__MAIN_TEXT__

Page 1

SOLFBLADET

Maj 2012 / Årgång 6 Nr. 11

Stugfolk flyttar in vid Stundars s. 15

Fibernät på gång i Solf

Prästyrket både ger och tar

Fotbollssektionen informerar

Onni asua Sulvalla

s. 4–5

s. 6–7

s. 10–11

s. 19

Solfbladet maj 2012 1


LEDAREN

AV Sara Bergström, ansvarig redaktör för Solfbladet

INNEHÅLL

med synpunkter. Ta kontakt med någon i byarådets styrelse om du är intresserad av att engagera dig.

Sid. 2 Ledare Sid. 3 Ny ordförande för byarådet

I det här numret av Solfbladet intervjuar vi några engagerade människor. Ann-Mari Audas-Willman fortsätter som t.f. kyrkoherde ännu ett år, en kvinna som aktivt varit med i politiken, men valt att byta bana (sid. 6-7). Göran Honga är nyinflyttad Solfbo och en engagerad direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Han och hans sambo Berit Mäkelä brinner för sina jobb inom vården (sid. 8-9).

Sid. 4–5 Fibernät på gång i Solf Sid. 6–7 Möt Ann-Mari Audas-Willman Sid. 8–9 Göran Honga och Berit Mäkelä trivs i Solf Sid. 10–11 Solf IK - fotbollssektionen

Eldsjälar

Sid. 18–19 Suomenkielinen yhteenveto

Det är otroligt vad eldsjälar kan åstadkomma. För att en by ska vara livskraftig behövs de där människorna som tar initiativ, ställer upp och ger av sin tid för det de brinner för. De där papporna och mammorna som klär sig i gröna västar och står längs vägarna då det är orienteringstävling. De där föräldrarna som ihärdigt tränar hela byns barn i fotboll. Folk som engagerar sig i församlingen, i politiken, i ungdomsföreningen, i Stundars, i byamiljön, i hembygdsforskningen, i musikskolan. Listan kan göras ännu längre. Vad vore byn utan dem? Mycket fattigare i alla fall.

Solfbladet ges ut av Solf byaråd r.f., en förening som har fungerat sedan år 2000 för att driva Solfs invånares intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, samt befrämja en positiv utveckling av byn.

I Solf byaråd har vi en stor styrelse med flera engagerade människor. En av dem är vår nya ordförande Susanna Vestling. Hon är mån om att bevara byakänslan, vilket är oerhört viktigt i en by med stor inflyttning. Läs intervjun med henne på sid. 3.

I styrelsen sitter representanter från många olika föreningar som verkar i Solf med omnejd.

I vår verksamhetsplan för år 2012 planerar byarådet att ge ut Solfbladet både vår och höst, koka rödmylla (se sid. 13) och fortsätta projektet med byagruppsskyltarna. En ny omgång skyltar görs i september. Till julen blir det julöppning och reparation av julstjärnorna. I övrigt handlar det om att driva invånarnas intressen med olika skrivelser till kommunen och förmedla tomtannonser. Nytt för i år är försöket med gårdsloppis i Munsmo och Mobacken den 10 juni (se sid. 14). I år ska vi också påbörja uppdateringen av byaplanen. Det är fritt fram för alla invånare att delta och komma

Sid. 12–13 Aktuellt och notiser Sid. 14 Karacafé vid Fredrikas Sid. 15 Aktuellt från Stundars Sid. 16–17 Hvad fordom timat i Solf

Redaktion: Sara Bergström (ansv.), Bengt Brors, Fredrik Båsk, Peter Båsk, Lotta Molander, Susanna Mäntysaari Sammanfattning: Lotta Molander Översättningar: Sirpa Båsk Annonser: Bengt Brors, Mikael Englund Pärmbild: Stundars Layout: Kustmedia Ab Tryck: Fram 2012 Upplaga: 1000 ex

Man kan fråga sig vad det är som får en människa att sätta ner så mycket av sin energi och sin tid på allmänhetens bästa. Dels i valet av yrke. Dels ideellt. Många svarar att det handlar om ett kall. För andra kanske det är svårare att i ord förklara varför det var just fotbollen eller bevarandet av gamla hus som blev ens liv. Jag hoppas att talkoandan består och inte tunnas ut i och med nya generationer. Jag deltog i ett seminarium i Stockholm nyligen där en av föreläsarna, doktor Katarina Graffman, berättade om ungdomars mediebeteende. Hur den medieverklighet barnen och ungdomarna växer upp i påverkar hela deras sätt att se på världen och sig själva. För dagens barn finns det alltid en möjlighet att trycka på paus. Det gör dem stressade och otåliga om inte allting fungerar genast. Underhållning finns tillgängligt hela tiden. Man har aldrig tråkigt. Valmöjligheterna är oändliga. På bloggar och i sociala medier delar de med sig av sina tankar, sina bilder, sina känslor och allting utgår från dem själva - jag, jag, jag. Hur påverkar det här en människa? Ställer man upp för andra och för samhället om man vuxit upp med ett individualistiskt tänkesätt? Återstår att se. Jag väljer ändå att tro att det finns hopp om att varje ny generation hittar sitt sätt att brinna. Kanske inte på samma sätt som tidigare generationer, men ändå så det tjänar samhället. Alla vill vi trivas i vår lokala miljö. Och det behövs egentligen inte så många eldsjälar – det räcker med några, som i sin tur lockar med de svagare lågorna, så flammar brasan upp och brinner riktigt bra till sist. Glad sommar!

Vi sitter i styrelsen för Solf byaråd 2012–13. Ta gärna kontakt! Ordf. Susanna Vestling , vice ordf. Peter Båsk (Stundars), kassör Bengt Brors (Hembygdsforskarna), sekr. Mikael Englund (Solf lokal-tv), ansv. Solfbladet Sara Bergström (Solf fria församling), webbansv. Tina Westerlund

Tryckeri

2 Solfbladet maj 2012

Ebba-Stina Beukelman (Solfs församling, Röda Korset) Ari-Pekka Soini (Vasa Agility) Marianne Lund (Solf Marthaförening) Arne Lervik (Solf IK) Olof Lund (Solf lantmannagille) Lise-Lotte Molander (Munsmo by)

Anna-Lena Sjöberg (Folkhälsan) Tove Söderholm (Korsholms sportryttare) Greger Snickars (Byggansvarig) Hanna Svarvars (Solf UF) Sven Wester (Söderfjärdens hembygdsförening) Lotta Risku


Byarådets nya ordförande vill bevara byakänslan av sara bergström

Namn: Susanna Vestling Familj: Sambo, mor samt två bröder med familjer Född/uppvuxen i: Kaalas gåålan i Barkamo i Solf Bor nu: Vid Jukkas i Solf, bredvid Skinnars och på andra sidan vägen från Kungens. Jobbar som: Internationell koordinator vid Yrkesakademin i Österbotten Intressen: Mitt jobb, jakt, motion i olika former, trädgårdsarbete och för tillfället också vävning. På grund av mitt jobb och tidsbrist, så har jag blivit tvungen att begränsa mina intressen. Eftersom jag reser så mycket i mitt jobb, blir det inte precis ett fritidsintresse. Då trivs jag så bra hemma eller ute i skogen med hunden, när säsongen tillåter. Mitt motto är ”He gaar bara man vill”.

Beskriv dig själv för dem som inte känner dig. För gammal för att kallas fröken, men för ung för att kallas tant. Jag uppskattar humor och kan bjuda på mig själv. Tål kritik och är inte rädd för att testa nya saker, även om det kanske blir lite galet. Jag har också tillräckligt med skinn på näsan för att säga ifrån, när jag är av annan åsikt eller vill föra fram ett ärende och är inte rädd för att ställa frågor, när jag inte förstår. Jag försöker vara rättvis och vänlig. Har kanske lite begränsat tålamod när det gäller ”tjafs” och svårt att acceptera lathet. Försöker göra mitt bästa och det jag påbörjar vill jag slutföra. Där har jag stor nytta av min envishet.

Vad vill du som nyvald ordförande för Solf byaråd jobba för? Mitt huvudmål är nog att kunna jobba för att bevara byakänslan i Solf. Jag hoppas att både ”infödda” och ”inflyttade” Solf-

Trevlig sommar! önskar Solf Byaråd

bor ska trivas. Solf är en by som ligger på pendlingsavstånd från Vasa och har därför en betydande inflyttning. Byn ska utvecklas, men jag hoppas ändå att vi kan göra det på ett sådant sätt att vi får behålla byaandan och vi-känslan. Vi ska heller inte glömma bort att Solf består av många bydelar och inte bara ett centrum. Dessutom hoppas jag att vi kan bevara vår Solfdialekt och föra den vidare till nästa generation. Dialekterna är en rikedom, som håller på att försvinna. Dialekterna är språk som man idag allt mera sällan pratar i skolan och bland kompisar. Dialekter är något som överförs muntligen och är därför svårare att lära sig än andra dokumenterade språk.

Det bästa med Solf? Som jag tidigare nämnt är byakänslan viktig. Jag hoppas också att Solf förblir en trygg plats. Även om man knappast längre lämnar dörren olåst över natten vill jag ändå tro att byn är bostadsort där både vuxna och barn kan känna sig säkra. Det

Jag hoppas att både ”infödda” och ”inflyttade” Solfbor ska trivas. är också roligt att vara ute på promenad och märka att folk hälsar, fastän de inte känner varandra.

Hur ser du på byarådets uppgift i samhället? Byarådet har många uppgifter, men en av dem är att fungera som en länk mellan olika föreningar, nya och gamla bybor. Byarådet kan hjälpa till att föra byatraditioner vidare, t.ex. rödmyllekokning och julöppning, samtidigt som det stöder byns utveckling enligt invånarnas önskemål och behov. Föreningen sprider även information om byn genom Solfbladet.

Solf Service ✆ 344 0022, 050-69 022

Solfbladet maj 2012 3


Sådana här skyltar har dykt upp i Solf. Svårt för någon att missa, men det är väl det som är tanken. Foto: Fredrik Båsk

Fibernät på gång i Solf av Fredrik Båsk

Världen går framåt och tekniken med den, också i Solf. Det senaste handlar om hur framtiden för kommunikationen i byn ser ut. Teknologin, som det nuvarande telefonnätet byggts upp på, är över 100 år gammal och i och med högupplöst och 3Dtv räcker inte kapaciteten till längre. Att säga att det fungerat bra hittills är som att säga att asbest fungerar som isoleringsmaterial då man bygger hus, det stämmer i teorin , men i praktiken är det inte riktigt så. 4 Solfbladet maj 2012

Från kommunens sida bygger man upp ett fibernät till de egna verksamhetspunkterna. De använder sig av Bothnia Broadbands tjänster i bygget. – För att få snabba, ekonomiska och framtidssäkra förbindelser bygger kommunen eget fibernät då vissa tjänster kräver fiberlinjer utan annan trafik och vi ser gärna att de kommunala verksamhetspunkterna utanför kommunhuset får samma fart på sitt nät, säger Kenneth Nickull, IT-ansvarig på Korsholms kommun. Bakgrunden till kommunens utbyggnad grundar sig på ett planeringsprojekt av internt fibernät. – Efter Solf bygger vi vidare till Veikars, säger Nickull.

För dyrt med eget nät I Solf vaknade intresset för eget fibernät tidigt och i samband med möten som hölls i UF-lokalen under våren 2012 började

det talas om ett eget öppet nät. Tio intressenter för att hålla i bolaget hittades också. Men på mötet den 9 maj tillkännagavs att SolfNet inte bygger eget nät utan de kommersiella aktörerna bygger istället. – Intresset för de kommersiella aktörerna är så stort att vi inte ser det aktuellt med eget fibernät byggt på ideell och självkostnadsbasis längre, säger Per Lundberg på SolfNet. Det finns också ett rent ekonomiskt hinder till bygget av eget fibernät. – Startkapitalet på åtminstone 100.000 euro kräver ett banklån med personlig borgen, säger Lundberg.

Bothnia Broadband och Anvia vill ha kunder Bothnia Broadband (BoB) kommer i samband med bygget av kommunens nät att erbjuda uppkoppling till deras nät åt de kunder som finns lämpligt nära där det grävs.


FAKTARUTA: Kontakta BoB om de intresserar på följande nummer: Jonas Överholm: 050 410 8675 eller Rolf Storgård: 0500 865095 Kontakta Anvia om de intresserar på följande nummer: Patrik Snellman: 044 411 3139

– Redan nu har vi byggt fiberlinje längs Strandvägen som är kopplad med Korsholms och Vörås fiberlinje i Roparnäs. Vi kommer att erbjuda fibernät på samma villkor i Solf som vi erbjuder i Malax, säger Rolf Storgård på BoB. Den andra kommersiella aktören i Solf är Anvia. De har redan fiber nergrävt på olika projektområden i Solf och de kommer att bygga ut sitt fibernät där de har gamla linjer för tillfället. – Vi börjar med att bygga ut nätet där intresset är störst. De som anmäler mest intresse för fiber först får fiber snabbare, men det beror också på rent logistiska detaljer hur det byggs. Fibernätet i Solf kommer inte att bli klart under 2012, då området är stort och det finns många hushåll och fastigheter som ska ha nät, säger Mathias Norrback, affärsområdesdirektör vid Anvia. Byggena har påbörjats på olika sätt från aktörerna. BoB skulle ha börjat redan i fjol, men olika hinder satte

stopp för det, de har dock börjat bygga och gräva ner fiber i maj 2012. Anvia har från sitt håll redan mycket förberett i Solf, i form av rör i marken där fiberkabeln kan dras, en stamnätsförbindelse finns också. – Byggandet av anslutningar till kunders fastigheter börjar ändå inte innan vi får tillräckligt med intresserade kunder, som vill ansluta sig till det nya nätet, säger Norrback.

Behålla status som bästa bostadsområde Fibernätet behövs för att byn ska bibehålla statusen som Finlands bästa bostadsområde och det behövs också för att byn ska ha möjlighet att hålla sig framme när det gäller att stå ut bland andra orter och ställen i fråga om t.ex. inflyttning. – Möjligheten till höghastighetsanslutning till internet kan tyckas vara lyx idag, men med tiden kommer punkten där kopparnät inte räcker till och då behövs fibernät. I dagens läge talas det om 100 megabits fiberlinje, som kan jämföras med maxhastigheter på 24 megabit i kopparnät, men fiberkabeln sätter inga sådana gränser i sig själv, säger Lundberg. Vänd på det hur man vill, fiber är framtiden i fråga om kommunikation och det gäller att hänga med när det sker. Solf kommer vara uppkopplad till fiber inom de närmaste åren, och det blir antagligen så att det byggs från Strandvägen mot Munsmo, men det gäller att intresserade tar kontakt med företagen för att visa att intresset finns.

Magnus Nyberg Bygger, inreder & snickrar Tel. 050 4684 849, magnus.nyberg@netikka.fi

VISSTE DU ATT MEDELINKOMSTTAGAREN FÖRTJÄNAR ÖVER EN OCH EN HALV MILJON?

Med åren bildar din lön en förvånansvärt stor summa. Som lätt försvinner. Men Aktias expertis hjälper dig att spara och få ma. avkastning på besparingarna. g att

Börja med att beräkna din livsinkomst på en adressen www.aktia.fi, boka tid och Stresstesta på kan också din egen ekonomi hos Aktia Bank. Du åboka tid på telefonnumret 0800 0 2470. Aktia Bank Abp Solfvägen 213, 65450 Solf

Ser en människa i varje kund.

Köp frimärken och väskor Produkterna säljs på Axet (kontant betalning) och vid Stundars butik. Kan också köpas direkt av kassör Bengt Brors.

Osta postimerkkejä ja kasseja Tuotteita myydään Axetissa (käteismaksu) ja Stundarsin kaupassa. Tuotteita voi ostaa myös suoraan rahastonhoitaja Bengt Brorsilta. Aktiverade fiberlinjer. Ljuset bär signalen vidare utan att signalen försvagas. Foto: Flickr / go_nils Solfbladet maj 2012 5


Roligt när Solfborna tar kontakt - tycker prästen av Susanna Mäntysaari

I snart ett år har Ann-Mari Audas-Willman arbetat som t. f. kyrkoherde för Solf församling. Alldeles nyligen fick hon veta att det blir åtminstone ett år till. – Jag är väldigt glad över hur jag blivit mottagen av Solfborna. Det känns som folk är glada att de har en präst för åtminstone ett tag framåt, säger hon. Ann-Mari Audas-Willman sadlade om och blev präst mitt i livet efter många år inom skolvärlden och politiken. Från 2006 till 2012 var hon rektor för Kristliga folkhögskolan i Nykarleby och det var också dit hon prästvigdes i januari 2010. Nu har hon sagt upp sig från rektorstjänsten och siktar på en fortsättning som präst i Solf. Det är klart att det blir åtminstone ett år till eftersom den enda sökanden till tjänsten drog tillbaka sin ansökan. Själv kan Ann-Mari ännu inte söka tjänst som kyrkoherde eftersom hon först ska ha en pastoralexamen, vilket man kan få tidigast två år efter prästvigningen. Dessutom behövs en kyrkans ledarskapsutbildning.  – Men studierna är på god väg, berättar hon. Det var alltså i augusti i fjol som AnnMari började som präst för Solfs församling. När det då inte fanns någon sökande till tjänsten så sa hon till domkapitlet att hon ville gå i tjänst.  – Solf är inte obekanta trakter för mig, säger Ann-Mari. Jag har rört mig en hel del här. Min mamma är från Malax och jag har själv bott i Korsnäs och gått högstadiet i Petalax. Hurudant bemötande har du fått  i Solf? –  Mycket bra och välkomnande. Man bli mer och mer ödmjuk faktiskt. Det är väldigt roligt när folk tar kontakt till exempel i butiken, säger Ann-Mari och tillägger att man alltid får ta kontakt med henne trots 6 Solfbladet maj 2012

Barnbarnen heter Inga (i famnen), Astrid och Edith Björkholm.

vid behov. Övre våningen i prästgården har fixats upp för att ungdomsverksamheten ska kunna hållas där. – Det är i princip klart, det som återstår är bara att se till att det finns en utrymningsväg. Vi hoppas kunna ta den i bruk nu innan sommaren, berättar hon. Hur ser du på kyrkans arbete i Solf? – Solfs församling är en liten, men aktiv församling. Här finns mycket verksamhet för allt från småbarn till äldre. Mina medarbetare som jobbat längre än mig i Solf har nog en god uppfattning om vad som behövs här. Barnverksamheten är till exempel väldigt viktig eftersom det är stor inflyttning till Solf, säger Ann-Mari.

Kyrkan ska skapa mötesplatser

– Jag är väldigt glad över hur jag blivit mottagen av Solfborna.

att hon inte bor i Solf. Prästen finns till för alla Solfbor.

Hyr övernattningsställe i Solf Ann-Mari bor med sin familj i Nykarleby; med maken som är stadsdirektör och en 13årig dotter som bor hemma. Till familjen hör också tre utflugna döttrar och makens två vuxna barn. Numera har Ann-Mari också fyra barnbarn. – Vi är ganska många när vi träffas allihop, skrattar hon. Att pendla mellan Nykarleby och Solf har gått förvånansvärt bra, tycker AnnMari. – I princip tycker jag att man borde bo på orten där man arbetar som präst, men ibland tillåter inte omständigheterna det. Jag försöker jobba en dag i veckan hemma, men det lyckas inte alltid. Vissa veckor har det nog blivit sex dagars veckor också, säger hon. Så småningom kommer hon att hyra ett övernattningsställe i prästgården att vistas i

Vilken roll tycker du att kyrkan ska ha i dagens samhälle? – Historiskt så har kyrkan varit ganska högljudd och tydlig och jag skulle nog säga att det inte är kyrkans roll idag. Snarare handlar det om att vi vandrar en bit på vägen med de som ställer frågorna. Sen tycker jag att kyrkans roll också är att våga stå på de svagas sida. Där varierar det förstås beroende på hurudan församling det är. I en liten församling som Solf så handlar det kanske mer om att skapa mötesplatser och arbeta med våra förhållningssätt till nästan. Hur har du upplevt att arbeta som präst hittills? – Det här jobbet ger en själv väldigt mycket, samtidigt som det också tar. Jag tycker det är fascinerande att jobba med människor, och det är också en förmån att man själv varit med om en del i livet. Då kan man bättre möta andra människor som kanske har sorg eller smärta i sitt liv. Samtidigt som man vet att man aldrig riktigt kan veta hur någon annan har det, säger Ann-Mari. På fritiden tycker Ann-Mari om att umgås med familjen, läsa och motionera. – De senaste åren har jag studerat så det har inte blivit mycket till fritid, berättar hon. I sommar kommer hon och familjen att flytta ut till den nybyggda sommarstugan i Vexala, som blev klar förra sommaren. – Ifjol bodde vi där hela fem månader, säger hon.


”Det här jobbet ger en själv väldigt mycket, samtidigt som det också tar. Jag tycker det är fascinerande att jobba med människor...”

Solfbladet maj 2012 7


En lycka att få bo i Solf av Sara Bergström

Det är ett lyckligt nyförälskat par som möter mig i dörren då jag ringer på. Direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt, Göran Honga, figurerar i pressen med jämna mellanrum och då kan det handla om hotad sjukhusjour, byte av miljondistrikt, kommunfusioner och indragning av ambulanser i landsbygden. Men nu hänger kostymen i garderoben och det är en ledigt klädd Honga som tar emot och presenterar sin nyfunna kärlek Berit Mäkelä.

Paret flyttade till Solf i december i fjol och har installerat sig i en radhuslägenhet invid Kyrkstigen i centrum. Att de bosatte sig i Solf var en slump. – Vi är båda från landet ursprungligen och är vana med den miljön. Vi ville bo i radhus i ett plan, ha varmt garage, bastu, en kakelugn och bruksvind. Här finns allt. Och trevliga grannar på köpet, säger Berit.

Jobbar med svårt cancersjuka Berit Mäkelä är från Munsala, men har bott i Vasatrakten största delen av livet. För tillfället är hon tjänstledig från sitt jobb

som avdelningsskötare på onkologiska avdelningen på Vasa centralsjukhus och är anställd av Österbottens cancerförening och det sydösterbottniska sjukvårdssamarbetet K5. – Hon har ett kall, inget jobb, säger Göran och Berit håller med. Jobbet går ut på att ta hand om de obotligt cancersjuka och gå med dem den sista tunga vägen då man slutat med aktiva bromsmediciner. Telefonen är på dygnet runt. – De måste få känna tryggheten i att de kan ringa när som helst. Är man dödssjuk

ett veckoslut kan det inte vänta till måndag, säger Berit och tillägger att hon har hittat ett jobb hon brinner för. Elva av hennes patienter har dött i år, varav fyra dog hemma. Arbetet inom den palliativa vården kräver mycket och därför är det viktigt att ha en livskamrat att dela det tunga med och ventilera det som har hänt. Där kommer friskvården in i bilden. Både Berit och Göran promenerar, cyklar och skidar så mycket de hinner. – Jag måste få komma ut efter jobbet, säger Berit. – Den första timmen är det ingen vits att säga något alls till dig, inflikar Göran, men efter det är det bra att känna att man kan lätta på själen med någon. Vi jobbar ju båda inom sjukvården och vet att sekretessbelagda frågor stannar här.

Träffades på sjukhusets gårdsplan

– Vi ville bo i radhus i ett plan, ha varmt garage, bastu, en kakelugn och bruksvind. Här finns allt. Och trevliga grannar på köpet. 8 Solfbladet maj 2012

Det var också gemensamma erfarenheter av cancern som förenade paret då de träffades förra sommaren. Båda hade mist sin livskamrat i sjukdomen. – Vi hittade varann på sjukhusets gårdsplan i somras. Efter ett halvt år förlovade vi oss, säger Berit. – Vi fyller sextio nästa år båda två. Man kan inte vänta i tjugo år då, säger Göran och berättar om den lyckade förlovningsfesten i granngården, Solf gästgiveri, där de hade vikingafest i vintras. Göran Honga är från Karleby och har som många andra ”Kokkolabor” en positiv livssyn och nära till skratt. Han är diplomingenjör och har arbetat bland annat som teknisk chef och utvecklingschef i Karleby, varit stadsdirektör i Jakobstad och sedan 2005 är han direktör för Vasa sjuk-


Berit Mäkelä och Göran Honga trivs i Solf.

vårdsdistrikt. Han leder en organisation som har hand om specialsjukvården för fjorton medlemskommuner i Österbotten. Sjukhuset har nästan 2400 anställda. Det är mycket jobb. När jag frågar hur många timmar i veckan han arbetar funderar han länge innan han ger ett svar. – Jag räknar inte timmarna. Men kanske det blir 60–100 timmar i veckan. Det är som en hobby samtidigt. Jag trivs bra även om man är i stormens öga hela tiden och trycket är hårt.

Lottovinst att hitta lägenhet i Solf Och de trivs bra i Solf och i sitt första gemensamma hem. – Det var en lottovinst att hitta den här lägenheten. Den kändes som ett hem direkt. Vi har nära till jobbet båda två. Skulle vi bo i Gerby skulle det ta en halv timme att köra till sjukhuset. Härifrån tar det tolv minuter från gården till sjukhusets parkering, säger Göran. – Och du slipper stressen i bilkön, inflikar Berit, som gärna vill bo söder om Vasa eftersom hennes patienter finns i kommunerna mellan Kristinestad och Malax.

”Vi trivs så bra. Det är så trevlig miljö här i Solf. Och alla är så glada och hälsar. Till och med barnen hälsar.”

För Berit har det senaste året varit omvälvande. Hon hittade Göran, sålde sitt hus i Smedsby, bytte jobb och flyttade först till Görans lägenhet i Vasa och sedan till Solf. – Jag såg en tabell i tidningen om stress, hur många stresspoäng är det där egentligen? undrar Göran och de skrattar båda två.

– Vi trivs så bra. Det är så trevlig miljö här i Solf. Och alla är så glada och hälsar. Till och med barnen hälsar, säger Berit.

Äventyr i skidspåret Skidspåret hann de bekanta sig med i vintras och vill rikta ett stort tack till Solf IK som upprätthåller skidspåret. De hann till och med pröva Söderfjärden runt en gång. – Men där var det för många isvägar, riktiga mineringar som det inte varnades för, säger de och pratar vidare i munnen på varandra om blank is och virkestransporter och äventyren i spåret. – Berit hann tänka ”nu måste hon söka en ny karl, han försvinner in i vedapinon”, ropar de ut och skrattar så hjärtligt åt minnet att det är svårt att få fram orden. Det är mest jobb det handlar om för Berit och Göran, men nu på semestern i sommar ska de koppla av vid villan i Munsala. På hösten ser de fram emot att plocka bär i Solfskogarna. Om de hittar något bra bärställe. – Tips tas emot med tacksamhet. Vi har en stor frys i garaget och har ätit ”på urakka”, färdiga för nästa säsong, säger Göran. Solfbladet maj 2012 9


Det är aldrig för sent att börja med fotboll

av Nikke Palmberg/ ordförande i Solf IK fotboll

Fotbollen i Solf ger såväl spelare som föräldrar mycket mer än bara fotboll. Om inte annat, så lär man känna massor med nya människor, vilket gör att man kommer in i gemenskapen i Solf på ett trevligt sätt. Själv är jag nu ordförande för andra året (efter två år som styrelsemedlem), samt tränare för fjärde året. Efter ett halvår med inomhusträningar ser vi alla fram emot en varm sommar med fotboll på gröna gräsplaner, samt stora cuper i form av t.ex. Wasa Football Cup och Juniorcupen! Solf IK:s fotbollssektion har hand om juniorverksamheten vad gäller fotboll. I styrelsen ingår, förutom ordförande, vi10 Solfbladet maj 2012

ceordförande, kassör och sekreterare, en representant per lag. Verksamhetsåret 2012 har vi följande lag och tränare: Flickor 99-00 (Gunilla Ingman, Nicklas Svenns) Flickor -02 (Nikke Palmberg, Johan Smeds) Pojkar 02-03 (Jos Beukelman) (samverkar med Malax IF) Flickor 04-05 (Christoffer Rajala, Thomas Sjöblad) Pojkar -05 (Kjell Storback, Mathias Smeds) Minicup 06-07 (Thomas Lindholm, Peik Kjerulf)

Lagen tar tacksamt emot mera spelare och det är bara att kontakta någon av ovannämnda personer, så fixar det sig. Det är aldrig för sent att börja med fotboll!

I sektionens styrelse ingår: Nikke Palmberg, ordförande Gunilla Ingman, viceordförande Tina Näsman, kassör Anna-Lena Sjöberg, sekreterare Nicklas Svenns, representant för F99-00 Camilla Svedberg-Smeds, representant för F02 Sirpa Viik, representant för P02-03 Christoffer Rajala, representant för F04-05 Mathias Smeds, representant för P05 Thomas Lindholm, representant för M06-07


Flickorna som gillar att spela fotboll av gunilla ingman

F99/00 –laget består för tillfället av 21 flickor födda 1999 och 2000. En stor del av flickorna började spela fotboll tillsammans redan vid sex års ålder och under årens lopp har det kommit fler flickor med i vår verksamhet, även från andra byar i nejden. De flickor som spelar i laget i dag kommer från Solf, Tölby, Vikby, Sundom, Helsingby och Veikars. Inom laget stävar vi till att ha roligt på våra träningar och matcher, men samtidigt att på ett disciplinerat sätt utveckla skickligheten hos varje spelare. Laget tränar två-tre ggr i veckan under perioden december till oktober. Laget deltar i bollförbundets distriktserie varje sommar, och utöver den så är vi med i fem-sex turneringar varje säsong. Flickorna har rest en del och bl.a. deltagit i Aroscupen i Västerås (Sverige) och senaste sommar deltog laget i den stora flickturneringen StadiCup som arrangeras i Helsingfors. Höjdpunkten denna sommar är Umeå

Har du idéer som byarådet ska ta sig an? Kontakta ordförande susanna.vestling@gmail.com

fotbollsfestival som ordnas i slutet av juli. Det är under turneringsresorna som laget svetsas samman och den viktiga lagandan skapas. Laget stöttas av aktiva och flitiga föräldrar, en hel del arbete sätts ner på att samla ihop pengar som möjliggör flickornas deltagande i olika turneringar. En del av spelarna har kanske ambitioner att gå långt inom fotbollen, andra kanske tycker att det viktigaste med fotbollen är att få träffa kompisar och ha roligt tillsammans. I laget spelar följande flickor: Fredrika Snåfs, Sara Orava, Wilma Tuure, Victoria Svenns, Lisa Näsman, Martina Westerback, Paula Jaskari, Elin Sjöblad, Ida Sjöberg, Elin Enqvist, Rebecca Sandvik, Lina Sjöberg, Kajsa Ollikkala, Johanna Ahläng, Anna Friman, Hannah Blom, Wilhelmina Syrenius, Helmi Tammenpää, Sandra Bengs, Elsa Österåker och Tilda Böling. Som tränare fungerar Gunilla Ingman, lagledare är Nicklas Svenns och målvaktstränare är Helena Karv-Enqvist.

Vi ställde frågan

”Vad tycker ni att är roligast med att spela fotboll?” av spelarna, här är några av svaren: ”Att träffa kompisar” Lisa & Wilma ”Att lära sig nya saker och bli bättre på det” Elin & Sandra ”Att man får röra på sig” Anna & Elin & Martina ”Att träna, spela matcher och turnera” Mina & Hannah & Kika & Ida ”Att sätta upp olika mål och försöka uppnå dem” Lina & Johanna ”Att få göra långa resor” Paula & Sara & Vic ”Man får bra kondition” Elsa & Kajsa

Försäljning, service och reservdelar!

Cirkelvägen 15, 65100 Vasa • tel. 318 2950, 0500-364 688 • www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi Solfbladet maj 2012 11


Aktuellt i Solf:

Tjugo radhusUngdomslägenheter på Tackholmsvägen lokalens vaktmästarbostad börjar ta form

av Peter Båsk

av Peter Båsk

Byggnadsfirman Konte köpte en centralt belägen tomt på Tackholmsvägen 4 för flera år sedan. I dag heter bolaget Lemminkäinen Talo Oy och regiondirektör i Österbotten Mikael Snellman berättar att bolaget äger två tomter på Tackholmsvägen med möjlighet att bygga ca 20 lägenheter. Projektet kan delas i två etapper och byggandet kan påbörjas om tillräckligt intresse finns. För tillfället finns inga konkreta planer på byggstart. Mikael uppmanar folk i behov av bostäder att ta kontakt.

Arbetet med vaktmästarbostaden framskrider, men fler talkojobbare kan gärna höra av sig, berättar Solf UF:s ordförande Hanna Svarvars. Byggandet tar sommaruppehåll, men föreningen har fått pengar för köks-och badrumsinredning från Suomen Kotiseutuliitto så till hösten blir det drag under galoscherna.

Hanna visar på ett spännande loft i bostaden.

Kommunala avloppet byggs vidare

Loppis i Solf Uf i april

Intressanta saker till salu på det här bordet. av Peter Båsk

Mycket folk besökte loppiset, men veckoslutet blev ganska lugnt på grund av Stormässa i Botniahallen och flera loppisar på andra orter. Bordshyran var 20 € för hela veckan. 12 Solfbladet maj 2012

av Peter Båsk

Östersolfborna har under vinterns lopp informerats om sträckningen av det kommunala avloppet. Kommunbyggmästare berättar vid träff 13.4 att val av entreprenör sker i maj och byggandet startar i juni. Färdigt skall det vara i slutet av november. Efterarbete sker våren 2013.

En intressant lösning har avloppet vid ”Länsmasgåålan”. Den blå linjen är tryckavlopp och den röda linjen är traditionellt gravitationsavlopp, med andra ord bajset rinner i olika riktning bredvid varandra. Se ritning.


Ett tiotal deltog i städtalko av Peter Båsk

Den 28 april kl. 12 samlades ett tiotal aktiva bybor på ungdomslokalen för att under två timmar städa så mycket som möjligt längs med vägarna i centrum. Nils Staaf och Peter Båsk tog sig an vägen från rondellen mot Sundom och in på Stundarsvägen. Vår bedömning var att det var mindre skräp än förra gången, vilket är glädjande. En annan glad överraskning var det blommande tussilagofältet invid Tackholmsvägen.

Eleonora Drifell och Martta Palola med Emppu vid lokaalin tog hand om barn som ville rida. En hel del sopor samlades in av den lilla skaran.

Tussilagofältet med nässelfjäril.

Nisse Staaf i diket vid Stundars.

www.tahtipyora.fi

Rödmylla till salu av Peter Båsk

Under ledning av Greger Snickars samlades ett dussin aktiva byarådsmedlemmar till rödmyllekokning torsdagen 19 april och tillverkade rödmylla i 8 tunnor vilket betyder ca 1300 liter. Rödmyllan som uppbevaras i 10 och 20 liters plastdunkar kan beställas av Bengt Brors tel. 050 585 5700. Priset är 2,50 € liter.

NS I 7 FÄRGER

CAPELLA 183, FIN

Solf Service

✆ 344 0022, 050-69 022 2 Solfbladet maj 2012 13


Karacafé på Fredrikas samlade 40 av erik smeds

Sedan januari har ett antal daglediga män, de flesta över medelåldern träffats varannan onsdag under ett par förmiddagstimmar på restaurang Fredrikas för att lyssna till anföranden över olika teman. Pehr-Göran Näsman tog initiativ till träffarna efter förebild i liknande träffar på Seniorpunkten i Smedsby och på Cafe´Indigo i Vasa. Pehr-Göran hoppades i början på 10 deltagare, men träffarna blev mäkta populära. De flesta gångerna har deltagarantalet legat mellan 30 och 40.

Deltagare har också kommit från andra delar av Korsholm. Föredragshållarna har varit Solfbor. Ämnena har varit t.ex. Solf sockens historia, kommunaladministrationen i Solf före kommunsammanslagningen, prostatacancer, lotsväsendet, församlingarnas situation efter en ny kommunsammanläggning, Korsholms lokalambulans och synpunkter på Korsholm inför ny kommunindelning. Sista samlingen för i vår har hållits. Träffarna fortsätter på hösten med nya teman.

SOMMARENS GÅRDSLOPPIS 10.6.2012 kl. 12-16 Ta dig en rundtur i byn. Loppisförsäljare finns i Munsmo

& på Mobacken

Vill du sälja dina saker?

KESÄN PIHAKIRPPARIT 10.6.2012 klo. 12-16 Tee kierros ympäri kylää. Myyjiä löydät

Mobackenilta & Munsmosta Haluatko myydä tavaroitasi?

Plocka ut dina saker på din egen gård.

Nosta tavaroitasi omalle pihallesi.

Alla försäljare markeras på en karta.

Kaikki myyjät merkitään kartalle.

För att få ditt försäljningställe utmärkt kontakta Lotta Flemming, tel. 040-7200389 senast 31.5 Karta med alla försäljare fås från Axet fr.o.m. 8.6 och av försäljarna.

14 Solfbladet maj 2012

Saadaksesi myyntipaikkasi kartalle, ota yhteyttä Lotta Flemmingiin, puh. 040-7200389 viimeistään 31.5 Kartta, missä näet kaikki myyjät löydät Axetista 8.6 alkaen ja myyjiltä.


Aktuellt från Stundars: av Gunilla Sand

Sommaren på Stundars I år firar vi att det förflutit hundra år sedan museigrundaren Gunnar Valter Rosenholm (1912–1999) föddes. Rent konkret märks detta genom en stor utställning på Hemmersgårdens vind som visas hela året. Utställningen, som görs av Österbottens Traditionsarkiv och Stundars, behandlar Rosenholm som privatperson, folkskollärare, upptecknare, folkbildare, samlare och inte minst som museigrundare. Det har varit fascinerande att ta del av ett stort material med urklipp, böcker, anteckningar, brev och foton som finns bevarade efter Rosenholm. Redan i slutet av 1960-talet ville Rosenholm lyfta fram det traditionella hantverket på Stundars. Givetvis hade han föregångare som Skansen och Klosterbacken i åtanke, men det var en hjärtesak för honom att Stundars skulle utvecklas till en verkligt omfattande hantverkarby. För Rosenholm ansåg att i ”Österbotten har de skickligaste hantverkarna bott och verkat”. Under sin pensionärstillvaro i Pargas åren 1972–1999 ägnade Rosenholm nästan all sin tid åt Stundars utveckling. Sina forskningar och kommentarer sände han per brev till Stundars ordförande, styrelsemedlemmar och verksamhetsledare.

Gunnar Rosenholm intervjuar systrarna Vendla och Fia Pått på Raiva-Kolas trappa.

Rosenholm med sin hustru Svea.

Rosenholm på Mobackens krön. Breven utgör ett värdefullt material om hur Stundars byggts upp, men innehåller även

intressanta anteckningar om traditioner, hantverk och byggnadsskick. I ett brev daterat 1991 skissade Rosenholm upp ett slutmål för Stundars museum med 85 byggnader. Tanken var att alla yrkesgrupper eller hantverkare som varit representerade i Solf skulle ha ett bostadshus med uthus. Numera har Stundars r.f. reviderat planen till 74 stugor. Från Pargas trummade Rosenholm ständigt fram bilden av Stundars som kunde bli Österbottens, Svensk-Finlands, Finlands ja hela Nordens finaste friluftsmuseum!

I sommar blir det 1903! I sommar (25.6–15.8) kommer vi att frångå våra ”traditionella” guidningar. Vi kommer istället att låta våra sommaranställda ”flytta in i” våra museistugor och leva där som man kan ha gjort år 1903. Det blir ett slags rollspel i dialog med publiken. Orsakerna till varför vi ändrar på visningssystemet är flera. Vi tror att detta nya koncept kan vara lättare att ta till sig och hoppas också att det bidrar till att höja besöksstatistiken. En annan orsak till förändringen är givetvis att det är viktigt för museet att utvecklas och göra något nytt. Vi kommer att levandegöra tre olika stugor: Lanthandeln, Bondstugan och Smedens stuga. Därtill kommer vi dagligen kl. 13 att ge en kort skollektion. På onsdagar och torsdagar ordnas en liten torgdag eller fotoateljé. Dagligen kl. 12-14 har barn möjlighet att delta i programmet ”Barn på Stundars”.

Viktiga datum Onsdag 4.7.2012 kl. 17–20 Barnkalas på Stundars Söndag 8.7.2012 kl. 12–16 Hantverkardag Söndag 29.7.2012 kl. 11–17 Konstens söndag på Stundars Söndag 5.8.2012 kl. 12–16 Hantverkardag

En annan stor nyhet är att barn under 17 år får gratis inträde under vanliga dagar (inte evenemang). Solfbladet maj 2012 15


Hvad fordom timat i Blodigt slagsmål i Westersolf Hembygdsforskarna i Solf har samlat en hel del artiklar I Solf har åter natten mot den 12 dennes ett blodigare slagsmål egt rum. Bonden om Solf under årens lopp. Isak Wäst från Wester Solf blef svårt hugHär presenteras ett urval av gen med knif i öfverarmen, låret och ena handen. Bonden Gabriel Östman som wille dem. sammanställt av Bengt Brors

Slagsmål i Ånäsbacken Landbonden Josef Isaacsson Sassi från Mustasaari socken, vid förefallet slagsmål, på Ånäs hemmans gårdsplan i Öster Solf by, inom Solf kapell af Malax socken, tillskyndats så svåra åkommor, att han dagen derefter uti sitt hemvist aflidit, för hvilket brott fem personer blifvit häktade, och är om dessa händelser undersökning eskad samt på vederbörande Domstolars åtgärd för närvarande beroende. Wasa Tidning 7.12.1839

Ihjälfrusna solfbor Bondesönerne Johan Johansson Snickars och Johan Eric Ericsson Genas, ifrån Solf kapell af Malax socken, har anträffats liflöse å isen emellan denne stads gamla hamn och nämnde kapell samt förmodas hafva tillsatt lifvet genom förfrysning, iföljd deraf, att de nedfallit i en nära derintill befunnen öppning uti isen, hvarifrån de väl lyckats hjelpa sig upp, men icke mera förmått fortsätta färden hem. Wasa Tidning 28.12.1839

Solfbo knivhuggen i Vasa Ett menniskolif för 10 penni! Å.U:s Wasakorrespondent berättar: Den 18 mars på aftonen intogo några finska talande bönder från Laihela och några svenska talande från Solf i allsköns sämja öl uti butiken vid Sandvik bryggeri. Härunder söndrades af våda en fösterruta, och sällskapet beslöt att, en hvar med tio penni, bidraga till gäldande af dess värde. Men en Laihelabo undandrog sig afgiften, blef derföre utdrifven af en Solfbo, återvände och tillfogade denne ett knifstygn i nacken, som några dagar efteråt hade döden till följd. Wiborgs Tidning 15.4.1871 16 Solfbladet maj 2012

komma honom till hjälp fick ett djupt hugg i hufvudet äfven med knif. Den huggne och den som tilldelat huggen, hwilkens namn vi ej kunna uppgifva hade deltagit i en så kalladt ”körtalko”. Wasa Tidning 17.4.1881

Knivhuggning i Vasa Sjömannen Abraham Wilhelmsson Ehn från Wasa stad och bonden Johan Mattsson Berg från Solf socken hade i onsdags på aftonen kommit i delo med hwarandra angående besittningsrätten till en tom brännwinsbutelj. Under det de kifwades derom på Handelsesplanaden, hade Berg gifwit Ehn ett knuff, hwarpå denne drog sin knif och tillfogade dermed sin wederdeloman ett hugg i öfre delen af wenstra armen i hwilken ett större blodkärl lär blihvit afskuret så att Berg sannolikt skulle förblödt, om ej läkarhjelp inom en kort stund hade erhållits. Den sårade förbands och afsändes till lasarettet. Ehn, som friwilligt hade åtföljt den sårade, då han fördes till poliskontoret för att förbindas, inmanades i häktet, men lär sedan blifwit försatt på fri fot, då underrättelse ingått, att såret icke torde wara lifsfarligt. Så har saken för oss blifwit af polisbetjeningen berättad. Målet förekommer wid rådstufwurätten, så snart Bergs helsotillstånd tillåter. Wasa Tidning 23.9.1881

En varg vid Björnholmsbacken En Warghistoria från Solf berättad i bref till oss af den 9 dennes sålunda. Måndagen den 18 augusti omkring kl. 6 på morgonen när folket åkade ut till Munsmo bodarna för att sen fara i båt öfwer till staden där de sälja sina mjölkkrukor och smörbitar, wille de som foro tidigare inte på något sätt få sina hästar förbi ett ställe som wi kalla Björnholms backen, beläget mellan Solf och den såkallade Munsmo hamnen.

Men då kommer en gubbe efter, som gick till fots, och när han kom till det ställe där hästarna gjorde motstånd blef han warse en stor warg som står och ser på honom. Gubben stannade och började betrakta den nya gästen, som inte tycktes hafwa någon brådska, förrän gubben kastade en stafkäpp mot honom. I det samma komma twå Munsmo flickor ifrån fäbodarna och tänkte bli helt förskräckta. Det war just bara gärdesgårn emellan och ett sådant djur har ingen blifwit war i Solf på långa tider. Nu ha wi dagligen wäntat att den owanliga gästen skulle göra någon skada på kreaturen, men lyckligtwis har något sådant ej ännu förnummits. Han dröjer wäl aldrig så länge på orten. Wasa Tidning 12.9.1884 Brev från Solf:

Handelsmän i Solf Oaktadt wi bo så nära sydösterbottens hufwudstad, Wasa, att wi kunna se dess kyrktorn och andra högre belägna större byggnader, ha wi dock ej mindre än 6 handelsmän i wår kommun. Dessa äro fördelade så att i kyrkobyn finnes 2, i Wäster-Solf 1, i Rimal by 1 samt i Sundom 2. Ehuru de twänne hwilka finnas i kyrkobyn af någon anledning blifwit placerade något för nära hwarandra, så drifwa de ändå twifwelsutan den lifligaste handeln. Nog är det ändå bra att få bo så nära handelsbodarna mena många gummor, hwilka älska kaffebönan och det samma tycka äfwen barnen, hwilka ifrigt trafwa efter karameller, bröstsocker, pastiller, russin m.fl. goda saker. Ja lefwe wåra handlande och deras - karameller!

Widebarkssamlandet Samling af widebark har denna sommar bedrifwits i stort härstädes. Öfweralt ser man nakna, kullhuggna wideträd, hwilka blifwit jämmerligen plundrade och stympade, af de kring alla möjliga kärr och mossar ifrigt ströfwande ”barkslitarne”. Att på detta sätt fördärfwa och stympa wideskogen är enligt min mening ett oförswarligt ofog hwilket borde bannlysas åtminstone härifrån.


Solf God bärskörd Åkerbär säges i sommar förekomma i stor myckenhet på alla möjliga ängar, ja så ymnigt att de hwilka bruka lien ofta måste med gråtande ögon afslå tusental af de rara bären. Äfwen andra slags bär såsom smultron och blåbär finnas i myckenhet på alla åker- och skogsbackar. Den som har mycket utaf tid får således i sommar njuta så mycket han will utaf bär och det gratis blott han behagar kröka sig efter desamma. De hwilka äro begåfwade med höga ben, kunna bege sig ut på något kärr och söka hjortron, kortbenta warelser måste hålla sig å backar. Alla älskare af bär, ut därför på ströftåg!

Regnigt under höbärgningen Höbärgningen försiggår nu härstädes, iföljd af det myckna regnet mera trögt. Få äro de hwilka ännu ”samlat något i ladorna” oaktadt höbärgningen redan fortgått nära twå veckor. Ja, det är förwånanswärdt huru länge det på en gång kan stå mulen himmel och regna. – Jag har nu börjat fundera att wi blifwit flyttade på ett helt annat bälte av wår planet. Kanske wi nu befinna oss inom ”sommarregnets bälte?”.

Ovanligt fiske Gäddstenen kallas en i flera delar sönderklufwen sten, som förefinnes i skogen mellan Solf och Malaks just inwid allmänna wägen. I fråga om denna sten will jag omnämna en komisk tjufhistoria, genom hwilken stenen äfwen fått sitt namn. För en eller högst twå mans åldrar sedan fingo

”nappar int ä på ett ställ så nappar ä wäl på i anna!” de då lefwande innebyggarne i Malaks ofantliga massor af idar och gäddor. Den myckna fisken plägade de föra landwägen till närmaste stad d.w.s. Wasa. Wid den tiden funnos äfwen twänne gemytliga tjufwar här i trakten, hwilka beslöto att gemensamt börja fiska i skogen då Malaksborna kommo med sina stora fiskforor. En utaf tjufwarna satte sig wid den omnämnda stenen wid hwilken fanns något watten och låtsade meta. Den andra låg på lur ett stycke ifrån wägen och metade af de förbifarande lassen - på hans krok fastnade naturligtwis hela deras gemensamma fångst. – Så satt nu gubben på stenen dag ut och dag in ifrigt metande uti den lilla wattenpussen bredwid stenen. Då någon fiskkfora körde förbi, stannade oftast alla forkarlarna för att se på när gubben metade men aldrig sågo de att han fick en enda fisk på sin krok, oaktadt stora hopar af gädddor och idar lågo omkring honom. Då frågade någon af honom hwarför han metade då han ej fick något. Gubben såg på de myckna fiskarna kring stenen och sade: ”nappar int ä på ett ställ så nappar ä wäl på i anna!” I dessa ord, som gubben alltid upprepade låg någonting mystiskt som ingen till en början kunde förstå. Det andra stället som gubben menade war naturligtwis forkarlarnas lass, hwarifrån den andra gubben bar fisken i skogen så länge de nyfikne Malaksarne beundrade gubben wid stenen och hans lustiga metande. Då formännen gått sin wäg, kom den lyckliga tjufwen fram med sin fiskbörda och kastade den förnöjd bredwid bedragaren på stenen. Så sutto de nu emellan sina ”raska kap” glada till mods, prisande det utmärkta sätt de uppfunnit att meta mitt i skogen och wäntande på nästa fiskfora, då de ånyo

skulle få spela Malaksgubbarna ett duktigt spratt. På detta fria wis stulo tjufwarne mycken fisk af de resande, hwilka icke till en början kunde upptäcka något bedrägeri uti gubbens oskyldiga metande. - Deras anslag kunde så mycket bättre lyckas, som wägen kröker sig strax inwid stenen och någon kunde således icke se hwad tjufwen gjorde på fisklassen. I sanning twänne fiffiga gubbar! – Däraf nu namnet – gäddstenen. Till härnäst. Wilhelm Wasa Tidning 2.8.1885

Bebyggelsen i Solf Hela Sundom är ganska widsträckt och står nästan i sammanhang med Munsmo hwilket åter står i samma förhållande till Solf. För kapellanen socknen har en ståtlig byggnad nyligen uppförts i Sundom. Kyrkan i Solf är en gammal träbyggnad som för närwarande bär spår efter rödmålning utanpå. Stapeln är fristående, som wanligt är med wåra landskyrkor, och har en mörkgul färg. Huru religiöst folket i Solf kommun är kan jag ej afgöra. Efter hwad som synes skall det wara ganska fredligt. Det yttre öfweralt såwäl i Sundom som Munsmo och Solf ser särdeles inbjudande ut, lummiga träd stå för det mesta planterade omkring gårdarna wanligtwis med en liten ordnad trädgård samt en liten blomstertäppa hwari ingå ringblommor, aklejer, stormhattar, wallmor, åbrådd och krass. Husen föröfrigt äro nästan allmänt rödmålade. Allt såwäl bygnader och planteringar wittna om skönhetssinne och wälstånd. För någon mera utwecklad bildning synes folket ej wara hugadt som synes af det förhållande att ingen folkskola ännu härstädes finnes. Af hwad jag iakttagit med afseende å kommunens storlek skulle minst twänne folkskolor wara behöfliga till en början. Att en kommun så stor som Solf hwilken är så nära till Sydösterbottens hufwudstad ej eger en folkskola är icke något hedrande, och nog skulle här folkskolor behöfwas ty widskepligheten är ganska stor. J. N-n Wasa Tidning 18.8.1885 Solfbladet maj 2012 17

Faksimil: Historiska tidningsbibilioteket

Ty utom att de splittrade widarne, utan den minsta ordning, kastas widtomkring ängarna till stor förargelse för liemännen, så ger en sådan plundrad trakt ett dåligt intryck åt hwar och en hwilken äger hälst litet af skönhetssinne. Fastän ”Wideknipporna” betalas bra i staden och många fattiga härigenom ha en god inkomstkälla, anser jag att dylika wideplundringar borde upphöra och några mindre skogsfördärfwande inkomstkällor sökas såsom samling af tallkottar m.m. dylikt.


Kylätoimikunnan uusi puheenjohtaja sara bergström

Nimi: Susanna Vestling Perhe: avomies, äiti sekä kaksi veljeä perheineen Syntynyt/kasvanut: Kaalas gåålan Barkamossa Sulvalla Asuu nyt: Jukkaksella Sulvalla, Skinnarsin vieressä ja Kungenista tien toisella puolella. Työskentelee: Kansainvälinen koordinaattori Yrkesakademin i Österbotten Kiinnostuksen kohteet: työ, metsästys, liikunta, puutarhatyöt ja tällä hetkellä myös kudonta. Koska matkustan paljon työni puolesta, viihdyn vapaa-aikana kotona tai metsässä koiran kanssa. Mottoni on ”Se käy, kun vain haluaa”.

Kuvaile itseäsi heille, jotka eivät tunne sinua. Liian vanha neidiksi, mutta liian nuori tädiksi. Arvostan huumoria, kestän kritiikkiä ja kokeilen mielelläni uusia asioita. Voin myös pitää oman tahtoni, mutta yritän olla oikeudenmukainen ja ystävällinen. Laiskuutta on vähän vaikeaa hyväksyä. Yritän tehdä parhaani ja sen minkä aloitan, haluan myös tehdä loppuun.

Miten haluat työskennellä Sulvan kylätoimikunnan uutena puheenjohtajana? Haluan tehdä töitä kylätunnelman säilyttämiseksi Sulvalla. Toivon, että sekä alkuperäiset Sulvalaiset että tänne muuttaneet viihtyisivät. Kylää tulee kehittää, mutta toivon kuitenkin, että voimme säilyttää kylän hengen ja me-tunteen. Emme saa myöskään

unohtaa, että Sulva käsittää monta kylän osaa, eikä vain keskustaa. Sulvan murre on rikkaus ja on tärkeää siirtää se seuraaville sukupolville.

Parasta Sulvalla? Kylätunnelma on tärkeä. Toivon myös, että Sulva säilyy asuinalueena, missä sekä aikuiset että lapset voivat tuntea olonsa turvalliseksi. On hauskaa, kun ihmiset tervehtivät, vaikka eivät tunnekaan toisiaan.

Minkälaisena näet kylätoimikunnan tehtävän yhteiskunnassa? Yksi kylätoimikunnan tehtävä on toimia lenkkinä eri yhdistysten, uusien ja vanhojen kyläläisten välillä. Kylätoimikunta voi auttaa säilyttämään kyläperinteitä, esim. punamullankeitto ja joulun avajaiset, samalla, kun se tukee kylän kehitystä asukkaiden toivomusten ja tarpeiden mukaan. Kylätoimikunta levittää myös informaatiota Solfbladetin kautta.

Kuiturikasta Sulvalla Fredrik Båsk

Ajankohtainen keskustelunaihe Sulvalla on, millaiselta tulevaisuuden kommunikaatio tulee näyttämään. Nykyisen puhelinverkon kapasiteetti ei enää riitä. Kunnan puolesta rakennetaan kuituverkko omiin toimintapiteisiin. He käyttävät Bothnia Broadbandin palveluja rakentamisessa. – Nopeiden, taloudellisten ja tulevaisuuden turvaavien yhteyksien saamiseksi kunta rakentaa oman kuituverkon, sanoo Kenneth Nickull, IT-vastaava Mustasaaren kunnassa. Kiinnostus omaa kuituverkkoa kohtaan heräsi Sulvalla jo aikaisin, mutta myöhemmin todettiin, että se ei toteudu. – Kaupallisten toimijoiden kiinnostus on niin suurta, että emme voi enää katsoa ajankohtaiseksi rakentaa omaa kuituverkkoa ajatuksen ja omakustannuksen pohjalta, sanoo Per Lundberg SolfNet´stä. Sitäpaitsi aloituskapitaali olisi ainakin 18 Solfbladet maj 2012

100.000 euroa pankkilainaa henkilökohtaisella takauksella. Bothnia Broadband (BoB) tulee tarjoamaan kunnan verkon rakentamisen yhteydessä liitännän verkkoon asiakkaille, jotka ovat sopivan lähellä kaivuualuetta. – Jo nyt olemme rakentaneet kuitulinjan Rantamaantietä pitkin, ja se on yhdistetty Mustasaaren ja Vöyrin kuitulinjaan Huutoniemellä. Tulemme tarjoamaan kuiteuverkkoa Sulvalla samoilla ehdoilla kuin tarjoamme Maalahdessakin, sanoo Rolf Storgård BoB:ssa. Ajankohtainen kaupallinen toimija Sulvalla on Anvia. Heillä on jo kuitu kaivettuna eri projektialueilla Sulvalla ja he tulevat rakentamaan kuituverkon sinne, missä heillä on vanhat linjat. – Aloitamme verkon rakentamisen siellä, missä kiinnostus on suurinta, mutta kuinka se rakennetaan riippuu myös puhtaasti logistisista yksityiskohdista. Kuituverkko Sulvalla ei tule valmistumaan vuoden 2012 aikana, koska alue on suuri ja verkkoa haluavia talouksia ja kiinteistöjä on paljon,

TIETOA: BoB:n tavoittaa seuraavista numeroista: Jonas Överholm: 050 410 8675 tai Rolf Storgård: 0500 865095. Anvian tavoittaa seuraavasta numerosta: Patrik Snellman: 044 411 3139.

sanoo Mathias Norrback, liikealuejohtaja Anviassa. Toimijat ovat aloittaneet rakentamisen eri tavoin. BoB on, vähän myöhemmin kuin oli suunniteltu, aloittanut rakentamisen ja kaivaa kuitua toukokuussa 2012. Anvia on jo valmistellut paljon, putkien muodossa maassa, mihin kuituverkko vedetään, ja myös kantaverkkoyhteys on. – Liitäntöjen rakentaminen asiakkaille ei ala kuitenkaan ennen kuin on tarpeeksi kiinnostuneita liittymään uuteen verkkoon, sanoo Norrback. Sulva tulee olemaan liitettynä kuituun lähivuosien aikana, mutta nyt tulee soittaa yhtiöihin kiinnostuksen osoittamiseksi.


Onni asua Sulvalla Kohtaan onnellisesti vastarakastuneen parin rivitaloasunnon ovella Kyrkstigenillä. Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga esiintyy lehtien palstoilla tasaisin väliajoin ja kyseessä voi olla uhattu sairaalapäivystys tai ambulanssien lopettaminen maaseudulla. Mutta nyt puku on vaatekomerossa ja vapaammin pukeutunut Honga ottaa vastaan ja esittelee uuden rakkaansa Berit Mäkelän. Sara Bergström

Berit Mäkelä on tällä hetkellä virkavapaalla työstään osastonhoitajana Vaasan keskussairaalan onkologiselta osastolta ja on työssä Pohjanmaan syöpäyhdistyksessä ja eteläpohjalaisessa sairaanhoidon yhteistyössä K5. Työ käsittää parantumattomasti sairaiden syöpäpotilaiden hoitoa ja kulkea heidän kanssaan viimeistä raskasta tietä, jolloin on lopetettu aktiivinen jarrutuslääkehoito. Puhelin on päällä ympäri vuorokauden. Heidän on saatava turva siitä, että he voivat soittaa milloin vaan. Jos on kuolemansairas viikonloppuna, niin ei voi odottaa maanantaihin, sanoo Berit ja lisää, että hän on löytänyt itselleen tärkeän työn. Göran Honga on Kokkolasta ja hänellä on, kuten monilla muillakin kokkolalaisilla, positiivinen elämänkatsomus ja nauru on herkässä. Hän on diplomi-insinööri

ja on työskennellyt mm. teknisenä johtajana ja kehitysjohtajana Kokkolassa, hän on toiminut kaupunginjohtajana Pietarsaaressa ja vuodesta 2005 Vaasan sairaanhoitopiirin johtajana. Hän johtaa organisaatiota, joka hoitaa neljäntoista pohjalaisen jäsenkunnan erikoissairaanhoitoa. Sairaalassa on lähes 2400 työntekijää. Työtä on paljon. Se on samalla kuin harrastus. Viihdyn hyvin, vaikka koko ajan ollaankin myrskyn silmässä ja paine on kova. Molempien työ on vaativaa ja siksi onkin tärkeää olla elämänkumppani, jonka kanssa voi keskustella tapahtumista. Lisäksi Berit ja Göran kävelevät, pyöräilevät ja

hiihtävät niin paljon kuin ehtivät. Hiihtolatuun he ehtivät tutustua viime talvena ja haluavatkin osoittaa suuren kiitoksen Solf IK:lle, joka hoitaa hiihtolatua. Ja he viihtyvät hyvin Sulvalla ja ensimmäisessä yhteisessä kodissaan. – Täällä on kaikkea. Mukavia naapureita ja mukava ympäristö. Molemmilla on lyhyt työmatka. Ja kaikki, jopa lapset, ovat niin iloisia ja käyvät tervehtimässä, sanoo Berit.

Kunnallinen viemäriverkko, vaihe 2 Peter Båsk

Östersolfilaisia on talven aikana informoitu kunnallisen viemäriverkon laajuudesta. Kunnan rakennusmesteri kertoi tapaamisessa 13.4., että urakoitsijoiden valinta tapahtuu toukokuussa ja rakentaminen alkaa kesäkuussa. Valmista suunnitelmien mukaan on marraskuun lopussa. Jälkityöt tapahtuvat keväällä 2013. Mielenkiintoinen ratkaisu viemäriin on ”Länsmasgåålan” kohdalla. Sininen linja on paineviemäri ja punainen linja on perinteinen viemäri, ts. kakka virtaa vierekkäin eri suuntiin, Katso piirustus. Solfbladet maj 2012 19


IK Itella Posten Ab Itella Green Allt inom branschen hörande maskiner och annan utrustning

Öppet alla dagar 25.6–15.8 kl. 11–17 Kom och träffa Stugfolket anno 1903! Frisör Jenna West | 050 548 9664 | Solfvägen 213 Ekofrisör Mikaela Finne

- Barn på Stundars må–fre kl. 12–14 - Husdjur på museiområdet - Barkalas 4.7 - Hantverkardagar 8.7 och 5.8 - Gros butik och café Tel. (06) 344 2200 www.stundars.fi

Nybyggen, renoveringar, golvgjutningar mm.

Öppet: Måndag-Fredag 7.30-17.00 Lördag 9.00-12.00

Strandvägen 1290

Gräsklippare, motor66100 Malax sågar, byggmaterial mm.

tel: 347 5800 info@agrolink.net

Datorer - tillbehör Service - installation Kameraövervakning Internettjänster Webbsidor Webbhotell

Restaurang – Ravintola

Sommarens öppethållningstider 1.6-31.8 Må-To 10-16, Fre 10-22, Lö 14-22, Sö 14-20

Välkommen!

Vi finns i SOLF centrum (ingång till Fredrikas)

www.fredrikas.fi Solfvägen 219, Solf 045-1333 956

Solf blomsterhandel Sulvan kukkakauppa 344 0633

UFFE´S TAXI

• Snittblommor, krukväxter... • Binderier • Presentartiklar, krukor, kort...

0500 128 374

Öppet: Må–Fr 9.00–17.00 Lö 9.00–13.00

Semesteröppet 2 juli–17 augusti Må–Lö 9.00–13.00

Solf Gästgivargård Sulvan Kestikievari Mums Filibabba 27.6–29.7 TAPANI HOVI Gästgivarvärd Kievarin Isäntä Mobil 050-516 3999

Solf LantbruksCenter Det mesta för jordbrukets och hemmaträdgårdens behov fås från vårt lager.

Tfn (06) 3440 505, 050-522 5714

AB OY

Tfn 0500 163 060 www.smeds.fi

Verifine BOKFÖRING

erifine Vfine

BOKFÖR

ING

7 0834 050 Linda

597 0834

w r me

Direktförsäljning. Ring 050 - 4036 472

Tel. 344 0240 Barkamovägen 3, 65450 SOLF

lh . fo o m h l n noa

foa ä in lifsoäa

o /in foa insfää ä inmefor / li lisä in

Lördagsstängt i juni, juli och augusti!

fi m . mi l

hr ag n r . a g r .w . gw w w w w w Linda 050 597 0834

Myrvägen 25, SOLF

0500 Peter

77 6624

Peter 050

Peter 0500 77 6624

Anne Ström

GSM: 050-536 2884

e-mail: a-m.strom@netikka.fi

Städ- och fastighetstjänster samt övriga sysslor för hemmet och arbetsplatsen Siivous- ja kiinteistöpalveluja sekä muita tehtäviä kotiin ja työpaikalle

Frisering Siv-Britt Siv-Britt Vestling Tel. 344 0028, 050 527 2765 20 Solfbladet maj 2012

Klipphörnan Regina Ilvoranta Tel. 344 0570

Profile for Solfbladet

Solfbladet 1/2012  

Solfbladet 1/2012  

Advertisement