Page 1


2


Marknadsbyrån för samman trycksakskunder med de bäst lämpade leverantörerna. Vi tror att professionalism och passion är smittsamt och därför vill vi leda branschen i en positiv riktning. Marknadsbyråns tjänst bygger på passion och expertis. Det är vårt främsta erbjudande gentemot våra kunder och kärnan i varumärket. För att säkerställa att detta förmedlas på ett tydligt sätt är det viktigt att all kommunikation sker konsekvent och i enlighet med varumärkesplattformen. Denna varumärkesmanual fungerar som ett vägledande verktyg och sammanfattar grunderna i vad Marknadsbyrån är och ska vara – tryckpartnern som älskar tryck.


4


Innehållsförteckning s.6

Varumärkeslöftet

s.6

Position

s.7

Våra kärnvärden

s.8

Varumärkets röst

s.9

Våra mål

s.12

Logotypen

s.14

Logotypen - anvisningar

s.18

Typografi

s.20

Typografi - anvisningar

s.22

Färger

s.24

Färgkoder

s.26

Grafiskt manér

s.28

Illustrationer

s.30

Avslutande ord


Varumärkeslöftet Bra tryck handlar inte bara om kontrast och färgåtergivning – form och strategi är minst lika viktigt. Vi brinner för att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna för att sprida deras budskap och varumärke.

– Vi älskar tryck.

Position Marknadsbyrån sätter flexibilitet och följsamhet i främsta rummet. Engagemang och passion för branschen och hantverket är kännetecknande för Marknadsbyrån – därför är proaktivitet en viktig del av positioneringen. Med kunnande och genuint intresse för tryck-

6

produktion hittar Marknadsbyrån de rätta lösningarna för alla kunder och sammanhang. Marknadsbyrån driver branschen framåt och är en inspirationskälla för våra kunder och leverantörer.


Våra kärnvärden 1. Effektivitet Vi hittar det rätta kommunikationsmediet för kundens ändamål och minimerar onödig resursförbrukning.

2. Engagemang Vi brinner för våra produkter och värnar om att de ska vara av högsta kvalitet. Vår ständiga strävan är att nå ännu längre än så.

3. Flexibilitet Vi är kompromisslösa när det gäller service men tycker om utmaningar och älskar att hitta effektiva lösningar på spännande problem.

7


Varumärkets röst Marknadsbyråns kunder är både privatpersoner och företag, stora som små. Alla ska känna sig tilltalade och välkomnade – därför används enkla och vardag­ liga formuleringar i största möjliga utsträckning. Fackterminologi, förkortningar och annat som kan orsaka förvirring ska undvikas. Ge isåfall en kortfattad förklaring av vad som menas.

Det är också viktigt att Marknadsbyrån upprätthåller en professionell ton gentemot andra. Var vänlig och avslappnad men undvik slang och engelska uttryck.

Istället för “Vi kan erbjuda en mängd olika brandade expoprodukter för ditt företag.”

Säg hellre “Vi hjälper dig med mässmaterial av alla sorter.”

8


Våra mål Marknadsbyrån är en rörlig spelare på en föränderlig marknad. För att nå dit vi vill är det nödvändigt att arbeta mot samma mål. Vår vision och mission ger en tydlig bild av vart vi vill och hur vi når dit. Vår vision är att växa och expandera tills vi finns över hela Sverige. Vi vill vara byrån

som bryr sig om varje kund och alltid levererar mer än förväntat. Vår mission är att höja ribban i branschen genom att erbjuda högkvalitativt tryckmaterial med omsorg och tanke bakom. På så sätt skapar vi mervärde för alla – våra kunder, våra leverantörer och oss själva.

9


10


11


Logotypen Pappershjärtat är symbolen som nästan säger allt om vad Marknadsbyrån handlar om. Engagemanget för branschen, expertisen och flexibiliteten inom trycksaksproduktion uttrycks genom symbolen. Texten är satt i typsnittet Montserrat Bold i versaler med en generös spärrning. Texten andas effektivitet och proffesionalism.

12

Den vertikala logotypen används primärt då den är noggrannt avvägd i storleksförhållande mellan text och symbol samt att den är flexibel och passar bra i nästan alla situationer. Skulle behovet uppstå så finns dock en horisontell variant.


13


Logotypen - anvisningar Pappershjärtat förtjänar att behandlas med respekt. Använd det med förnuft och med varumärket i tanken så behöver du knappt läsa de här sidorna.

Gör så här

Ge logotypen tillräckligt med andrum från närliggande texter och objekt. Alla mår bra av lite marginal.

14

Om du ska använda den inverterade logotypen så ska den bara sitta på svart eller Marknadsbyråns röda färg.


Undvik

Tryck inte ihop eller dra isär logotypen,

Rotera inte logotypen, den är designad för att se bra ut som den är.

Alldeles för ljus bakgrund, använd svart eller marknadsbyråns röda istället när du använder inverterad logotyp.

Använd inte några färger på logotypen alls och verkligen inget annat än de färger som är marknadsbyråns.

Använd inte effekter på logotypen, då förlorar man det proffesionella och effektiva uttrycket.

15


Vi 채lskar tr

16


yck.

17


Typografi Open Sans Open Sans är vårt primära typsnitt och skall användas i så stor utsträckning som möjligt. Den fungerar förutom i print även väl på webben och finns som google web font. Open Sans är ett rent linjärt typsnitt med öppna och vänliga former, det är ett typsnitt som likt Marknadsbyrån alltid “står på tå” för sina kunder.

Aa ABCDEGHJIKLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö (.,:;?!@£$%&*) 0123456789 light, light italic, regular, italic, semibold, semibold italic, bold, bold italic, extrabold, extrabold italic

18


Oswald Book Oswald Book är vårt sekundära typsnitt som med fördel används till kortare rubriksättning som behöver lite extra emfas. Oswald har inte har tillräckligt bra läsbarhet i längre texter och används således inte i brödtext eller liknande. Oswald fungerar bra i både print och online och finns som google web font. Notera att Oswald ofta kan behöva kernas i rubriksättning.

Aa ABCDEGHJIKLMNOPQRSTUWVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö (.,:;?!@£$%&*) 0123456789

19


Typografi - fortsättning Både i print och online så gäller det att använda typsnitten medvetet och se till att bästa läsbarhet säkerställs. Vi har inga tydliga regler men sträva efter att uppnå harmoni i storleksförhållandena mellan rubriker och brödtext, följ gärna “Fibonacci-talen” om möjligt. Här följer några exempel.

Stor rubrik, Oswald Book 33 pt. Rubrik, Oswald Book 21 pt. Underrubrik, Oswald Book 13 pt. Brödtext, Open Sans Light 8 pt.

20


21


Färger Färgen “Engagemangsröd” är Marknadsbyrån huvudsakliga färg och är den som används som primär färgsättare i Marknadsbyråns trycksaker och visuella kommunikation. Den mjuka röda färgen kommunicerar Marknadsbyråns engagemang. Det finns även en ljus och en mörk variant av engagemangsröd som egentligen bara används för att möjliggöra mera levande illustrationer.

22


Färgen “Mjukgrön” representerar Marknadsbyråns mjuka värden och hållbarhetstänk. Den används som en komplementfärg till engagemangsröd och ska helst inte dominera någon visuell kommunikation. Använd nyanserna till illustrationer.

Färgen “Effektivcyan” representerar Marknadsbyråns effektivitetstänk och flexibilitet. Den används som en komplementfärg till engagemangsröd och ska helst inte dominera någon visuell kommunikation. Använd den mörka nyansen till illustrationer.

Färgen “Naturvit” finns med som ett komplement till färgpalleten och är tänkt att representera naturpapper. Färgen kan med fördel användas som bakgrundsfärg i olika sammahang.

23


Färgkoder Engagemangsröd

RGB

207. 97. 86.

Hex

#cf6156

CMYK

Mjukgrön

Pantone

Warm Red C

RGB

169.200.39.

Hex

#a9c88b

CMYK Pantone

Effektivcyan

7486 C

184.217.221.

Hex

#b8d9dd

CMYK

38.0.15.0. 304 C

RGB

249.235.208.

Hex

#f9ebd0

CMYK

0.9.22.0.

Pantone

24

46.0.58.0.

RGB

Pantone

Naturvit

0.74.62.0.

7506 C


RGB

232.187.178.

RGB

132.53.49.

Hex

#e8bbb2

Hex

#843531

CMYK

0.34.25.0.

CMYK

25.88.78.25.

RGB

210.225.180.

RGB

93.120.77.

Hex

#d2e1b4

Hex

#5d774d

CMYK

25.0.38.0.

CMYK

70.33.80.20

RGB

90.150.155

Hex

#5b959b

CMYK

77.20.40.3.

25


Grafiskt manér Exempel på hur Marknadsbyråns profilmaterial bör se ut. Använd i huvudsak Engagmengsröd. Komplementfärgerna får användas men i så fall väldigt sparsmakat.

26


27


Illustrationer För att visualisera Marknadsbyråns utbud av produkter så har en illustrationsbank utformats, här presenteras ett urval. Använd illustrationerna frikostigt men medvetet. Du som designar nya illustrationer ser till att de följer maneret. Blanda helst inte olika färger i en och samma illustration utan håll dig till en färg och använd nyanserna istället.

Expomaterial

28

Profilprodukter


Trycksaker

29


Avslutande ord Varumärket Marknadsbyrån kännetecknas av effektivitet, engagemang och flexibilitet. Bakom dessa värdeord finns kompetent personal med stor passion och kunnande. Använd denna varumärkesmanual för att se till att det syns, både i och utanför Marknadsbyråns egna verksamhet. Bon voyage!

30


31


Marknadsbyrån - Brand Book  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you