Page 1

Ansvarstagande Att stå för mitt agerande

• Jag tar ansvar för GefleNöjes värderingar och varumärke. • Jag håller tider. • Jag skiljer på fakta och spekulationer. • Jag informerar alla berörda och ser till att mina arbetsuppgifter utförs.

Ljud, Ljus och Nöje i Gefle AB, Muréngatan 14, 802 50 Gävle 026-61 40 00, info@geflenoje.se, www.geflenoje.se

Ansvarstagande  
Advertisement