Page 1

Joan Puig P o rt f o l i o


Informació Personal

E- m a i l : j o a n p u i g m i @ g m a i l . c o m D a ta d e n a i xe m e n t : 2 5 / 0 5 / 1 9 8 8 Te l è fo n : 6 9 6 8 5 0 6 6 4 N a c i o n a l i ta t : E s p a nyo l a

Expedient acadèmic Estudis realitzats: - Postgrau en Modelatge Digital a Elisava. 2011-2012 - Graduat en Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte a la Universitat de Girona. 2006-2010 - Batxillerat Tecnològic al IES-SEP Montilivi. 2004-2006

Experiència Professional Centa, Febrer- Juliol 2010 - Becari, comunicació empresarial.

Experiència laboral Bar - Restaurant “Lizarran”, 2010 - actualment - Caps de setmana - Cambrer. Bar - Restaurant “Centre social de Fornells”, Juliol - agost 2008 - Ajudant de cuina i cambrer. Ferreteria Puig, Juliol - agost 2006 i 2007 - Operari, preparacio de comandes, venta al client.


Programes

Altres dades d’interès

Autodesk Alias

Nivell: alt

Autodesk Maya

Nivell: alt

V-Ray

Nivell: mig

SolidWorks

Nivell: mig

Autodesk Autocad

Nivell: alt

Rhinoceros

Nivell: alt

Adobe Photoshop

Nivell: mig

Adobe illustrator

Nivell: mig

Adobe Premiere

Nivell: inicial

- Carnet de conduir B i cotxe propi. - Monitor des dels 16 anys al casal d’estiu de Fornells de la Selva. - Coneixement alt en fotografia, edició fotogràfica i de vídeo (estudis no reglats). - Pràctica i coneixement de varis esports, tan de risc com d’equip.

Expectatives personals La meva primera ambició en el món laboral, és la de poder realitzar un treball que m’agradi i em motivi treballant en equip. Busco ampliar coneixements i poder enriquir-me a partir del tracte amb els altres.


Projectes Universitaris

Universitat de Girona 2006 - 2010


Worm Speakers: Altaveus 2.1 bluetooth per ordinador de sobretaula. Projecte Universitari - UdG - 2008


Aparell de fotodepilació IPL (llum polsada) Projecte Universitari amb col·laboració amb l’empresa ‘Sorisa’- UdG - 2009


Scorpion Project: Disseny d’una màquina eina, moladora. Projecte Universitari - UdG - 2009


Projecte final de carrera: Barbacoa a carb贸 transportable. Projecte Universitari - UdG - 2010


Projectes de Postgrau Elisava 2011-2012


Modelatge i renderitzaci贸 webcam Projecte Postgrau - Elisava - 2011


Gamma de colors Mides generals


Projecte final de postgrau: Air Speakers - Base refrigerant/multimèdia per ordinadors portà tils Projecte Postgrau - Elisava - 2012


Fotografia Material: Nikon D5000 - 18-55, 55-200, Fisheye Galeria: www.flickr.com/joanpuigmi


joanpuigmi@gmail.com

www.youtube.com/joanpuigmi

www.flickr.com/joanpuigmi

Portfolio Joan Puig