Page 1

DIGITAL

KONTAKT Om hur integration in i samhället kan ske via datorer

Skolinspektionen: ”Skolinspektionen tills få studera modersmå moderna språk.”

Lärarförbundet: ”Modern teknik till tro undervisning i form a ”Distansundervisning språkundervisningen ändå ska vara ett alte


Ändstation ? Resultatbeskrivning -

I denna undersökning ingick de olika instanser som svarat på remissen "Distansundervisning för elever bosatta i Sverige" från utbildningsdepartementet. Frågeställningen handlade om vad olika samhällsinstanser anser om förslaget till att använda distansundervisning inom bl. a. modersmål. Ur ett vidare perspektiv handlar frågeställningen även om synen av teknik i nya samanhang. I korthet


”Lärarnas riksförbund modersmål och mino kvalite för elever med

Sveriges kommuner ”SKL ställer sig starkt arbetsgivarförhålland och fristående skola eller om man själv an

”SKL ställer sig avvis i sina utredningar kom Detta är också något ett begränsat antal äm skolämnen.”

eller början!

Handisam - Myndigh ”De föreslagna grund emellertid att bli alltfö även i andra ämnen ä eller psykosocial prob stöd kunna ges även distansundervisning u

Friskolornas riksförbu ”Vi kan inte se att det att avse endast entre

Utbildningsförvaltning ”Enligt förvaltningens egna lärare, kan anvä de ramar som prome denna möjlighet finns medier inte ska avsta

Specialpedagogiska ”Att göra detta förslag undervisning ser vi so att nå målen i skolan ”Skolans många sätt distansundervisning v önskemål.” ”Vidare bör förslaget ingår i undervisnings lektioner.” teckensprå ”Distansundervisning fler elever att oftare k

Svenska Tornedaling ”STR-T instämmer i p begriva undervisning som krävs för att vara


Beskrivning av grupper som ing책tt - Ser du helheten?


Presenterade resultat som besvarar fr책gest채llningarna- Vad bygger vi upp utbildningen av?


Resultatanalys - Delar blir en helhet analys statliga institutioner och inte, lärar och skolmilÜj och inte Vilka har inte varit delaktiga....(Bilaga alla inbjudna institutioner)


Ny teknik tas emot.... Trender inom utbildning

Slutsats av resultaten Think outside the box


Diskussion om undersökningen Subjekt för utbildning – barn och unga Svårt att hitta alla remissvar... Ej gått till beslut... intressant att gå vidare och se vart de olika remissinstanserna fått sina influenser ifrån..


Think outsid the box

Hur ser din verklighet ut? Hur ser dina utvecklingsmรถjlighweter ut?

Ser du helheten?

Endstation? eller bรถrjan!

delar blir en helhet The devil is in the details

Vad bygger vi upp utbildningen av?

subjekt fรถr utbildningen - barn och unga


Framtiden är redan här, delarna och kunskapen helheten finns.... om man ser till

Ă„r du en del av helheten?

förstudie - webbtidning 3  

förarbete inför webbtidning nr. 3