Malax. Af gamla handlingar framgår äfven, att detta presterskap före 1622 varit anbefaldt, att årligen, nu och då predika i Solf och enligt ett i kyrkoarkivet förvaradt kungligt bref av samma år, underskrifvet af svenske konungen Gustaf II Adolf, erhöll orten då redan rättighet att, såsom kapell under Malax, få egen prest. Vid den tid, då förordnandet om kapellets bildande gick i verkställighet, hvilket möjligen skedde först omkring 1680, torde det gamla bönehuset hafva blifvit utvidgadt eller ock uppfördes ny kyrka, hvilken derefter begagnades till 1783, då den nuvarande kyrkan är uppförd. Jemte denna kyrka byggdes dock icke ny klockstapel, utan fick den som tillhörde den första kyrkan och troligen var yngre än densamma qvarstå och begagnades derefter ända till 1870, då den, sedan en ny blifvit uppförd, nedrefs. Det nya kapellet, som bestod af två byar, Vester- och Östersolf, hvilka, ehuru för det närvarande, i förhållande till sin ringa areal temligen folkrika, i forna tider ej lära haft särdeles stor folkmängd, ansågs likaväl vara för litet att kunna aflöna sin prest. Denne fick derföre uppbära aflöning äfven från Malax moderförsamling samt benämndes ”kapellan i Solf och Malax församlingar”, hvilken

titel bibehölls, jemte uppbörden till senare tid, då kapellet blifvit från Malax avskildt till eget pastorat. Genom kejserliga reskriptet af den 1 november 1860 förordnades att af de uppgifne byarne, med tillägg af Sundom och Munsmo byar från Mustasaari, skulle, efter kyrkoherden i Malax och kapellanens i Solf afgång, bildas ett eget pastorat, att betjenas av en kyrkoherde och en kapellan, hvarjemte det invid kyrkan belägna kapellansbolet bestämdes till kyrkoherdebol och åt kapellanen utsågs bostad i Sundom. Allt detta gick i full verkställighet 1875, då de utnämnde presterne, kyrkoherden och kapellanen fingo tillträda sina befattningar. Pastoralvården i det nya pastoratet hade dock redan derförinnan, efter inträffad ledighet af kyrkoherdeembetet i Malax, handhafts af vikarie. Äfven i judicielt och administrativt hänseende kan Solf från äldre tider varit förenadt med Malax. Före senaste regleringar af domsagorna och häraden i Wasa län hörde det till Korsholms norra domsaga och Korsholms södra härad samt utgör ett tingslag och länsmansdistrikt med Malax och Pörtom socknar. Tingen hafva redan flera år efter hvarandra hållits å Åminneborg hemman i Malax moderförsamling och den nuvarande länsmannen har sin bostad å Sperring boställe i Petalax kapell, som äfven hör till Malax. Nuvarande Solf socken består af 36 31/48 mantal hörande 22 29/45 till Wester- och Östersolf och 14 1/26 till de tillkomna byarne i Sundom och Munsmo. Hemmansrökarne äro 274, torprökarne omkring 60 och inhysingarnas eller de obesuttnes matlag 450, af hvilka sistnämnde 224, således nära hälften, tillhöra Sundom. I Vester- och Östersolf utgöra de minsta hemmansdelarne 1/41, 3/16 eller 1/8 och endast en 1/16 mantal. I Sundom och Munsmo äro deremot hemmanen klufna i så små delar, att ingen enda lägenhet finnes öfver 1/4 och den minsta utgör endast 5/336 mantal. Jorden är dock i sistnämnde byar öfver hufvud så bördig att åkrarne aldrig pläga läggas i träde. DENNA ARTIKEL FANNS PUBLICERAD I FINLANDS ALLMÄNNA TIDNING 18.2.1879. AVSKRIFT GJORD AV BENGT BRORS Solfbladet maj 2015 17

Faksimil: Historiska tidningsbibilioteket

Det finnas ännu de hwilka påstå att deras förfäder berättat om huru man dragit not i Söderfjärden och mycket annat likartadt. Till Söderfjärden leder ännu en gräfd farled från Stadsfjärden, uti hwilken bland annat den ganska wackra Munsmodammen ligger. Öfwer denna är en bro bygd på wägen mellan Sundom och Munsmo byar å ena sidan och det öfriga Solf å det andra. Fortsättningen från Munsmo dammen åt Söderfjärden till kallas ”Strömmen”, hwilkens fortsättning längre nedåt dalsänkningen kallas ”Riddarediket”. Enligt folksägnen är denna gräfd på en riddares föranstaltande, Riddarediket leder till ett bärg som är mycket likartadt med Lasmabärget, nämligen Hägnesberget. För några år sedan hittades flera stora järnringar fästade i detta bärg, och utgöra witnesbörd om fordom härstädes bedrifwen sjöfart. Det ofwannämda diket är till mycken nytta. Genom detta kan det myckna watten som ofta samlas i Söderfjärden, afledas till Stadsfjärden. Wid Munsmodammen har man äfwen för wattnets reglerande anbragt en stor och wattentät lucka. Således har watten fordom betäckt de ställen, hwilka nu för närwarande tjäna såsom boningsplatser. Detta måste dock ha warit händelsen för flera århundraden tillbaka. När sedan wattnet under tidernas lopp, började draga sig undan och något land sågs titta fram, måste helt säkert en trupp swenskar hafwa kommit öfwer Kwarken och tagit de framträdande många höjderna härstädes i besittning och här nedslagit sina bopålar. Wi Solfbor äro således efterkommande af denna första hitflyttade koloni af swenskar, och ett friskt, swenskt blod flyter därför i wåra ådror. Wåra spridda förfäder, hwilka togo de olika höjderna och moarna till boningsplatser förenade sig sedan småningom till ett litet samhälle, hwarur först ett kapell under Malaks framträdde och nu till sist en egen socken – Solf. Wasa Tidning 21.7.1885


Reilua kulutusta Sulvalla Muutamana torstaina kuukausittain kokoontuvat eri tuottajat Sulvan NS:lle ja toimittavat tuotteitaan suoraan asiakkaille. Lähituotteita, kuten vihanneksia, kananmunia, lampaan- ja naudanlihaa, vastaleivottua ekologista leipää ja eri jauhoja myydään suoraan kuluttajille ilman välikäsiä. Ainut vaatimus on, että kuluttaja tilaa etukäteen tuotteet Reko Solf Sulva Facebooksivun kautta, noutaa tuotteet ja maksaa ohjeiden mukaan.

Tuottajalta kuluttajalle Reilu kulutus (Reko, rejäl komsumtion) on malli, missä tuottajat myyvät tuotteitaan suoraan kuluttajille ilman välikäsiä. Myynti voi tapahtua kirjallisen sopimuksen tai erillisen tilauksen mukaan jokaiseen jakelutilaisuuteen. Maksu tapahtuu sopimuksen mukaan tuottajan ja kuluttajan välillä, esim. käteisellä, maksukortilla tai laskulla. Rekoringin hoitajat ilmoittavat jakelutilaisuudet hyvissä ajoin. Tuottaja toimittaa sitten etukäteen tilatut tuotteet sovittuun paikkaan sovittuna aikana. Idean pohjalaiseen Reko-malliin, nk Reko-rinkiin, sai EKO NU!:n projekti-koordinaattori Thomas Snellman, kun hän vieraili ystäviensä luona Ranskassa. Siellä hän sai osallistua jakelutilaisuuteen pienessä ranskalaisessa kaupungissa ja sai nähdä, kuinka lähituotteita toimitettiin urheilukentällä. Hän innostui asiasta ja otti enemmän selvää ranskalaisesta mallista Amap (fr Maintien d`une Agriculture Paysanne ja eng 18 Solfbladet maj 2015

Association for the Maintenance of Family Farming). Tämän mallin mukaan tuottajat toimittavat tuoreita, sesonginmukaisia ja usein ekologisia tuotteita asiakkaille etukäteen sovittuun hintaan. – Ranskassa oli myyntimalli, jossa kuluttajat tekivät kuuden kuukauden sopimuksen tuottajien kanssa, kertoo Ann-Sofi Ljungqvist, joka on myös ollut mukana suunnittelemassa pilottitoimintaa pohjalaisille Reko-ringeille. Takaisin Suomeen palattuaan otti Thomas Snellman yhteyttä Yrkesakademin i Österbotten (YA):n ja Företagshuset Dynamoon (Foodia), jotka näkivät, että tällainen toimintamalli voisi suosia pohjalaisia tuottajia. Toiminta, joka nimettiin Rekoksi, edistää lähinnä pienimuotoisia elintarvikeyrittäjiä, joilla on erityisiä tuotteita ja herkkuja. Malli sopii hyvin myös heille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan tuotannon tai toiminnan, ehkäpä sivuansiona tai harrastustasolla. YA:n projektin Eko Nu! puitteissa, jota rahoittaa Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten/EUGFJ, aloitti pilottitoiminnan 2013. Kaksi Reko-rinkiä aloitti kesällä Vanhassa Vaasassa ja Pietarsaaressa. Reko-ringit saivat yhä enemmän asiakkaita

ja tilaa todettiin olevan useammalle ringille. Toimintaa laajennettiin REKO Solf Sulvaringillä kesällä 2014. Toiminnan alkaessa vuonna 2013 perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Ann-Sofi Ljungqvist, Petra Långfors, Mia Ehrnström-Fuentes, Linda Råholm ja Magdalena Lindroos. – Ryhmä, joka on laajentunut uusilla jäsenillä: Katarina Murtonen ja Marika Birell, hallinnoi Rekoa Sulvalla ja Vaasassa, kertoo Ann-Sofi Ljungqvist ja lisää, että he suuunnittelevat tuotteet, päättävät jakelupäivämäärät sekä ylläpitävät Facebooksivua.

Kenelle? Reko-malli rakentuu molemminpuoliselle luottamukselle ja yhteydenpidolle tuottajan ja kuluttajan välillä. Ann-Sofi kertoo, että Reko-toiminta perustuu kahdelle periaatteelle. Yksi on se, että tuotteet tilataan etukäteen ja toinen on, että tuottajat itse ovat paikalla jakamassa tuotteita. Useimmat Reko-ostajat valitsevat tavan ostaa tuotteita ringin kautta, koska voivat näin ostaa tuoreita tuotteita, jotka usein ovat ekologisia ja alkuperä on tunnettu. Lisäksi he tukevat paikallisia tuottajia ja eivät maksa välikäsille. Ostaja ei maksa turhista pakkauksista ja kuljetuksista. Sulvan Reko-rinki käsittää tällä hetkellä noin 500 jäsentä. Jotta markkinointi ja tuotteiden tilaaminen olisi mahdollista, työryhmä ylläpitää Facebook-sivua. www. facebook.com/groups/426415954162550/, missä seuraava jakelupäivämäärä ilmoitetaan. Tuottajat ilmoittavat myytävät tuot-


Kesäkirppis Sulvalla Tervetuloa vierailemaan tai myymään Sulvan kesäkirppikseen sunnuntaina 19. heinäkuuta klo 11-16.30!

teet ja kuluttajat tekevät etukäteistilaukset sovittuun hintaan. Kun kuluttajat noutavat tuotteensa, tapaavat he tuottajat ja heillä on mahdollisuus saada tietoja tuotteista. Elinor Påfs Tölbystä on eräs heistä, joka mielellään ostaa lähituotteita Reko-ringin kautta. Hän tapaa ostaa mm. Tomaatteja, leipää ja kananmunia. Hän on ostanut myös lampaanlihaa. Elinorin mielestä on hyvä, että lähituotteiden myyntiä järjestetään. – Osittain siksi, että tietää, mistä tuotteet tulevat ja että ne ovat tuoreita, hän sanoo. Lisäksi on hyvä, että myyjät saavat suuremman osan ja ostajat voivat tukea paikallisia tuottajia. Christina Flemming ja Rabbe Eklund ovat myös sitä mieltä, että on hyvä tukea paikal-

lisia tuottajia. He ostavat myös tuotteita, joita ei löydy paikallisesta kaupasta.

Kuinka voin tilata? Voidaksesi tilata Reko Solf Sulva-tuotteita, tulee sinulla olla Facebook-tili. Tuotteet tilataan etukäteen suoraan tuottajan ilmoittamasta luettelosta Facebook-sivulla.

Uusi jäsen: Mikäli sinulla ei ennestään ole Facebooktiliä, voit ilmaiseksi rekisteröityä: www. facebook.com. Kirjoittaudut sitten Reko Solf Sulva-ryhmän sivulle. Jos et ole jäsen, lähetät kyselyn, jonka hoitaja hyväksyy. Kun kyselysi/hakemuksesi on hyväksytty, olet Reko Solf Sulva-ringin jäsen ja voit alkaa tilata tuotteita!

Myyjä Oletko tarpeessa tyhjentää vanhaa, jotta saisit tilaa uudelle? Osallistu silloin Sulvan kesäkirppikseen. Jos olet kiinnostunut osallistumaan kirppismyyntiin Tallback- ja Himisbackalueella (Björngärdan, Brännvägen, Himisbackvägen, Hägnvägen, Markroken, Näsvägen, Näsåkersvägen, Präståkern, Skinnarsvägen, Solfvägen 140-184 ja 143-187 ja Östermaren) voit ilmoittautua susanna.vestling@gmail.com viimeistään 29.6.2015. Mainitse nimi, osoite ja puhelinnumero. Mikäli et asu tällä alueella, mutta haluat kuitenkin osallistua, niin löytyy vapaita paikkoja, minne voit asettaa pöytäsi. Mainitse tämä ilmoituksessasi, niin voimme varata paikan. Vierailija Kolmantena kesänä peräkkäin järjestetään Sulvan kesäkirppis. Kiinnostavatko sinua kirjat, lastenvaatteet, leikkikalut, työkalut tai ehkäpä jopa vanhat huonekalut? Sulvan kesäkirppikseltä voit löytää sekä uutta että vanhaa. Koska kirppis on keskittynyt rajatulle alueelle, voit helposti liikkua paikasta toiseen joko kävellen tai pyörällä. Reitin varrella on mahdollisuus kahvitaukoihin. Paikoitus tapahtuu Sulvan NS:n pysäköintialueella. Kartta kaikista myyntipisteistä tulee joitakin päiviä ennen tapahtumaa ja se löytyy osoitteesta www.solf.fi. Mikäli ilmoittautuneita on vähemmän kuin 10, niin pihakirppistä ei järjestetä.

Nyt Sulvalla asuu yli 2000 henkilöä Bengt Brors

Christer Finne on yksi Reko-ringin tuottajista. Hän toimittaa tuotteita lähes kaikkiin jakelutilaisuuksiin. Tässä on Christerin tytär Rosmarie Finne, joka yhdessä oman tyttärensä toimittaa tilattuja tuotteita.

Reko-rinkiä hallinnoidaan tänään talkoovoimien avulla, kertoo Ann-Sofi Ljungqvist. Ei ole rekisteröityä yhdistystä tai organisaatiota, joka ylläpitäisi toimintaa.

Asukasmäärän kasvu jatkui vuoden 2014 aikana, lisäys oli 2 %. Vuoden 2014 lopussa väestömäärä oli 2055 sulvalaista. Heistä oli 1713 ruotsinkielistä (83,35 %), 304 suomenkielistä (14,8 %) ja 38 muunkielistä henkilöä (1,85 %). Sukupuolijakauma on tasainen, naisilla pienoinen enemmistö. 1044 naista (854 ruotsinkielistä, 154 suomenkielistä ja 26 muuta kieltä puhuvaa) ja 1011 miestä (849 ruotsia, 150 suomea, 12 muuta kieltä). Lähde: Mustasaaren kunnan tilastokeskus. Solfbladet Solfbladetmaj maj2015 2015 19


IK Itella Posten Ab

Itella Green

tel: 347 5800 info@agrolink.net

Datorer - tillbehör Service - installation Kameraövervakning Internettjänster Webbsidor Webbhotell Anvia bredbandstjänst Vi finns i SOLF centrum (ingång till Fredrikas) Solf blomsterhandel Sulvan kukkakauppa 344 0633

Solfvägen 213

• Fina vårblommor samt binderier • Bra urval av krukor och kort m.m. Öppet: Må–Fr 9.00–17.00 Lö 9.00–13.00

1 juli–15 augusti Må–Lö 9.00–13.00

FRISERING MARLÉN Bankhuset, tel. 044 3440 192

KLIPPIS Mittemot Sale, tel. 050 5444 694

Salong Adam & Eva Öppet alla dagar 22.6–15.8 kl. 11–16 Kom och träffa ”byssboan” anno 1903! - Guidningar kl. 12 och 15 - Husdjur på museiområdet - Barnkalas 1.7 - Hantverkardagar 5.7 och 2.8 Tel. (06) 344 2200 www.stundars.fi

Katarina Blomster Tel. 050 330 7934

Frisering Siv-Britt Siv-Britt Vestling Tel. 344 0028, 050 527 2765

Grävmaskinsarbeten Avloppsanslutningar, husgrunder, dräneringar, vägar, dikesrensning, muddringsarbeten.

Karl-Erik Skog 0500-662 542

Myrvägen 25, SOLF

Direktförsäljning. Ring 050 - 4036 472

Verifine BOKFÖRING

erifine Vfine

BOKFÖR

ING

597 0834

.w w w w w w

foa ä in lifsoäa

o /in foa insfää ä inmefor / li lisä n

w

lh . fo o m h l n noa

hr ag n r . a g g r .w

Linda 050 597 0834

7 0834 050 Linda

fi m . mi l

ri me

Adress / Osoite Solfvägen 106 65450 SOLF

Magnus Nyberg

I Vårens alla vackra färger färg ger Guld • Lila • Royal Blå Royal Röd • Royal vit Svart med guldkorn

Guy Westerlund Tomas Smedman Per Rönnqvist

Bygger, inreder & fuktmätningar

Finns som 3- och 7-växlad

Tel. 050 4684 849, magnus.nyberg@netikka.fi

Solf Service

Peter 050

Peter 0500 77 6624

www.tahtipyora.

Capella

6624 0500 77 Peter

050 3844 300

✆ 344 0022, 050-69 022

service@stg.fi

UFFE´S TAXI 0500 128 374

Solf Service ✆ 344 0022, 050-69 022

20 Solfbladet maj 2015

Läs också Solfbladet på webben! Gå in via Solfs hemsida eller direkt på www.solf.fi/solfbladet.html

Profile for Solfbladet

Solfbladet 1/2015  

Solfbladet 1/2015  

Advertisement